Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home N-SA

Wednesday20 February 2019

N-SA

N-SA

Wednesday, 20 January 2016 11:01

BIS: Brusselse Islamitische Staat

Vanaf vandaag kunnen we de daders van de moordpartij in Parijs een nieuwe naam geven, aangezien al die smeerlappen van Brussel afkomstig blijken te zijn. We kunnen ze “BIS” noemen: BRUSSELSE ISLAMITISCHE STAAT (de “B” ook voor “Belgisch” worden gebruikt). “BIS” kan (en zal) bovendien ook nog op iets anders slaan, en wel – heel toepasselijk – op iets progressiefs, dus keileuks. Het zal slaan op een “bisnummer”.

Een “bisnummer” of herhaling van de feiten is iets wat door de schuld van onze elites zeker zal gebeuren, en wel doordat die laatste de massa-immigratie organiseren en een lakse houding aannemen. Een bis- of BIS-nummer geven, lekker leuk voor de slachtoffers en hun nabestaanden. En de affiche voor dit komende evenement heeft de PR-afdeling van BIS al klaar (zoals u hierboven kunt zien): een foto van “onze” allochtone broeders, o wat zijn ze lief mijnheer. (Geef Abou Jahjah nog een extra column om propaganda mee te maken voor die bende achterlijke kloothommels.)

IS wil dus een “bisnummer” geven ten voordele van hun Brusselse martelaren (neen, niet voor die op het Martelarenplein). Links zal dan (wederom) de rol van vergoelijkende, in de “juiste” richting duidende, begrijpende terreurknuffelaar spelen. Links zal voor de slot-tunes zorgen. Dat luidt als volgt: “Het zijn niet de immigranten die ‘slecht’ zijn, het is niet de islam die ‘slecht’ is ... Neen, het zijn wij die slecht zijn”. Als Allah het zegt, zal het wel kloppen ...

En daarna zal die nu eens feestende, dan weer verontwaardigde en snotterende linkse meute in koor roepen: “BIS, BIS, BIS!” … zolang de gedode maar een (ongelovige) blanke is.

Monday, 18 January 2016 11:32

De Amerikaanse propaganda is een klucht

Waarom zou Islamitische Staat enige last ondervinden van het feit dat een van zijn banken is ontploft na een Amerikaans bombardement in Mosoel? Het is toch pure nonsensicale propaganda van de Amerikanen om daarmee uit te pakken als een strategische overwinning? In Amerika en Europa zijn wel tientallen banken de lucht “ingevolgen” tijdens de financiële crisis van 2008. Miljarden zijn daarbij in rook opgegaan (ik geef toe, niet op een even spectaculaire manier als in Mosoel, maar goed).

IS zal dit varkentje (het weggevlogen geld) op dezelfde manier wassen als de Amerikaanse en Europese kapitalisten dat destijds hebben gedaan, en nu nog steeds doen, eenvoudigweg door miljarden biljetten bij te drukken. En IS kan daarbij dezelfde benaming gebruiken als de westerse kapitalisten doen om zijn bankwezen te legitimeren (ook voor de financiële markten). Om zijn kosten en schulden af te kunnen blijven betalen. Met name door gebruik te maken van de praktijk van “quantitative easing” (onbeperkt geld bijdrukken om schulden af te lossen en (wapen)aankopen te financieren). Het grote voordeel van die kwantitatieve versoepeling, voor moslims dan, is dat het tegenwoordig spoort met de islamitische voorschriften die het verbieden om intrest te vragen. De ECB en het Federal Reserve System passen immers de nulrente toe. Zeer islamitisch is dat, ofschoon er vooral heren (en dames) de scepter zwaaien die de Kabbala beter kennen dan de Koran.

Maar goed, men kan vandaag de dag zoveel geld in brand steken als men wil (een goede zaak voor sommige oud-ministers van bij ons). Men kan vervalsingsoperaties opzetten (zoals de Britten gedaan hebben in bezet Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog). Enzovoort. Het maakt geen bal meer uit, omdat we onze financiële autonomie uitbesteed hebben aan Frankfurt (daar is het hoofdkwartier van de ECB), waar zoveel geld wordt bijgedrukt als we nodig hebben, en zelfs nog veel meer dan we nodig hebben (het enige dat de centrale banken nu doen, is immers lucht blazen in de goktenten die men ook wel eens “beurzen” placht te noemen).

Dus wat kan het iemand nog een barst schelen dat er een bank wordt gebombardeerd? Men drukke gewoon op een andere plaats weer geld bij. Tot er eens een financiële “kernramp” volgt , dan zien onze kapitalisten wel weer hoe dat afloopt. Vanop het balkon en in eerste klasse.

Mohamed Abdeslam, slachtoffer van de “discriminatie” waar links zich zo graag voor inzet

Morgen manifesteren in Antwerpen linkse sympathisanten van de asielinvasie tegen “racisme” en “onverdraagzaamheid”, tegen “discriminatie” en “haat”. Tegen “genderongelijkheid”, voor “homorechten” en – niet te vergeten – voor de “rechten van de vrouw”. Dat laatste zal als grap bedoeld zijn gezien de recente feiten in Duitsland. Of het zou moeten slaan op het “recht om verkracht te worden”. Bij links weet je maar nooit, die mafketels zijn tot alles in staat. Ze manifesteren net nog niet voor de “rechten van mieren”, want de affiche was al overvol met hun eisen voor al de andere brol.

De linkse semi-intellectuelen zullen – zoals gebruikelijk bij dit soort van circus – oproepen tot “verdraagzaamheid”, eerlijke behandeling van asielzoekers, werk voor vreemdelingen, kortom voor de op vreemdelingen gestoelde knuffelmaatschappij die hen (en het kapitaal) zo dierbaar is.

Het linkse, smoeltrekkende volkje (smoeltrekkend vanwege zijn dubbele moraal) vindt met name dat er “slechte” mensen in dit land rondlopen , mensen die het niet zo goed voorhebben met hun knuffelberen, dat die slechte mensen een standje verdienen omdat die niet “begrijpend” en “tolerant” genoeg zijn. En daarbij maken ze nog gradaties in slechtheid, de slechtste onder de slechten zijn dan natuurlijk de “extreemrechtse” mensen, die kan je dan ook nauwelijks nog mensen noemen, dat lees ik wel eens in hun media. Die horen eigenlijk niet thuis in een democratie, die hebben geen recht op een “vrije” meningsuiting. Ja, democratie is me wat, zeker linkse democratie. De morele guillotine is nooit veraf …

 

Thursday, 07 January 2016 11:13

Medeplichtige krokodillentranen

De pre-revolutie volgens de echtgenote van een Charlie Hebdo-slachtoffer

“Jeannette Bougrab, de partner van de vermoorde cartoonist en Charlie Hebdo-hoofdredacteur Stéphane Charbonnier (Charb), is Parijs en Frankrijk ontvlucht. Ze woont en werkt tegenwoordig in Finland. In Humo vertelt ze deze week: ‘Ik geloof steeds meer dat we in een prerevolutionaire tijd leven, zoals tijdens het interbellum. De opkomst van extremistische partijen zoals het Front national (FN) is daar één van de uitdrukkingen van. Net zoals andere vormen van radicalisering – zoals religieuze – en massawerkloosheid. De toekomst doet niets goed vermoeden.’”

Bron: AFF (7 januari 2016)


Ondanks het feit dat we de analyse van mevrouw Bougrab hierboven volgen, moeten we er toch enkele zaken aan toevoegen om ze in de juiste context te plaatsen, en meer bepaald datgene waarover ze zwijgt (en gezien haar afkomst is het normaal dat ze daarover zwijgt). Dat is wat links en een deel van de hoogopgeleide elite altijd doen, selectief de geschiedenis en toekomst duiden.

Een voorbeeldje om dat te demonsteren: links loopt heel hoog op met de Franse Revolutie, met revolutionairen als Marat, Danton en Robespierre en natuurlijk met de Parijse Commune (1792). Los van het feit dat de drie genoemde mannen massamoordenaars waren, waren ze ook lid van de Nationale Conventie (wetgevende vergadering, parlement). Achter het spreekgestoelte van die Nationale Conventie (en in de zaal waar de vergaderingen doorgingen) waren grote beelden opgehangen van de Romeinse fasces – en voor wie dat niet kent, het woord “fascist” is ervan afgeleid.

U hebt het goed gelezen. Links en de liberale burgerij, die samenspanden om het volk te kunnen belazeren, aanbaden toen de fasces. (Net zoals vandaag, alleen rolden er toen duizenden hoofden.) Dat deden de Franse revolutionairen om het Romeinse Rijk te eren. En zoals wij allemaal weten, was dat Rijk een militaire, militaristische of, zo u wilt, “fascistische” onderneming avant-la-lettre. Later deed Mussolini krak hetzelfde toen hij de fasces als symbool nam. Bottomline is: links en de burgerij durven nogal eens de boel te belazeren als ze het verleden en het heden analyseren, meer bepaald de eigen rol die ze daarin hebben gespeeld of willen spelen.

Volgens de Duitse pro-immigratiesloerie Henriette Reker, burgemeester van de stad Keulen én juriste (je kan niet geloven welke onzin juristen verzinnen), moeten vrouwen minstens “een armlengte afstand” van bruine mannen houden om in de toekomst hun eigen veiligheid te garanderen. Doen ze dat niet – en worden ze aangerand of verkracht - dan is het oordeel van de politiek-correct juriste streng, maar rechtvaardig:  “eigen schuld dikke bult”. Slachtoffer als mededader (= je bent zelf verantwoordelijk voor misdaden die tegen je worden begaan), dat is ook bij ons een uitleg die het liberale tot linkse advocatengild graag wil gebruiken om zijn smerige criminele cliënteel tegemoet te kunnen komen. Maar de uitspraak van het politieke gedrocht uit Keulen is van een zodanige wansmakelijkheid en wereldvreemdheid dat het ronduit stuitend is om te lezen. Overigens: wat ons betreft, is een armlengte afstand nemen van die bruine mannen niet genoeg is, dat moet minstens een continent zijn!

Is het niet juist het soort mensen als de burgemeester van Keulen dat altijd loopt te mekkeren dat de multicultuur voor ons allemaal een verrijkende ervaring is. Inderdaad, die multiculturele maatschappij is verrijkend en biedt heel wat mogelijkheden tot avontuurlijke ervaringen. Zeker als je als vrouw graag een keer (of meerdere keren, het is toch gratis) ervaring zou willen opdoen met verkrachting, en dan nog in semi-oorlogsomstandigheden (het geweld in Keulen was georganiseerd, zo is vandaag bekend). Of hoe het voelt om midden in de stad gemolesteerd en van je bezittingen beroofd te worden zonder dat de politie een poot uitsteekt. En ook voor je echtgenoot of vriend, vader of moeder moet het een zalig gevoel zijn om op zulke barbaarse toestanden te kunnen staan kijken zonder iets te mogen ondernemen dat als “politiek incorrect” kan worden bestempeld. Dat is toch een unieke ervaring? Een examen in “verdraagzaamheid”, een proeve van tolerantie en antiracisme om de multiculturele uitwisseling zo zijn “natuurlijke” gang te laten gaan. Je vrouw of vriendin verkracht of bepoteld te zien worden, terwijl je erbij staat te kijken. Om ondanks de situatie toch genoeg bij de pinken te blijven en te beslissen: neen, ik doen niets om mijn vrouw of vriendin te verdedigen. Omdat ik geen racist wil zijn. Omdat ik verdraagzaam wil zijn, omdat de arme jongens die mijn vrouw onteren met hun vuile poten ... uit oorlogsgebied komen.

 

Wednesday, 23 December 2015 16:56

Minder geld voor de RVA is meer geld voor FEDASIL

Er is dan toch vreugdevol nieuws voor Kerstmis en om het jaar mee af te sluiten: de regering heeft een manier gevonden om de kosten voor asielopvang te drukken. Door 70.000 uitkeringen van werklozen te schrappen (meestal toch maar luie blanke donders die te leeg zijn om te gapen) is het mogelijk om onze nieuwe “broeders en zusters”, ingevoerd door de asielindustrie, een lekker leventje aan te bieden. Werk is ook voor hen niet direct in zicht, en wel omdat het schrappen van ... werklozen niet noodzakelijk “arbeidsplaatsen” creëert. Maar een kniesoor die daarom maalt.

Wel zorgt die schrapping op korte termijn voor minder werklozen, en dat is natuurlijk al een begin van wat economen de “relance” van de economie noemen. De enen hun (maatschappelijke) dood, is de (ingeweken) anderen hun brood. Die laatsten, asielzoekers, staan dan ook als hardwerkende kerels bekend. Na een tijdje in een artikel 60-statuut te hebben gewerkt (werk dat geen werk is, maar door de OCMW’s als zodanig wordt verkocht omdat het na een tijdje recht geeft op, jawel, werklozenvergoeding) kan de immigrant dan naar de dop. Hij zal daar dan doodleuk de plaats innemen van een geschorste “autochtoon”. Eigen schuld, dikke bult. Wie lijdzaam is, moet eraan geloven. Wet van de sterkste. Dat heet dan progressief humanisme, maar kan in feite links darwinisme, marxisme, neen beter, stalinisme worden genoemd. Daarom zijn de linkse multikullers er zo dol op ...

En de Belgen moeten niet bang zijn dat er plaatstekort zal ontstaan aan de dop door de asielzoekers die blijven komen. Geen probleem, de regering zal ook in 2016 duizenden “eigenheimers” van de werklozensteun verwijderen. Dat is dat luie blanke volkje hun verdiende loon. Bijkomend zal de ziekteverzekering duizenden langdurige zieken terug aan het werk zetten (dank u, Maggie, voor de zegeningen van het neoliberalisme en de immigratie-verdraagzaamheid). Welk werk weten ze nog niet, maar dat is bijzaak – schorsen is het doel. Zo is er ook in de ziekenkas meer plaats voor onze nieuwe broeders en zusters. Die mensen hebben daar zeker méér “recht” op dan onze eigen langdurig zieken. Wat een geluk dat we zulke “goede” politici hebben in ons land, politici die zo goed voor het vreemde volk zorgen dat ze geen geld meer overhebben voor het eigen volk. Dank aan alle “democraten” die dit mogelijk maken.

En voor onze criticasters: zeg nu weer niet dat we racisten zijn, want we hebben gewoon de financiële mogelijkheden voor onze broeders en zusters uit den vreemde toegelicht. Salaam!

 


‘RVA schrapt 70.000 uitkeringen’

In 2015 zouden meer dan 70.000 personen hun uitkering bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) verloren hebben. Dat berekende de socialistische vakbond ABVV.

Het gaat enerzijds om mensen die hun uitkering verliezen omdat ze onvoldoende solliciteren of geen job aannemen en anderzijds om schoolverlaters die niet langer recht hebben op de inschakelingsuitkering.

Via de procedures bij de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten voor activering werden in de eerste helft van 2015 volgens de vakbond 19.867 werklozen gesanctioneerd door de RVA. “Voor het tweede semester schat de RVA momenteel het aantal sancties op 13.088, zodat er in 2015 in totaal ongeveer 33.000 uitsluitingen zullen zijn”, aldus de bond.

Bovendien hamert het ABVV opnieuw op de verstrengde regels rond de inschakelingsuitkering. Zo verkortte de vorige regering van Elio Di Rupo de duur van de uitkering voor schoolverlaters tot drie jaar, een maatregel die vanaf 2015 effect begon te hebben. ’Volgens de definitieve cijfers tot en met september en de ramingen van de RVA voor oktober-december 2015, komen we op 29.431 uitsluitingen.’

Daar voegt het ABVV, op basis van RVA-schattingen, bijna 8.400 schoolverlaters aan toe  ‘die het recht op de inschakelingsuitkering ontzegd werd’ door de verdere verstrengingen van de huidige regering van Charles Michel. De uitkering wordt sinds dit jaar maar tot de 25-jarigen toegekend en op 1 september kwamen er nog diplomavereisten bij voor personen jonder dan 21.

‘Alles samen komen we dus aan meer dan 70.000 mensen die hun uitkering verloren in 2015, waarvan 40.000 (bijna 38.000, nvdr.) alleen al omdat men hen botweg het recht ontzegt op een uitkering (de schoolverlaters). Een triest record. Geen wonder dat het aantal armen op de bijstand (OCMW) maand na maand blijft toenemen.’

Bron: De Standaard (22 december 2015)

 

 

... dit is natuurlijk wel gepast en elegant, sjalom

De “harde islambestrijder” Filip Dewinter vindt de volksstrijd die de mensen van Geldermalsen voeren tegen de inplanting van een asielcentrum in hun gemeente niet elegant en gepast. Ja, de “strijd” die beroepspolitici voeren is natuurlijk wel meer “elegant en gepast” te noemen. Zo elegant dat het nutteloos is hem te voeren.

Zo is het welzeker meer “gepast” dat een separatist de Belgische staat wil “breken” vanuit de slaapverwekkende (Belgische) Kamer van Volksvertegenwoordigers. Met als toemaatje een eedje afgelegd aan onze geliefde Vorst, driemaal hoera! Dit onder het moto: “wij willen België breken maar niet te rap, want het vat is nog niet leeg”. Dat die aanhangers daar zelfs niet mee lachen getuigt van het politiek-ideologische peil dat daar heerst.

Hoogst gepast en elegant kan men dit noemen: vanuit het pluche (met een toploon betaald door papa Belgique) diezelfde staat beweren af te breken waarvan men de vertegenwoordiger is. Hoe dat werkt bij Vlaams-nationalisten als ze “echt” macht hebben, kunnen we elke dag vaststellen bij de ploeg Rode Duivels van de N-VA. En in eigen land zorgen Dewinter en zijn ploeg van de huispolitie (waar we uit beleefdheid de naam niet van noemen), die aan de partij verbonden is als een blindengeleidehond aan zijn meester, er natuurlijk altijd voor dat toestanden zoals in Geldermalsen nooit kunnen plaatsvinden.

De Belgische staat betaalt het Vlaams Belang en andere politici niet voor niets zoveel geld: zij moeten in ruil daarvoor elke strijd “elegant en gepast” houden, onschadelijk dus. Dat is dan ook de zekerste weg naar een nederlaag (buiten de electorale nederlaag waar het hem allemaal om draait). Maar sommigen verdienen er mooi aan. Een zeer elegante en gepaste bezigheid is het. En we moeten het toegeven: Dewinter is daar fanatiek in, hij laat het pluche niet los. Man, dat is pas een “strijder” op sokken!


“Dewinter over gebeurtenissen in Geldermalsen ‘De gebeurtenissen waren misschien niet elegant of gepast. Maar als politici niet willen luisteren, moeten ze helaas maar voelen.’”
 
Bron: De Standaard (21 december 2015)

Vorig jaar werd vanuit Nederland 8 miljard euro naar het buitenland gestuurd door de immigrantengemeenschap. De economische en politieke wereld heeft daar een sluierwoordje voor bedacht. Ze noemt het fenomeen niet drainage van fondsen naar het buitenland, neen, het ding heet “remittances” uitvoeren. Als een Nederlander of Belg dat doet (of al wie niet beschikt over een dubbele of triple nationaliteit), dan zou het  “witwassen en verduisteren” van fondsen heten én strafbaar zijn.

Hoeveel miljarden er vanuit ons land getransfereerd worden naar de thuislanden van immigranten is niet exact geweten, en men wil het ook liever niet weten volgens ons. Dat zou toch maar voer zijn voor rancune en het groeiende racisme van de autochtone bevolking. Dat kunnen onze politici niet hebben. En de luitjes die lustig geld van onze economie naar hun eigen land draineren, willen het er al helemaal niet over hebben – wat niet weet niet deert. Je moet die domme blanken nu ook niet te slim maken, nietwaar? Straks krijgen die nog door dat dat foefje over “racisme” niet klopt en dat er veel waarheid zit in al de verhalen over misbruik.

Nu zou men kunnen zeggen – en links en de burgerij doen dat dan ook – dat de hier ingeweken vreemdelingen met hun geld doen wat ze willen. Dat lijkt op het eerste zich juist – en het is naar verluidt ook een zeer ‘liberaal’ principe – maar het houdt ook een ferme discriminatie tegenover de autochtone bevolking in. Ja, liberalisme, gelijke behandeling van bevolkingsgroepen? Het klopt voor geen meter …

 

Elke vorm van “politiek”' misprijzen tegenover een oppositionele groep (in Frankrijk is dat tegenover het FN, in ons land het VB, maar in het algemeen tegenover andere nationalistische groepen) is een verder stap richting fascisme.

Wat is “fascisme” immers in wezen? Het is een alliantie tussen nationale kleinburgerij en grootkapitaal. En wanneer links (de kleinburgerij) oproept om in Frankrijk voor rechts (het grootkapitaal) te stemmen, dan is er sprake van een dergelijke alliantie. Dat is waarom het N-SA beweert dat het “nieuwe fascisme” van links en de burgerij komt, omdat alle sociologische voorwaarden voor het ontstaan van fascisme – een verbond van kleinburgerij, grootkapitaal en lompenproletariaat (vertaal dit grotendeels – maar niet uitsluitend – als immigratieproletariaat) en je hebt de cocktail waaruit fascisme ontstaat.

Vroeger was nationalisme een bepalende factor in het ontstaan van fascisme, nu is dat vervangen door immigratie en transnationalisme (wat op zich ook een vorm van nationalisme is natuurlijk). Daarom ook is antifascisme het nieuwe fascisme. En als je ooit naar een nationalistische demo bent geweest in Duitsland (moet je eens doen als je aan onze stelling twijfelt), dan zul je met eigen ogen zien hoe gewelddadig dat nieuwe fascisme en je zult ook zien dat de sociologische samenstelling van de “fascisten” uit de bovengenoemde groepen bestaat. Gesponsord door de politieke top en het staatsapparaat.

... toen Bashar al-Assad voor Europa wel de legitieme leider van Syrië was

Merkel weigert om samen met de legitieme leider van het Syrische volk, Bashar al-Assad, tegen IS te vechten. Volgens haar is dat omdat de overgrote meerderheid van de naar haar land gevluchte Syriërs gevlucht zijn voor Assad (blijkbaar niet voor de gruwelpraktijken van de IS-moordenaars).

Deze opstelling doet toch wel een paar fundamentele vragen rijzen. Eén daarvan is: als een deel van het Syrische volk gevlucht is voor Assad en niet voor de terreur van Islamitische Staat, dan zijn de IS-moordenaars blijkbaar toch nog de slechtste niet aangezien zij vechten tegen het wettige regime van Assad (waar volgens Merkel ook de vluchtelingen tegen zijn). Islamitische Staat is dus volgens Merkel een minder kwaad dan de Syrische regeringsleider.

Als die vluchtelingen inderdaad zijn weggevlucht voor het seculiere regime van de Baath-partij, mogen we dan veronderstellen dat die vluchtelingen wel te vinden waren voor een Islamitisch Kalifaat in Syrië en Irak? Dat zou de asielcatastrofe nog beangstigender maken dan ze al is. Dat zou immers betekenen dat er honderdduizenden tegenstanders van het seculiere regime in Duitsland en Europa  zijn ingevoerd, mensen die een op de Koran gericht Kalifaat niet ongenegen zijn. Dat betekent dat de burgeroorlog op termijn van Syrië naar Duitsland en Europa wordt overgebracht. De strijd van die moslims zal dan tegen de “christelijke” dictator Merkel gericht zijn. Het is zoals Marx ooit schreef: de burgerij levert altijd zelf het koord waaraan ze zich verhangt. En dat zou Merkel toch moeten beseffen, zij heeft Marx ooit van buiten moeten leren in de DDR.

Merkel heeft in de DDR echter ook geleerd dat “eigen volk” niet bestaat, alleen het internationale proletariaat. En in haar stompzinnige visie maakt het niet uit of dat proletariaat islamitisch dan wel linksliberaal is. De “onzichtbare” hand van de vrije markt zal op termijn  alle culturele barrières slopen ... dat hopen de links- en rechtsliberalen tenminste. En als het mislukt, ach wat maakt het uit … Het eigen volk betaalt toch altijd de rekening.

 


 

“De Duitse bondskanselier Angela Merkel sluit elke samenwerking met de Syrische president Bashar al-Assad uit in de strijd tegen de jihadisten van ISIS (Islamitische Staat). In een gesprek met een Duitse krant dat zaterdag gepubliceerd werd, zegt ze dat de “meerderheid” van de Syriërs die naar Europa gevlucht zijn, aan Assads bewind wilde ontkomen.”

Bron: De Standaard (12 december 2015)

Page 8 of 74

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter