Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Eddy Hermy

Wednesday20 February 2019

Eddy Hermy

Eddy Hermy

Deze man wist hetreeds in 1516, nu is het nog veel urgenter:

“Als je alles wat door onze dolgedraaide samenleving vreemd wordt bevonden niet zou mogen zeggen, omdat het zogenaamd onuitvoerbaar of zelfs belachelijk is, zouden we in een christelijk land bijna alles wat Jezus zijn apostelen geleerd heeft, niet mogen zeggen.”

Thomas More, Utopia.

Sint-Niklaas, gisteren om 19 uur: terwijl een bende rode en andere verdwaasde asielverwelkomers - een kleine 150 man - aan mij voorbijtrekken, uit volle borst roepend "dat iedereen" welkom is in Sint-Niklaas (vooral zij die naar hier zijn getrokken om onze sociale zekerheid op te komen eten), loop ik de longen uit mijn lijf om mijn hachje te redden. Als opgejaagde in eigen land vlucht ik het station van de stad binnen. Dat "iedereen" welkom is in deze stad is duidelijk niet voor mij bedoeld. Dat zal aan mijn huidskleur liggen: die is blank. Een zeldzaamheid in de stationsbuurt, zo heb ik opgemerkt. Mijn vlucht mag echter niet baten (ik ben 65 en lopen gaat niet meer zoals ik zou willen dat het gaat). Een eindje verderop in de stationsgang grijpen enkele stevige VOPO’s (naam van de vroegere DDR-politie) mij vast. Ze zijn dan wel bang om zonder wapen op straat te komen, maar een oude man overvallen ... ja, dat durven ze blijkbaar nog juist wel aan ...

“Religies worden onderhouden door mensen. Mensen die niet van bil kunnen gaan, want seks is het eerste aardse genot. En als je dat niet kunt hebben, is macht een goede tweede. En dat geeft religie aan mensen. Macht. Macht is seks voor mensen die geen seks kunnen of willen hebben, of die er niet goed in zijn”.

Nog: “Islam is de enige religie die handelt als de maffia - ze zal je fucking doden als je iets verkeerds zegt”.

Bill Maher

Bron: Knack

Hoe edel en beschaafd de islam is, dat kan je uit de verhalen afleiden van yezidi-meisjes die de tot slavin gemaakte Amerikaanse Kayla Mueller hebben gekend. Kayla Mueller diende net als zij als seksslavin voor die gore zak van een al-Baghdadi, de zelfverklaarde Kalief van het spook- en terreurkalifaat van de Islamitische Staat. Voor en na het verkrachten van zijn slavinnen ging de schurk op zijn knieën zitten om te bidden. Want door zijn criminele daad kwam hij dichter tot God, beweerde hij. Ja, we kunnen in het Westen nog veel spiritueels leren van de islam.

Ter hulp geroepen “deskundigen” zullen natuurlijk weer beweren dat dit alles niets met de “echte” islam te maken heeft, maar onderstaande citaten spreken die stelling tegen. En zo zijn er nog wel enkele uit de Koran of de Hadith te vinden. Er bestaan zelfs islamitische richtlijnen om “beschadiging” bij de seksslavinnen tegen te gaan, en wel door de toepassing van de coïtus interruptus. Die techniek om zwangerschappen te voorkomen moet slavinnen hun “geldwaarde” laten behouden bij verkoop of ruil. Niet dat al-Baghdadi deze regel in acht zal hebben genomen, want hij hangt de meer conservatieve gedachte aan dat alleen Allah beslist over wie er op de aarde komt en dat coitus interruptus niet hoeft, dat het zelfs on-islamitisch is:

Narrated Abu Said Al-Khudri: We got female captives in the war booty and we used to do coitus interruptus with them. So we asked Allah's Apostle about it and he said, ‘Do you really do that?’ repeating the question thrice, ‘There is no soul that is destined to exist but will come into existence, till the Day of Resurrection.’”

Sahih Bukhari 7:62:137

Bron: WikiIslam

Islam allows a man to have intercourse with his slave woman, whether he has a wife or wives or he is not married... Whoever regards that as haraam is a sinner who is going against the consensus of the scholars.

“Ruling on having intercourse with a slave woman when one has a wife”
Islam Q&A, Fatwa No. 10382, November 24, 2005

Bron: WikiIslam

Het probleem zit in dit geval echter dieper, want ook in België houden verschillende van die gekken zich met dezelfde praktijken bezig als in Syrië en Irak. En de vraag is of we dergelijke beesten bij hun terugkeer zomaar op onze vrouwen mogen loslaten.

Ik ben ooit veroordeeld door onze “maffiose” rechtbanken wegens het aanklagen van verkrachters die onze straten onveilig maakten. Toen waren de daders zwarte jeugdbendes in Brussel. Dat mocht ik niet doen; dat was - zoals islamisten zouden zeggen - “haram”. En volgens onze eigen Belgische rechtbanken ging het om volksopruiing, een soort van westerse “haram” dus.

Het kan zijn dat het gerecht mensen zoals ik in de toekomst weer zal gaan vervolgen, ditmaal wegens het waarschuwen voor op “religieuze” gronden gebaseerde grootschalige verkrachtingen van westerse vrouwen. Maar dat mag niemand van ons tegenhouden; wij moeten ons organiseren en wij moeten blijven ageren. Tenzij je graag je dochter of echtgenote zou willen offeren aan de frustraties van islamitische of andere verkrachters. Als je weet dat in het Verenigd Koninkrijk op dit ogenblik een ware verkrachtingsgolf plaatsheeft, dat Zweden het op één na hoogste verkrachtingscijfer van de wereld heeft (neen, niet India waar onze pers het steeds over heeft, maar een Europees land!). Hier worden records gebroken op vlak van religieus-raciaal geïnspireerde verkrachtingen.

Zwijgen kan niet meer. Dat zou misdadig zijn. Zelfs wanneer we daarvoor vervolgd en gediscrimineerd dreigen te worden, moeten we die schandelijke wantoestanden blijven aanklagen. Daarom eist het N-SA ook dat terugkerende oorlogsmisdadigers worden opgesloten in het voormalige kamp van Breendonk. Is dat een overdreven eis? Is dat onmenselijk? Wij denken van niet. Werden daar na de vorige oorlog immers geen andere “strijders” opgesloten en zelfs geëxecuteerd? Wat toen kon, kan vandaag nog steeds.

“Ruling on having intercourse with a slave woman when one has a wife”
Islam Q&A, Fatwa No. 10382, November 24, 2005 (die)
Tuesday, 21 July 2015 18:55

België is een bazaar

Terwijl Vlaamse 'separatisten' (de N-VA-statuten bepalen de splitsing van België) vandaag hun borst nat maken voor Vorst en Vaderland. Een vreemde koning dienen, het 'separatisme' van het broederland (Nederland) in stand helpen houden.

Vandaag treuren wij, bastaardvolk, wonend in een bastaardland.

Afgescheurd bufferland, dient als voetmat voor Europese machtselite.
Europese moloch; dat met het neoliberalisme het volk kannibaliseert.
Gedenken wij zeker ook.
Het verraad van het Belgisch separatisme, dat zich vandaag als Vlaams nationalisme vermomt.
Betekenisloos.

Vandaag treuren wij, bastaardvolk, wonend in een bastaardland.

Wij zijn geen 'volk', leven we niet in 'ons' land
Wij zijn 'gekoloniseerde' nomaden geworden, vreemden.
Op voorouderlijke grond.
In 'verkochte' steden wonen wij, gekleurd, ontheemd.
Laten ons van consumptie-artikel naar consumptiefestival sleuren, als vee.
Want rust, tijd en ergernis, passen niet in het neoliberaal systeem
En het huidige België, dat weet iedereen, is een bazaar, steeds meer.

Dus treuren wij, het bastaardvolk, als vreemden in eigen land.

"Ik stem niet in met de visie dat men, om een moreel wezen te zijn zo moet handelen dat het anderen ten goede komt. Moraal hoeft niet in relatie tot anderen te worden gedefinieerd […] Mensen zoals ik willen […] hun hart volledig bevredigen, en dusdoende hanteren we automatisch de meest hoogstaande morele codes. Natuurlijk zijn er mensen en voorwerpen in de wereld, maar deze zijn er uitsluitend voor mij. Mensen  zoals ik hebben alleen een plicht jegens zichzelf, wij hebben geen plichten tegenover andere mensen […] Volgens mij vloeien […] [en moeten morele codes vloeien] uit eigenbelang , ze zijn op zelfbehoud gericht, iedere overweging dient ‘zuiver gericht te zijn op het zelf’, en absoluut niet op een gehoorzamen aan externe codes of op zogenaamde gevoelens van verantwoordelijkheid […]"

Mao Zedong

Bron: Chang Jung & Jon Halliday (2005). Mao Het onbekende verhaal. Forum: Amsterdam.

Wanneer men deze woorden van Mao Zedong leest (die ze gebruikt om het eigen individu te verheerlijken), maar ombuigt naar een solidaristische en nationalistische invulling ervan, dan komt het op het volgende neer. Volkeren (als extentie van het eigen ik en verlengstuk van waar men toe behoort) hebben uitsluitend een (morele) plicht tegenover het eigen volk de natuurlijke extensie van het eigen ik dus. Elke collectieve morele plicht die niet het eigenbelang en zijn natuurlijke extensie, het nationale of volksbelang, dient, kan voor ons dan ook niet bindend zijn. Deze morele wetten verplichten ons tot niets, omdat ze volksvijandig in hun doelstellingen zijn. Solidariteit met andere volkeren kan dan ook enkel, wanneer het in ons eigen belang is.

Een voorbeeld: bootvluchtelingen redden (en naar onze landen laten overkomen) is niet in ons belang. Dat kan hoogstens in het belang van een  volksvreemde economische en politieke elite zijn. Dat kan alleen tot de vernietiging van onze sociale levensvoorwaarden leiden (wat de bedoeling van links en de elite is).

Maar de belangen van de elites zijn niet de onze. Daarom hoeven we ook hun burgerlijke moraal niet te volgen. Onze morele (en politieke) verantwoordelijkheid geldt uitsluitend het eigen volk, het eigen land, en in de huidige omstandigheden is dat het Belgische volk. Niet het EU-regionalisme dat ons verdeelt en opsplitst in machteloze enclaves, enclaves die men regio's noemt maar die in feite protectoraten van de EU zijn. Daarom verwerpen wij ook de transnationale herverdelingslogica binnen deze Unie. Waarom zouden wij onze arbeidsmarkt ‘open’ moeten stellen voor Europeanen, laat staan voor de rest van de wereld? Als zelfs Mao het ons voorzegt (dat men eerst en vooral het eigen belang moet nastreven), wat kunnen die progressieve idioten ons dan nog verwijten? Laat staan dat een maoïst als Peter Mertens van de PVDA dat zou doen, de knuffelhond van de liberale media en dé ontkenner hier ten lande van elke marxistische Holocaust die in de geschiedenis plaatsgevonden heeft. Een negationist pur sang.

Wanneer men op 1 mei de Dag van de Arbeid viert (waar het in oorsprong niks met arbeid te maken had, maar met de herdenking van slachtoffers die waren gevallen tijdens demonstraties in de VS), dan zal er geen enkele arbeider (of een ander lid van het salariaat) spontaan opstappen met de gedachte dat hij zijn broodwinning en bezit wil overdragen (of delen) met het internationale proletariaat, dat doen alleen de links-liberale en communistische vertegenwoordigers van de burgerlijke elite (die zichzelf de voorhoede van het proletariaat plachten te noemen) en die zich – als ratten  in het vlees van het nationale proletariaat (of salariaat) hebben vastgebeten. Dat alles om hun internationalistische project uit te kunnen voeren. Zij hebben blijkbaar goed begrepen wat Mao bedoelde toen die zei:

"Reusachtige oorlogen zullen altijd voorkomen(…) Het ideaal van een wereld van ‘Grote Gelijkheid’ en ‘Harmonie’ berust op een misvatting. Langdurige vrede (wat de massa wenst) is voor een menselijk wezen ondraaglijk, dus moeten er in deze staat van vrede vloedgolven van oproer worden geschapen."

Bron: ibidem.

Die van ‘Hart boven Hard’, een mantelorganisatie van de maoïstische neocommunisten, kunnen aan die woorden nog een punt zuigen, net als die droplul van het Antichterlijk Fascistisch Front. En dus stappen de neocommunisten, het onnozele volk (dat als een ezel achter een wortel achter ze aanloopt en zichzelf als linksprogressief bestempelt) op achter het banier van de herverdeling van werk en eigendom, van islam-idolatrie en godsdienstwaanzin. Dé garantie voor conflict en oorlog binnen én tussen natiestaten. De droom van elke communist, zoals Mao er een was, kan zo tot werkelijkheid worden. Het doel, chaos, anarchie en uiteindelijk de onderdrukking van  vrije volkeren en mensen. En de kapitalisten? Zij teren best op dergelijke puinhoop van oorlog en crisis, zij worden daardoor immens rijker. Dit door het bondgenootschap (of bont genootschap?) van kapitaal en linkse collaboratie dat onze leefwereld kapotmaakt , door ons land te laten bezetten en overnemen door vreemdelingen. Wie wil er met dat uitschot opstappen?

Beter is in het verzet te komen en hun de wapens uit handen te slaan. En dat wapen is hun nepmoraal. Een strijdbare feestdag voor hen die échte kameraden zijn!

Nu reeds wonen in Europa meer dan 43 miljoen moslims en hun aantal zal in de komende 15 jaar nog spectaculair stijgen ...  vooral door hun nataliteit.

Nooit eerder in de Europese geschiedenis werden we door dergelijke aantallen mensen met een aan onze cultuur vijandig geloof overspoeld (bezet). Dit is het einde van de Europese beschaving zoals we die kennen - en het begin van een periode van obscurantisme en sociaal-economische, maar ook (en vooral) intellectuele achteruitgang. Bij het zien van onderstaande cijfers, kunt u samen met mij huiveren. Er zal nog veel "bespaard" moeten worden om een dergelijke invasie te onderhouden en te kunnen bekostigen.

Nog veel pret maandag, wanneer u gaat werken. In het besef dat u zult gaan werken met het vooruitzicht van een schitterende multiculturele toekomst voor uw gezin en uw kinderen. Een toekomst als slaven, welteverstaan.

U kunt u ook aansluiten bij de anti-bezettingsbeweging. Baat het niet, dan schaadt het niet. En u zult uw kinderen later in de ogen kunnen kijken: u behoorde niet tot het soort dat zijn eigen volk en kinderen - zonder verzet - heeft verkocht aan indringers. Dan kunt u tenminste nog in de spiegel kijken.        

Moslimpopulatie 1990 Moslimpopulatie 2030

Italië                                    885 000                           3 199 000

België                                  266 000                           1 149 000

Verenigd Koninkrijk        1 172 000                         5 567 000

Nederland                          344 000                           1 365 000

Duitsland                           2 506 000                        5 545 000

Spanje                                 271 000                            1 85 900

Frankrijk                            568 000                           6 860 000

 

Bron: "Joden en moslims in Europa", Knack, 18 maart 2015, p. 24

Hoe het westen wordt overspoeld door decadentie en achterlijkheid

Wat Mark Elchardus bedoelt als hij zegt dat moslims nooit als volwaardige burgers werden aangesproken, dat snappen wij niet. Die uitspraak moet waarschijnlijk dienen als doekje voor het (progressieve) bloeden, nu de socioloog eindelijk de waarheid onder ogen moet zien. Moslims en andere vreemdelingen hebben van bij het begin van de immigratiegolven altijd ‘alle’ rechten gekregen die men maar kon bedenken. En wat dan met dat liedje over discriminatie op de arbeidsmarkt? Dat is de burgerlijke kletspraat van intellectuelen en linkse activisten, van hen die doelbewust op een sociale catastrofe uit waren om ideologische (marxistische) redenen. Eigen arbeiders werden al altijd gediscrimineerd ten opzichte van de elite, dus was het niet verwonderlijk dat ook het ingevoerde proletariaat daaronder te lijden had. Maar terwijl de vakbonden het eigen arbeidersvolk jaren geleden al verraden en in de steek gelaten hebben – in plaats daarvan werd alle aandacht gericht op die vreemde indringers –  is de hulp aan vreemdelingen van alle kanten gekomen. Waarom is er een tekort aan sociale woningen voor eigen mensen, waarom zijn er jobs te weinig voor eigen mensen, waarom moet er bespaard worden in de sociale zekerheid? Waarom lopen er nu paracommando’s in onze straten? Waarom worden onze rechten afgenomen?

Niet omdat moslims niet als volwaardige burgers werden of worden behandeld, maar omdat ze ‘ alle’ rechten en sociale voorzieningen zomaar in de schoot krijgen geworpen (inclusief massa’s geld van vreemde staten). Dit voor onder meer haathuizen die een ongeziene achterlijkheid in onze maatschappij hebben geïntroduceerd. Dat volk binnenhalen, het pamperen en verwennen, dat is de fout geweest. En om die fout recht te zetten moeten we ervan af. Daarbij zullen vervolgingen en veroordelingen (GAS- en andere boetes of het verlies van burgerrechten) ons niet tegenhouden. Het zal ons alleen maar kwader maken en strijdbaarder… En als massa-organisaties de genoemde problemen aanpakken, dan moeten wij verder durven te kijken, want alleen met een politiek doel voor ogen kan iets bereikt worden. En daarmee bedoel ik niet het soort politiek waar het Vlaams Belang zich al jaren mee onledig houdt, een partij die verworden is tot een (kleine) fabriek die dient als hangmat voor persoonlijke carrières. Nee, dan bedoel ik die van een politieke strijdformatie. Anders is alles zinloos.

 


 

'De geschiedenis van de immigratie in ons land is een opeenstapeling van verschrikkelijke vergissingen', zegt de Brusselse socioloog Mark Elchardus in Knack. 'Om te beginnen dacht men dat cultuur en religie geen rol speelden bij de integratie van nieuwkomers. De tweede stommiteit was dat men dacht dat die mensen zouden terugkeren.'

Dachten we dat echt?

Elchardus: Het beleid ging daarvan uit. Dan waren er de gezinsherenigingen, met de beste bedoelingen, maar die hebben de immigratie oncontroleerbaar gemaakt. En als mensen daarover klaagden waren het racisten. Dat laatste is de grootste stommiteit van allemaal: omdat extreemrechts de problemen signaleerde en daardoor het debat bepaalde, reageerden de andere partijen door het tegenovergestelde te zeggen. De vreemdeling werd een universeel slachtoffer.

Bron: Knack

Wednesday, 21 January 2015 08:44

Organiseer een 'echte' volksbeweging

 

Organiseer een echte volksbeweging

Wim Van Rooy is de nieuwe woordvoeder van het Vlaamse PEGIDA-  op zich al een raar fenomeen -hoe kan een spontane volksbeweging- zo ,uit het niets- een woordvoerder uit de mouw toveren? Daar is niet veel volks aan, laat staan iets spontaans. Lijkt meer op een in elkaar gestoken komedie. Zeker omdat men een woordvoeder zocht ,die niet politiek-tenminste niet  partijpolitiek - actief is, of is geweest . Dat dit bij Wim Van Rooy  niet het geval is ,dat zal toch wel voor iedereen duidelijk zijn. (trouwens waarom is de initiatiefnemer van de facebookpagina, die oproept voor de manifestatie maandag –dan niet de woordvoeder van het gebeuren? Is het koudwatervrees of erger. Niet je verantwoordelijkheid durven te nemen voor de eigen oproep tot actie. Ja ,schrijven op een blog is niet hetzelfde als voor een actie alle verantwoordelijkheid dragen, en bij mislukking uitgelachen en verketterd worden.

En welke directe gevolgen -het voor de vorming van een volksbeweging heeft- dat een extremistisch zionist als Wim Van Rooy tot woordvoeder wordt gebombardeerd, dat wordt al meteen duidelijk in een interview- dat de woordvoerder aan het links-liberale internettijdschrift Apache.be. deed.

Daar presteert , de door niemand aangestelde woordvoerder het, om een strijd tegen de terreur van islamisten om te vormen  tot, houdt u vast-een  antifascistische strijd. Volgens hem doet hij dat, omdat hij in het islamisme de donkere gedaante van Adolf ziet, en er dus een fascistische revolutie in Europa dreigt. Ik geloof dat mijnheer teveel naar de synagoge is geweest ( die trouwens allemaal worden bewaakt door para- commando’s, terwijl geen enkel kerk in ons land bescherming krijgt) en daar teveel naar extreme rabbijnen is gaan luisteren, zoals ook zijn mentor Filip (Karel Martel) Dewinter van het VB veelvuldig placht te doen. In die kringen is elke politieke of  culturele ontwikkeling, die de belangen van Israël schenden, een gevolg van het opkomend fascisme. De woordvoeder van de Vlaamse PEGIDA zal nog een hele klus hebben, dit wanneer hij wil gaan demonsteren, want ook Hart boven Hard wil op hetzelfde ogenblijk als de volksbeweging dat doet op straat komen… ook tegen het opkomende fascisme. Waarom ze niet meteen samendoen, allebei antifascisten zijnde? 

De islam is niet te vergelijken met het fascisme, al moet ik toegeven dat ikzelf ,met citaten en voorbeelden, ook al wel al eens die toer ben opgegaan, een vergelijking te maken van die aard, maar dat doe ik om links daarmee voor het blok te zetten, als cynische en sarcastische methode, om daarmee hun eigen zever aan de kaak te stellen. En let wel: ik heb –net als het N-SA- niets met fascisme of nationaalsocialisme vandoen, het laat ons koud, die retrograde analyses. Maar dat u de uitleg in deze volgt, van een kwibus als Abou Jahjah-die beweert dat de Syriëstrijders het equivalent van allochtone neonazi skinheads zijn , mijn beste mijnheer, hebt u ze nog alle vijf op een rij. Dat u de uitleg van een extreemlinkse klaploper uit Libanon in zijn wanen volgt. Wat trekt u daarbij zo aan, het extreemlinkse gedachtengoed van Jahjah, zijn vermeend antifascisme misschien, waardoor u in hetzelfde bedje ziek bent als die klojo. Nu moet u hem nog bekeren tot het zionisme ( en voor een postje en een job doet Jahjah alles, hij schrijft nu al voor De Standaard, en die zijn koosjer)

En waarom vergelijkt u de islamterreur niet met communisme , Leninisme of Stalinisme mijnheer Van Rooy. Want de parallellen met deze ideologie zijn veel duidelijker, en de islam in ons land, is dat geen mechanisme om de welvaart te transfereren van het eigen volk naar het ingevoerde volk, zo een aanslag plegend op het bezit van onze mensen. Is het niet een nationaliseren van de middelen van de staat en bevolking om een utopie te verwezenlijken, de utopie van de onderdrukte klassen van vreemdelingen. Is dat niet een eerder Marxistisch doel, in plaats van een fascistisch zoals u beweerd. En ook deze ideologie is zwanger van geweld, communisten hebben in naam van Marx en Lenin miljoenen mensen uitgemoord om hun doel te bereiken, bent u dat vergeten mijnheer de woordvoerder. En is de islam niet door Mohammed ontwikkelt als een herverdelend mechanisme dat de vrije markt van die tijd bestreed. Nochtans werd dat gisteren op het VRT nieuws ,door een vrouwelijke prof islamisme en godsdienst beweerd. Dus mijn redenering is niet zo ver gezocht, maar meer accuraat dan u uitleg over islamitisch fascisme . En waarom denkt u dat ‘alle’ linkse partijen de islam-immigranten aan hun borst drukken , omdat ze in hen een links-revolutionaire macht en kracht zien, daarom.

 

Als voormalig extreemlinkse activist moet u, mijnheer van Rooy toch weten ,dat fascisme iets totaal anders is dan islamterrorisme, dat de terreur van islamisten  het gevolg is van verschillende fenomenen, waaronder de geopolitieke verschuivingen in het Midden Oosten en de dekolonisatie ( en van de rekolonisatie ,onder andere van Palestijnse gebieden, maar ook aan de hernieuwde invloed van Frankrijk in het gebied ) aan de oorsprong liggen van dat terrorisme. Dat de steun -die Israël aanhangers zoals u mijnheer Van Rooy en Dewinter van het VB geven aan de anti-Assad  coalitie –ook al bewijst Dewinter soms lippendienst aan het Baath regime, dit om een bepaald deel van zijn achterban koest te houden- om zo ook van alle walletjes te kunnen eten ,beroepspoliticus zijnde- veel meer het islamterrorisme aanvuurt dan tempert. Gisteren nog, werd een Iraanse generaal door een Israëlisch  raketaanval vermoord. Iran, dat strijd tegen ISIS en hun buitenlandse huurlingen. Wie zijn dan de bestrijders van het terrorisme, niet Israël , wel Iran, nochtans ook islamieten. Dat de joden daardoor ISIS helpen ,en ze zo objectieve bondgenoten van het crapuul dat daar vanuit Europa meevecht zijn. Als je dan al een fascistische staat in opkomst ziet mijnheer van Rooy, kijk dan eens naar Israël. En als u de islam (als geheel)  als een fascistische ideologie ziet, wat denkt u dan van de Jehova getuigen, die zijn zo strak in het volgen van de bijbel dat ze hun kinderen laten creperen door ze inentingen te weigeren. Misschien moet u daar ook een comité tegen opzetten, want het fascisme is overal om ons, volgens u redenering dan toch.

 

"En de tweede (en voornaamste reden) waarom we hier, bij ons, islamterrorisme hebben ,is te wijten aan het kapitalistisch systeem van massa-immigratie . Zonder massa immigratie geen islam in ons land, of wordt dat zeker herleid tot en marginaal verschijnsel van bekeerlingen"

 

En denk niet mijnheer van Rooy dat u de elite –of links- zal meekrijgen, doordat u er een antifascistische kruistocht van probeert te maken. Dan hebt u echt de aard van het systeem niet door, de elite zal niet aan de kant van het volk gaan staan, hen komt de angst en de dreiging goed uit, met militairen op de straat kan je ook sociale onrust in toom houden, of nationalistische bewegingen van de straat houden. En zolang men zoete broodjes bakt met de Saoedi-Arabische Wahabieten en andere moslimdictaturen, denkt u toch echt niet dat de elite de islam in dit land een strobreed in de weg zal leggen. Bent u echt zo naïef? Of liggen uw belangen ergens anders.  Ik kreeg vandaag een brief van een katholieke school in handen, waar de ouders op de hoogte worden gebracht ,dat hun kinderen naar een Turkse moskee ,warenhuis en pita- bar op uitstap gaan, om zo de islam beter te leren kennen, het katholiek ( gesubsidieerd door de staat) onderwijs.

Om het terugdringen van immigratie en dus ook van de islam in ons land te bewerkstellingen hebben we een nationale revolutie nodig, mijnheer van Rooy, die de bestaande elite verwijdert, en die een nieuwe volks- nationale elite naar voor brengt. In het begin had het VB die ambitie, maar die ambitie werd ingeruild voor mandaten in het bestaande systeem .En de beloning door het regime( omdat men zich heeft geconfirmeerd aan het systeem) die loopt op zijn einde, die is overgedragen naar andere Vlaams- nationalisten. Zij verzorgen nu de Belgische elite, en krijgen daar veel (partij) geld voor. De enige kans dat een deel van de elite zich naar het eigen volk wendt voor hulp ,dat zal zijn wanneer er een deel van hen door zal krijgen dat de vreemde elite (die overal in opkomst is in ons land) samen met extreemlinks en de progressieve burgerij, de macht en de bezittingen van hen wil overnemen. Want vandaag stellen moslimterroristen  enkel eisen die van geopolitiek belang zijn ( terugtrekking uit Irak, steun tegen ASSAD) maar de tijd is niet meer veraf dat ze ook economische en politieke eisen zullen stellen die betrekking hebben op ons land, daarmee hun achterban proberen te vergroten en de coalitie met links verstevigen. Dat is de dag dat er ook bij een deel van de nationale elite een belletje zal gaan rinkelen, dan kan er mogelijks een coalitie van nationale krachten worden gesmeed die tegenwerking kan bieden. Want ik bent het wel volledig met u eens dat (zoals u in het interview met Apache hebt gezegd) de zaak niet meer zo maar te redden valt, dat het te ver is gegaan met de instroom van vreemdelingen . Dit is een revolutionaire tijd, en in een revolutie wint alleen hij die sterk en vastberaden is- en concrete doelen stelt.

Maar of u daar zin in heeft, dit te doen ,samen met de heren die het Vlaamse volk de keuze laten tussen Saskia of Sharia ( nieuwe campagne van het VB) durf ik echt te betwijfelen. Met kinderpraat is nog nooit een sociale of culturele omwenteling ingezet. Laat staan een contrarevolutie tot een goed einde gebracht.Want u zegt- in het interview met Apache- dat u zich zal schikken naar de grillen van mijnheer De Wever en zal afwachten of het dreigingsniveau naar omlaag gaat.Voor iemand die zegt dat hij een dappere antifascistische strijder is , is dat maar lauwe soep. Beter zou zijn een solidaristisch nationalist te zijn, wij komen op straat als we het beloofd hebben, ook al steunt ons niemand. Wij hebben nooit een risicoanalyse gemaakt, zelf niet toen we duizenden roden het hoofd moesten bieden op de grote markt in Antwerpen, enkele jaren terug op 1 mei.Iedereen deed er smalend over ( de gebruikelijke coalitie van links en Vlaams-nationalistisch rechts nog het meest ) maar wij hoefden niet de kat uit de boom te kijken ,of we ons kwetsbaar opstelden of niet, wij deden ons ding.

 Ik hoop dat u, mijnheer Van Rooy evenwel dezelfde moed vindt maandag, en ik hoop voor de volksbeweging dat ze zich –democratisch-organiseert ,zodat het geen Spin-off van het Belang wordt. Want dat is niet in de geest van het Duitse PEGIDA ,en niet in het belang van de strijd tegen immigratie en terreur. Dat is enkel in het belang van de betaalde partijpolitiek, en wat we daarvan mogen verwachten ,dat weten we allemaal, niets, absoluut niets.

 

P.S : Intussen, enkele uren na het verschijnen van dit artikel, kennen we het antwoord op mijn vraag, of u de moed heeft om door te zetten, niet dus.

Woordvoerder , (woordvoerder van wat en wie eigenlijk ) Wim Van Rooy zegt –na de beslissing van Bart De Wever om geen toestemming te geven voor een manifestatie- dat hij geloofd in de rechtstaat en zich schikt naar het verbod. Welke rechtstaat bedoeld u mijnheer Van Rooy? De staat die het volk belet om in vrijheid te spreken door dwangwetten te hanteren, de staat ( o ironie, de Belgische staat ,die jullie zo verafschuwen -en die nu wordt beheerd door Vlaams nationalisten ) die u belet om vreedzaam te manifesteren. Bedoelt u die staat mijnheer!

En mag ik zo vrij zijn te vragen ,waarom jullie dan niet een samenkomst in een privé-lokaal houden, kunnen jullie de ‘volksbeweging’ tenminste beginnen organiseren, het lijkt nu wel op Kafka. Van het ene nulpunt naar het andere.

 

 

 

.. 

 

De meeste leden van de oppositie hebben vastgesteld dat er ‘fascisten’ en racisten in de regering  zetelen. Dat is goed nieuws voor het Vlaams Belang, maar ook voor buitenparlementaire  oppositiegroepen  zoals het N-SA. In de toekomst zal het heel moeilijk worden ,voor de elite, om aan het volk uit te leggen waarvoor het cordon sanitair dient ,en het een mechanisme te  noemen dat ‘democratische’ partijen scheid van ondemocratische en daarmee zich al jaren  het recht toekent ,om een partij te weren van deelname aan de macht. Dat de wet dergelijke ‘discriminatie’ verbiedt ,daar heef de politieke elite lak aan, maar nu ze zichzelf - doordat ze, door de oppositie voor  fascisten en neonazi’s gecatalogeerde ministers  in de regering heeft opgenomen , zichzelf te kakken  heeft gezet bij de bevolking, is het iets anders. Want als men van fascisme verdachte individuen in een regering opneemt, waarom ontzegt men dan deelname aan de macht aan een partij die door dezelfde politieke elite als fascistoïde wordt weggezet -zoals het VB ? Daarmee is de hypocrisie van de politieke elite doorprikt waarmee ze partijen als democratische en ondemocratisch onderverdeelt.  Datzelfde geldt uiteraard ook voor buitenparlementaire oppositiegroepen zoals het N-SA, al dat gelul,  dat we fascisten zouden zijn, of neonazi’s.  Er zitten er zogezegd in de regering. So wath ?

Wij weten natuurlijk, dat het etiket fascist en racist, die op de ministers Jambon en Francken wordt geplakt-net als op ons, niet terecht is, maar dat het als knuppel om te slaan dient ,voor elkeen die zich tegen de multiculturele dwangbuis verzet.We weten allemaal dat er een paar N-VA parlementsleden voor extreem rechtse hooligan mogen optreden van hun partij, effe lekker de extreemrechtse militant uithangen zoals Francken en Jambon dat occasioneel mogen doen .Een spel voor de galerij opvoeren. Dit om zo het overgelopen VB volk een rad voor de ogen te kunnen draaien. Als het VB niet oplet (en dat doen ze niet omdat ze nu een operatie- politiek correcte taal -aan het invoeren is ) dan zijn straks, sommige ministers in de regering ‘radicaler’ dan dat het VB als oppositiepartij is. Ook omdat ,wat het VB  ‘rechtse thema’ noemt , in de toekomst niet meer willen aansnijden, stoute taal achterwege wil laten ook.

In het verleden heeft het VB steevast militanten, die zogezegd over de schreef gingen, uit de partij gezet. (Ik spreek uit eigen ervaring ,ik heb het 'genoegen' gehad het zelfs tweemaal te mogen beleven ).De partij liet militanten altijd  als een baksteen vallen, wanneer de pers ( of extreemlinkse politie-provocateurs rond de blog van het AFF )  ze in het vizier namen. Ook wanneer militanten door het regime gerechtelijk werden vervolgd voor politieke uitspraken,dan kregen die er nog een dolk in de rug bij,ditmaal vanuit de eigen partij.Het VB was vanaf een bepaald ogenblik verslaaft aan het woord ‘distantiëren’ ( en de nieuwe voorzitter houdt blijkbaar deze traditie in eer, dat kon men lezen de voorbije weken in pers-interviews die hij gaf) … dat beloofd weinig goeds voor de toekomst. Op deze manier heeft men jaren aan een stuk strijdbare militanten ( waaronder veel jongeren) uit de partij gedreven of zonder pardon uit de partij gezet.

Wat een verschil met wat De Wever vandaag doet, hij benoemd en verdedigd (als ze voor hun vermeende 'bruine' taal worden aangevallen) ministers die minstens even vuile taal hebben gebruikt (of nog steeds gebruiken ) als om het even welk geroyeerde VB partijlid dat in het verleden heeft gedaan,  die zelf veel minder hebben gezegd of geschreven op blogs of facebook dan Francken of Jambon hebben gedaan. Deze militanten werden altijd vlug afgevoerd vanwege de politiek-correcte verslaving van de VB leiding.Of de wens, in een Belgische regering opgenomen te worden of uitvoerende mandaten  binnen te kunnen rijven, zoals vandaag hun Vlaams- nationale concurrenten van de N-VA dat doen, zonder te buigen voor de politiek correcte maffia.Waar zijn al die kerels , zoals Vanhecke  en consoorten ,die eisten/ eisen   dat het VB een zachter imago moest/moet  hanteren , maar die nu zwijgen als ze zien dat de N-VA harde taal als vliegenvanger gebruikt om partijleden van het VB naar zich toe te zuigen. Waren /zijn ze gewoon stommelingen ,of zijn het  altijd verraders in dienst van anderen geweest? Om de N-VA niet met naam te noemen.

Bart De Wever stuurde vanuit China een troostbericht naar de door links aangevallen en uitgespuwde Francken. Het VB stuurde militanten, die door links en de pers werden aangevallen... een ontslagbrief.

Dat men dus in het VB maar verder doet met dit circus , dat men daar maar politiek correcter wil zijn dan een regeringspartij zoals de N-VA dat is.Ze hebben daar geen minder stoute taal, maar iemand met ballen aan het lijf nodig , anders zal het niet ‘ aanpassen of opkrassen, maar inpakken en wegwezen zijn.En dat is waarschijnlijk altijd al de bedoeling van de “zachte sector’ binnen die partij geweest. Het congres- en de aanduiding van een nieuwe voorzitter -vandaag- zal deze trent bevestigen. De echte oppositie zal van ergens ander moeten komen, van ons.

 

 

 

 

 

 

 

De taak die de Volksunie- de voorloper van de N-VA- , met het bedisselen van het Egmontpact eerder op zich nam (zo Brussel als derde gewest en toekomstige hoofdstad van de Europese Unie loskoppelde van Vlaanderen ) en op deze manier België bij elkaar houdend als identiteit binnen Europa -de Vlaams nationalisten zijn al jaren fervente Europeanen .Schiltz keek  toen reeds verder dan naar het Vlaamse binnenland  alleen,hij zag Vlaanderen toen reeds als een europese regio). Deze stunt van de volksunie-nu N-VA-moet volgens De Gucht en de Belgisch Europese elite ,nog eens worden overgedaan.

Het winst van het No kamp in Schotland zal daarbij zeker een aanmoediging vormen om Vlaanderen niet los van België te koppelen, zo het lidmaatschap van de Europese Unie veiligstellend voor Vlaanderen. Dat wisten de heren Belgische volksvertegenwoordigers van de N-VA die gingen supporteren voor Schotse onafhankelijkheid ook wel, maar de achterban mocht gerust nog een rad voor de ogen worden gedraaid, zeker de achterban die is overgelopen vanuit het VB.Niet dat die zich zo bewust zijn dat nationale onafhankelijkheid binnen de Europese Unie een fictie is. Hun haat tegen België maakt hen blind voor de macht van de nieuwe superstaat.Daarom dat die N-VA mensen niet gingen suporteren voor onafhankelijkheid van Schotland, maar voor een schift van de ene afhankelijke ( Britse) positie naar die binnen de E.U. Naar daar waar ze zelf afhankelijk van zijn.Hun nieuwe -liberale-heilstaat

De N-VA heeft zich reeds lang ingeschreven in een antinationaal discours ,een discours dat opteert België op te lossen in de Europese Unie. Maar dat noem ik geen onafhankelijkheid, en dat is het ook niet, dat is zich afhankelijk maken van een staat die honderd keer slechter is dan de Belgische staatstructuur ooit is geweest. Zelfs de taalstrijd, zal binnen de Unie –en dus in ons land –weer een issue worden, deze keer zal niet de verfransing aan de orde zijn ,wel de verengelsing. Dit maar om aan te tonen hoe ver we terug geslingerd zullen worden in de tijd. Ook de sociale- Belgische- Vlaamse verworvenheden , het sociaal overlegmodel (dat een corporatistisch model is, al zal men dat bij links niet graag horen ,dit omdat ze het verdedigen ,maar in feite het corporatisme afwijzen ) zal met het oplossen van België in de Unie op de schop gaan. In een onafhankelijk Vlaanderen zouden wij het kunnen behouden- mits modernisering en verfijning uiteraard. Maar in een ‘Vlaamse Gouw’ binnen Europa kan men dat niet en zal men het liberaal trans- nationalistisch globalistisme van de Europese Unie moeten volgen. Dat is wat de Europese elite wil, ook de Vlaams-nationalistische tak van de burgerij wil dat. De elites in europa zijn allemaal partizanen van de vrije markt en het liberalisme, zij willen meespelen op wereldvlak. De geschiedenis herhaalt zich, imperialisme loert om de hoek met dergelijke liberale ideologie aan te hangen.Sociaal economisch zitten de Vlaams-nationalisten-net als de rest van de politieke elite- volledig op de lijn van het liberalisme en het vrije marktdenken ,dat is de economische politiek die de Unie aankleeft.

Het corporatisme , onderhandelingen tussen de verschillende segmenten van de Vlaamse samenleving (klassen zo men wil) wordt opgeofferd aan het centralisme van de Unie, centralisme dat er vooral  op gericht is een wereldspeler te worden, en daarbij alles op uitvoer zet. Alleen leven we ( in het westen dan toch) in een postindustrieel tijdperk, en is onze maakindustrie reeds voor een groot stuk gedelokaliseerd . We moeten dus naar nieuwe vormen van economische activiteiten zoeken, niet de oude economie –nu in een groter geheel- nog eens terug leven proberen inblazen. Net zoals het niet wenselijk is in een post-nucleair tijdperk toch weer een kerncentrale te gaan bouwen. Het lijkt bij de elite ’ Back to the future' wel.

Ook de besparingspolitiek is die van de Unie, niet die van een onafhankelijke natie, de politieke richtlijnen zijn niet door het volk gelegitimeerd , maar worden door een vreemde bureaucratie gedicteerd en uitgevoerd door plaatselijke lakeien . De nationale politici laten zich dus verkiezen door het volk om daarna de politiek van een vreemde elite uit te voeren. Collaboratie met een vreemde mogendheid zou men dat vroeger hebben genoemd.

In die zin is het logisch dat men Bart De Wever oproept zijn verantwoordelijkheid te nemen , regeringsleider te worden van de nieuwe regeringscoalitie zou eigenlijk een normale stap moeten zijn. Maar De Wever heeft de lotgevallen van Schiltz in gedachte, die afgang wil hij zich besparen, dat laat hij over  aan anderen, zijn huid is hem heilig.Hij wil wel de architect zijn van een Vlaams-Belgische euro-regio, maar hij weet dat collaboratie plegen soms zware gevolgen kan hebben.

En Vlaanderen verkopen aan de Unie ,met als prijs het voortbestaan van België  en het afstaan van Brussel aan de E.U ,dat kan zware gevolgen hebben voor een partij die zich Vlaams nationalistisch noemd.Ook voor ander burgerlijke partijen,voor zij die de mond vol hebben over Belgische eenheid is dat het geval, kortom het is een gok voor alle liberale en burgerlijke partijen, het land te verkopen en ons uit te leveren aan regionale grootmachten. Besparingen aan het eigen volk op te leggen om daarna het geld aan europese ontwikkilingslanden te kunnen geven. Je intrest  op spaargeld afgenomen te worden door de ECB, omdat die de bankwinsten wil opdrijven.

Waar blijft een nieuwe VNP ( Vlaamsnationale Partij ) om daar de vruchten van te plukken?

 Het sluiten van een nieuw Egmontpact  door de N-VA om  zo België bijeen te houden toont aan dat Vlaams nationalisten niet zozeer bekommert zijn om de onafhankelijkheid van hun volk en natie, wel om de implementering van een liberaal sociaaleconomisch model. Vlaams-nationalist zijn moet  dan ook in de toekomst betekenen , anti E.U nationalist zijn, en daar kunnen ook mensen die zich Belg voelen zich achter scharen.Als de besparingen en economische hervormingen duidelijk zullen maken dat we er allemaal ( buiten het grootkapitaal dan) op achteruit zullen gaan, dat Europa wel eens oorlog zou kunnen betekenen in haar streven naar gebiedsuitbreiding.Dan zal de onafhankelijkheidsgedachte een basis krijgen , omdat er dan een sociaaleconomische grond voor zal bestaan, een transfer van kapitaal naar de Walen bijvoorbeeld, dat vinden velen nog een sociaal iets , maar je inkomen en je welvaart afgeven aan het Europese grootkapitaal .Dat is toch iets anders, daar ligt de kiem van een nationale en sociale revolutie.Mocht de Europese Unie niet hebben bestaan, vandaag, dan zou Schotland nu onafhankelijk zijn, omdat de kiem ,sociale ongelijkheid , reeds een grote rol speelt in de Schotten hun streven naar onafhankelijkheid.En wanneer nationalisten bewust zullen worden dat daar ( bij het bestaan van de E.U) het echte obstakel ligt voor nationale vrijheid, dan zal ook de wil tot onafhankelijkheid groeien in die landen. In grote nationale staten, maar zeker ook in regio’s. zoals Vlaanderen.

-------------------------------------------------

In een interview in 'De Ochtend' op Radio 1 pleitte uittredend eurocommissaris voor Handel Karel De Gucht (Open Vld) voor een Vlaamse premier. Hij zou het "een structurele vergissing" vinden dat Vlaanderen de eerste minister niet levert in de Belgische democratie. Die premier moet "Vlaanderen binnen België houden", zo zei De Gucht naar aanleiding van het Schotse referendum

Page 8 of 14

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter