Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Eddy Hermy

Wednesday18 July 2018

Eddy Hermy

Eddy Hermy

De naam kent verder een bewogen geschiedenis. Ooit was Eddy Hermy de jongste vakbondsdelegee van het land, later actief in diverse organisaties. Hij heeft consequent de dissidente rol opgenomen namens het proletariaat, wat hem vaak niet in dank werd afgenomen. Afgezien van dat dit Eddy Hermy tot een van de meest controversiële figuren van het land maakt, heeft hij er zelden naast gezeten. Zijn voorspellingen over de EU, de N-VA en de economische crisis zijn de laatste jaren allemaal uitgekomen.

Friday, 20 July 2012 18:05

Bij onderstaand artikel

"Wie suggereert dat gewone mensen (en jongeren al dan niet van vreemde origine) zich opzettelijk slecht kunnen gedragen, afficheert zichzelf als "Vijand van het Volk". Dus moet er ter verontschuldiging een kracht gevonden worden die hen er buiten hun medeweten toe drijft zulke daden te plegen. Zo ontloopt de verontschuldiger elke verdenking on- dan wel antidemocratische gedachten te hebben."

Theodore Dalrymple

Dit is mooi samengevat de uitleg die de "democraten " geven bij dit soort dingen. En al wie schande roept, is "racist", "fascist" en "neo-nazi".

Thursday, 05 July 2012 11:38

N-VA is een pro-immigratiepartij

De westerse samenleving is in enkele decennia grondig veranderd. Migratie speelt daarbij een belangrijke rol en zou een positief verhaal kunnen zijn. Het is daarom tragisch dat migratie bij velen automatisch denkbeelden oproept van armoede - misbruik van sociale zekerheid - huisvestingproblemen - plaatstekort in scholen en zelfs van groeiende criminaliteit en moslimextremisme. (blijkbaar ziet de bevolking dat verkeerd en beelt ze zich dat maar in volgens de N-VA.)

De waarheid is dat het kleurenpalet veel genuanceerder is. Er zijn wel degelijk positieve kanten aan immigratie want we kunnen actieve mensen die zich vlot ingeburgerd hebben goed gebruiken. (Dat is de echte boodschap van het liberale euronationalisme.)

-De bevolking in Vlaanderen is niet tegen immigratie maar is wel gekant tegen de federale aanpak van migratie. (Wat we zelf doen, doen we beter en op grotere schaal is hier blijkbaar de boodschap.)

Gelukkig is er sinds enige jaren het centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding "CGKR" dat adequate cijfers geeft over migratiestromen. (Moet je echt gek voor zijn om de objectiviteit van dit leugeninstituut aan te prijzen.)

- Gelet op de internationale uitstraling van ons hoger onderwijs is het nodig om de toegang naar onze universiteiten en de toegang tot het land te vergemakkelijken met het oog op een"Brain Gain" (We zouden beter onze "brain drain" onmogelijk maken.)

-In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd hebben we niet "meer migratie" nodig maar wel meer arbeidsparticipatie. En dat kan en moet bevorderd worden door een meer gerichte "economische immigratie" te verhogen. (Dus toch meer immigratie)

-Het immigratiebeleid is op dit ogenblik onverkoopbaar geworden.  (De N-VA wil blijkbaar een betere verkoopsmethode die immigratie aanvaardbaarder moet maken bij de massa.)

Daarom moeten we een meer correct beleid uitwerken naar "actieve arbeids- en studentenimmigratie".

Deze migratie van de toekomst zal een meerwaarde vormen voor onze economie.

Bovenstaande citaten komen uit de N-VA-brochure " Migratie: Een Uitdaging"

Voor de mensen die zich afvragen hoe het komt dat veel VB-overlopers die naar de N-VA zijn gegaan zich zo gemakkelijk kunnen vinden in deze pro-immigratie standpunten van hun nieuwe partij, hetvolgende. Jarenlang heeft de VB-elite die een economisch liberaal systeem voorstond eenzelfde verhaal verteld. Dat ging zo ver dat in een tekst over economie en immigratie van enkele jaren terug expliciet gepleit werd voor de invoer tot 10.000 migranten op jaarbasis. Als de economie daar nood aan had, was de uitleg. En als je binnen de eigen partij jaren liberaal vergif verspreidt, moet je niet verwonderd zijn dat kaderleden overlopen naar een meer originele versie van het liberalisme. Naar de N-VA dus. De strijd tegen immigratie en voor remigratie kan maar gevoerd worden vanuit de strijd tegen liberaaldemocratie. Daarom dat het N-SA de enige strijdformatie is die een echte anti-immigratiestrategie kan naar voren brengen die consistent is. Vanuit een nationaaldemocratisch perspectief.

 

Terwijl de elite nu al  dagen over de vloer rolt voor de rechten van vreemdeling Fouad Belkacem, alias  Vader Imran (Aboe betekent vader) en niet te verwarren met vader Abraham vanwege een andere extreme sekte, worden er in ons land burgers en volksgenoten burgerlijk en politiek vermoord.

Dat mocht ikzelf enkele maanden geleden aan den lijve ondervinden en nu recent ook Frans Wymeersch van het Vlaams Belang. De burgerij en de intellectuele elite laat deze praktijk, door het gerecht toegepast op bevel van de politiek elite, onbenoemd. De pers heeft er zo mogelijk nog minder interesse voor.

Voor het uiten van een mening word je in dit land door de corrupte elite op burgerlijk en politiek vlak vermoord. Niet door je met een grote show een paar dagen in de gevangenis te smijten vol met broeders, neen, het ontnemen van burgerlijke en politieke rechten wordt op een geniepige en slinkse manier in alle stilte toegepast.

Terwijl topadvocaten (wie betaalt deze gasten?) zich uit de naad werken en daarbij hun broek tot aan de enkels afstropen om vreemdelingen alle rechten te geven die er in dit klote koninkrijk te rapen vallen, is er een sluipende moord op de burgerrechten van het eigen volk gaande.

Terwijl een gewone arbeider, zoals ikzelf, alle moeite heeft om een betaalbaar iemand voor zijn verdediging te vinden (omdat je normaal gestroopt wordt door die gilde van bloedzuigers) staan er voor een leegloper zonder voldoende en aanwijsbare finaciele middelen een paar topgieren van de advocatuur klaar. 

Terwijl de corrupte elite, met op kop de Minister van Justitie, een verkiezingsstunt in elkaar steekt met de hulp van het altijd dienstbare Openbaar Ministerie en rechters, zwijgt de  pers en zwijgen de politieke bedriegers over de burgerlijke moord op autochtonen en medeburgers die aan normale politiek doen.

Terwijl de burgerlijke elite een schaduwgevecht opvoert over  een door henzelf ingevoerde vreemdeling, is er een stille liquidatie van politieke activisten gaande. Gericht op zij die de invoer van vreemdelingen en de gevaren die daaraan verbonden zijn durven benoemen.

 Gangsters met ellenlange strafregisters behouden alle burgerlijke en politieke rechten bij een veroordeling. Een waanzinnige mafketel zoals Belkacem, die kort geleden nog veroordeeld werd tot twee jaar celstraf, blijft alle burgerlijke en politieke rechten behouden.

De burgerij wil haar speeltje dan ook rustig laten doorgroeien tot een politiek instrument, dat ze later tegen de hoogste bieder kan gebruiken om moslimstemmen te ronselen.

Of denkt er iemand dat Turtelboom en de rest van de elite echt bezwaren heeft tegen islamieten of vreemdelingen? De partij - waar zij de erfgenaam van is - heeft die zelf naar hier gehaald, om niet het amalgaam van partijen te vergeten die deze vreemdelingen alle rechten hebben gegeven.

Wat een verschil met de rechten van de eigen bevolking. Wij worden al jaren monddood gemaakt. Terwijl wij financieel uitgezogen worden door de economische elite, worden we op burgerlijk en politiek vlak geketend door de maffia van de particratie.

Aan het eigen onderdrukte volk maakt de intellectuele elite geen woord vuil. Integendeel, veel intellectuelen en kunstenaars, en dat samen met de burgerlijke slaven van de pers, juichen de beknotting van vrijheid van mening(suiting) toe.

Zolang  het maar niet de vrijheid van meningsuiting van hun troetelkinderen betreft - de mening van vreemdelingen - en natuurlijk het recht om hun 'eigen' mening te uiten. De gastarbeider en hun belangen, dat is waar de liberale meute zich om bekommert.

Niet het ontnemen van burgerrechten voor minieme tenlastelegging en in elkaar gestoken vonnissen is hun zorg. Het zooitje nepdemocraten en azijnpissers van het establishment. Altijd bereid om voor vreemdelingen het eigen volk te verraden.

De kameraden van Gouden Dageraad willen vreemdelingen die misbruik maken van hospitalen en ziekenzorg uit de medische faciliteiten zetten. Als je zelf meerdere keren in de spoedafdeling van een hospitaal bent terechtgekomen in dit land, dan weet je waar het over gaat. Er zijn welzeker vreemdelingen die daar de wachtzaal bevolken. Voor een splinter in hun dikke teen. En ondertussen kan je met gebroken ribben vier uur wachten tot je aan de beurt bent. En neen, dit is niet uit mijn dikke teen gezogen. Is dat dan geen misbruik? Heb dan ook begrip voor zij die het niet meer kunnen aanzien.

Zeker als de medische zorg precair is geworden door de vraatzucht van de economische en finaciële elite, zoals in Griekenland. Mede ook door de massale invoer van vreemdelingen, zoals ook hier het geval is.

Maar als ik mocht kiezen, dan zou ik eerst die schobbejakken aanpakken die in de advocatuur en magistratuur het eigen volk bespuwen, terwijl ze hun zakken volproppen.

En dat kan zonder geweld.

Door bijvoorbeeld te verbieden dat ze verder eenmansvenootschappen oprichten. En op die manier kunnen we hun privileges en hun onbelaste winst aantasten. Eens kijken of ze dan nog zo regimetrouw blijven.

En mochten ze rebelleren, dan pakken we toch gewoon hun burgerrechten af?

Daar ligt  geen mens van wakker, toch?

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet wil juridische actie ondernemen tegen wat zij en - met haar - de elite "radicale" organisaties noemen. Dat willen ze doen om moslimextremisten, zoals de gekken van Sharia4Belgium, aan banden te leggen, zo luidt de officiële uitleg. Maar wie dat gelooft, is wel heel naïef.

Hoe is het mogelijk dat een organisatie die maar enkele leden telt zo prominent in de schijnwerpers wordt geplaatst door de media en de politieke elite? De media zijn, zoals we weten, de trompet of megafoon waarmee elites hun politiek aan de bevolking willen opdringen. En met de uitzonderingsmaatregelen die de Belgische politieke elite in de nabije toekomst in opdracht van buitenlandse machthebbers - de EU en haar instellingen - zal moeten nemen, is het dan ook niet vreemd dat ze eerst elke oppositie daartegen wil uitschakelen.

Zij die willen protesteren tegen de "sixpack"-politiek van de EU, waarin besparingen op loon en uitkeringen, maar ook nieuwe, "groene" belastingen een belangrijke rol zullen spelen, moeten buitenspel worden gezet. En wat is dan handiger (en repressiever) dan de juridische uitschakeling van een politieke tegenstander? De oppositie criminaliseren is iets wat we kennen van dictatoriale staatsvormen zoals het communisme. En de EU is in vorm en wezen een communistische politieke organisatie, waarin het leninisme van de "nieuwe economische politiek" door dat van de "nieuwe op (continentale) machtsblokken gerichte politiek" is vervangen. Daarom wordt net zoals bij het leninisme de vrije wilde markt opnieuw aangewakkerd, met superrijken en super-armen als gevolg. "Leninisme" in een ultra-liberale uitvoering.

Als u denkt dat ik overdrijf: in een vraaggesprek op tv met Peter Mertens, voorzitter van de (communistische) PVDA, en Johan Van Overtveldt, aanhanger van het EU-liberalisme, sloofden beide heren zich uit om als trouwste aanhanger van de EU naar voren te komen. Tegen de EU zijn, zo beweerde de extreme liberaal unisono met de extreme marxist, leidt tot nationalisme. En zoiets moest te allen tijde bestreden worden. Niet voor niks is ook Europese Commissie-voorzitter José Manuel Barroso een ex-marxist. En dus worden de vijandbeelden van de elite aangepast aan de doelstellingen van de EU. De termen "vijand van de vooruitgang" of "vijand van de democratie" zijn dan nooit veraf.

In een tijd waarin simplisme het handelsmerk van onze elite is, worden politieke tegenstanders "radicalen" genoemd. Alleen: wat is radicalisme? Valt het liberalisme dat tot de financiële crisis heeft geleid onder de noemer radicaal? Volgens de burgerij niet. Nochtans moeten er volgens diezelfde burgerij radicale maatregelen worden genomen om het systeem te redden. Radicale maatregelen? Genomen door de radicalen van het liberalisme en het kapitalisme? Wil Milquet als woordvoerder van de burgerij dan haar spitsbroeders in de banksector en het financiële establishment vervolgen? Goed gek, die dat denkt.

Neen, de "radicalen" zijn voor creaturen als Milquet al degenen die zich willen verzetten tegen de "bankroof van de eeuw" en tegen de vernietiging van ons sociale model. En omdat je met azijn geen vliegen kunt vangen en dus geen wetten tegen radicalen door de strot van de bevolking kunt jagen – wetten die die bevolking haar eigen vrijheid ontnemen om tegen het establishment in te gaan – moet er een afschuwelijk monster worden gecreëerd. En dat monster is het "islamradicalisme". En omdat het niet bestond, heeft de elite er een uit de grond gestampt: Sharia4Belgium. Met behulp van ingevoerde migranten, ingevoerd door dezelfde elite die nu zegt er tegen te zullen optreden.

Eerst werden de vreemde stoottroepen van het regime gebruikt om zwijgwetten in te voeren, zodat de blanke autochtonen de mond werd gesnoerd. En nu dient dat gastarbeidersleger als alibi om wetten tegen opposanten van het regime voor te bereiden, die veel verder gaan dan de zwijgwetten van vandaag. Wij hebben steeds beweerd dat de ingevoerde vreemdelingen tegen het eigen volk zullen worden ingezet.

In een eerste fase speelde die inzet zich af op de arbeids- en de woningmarkt. In een volgende fase zullen de migranten ingezet worden als alibi om het eigen volk de transitie naar een multiculturele Europese superstaat op te dringen. Voor die vreemdelingen maakt het niks uit of zij in de EU wonen dan wel in een eigen staat. Voor hen is staats- of volksverbondenheid ongunstig om meer macht te verwerven in een samenleving.

Voor de liberale elite zijn nationale staat en volksverbondenheid dan weer een sta-in-de-weg voor de vorming van een supranationale Europese staat: de EU. Dus gebruikt de elite een paar aan lagerwal geraakte, diep in de marginaliteit levende vreemdelingen om het eigen volk in het gareel te houden, terwijl die transformatie aan de gang is. En zo zal de wet tegen "radicaliteit" en tegen "radicalen" een wet tegen de voorstanders van volkssoevereiniteit worden. De geschiedenis zal het bewijzen.

En zij die nu juichen dat enkele islamradicalen een hak wordt gezet, zullen morgen beseffen: het was niet om hen te doen, maar om diegenen die zich verzetten tegen de verdere transformatie van land en volk naar plutocratie en transnationale superstaat.

Beschrijving: http://1.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2012/05/04/belga-picture-33929577.jpg.c185.122.jpg

Minister van Binnenlandse Zaken Joelle Milquet wil als trouwe knecht van het systeem juridische actie voeren tegen wat zij en met haar de elite "radicale" organisaties noemen. Dat wil de elite doen om moslimextremisten zoals de gekken van Sharia4Belgium aan banden te leggen is de officiële uitleg. Maar wie dat gelooft, is wel heel naïef.

Hoe is het mogelijk dat een organisatie die maar enkele leden telt zo prominent in de schijnwerpers wordt geplaatst door de media en de elite van de politiek? De media zijn, zoals we weten, de trompet en megafoon van de politiek die de elite wil opdringen aan de bevolking. En met de uitzonderingsmaatregelen die onze elite in opdracht van buitenlandse machthebbers uit de EU aan de bevolking in de nabije toekomst wil opleggen is het niet vreemd dat deze eerst elke oppositie daartegen wil uitschakelen.

Zij die willen protesteren tegen de sixpack-politiek van de EU, waarin besparingen op loon en uitkeringen een belangrijke rol zullen spelen, net zoals nieuwe, zogenaamd groene belastingen, moeten buitenspel worden gezet. En wat is dan handiger (en repressiever) dan de juridische uitschakeling van je politieke tegenstander? De oppositie criminaliseren is iets wat we kennen van dictatoriale staatsvormen zoals het communisme.

En de EU is in vorm en wezen een communistische organisatie waarin het leninisme van de "nieuwe economische politiek" door dat van de "nieuwe op (continentale) machtsblokken gerichte politiek" werd vervangen. Daarom wordt net zoals bij het leninisme de vrije wilde markt opnieuw aangewakkerd, met superrijken en super-armen als gevolg. Maoïstisch leninisme in een ultra-liberale uitvoering.

En als u denkt dat ik overdrijf: in een vraaggesprek op tv tussen Peter Mertens van de PVDA en Johan Van Overtveldt, aanhanger van het extreme liberalisme, sloofden beide heren zich uit om als trouwste aanhanger van de EU naar voor te komen. Tegen de EU zijn, zo beweerde de extreme liberaal unisono met de extreme marxist, leidt tot nationalisme. En zoiets moest te allen tijde bestreden worden.

Niet voor niks is commissievoorzitter Manuel Barosso een ex-marxist. En dus worden ook de vijandbeelden van de elite aangepast aan de doelstellingen van het EU-kapitalistisch communisme. En dan zijn de termen "vijand van de vooruitgang" of "vijand van de democratie" nooit ver af.

En nu simplisme een handelsmerk van onze elite is, worden politieke tegenstanders "radicalen" genoemd. Alleen: wat is radicalisme?

Valt het liberalisme dat tot de financiële crisis heeft geleid onder de noemer radicaal? Volgens de burgerij niet. Nochtans moeten er volgens diezelfde burgerij radicale maatregelen worden genomen om het systeem te redden. Radicale maatregelen? Genomen door radicalen van het liberalisme en het kapitalisme. Wil Milquet als woordvoerder van de burgerij dan haar spitsbroeders in de banksector en het financiële establishment vervolgen? Goed gek, die dat denkt.

Neen, de radicalen zijn voor creaturen als Milquet al degenen die zich willen verzetten tegen de “bankroof van de eeuw” en tegen de vernietiging van ons sociale model. En omdat je met azijn geen vliegen kunt vangen en dus geen wetten tegen radicalen door de strot van de bevolking kunt jagen – wetten die die bevolking haar eigen vrijheid ontnemen om tegen het establishment in te gaan – moet er een afschuwelijk monster worden gecreëerd. En dat monster is het “islamradicalisme”. En omdat het niet bestond, heeft de elite er een uit de grond gestampt: Sharia4Belgium. Met behulp van ingevoerde migranten, ingevoerd door dezelfde elite die nu zegt er tegen te zullen optreden.

Eerst werden die vreemde stoottroepen van het regime gebruikt om zwijgwetten in te voeren zodat de blanke autochtoon de mond werd gesnoerd. En nu dient dat gastarbeidersleger als alibi om wetten tegen opposanten van het regime voor te bereiden die veel verder gaan dan de zwijgwetten van nu. Wij hebben steeds beweerd dat de ingevoerde vreemdelingen tegen het eigen volk zullen worden ingezet.

In een eerste fase speelde deze inzet zich af op de arbeids- en woonmarkt. In een volgende fase zullen de migranten ingezet worden als alibi om het eigen volk de transitie naar een multiculturele EU-superstaat op te dringen. Voor die vreemdelingen maakt het niks uit of zij in de EU wonen of in een eigen staat. Voor hen is staats- en volksverbondenheid negatief om meer macht te verwerven in de samenleving. Omdat iedereen nu wel beseft dat inburgering en aanpassing niet werkt.

En voor de liberale elite zijn nationale staat en volksverbondenheid een sta-in-de-weg voor de vorming van de supranationale staat die de EU is. Dus gebruikt de elite een paar aan lagerwal geraakte en diep in de marginaliteit levende vreemdelingen om het eigen volk in het gareel te houden, terwijl die transformatie aan de gang is. En zo zal de wet tegen zogenaamde radicaliteit en radicalen een wet tegen de voorstanders van volkssoevereiniteit worden. De geschiedenis zal het bewijzen.

En zij die nu juichen dat de islamradicalen een hak wordt gezet, zullen morgen beseffen: het was niet om hen te doen, maar om diegenen die zich verzetten tegen de verdere transformatie van land en volk naar plutocratie en transnationale superstaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals het N-SA reeds bij meerdere gelegenheden heeft geopperd is het de bedoeling van Vlaams Belang kopstuk Filip Dewinter om de nationale politiek in te ruilen voor een Europese carrière. Daar wil Dewinter bij de vorming van Europese partijen, die vroeg of laat in de gehele unie zullen kunnen opkomen, aan het hoofd staan van een Europese anti-islampartij.

Als jonge militanten zich de vraag stellen waarom Dewinter niet bereid is om een programma op te stellen dat een economisch en solidaristisch antwoord biedt op de huidige crisis, dan moet daar de oorzaak worden gezocht: in het carrièrisme van een man.

Zij die de krachten binnen de partij willen bundelen om toch tot een economisch en solidaristisch programma te komen, weten dus wie zij als obstakel voor zich hebben. De man die van een Vlaamsnationale partij een partij van de godsdienstoorlog heeft gemaakt.

En dat alles met maar een doel voor ogen: de carrière zo lang mogelijk rekken om daarna de troon door te geven aan zijn dochter of aan een Barbiepop (manipuleerbare marionet) zoals Anke. Die op haar beurt uitgedost als  haremdanseresen de leegte van het VB-programma moet verbergen. 

Als u als nationaalrevolutionair niet verder als figurant in deze klucht wil meespelen is er goed nieuws: wij organiseren de weerstand.

Een nationaaldemocratische beweging in opbouw.

Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief.

 

Bron: Bart Dewaele

Al enkele weken voeren een paar uitgeprocedeerde asielzoekers een hongerstaking. Om het dramatische effect van de afpersingsactie die deze hongerstaking is - men wil de staat dwingen om verblijfspapieren uit te reiken - te verhogen hebben collaborateurs met medische achtergrond de mond van een van de hongerstakers toegenaaid.

Een gruweldaad gepleegd door de  linkse handlangers van de PVDA, die de afpersers ondersteunt, maar zo tegelijkertijd overduidelijk aantoont dat zij de praktijk van leninistische, stalinistische of maoïstische gruweldaden (om toch maar hun zin te krijgen) nog lang niet verleerd heeft. Als die partij (die nu door de media als een respectabele linkse partij aan de bevolking wordt voorgeschoteld) ooit macht krijgt, dan zullen de arbeiders die niet gediend zijn met haar communisme zien hoe hun  mond net als die van de hongerstaker zal worden toegenaaid.

De rector van de VUB en de hele zwik van liberale voorstanders van massa-immigratie gebruiken alle middelen om ons volk uit te verkopen aan vreemde indringers. Hulp bij doodslag is maar één voorbeeld van hoever het criminele illegalencircus gaat.

Wij van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief en de Nationaaldemocratische Partij eisen dan ook  dat diegenen die hulp verlenen aan dergelijke afpersingspraktijken in beschuldiging worden gesteld voor het niet verlenen van hulp aan mensen in nood, omdat ze weigeren ze direct uit hun lokalen te zetten en naar een opvangcentrum met medische faciliteiten te transporteren. Aanzetting tot zelfmoord. Verminking. Terbeschikkingstelling van lokalen om misdrijven te plegen. Kortom, mochten wij de procureur leveren dan zou dit smerig spektakel vlug gedaan zijn en zouden de schuldigen gestraft worden. En de illegalen naar hun land verkast, waar ze thuishoren, dan kunnen ze daar van hun oren gaan maken.

 

 

 

Als de politieke en economische elites geen antwoorden meer kunnen verzinnen op de economische puinhoop waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn en de verschillende clans van de elite vechten om de macht, dan zijn er nog altijd de oude en beproefde afleidingsmaneuvers.

Ofwel breekt er plots een oorlog uit, of moet de elite volkeren gaan bevrijden zoals in Syrië en  Iran.

En als dat niet voldoet, dan wordt het beest uit zijn kot gehaald, het neonazibeest.

Vroeger waren het de communisten of anarchisten, maar die zijn nu zo burgerlijk dat geen mens in het verhaal zou trappen. In Duitsland is het een sinds lang beproefd recept met de vervolging van de NPD en in Italië door de alternatieve cultuur rond Casa Pound verdacht te maken, waar men mensen vastzet die fundamentele kritiek op het systeem hebben.

En in Frankrijk zijn het mogelijks neonazi's die in het Vreemdelingenlegioen zitten.

Iedereen die een beetje de procedure kent om in het Legioen te mogen intreden, weet direct om welke truc het hier gaat.

De truc uit de oude doos van de burgerij.

Het uit de hoed halen van het zwarte konijn.

Het neonazi-langoor-ras.

Gefokt in de stinkende kelders van geheime diensten.

En gevoed en in leven gehouden door het antifacisme.

 


 

Neonazi's?

"Er zijn al duizenden zaken gecheckt", deelde de minister mee. "En er wordt inderdaad onderzoek gevoerd naar militairen die uit het leger kunneen zijn gezet, die op wraak zouden kunnen zinnen (...) en die neonazistische meningen zouden zijn toegedaan. Het is slechts een van de pistes, en zeker geen geprivilegieerde."

Volgens verschillende media vertoonden drie militairen van het 17de regiment parachutisten van Montauban, waartoe de militairen die gedood werden op donderdag 15 maart behoorden, neonazistische sympathieën. Dat werd aan hun oversten gemeld door een militair die het leger intussen verliet.

In dat kader werd een militair uit Castres, nabij Toulouse, op 16 maart opgepakt na de moordpartij in Montauban. De man werd later vrijgelaten en niet vervolgd.

Bron: De Standaard

 

Monday, 19 March 2012 11:48

Venizelos leidt gebroken Pasok-partij

De socialisten zijn overal van dezelfde slag, slaven van de elite.

Na zijn verkiezing met 97% van de stemmen achter zijn naam (een stalinistische uitslag) als voorzitter van de socialistische PASOK-partij, verklaarde deze EU-knecht dat hij "Vandaag de verantwoordelijkheid zal opnemen om een collectieve inspanning te leiden die NIEMAND zou achterlaten."

Wat hij bedoelde is dat hij niemand zal achterlaten (buiten de eigen politieke klasse) in het proces van de verarming en proletarisering.

Dat hij met andere woorden iedereen zal meesleuren naar een collectieve afbouw van de loon- en werkvoorwaarden en daardoor het inkomen van de kleine bedrijven en de middenstand ten voordele van de op de EU-gerichte kapitalisten zal organiseren.

Socialisten en links, altijd al de loopjongens van de burgerij.

En als de winsten van het grootkapitaal in gevaar komen, dan steekt de linkse vleugel van de burgerij een  tandje bij in het collectiviseren van de armoede.

Links steekt nooit een tandje bij in het verdelen van superwinsten aan de eigen autochtone arbeidersklasse.  Die geven ze liever aan ingevoerde internationale proleten. En zo zijn wij, de nationale arbeiders, altijd de klos.

Met dank aan links en hun samenwerking met het kapitaal en de elite.

 


Evangelos Venizelos is verkozen om oud-premier George Papandreou op te volgen als leider van de socialistische partij Pasok. Venizelos zal zijn ambt als financiënminister neerleggen en bij de eerstkomende verkiezingen meedingen naar het premierschap.

Evangelos Venizelos is met een quasi perfecte score van ongeveer 97 procent uitgeroepen tot de nieuwe leider van Pasok. Dat is tevens de partij van oud-premier en leider George Papandreou die eind vorig jaar plaats moest ruimen voor een nieuwe technocratische premier, Lucas Papademos.

Venizelos toonde zich meteen strijdvaardig. 'Vandaag wil ik de verantwoordelijkheid opnemen om een collectieve inspanning te leiden die niemand zal achterlaten.' De partij krijgt momenteel klappen in de peilingen omdat ze zware besparingsinspanningen doorvoerde. De regeringspartij staat momenteel pas op de vijfde plaats in de peilingen met een score van ongeveer 11 procent.

'Griekenland heeft een nooit gezien test afgenomen en nu, nadat een grote inspanning is geleverd, is er opnieuw hoop', vulde hij aan.

Premier

Venizelos wil meedingen naar het premierschap bij de volgende verkiezingen in april of mei. Hij zal zijn ambt van financiënminister naast zich neerleggen om zich te focussen op die verkiezingen. Het politiek zwaargewicht is nu al vice-premier in het kabinet van Lucas Papademos en is een van de leiders die Griekenland terug op het goede spoor poogt te krijgen.

 
 

Bron: De Standaard

Hij en zijn partij, de N-VA, vinden blijkbaar dat er nog niet genoeg is bespaard en roepen daarom de eurocraten op om de Belgische begroting te verwerpen en ons land hardere besparingsmaatregelen op te leggen.

Deze opstelling getuigt nog maar eens van de antinationale strategie van de partij om dit land verder uit te leveren aan de Eurosovjet die de EU in werkelijkheid is. De Eurosovjet eist van België (en dus ook van Vlaanderen) dat we tegen 2020 ons begrotingstekort zullen hebben teruggebracht naar 60% van het BBP. De landen die boven deze schuldratio zitten krijgen van de EU dus tot 2020 om deze schuld aan te zuiveren.

De huidige staatschuld bedraagt ongeveer 100% van het BBP wat in absolute cijfers de som van 360 miljard euro vertegenwoordigt. Als we in de volgende 18 jaar 40% van onze schuld moeten afbouwen door besparingen, dan betekent dat dat we elk jaar een surplusbesparing van 8 miljard zullen moeten realiseren.

Komt daar bovenop dat door het recent afgesloten hernieuwd stabiliteitspact de EU-lidstaten maar 0,5% begrotingstekort op jaarbasis meer mogen hebben. Dat komt neer op een verdere besparing en/of belasting (wat eigenlijk op hetzelfde neekomt) van miljarden aan werkingsmiddelen van de staat.

Als De Wever zijn zin krijgt (de peilingen geven aan dat dat zo zal zijn), dan zullen de arbeiders in dit land aan Duitse hongerlonen moeten gaan werken en inleveren op alle sociale verworvenheden. Zoiets kan een ultraliberaal als De Wever natuurlijk geen moer schelen. Hij zegt op te komen voor "de middenklasse".

Maar als euroregionalistische partijen zoals de N-VA hun zin krijgen, dan zal niet alleen de gewone werkende man hiervan het slachtoffer worden. Neen, dan zal de middenklasse en de kleine kmo gewoon weggevaagd worden, want binnenlandse consumptie is de zuurstof waarop deze bevolkingsgroepen draaien en welvaart verzamelen. En partijen die de EU-richlijnen op een agressieve manier in eigen land willen implementeren, zijn de doodgravers van deze beroepsgroepen.

En stemmen voor de N-VA is voor hen stemmen voor verarming. Iemand zou hen dat eens duidelijk moeten maken.

Misschien dat het VB daar garen bij zou kunnen spinnen. Eens die ontwaken uit hun anti-islamverdwazing.


N-VA-voorzitter Bart De Wever (foto) brandt de begrotingscontrole totaal af. Hij verwijt de regering-Di Rupo geen structurele ingrepen door te voeren - "behalve het heffen van belastingen" -, veel te weinig te saneren in de uitgaven en de factuur door te schuiven naar de deelstaten. "Als Europa consequent is met zichzelf zal (de beoordeling) niet goed zijn", verklaarde hij vanochtend in het radioprogramma 'De Ochtend.

Bron: HLN

Wij hebben steeds beweerd dat de politieke elite ons land heeft overspoeld met immigranten om zo de lonen te kunnen drukken door een overschot aan arbeidskracht te creëren. De communisten van de PVDA en de LSP hebben die uitbuiterspraktijken altijd ondersteund en ondersteunen ze tot op de dag van vandaag.

Die communisten beweren nu dat wat zij noemen "extreem-rechts" geen antwoorden op de crisis brengt. Zij roepen dan ook op om volgende donderdag de jaarlijkse betoging van de NSV! te verstoren met spontane actie.

Ook schrijft Geert Cool in een pamflet dat de Eurokritische houding van de NSV! geen oplossingen biedt voor de crisis, maar dat integendeel de eenmaking van de Europese arbeiders dat wel zal bewerkstelligen.

Hier wordt natuurlijk duidelijk dat de communisten nooit hun internationalistische visie hebben opgegeven.

Ze gaan echter voorbij aan de tegenstellingen die er tussen de belangen van de internationale en de nationale arbeidersklasse bestaat. Wat maakt dat er geen sprake kan zijn van een 'internationale arbeidersklasse', maar van nationale bevolkingen die onder specifieke sociale voorwaarden opereren.

Het uitverkopen van nationale sociale voorwaarden aan een supranationale structuur, kan alleen maar verlies betekenen voor onze eigen werkende mensen. En dat onze eigen arbeiders een deel van hun welvaart zullen moeten offeren aan dat internationalisme van links kan je nu reeds zien op nationaal vlak, daar waar immigranten concurreren met onze eigen arbeiders en zo de lonen drukken.

En het is niet toevallig dat ook de kapitalisten spreken over een globalisering van de marktvoorwaarden, waarmee ze vooral de arbeidskosten viseren. Deze globalisering (internationalisering) kan voor onze arbeidersklasse alleen maar betekenen dat ze een nivellering naar beneden zal moet slikken.

Links meet zich de pretentie aan dat ze de kapitalistische globalisering wel zal ombuigen naar een sociale globalisering van de markt en de marktvoorwaarden. Maar het enige dat links doet als zij tegen de anti-Europese opstelling van solidaristische studenten betoogt, is steun geven aan de burgerij en de liberaalkapitalistische elite.

Met als gevolg: een subproletariaat dat door te werken aan lagere lonen de winst van kapitaalgroepen moet garanderen.

Wie heeft er hier dan geen antwoord op de crisis en heult mee met de elite?

De communisten en hun immigratieverslaving.

 


 

Bron: De Standaard

Van alle Europese landen is het verschil tussen de inkomens van immigranten en niet-immigranten in België het grootst. Dat meldt een rapport van Eurostat, het Europese bureau voor statistiek.              

Eurostat besluit dat het verschil tussen het inkomen van een immigrantengezin met kinderen en dat van een gelijkaardig gezin niet-immigraten in ons land twee keer hoger is dan in Duitsland of Spanje, die maar een laag aantal plaatsen hoger gerangschikt zijn. Het armoederisico voor migranten, en dan vooral voor vrouwen, ligt in ons land hoger dan het Europese gemiddelde. Immigranten hebben in België 22 procent meer kans op armoede dan niet-immigranten.

Dertig procent van de immigranten van de tweede generatie in ons land blijkt ook slechts over een laag diploma te beschikken, wat zich vertaalt in slechtere kansen op de arbeidsmarkt. In die categorie scoren enkel Griekenland en Spanje nog slechter.

Page 12 of 14

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter