Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Nieuws

Thursday21 February 2019

Monday, 11 April 2011 19:33

Wij zullen betogen in Gent! [BELANGRIJKE UPDATE]

Written by

Op zaterdag 30 april zal onze 1-mei-manifestatie doorgaan. Het heeft veel palaverwerk en geduld gekost, maar wij zullen doen waar wij recht op hebben. Wij, de autochtone arbeiders en werkers, mensen die elke dag hard voor hun gezin moeten gaan werken, laten ons niet beroven van ons recht om in eigen land op straat te komen.

Want inderdaad, kameraden, op 1 mei vonden de socialisten en de snertmarxisten het te sneu om in Gent blanke arbeiders te zien betogen die het liedje van de immigratieweldaad niet uit volle borst meezingen. En daarom werd onze 1-mei-manifestatie verboden door het stadsbestuur. Ja, dat is natuurlijk makkelijk. Duizenden zigeuners op het grondgebied verbieden die de stad als een sprinkhanenplaag kaalvreten, is natuurlijk niet zo simpel. Zigeuners en anderen die de kassen van de OCMW’s en andere sociale voorzieningen komen leegroven kun je natuurlijk niet van straat en uit de stad houden. Die brave mensen mag je hun vrijheid om te gaan en te staan waar en wanneer ze dat willen toch niet inperken? Dat zou onmenselijk en discriminerend zijn...

Ook het extreemlinkse bourgeoispubliek dat geil wordt van al die duizenden vreemde ingevoerde proleten die hier de eigen arbeidersklasse van hun brood komen beroven zijn selectief in wie mag betogen op 1 mei. Dat ze er de pest in hebben dat we een demo op 1 mei wilden houden, blijkt duidelijk uit het feit dat ze de burgemeester terroriseerden door de afbeelding op onze blog massaal door te sturen naar zijn kabinet met hun commentaren. Het linkse pruillipje zo in zijn verontwaardigdste plooi gezet. Wij vermoeden dat de relnichten van het AFF hun steentje wel zullen hebben bijgedragen om ons van straat te houden die dag. Die twee man en een paardenkop hebben zo hun bijdrage aan de heroïsche strijd tegen de eigen arbeiders weer eens geleverd.

Maar dat is ook niet nieuw: de trotskisten koesteren die praktijken al sinds de goede oude tijd, toen kameraad Trotski lastige arbeiders gewoon liet doodschieten. Maar terreur leidt nog altijd tot resultaten, zo blijkt, en onze demo werd verboden. Ook de krakers waren van plan om de stad een beetje te verbouwen, mochten wij op 1 mei een optocht houden. En ja, krakers zijn in Gent een beschermde diersoort: die mag je niks in de weg leggen.

De salonsocialisten zijn al blij als die gasten dan toch eens buitenkomen; zo doen ze eens iets nuttigs en het geeft cachet aan de optocht van de loftkameraden. En zo zullen op 1 mei de chichi-socialisten die voor de oorlogsdeelname in het parlement hebben gestemd, opstappen met de extreemlinkse bourgeoissnullen die beweren dat ze tegen oorlog zijn. Hand in hand voor vorst en vaderland…

Dat links medeverantwoordelijk is voor de oorlogen die België voert, mag de vreugde dus niet in de weg staan. Dat links de eigen arbeiders uitlevert aan vreemdelingenterreur, ook daar trekken die linkse snobs zich geen zier van aan. De democratie werd gered, want enkele blanke arbeidersjongeren die zich verzetten tegen immigratie en oorlog werd belet om op 1 mei op straat te komen. En wat zorgt voor meer vreugde bij links dan onwillige arbeiders, die niet geloven in het internationalisme, mores te leren?

In elk geval zal het multiculturele circus op 1 mei zoals elk jaar deze feestdag van zijn waarde ontdoen. En daarom is het niet eens zo een slechte zaak dat wij dit arbeidersfeest een dag vroeger organiseren. Zo blijft het voor iedereen duidelijk: er zijn arbeiders die zich bij de neus laten nemen door de socialisten van het vreemdelingenlegioen en er is ons soort arbeiders, die van het eigen volk.

Daarom: sluit die dag bij onze optocht aan! Zet het salonsocialisme een neus en vecht voor een nieuw-solidarisme!

*Officiële oproep volgt binnenkort, thema wordt: het volk wil niet besparen om een oorlog te betalen

*Exacte gegevens: Samenkomst achterkant Station Gent Sint-Pieters, 10u30, Zaterdag 30 april

*Meer informatie volgt binnenkort, volg de campagne op 1mei.info !

congres3010afficheIn een stuk van Bart Brinkman in De Standaard, stelt Dewinter dat hij zijn ideeën voor een remigratiebeleid bij de 'gewone man in de straat' gehaald heeft. Neem het mij niet kwalijk dat ik daar eens goed mee moet lachen. De 'gewone man in de straat' is door alle partijen van het burgerlijke soort, inclusief het Vlaams Belang, jaren wijsgemaakt dat er van een terugkeerbeleid geen sprake meer kon zijn. Parlementairen en medewerkers van de studiedienst, maar ook volksluisteraar Dewinter, beweren al vele jaren tegenover militanten dat remigratie geen thema meer kon zijn.

De redenen die zij opgaven waren van dezelfde orde als de linkse en neoliberale partijen: die mensen zijn hier al zo lang, het is maar een minderheid van onaangepasten die de boel verkloot, elke vreemdeling die Vlaams spreekt, werkt en zich heeft aangepast vormt geen probleem. Voor het VB is er de bijkomende eis dat moslims hun geloof moeten verwesteren, maar voor het overige was integratie het buzzword.

En nu heeft het VB het licht gezien, of beter gezegd, de gewone man in de straat heeft een lichtje laten schijnen. Wie gelooft dat nu? Ik denk zelf  eerder dat Dewinter   een lichtje in volle daglicht heeft aangestoken zoals Diogenes van Sinope, op zoek naar iemand die hem kon helpen. En net als Diogenes een valsmunter was, zo is ook Dewinter niet vies van kopieergedrag als het op ideeën en theorieën aankomt.

Niet de gewone man heeft Dewinter doen inzien dat zijn integratieverhaal naar de radicale achterban als een flutverhaal werd ervaren, het is de onophoudelijke propaganda van het N-SA die dat voor elkaar gekregen heeft. En dat is niet uit de lucht gegrepen. Op een van de vergaderingen waar de congrestekst werd voorgesteld, stelden N-SA'ers niet minder dan 40 amendementen voor, die Dewinter mee zou nemen in zijn uiteindelijke tekst. Onze militanten binnen de partij hebben Dewinter geïnspireerd, zo stelde hij zelf, om zijn eindspeech aan te passen. Waarbij hij beloofde toe te geven dat het congres een verkeerd thema had. Niet "Kordaat Immigratiebeleid Werkt!" is aan de orde, maar "Remigratie nu!", stelde Dewinter zelf na tussenkomst van solidaristische militanten. Een klein probleem, het N-SA en de Nationaaldemocratische Partij (NDP) hebben vorig jaar in oktober al een dergelijk congres gehouden met als titel  "800 000 Werklozen, remigratie nu!"

Plagiaat is het product van zij die geen originele ideeën hebben, maar zo bruin kan Dewinter het nog niet bakken binnen zijn partij. Zo lang in die partij parlementsleden rondlopen die tegen militanten zeggen dat wij allemaal van vreemde komaf zijn en niemand zich authentiek kan noemen, zo lang moet de kerk van de dubbelzinnigheid in stand worden gehouden.

Natuurlijk zijn wij blij als ons entrisme vruchten afwerpt. Wij zien het als een overwinning van onze metapolitiek strategie. Wij hebben eerst de jongeren bewerkt die rond de partij en in nevenorganisaties georganiseerd zijn, dat ging nog vlot moet ik toegeven. Dit heeft tot resultaat gehad dat op zijn beurt Dewinter door hen onder druk werd gezet  om zijn standpunt aan te passen.

Dus niks man in de straat, maar actie binnen de beweging, heeft tot dit resultaat geleid. Natuurlijk hebben we Dewinter nog niet helemaal waar wij hem hebben willen. Er is nog veel werk aan. Zo moeten wij hem nog aanleren dat om remigratie mogelijk te maken, wij uit de Europese Unie moeten treden. Want een van de grootste gevaren van immigratie ligt binnen de Unie zelf; er zijn nu een slordige 450 miljoen mensen die ongehinderd in België mogen wonen, werken en van sociale voorzieningen genieten. Dat zijn dan geen immigranten, maar Europese volksgenoten.

Volgens het Vlaams Belang zijn het de linkse Franstaligen die immigranten naar hier willen halen. Maar we willen Filip wel eens uitleggen dat zijn ultraliberale vrienden van de N-VA, die hij zo graag de burgermeesterzetel van A gunt, fervente voorstanders zijn van binnen- en buiten-Europese immigratie. Niet alleen links is pro-immigratie, ook en vooral de neoliberalen zijn dat.

Mathias De Clercq pleit er zelfs voor "alle muren te slopen", zodat er nog meer immigranten binnenkomen. Neoliberalen zoals hij zien dit als een vorm van ontwikkelingshulp, want cijfers van internationale migratieorganisaties tonen aan dat er elk jaar tot 100 miljard wereldwijd vanuit de door immigranten bezette landen wordt leeggemolken richting de landen van oorsprong. En dat zijn nog maar de officiële cijfers.

Moet het nu net lukken dat het VB al jaren een neoliberale koers vaart. En kapitalisme en neoliberalisme kunnen enkel bestaan door economische immigratie. Het is even internationalistisch als het neomarxisme, in feite zijn de twee van dezelfde orde.

Maar daar is Dewinter nog niet door de man in de straat van op de hoogte gebracht, zo lijkt. Want als hij zijn partij tot een echte remigratiepartij wil omvormen, dan moet hij ook een antikapitalistische koers gaan varen. Een solidaristische koers. Als ook dat lukt, dan zal de 'extreemrechtse revolutionair' weer baas zijn in eigen partij.

Dewinter & co zullen onze programmapunten vroeg of laat overnemen.

Niet omdat hij daar zelf in gelooft.

Maar omdat hij geen andere weg meer op kan.

De oorlogen die de Belgische dictatuur in het buitenland voert, kosten ten minste 8 miljoen euro per maand (minister De Crem heeft het over 4 miljoen euro in Libië alleen al);

… terwijl de leider van de regeringsjunta, Yves Leterme, documenten van het Federale Planbureau weken aan een stuk heeft verduisterd – documenten waarin haarfijn werd aangetoond dat de federale regering afstevent op een gigantisch tekort in de sociale zekerheid;
… terwijl recente studies aantonen dat er geen overschot of positief saldo bestaat op de rekening van de sociale zekerheid, maar er integendeel een tekort van 26 miljard dreigt;
… terwijl in die studie wordt aangetoond dat de sociale bijdragen van werknemers en werkgevers nog amper 60% van de totale uitgaven dekken die de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid heeft;
… terwijl nu al 50% van alle btw-inkomsten en de helft van alle accijnzen op tabak aangesproken moet worden om het tekort in de sociale zekerheid te dichten; met andere woorden, dat de federale sociale zekerheid gewoon bankroet zou zijn, mocht de regering niet uit de algemene middelen van de schatkist putten;
… terwijl de verwachte pensioenkosten – door de toename van de vergrijzing – met 32% zullen stijgen tegen 2015;
… terwijl de jaarlijkse groeinorm van 4,5% van de ziekteverzekering niet naar beneden zal kunnen, onder meer omdat steeds meer vreemdelingen van de ziekenzorg gebruikmaken zonder er ooit één euro voor te hebben betaald;
… terwijl onze sociale zekerheid dreigt te zinken als een oud en versleten schip;
… terwijl de lonen worden bevroren en de levensduurte steeds zwaarder op iedereen begint te wegen en de regeringsjunta de index nog meer dan nu al het geval is, zal uithollen op bevel van Europa...

Terwijl dat alles aan het gebeuren is, vindt de corrupte en volksvreemde partijenelite in de Wetstraat er niks beters op dan ons land mee te sleuren in een tweede oorlogsfront. Naast deelname aan een onwettige oorlog in Afghanistan, nu ook deelname aan oorlogsmisdaden in Libië, waar soldaten en burgers door onze vliegtuigen worden vermoord.

Men zegt te vechten tegen een dictatuur, maar onze politieke klasse heeft door onwettige verkiezingen te organiseren en een regering aan de macht te houden die geen enkele wettige of morele basis meer bezit hier zélf een dictatuur geïnstalleerd. Een dictatuur die op achterbakse wijze de schijn van een democratie moet hooghouden. Een dictatuur van de avonturiers. Een dictatuur van de partijhoofdkwartieren, waar regeringsvorming niet op de agenda staat, omdat men liever de handen vrij heeft voor avonturen.

Ons onwettig verkozen parlement is niets anders dan een bende piraten, die dolgelukkig zijn dat ze in een ander land dood en vernieling kunnen gaan zaaien. De linkse groenen en de rode sociaaldemocratische baronnen, hand in hand met de donkerblauwe extremisten van het neoliberalisme. En achter die belgicistische oorlogskliek lopen de vendelzwaaiende malloten van het Vlaams-nationalisme als strontrapers van dat belgicistische patriottisme. Het is een gezicht om van te kotsen!

Maar als die bende denkt dat het volk na de bankenmaffia nu ook nog eens de oorlogsmaffia met zijn zuurverdiende loon zal ondersteunen via besparingen op lonen, index of sociale zekerheid, hebben ze het goed mis.

Daarom deze slogan, die ook op onze 1-mei-optocht te Gent het centrale thema zal zijn:

HET VOLK ZAL NIET BESPAREN OM EEN OORLOG TE BETALEN!

Tuesday, 29 March 2011 23:06

Waarom Marie-Rose Morel politiek werd vermoord Featured

Written by

Wie de capriolen van Filip Dewinter volgt, kan vaststellen dat het hier gaat om een beroepspoliticus met eindeloopbaanaspiraties. Nu ja, eindeloopbaan is veel gezegd: de man had nooit een professionele loopbaan. Tenzij beroepspolitiek als een normale loopbaan beschouwd zou worden natuurlijk. Binnen en rond de partij spuwt men nochtans gal op beroepspolitici en aanverwant profitariaat. Voor de eigen beestjes die nooit een klop op een werkvloer hebben uitgevoerd, is men echter altijd zeer mild en begripsvol geweest.

Beroepspolitici zoals Dewinter worden ook meestal opgevolgd door zoon of dochter. Nochtans wordt erfopvolging bij politici als een verwerpelijk aspect van de politiek bevonden door veel mensen. Het is iets waar elke Vlaams Belanger het zuur van krijgt als het zich voordoet bij andere partijen. Daarom moet een erfopvolging binnen die partij met zorg worden voorbereid. Zeker bij een zweeppartij als het VB, want het mag niet te veel opvallen dat ze de verderfelijke praktijken die bij andere partijen schering en inslag zijn met graagte kopiëren. Al is er wel al jaren een voorgaande met de familie van de stichter, maar compassie met werklozen is een Vlaams-nationale deugd (voor gewone mensen moet het wel in de tijd beperkt zijn). Als je dus je eigen kind op de troon van de partij wilt hijsen en dat dan wilt verkopen als vernieuwing en vervrouwelijking, dan is het natuurlijk sneu als er al iemand is die die titel claimt. En daar is de reden te vinden waarom mevrouw Morel in de weg liep.

Dat zaakje moest fout lopen en het is ook goed fout gelopen. Nog voor er bij mevrouw Morel kanker werd vastgesteld, werd ze reeds politiek vermoord. Nog voor ze fysiek dood was, heeft men haar dan maar politiek vermoord. De redenen die Dewinter opgaf voor de liquidatie moesten getuigen van ideologische verschillen. Alleen is er nog nooit iemand met voorbeelden van die verschillen op de proppen gekomen. Dat is en was dan ook onmogelijk: er waren geen verschillen. De doelstellingen van beide protagonisten lagen vervat binnen persoonlijke carrièredoelstellingen en hadden niks te maken met enig ideologisch discours. Er was gewoon een probleem met de plaats van prima donna binnen de partij. Die plaats was namelijk reeds voor iemand voorzien: voor een dochter van Dewinter. Dewinter besefte echter zeer goed dat eens Morel op die troon zat, men haar er niet vlug van zou krijgen. Mocht hij de toekomst hebben kunnen voorspellen, dan zou Dewinter zeker anders hebben gehandeld. De toekomst  voorspellen  is evenwel niet iedereen gegeven. Hij kon dus niet weten dat het probleem zichzelf zou oplossen. Bijgevolg liquideerde hij de concurrentie – met alle imagoschade van dien. Betaalde partijpolitiek is een vies ding: het is dan ook een vieze bende die zich ermee onledig houdt.

Nu weer probeert Dewinter de door hem nooit verworven burgemeesterszetel van Antwerpen door te verkopen aan de N-VA. Doel is het cordon sanitaire te breken. Of dat is toch het argument dat hij daarvoor gebruikt. Dichter bij de waarheid is dat Dewinter op die manier aan een of meerdere uitvoerende mandaten wil geraken en daarvan zou er een moeten dienen als politiek opstapje voor een van diens dochters: de troonopvolgster van papa Dewinter, maar ook de opvolgster en het vrouwelijke boegbeeld van de overleden Morel. Meneer Dewinter heeft met dat doel voor ogen zelfs de stemmen van de eigen partij veil en verkoopt daarvoor zijn eigen Antwerpse achterban en kiezers. Het aanbod dat Dewinter De Wever gedaan heeft, om het Vlaams Belang als buikspreker voor de N-VA te laten optreden bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen, is daar het bewijs van. Dewinter en zijn partij doen wel mee, maar ze geven de tegenstanders van de N-VA vrije baan. De partij doet enkel mee om de dochter van Dewinter aan de bak te helpen. Om de agenda van deze erfopvolging door iedereens strot te duwen heeft Dewinter reeds enige tijd voorbereidend werk geleverd zoals te zien was met Morel. Iedereen die een teken van verzet zou durven te geven tegen zijn plannen is in de loop der jaren gewoon aan de kant gezet. Nog vóór Dewinter zijn plannen openbaar maakt, weet hij namelijk perfect wie dwars durft te liggen. Het grootste obstakel, Morel, is weg. Nu is het tijd voor de rest…

Om hem te informeren als mandatarissen en bestuursleden iets zeggen op vergaderingen wordt door de plaatselijke secretarissen elke tussenkomst genoteerd en aan Dewinter schriftelijk overgemaakt. Deze nota’s zijn niet vervat in de gebruikelijke notulen van de vergaderingen maar worden in aparte nota’s aan Dewinter gezonden. Als dissidenten of mensen die er een eigen mening op nahouden naderhand zijn verwijderd, plaatst hij in hun plaats stromannen die ervoor moeten zorgen dat de directieven van Dewinter worden opgevolgd. Zijn directieven, niet die van schijnvoorzitter Valkeniers. Die heeft namelijk geen enkel poot binnen de partij om op te staan. En als hij er al een heeft – zoals met Morel en Vanhecke destijds – dan zorgt de geheime arbeidsovereenkomst die hij blijkbaar met Dewinter heeft er wel voor dat hij die poot eigenhandig doorzaagt.

Zo maken we nu in Gent mee dat iemand als Francis Van den Eynde en de meerderheid van de gemeenteraadsfractie uit de partij worden gezet. Voorlopig geschorst luidt het, maar niemand hoeft zich illusies maken. Dewinter zal nu wel vlug een rondje postjes beloven doen, om Francis te isoleren en monddood te maken. De bekende praktijken van Dewinter. Hij deelt graag postjes uit waarvoor hij niet zelf moet betalen. Ook Voorpost, waar Francis Van den Eynde medeoprichter van is, steunt de oude kameraad niet. Hoe zou de organisatie dat ook kunnen? De leiding van die beweging is volledig onder controle van Dewinter, die hen via jobs aan de leiband houdt. Spijtig dat Francis de praktijken die Dewinter en diens partij al jaren toepassen op militanten nooit heeft bekritiseerd of veroordeeld in het verleden. Toen ik in 2006 door de NSV op een debat werd uitgenodigd waar ook Francis zou debatteren, werd ik uit het debat geweerd omdat Francis op bevel van hogerhand het debat moest verlaten als ik effectief aan het debat zou meewerken. Had je toen al niet moeten doorhebben hoe corrupt de partijleiding wel was, Francis? Moreel en intellectueel corrupt!

Dewinter gaat dus naar zijn eindeloopbaan toe: een baan in het Europese parlement in 2014. Door de politieke liquidatie van Morel en haar tragische dood is daar nu ook alle ruimte voor. En dat Frank Vanhecke, door op te stappen uit het Europese parlement in 2014, de facto die plaats zal vrijgeven aan de politieke doodgraver van zijn overleden echtgenote, moet toch wel als een supercynische samenloop van omstandigheden worden gezien? Dit terwijl de carrièreplanning van Dewinter en familie rustig haar beslag zal krijgen en de partijleden van de ene zotternij naar de andere worden meegesleurd om de Europese ambities van meneer waar te maken. Of denkt iemand dat Dewinter zijn gehele politieke strategie nu op het buitenland ent voor de lol? Ik heb zo een vermoeden wat er op het briefje moet hebben gestaan dat Dewinter in de gleuf van de Klaagmuur heeft gestopt bij zijn bezoek aan de vrolijke gabbers in Israël. Daar zal de volgende wens op hebben gestaan: een mooie Europese zetel voor Bibi en voor de dochter een vet betaald mandaat in combinatie met het voorzitterschap van het Vlaams Belang.

Voor Francis Van den Eynde en allen die denken dat ze de partij kunnen hervormen: het enige wat zal worden hervormd, is het voorzitterschap. Iedereen die zijn stem verheft tegen de privé overname van de partij door de familie Dewinter zal een mes in de rug krijgen. Of zoals bij Marie-Rose Morel: een mes in het hart. Dus: zeggen dat er geen plaats is voor een partij buiten VB en N-VA binnen het nationale spectrum, zoals Francis Van Den Einde doet, is daarom in de kaart spelen van Dewinter en zijn privatiseringsplannen van het VB.

Wij van het N-SA en de Nationaaldemocratische Partij hebben niet gewacht op hen die jaren in volslagen lethargie naar de fratsen van Dewinter en co hebben zitten kijken. Al dan niet tegen betaling. Wij hebben het lot in eigen handen genomen. En daarom doen we een oproep aan alle echte militanten: sluit aan en vecht voor een ideaal dat ons volk dient, niet de voorrechten van een corrupte kliek!

Tuesday, 22 March 2011 01:33

Hoog de internationale solidariteit!

Written by
Oorlog is volksbedrogWie niet luisteren wil, moet voelen. Dat niemand nu aankomt met dat de coalitieleden van Odyssey Dawn humanitaire belangen vooropstellen. Dat niemand nu durft te beweren dat onze politici door een verraderlijk VN-dictaat aanhorig aan de NAVO en het grootkapitaal onze militairen doodsgevaren laten trotseren. Neen! Gedaan met dit paternalisme! Zowel voor mainstream partijen als de N-VA en het VB! Iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf; iedereen moet weten waar hij aan begint wanneer hij in een onderworpen staat als België collaboreert met het buitenlands beleid en de daarbij horende agressieoorlogen meekrijgt. Na Servië en Afghanistan moet deze les nu eens geleerd zijn. Vroeg of laat slaat het noodlot toe en dan ontsnapt niemand aan de tragedie, men is medeplichtig of men is dat niet.

Wij groeten het Libisch volk, zonder onderscheid zowel de loyalen als de rebellen, en hopen oprecht dat zij samen zo veel mogelijk agressoren uit de lucht knallen, opdat deze praktijk stopt!

Wij walgen van de oorlogszuchtigen, in het bijzonder aan 'Belgische' kant, die de naam van humanisme en humanitaire hulp bedoezelen en als excuus misbruiken voor hun laffe vazallendom. Wij verachten de politici, die met krokodillentranen in de ogen de contrarevolutionaire haat bedrijven en de ware redenen voor het Libië-conflict verzwijgen. Misschien weten zij het ook echt niet. Misschien zijn zij door corruptie en verknechting echt blind. Dat zal hen echter niet sparen wanneer het noodlot voor volksverraders en oorlogscollaborateurs toeslaat. Zij sleuren ons vredelievend volk met hen mee de afgrond in!

Page 10 of 17

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter