Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Eddy Hermy

Wednesday20 February 2019

Eddy Hermy

Eddy Hermy

 

Angela Merkel (omcirkeld) op Goelag-training?

Wie zich afvraagt waarom er in Duitsland hongerlonen betaald worden aan arbeiders die kan mischien een verklaring vinden in de afkomst van de Duitse bondskanselier. Die is namelijk van Poolse afkomst vermits haar grootvader vanuit dat land naar Duitsland is geëmigreerd na de Eerste Wereldoorlog.

Om de boel beter te kunnen belazeren veranderde de familie haar naam in “Kasner”. We kennen dat ook in ons land waar Polen graag hun papieren aanpassen om als schijnzelfstandige onder de duiven van onze eigen mensen te schieten. Maar je kunt je naam (of de kleur van je huid, zie Michael Jackson) veranderen zoveel je wilt om je afkomst te verbergen, de genen blijven toch opspelen.

Zo heeft Angela “Kazmierczak” Merkel de vettige gewoonte behouden van de Poolse burgerij, die het al eeuwenlang doet, om haar boeren en arbeiders uit te buiten en het vel over hun kop te stropen. Nu ze zelf tot de elite behoort, past “Kazmierczak" Merkel deze methoden ook toe in haar gastland Duitsland. Als dank aan het Duitse volk. Als dank ook aan de nieuwe heimat die haar grootouders hebben gekregen zorgt zij ervoor dat de Duitse lonen op het peil van de Poolse staan. Superlaag. Ten dienste van de Duitse elite die de voormalige communistische militante koestert als was zij een goudklomp (wat ze ongetwijfeld ook is voor het Duitse grootkapitaal). Ze zorgt letterlijk voor gouden tijden voor de bank- en industriebazen in de Eurozone, maar vooral in Duitsland. Tussen haakjes: ook wij hebben een eerste minister van vreemde origine, en ook hij bedankt zijn gastvrije volk met een loonstop en uitkeringen die velen tot aan de afgrond en de armoede brengen.

Angela "Kazmierczak" Merkel zal graag als verdediging aanhalen dat niet zij noch haar partij de CDU verantwoordelijk is voor de sociale en economische hervormingen in Duitsland. Hervormingen die het grootkapitaal megawinsten bezorgen. Maar dat de SPD daarvoor de verantwoordelijkheid draagt met haar Hartz-hervormingen. En dat het ook links is dat de minimumlonen heeft afgeschaft en de werklozensteun tot 400 euro per maand heeft verlaagt. Die rode rakkers toch! Ze zijn tien keer liberaler dan de liberalen zelf, als het hen zo uitkomt.

Dat komt natuurlijk omdat de begrippen links en rechts in de politiek geen wezenlijke tegenstellingen inhouden. Zeker niet als het om economie, migratie of sociale systemen gaat. De burgerij gebruikt die links/rechts-begrippen net als een clown in een circus een mombakkes aantrekt: dan weer lachen, dan weer huilen. Het is boerenbedrog.

Links en rechts - op economisch vlak - verschillen in de technische aanpak van winstmaximalisatie, dat is alles. Zij verschillen niet wezenlijk over de (morele) vraag of winst en groei moeten dienen voor de samenleving dan wel uitsluitend als middel tot grenzeloze verrijking van het individu. Ze ijveren allemaal voor de tweede optie, terwijl ze intussen niet vergeten om zelf een graantje mee te pikken.

Er is geen wezenlijk debat of verschil tussen links en rechts wat dat betreft, zij hebben de ultraliberale doctrine in de samenleving gebetonneerd. Daar willen ze niet vanaf, hoewel ze dat met de mond wel eens anders durven belijden. Kijk maar hoe linkse en rechtse  ceo’s die in het staatsapparaat zitten een half miljoen euro (en meer) in hun kas slaan. Ze willen de staat ontvetten, maar worden zelf elke dag vetter op kosten van de staat. Links/rechts-gelul terwijl ze de bevolking plunderen. Een linkse of een rechtse potentaat, het blijven leden van eenzelfde clan: de burgerlijke elite van geld en macht. En daarom zijn ze ook perfect inwisselbaar.

Daarvan is Angela “Kazmierczak” Merkel een mooi voorbeeld. Gisteren nog was ze de fanatieke linkse extremiste en propagandaleidster van de FDJ (Freie Deutsche Jugend), die het Goelagsysteem in de USSR en in eigen land ondersteunde. Vandaag is ze pionier van het grootkapitaal en de Duits-Europese imperialistische belangen.

Men zegt dikwijls dat de extremen in Duitsland niet meer aan de bak komen, maar daar lijkt het niet op als je bovenstaande foto ziet. De extremisten zijn wel degelijk een politieke factor van belang in Duitsland: de extremisten van het kapitalistische vrije markt-imperialisme, verzameld rond Angela "Kazmierczak" Merkel. Fanatieke pion ten dienste van de elites, linkse of  rechtse, maakt niet uit. Gisteren de linkse DDR-dictatuur, vandaag de "Eurosovjet". Dat daarvoor de Duitse cultuur en de nationale belangen van de natie worden opgeofferd en het land uitverkocht aan vreemdelingen en grootkapitaal (net als bij ons) zal de elite worst wezen.

Friday, 13 September 2013 17:49

Annemans heeft respect voor communisten

 

In een dubbelinterview met de voorzitter van het VB en de voorzitter van de PVDA dat deze week in het weekblad Knack verscheen betuigd de voorzitter van het Vlaams Belang zijn respect voor de communisten van de PVDA.Dat de liefde niet wederkerig is moet een normaal mens niet verwonderen, maar blijkbaar is het VB –en dan vooral de voorzitter-de voorbije 20 jaren zo verburgerlijkt dat die dat niet juist meer kan inschatten.

Mertens zijn commentaar was kort :-wij hebben samen niks- sneerde die de loftuiting van de VB baas wegToch nog iemand met ballen.

Het is voor een oude militant van de VNP en Vlaams Blok zoals ik er een ben ,net zoals voor de vele honderden anderen die in de beginjaren van de partij de straat vrij hebben geknokt voor de partij toch licht choquerend dat iemand de partij die het heftigst tekeer ging tegen onze toenmalige partijmilitanten enig lof toezwaait.

Want mocht het aan AMADA-huidige PVDA -gelegen hebben dan zouden we in die felle dagen van strijd geen millimeter grond verovert hebben.We moesten in die tijd vechten om zelf maar een vergaderlokaal of meeting plaats te veroveren om er te vergaderen en veilig te stellen.Laat staan dat we veilig op straat hadden kunnen betogen zonder in elkaar te worden geramd door de knokploegen van de partij van Stalinist Mertens als we de VMO niet hadden gehad om iedereen te beschermen.

Velen hebben in die jaren een pak slaag mogen incasseren van de antifascisten onder leiding van figuren die nu de dienst uitmaken bij de PVDA.En zelf recent op de voorbije 1 mei meeting van onze beweging moesten we door de politie worden ontzet omdat er een bende schuimbekkende communistische antifa gekken -waaronder PVDA leden- ons probeerden te molesteren.

Ik heb weet van VB en VMO militanten die voor het leven gehandicapt zijn geslagen door de militie van kameraad Mertens.En dat allemaal omdat de partij van mijnheer Annemans later grote sier zou kunnen maken.

En als dank voor al die moeite, als dank voor al de financiële en andere offers die deze mensen hebben gebracht bestaat mijnheer Annemans het om aan te pappen met het crapuul dat de eigen militanten -maar ook de partij- zo veel schade heeft berokkend.

Ik respecteer u werk, zegt Annemans tegen Mertens.

Hoe gek kun je zijn, of hoe politiek correct kun je zijn om de leider van een partij die het liefst van al alle VB militanten in een cel zou stoppen mochten ze daartoe de macht hebben te feliciteren?Een partij ook die vreemdelingen een politiek wapen tegen ons eigen volk levert.

Het wordt mij steeds duidelijker waarom je nooit steun krijgt van die zogezegde rechtse nationalisten in de strijd tegen het islam-marxisme.Hun leider respecteert die bende en heeft een afkeer van solidaristen en anderen die wel de strijd aangaan.

Ik zou hier op deze plaats de huidige militanten van die partij en hun ordedienst willen waarschuwen.

Als de partij weer eens een moskeewandeling op touw zet, let dan op wanneer er een paar briesende moslimcommunisten van de PVDA op jullie afkomen om met geweld een paar van jullie in het hospitaal te slaan.Reken dan niet op de steun van je leiders. Hun sympathie gaat namelijk uit naar de tegenstrevers en geweldenaars .

Want dat is nu eenmaal de consequentie van het respect hebben voor het werk dat die doen zoals Annemans zo mooi in knack wist te vertellen.

Namelijk er voor zorgen dat de straat van hen is en dus niet van ons eigen volk.Ze hebben al 4 plaatsen in de gemeenteraad van Antwerpen afgepakt van jullie partij en morgen misschien een plaatsje in het parlement.

Met alle respect natuurlijk ,en bovenal met de sympathie van mijnheer Annemans.

 

De voorzitter van het 'Vlaamse parlement', Jan Peumans, zelfverklaarde republikein en eerste burger van de zogezegde vrije Vlaamse deelstaat wentelde zich tijdens zijn 11 juli toespraak in de modder voor het koningshuis. Maar hoe zou je zelf zijn als je elke maand een toelage van 16.000 euro via de Belgische dotatie aan die Vlaamse nepstaat in je zakken mag steken? Dan is de rekening bij beroepsnationalisten (en de rest van het politieke zwerk) vlug gemaakt.

Hetzelfde fenomeen bij de roden zoals de familie Tobback, die beweren van Oranje te zijn, maar kruipen voor de Coburgse stoeterij (Bismark noemde de Coburgs de grootste stoeterij van Europa omdat ze hun jongen overal op de troon probeerden te krijgen). Zou het kunnen dat de politieke klasse met de Tobbacks voorop ook hun jongen overal op vette postjes wensen te promoten? Als je ziet dat onze politieke mandaten voor een groot deel erfelijk zijn geworden (vol zonen en dochters van) dan is het niet verwonderlijk dat republikeinen overstag gaan voor de Coburgs, alsook onze politieke klasse zich als de nieuwe adel gedraagt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Peumans: ‘Filip moet koningschap op moderne manier invullen’

Peumans begon zijn toespraak met een eerbetoon aan koning Albert II. De parlementsvoorzitter is van mening dat de koning zijn functie ‘met betrokkenheid op de samenleving heeft uitgeoefend’.

Meer: De Standaard

 

Het was een bijna onmogelijke gebeurtenis. Deze nederlaag haalde de eer, de status en de roem van de oude adel neer, en de dapperheid van de Fransen. De bloem van het ridderschap van de wereld was verslagen en vernederd door haar eigen onderdanen, en door het laagste volk ter wereld: wevers, volders en andere gewone handwerkers van ambachten en neringen. Lui die hoegenaamd niet ervaren waren in het oorlog voeren. Lui die uit minachting voor hun lage rang door alle naties van de wereld "konijnen vol met boter" genoemd worden. En die door deze overwinning zo dapper en hoogmoedig werden dat één Vlaming te voet met zijn goedendag het aandurfde te strijden tegen twee Franse ridders te paard. En  zo 'Die bloeme van Kerstenhede' (de bloem van de christenheid) decimeerde.

De Florentijnse (ten tijde van de slag in Brugge verblijvende) bankier Giovanni Villani over 11 juli 1302.

 

De halfgek geworden oorlogsstoker Verhofstadt wil de wapenlobby in Europa en België de mogelijkheid geven grote deals te sluiten door wapens aan de moordenaarsbendes in Syrië te leveren. Dan kunnen huurlingen en ander tuig daar politiemannen en soldaten vermoorden. Met als toemaatje kinderen en vrouwen afslachten die niet het juiste geloof aanhangen of die de opvolging van Mohamed niet erkennen (sjiieten en alawieten). Dat de wapens vooral moeten dienen om het Groot-Europese Lebensraum en de dito invloedssfeer uit te breiden, verbergt de liberale oorlogsstoker wijselijk achter zijn gekende zever over democratisering. Gek dat een aanhanger van een onverkozen regering van "commissarissen", de Europese Commissie, zijn bek durft open te trekken over democratie. Maar politieke dementie heeft zo zijn eigenaardigheden. En in de Europese Unie zitten veel politiek dementen.

Daarom kan het hun ook geen barst kan schelen wat er met de wapens zal gebeuren die ze aan gangsters in Syrië willen verkopen, en - wat voor ons belangrijker is op termijn - waar die wapens na het conflict zullen belanden. Volgens de Brusselse politicoloog Bilal Benyaich is de kans op aanslagen in onze hoofdstad na terugkeer van huurlingen die in Syrië zijn gaan vechten nog nooit zo groot geweest. Als het van oorlogsstoker Verhofstadt afhangt, dan kunnen die moordenaars binnenkort supermoderne wapens krijgen van onze regering. Met die supermoderne wapens - afkomstig van FN Herstal bijvoorbeeld, waar men kogels produceert die door de kogelvrije vesten van onze politiemensen vliegen als boter - kan men dan hier jacht maken op politie en militairen.

Het voordeel voor de moordenaars is dat ze geen machette meer zullen moeten gebruiken zoals laatst in Londen om een militair te kelen. Ze zullen door toedoen van onze politieke klasse en haar hypocriete moraal beschikken over efficiëntere middelen om hun praktijken uit te voeren. En zo kan en zal de levering van wapens aan "rebellen" tegen de Syrische overheid uiteindelijk uitmonden in de bewapening van moslimfanatici in eigen land. De slachtoffers zullen in eerste instantie politiemensen en soldaten zijn. Wat ons bij de titel van ons artikel brengt. Een afgeleefde extreemliberale oorlogsgek bewapent dus toekomstige politiemoordenaars in België.

Collateral damage, noemen ze dat bij de vrienden van Verhofstadt, de VS-imperialisten. En omdat de elite van de EU dezelfde ambities heeft als die van de VS, wil ze dat er graag bijnemen.

 

Het is interessant de laatste blog van Venner te lezen, die zakelijk te noemen is, zonder enige sentimentaliteit. Eergisteren schreef hij voor het laatst en keek hij vooruit naar de nieuwe demonstratie tegen het homohuwelijk van aanstaande zondag. Zoals bekend is de wet Taubira inmiddels aangenomen maar, aldus Venner, "een schandelijke wet kan, eenmaal aangenomen, altijd afgeschaft worden." Hij citeert met afgrijzen een Algerijnse blogger: "Over vijftien jaar zijn de islamisten in Frankrijk hoe dan ook aan de macht", zegt die, "en zij zullen deze wet afschaffen". Niet om ons te plezieren, commentarieert Venner, maar omdat die strijdig is met de Sharia, de islamitische wet.

"Erkend moet worden dat een Frankrijk dat door islamisten wordt geregeerd, deel uitmaakt van de mogelijkheden", vervolgt Venner. "Sinds veertig jaar hebben de politici en regeringen van alle partijen (behalve het Front National), evenals de werkgevers en de Kerk, actief eraan meegewerkt, door met alle middelen de immigratie van Noord-Afrikanen te versnellen."

"Al sinds lang hebben de grote schrijvers alarm geslagen, te beginnen met Jean Raspail in zijn profetische Le Camp des Saints, waarvan de nieuwe uitgave oplagerecords breekt.""De demonstranten op 26 mei moeten deze realiteit kennen. Hun strijd kan zich niet beperken tot een weigering van het homohuwelijk. De ´grote vervanging´ (Le Grand Remplacement) van de Franse bevolking en die van Europa, die aangeklaagd is door schrijver Renaud Camus, is een veel groter gevaar voor de toekomst."

"Het organiseren van gezellige demonstraties volstaat niet om dit tegen te houden. Daar is een ware 'intellectuele en morele' hervorming voor nodig, zoals Renan zei, waarmee men meteen zou moeten beginnen. Zij zou een herovering moeten omvatten van het Franse en Europese identiteitsgeheugen. De behoefte hieraan wordt nog niet naar behoren beseft."

"Er zullen zeker nieuwe gebaren nodig zijn, die spectaculair en symbolisch genoeg zijn om de slaapwandelaars op te schrikken, de verdoofde gewetens te schokken en de herinnering aan onze wortels op te wekken. We komen in een tijd waarin de woorden moeten worden waargemaakt door daden."

"We zouden ons ook moeten herinneren, zoals Heidegger (Sein und Zeit) het geniaal geformuleerd heeft dat de essentie van de mens in zijn bestaan ligt, en niet in ´een andere wereld´. Hier en nu speelt zich ons bestaan af tot op de laatste seconde en deze laatste seconde is net zo belangrijk als de rest van een leven. Daarom moet je jezelf zijn tot aan het laatste ogenblik. Door een eigen beslissing, door je eigen lot te willen ben je de overwinnaar van het niets. Er is geen ontsnappingsroute uit dit bestaan aangezien wij niets hebben dan dit leven waarin wij geheel onszelf behoren te zijn of we zijn niets."

Bron: Katholiek Nieuwsblad (artikel) / Zentropa (afbeelding)

Een moordend stuk uitschot heeft een soldaat op straat afgeslacht in het Verenigd Koninkrijk. Eén straf denkbaar voor zulke beesten: ophanging.

Communiqué van Nick Griffin, voorzitter van de British National Party:

One of our brave soldiers has been hacked to death in Woolwich by Muslims in what officials are describing as a "terrorist attack".
Reports that the victim, wearing a 'Help 4 Heroes' T-shirt, was brutally attacked by two 'black men' wielding knives and machetes who first ran the soldier over then tried to cut his head off.
An eyewitness reports:

"They were hacking at this poor guy, literally. They were hacking at him, chopping him, cutting him.They dragged him from the pavement and dumped his body in the middle of the road and left his body there."

The attackers screamed "Allahu Akbar" as they butchered their victim – and it is said that they took pictures of the sickening attack.
According to ITV news, one of the attackers – wielding a bloody meat cleaver – was screaming, "We swear by almighty Allah we will never stop fighting you."

Thursday, 02 May 2013 07:19

Tekst persconferentie 1 Mei 2013

Volgens de linkse democraten hier beneden op de markt zijn wij onverdraagzame nationalisten. Want nationalisme is eng. Het is voorbijgestreefd, ouderwets, verdelend, bekrompen. Er bestaat niet zoiets als volk, zeggen zij. Wij zijn allemaal van hier, beweren zij. Wij moeten alles delen, eisen zij. Wij zijn egoïsten, verwijten ze ons. Wij zijn op geweld uit, tieren zij.

Als men weet dat er in Borgerhout een overlast aan drugsmisdrijven bestaat, gepleegd door criminele bendes. Dat er wapens circuleren. Dat haatpreken worden gehouden in moskeeën. Dat daar jihadi's worden geronseld met als doel politieagenten en militairen in Syrië te gaan vermoorden. Als men dat weet, om ons dan te verwijten van in Borgerhout geweld aan te stokken lijkt wel een mislukte joke.

Hoe verknipt moet je als linkse bange blanke man zijn om ons van geweld te betichten in een poel waar ordeloosheid en onveiligheid heerst? Daar moet je een multiculturele rode trol voor zijn. Of een groene snol. Wij zijn extreemrechts tuig dat niet het recht heeft om een manifestatie te houden, beweren zij.

Maar zijn wij dan untermenschen? Tweederangsburgers? Zijn wij uitgesloten van rechten? Alleen nog goed om te werken en belastingen te betalen voor zij die alle rechten hebben. Voor zij die van ons werk profiteren. Zij die zich hier op onze kosten amuseren. Op onze kosten hier vegeteren.

Maar links en extreemlinks krijgt zoals altijd zijn zin. Gesteund door de ultraliberale euronationalisten van de N-VA ontnemen ze ons het recht om in eigen land van betogingsrecht gebruik te maken. Als offerande aan de lieve vrede tussen de vertegenwoordigers van het patronaat en de linkse straathooligans.

Dat noemen ze dan democratie. Dat is de liberale en linkse zienswijze over hoe verdraagzaamheid werkt. Zoals altijd eenrichtingsverkeer. Het is ons verdiende loon, zeggen ze dan Omdat we niet braaf willen zijn en zwijgen? Omdat we niet slaaf willen zijn en kruipen? Omdat we niet de crisis willen betalen en weigeren in te leveren? Omdat we de bezetting door immigratie niet willen accepteren? Omdat ze niet verdragen dat de autochtone arbeidersklasse zich roert? Is het daarom dat ze ons onze burgerrechten afnemen?

Die volksvreemde elite. De collabo’s van het regime dulden geen verzet tegen hun toenemende politiek van onderdrukking. Een regime dat een nooit eerder geziene diefstal van werkgelegenheid en koopkracht organiseert. Een rooftocht tegen het eigen werkvolk organiseert. Een regime dat het land uitverkoopt aan een monsterlijke superstaat. Een regime dat door de morele en geestelijke gelijkschakeling van een veelvolkerenstaat een enorme en amorfe massa aan paupers creëert. Een regime dat met repressiemiddelen alle werkende mensen onder de duim wil houden. Het gaat nu reeds zo ver dat wanneer je als autochtoon te luid de adem uitblaast, je in dit land een GAS-boete kan krijgen. Als grote kapitalisten daarentegen op 3 maanden tijd voor 45 miljard euro het land uitsluizen, dan geeft de elite geen enkele kik. En al zeker geen GAS-boete.

Ook geen boetes, straf of repressie voor de elite van de banken. Daar kregen onlangs 31 topmensen 1,1 miljoen euro aan bonussen uitbetaald. Topmensen van de staatsbank Belfius. Het bedrog en de speculatie bij het oude Fortis. Hun vroeger melkkoe is hen reeds vergeven. De rekening wordt door ons betaald.

Die decadentie, ze is ondraaglijk geworden. Wraakroepend. Stuitend immoreel. Product van de morele corruptie bij de politieke klasse. Een schreeuw tot verandering.

En waar blijven de rode smurfen in dit verhaal? Die hebben we daarjuist hier beneden op de markt gehoord. Kaviaarsocialisten broederlijk naast de bloedcommunisten. Samen lullen over een eerlijke verdeling van middelen en werk. En waar de woordvoerster van het volksvreemde socialisme Jasmin Kerbach het werkvolk oproept solidair te zijn.

Ons werkvolk, welteverstaan, die betalen het gelag. Haar volk zit aan de kassa en ontvangt de winst. Terwijl rode en verdwaasde Youps haar toejuichen. Altijd het vreemde aanbiddend en het eigene verloochenend. Pure volksverlakkerij is dat. Want ons volk wordt stilaan arm van al die solidariteit met de anderen. Het is een door de roden  georganiseerde verarming van de eigen bevolking in samenwerking met het neoliberale establishment.

Terwijl die rode oplichters elk jaar voor 5 miljard aan transfers van Vlaanderen naar Wallonië sluizen (niet naar het Waalse werkvolk, maar naar de Belgisch-Waalse elite), gaat er 6 miljard aan welvaartstransfers via de notionele intrestaftrek naar het internationale kapitaal.

En zo de armoede en de werkloosheid in Antwerpen en in andere Vlaamse centrumsteden doen toenemen. Terwijl ze het geld van ons volk naar de Marshalplannen van het Waalse kapitaal en de rode baronnen versassen. En de bloedcommunisten van de PVDA weten dat het gebeurt en dus medeplichtig zijn aan de roof op het Vlaamse volk. Maar geen bezwaar voor hen. Want hun volk is niet het Vlaamse volk, maar wel het vreemde volk.

Geen wonder dus dat links zo eensgezind tegen ons is. Eensgezind als ze zijn in het afstropen van het vel van het eigen volk. Daarom ook dat ze samen een volksfeest in Borgerhout organiseren. Dansend en zingend op de stijgende armoede van het eigen volk. Op het lijk van de eigen natie. Op de overblijfselen van de volkssoevereiniteit. Op de vernietigde volkswaarden van geloof en moraal. Op de vernietiging van het eigen werkvolk. Die rode en groene bakfietsdemocraten. Het smerig volk van verzuurde nepdemocraten, de eigen volkshaters. Het pseudo-intellectueel volkje met de steeds opgestoken vinger dat vergaat aan haar ingebeelde schuldgevoel tegenover vreemden. Dat is het socialisme, dat is het communisme anno nu.

De rode garde verleent nog meer hand-en-spandiensten aan de liberale burgerij. Om ongeschoolden aan werk te helpen is er het systeem van dienstencheques. Nobel van de burgerij en links, zou je dan denken. Ware er niet het feit dat het systeem in werkelijkheid dient om immigratie aan te zwengelen. Het succes van deze dienstencheques, door het feit dat het voor 80% staatsgesubsidieerd is, is nu oorzaak voor dat poetshulp een knelpuntberoep is geworden.

Intussen werken dan ook 150.000 mensen in die sector, waaronder tienduizenden vreemdelingen. De liberale en rode elite heeft zo een artificieel knelpuntberoep doen ontstaan. Weer een reden voor hen om nog meer immigratie te organiseren. Zoals altijd door liberale staat gesubsidieerd. En dat terwijl er tot 50% jonge werklozen zijn in sommige steden.

Zijn die dan te mooi om dat werk te doen? Mogen die hun nagels niet vuil worden misschien? Of heeft Mohammed hen verboden bij kefir te kuisen? Het zou nochtans een mooie oplossing zijn voor sommige problemen. Terwijl ze kuisen kunnen ze na het stofzuigen op de mat hun gebed doen.

Het land zit vol, propvol. Het aanbod aan reële jobs vermindert drastisch. Het aanbod aan onderwijs en onderwijsfaciliteiten staat op springen. Net als in de derde wereld moeten ouders kamperen voor de school, de linkse bakfietsouders voorop. Zij zijn dan wel voor gemengde scholen, maar willen hun kinderen liever in witte scholen. Een beetje hypocrisie is bij links en progressieven niet uitzonderlijk. Het is standaard.

Het aanbod aan medische zorg aan betaalbare prijs staat onder druk. Het werkloosheidspeil bij allochtonen heeft een ontploffingspeil bereikt. Werkloosheid bij eigen volk is ondraaglijk. De concurrentie tussen beiden moordend.

Onze positie daarin is duidelijk. Wij vechten voor eigen volk, staan aan hun kant. De anderen zijn onze zorg niet, niks mee te maken. Dat de verantwoordelijke elite er voor opdraait. Zij hebben ze naar hier gehaald. Het betaalbare huizenaanbod heeft een dramatisch tekort bereikt. Het huis zit vol. Het geduld is op. Het draagvlak voor deze waanzin is overschreden.

En nog zijn er vorig jaar tienduizenden vreemdelingen Belg geworden. Terwijl onze steden nog steeds vol zitten met illegalen.Onze steden vol zitten met uitkeringstrekkers Onze steden vol zitten met wanhopige mensen. Onze mensen en de vreemde mensen. Door de rode en blauwe baronnen van de politiek op een hoop gesmeten. Velen radeloos. Velen hopeloos. De steden financieel bankroet. Zullen wij wachten tot ook hier de werkloosheid tot onhoudbare proporties aangroeit, zoals vandaag in Spanje het geval is? Waar 6 miljoen mensen zonder werk zitten?

Zullen we wachten tot ook hier de sociale zorg verdwijnt, zoals in Griekenland waar mensen in vuilnisbakken naar eten zoeken? Of waar zoals in Duitsland inderdaad minder werklozen zijn maar je als werkende een hongerloon krijgt?

Zullen we wachten tot wij verzuipen in de modderpoel die de Europese Unie is? Verzuipen aan een overkill aan maatregelen die elke nationale politieke relance onmogelijk maakt? Verzuipen in de dictaten van bureaucratische troika's die ons de les spellen over hoe we moeten omgaan met ons land? Met ons volk? Met immigratie? Met het herverdelen van jobs en inkomens?

Willen wij die verdraagzame sullen zijn? Willen wij die laffe toeschouwers zijn? Handen in de zakken? Het hoofd gebogen als knechten? Neen, kameraden. Wij zullen niet diegenen zijn die zwijgend toezien. Wij zullen niet diegenen zijn die verdraagzaam ondergaan wat anderen ons  willen opleggen. Wij zullen niet degenen zijn die hun rechten zonder verzet opgeven. Wij zullen niet wijken voor de rode en neoliberale dwang. Wij zullen opstaan, kameraden. Wij zullen klaarstaan. Vandaag nog met enkelen. Maar morgen komt de dag. De kleur van een gouden dageraad als strijdsignaal.

Kameraden. Wij zullen die dag plukken.

 

Opgejut als ze waren door een combinatie van drankconsumptie en haatoproepen door het AFF en andere linkse geweldorganisaties, wilden enkele zatlappen het gebruikelijke linkse straathooliganisme beoefenen. Ditmaal tegen leden van het N-SA. Dit werd echter door de politie verhinderd.

Wij van onze kant hebben rustig de plaats verlaten na het einde van onze actie. Ordeverstoring, vernielingen en het aanvallen van agenten kwamen op het conto van linkse relschoppers. Er werden vier linkse geweldplegers opgepakt, van wie er een een agent zwaar verwond heeft door met bierglazen te smijten. Die bierglazen waren natuurlijk bedoeld om mensen van het N-SA in het ziekenhuis (of erger) te krijgen, maar het draaide anders uit.

Naderhand zijn de linkse hooligans naar het buurtfeest in Borgerhout getrokken. Daar konden zij verder gratis drank krijgen en zo vieren dat ze een agent zwaar hadden verwond en de inboedel van een café vernield. We weten allemaal waarom linde linkerzijde drugsgebruikers en zatlappen koestert. Zij heeft ze nodig om haar vuile werk op te knappen. De kopstukken van PVDA, LSP en de kiwi van het AFF jutten de mensen graag op, maar laf als ze zijn, zorgen ze er wel voor ver van het gewoel te blijven als het fout loopt. De gewonde agent kan ervan meespreken.

En ter attentie van de linkse zuipschuiten die zich op hun blogs verheugen over het door hen gepleegde geweld en beweren dat het N-SA is afgegaan die dag nog even dit. Wij hebben mooi onze objectieven gehaald. Wij hebben in het midden van het rode gewoel een persconferentie gehouden. Onze militanten elders in de stad hebben zich vervolgens low profile gehouden. Links stond erbij en keek ernaar. Als een bende zieke koeien.

En om achteraf hun eer een beetje te redden, laten sommigen nu stoom af op hun rode haatblogs. Op de leiding van de PVDA moeten ze echter niet rekenen bij hun strijd tegen "het facisme". Die zijn te tuk op parlementszetels om nog enige confrontatie met ons te durven aangaan. En zo hebben wij mooi aangetoond dat links te verdeeld is om gezamenlijk een front te vormen tegen ons. Feestjes organiseren, dat kan de PVDA wel nog. Een te duchten tegenstander voor ons zijn, dat niet.

Dat was onder andere een van de objectieven die wij met onze actie op 1 mei wilden bereiken. Links uit elkaar spelen en zelf ruimte creëren voor een echte arbeidersbeweging op rechts. Wij hebben nu gezien hoe ver we kunnen gaan en wat de mogelijkheden zijn en hoe zwak links reageert - buiten enkele dronkaards.

Zoals ik in mijn toespraak reeds zei: er komt een gouden dageraad, en wij zullen die dag plukken!

 

Rode hooligans rond paardenkraam met flosh

Vorig weekend hebben tientallen Comacleden zich bijgeschoold in het marxisme. Veel van die bijgeschoolden zullen te bewonderen zijn tijdens de "vreedzame" betoging tegen het NSV! morgen in Leuven. Vreedzaam is daarbij een misplaatst woord - gezien de lessen die ze op de Karl Marx school geleerd hebben. Als ze die in de praktijk brengen, zal het uitdraaien op een geweldorgie. Daar zijn de rode democraten goed in. Zeker als ze op eigen arbeiders kunnen kloppen. Liefst van al op de witte arbeiders die niet zo gevonden zijn voor een kleurenmix van bruin en rood.

Was het niet Marx die zei "Het geweld is de vroedvrouw voor de geboorte der nieuwe maatschappij"? En als ze de kans krijgen zullen ze dat door marx geprezen geweld gebruiken - als je Geert Cool van de rode antifabrigades mag geloven, tenminste. Het verschil tussen droom en daad ligt bij trotskisten nogal ver uit elkaar.

Die rode scheet schreef op de blog van de LSP dat ze spijtig genoeg -nog niet- over voldoende tegenbetogers beschikken om de fascisten letterlijk van de straat te kloppen. Want dat moet  volgens de tekst van kameraad Cool het doel worden op termijn. Geweldadig hooliganisme  en straatterrorisme plegen tegen nationalisten - en dat verbergen achter antifascisme.

Als wij ons niet groeperen in een echte strijdorganisatie, zou de bloeddorstige en natte droom van een would be geweldenaar zoals Geert Cool van de antifa-mallotenbrigade werkelijkheid kunnen worden.

Daarom: eenheid in de strijd tegen het communisme en de multiculturele straatterreur.

 

Karl Marx School :: 300 jongeren verdiepen zich in het marxisme

 
Op 1, 2 en 3 maart namen meer dan 300 jongeren deel aan de Karl Marx School, het jaarlijks vormingsweekend van Comac, de PVDA-jongerenbeweging. In totaal waren er dertig vormingen, zowel in het Nederlands als het Frans. De thema’s waren gevarieerd: de crisis, internationale solidariteit, cultuur, ecologie… Zaterdag was het koppen lopen voor het panelgesprek met Peter Mertens, voorzitter van de PVDA, en David Pestieau, directeur van de PVDA-studiedienst
 
Meer: PVDA

 

Page 10 of 14

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter