Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Eddy Hermy

Saturday21 October 2017

Eddy Hermy

Eddy Hermy

De naam kent verder een bewogen geschiedenis. Ooit was Eddy Hermy de jongste vakbondsdelegee van het land, later actief in diverse organisaties. Hij heeft consequent de dissidente rol opgenomen namens het proletariaat, wat hem vaak niet in dank werd afgenomen. Afgezien van dat dit Eddy Hermy tot een van de meest controversiële figuren van het land maakt, heeft hij er zelden naast gezeten. Zijn voorspellingen over de EU, de N-VA en de economische crisis zijn de laatste jaren allemaal uitgekomen.

Als de politieke en economische elites geen antwoorden meer kunnen verzinnen op de economische puinhoop waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn en de verschillende clans van de elite vechten om de macht, dan zijn er nog altijd de oude en beproefde afleidingsmaneuvers.

Ofwel breekt er plots een oorlog uit, of moet de elite volkeren gaan bevrijden zoals in Syrië en  Iran.

En als dat niet voldoet, dan wordt het beest uit zijn kot gehaald, het neonazibeest.

Vroeger waren het de communisten of anarchisten, maar die zijn nu zo burgerlijk dat geen mens in het verhaal zou trappen. In Duitsland is het een sinds lang beproefd recept met de vervolging van de NPD en in Italië door de alternatieve cultuur rond Casa Pound verdacht te maken, waar men mensen vastzet die fundamentele kritiek op het systeem hebben.

En in Frankrijk zijn het mogelijks neonazi's die in het Vreemdelingenlegioen zitten.

Iedereen die een beetje de procedure kent om in het Legioen te mogen intreden, weet direct om welke truc het hier gaat.

De truc uit de oude doos van de burgerij.

Het uit de hoed halen van het zwarte konijn.

Het neonazi-langoor-ras.

Gefokt in de stinkende kelders van geheime diensten.

En gevoed en in leven gehouden door het antifacisme.

 


 

Neonazi's?

"Er zijn al duizenden zaken gecheckt", deelde de minister mee. "En er wordt inderdaad onderzoek gevoerd naar militairen die uit het leger kunneen zijn gezet, die op wraak zouden kunnen zinnen (...) en die neonazistische meningen zouden zijn toegedaan. Het is slechts een van de pistes, en zeker geen geprivilegieerde."

Volgens verschillende media vertoonden drie militairen van het 17de regiment parachutisten van Montauban, waartoe de militairen die gedood werden op donderdag 15 maart behoorden, neonazistische sympathieën. Dat werd aan hun oversten gemeld door een militair die het leger intussen verliet.

In dat kader werd een militair uit Castres, nabij Toulouse, op 16 maart opgepakt na de moordpartij in Montauban. De man werd later vrijgelaten en niet vervolgd.

Bron: De Standaard

 

Monday, 19 March 2012 11:48

Venizelos leidt gebroken Pasok-partij

De socialisten zijn overal van dezelfde slag, slaven van de elite.

Na zijn verkiezing met 97% van de stemmen achter zijn naam (een stalinistische uitslag) als voorzitter van de socialistische PASOK-partij, verklaarde deze EU-knecht dat hij "Vandaag de verantwoordelijkheid zal opnemen om een collectieve inspanning te leiden die NIEMAND zou achterlaten."

Wat hij bedoelde is dat hij niemand zal achterlaten (buiten de eigen politieke klasse) in het proces van de verarming en proletarisering.

Dat hij met andere woorden iedereen zal meesleuren naar een collectieve afbouw van de loon- en werkvoorwaarden en daardoor het inkomen van de kleine bedrijven en de middenstand ten voordele van de op de EU-gerichte kapitalisten zal organiseren.

Socialisten en links, altijd al de loopjongens van de burgerij.

En als de winsten van het grootkapitaal in gevaar komen, dan steekt de linkse vleugel van de burgerij een  tandje bij in het collectiviseren van de armoede.

Links steekt nooit een tandje bij in het verdelen van superwinsten aan de eigen autochtone arbeidersklasse.  Die geven ze liever aan ingevoerde internationale proleten. En zo zijn wij, de nationale arbeiders, altijd de klos.

Met dank aan links en hun samenwerking met het kapitaal en de elite.

 


Evangelos Venizelos is verkozen om oud-premier George Papandreou op te volgen als leider van de socialistische partij Pasok. Venizelos zal zijn ambt als financiënminister neerleggen en bij de eerstkomende verkiezingen meedingen naar het premierschap.

Evangelos Venizelos is met een quasi perfecte score van ongeveer 97 procent uitgeroepen tot de nieuwe leider van Pasok. Dat is tevens de partij van oud-premier en leider George Papandreou die eind vorig jaar plaats moest ruimen voor een nieuwe technocratische premier, Lucas Papademos.

Venizelos toonde zich meteen strijdvaardig. 'Vandaag wil ik de verantwoordelijkheid opnemen om een collectieve inspanning te leiden die niemand zal achterlaten.' De partij krijgt momenteel klappen in de peilingen omdat ze zware besparingsinspanningen doorvoerde. De regeringspartij staat momenteel pas op de vijfde plaats in de peilingen met een score van ongeveer 11 procent.

'Griekenland heeft een nooit gezien test afgenomen en nu, nadat een grote inspanning is geleverd, is er opnieuw hoop', vulde hij aan.

Premier

Venizelos wil meedingen naar het premierschap bij de volgende verkiezingen in april of mei. Hij zal zijn ambt van financiënminister naast zich neerleggen om zich te focussen op die verkiezingen. Het politiek zwaargewicht is nu al vice-premier in het kabinet van Lucas Papademos en is een van de leiders die Griekenland terug op het goede spoor poogt te krijgen.

 
 

Bron: De Standaard

Hij en zijn partij, de N-VA, vinden blijkbaar dat er nog niet genoeg is bespaard en roepen daarom de eurocraten op om de Belgische begroting te verwerpen en ons land hardere besparingsmaatregelen op te leggen.

Deze opstelling getuigt nog maar eens van de antinationale strategie van de partij om dit land verder uit te leveren aan de Eurosovjet die de EU in werkelijkheid is. De Eurosovjet eist van België (en dus ook van Vlaanderen) dat we tegen 2020 ons begrotingstekort zullen hebben teruggebracht naar 60% van het BBP. De landen die boven deze schuldratio zitten krijgen van de EU dus tot 2020 om deze schuld aan te zuiveren.

De huidige staatschuld bedraagt ongeveer 100% van het BBP wat in absolute cijfers de som van 360 miljard euro vertegenwoordigt. Als we in de volgende 18 jaar 40% van onze schuld moeten afbouwen door besparingen, dan betekent dat dat we elk jaar een surplusbesparing van 8 miljard zullen moeten realiseren.

Komt daar bovenop dat door het recent afgesloten hernieuwd stabiliteitspact de EU-lidstaten maar 0,5% begrotingstekort op jaarbasis meer mogen hebben. Dat komt neer op een verdere besparing en/of belasting (wat eigenlijk op hetzelfde neekomt) van miljarden aan werkingsmiddelen van de staat.

Als De Wever zijn zin krijgt (de peilingen geven aan dat dat zo zal zijn), dan zullen de arbeiders in dit land aan Duitse hongerlonen moeten gaan werken en inleveren op alle sociale verworvenheden. Zoiets kan een ultraliberaal als De Wever natuurlijk geen moer schelen. Hij zegt op te komen voor "de middenklasse".

Maar als euroregionalistische partijen zoals de N-VA hun zin krijgen, dan zal niet alleen de gewone werkende man hiervan het slachtoffer worden. Neen, dan zal de middenklasse en de kleine kmo gewoon weggevaagd worden, want binnenlandse consumptie is de zuurstof waarop deze bevolkingsgroepen draaien en welvaart verzamelen. En partijen die de EU-richlijnen op een agressieve manier in eigen land willen implementeren, zijn de doodgravers van deze beroepsgroepen.

En stemmen voor de N-VA is voor hen stemmen voor verarming. Iemand zou hen dat eens duidelijk moeten maken.

Misschien dat het VB daar garen bij zou kunnen spinnen. Eens die ontwaken uit hun anti-islamverdwazing.


N-VA-voorzitter Bart De Wever (foto) brandt de begrotingscontrole totaal af. Hij verwijt de regering-Di Rupo geen structurele ingrepen door te voeren - "behalve het heffen van belastingen" -, veel te weinig te saneren in de uitgaven en de factuur door te schuiven naar de deelstaten. "Als Europa consequent is met zichzelf zal (de beoordeling) niet goed zijn", verklaarde hij vanochtend in het radioprogramma 'De Ochtend.

Bron: HLN

Wij hebben steeds beweerd dat de politieke elite ons land heeft overspoeld met immigranten om zo de lonen te kunnen drukken door een overschot aan arbeidskracht te creëren. De communisten van de PVDA en de LSP hebben die uitbuiterspraktijken altijd ondersteund en ondersteunen ze tot op de dag van vandaag.

Die communisten beweren nu dat wat zij noemen "extreem-rechts" geen antwoorden op de crisis brengt. Zij roepen dan ook op om volgende donderdag de jaarlijkse betoging van de NSV! te verstoren met spontane actie.

Ook schrijft Geert Cool in een pamflet dat de Eurokritische houding van de NSV! geen oplossingen biedt voor de crisis, maar dat integendeel de eenmaking van de Europese arbeiders dat wel zal bewerkstelligen.

Hier wordt natuurlijk duidelijk dat de communisten nooit hun internationalistische visie hebben opgegeven.

Ze gaan echter voorbij aan de tegenstellingen die er tussen de belangen van de internationale en de nationale arbeidersklasse bestaat. Wat maakt dat er geen sprake kan zijn van een 'internationale arbeidersklasse', maar van nationale bevolkingen die onder specifieke sociale voorwaarden opereren.

Het uitverkopen van nationale sociale voorwaarden aan een supranationale structuur, kan alleen maar verlies betekenen voor onze eigen werkende mensen. En dat onze eigen arbeiders een deel van hun welvaart zullen moeten offeren aan dat internationalisme van links kan je nu reeds zien op nationaal vlak, daar waar immigranten concurreren met onze eigen arbeiders en zo de lonen drukken.

En het is niet toevallig dat ook de kapitalisten spreken over een globalisering van de marktvoorwaarden, waarmee ze vooral de arbeidskosten viseren. Deze globalisering (internationalisering) kan voor onze arbeidersklasse alleen maar betekenen dat ze een nivellering naar beneden zal moet slikken.

Links meet zich de pretentie aan dat ze de kapitalistische globalisering wel zal ombuigen naar een sociale globalisering van de markt en de marktvoorwaarden. Maar het enige dat links doet als zij tegen de anti-Europese opstelling van solidaristische studenten betoogt, is steun geven aan de burgerij en de liberaalkapitalistische elite.

Met als gevolg: een subproletariaat dat door te werken aan lagere lonen de winst van kapitaalgroepen moet garanderen.

Wie heeft er hier dan geen antwoord op de crisis en heult mee met de elite?

De communisten en hun immigratieverslaving.

 


 

Bron: De Standaard

Van alle Europese landen is het verschil tussen de inkomens van immigranten en niet-immigranten in België het grootst. Dat meldt een rapport van Eurostat, het Europese bureau voor statistiek.              

Eurostat besluit dat het verschil tussen het inkomen van een immigrantengezin met kinderen en dat van een gelijkaardig gezin niet-immigraten in ons land twee keer hoger is dan in Duitsland of Spanje, die maar een laag aantal plaatsen hoger gerangschikt zijn. Het armoederisico voor migranten, en dan vooral voor vrouwen, ligt in ons land hoger dan het Europese gemiddelde. Immigranten hebben in België 22 procent meer kans op armoede dan niet-immigranten.

Dertig procent van de immigranten van de tweede generatie in ons land blijkt ook slechts over een laag diploma te beschikken, wat zich vertaalt in slechtere kansen op de arbeidsmarkt. In die categorie scoren enkel Griekenland en Spanje nog slechter.

De N-VA maakt zich zorgen dat de Belgische grondwet niet wordt gerespecteerd. Maar de N-VA heeft zich niet druk gemaakt toen er onwettige verkiezingen werden gehouden in 2010 die nochtans het in de grondwet verankerde gelijkheidsbeginsel schonden. Ook maakt de N-VA zich niet druk over dat onze grondwet ondergeschikt is gemaakt aan Europese wetten.

De politieke elite voert elke dag een schijngevecht op, of het nu gaat om de staatshervorming of over de begroting. De politieke en economische macht is overgedragen aan de EU en aan de supranationale machtselite.

Alle partijen zijn medeschuldig aan de opheffing van de nationale staten die België (en dus Vlaanderen) ooit waren. Voor de N-VA als partij is het zelfs een doel om de volledige staatsmacht over te dragen aan de EU. Zij zijn als alle kleinburgerlijke nationalisten tevreden wanneer zij als regenten van een vreemde overheerser, de EU, een hun rolletje mogen spelen.

En de grootste grap is dat ze het verkrachten van de Belgische grondwet gaan aanklagen bij een instelling genaamd "de Raad van Europa", de ironie valt moeilijk aan te ontsnappen. Europa maakt onze wetten, en dat zonder er ook maar een Belg zijn mening over te hebben gevraagd.

En intussen maar drama verkopen over een grondwet die niet meer operationeel zou zijn. Dat is, de Belgische.

 


 

 

Op vraag van N-VA debatteert het Juridisch en Mensenrechtencomité van de Raad van Europa maandag in Parijs over de wijziging van grondwetsartikel 195 die de regering-Di Rupo en de groenen willen doorvoeren om de staatshervorming te kunnen uitvoeren. Meer dan 10 leden uit de Raad van Europa steunen het verzoek van de N-VA-Kamerleden Ben Weyts, Daphne Dumery en Kristien Van Vaerenbergh om de zaak op de agenda te zetten.

Bron: De Morgen

 

Onze arbeiders, jong en oud worden geminacht en vernederd.

Door vreemde elites worden ze in het gezicht gespuwd.

 

Als je deze bewering durft te maken zoals ik gedaan heb, dan krijg je gevangenisstraf en worden je burgerechten je ontnomen.

Waarom dat zo is leest u hieronder in een stuk uit De Standaard.

Onze rechtbanken zijn even neutraal als visverkopers die je een rotte vis willen aansmeren. En justitie steekt het in dit land zelf niet meer onder stoelen of banken in wiens dienst ze staan. In dienst van de elite en de liberaalkapitalistische (wan)ORDE.

Niet in dienst van het volk, wel in dienst van het 'eigen' volk, de elite en het grote geld. Maakt niet uit van waar het geld komt, door de invoer van diamant of door de massale invoer van de immigrant.

Pikant detail overigens: Dewinter was bij de opening nog op bezoek in die tempel, voor hem was het "eens iets anders" dan moslims. Het is maar wat je verkiest, natuurlijk.

 


 

 

Bron: De Standaard

Antwerpse magistraten brachten in december een omstreden bezoek aan de Jain-tempel in Wilrijk. De tempel wordt gefinancierd door Indiase diamantairs.

Van onze redacteur

Het VRT-nieuws liet dinsdagavond beelden zien van een nog niet uitgezonden 'Panorama'-reportage waarop te zien is hoe een groep Antwerpse rechters, waaronder ook een aantal onderzoeksrechters, in december een bezoek bracht aan de imposante Jain-tempel in Wilrijk. Die tempel werd gefinancierd door de Antwerps-Indiase diamantairs. Daarna kregen de rechters, aldus Panorama, een etentje aangeboden door het Antwerp World Diamond Center, de lobbygroep van de Antwerpse diamantsector.

Miljoenenfraude

Ethisch bedenkelijk, zo lijkt het, want net in Antwerpen lopen er onderzoeken naar een miljoenenfraude in de diamantsector. De kans lijkt dus niet denkbeeldig dat één van de uitgenodigde magistraten later ook professioneel in contact komt met één van de mensen die op het etentje aanwezig waren. Dan zou hij of zij zich moeten laten wraken wegens eventuele partijdigheid.

Als dit ooit zou gebeuren dan mogen nationalisten zoals ikzelf en Palestijnse burgers die in dit land leven net als moslimactivisten hun kamer in de Dossinkazerne reserveren.

De repressie die het centrum parallel met het openbaar ministerie voert tegen elke burger die een afwijkende mening heeft over minderheden of meerderheden zal dan nog toenemen. De Israëlisering van ons land zal dan een feit zijn.

Best voor Dewinter en het Vlaams Belang dat zij een immuniteitsverzekering bij de zionisten hebben afgesloten. Vandaar dat Dewinter zo lang met zijn hoofd aan de klaagmuur heeft staan bonken met zijn kop!


Bron: Joods actueel

Michael Freilich – de hoofdredacteur van Joods Actueel – overweegt om zijn kandidatuur in te dienen voor de directeursfunctie bij het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding. Dat is geen denkbeeldig parcours nu het er hoe langer hoe meer naar uitziet dat het mandaat van Jozef De Witte niet zo maar zal verlengd worden.

Tuesday, 13 December 2011 17:12

Terreur in Luik

Deze dag is voor de Luikse bevolking een moorddag geworden. De heer Nordine Amrani heeft volgens de binnenlandse pers 3 mensen in koelen bloede vermoord en 75 verwond. Het heerschap is volgens de binnenlandse pers een veroordeelde drugsbaron die kon beschikken over oorlogswapens en granaten.

De man bezat ondermeer 9.500 onderdelen van wapens en maakte gebruik van een kalasjnikov. Hij was drie jaar terug veroordeeld tot 58 maanden gevangenis en was nu alweer vrij.

Volgens het Brugse gerecht is het verboden om vreemdelingen met criminaliteit te verbinden. Als je dat doet, dan trakteren de waanzinnige rechters in dit land je op gevangenisstraf. En opdat je dergelijke nonsens nooit meer zou herhalen, nemen ze je ook nog de burgerrechten af.

Nordine had volgens de binnenlandse pers geen last van enige intrekking van zijn burgerrechten. Hij kon zijn rechten gebruiken om voorbereidingen te treffen voor terreur te zaaien. Een magistraat die door de terrorist (hoe kan je anders iemand noemen die zomaar mensen vermoordt?) met een wapen werd bedreigd, verklaarde doodsbang te zijn geweest.

Maar waarom zou je als magistraat bang moeten zijn van een vreemdeling? Vreemdelingen en criminaliteit, dat zijn toch geen synoniemen volgens dat volkje uit de rechtbanken? Immers, enkel met zo'n redenering kan het verschil in strafmaatregelen tussen hem en mij worden uitgelegd. Men kan zich nu afvragen of die uitkomst nog wel rechtvaardig te noemen valt.

De magistrate van het Brugse gerechtshof die mij mijn burgerrechten heeft ontnomen zouden we nu naar Luik moeten zenden. Zij kan de twee dode jongeren van 16 en 17 jaar plus een oude man van 75, die nu in een lijkkist liggen, eens gaan uitleggen dat ze hun dood niet in verband met de multicul en de laffe houding van magistratuur en politieke elite mogen brengen.

Hun dood is gewoon een toeval. Zoals alles wat krom is in dit land.

Desondanks wensen wij toch maar alle steun toe aan de slachtoffers van die terreuraanslag.

Sunday, 16 November 2008 18:13

Vlott is de liberale luidspreker van het VB

Vorige zaterdag (15 november) heeft Vlott, de alliantiepartner van het Vlaams Belang, een congres in Antwerpen gehouden. Als je de congresbesluiten en de toespraak van de voorzitter Coveliers hebt gelezen dan is waarschijnlijk de eerste vraag die bij ons opkomt: waarom organiseert die partij een eigen congres? Beter, goedkoper en slimmer ware het geweest om samen met LDD te werken. De parallellen tussen de standpunten van Dedecker en Coveliers zijn zo gelijklopend dat je zou vermoeden dat beide heren tweelingbroers van elkaar zijn of toch minstens innige zielsverwanten. Nochtans is de officiële tweelingbroer van Coveliers niet Jean-Marie maar wel Bruno, die van het VB. De vraag mag dan ook gesteld worden: als  het Vlott(je) van Coveliers pleit voor een vlaktaks (in zijn woorden een eenvormige taks van 25% voor iedereen), mogen wij dan aannemen dat het VB daar ook voorstander van is? Wij hebben nog geen verklaring gezien van de VB-generale staf waarin afstand wordt genomen van hun alliantiepartner en de asociale voorstellen die deze formuleert. Nochtans is het VB (en vooral Dewinter) een professionele terugfluiter van standpunten die hen niet zinnnen en dus mogen we er gerust van uitgaan dat Dewinter een even fanatieke liberaal is als zijn tweelingbroertje van Vlott, tenzij we ergens iets missen in het verhaal.

congres3010afficheIn een stuk van Bart Brinkman in De Standaard, stelt Dewinter dat hij zijn ideeën voor een remigratiebeleid bij de 'gewone man in de straat' gehaald heeft. Neem het mij niet kwalijk dat ik daar eens goed mee moet lachen. De 'gewone man in de straat' is door alle partijen van het burgerlijke soort, inclusief het Vlaams Belang, jaren wijsgemaakt dat er van een terugkeerbeleid geen sprake meer kon zijn. Parlementairen en medewerkers van de studiedienst, maar ook volksluisteraar Dewinter, beweren al vele jaren tegenover militanten dat remigratie geen thema meer kon zijn.

De redenen die zij opgaven waren van dezelfde orde als de linkse en neoliberale partijen: die mensen zijn hier al zo lang, het is maar een minderheid van onaangepasten die de boel verkloot, elke vreemdeling die Vlaams spreekt, werkt en zich heeft aangepast vormt geen probleem. Voor het VB is er de bijkomende eis dat moslims hun geloof moeten verwesteren, maar voor het overige was integratie het buzzword.

En nu heeft het VB het licht gezien, of beter gezegd, de gewone man in de straat heeft een lichtje laten schijnen. Wie gelooft dat nu? Ik denk zelf  eerder dat Dewinter   een lichtje in volle daglicht heeft aangestoken zoals Diogenes van Sinope, op zoek naar iemand die hem kon helpen. En net als Diogenes een valsmunter was, zo is ook Dewinter niet vies van kopieergedrag als het op ideeën en theorieën aankomt.

Niet de gewone man heeft Dewinter doen inzien dat zijn integratieverhaal naar de radicale achterban als een flutverhaal werd ervaren, het is de onophoudelijke propaganda van het N-SA die dat voor elkaar gekregen heeft. En dat is niet uit de lucht gegrepen. Op een van de vergaderingen waar de congrestekst werd voorgesteld, stelden N-SA'ers niet minder dan 40 amendementen voor, die Dewinter mee zou nemen in zijn uiteindelijke tekst. Onze militanten binnen de partij hebben Dewinter geïnspireerd, zo stelde hij zelf, om zijn eindspeech aan te passen. Waarbij hij beloofde toe te geven dat het congres een verkeerd thema had. Niet "Kordaat Immigratiebeleid Werkt!" is aan de orde, maar "Remigratie nu!", stelde Dewinter zelf na tussenkomst van solidaristische militanten. Een klein probleem, het N-SA en de Nationaaldemocratische Partij (NDP) hebben vorig jaar in oktober al een dergelijk congres gehouden met als titel  "800 000 Werklozen, remigratie nu!"

Plagiaat is het product van zij die geen originele ideeën hebben, maar zo bruin kan Dewinter het nog niet bakken binnen zijn partij. Zo lang in die partij parlementsleden rondlopen die tegen militanten zeggen dat wij allemaal van vreemde komaf zijn en niemand zich authentiek kan noemen, zo lang moet de kerk van de dubbelzinnigheid in stand worden gehouden.

Natuurlijk zijn wij blij als ons entrisme vruchten afwerpt. Wij zien het als een overwinning van onze metapolitiek strategie. Wij hebben eerst de jongeren bewerkt die rond de partij en in nevenorganisaties georganiseerd zijn, dat ging nog vlot moet ik toegeven. Dit heeft tot resultaat gehad dat op zijn beurt Dewinter door hen onder druk werd gezet  om zijn standpunt aan te passen.

Dus niks man in de straat, maar actie binnen de beweging, heeft tot dit resultaat geleid. Natuurlijk hebben we Dewinter nog niet helemaal waar wij hem hebben willen. Er is nog veel werk aan. Zo moeten wij hem nog aanleren dat om remigratie mogelijk te maken, wij uit de Europese Unie moeten treden. Want een van de grootste gevaren van immigratie ligt binnen de Unie zelf; er zijn nu een slordige 450 miljoen mensen die ongehinderd in België mogen wonen, werken en van sociale voorzieningen genieten. Dat zijn dan geen immigranten, maar Europese volksgenoten.

Volgens het Vlaams Belang zijn het de linkse Franstaligen die immigranten naar hier willen halen. Maar we willen Filip wel eens uitleggen dat zijn ultraliberale vrienden van de N-VA, die hij zo graag de burgermeesterzetel van A gunt, fervente voorstanders zijn van binnen- en buiten-Europese immigratie. Niet alleen links is pro-immigratie, ook en vooral de neoliberalen zijn dat.

Mathias De Clercq pleit er zelfs voor "alle muren te slopen", zodat er nog meer immigranten binnenkomen. Neoliberalen zoals hij zien dit als een vorm van ontwikkelingshulp, want cijfers van internationale migratieorganisaties tonen aan dat er elk jaar tot 100 miljard wereldwijd vanuit de door immigranten bezette landen wordt leeggemolken richting de landen van oorsprong. En dat zijn nog maar de officiële cijfers.

Moet het nu net lukken dat het VB al jaren een neoliberale koers vaart. En kapitalisme en neoliberalisme kunnen enkel bestaan door economische immigratie. Het is even internationalistisch als het neomarxisme, in feite zijn de twee van dezelfde orde.

Maar daar is Dewinter nog niet door de man in de straat van op de hoogte gebracht, zo lijkt. Want als hij zijn partij tot een echte remigratiepartij wil omvormen, dan moet hij ook een antikapitalistische koers gaan varen. Een solidaristische koers. Als ook dat lukt, dan zal de 'extreemrechtse revolutionair' weer baas zijn in eigen partij.

Dewinter & co zullen onze programmapunten vroeg of laat overnemen.

Niet omdat hij daar zelf in gelooft.

Maar omdat hij geen andere weg meer op kan.

Page 10 of 12

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter