Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home N-SA

Wednesday20 February 2019

N-SA

N-SA

... terwijl PEGIDA-Vlaanderen VB-kopstukken naar voren schuift als anti-islamactivisten

Hierboven de hoofding van een van de zeshonderdduizend pamfletten die Wallerand de Saint-Just, lijsttrekker voor het Front National in de regio Ile-De France in de Parijse banlieues liet verspreiden. “Musulman peut-être, mais Français d’abord” stond erop te lezen.

Marine Le Pen spreekt allang niet meer over het feit dat Frankrijk ‘bezet’ wordt door moslims en een invasie door vreemdelingen ondergaat. Zij spreekt nu over het ‘fenomeen’ immigratie en beweert (net als links en de liberale burgerij dat doen) dat ‘Islamitische Staat’ en andere islamstrijders niet de ‘echte’ islam aanhangen, dus niet dé islam verkondigen. Hoe komen die atheïsten allemaal – plots – tot zoveel kennis over de islam, vraag ik mij soms af. In een toespraak zegt Marine Le Pen dat ze niet wil dat haar islamitische landgenoten – “zij  die gehecht zijn aan de natie en onze waarden” (sic) – verward worden met hen die geloven dat ze mogen doden in naam van de islam. Ze heeft duidelijk niet eens de moeite genomen om de Koran (en vooral de Hadith of Overleveringen goed te lezen). Maar waarschijnlijker lijkt ons dat zij en haar partij gewoon plat op de buik zijn gaan liggen voor de ingevoerde islambevolking in haar land. Hoe kan men immers wetten die voortspruiten uit de Koran ooit als ‘verlichtend’ bestempelen?

... en behartigt op die manier de belangen van China

Peter Mertens, voorzitter van de communistische PVDA, lanceert een petitie tegen een geplande Saoedische investering in de Antwerpse haven. Hij wordt daarbij zelfs moreel ondersteund door Koen Dillen, zoon van VB-oprichter Karel Dillen. Mertens’ hypocrisie is echter ook nu weer grenzeloos in al haar walgelijke eenzijdigheid.

Wednesday, 02 December 2015 17:30

Vormingsdag N-SA

Op zaterdag 5 december 2015 vindt een vormingsdag plaats in Gent. Afspraak daar van 14 uur tot 17 uur in ‘t Vosken op het Sint-Baafsplein. De dag heeft als doel een antwoord te geven op verschillende vragen die militanten hebben over de politieke standpunten van het N-SA. Na een korte inleiding – onder andere over de vraag: “Is het N-SA een belgicistische koers gaan varen?” – is er de gelegenheid om zelf vragen te stellen over actuele thema’s. Omdat de vraag naar vorming vanuit de basis zelf komt, willen wij alle solidaristen oproepen deel te nemen aan dit event. Een beweging kan maar groeien wanneer men bewust ageert, niet in het minst omdat bewustmaking gebeurt door actie én vorming. Ook voor hen, die altijd al een “mening” hadden over onze beweging, maar nooit onze standpunten kenden, is dit het uitgelezen ogenblik om een aantal zaken recht te zetten. Daarom zijn ook externen welkom op de vormingsdag, gelieve dan wel even te melden dat u komt op onze Facebook-pagina.

Tuesday, 24 November 2015 17:55

Turkije uit de NAVO, de NAVO uit Turkije!

Solidaristisch standpunt: Turkije uit de NAVO, geen oorlog met Rusland!

Turkije duldt blijkbaar geen pottenkijkers die zijn bewegingen aan het Syrische front in de smiezen houden. Het is afdoende bewezen dat de Turken tot op vandaag zowel logistieke als financiële hulp verlenen aan de soennitische moslimterroristen van IS: ze kopen olie van IS aan, verzorgen gewonde moordenaars ervan en leveren er méér dan zeker ook wapens aan. Dat zou de reden kunnen zijn dat Turkije een Russisch vliegtuig uit de lucht heeft gehaald vandaag.

NAVO-landen, die verplicht zijn een lid bij te staan als dat wordt aangevallen, mogen zich niet door het soennitisch-islamitische Turkije laten meesleuren in een oorlog met Rusland. Dat zou Turkije immers al te goed van pas komen om zijn imperialistische doeleinden te verwezenlijken, terwijl het zo tegelijkertijd kan afrekenen met de separatistische Koerden. Twee keer winst voor Turkije, maar waar liggen onze belangen bij dat alles? 

De NAVO mag geen wapen in handen van een islamitisch land zijn. Wij mogen geen soldaten opofferen voor de agenda van een godsdienstfractie binnen de islam, met name het soennisme (versus het sjiisme). Want daar draait de huidige oorlog in het Midden-Oosten voor een groot stuk om: godsdienstwaanzin in dienst van imperiale belangen, de waan van een nieuw kalifaat. Ook Turkije, de opvolgerstaat van het Ottomaanse rijk en dus het laatste bestaande kalifaat, zou maar wat graag het nieuwe kalifaat willen worden.

Om niet meegesleurd te worden in die godsdienstwaanzin moeten we Turkije uit de NAVO weren, minstens het artikel dat tot wederzijdse hulp verplicht voor dat land afschaffen. Voor ons is het verslaan van het huidige IS-kalifaat immers van levensbelang, omdat dat laatste als uitvalsbasis dient om ons te terroriseren. En onze soldaten dan laten vechten (en sneuvelen) voor een nieuw Turks kalifaat is compleet misdadig.

Geen oorlog met  Rusland, zeker niet om Turkse en soennitische belangen te verdedigen die voor ons niet van belang zijn. Laat daarom Syrië in handen van de Baath-partij en Assad. Zij zijn een garantie dat het soennitische radicalisme wordt ingetoomd. Radicalisme dat onze steden in terreurnesten heeft veranderd.

Geen medeplichtigheid aan een godsdienstoorlog! Geen uitbreiding van het conflict naar de rest van Europa, zeker niet naar Oost-Europa (daar zijn vandaag al spanningen genoeg vanwege territoriale belangen)! Laten we het belangrijkste niet uit het oog verliezen: we moeten niet de belangen van de Turken dienen, maar wel die van de Europese volkeren binnen NAVO-verband.


Handlangers van terroristen steken ons mes in de rug’

President Poetin reageert furieus op het vliegtuigincident van deze ochtend, waarbij Turkije een Russische straaljager neerschoot.

Volgens Turkse autoriteiten zou een Russisch gevechtsvliegtuig deze morgen het Turkse luchtruim zijn binnengedrongen. Het Turkse leger reageerde prompt door de straaljager, een SU-24, neer te schieten. Rusland ontkent stellig dat zijn straaljager boven Turkije vloog en is dan ook furieus.

In een officiële mededeling verklaarde de Russische president Vladimir Poetin: ‘We hebben lange tijd de beweging van olie en petroleum geregistreerd van Turkije naar bezet IS-gebied. Dit bewijst het enorme aantal aan financiële steun dat de terroristen ontvangen’, aldus Poetin. ‘Nu steken de handlangers van de terroristen ons een mes in de rug door onze vliegtuigen aan te vallen die het terrorisme bestrijden. Dit gebeurt ondanks de overeenkomst die we hebben getekend met onze Amerikaanse partners, net om dit soort incidenten te voorkomen.’

De Turkse link met IS

Poetin wees er verder nog op dat Turkije een van de landen is die verondersteld wordt te vechten tegen terrorisme binnen de internationale coalitie, die geleid wordt door Washington.

‘Als IS zoveel geld verdient met oliehandel - en dan hebben we het over honderdtallen miljoenen of zelfs miljarden dollars - en ze worden gesteund door de strijdkrachten van een volledige staat, dan is het duidelijk waarom ze zo schaamteloos optreden, mensen op zo’n wrede manier doden en terroristische aanslagen plegen overal ter wereld, tot in het hart van Europa.’

Bron: De Standaard

“Op haar beurt gaat de vrijemarktdoctrine ervan uit dat haar visie de enige correcte weergave is van ‘de’ werkelijkheid (‘er is geen alternatief’) en dat haar toepassing uiteindelijk zal uitmonden in een ondernemersparadijs met welvaart  (en democratie) voor iedereen.

Het marxisme had voldoende realiteitszin om ook het prijskaartje te vermelden: het proletarisch paradijs zou er pas komen na een periode van ‘creatieve destructie’. Dat deel van zijn belofte is het zeker nagekomen. Dezelfde uitdrukking - creatieve destructie - werd overgenomen door het neoliberalisme, en ook dat wordt ondertussen bewaarheid.

Het nazisme leidde tot de gaskamers, het communisme tot de Goelag en het neoliberalisme tot de gaarkeukens.”

Bron: Paul Verhaeghe, Autoriteit, Bezige Bij (2015).

Wednesday, 18 November 2015 17:41

Jambon: Vlaams-nationale lolbroek en islamlover

... en Jambon de slaaf van de islam?

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) is het onmogelijk om de 600.000 islamitische vreemdelingen (het aantal gastarbeiders van islamitische afkomst dat - officieel - in ons land leeft) ooit terug naar hun landen van herkomst te sturen. Hij vindt dat idee waanzinnig en iedereen die het deelt “crazy”.
 
Diezelfde man wil echter wel een partijprogramma uitvoeren dat ijvert voor de “deportatie” van onze Waalse medeburgers uit het Belgische staatsverband (daar komt separatisme immers op neer). Ze moeten maar terugplooien op een aan hen toegewezen enclave (Wallonië).

Walen buiten, moslims binnen

Concreet wil dat zeggen dat hij 3.500.000 mensen uit ons staatverband wil sluiten, 3.500.000 mensen hun sociale zekerheid wil ontnemen, 3.500.000 landgenoten niet meer wil  bijstaan in hun financiële en andere noden. Hij wil ze verbannen. Repatriëren naar hun thuisland. Walenland.

Wat niet mogelijk zou zijn bij ingevoerde moslims, dat kan volgens de Vlaams-nationalen wél simpelweg worden geflikt met een deel van het eigen volk. Dat terwijl de Vlaams-nationalisten van de N-VA er geen probleem mee hebben om 600.000 moslims van vreemde afkomst verder van alle voorzieningen gebruik te laten maken in dit land (tenminste degenen die in Vlaanderen wonen). Als dat geen knettergek, “crazy” idee is! Gewoonweg stapelgek zijn die lui. Als dat “zorgen” voor eigen volk is, dan zijn wij Sinterklaas.

Het (geïslamiseerde) Vlaanderen dat dit soort van politici voorstaat, mogen zij van ons gerust in hun zakken steken. Wij willen het niet.

PEGIDA-Vlaanderen transformeert zich tot Vlaams Belang - of is het omgekeerd?

Waarschijnlijk tot grote vreugde van de Vlaams Belang-partijbons is Pegida-Vlaanderen tot partijbeweging gedegradeerd.


“De anti-islambeweging Pegida Vlaanderen heeft vanavond op het Antwerpse Hendrik Conscienceplein een wake gehouden, in de nasleep van de aanslagen in de Franse hoofdstad Parijs. Pegida Vlaanderen meent dat het nodig is de grenzen te sluiten om terrorisme tegen te gaan. Iets meer dan 250 mensen kwamen op het evenement af, waaronder heel wat Vlaams Belangsympathisanten en de partijvoorzitter.”

Bron: HLN

... omdat ze van ons land een multiculturele (terroristische) dictatuur hebben gemaakt.

“Wanneer een meerderheid van het volk weigert zich nog langer te onderwerpen (omdat het geloof in de grond van hun autoriteit is verdwenen) dan stort het gezag in elkaar. Op dat ogenblik gaat de vroegere ‘gewettigde’ macht als loutere macht functioneren, met als gevolg een toename van geweld en verplichte onderwerping. Blijft dit duren dan laat de geschiedenis zien hoe er tegengeweld ontstaat, rebellie en opstand. Vaak komt dan na verloop van tijd een ‘nieuwe’ autoriteit tot stand, die in een achterafbeweging het oorspronkelijk geweld wettigt. Wat ooit alleen maar een opstand was, wordt herdoopt tot een vrijheidsstrijd. We beseffen het nauwelijks, maar we beleven het einde van een tijdperk.”

Paul Verhaeghe, Autoriteit, De Bezige Bij (2015).

Wanneer politieke vijanden je felicicteren, zeker het geweldadige soort zoals het AFF (een bende die de dood van een Vlaams Blok-militant op haar geweten heeft en de invasie van ons land toejuicht), dan is één ding duidelijk: je bent voor hen altijd maar een ongevaarlijke leider geweest, eentje om mee te lachen. Wat zegt dat verder over de partij waar die “leider” voorzitter van was?


“Frank Vanhecke bevestigde aan Story het nieuws van zijn nakend huwelijk, maar wilde er verder niets over kwijt.

Op Frank Vanheckes Facebookpagina werden de voorbije dagen door een tiental mensen felicitaties en gelukwensen gepost, waar de redactie van AFF/Verzet zich graag bij aansluit.

Helaas is aan de schaarse post van Frank Vanhecke op Facebook te zien dat de vroegere Vlaams Blok/Belang-voorzitter nog niet gek veel veranderd is in zijn politieke opvattingen. Met bijvoorbeeld een sympathiebetuiging voor Pegida Vlaanderen, terwijl huidig Pegida Vlaanderen-woordvoerder Kristof De Smet ook een Facebookvriend is van Frank Vanheckes nieuwe vlam Katrijn Van Tilborgh.”

Bron: AFF

... en probeert zo zijn verraad aan de eigen arbeidersklasse te verdoezelen.

In een interview in Knack van deze week wordt aan de rode baron van het ABVV, Rudy De Leeuw, gevraagd wat hij denkt van de asielinvasie en hoe zijn rode sociaal-fascistische vakbond (waarbij “sociaal-fascist” staat voor: sociaal in woorden, fascist in daden) denkt iets aan de werkgelegenheid voor de indringers te doen.

Daarop antwoordt de ABVV-kapo dat het niet de schuld is van de asielindringers dat ons sociaal systeem wordt vernietigd. Neen, zegt de rode ‘arbeiders-aristocraat’, dat is de schuld van de neoliberale N-VA-regering: zij is verantwoordelijk voor de afbraak van het sociale systeem volgens deze rode moppentapper.

Even terzijde: onder de regering van zijn rode spitsbroeders sp.a en PS werden er al veel asociale maatregelen genomen, zoals daar zijn: de invoering van de degressiviteit in werkloosheidsuitkeringen, de omvorming van de wachtuitkeringen voor instromers op de arbeidersmarkt (waardoor jongeren langer van een uitkering worden uitgesloten) en nog veel meer.

Soit, het kan zijn dat ofwel het rode geheugen van de ABVV-man niet al te goed werkt, ofwel dat hij die maatregelen van zijn socialistische vrienden in het geniep wel goed gedaan vindt ... En dat laatste is misschien ook wel zo, want de socialisten zijn niet minder neoliberaal dan N-VA of Open VLD. Je weet wel: “sociaal” in woorden, “fascist” in daden ... Waar de hele bende neoliberalen het immers allemaal roerend over eens is, is dat de asielinvasie “opportuniteiten” met zich meebrengt. De roden (en groenen) zijn daarvan nog fanatieker overtuigd dan de donkerblauwe smurfen van de huidige regering.

 

Page 9 of 74

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter