Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday19 September 2018

 

Zaterdag 22 september om 14 uur houden de communisten van de PVDA een zoveelste haatmeeting tegen fascisten ( zijn we dat niet allemaal in hun ogen) in café Den Irish Pub op de grote markt  in Dendermonde.

De goelagdemocraten zijn van plan weer eventjes lekker gezellig – en op onze kap ( niet tegen kapitalisme maar tegen nationalisten) een middagje haat te spuwen tegen patriotten en anti-immigratie activisten, helemaal in lijn met wat de bourgeoisie zo graag doet  - en net zoals de burgerlijke partijen en geldvakbonden al decennia doen, maar de laatste weken is uitgemond in een regelrechte heksenjacht op andersdenkenden. (Schild en Vrienden)

 

Kapitalistische monopolisten zoals Facebook en Twitter worden door de haatzaaiende communisten aangespoord mensen die kritiek hebben op het corrupt immigratiekapitalisme te bannen van sociale media en andere fora.

En raar maar waar, wanneer de communisten dat vragen aan die kapitalistische bedrijven ( machtige kapitalistische bedrijven die nooit een euro belastingen betalen op hun gigawinsten en waarvan de PVDA zegt ze te bestrijden) dan gaan die bedrijven daar graag op in.

De communisten hebben zich dan ook altijd als (sociale) stoottroep van de bourgeoisie gedragen als het er op aankwam.

Politie en justitie worden door de linkse media ( waar het stikt van de PVDA mollen en trollen) dan ook constant opgejut andersdenkende mensen ( zeker als ze blank zijn) op te sporen, te veroordelen, als wild op te jagen.

 

De kapitalistische elite en haar politieke (linkse) knechten willen op die manier elke oppositie de nek omdraaien, vooral  dan de naar vrijheid strevende nationale oppositie die de politiek van 'diversiteit' en 'inclusie' - misdadige politiek van bevolkingsverandering door vreemdelingeninvoer - durft te bestrijden.

Daarom haten zij 'ons' blanke werkmensen, zo erg, dat ze haatmeetings tegen ze houden.

Dat zijn dan partijen die zeggen: het systeem te willen veranderen, maar in feite het systeem bevestigen zoals de PVDA dat doet dan ook onze hevigste vijanden. Knechten van het regime zijn het, rijke burgerlijke intellectuelen vermomd als 'werkmensen'- zo nep als wat. 

 

Ook omdat dergelijk partijen dienen als bliksemafleider om de wanttoestanden van het regime achter te verbergen, iets waarvoor communistische partijen altijd gediend hebben in de geschiedenis.

(Lenin en zijn communisten hielpen de Duitse oorlogzuchige Pruisische klasse al uit de brand in hun tijd,  die zo de imperialistische wereldoorlog konden rekken met miljoenen aan extra arbeidersdoden tot gevolg).

Wanneer de onderdrukkende bourgeoisie - toen nog bestaande uit joodse intelligentsia - maar vandaag multiculturele elites - haar masker afwerpt en zich hult in rode arbeiderssymbolen : Dan krijgen we een dictatuur waar immigratiekapitalisme en communisme hand in hand samengaan, dan dreigt voor ons allen de goelag.

Wij vinden dat onze vrijheden vandaag door de coalitie van links met het immigratiekapitalisme al te veel aan banden is gelegd ( wat mag een mens nog zeggen of schrijven in dit land).

En dat zullen een paar mensen van ons zaterdag in Dendermonde even onder de aandacht brengen.

Onder de noemer:    “Stop de rode en kapitalistische immigratieterreur”

 

Nu zelfs een deel van het establishment begint te begrijpen 'dat de illegale immigratienesten opgerold moeten worden, en dat de medeplichtigen aan de mensentrafiek (met name diegenen die illegalen helpen met opvang,door hen van vervoer en onderduikadressen te voorzien) als mededaders van mensenhandel aangepakt moeten worden.

 

Dan kan men alleen de volgende 'logische' stap zetten, massaal de opgepakte illegalen in kampen opsluiten.

 

En dat men niet begint, zoals Pater (imam)Leman vandaag in de krant doet – te beweren , dat illegalen opsluiten hem doet denken aan fascistische toestanden.

 

Om die onzin te ontkrachten hoeven we maar terug te gaan in de geschiedenis, naar 1921-1923 toen de Pruisische minister van binnenlandse zaken en sociaaldemocraat (SPD) Carl Severing - maar ook daarna zijn links-liberale opvolger van de (DDP) – Alexander Dominicus, de eerste 'concentratiekampen' in gebruik lieten nemen in de toenmalige Duitse steden 'Stargard en Cottbus-Sielow'. *

 

Deze 'concentratiekampen' (concentratiekampen , was toen al de 'officiële – ambtelijke' benaming voor deze kampen) werden gebruikt voor het in detentie nemen van wat men vandaag 'transmigranten' zou noemen.

Er werden met name Oost-joden en andere vreemdelingen, vooral afkomstig uit Oost - Europese landen in opgesloten, mensen die illegaal (zonder papieren)in Pruisen verbleven en weigerden het grondgebied te verlaten.

 

Daarmee zijn meteen twee hardnekkige mythes van de baan, de eerste : 'dat de nationaalsocialisten verantwoordelijk waren voor de eerste 'concentratiekampen' op Duitse bodem: en de twee :'dat men, door mensen in kampen op te sluiten, een stap richting fascisme zet.

 

Want is het niet meer dan normaal, dat men mensen die hier illegaal verblijven op ons grondgebied, in 'beschermings-detentie' houdt.

 

Om op die manier illegalen te beschermen tegen criminele smokkelaars, – omgekeerd, de bevolking te beschermen tegen de 'criminalisering' van een maatschappij die duld dat : er duizenden mensen in ons land in de illegaliteit leven.

Wat is daar fascistisch aan broeder Leman, dan is de orde waar u lid van bent wel andere koek.

 

*Bron : 'Berlijn- Leven in een gespleten stad' - Piet De Moor,   Vangennep Amsterdam

Friday, 09 February 2018 11:19

TIJD VOOR EEN NIEUW FASCISME ?

Written by

 

'Hoe meer je tegen populisten zegt: "Jullie zijn fascisten!", hoe meer ze dat ook worden (...)

Bulgaarse politicoloog Ivan Krastev in Knack

Tuesday, 06 February 2018 14:41

Wereldwijde verkoopgolf op beurzen dendert voort

Written by

 

 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180206_03341749

 

Als het verder mis gaat, en het zal ooit weer 'fataal' misgaan,  omdat de centrale banken van Europa en Amerika triljoenen aan liquiditeiten bijgedrukt hebben de laatste 5 jaar.

Het bijdrukken van deze massa aan liquiditeiten was er de oorzaak van dat veel 'gewone' spaarders beroofd werden van de opbrengst van hun spaargeld (rente) - deze tactiek, om goedkoop geld aan te maken, is eigenlijk een soort van Europese belasting op (klein) kapitaalbezit.

Geen 'rijkentaks' - maar een taks op gespaard inkomen, inkomen uit werk dat reeds zwaar belast werd.' ( waarbij niet uit het oog mag raken, 'dat een deel van de vroeger rente diende om de 'inflatie' van je spaargeld te compenseren') - dus geen winst, maar vergoeding aan verloren waarde is.

De kunstmatig gecreëerde 'lage rente op spaargeld' mag gerust als een 'door Europa georganiseerde nationalisering van spaarkapitaal gezien worden'.( In Amerika en Europa gaat de hold-up op spaargeld nog steeds door, zij het in mindere mate, maar toch nog indrukwekkend genoeg,- het als een massale 'onteigening' van de kleine spaarder te zien.

Er bestaat dus wel degelijk een Europese belasting op kapitaal, een belasting die door geen enkele democratische instantie goedgekeurd of beslist is, maar door een conglomeraat van bank en geldbeheerders genomen is.
Met andere woorden, - door de grote kapitaalbezitters, en de door hen gecontroleerde burgerlijke en politieke bureaucratie, aan de volkeren van Europa opgedrongen is.

De Europese ( Europese staat,... omdat wie het geld drukt,...of wie de geldwaarde beheerst, ook dezelfde is die de staat onder controle heeft) Unie, was zo in staat veel 'schuldpapier' - op een goedkope manier, van zijn aangesloten lidstaten op te kopen, schulden die voornamelijk door het grootkapitaal en hun gok - banken veroorzaakt werden.

Dat gaf de grote schuldenaars uit de bankwereld de kans, niet zelf op te moeten draaien voor hun ongetemde goklust, nog voor de schandalige winsten die ze daarmee gegeneerd hebben in het verleden door middel van criminele speculatie en geldmanipulatie, speculatie dat tot de wereldwijde crisis van 2008 had geleid heeft en zich nu dreigt te herhalen.

(Dat wordt dus een slechte gewoonte deze eeuw, in de korte periode die deze eeuw lang is, zal het al de tweede keer zijn dat wij door de geldwolven met een crisis opgezadeld zijn).

Door massaal geld bij te drukken kwam er een massa (goedkoop) – want gestolen van de kleine spaarder - liquiditeiten vrij, waarmee de bankenmaffia elkaar én hun grote superrijke klanten - nog rijker konden speculeren, graaiend, als aasgieren op de wereldwijde casinovloeren die men 'beurzen' noemt.

Er is nochtans geen enkele 'economisch' - laat staan – enig 'maatschappelijk' nut in het feit dat men steenrijke mensen de kans geeft zich nog verder te verrijken, dat is zelfs vanuit kapitalistisch perspectief 'onproductief' zelfs als 'disruptief' tegen zichzelf gericht kapitalisme' te bestempelen.


Dat kan die superrijke klasse alleen zo houden door de wereld verder te' infantiliseren' te verzwakken door volksvermenging (immigratie) met als doel hun 'monopolistische gelddictatuur' te vestigen zoals destijds bedrijven zoals de VOC ( Verenigde Oost-Indische Compagnie) dat deden, zelfs als ze daarvoor hele volkeren moeten laten uitmoorden,- of slavernij, in de vorm van massa-volksverhuizingen moeten organiseren.

Zelfs een 'alternatieve' munt zoals de Bitcoin werd door de speculanten gekaapt, om er mee te kunnen gokken, waarna die virtuele munt als een komeet richting waanzinnig irreële hoge waarde schoot ( een Bitcoin is in werkelijkheid maar ongeveer 60 Dollar aan productiekosten waard, hoe kon de waarde van die munt dan naar 20.000 Dollar evolueren enkel maanden terug?) als er geen gokmanipulatie aan te pas was gekomen.

Terwijl het gokken door de Amerikaanse en Europese geld-elites tot hoge beurswinsten leidde, winsten die voortgestuwd en mogelijk gemaakt werden door het eindeloos bijdrukken van geld – tot absurde hoogtes - wisten zij natuurlijk, – 'dat dit alles ooit tegen de muur, die inflatie heet, zou knallen'.

Dit lijkt nu aan de gang te zijn.

Kapitalistische en neoliberale economen zeggen al een hele tijd, dat ze het fenomeen 'inflatie', weggetoverd hebben,simpelweg door te beweren ' dat inflatie een ouderwets economisch begrip in een geglobaliseerde wereld is' – 'omdat er in een globale economische wereld' wel altijd inflatie-remmende ( inflatie 'onmogelijke' makende) factoren zullen spelen ergens op de 'wereldmarkt' dat inflatievorming zal onderdrukken.

Een beetje in de trant van wat dezelfde intellectuelen beweren over : 'dat er bij massa-immigratie geen opstoot aan identiteitsgevoelige massa zou ontstaan' omdat dit soort van gevoel in een multiculturele wereld nu eenmaal een natuurlijke dood zou sterven'. ( waarom dit zo zou zijn is vergelijkbaar met waarom bij overvloed aan geld, er geen inflatie zou ontstaan.
Dromen voor waar nemen noemt men zoiets.
Dat men in die disciplines een universitaire graad kan behalen, het blijft schrikken.

Maar kijk, vandaag lijkt het immer (zonder inflatievorming) groeiende beurssprookje op een catastrofe uit te draaien, 'kapitalisme is dan ook een anarchistisch systeem' (er bestaat daarin geen 'orde').
Dus voor wie denkt dat – 'de markt' – ( in feite het kapitalisme) zichzelf reguleert, 'dream on ...man'.

 

Illegale asielzoekers krijgen 1164 euro per maand 'leefloon' : dat is meer, of minstens evenveel, dan wat gepensioneerden krijgen die 45 jaar en meer in dit land gewerkt - en betaald, hebben.

En blanke gepensioneerden die niet, of die nauwelijks hebben gewerkt ( veel vrouwen die als helpster bij hun zelfstandige man actief waren, veel vrouwen die hun kinderen hebben opgevoed, daarom niet konden gaan werken, die krijgen bijna niets van pensioen.
Wij blanke mensen zijn dom, omdat wij braaf blijven toezien hoe onze elite ons ruïneert en discrimineert.

Het ware beter geweest mochten deze vele duizenden blanke vrouwen 'illegaal' bezig zijn geweest in hun leven – dan hadden zij al die jaren, tot nu toe, een mooi inkomen genoten van bijna 1200 euro maandelijks, zoals veel vreemde mensen dat lustig kunnen doen in ons land.

En als vreemdelingen denken 'dat ze te weinig inkomen hebben' - dan gaan die niet uit werken, zeker hun vrouwen niet ( in Nederland is niet eens 40% van de vreemdelingenpopulatie actief, bij sommige groepen vreemdelingen ligt dat cijfer nog lager, wat de 'tewerkstellingsgraad' bij de totale bevolking laag houdt - waardoor de elite aan de pensioenen en sociale rechten van blanke mensen begint te morrelen door uitkeringen en de pensioenleeftijd aan te passen.

Neen als vreemdelingen hun inkomen vergroot willen zien, dan doen ze aan 'gezinshereniging' of gezinsuitbreiding, dat is kassa, zonder werken.
Zo moet een mens dat doen.

Een politieke carrière is interessant, omdat je daarmee veel geld kan verdienen met weinig inspanning,een carrière als immigrant (illegaal of niet) is beter, dat is 'Win For Live'

Page 1 of 116

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter