Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Eddy Hermy

Wednesday19 September 2018

Eddy Hermy

Eddy Hermy

De naam kent verder een bewogen geschiedenis. Ooit was Eddy Hermy de jongste vakbondsdelegee van het land, later actief in diverse organisaties. Hij heeft consequent de dissidente rol opgenomen namens het proletariaat, wat hem vaak niet in dank werd afgenomen. Afgezien van dat dit Eddy Hermy tot een van de meest controversiële figuren van het land maakt, heeft hij er zelden naast gezeten. Zijn voorspellingen over de EU, de N-VA en de economische crisis zijn de laatste jaren allemaal uitgekomen.

Nu reeds wonen in Europa meer dan 43 miljoen moslims en hun aantal zal in de komende 15 jaar nog spectaculair stijgen ...  vooral door hun nataliteit.

Nooit eerder in de Europese geschiedenis werden we door dergelijke aantallen mensen met een aan onze cultuur vijandig geloof overspoeld (bezet). Dit is het einde van de Europese beschaving zoals we die kennen - en het begin van een periode van obscurantisme en sociaal-economische, maar ook (en vooral) intellectuele achteruitgang. Bij het zien van onderstaande cijfers, kunt u samen met mij huiveren. Er zal nog veel "bespaard" moeten worden om een dergelijke invasie te onderhouden en te kunnen bekostigen.

Nog veel pret maandag, wanneer u gaat werken. In het besef dat u zult gaan werken met het vooruitzicht van een schitterende multiculturele toekomst voor uw gezin en uw kinderen. Een toekomst als slaven, welteverstaan.

U kunt u ook aansluiten bij de anti-bezettingsbeweging. Baat het niet, dan schaadt het niet. En u zult uw kinderen later in de ogen kunnen kijken: u behoorde niet tot het soort dat zijn eigen volk en kinderen - zonder verzet - heeft verkocht aan indringers. Dan kunt u tenminste nog in de spiegel kijken.        

Moslimpopulatie 1990 Moslimpopulatie 2030

Italië                                    885 000                           3 199 000

België                                  266 000                           1 149 000

Verenigd Koninkrijk        1 172 000                         5 567 000

Nederland                          344 000                           1 365 000

Duitsland                           2 506 000                        5 545 000

Spanje                                 271 000                            1 85 900

Frankrijk                            568 000                           6 860 000

 

Bron: "Joden en moslims in Europa", Knack, 18 maart 2015, p. 24

Hoe het westen wordt overspoeld door decadentie en achterlijkheid

Wat Mark Elchardus bedoelt als hij zegt dat moslims nooit als volwaardige burgers werden aangesproken, dat snappen wij niet. Die uitspraak moet waarschijnlijk dienen als doekje voor het (progressieve) bloeden, nu de socioloog eindelijk de waarheid onder ogen moet zien. Moslims en andere vreemdelingen hebben van bij het begin van de immigratiegolven altijd ‘alle’ rechten gekregen die men maar kon bedenken. En wat dan met dat liedje over discriminatie op de arbeidsmarkt? Dat is de burgerlijke kletspraat van intellectuelen en linkse activisten, van hen die doelbewust op een sociale catastrofe uit waren om ideologische (marxistische) redenen. Eigen arbeiders werden al altijd gediscrimineerd ten opzichte van de elite, dus was het niet verwonderlijk dat ook het ingevoerde proletariaat daaronder te lijden had. Maar terwijl de vakbonden het eigen arbeidersvolk jaren geleden al verraden en in de steek gelaten hebben – in plaats daarvan werd alle aandacht gericht op die vreemde indringers –  is de hulp aan vreemdelingen van alle kanten gekomen. Waarom is er een tekort aan sociale woningen voor eigen mensen, waarom zijn er jobs te weinig voor eigen mensen, waarom moet er bespaard worden in de sociale zekerheid? Waarom lopen er nu paracommando’s in onze straten? Waarom worden onze rechten afgenomen?

Niet omdat moslims niet als volwaardige burgers werden of worden behandeld, maar omdat ze ‘ alle’ rechten en sociale voorzieningen zomaar in de schoot krijgen geworpen (inclusief massa’s geld van vreemde staten). Dit voor onder meer haathuizen die een ongeziene achterlijkheid in onze maatschappij hebben geïntroduceerd. Dat volk binnenhalen, het pamperen en verwennen, dat is de fout geweest. En om die fout recht te zetten moeten we ervan af. Daarbij zullen vervolgingen en veroordelingen (GAS- en andere boetes of het verlies van burgerrechten) ons niet tegenhouden. Het zal ons alleen maar kwader maken en strijdbaarder… En als massa-organisaties de genoemde problemen aanpakken, dan moeten wij verder durven te kijken, want alleen met een politiek doel voor ogen kan iets bereikt worden. En daarmee bedoel ik niet het soort politiek waar het Vlaams Belang zich al jaren mee onledig houdt, een partij die verworden is tot een (kleine) fabriek die dient als hangmat voor persoonlijke carrières. Nee, dan bedoel ik die van een politieke strijdformatie. Anders is alles zinloos.

 


 

'De geschiedenis van de immigratie in ons land is een opeenstapeling van verschrikkelijke vergissingen', zegt de Brusselse socioloog Mark Elchardus in Knack. 'Om te beginnen dacht men dat cultuur en religie geen rol speelden bij de integratie van nieuwkomers. De tweede stommiteit was dat men dacht dat die mensen zouden terugkeren.'

Dachten we dat echt?

Elchardus: Het beleid ging daarvan uit. Dan waren er de gezinsherenigingen, met de beste bedoelingen, maar die hebben de immigratie oncontroleerbaar gemaakt. En als mensen daarover klaagden waren het racisten. Dat laatste is de grootste stommiteit van allemaal: omdat extreemrechts de problemen signaleerde en daardoor het debat bepaalde, reageerden de andere partijen door het tegenovergestelde te zeggen. De vreemdeling werd een universeel slachtoffer.

Bron: Knack

Wednesday, 21 January 2015 08:44

Organiseer een 'echte' volksbeweging

 

Organiseer een echte volksbeweging

Wim Van Rooy is de nieuwe woordvoeder van het Vlaamse PEGIDA-  op zich al een raar fenomeen -hoe kan een spontane volksbeweging- zo ,uit het niets- een woordvoerder uit de mouw toveren? Daar is niet veel volks aan, laat staan iets spontaans. Lijkt meer op een in elkaar gestoken komedie. Zeker omdat men een woordvoeder zocht ,die niet politiek-tenminste niet  partijpolitiek - actief is, of is geweest . Dat dit bij Wim Van Rooy  niet het geval is ,dat zal toch wel voor iedereen duidelijk zijn. (trouwens waarom is de initiatiefnemer van de facebookpagina, die oproept voor de manifestatie maandag –dan niet de woordvoeder van het gebeuren? Is het koudwatervrees of erger. Niet je verantwoordelijkheid durven te nemen voor de eigen oproep tot actie. Ja ,schrijven op een blog is niet hetzelfde als voor een actie alle verantwoordelijkheid dragen, en bij mislukking uitgelachen en verketterd worden.

En welke directe gevolgen -het voor de vorming van een volksbeweging heeft- dat een extremistisch zionist als Wim Van Rooy tot woordvoeder wordt gebombardeerd, dat wordt al meteen duidelijk in een interview- dat de woordvoerder aan het links-liberale internettijdschrift Apache.be. deed.

Daar presteert , de door niemand aangestelde woordvoerder het, om een strijd tegen de terreur van islamisten om te vormen  tot, houdt u vast-een  antifascistische strijd. Volgens hem doet hij dat, omdat hij in het islamisme de donkere gedaante van Adolf ziet, en er dus een fascistische revolutie in Europa dreigt. Ik geloof dat mijnheer teveel naar de synagoge is geweest ( die trouwens allemaal worden bewaakt door para- commando’s, terwijl geen enkel kerk in ons land bescherming krijgt) en daar teveel naar extreme rabbijnen is gaan luisteren, zoals ook zijn mentor Filip (Karel Martel) Dewinter van het VB veelvuldig placht te doen. In die kringen is elke politieke of  culturele ontwikkeling, die de belangen van Israël schenden, een gevolg van het opkomend fascisme. De woordvoeder van de Vlaamse PEGIDA zal nog een hele klus hebben, dit wanneer hij wil gaan demonsteren, want ook Hart boven Hard wil op hetzelfde ogenblijk als de volksbeweging dat doet op straat komen… ook tegen het opkomende fascisme. Waarom ze niet meteen samendoen, allebei antifascisten zijnde? 

De islam is niet te vergelijken met het fascisme, al moet ik toegeven dat ikzelf ,met citaten en voorbeelden, ook al wel al eens die toer ben opgegaan, een vergelijking te maken van die aard, maar dat doe ik om links daarmee voor het blok te zetten, als cynische en sarcastische methode, om daarmee hun eigen zever aan de kaak te stellen. En let wel: ik heb –net als het N-SA- niets met fascisme of nationaalsocialisme vandoen, het laat ons koud, die retrograde analyses. Maar dat u de uitleg in deze volgt, van een kwibus als Abou Jahjah-die beweert dat de Syriëstrijders het equivalent van allochtone neonazi skinheads zijn , mijn beste mijnheer, hebt u ze nog alle vijf op een rij. Dat u de uitleg van een extreemlinkse klaploper uit Libanon in zijn wanen volgt. Wat trekt u daarbij zo aan, het extreemlinkse gedachtengoed van Jahjah, zijn vermeend antifascisme misschien, waardoor u in hetzelfde bedje ziek bent als die klojo. Nu moet u hem nog bekeren tot het zionisme ( en voor een postje en een job doet Jahjah alles, hij schrijft nu al voor De Standaard, en die zijn koosjer)

En waarom vergelijkt u de islamterreur niet met communisme , Leninisme of Stalinisme mijnheer Van Rooy. Want de parallellen met deze ideologie zijn veel duidelijker, en de islam in ons land, is dat geen mechanisme om de welvaart te transfereren van het eigen volk naar het ingevoerde volk, zo een aanslag plegend op het bezit van onze mensen. Is het niet een nationaliseren van de middelen van de staat en bevolking om een utopie te verwezenlijken, de utopie van de onderdrukte klassen van vreemdelingen. Is dat niet een eerder Marxistisch doel, in plaats van een fascistisch zoals u beweerd. En ook deze ideologie is zwanger van geweld, communisten hebben in naam van Marx en Lenin miljoenen mensen uitgemoord om hun doel te bereiken, bent u dat vergeten mijnheer de woordvoerder. En is de islam niet door Mohammed ontwikkelt als een herverdelend mechanisme dat de vrije markt van die tijd bestreed. Nochtans werd dat gisteren op het VRT nieuws ,door een vrouwelijke prof islamisme en godsdienst beweerd. Dus mijn redenering is niet zo ver gezocht, maar meer accuraat dan u uitleg over islamitisch fascisme . En waarom denkt u dat ‘alle’ linkse partijen de islam-immigranten aan hun borst drukken , omdat ze in hen een links-revolutionaire macht en kracht zien, daarom.

 

Als voormalig extreemlinkse activist moet u, mijnheer van Rooy toch weten ,dat fascisme iets totaal anders is dan islamterrorisme, dat de terreur van islamisten  het gevolg is van verschillende fenomenen, waaronder de geopolitieke verschuivingen in het Midden Oosten en de dekolonisatie ( en van de rekolonisatie ,onder andere van Palestijnse gebieden, maar ook aan de hernieuwde invloed van Frankrijk in het gebied ) aan de oorsprong liggen van dat terrorisme. Dat de steun -die Israël aanhangers zoals u mijnheer Van Rooy en Dewinter van het VB geven aan de anti-Assad  coalitie –ook al bewijst Dewinter soms lippendienst aan het Baath regime, dit om een bepaald deel van zijn achterban koest te houden- om zo ook van alle walletjes te kunnen eten ,beroepspoliticus zijnde- veel meer het islamterrorisme aanvuurt dan tempert. Gisteren nog, werd een Iraanse generaal door een Israëlisch  raketaanval vermoord. Iran, dat strijd tegen ISIS en hun buitenlandse huurlingen. Wie zijn dan de bestrijders van het terrorisme, niet Israël , wel Iran, nochtans ook islamieten. Dat de joden daardoor ISIS helpen ,en ze zo objectieve bondgenoten van het crapuul dat daar vanuit Europa meevecht zijn. Als je dan al een fascistische staat in opkomst ziet mijnheer van Rooy, kijk dan eens naar Israël. En als u de islam (als geheel)  als een fascistische ideologie ziet, wat denkt u dan van de Jehova getuigen, die zijn zo strak in het volgen van de bijbel dat ze hun kinderen laten creperen door ze inentingen te weigeren. Misschien moet u daar ook een comité tegen opzetten, want het fascisme is overal om ons, volgens u redenering dan toch.

 

"En de tweede (en voornaamste reden) waarom we hier, bij ons, islamterrorisme hebben ,is te wijten aan het kapitalistisch systeem van massa-immigratie . Zonder massa immigratie geen islam in ons land, of wordt dat zeker herleid tot en marginaal verschijnsel van bekeerlingen"

 

En denk niet mijnheer van Rooy dat u de elite –of links- zal meekrijgen, doordat u er een antifascistische kruistocht van probeert te maken. Dan hebt u echt de aard van het systeem niet door, de elite zal niet aan de kant van het volk gaan staan, hen komt de angst en de dreiging goed uit, met militairen op de straat kan je ook sociale onrust in toom houden, of nationalistische bewegingen van de straat houden. En zolang men zoete broodjes bakt met de Saoedi-Arabische Wahabieten en andere moslimdictaturen, denkt u toch echt niet dat de elite de islam in dit land een strobreed in de weg zal leggen. Bent u echt zo naïef? Of liggen uw belangen ergens anders.  Ik kreeg vandaag een brief van een katholieke school in handen, waar de ouders op de hoogte worden gebracht ,dat hun kinderen naar een Turkse moskee ,warenhuis en pita- bar op uitstap gaan, om zo de islam beter te leren kennen, het katholiek ( gesubsidieerd door de staat) onderwijs.

Om het terugdringen van immigratie en dus ook van de islam in ons land te bewerkstellingen hebben we een nationale revolutie nodig, mijnheer van Rooy, die de bestaande elite verwijdert, en die een nieuwe volks- nationale elite naar voor brengt. In het begin had het VB die ambitie, maar die ambitie werd ingeruild voor mandaten in het bestaande systeem .En de beloning door het regime( omdat men zich heeft geconfirmeerd aan het systeem) die loopt op zijn einde, die is overgedragen naar andere Vlaams- nationalisten. Zij verzorgen nu de Belgische elite, en krijgen daar veel (partij) geld voor. De enige kans dat een deel van de elite zich naar het eigen volk wendt voor hulp ,dat zal zijn wanneer er een deel van hen door zal krijgen dat de vreemde elite (die overal in opkomst is in ons land) samen met extreemlinks en de progressieve burgerij, de macht en de bezittingen van hen wil overnemen. Want vandaag stellen moslimterroristen  enkel eisen die van geopolitiek belang zijn ( terugtrekking uit Irak, steun tegen ASSAD) maar de tijd is niet meer veraf dat ze ook economische en politieke eisen zullen stellen die betrekking hebben op ons land, daarmee hun achterban proberen te vergroten en de coalitie met links verstevigen. Dat is de dag dat er ook bij een deel van de nationale elite een belletje zal gaan rinkelen, dan kan er mogelijks een coalitie van nationale krachten worden gesmeed die tegenwerking kan bieden. Want ik bent het wel volledig met u eens dat (zoals u in het interview met Apache hebt gezegd) de zaak niet meer zo maar te redden valt, dat het te ver is gegaan met de instroom van vreemdelingen . Dit is een revolutionaire tijd, en in een revolutie wint alleen hij die sterk en vastberaden is- en concrete doelen stelt.

Maar of u daar zin in heeft, dit te doen ,samen met de heren die het Vlaamse volk de keuze laten tussen Saskia of Sharia ( nieuwe campagne van het VB) durf ik echt te betwijfelen. Met kinderpraat is nog nooit een sociale of culturele omwenteling ingezet. Laat staan een contrarevolutie tot een goed einde gebracht.Want u zegt- in het interview met Apache- dat u zich zal schikken naar de grillen van mijnheer De Wever en zal afwachten of het dreigingsniveau naar omlaag gaat.Voor iemand die zegt dat hij een dappere antifascistische strijder is , is dat maar lauwe soep. Beter zou zijn een solidaristisch nationalist te zijn, wij komen op straat als we het beloofd hebben, ook al steunt ons niemand. Wij hebben nooit een risicoanalyse gemaakt, zelf niet toen we duizenden roden het hoofd moesten bieden op de grote markt in Antwerpen, enkele jaren terug op 1 mei.Iedereen deed er smalend over ( de gebruikelijke coalitie van links en Vlaams-nationalistisch rechts nog het meest ) maar wij hoefden niet de kat uit de boom te kijken ,of we ons kwetsbaar opstelden of niet, wij deden ons ding.

 Ik hoop dat u, mijnheer Van Rooy evenwel dezelfde moed vindt maandag, en ik hoop voor de volksbeweging dat ze zich –democratisch-organiseert ,zodat het geen Spin-off van het Belang wordt. Want dat is niet in de geest van het Duitse PEGIDA ,en niet in het belang van de strijd tegen immigratie en terreur. Dat is enkel in het belang van de betaalde partijpolitiek, en wat we daarvan mogen verwachten ,dat weten we allemaal, niets, absoluut niets.

 

P.S : Intussen, enkele uren na het verschijnen van dit artikel, kennen we het antwoord op mijn vraag, of u de moed heeft om door te zetten, niet dus.

Woordvoerder , (woordvoerder van wat en wie eigenlijk ) Wim Van Rooy zegt –na de beslissing van Bart De Wever om geen toestemming te geven voor een manifestatie- dat hij geloofd in de rechtstaat en zich schikt naar het verbod. Welke rechtstaat bedoeld u mijnheer Van Rooy? De staat die het volk belet om in vrijheid te spreken door dwangwetten te hanteren, de staat ( o ironie, de Belgische staat ,die jullie zo verafschuwen -en die nu wordt beheerd door Vlaams nationalisten ) die u belet om vreedzaam te manifesteren. Bedoelt u die staat mijnheer!

En mag ik zo vrij zijn te vragen ,waarom jullie dan niet een samenkomst in een privé-lokaal houden, kunnen jullie de ‘volksbeweging’ tenminste beginnen organiseren, het lijkt nu wel op Kafka. Van het ene nulpunt naar het andere.

 

 

 

.. 

 

De meeste leden van de oppositie hebben vastgesteld dat er ‘fascisten’ en racisten in de regering  zetelen. Dat is goed nieuws voor het Vlaams Belang, maar ook voor buitenparlementaire  oppositiegroepen  zoals het N-SA. In de toekomst zal het heel moeilijk worden ,voor de elite, om aan het volk uit te leggen waarvoor het cordon sanitair dient ,en het een mechanisme te  noemen dat ‘democratische’ partijen scheid van ondemocratische en daarmee zich al jaren  het recht toekent ,om een partij te weren van deelname aan de macht. Dat de wet dergelijke ‘discriminatie’ verbiedt ,daar heef de politieke elite lak aan, maar nu ze zichzelf - doordat ze, door de oppositie voor  fascisten en neonazi’s gecatalogeerde ministers  in de regering heeft opgenomen , zichzelf te kakken  heeft gezet bij de bevolking, is het iets anders. Want als men van fascisme verdachte individuen in een regering opneemt, waarom ontzegt men dan deelname aan de macht aan een partij die door dezelfde politieke elite als fascistoïde wordt weggezet -zoals het VB ? Daarmee is de hypocrisie van de politieke elite doorprikt waarmee ze partijen als democratische en ondemocratisch onderverdeelt.  Datzelfde geldt uiteraard ook voor buitenparlementaire oppositiegroepen zoals het N-SA, al dat gelul,  dat we fascisten zouden zijn, of neonazi’s.  Er zitten er zogezegd in de regering. So wath ?

Wij weten natuurlijk, dat het etiket fascist en racist, die op de ministers Jambon en Francken wordt geplakt-net als op ons, niet terecht is, maar dat het als knuppel om te slaan dient ,voor elkeen die zich tegen de multiculturele dwangbuis verzet.We weten allemaal dat er een paar N-VA parlementsleden voor extreem rechtse hooligan mogen optreden van hun partij, effe lekker de extreemrechtse militant uithangen zoals Francken en Jambon dat occasioneel mogen doen .Een spel voor de galerij opvoeren. Dit om zo het overgelopen VB volk een rad voor de ogen te kunnen draaien. Als het VB niet oplet (en dat doen ze niet omdat ze nu een operatie- politiek correcte taal -aan het invoeren is ) dan zijn straks, sommige ministers in de regering ‘radicaler’ dan dat het VB als oppositiepartij is. Ook omdat ,wat het VB  ‘rechtse thema’ noemt , in de toekomst niet meer willen aansnijden, stoute taal achterwege wil laten ook.

In het verleden heeft het VB steevast militanten, die zogezegd over de schreef gingen, uit de partij gezet. (Ik spreek uit eigen ervaring ,ik heb het 'genoegen' gehad het zelfs tweemaal te mogen beleven ).De partij liet militanten altijd  als een baksteen vallen, wanneer de pers ( of extreemlinkse politie-provocateurs rond de blog van het AFF )  ze in het vizier namen. Ook wanneer militanten door het regime gerechtelijk werden vervolgd voor politieke uitspraken,dan kregen die er nog een dolk in de rug bij,ditmaal vanuit de eigen partij.Het VB was vanaf een bepaald ogenblik verslaaft aan het woord ‘distantiëren’ ( en de nieuwe voorzitter houdt blijkbaar deze traditie in eer, dat kon men lezen de voorbije weken in pers-interviews die hij gaf) … dat beloofd weinig goeds voor de toekomst. Op deze manier heeft men jaren aan een stuk strijdbare militanten ( waaronder veel jongeren) uit de partij gedreven of zonder pardon uit de partij gezet.

Wat een verschil met wat De Wever vandaag doet, hij benoemd en verdedigd (als ze voor hun vermeende 'bruine' taal worden aangevallen) ministers die minstens even vuile taal hebben gebruikt (of nog steeds gebruiken ) als om het even welk geroyeerde VB partijlid dat in het verleden heeft gedaan,  die zelf veel minder hebben gezegd of geschreven op blogs of facebook dan Francken of Jambon hebben gedaan. Deze militanten werden altijd vlug afgevoerd vanwege de politiek-correcte verslaving van de VB leiding.Of de wens, in een Belgische regering opgenomen te worden of uitvoerende mandaten  binnen te kunnen rijven, zoals vandaag hun Vlaams- nationale concurrenten van de N-VA dat doen, zonder te buigen voor de politiek correcte maffia.Waar zijn al die kerels , zoals Vanhecke  en consoorten ,die eisten/ eisen   dat het VB een zachter imago moest/moet  hanteren , maar die nu zwijgen als ze zien dat de N-VA harde taal als vliegenvanger gebruikt om partijleden van het VB naar zich toe te zuigen. Waren /zijn ze gewoon stommelingen ,of zijn het  altijd verraders in dienst van anderen geweest? Om de N-VA niet met naam te noemen.

Bart De Wever stuurde vanuit China een troostbericht naar de door links aangevallen en uitgespuwde Francken. Het VB stuurde militanten, die door links en de pers werden aangevallen... een ontslagbrief.

Dat men dus in het VB maar verder doet met dit circus , dat men daar maar politiek correcter wil zijn dan een regeringspartij zoals de N-VA dat is.Ze hebben daar geen minder stoute taal, maar iemand met ballen aan het lijf nodig , anders zal het niet ‘ aanpassen of opkrassen, maar inpakken en wegwezen zijn.En dat is waarschijnlijk altijd al de bedoeling van de “zachte sector’ binnen die partij geweest. Het congres- en de aanduiding van een nieuwe voorzitter -vandaag- zal deze trent bevestigen. De echte oppositie zal van ergens ander moeten komen, van ons.

 

 

 

 

 

 

 

De taak die de Volksunie- de voorloper van de N-VA- , met het bedisselen van het Egmontpact eerder op zich nam (zo Brussel als derde gewest en toekomstige hoofdstad van de Europese Unie loskoppelde van Vlaanderen ) en op deze manier België bij elkaar houdend als identiteit binnen Europa -de Vlaams nationalisten zijn al jaren fervente Europeanen .Schiltz keek  toen reeds verder dan naar het Vlaamse binnenland  alleen,hij zag Vlaanderen toen reeds als een europese regio). Deze stunt van de volksunie-nu N-VA-moet volgens De Gucht en de Belgisch Europese elite ,nog eens worden overgedaan.

Het winst van het No kamp in Schotland zal daarbij zeker een aanmoediging vormen om Vlaanderen niet los van België te koppelen, zo het lidmaatschap van de Europese Unie veiligstellend voor Vlaanderen. Dat wisten de heren Belgische volksvertegenwoordigers van de N-VA die gingen supporteren voor Schotse onafhankelijkheid ook wel, maar de achterban mocht gerust nog een rad voor de ogen worden gedraaid, zeker de achterban die is overgelopen vanuit het VB.Niet dat die zich zo bewust zijn dat nationale onafhankelijkheid binnen de Europese Unie een fictie is. Hun haat tegen België maakt hen blind voor de macht van de nieuwe superstaat.Daarom dat die N-VA mensen niet gingen suporteren voor onafhankelijkheid van Schotland, maar voor een schift van de ene afhankelijke ( Britse) positie naar die binnen de E.U. Naar daar waar ze zelf afhankelijk van zijn.Hun nieuwe -liberale-heilstaat

De N-VA heeft zich reeds lang ingeschreven in een antinationaal discours ,een discours dat opteert België op te lossen in de Europese Unie. Maar dat noem ik geen onafhankelijkheid, en dat is het ook niet, dat is zich afhankelijk maken van een staat die honderd keer slechter is dan de Belgische staatstructuur ooit is geweest. Zelfs de taalstrijd, zal binnen de Unie –en dus in ons land –weer een issue worden, deze keer zal niet de verfransing aan de orde zijn ,wel de verengelsing. Dit maar om aan te tonen hoe ver we terug geslingerd zullen worden in de tijd. Ook de sociale- Belgische- Vlaamse verworvenheden , het sociaal overlegmodel (dat een corporatistisch model is, al zal men dat bij links niet graag horen ,dit omdat ze het verdedigen ,maar in feite het corporatisme afwijzen ) zal met het oplossen van België in de Unie op de schop gaan. In een onafhankelijk Vlaanderen zouden wij het kunnen behouden- mits modernisering en verfijning uiteraard. Maar in een ‘Vlaamse Gouw’ binnen Europa kan men dat niet en zal men het liberaal trans- nationalistisch globalistisme van de Europese Unie moeten volgen. Dat is wat de Europese elite wil, ook de Vlaams-nationalistische tak van de burgerij wil dat. De elites in europa zijn allemaal partizanen van de vrije markt en het liberalisme, zij willen meespelen op wereldvlak. De geschiedenis herhaalt zich, imperialisme loert om de hoek met dergelijke liberale ideologie aan te hangen.Sociaal economisch zitten de Vlaams-nationalisten-net als de rest van de politieke elite- volledig op de lijn van het liberalisme en het vrije marktdenken ,dat is de economische politiek die de Unie aankleeft.

Het corporatisme , onderhandelingen tussen de verschillende segmenten van de Vlaamse samenleving (klassen zo men wil) wordt opgeofferd aan het centralisme van de Unie, centralisme dat er vooral  op gericht is een wereldspeler te worden, en daarbij alles op uitvoer zet. Alleen leven we ( in het westen dan toch) in een postindustrieel tijdperk, en is onze maakindustrie reeds voor een groot stuk gedelokaliseerd . We moeten dus naar nieuwe vormen van economische activiteiten zoeken, niet de oude economie –nu in een groter geheel- nog eens terug leven proberen inblazen. Net zoals het niet wenselijk is in een post-nucleair tijdperk toch weer een kerncentrale te gaan bouwen. Het lijkt bij de elite ’ Back to the future' wel.

Ook de besparingspolitiek is die van de Unie, niet die van een onafhankelijke natie, de politieke richtlijnen zijn niet door het volk gelegitimeerd , maar worden door een vreemde bureaucratie gedicteerd en uitgevoerd door plaatselijke lakeien . De nationale politici laten zich dus verkiezen door het volk om daarna de politiek van een vreemde elite uit te voeren. Collaboratie met een vreemde mogendheid zou men dat vroeger hebben genoemd.

In die zin is het logisch dat men Bart De Wever oproept zijn verantwoordelijkheid te nemen , regeringsleider te worden van de nieuwe regeringscoalitie zou eigenlijk een normale stap moeten zijn. Maar De Wever heeft de lotgevallen van Schiltz in gedachte, die afgang wil hij zich besparen, dat laat hij over  aan anderen, zijn huid is hem heilig.Hij wil wel de architect zijn van een Vlaams-Belgische euro-regio, maar hij weet dat collaboratie plegen soms zware gevolgen kan hebben.

En Vlaanderen verkopen aan de Unie ,met als prijs het voortbestaan van België  en het afstaan van Brussel aan de E.U ,dat kan zware gevolgen hebben voor een partij die zich Vlaams nationalistisch noemd.Ook voor ander burgerlijke partijen,voor zij die de mond vol hebben over Belgische eenheid is dat het geval, kortom het is een gok voor alle liberale en burgerlijke partijen, het land te verkopen en ons uit te leveren aan regionale grootmachten. Besparingen aan het eigen volk op te leggen om daarna het geld aan europese ontwikkilingslanden te kunnen geven. Je intrest  op spaargeld afgenomen te worden door de ECB, omdat die de bankwinsten wil opdrijven.

Waar blijft een nieuwe VNP ( Vlaamsnationale Partij ) om daar de vruchten van te plukken?

 Het sluiten van een nieuw Egmontpact  door de N-VA om  zo België bijeen te houden toont aan dat Vlaams nationalisten niet zozeer bekommert zijn om de onafhankelijkheid van hun volk en natie, wel om de implementering van een liberaal sociaaleconomisch model. Vlaams-nationalist zijn moet  dan ook in de toekomst betekenen , anti E.U nationalist zijn, en daar kunnen ook mensen die zich Belg voelen zich achter scharen.Als de besparingen en economische hervormingen duidelijk zullen maken dat we er allemaal ( buiten het grootkapitaal dan) op achteruit zullen gaan, dat Europa wel eens oorlog zou kunnen betekenen in haar streven naar gebiedsuitbreiding.Dan zal de onafhankelijkheidsgedachte een basis krijgen , omdat er dan een sociaaleconomische grond voor zal bestaan, een transfer van kapitaal naar de Walen bijvoorbeeld, dat vinden velen nog een sociaal iets , maar je inkomen en je welvaart afgeven aan het Europese grootkapitaal .Dat is toch iets anders, daar ligt de kiem van een nationale en sociale revolutie.Mocht de Europese Unie niet hebben bestaan, vandaag, dan zou Schotland nu onafhankelijk zijn, omdat de kiem ,sociale ongelijkheid , reeds een grote rol speelt in de Schotten hun streven naar onafhankelijkheid.En wanneer nationalisten bewust zullen worden dat daar ( bij het bestaan van de E.U) het echte obstakel ligt voor nationale vrijheid, dan zal ook de wil tot onafhankelijkheid groeien in die landen. In grote nationale staten, maar zeker ook in regio’s. zoals Vlaanderen.

-------------------------------------------------

In een interview in 'De Ochtend' op Radio 1 pleitte uittredend eurocommissaris voor Handel Karel De Gucht (Open Vld) voor een Vlaamse premier. Hij zou het "een structurele vergissing" vinden dat Vlaanderen de eerste minister niet levert in de Belgische democratie. Die premier moet "Vlaanderen binnen België houden", zo zei De Gucht naar aanleiding van het Schotse referendum

 

 

Voor de vrienden van Israël binnen het Vlaams Belang moeten het toch moeilijke tijden zijn.Zo werp de partij zich op als tegenstander van moslimextremisme  terwijl ze tegelijkertijd de meest extremistische Israëlisch fracties steunen .Dit –zogezegd- omdat   Israël een hoofdrol speelt in het tegenhouden van moslimextremisme en de Islam in het algemeen.( Wat het verschil, tussen een joodse chassidim en een extreem gelovige moslim daarbij is, dat is voor mij  een raadsel). Filip Dewinter is daar meer specialist in, ik heb nog nooit tegen de klaagmuur in Jeruzalem staan bonken met mijn hoofd, vandaar mijn onwetendheid waarschijnlijk.

Maar dat de wereld niet zwart wit is,dat blijkt duidelijk door de bombardementen die het Israëlisch leger deze nacht heeft uitgevoerd op stellingen van het Syrische leger.Een niet op religieuze gronden georganiseerd ( religieus pluriform- om het met een moderne term te zeggen) leger .Maar met dergelijke bombardementen ondersteunt Israël wel- de steeds meer verlies lijdende ( in Syrië dan )  moordenaarsbendes van ISIS en andere  islamitische jihadisten.

Zou het kunnen dat deze dubbele standaard van een land (Israël )dat de  regio sinds het einde van de tweede wereldoorlog destabiliseert  er  Filip Dewinter van het Vlaams Belang toe heeft gebracht om Syriëstrijders  ‘slachtoffers ‘ te noemen.Want wanneer Israël Islamitische terroristen steunt (door hun vijanden te bombarderen) dan is het niet verwonderlijk dat hun sympathisanten in Europa een boontje hebben voor –strijders- die nationale staten  in de regio ( die een mogelijke bedreiging voor Israël ) betekenen destabiliseren door de plaatselijke bevolkingen te terroriseren met moord en verkrachtingen.

En wanneer er duizenden vluchtelingen uit Syrië ( en ook Irak ) Europa  overspoelen ,dan heeft Dewinter  wel weer een antwoordje klaar.Alleen moet hij zich eens afvragen ( en met hem al die zogezegde nationaalrevolutionairen die aan zijn lippen hangen) of hij  ( door Israël  te steunen ) niet medeschuldig is aan de  toevloed aan Syrische vluchtelingen naar ons land.Kan het dat politici zo cynisch zijn om de eigen belangen voor te laten gaan op volksbelangen, het kan, de pro Israël houding –met alle gevolgen voor vluchtelingenstromen naar ons land – is daar het bewijs van. 

Als dat anti establishment betekend, dan is dat woord serieus gedevalueerd tot nietszeggende slogan.

 

 

 

 

 

 

De verklaringen van Jozef De Witte van het' Interfederaal Vervolgingscentrum  Andersdenkenden' laat geen twijfel bestaan.

Als het algemeen belang -bedoelt worden de belangen van de elite die vreemdelingen invoerd- het vereist dan zullen wij optreden tegen het Vlaams Belang zo zegt hij in de krant De Morgen.

Vandaag is het volgens hem niet opportuun om de partij te vervolgen, maar als de tijd rijp is dan staan we klaar met materiaal - vandaag blijkbaar niet strafbaar -toch  een strafbaar karakter te geven en tot vervolging over te gaan.

Iets in de aard van de Hitler/ Stalin-regimes- waar men ook constant dossiers voorbereide tegen opposanten, die dan ten gepaste tijde -wanneer het de algemene belangen van de dictators ten goede kwam- uit de kast werden gehaald en waarmee men dan schow -processen kon laten opvoeren.

De hypocrisie van de mensen die de gedachtengestapo van dit Interfederaal Gelijkekansencentrum bemannen is zo stuitend dat men er bijna misselijk van word.

Het is hetzelfde soort crapuul dat zich afvraagd waarom de burger zich afkeer van de politiek, terwijl zij zelf aan de basis liggen van die afkeer bij het publiek .

Als men politieke tegenstander vervolgd om hun mening waarom organiseerd de elite dan nog verkiezingen?

Waarom durven ze niet gewoon de macht onder elkaar verdelen zoals ze dat aan de top van de Europese Unie doen.

(Zijn ze bang voor een Maidan, ze zijn daar anders toch  tuk op-  wanneer het zich in andere landen voordoet tenminste ).

Het voordeel zou zijn dat we dan weten dat we onze bek moeten houden- zoals tijdens de bezetting.

Als de peilingen voor het VB mochten klopen met de realiteit op 25 mei ,dan mag men er gif op nemen dat de hyena's van het regime het overblijvende karkas van die partij zullen verslinden.

De leiders van het VB hebben lang gedacht dat ze het spelletje dat 'democratie' heet rustig konden blijven spelen tot in de eeuwigheid.

Deze illusie zullen de verkrachters van de vrijheid en hun vervolgingscentrum bij slechte stemresultaten van het VB zo uit het hoofd van ieder opposant slaan.

Dat zal dan het resultaat zijn van een houding van onverschiligheid vanuit deze partij wanneer gewone burgers in het verleden door het Gestapo centrum werden afgemaakt.

Ik zal  geen leedvermaak koesteren, maar medelijden hebben .

------------------------------------------------------------------------

Het Vlaams Belang heeft vandaag het internetspel 'Minder Minder Minder' gelanceerd. Onder het motto 'Minder islam, minder immigratie en minder criminelen' moet de speler zoveel mogelijk punten scoren door vliegende moslimterroristen uit te schakelen. "Dit is niet meer dan een poging om de campagne alsnog van de grond te krijgen", reageert het Interfederaal Gelijkekansencentrum

Het spel verwijst naar Nederlandse PVV-aanhangers die na de gemeenteraadsverkiezingen riepen om "minder, minder, minder" Marokkanen in Nederland. In het spel van het Vlaams Belang is het de bedoeling met een knuppel criminelen en moslimterroristen uit te schakelen, met een vliegenmepper politici te raken die als bromvliegen zijn afgebeeld en moskeeën met een stopbord tegen te houden.

Jozef De Witte, directeur van het Interfederaal Gelijkekansencentrum, ziet hierin niet meer dan een poging om de campagne ondanks de slechte peilingen alsnog van de grond te krijgen. "Het Vlaams Belang zal van alles en nog wat verzinnen om media-aandacht te krijgen", zegt hij. "Ze zouden niet liever hebben dan dat wij opnieuw een rechtzaak beginnen. Want dat zou hen opnieuw in een slachtofferrol duwen, wat hen stemmen zou opleveren."

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum is echter niet van plan meteen naar de rechter te stappen. "Het is voor ons belangrijk dat we het algemeen belang bevorderen", zegt De Witte. "Op dit moment is het niet in het algemeen belang om het Vlaams Belang meer aandacht te geven dan strikt noodzakelijk. Wel houden we nauwgezet elke zaak bij die ons gemeld wordt. Wanneer we voldoende elementen hebben en wanneer wij denken dat het opportuun is, zullen we ons dossier voorleggen aan de rechter."

Of het internetspel juridisch steekhoudt, kon De Witte niet zeggen. "Elke rechter moet dit op zichzelf beoordelen."

Bron:De Morgen

 

 

Di Rupo spoort Afrikaanse leiders aan homorechten te respecteren

 

In een speech op de EU-Afrikatop van deze week in Brussel heeft premier Elio Di Rupo het onderwerp homorechten aangesneden. Hij riep de aanwezige Afrikaanse leiders op de rechten van minderheden, waaronder die van homoseksuelen, te respecteren.

Meer: Nieuwsblad

 

 

De Franse pers is verontwaardigd over het feit dat er op de persoonlijke blog van  Herman Van Rompuy een gedicht van priester dichter Cyriel Verschaeve staat.

De Fransen noemen dat een 'eerherstel' voor een 'nazidichter'.

Ik weet niet waarom die Fransen zich daarover zo druk maken, gezien het feit dat de EU op zich een gigantisch eerherstel is voor de ideeën van Hitler en Napoleon inzake de hegemonie over de kleine Europese staten door hun respectievelijke landen.

Van Rompuy is bijgevolg een bewonderaar van die ideeën, en collaboreert met de bezetter, wat is het verschil met Verschaeve?

Het enige dat in het voordeel van Verschaeve spreekt is dat hij Vlaanderen nog min of meer als een onafhankelijke staat zag, Van Rompuy kiest resoluut voor een positie als vazalstaat.

En dat Veschaeve voor de SS heeft geronseld, dat een Europees leger in wording was, daar kan toch niks mis mee zijn als men nu weer pleit om een Europese defensiemacht op te richten?

Dit zal dan de waardige opvolgers zijn van de SS en het leger van 'lotelingen' waarmee de Franse dictator Bonaparte heeft geprobeerd Europa in zijn macht te krijgen en Rusland als 'lebensraum' te annexeren.

Als er dus neonazi's in dit land (of in andere Europese landen) rondlopen, dan moet je ze zoeken bij de euro maffia en de pro-Europese politici.

Ook aan linkse kant.

En van Rompuy doet daar vandaag dienst als 'feldwebel' van Merkel en de Duits-Franse haute finance.

En waarom het VB - dat Verschave  altijd heeft vereerd - nu plots euro-kritisch is, dat mag Joost weten.

Gebrek aan historisch inzicht over hun eigen ideologie misschien?

Of plat populisme. zonder perspectief naar een eigen invulling van de Dietse staat?

Niet verwonderlijk wanneer je met Franse chauvinisten aan de rol gaat in je eigen land.

Dezelfde Fransen die Joris Van Severen hebben opgespoord en vermoord.

Nochtans een goede vriend van Verschaeve.

De schaamteloosheid van beroepspolitiekers kent gewoon geen grenzen.

Ze gaan werkelijk over lijken.

Ook over die van hun vroegere leiders en helden.

----------------------------------------------------------------

Dat Europees Raadsvoorzitter Herman Van Rompuy op zijn persoonlijke website een gedicht van de controversiële Vlaams-nationalistische priester Cyriel Verschaeve publiceerde, vindt journalist Jean Quatremer ongepast. 'Maar blijkbaar is dat geen probleem voor iemand die de Europese waarden moet belichamen', schrijft de correspondent in Brussel voor de Franse krant Libération.

Bron: De Standaard

 

 

Volgens rode pipo Dylan Casaer worden moslimpolitici in de Kamer en Senaat naar het toilet gestuurd wanneer er moet worden gestemd over ethische kwesties. Dat dit soort van mensen alle gelegenheden gebruikt om niet te moeten werken, dat was ons bekend, dat deze gelovige moslims echter even moreel corrupt zijn als de rest van de politieke bende kan verrassen.

We moeten immers -volgens sommigen dan toch- bang zijn dat moslims hun geloof aan ons willen opdringen. Van de moslimpolitici moeten we dan toch alvast niet bang zijn. Die gaan volgens insider Dylan Casaer braaf naar de pot als er over een thema moet worden gestemd dat radicaal indruist tegen hun geloof.

Zo zijn alle moslims die in het parlement zitten een grote boodschap – vanwege de langere tijdsduur - gaan doen toen er over het homohuwelijk moest worden gestemd in de Kamer.

Dat zal zware reukhinder hebben veroorzaakt in die praatbarak, het was dan ook een stinkend onderwerp waarover moest worden gestemd.

De politieke elite van vreemdelingen in ons land is blijkbaar zo mak als een lam. Als de grote witte mijnheren van de geldpartijen hen op de pot zetten, dan blijven ze daar braaf zitten.

Maar we mogen ook niet te naïef zijn, om hen op het WC te hebben gekregen tijdens die cruciale stemming over het homohuwelijk zullen ze vooraf wel beloften van onze eigen politici op zak hebben gehad, beloften die hun eigen volk sociaal en financieel begunstigen.

Want het is bij hen niet anders dan bij onze eigen politici.De poen gaat voor elke moraal of fatsoen.

En volgens sommigen (nationalisten) is dat ook goed, aanpassen of opkrassen, weet u wel.

En de houding van deze vreemde politici toont overduidelijk aan dat ze zich goed hebben aangepast aan onze decadente moraal en politieke cultuur.

Ze mogen dus blijven, die brave sloebers. Want ze passen goed bij onze eigen politieke maffia.

Page 8 of 14

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter