Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Nieuws

Saturday20 January 2018

Monday, 21 March 2011 19:15

Communiqué over Libië

Written by

Vanaf 15u nemen  F16-vliegtuigen van de Belgische luchtmacht deel aan de oorlog in Libië.

De Kamer gaf haar toestemming daarvoor echter maar om 16u45.

De regeringsjunta heeft dus bijna twee uur onwettige oorlogsacties uitgevoerd in het buitenland.

Moet het ons verwonderen dat een regering die niet over volle bevoegdheid beschikt zich niks aantrekt van het parlement?

Neen, dat verwondert ons niet.

Dit parlement en deze regering zijn onwettig.

Omdat het parlement op een onwettige manier verkozen is.

Omdat de regering een junta van de particratie is.


Deze woensdag zal de Nationaaldemocratische Partij (NDP) samen met de militanten van het N-SA pamfletteren aan het door de NSV! Gent georganiseerde symposium 'Vlaanderen Vrij'. Met de hypocrisie die zowel N-VA als VB de afgelopen dagen vertoond hebben, zowel tegen de gedachte van de hen zo heilige Godsvrede in als tegen wat wij verstaan onder 'Vlaanderen Vrij', kunnen wij dit niet ongemoeid voorbij laten gaan. Militanten en sympathisanten worden hierbij opgeroepen contact op te nemen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 0476/ 39 83 66 voor meer informatie. Het symposium gaat door aan de Hoveniersberg, Auditorium II, om 20u. Probeer dus minstens een half uur vroeger aanwezig te zijn.

Wednesday, 16 March 2011 19:03

Wanneer een eredoctoraat voor Staf De Clerck?

Written by

“Er moet een economisch verbond ontstaan in Midden-Europa met gemeenschappelijke tolafspraken. Daarbij rekenen we op Frankrijk, België, Nederland, Denemarken, Oostenrijk-Hongarije, Polen en eventueel Italië, Zweden en Noorwegen. Dit verbond – zonder gemeenschappelijke constitutionele leiding en onder uiterlijke gelijkberechtiging van de leden, maar in werkelijkheid onder Duitse leiding – moet de Duitse hegemonie over Midden-Europa stabiliseren. Holland zou daarbij uiterlijk onafhankelijk kunnen blijven, maar toch volledig afhankelijk van ons worden; we kunnen het de Antwerpse haven aanbieden als tegenruil. Maar België moet indien het als onafhankelijke staat zou blijven bestaan teruggeschroefd worden tot een Duitse vazalstaat, die de facto een Pruisische provincie wordt.”

Neen, beste lezer, dit is geen citaat van Adolf Hitler die zijn nationaalsocialistische visie op Europa geeft. Dit is een stuk uit de toespraak van rijkskanselier Bethmann-Hollweg die gehouden werd in de Rijksdag op 9 september 1914 en waarin hij de Duitse doelstellingen van de oorlog uit de doeken doet. De doelstellingen van het nationaalsocialisme waren wat betreft de Europese optie krak dezelfde als die van de Keizer. Omdat het streven naar hegemonie steeds het doel van grote landen in Europa is geweest. Ook voor Frankrijk geldt dezelfde redenering.

Tijdens de bezettingen door Duitsland heeft de economische elite hier ook altijd gecollaboreerd. Zo was er tijdens de Tweede Wereldoorlog zelfs een directieve van de naar Engeland gevluchte regering aan de baas van de Generale Maatschappij: Alexandre Galopin. Daarin werd gesteld dat het economische apparaat zo vlug mogelijk opnieuw op gang moest komen en dus voor “den Duits” mocht produceren (dat de gevluchte regering daar later – toen bleek dat de Duitsers de oorlog zouden verliezen – op teruggekomen is, is dan weer een ander verhaal).

Na de oorlog en het mislukken van de Duitse economische gelijkschakeling werd dan ook duchtig afgerekend met collaborateurs. Die zouden tegen de belangen van de Belgische staat hebben gehandeld. Wat een verschil met vandaag! Vandaag krijgen Europese functionarissen eredoctoraten van Belgische universiteiten! En Europese functionarissen zijn toch bij uitstek de waterdragers van vreemde belangen zou je zo denken? Want kan iemand het verschil uitleggen tussen het streven naar een Grossraumwirtschaft Europa (zoals de Duitse Keizer en Hitler voor ogen hadden) en de huidige Europese Economische Unie? Tenzij dan het bijkomend bezwarende feit dat het deze keer niet om een economische, maar ook om een politieke unie handelt; een unie waarin de belangen van Duitsland en Frankrijk primeren boven de nationale belangen van andere landen.

De doelstellingen die rijkskanselier Bethmann-Hollweg in 1914 formuleerde zijn dan toch nog uitgekomen. Alleen is het toenmalige doel vele malen overschreden. Ons land is nu een vazalstaat in het kwadraat! De Europese Commissie gaat de planning van onze economie, onze begroting, arbeidsmarkt en pensioenen voor haar rekening nemen. Eigenlijk zal het zo zijn dat het Centrum aan de landen van de Periferie gaat opleggen wat ze op economisch, monetair en sociaal vlak nog kunnen en mogen doen. Een Europese planeconomie, zeg maar. Die laatste is dirigistisch van opzet wat de productiekrachten en hun verloning betreft, maar super-neoliberaal wat de maximalisatie van winsten voor de individuele bezitters van de economische hefbomen betreft.

Deze vijandelijke overname van het binnenlandse beleid door het buitenland is verpakt in de Strategie 2020 en wordt door de uitverkopers van het nationale belang een “Economic Governance” genoemd. Het houdt de uitverkoop van ons sociale model in en betekent de overdracht van macht (en rijkdom) van het nationale niveau naar het internationale. Met andere woorden: het is schade toebrengen aan de belangen van het land. Daarvoor werd je in de jaren 1945-1947 tegen de muur gezet.

Op 18 maart 2011 krijgen Landverrader Van Rompuy en de vreemde Landvoogd Barosso een eredoctoraat van de Gentse universiteit en dit voor hun inzet voor de Europese staat. Wij vragen ons dan ook af: wanneer krijgt Staf De Clerck postuum dat eredoctoraat? Was hij immers geen pionier en voorvechter van de Europäische Grossraumwirtschaft onder Duits toezicht? En welke doelen dienen de heren Van Rompuy en de Portugees Barosso? Toch net dezelfde als Staf De Clerck in zijn tijd?

Thursday, 10 March 2011 12:23

De Hema-worst

Written by

Dewinter van het VB heeft weer een prachtige oproep gedaan aan de Vlaamse bevolking. Hij roept iedereen op om de worsten van Boma, sorry, Hema te kopen. Hij wil de firma zo bedanken voor haar ferme houding inzake het dragen van de hoofddoek op de werkvloer.

Dat in de vestigingen van Hema in Nederland en het Verenigd Koninkrijk de hoofddoek volop gedragen wordt, daar sluit onze anti-hoofdoekenstrateeg even de ogen voor. Dat er bij Hema veel vreemdelingen jobs innemen van het eigen volk, daar heeft Dewinter geen enkel probleem mee. Dat ze bij Hema (zie foto) in een advertentie tot het zoeken naar personeel daar expliciet op alluderen, no problemo. De investeringsmaatschappij Lion Capital, die eigenaar is van Hema, kan het al helemaal geen barst schelen dat ze werkgelegenheid aan vreemdelingen geeft in plaats van aan eigen volk. Ook hebben ze op een bepaald ogenblik in Frankrijk geëxperimenteerd met een hallal versie van hun worst.

Maar niet versaagd: Dewinter zegt nu worsten bij Hema te gaan kopen. Nog een beetje en het VB lijkt helemaal op De Kampioenen. Met Baltazar Dewinter en zijn Hemaworst. Zeker een thema voor het carnaval van volgend jaar!

Sunday, 06 March 2011 18:06

VB en N-VA zijn verontwaardigd!

Written by

De ultra-liberale nationalisten van het VB en de N-VA verkeren in alle staten. Ze stampen woedend in het rond, omdat Vlaamse arbeiders in Antwerpen de dokken, de petrochemische industrie en de heilige koe van de metropool, met name het consumptiewalhalla de Meir, als actieterrein hebben genomen bij protesten tegen het interprofessionele akkoord (IPA).

Dat nationalisten woedend zijn op de eigen Vlaamse arbeiders en gesalarieerden omdat die de dictatoriale oekazen van een volksvreemde regering verwerpen, is al niet mis. Zeker als ze niet eens in die regering zitten en daarbovenop het land dat die oekazen oplegt, verwerpen. En als je dan nog weet dat die regering in feite een ondemocratische machtsgreep van de belgicistische machtskaste weerspiegelt en men dit in andere landen gewoon een dictatuur zou noemen, dan wordt het nog potsierlijker.

De Vlaams-nationale elite (of wat ervoor moet doorgaan) schaart zich pal achter de eisen en de belangen van een belgicistische regering en levert op die manier de eigen Vlaamse bevolking aan de belangen van het Belgische economische establishment uit.  Je staat ervan te kijken! Van de N-VA kun je dat nog enigszins begrijpen. De automatische indexering van de lonen moet verdwijnen op bevel van Europa en de N-VA is bij uitstek een ultra-liberale, pan-Europese partij die België wil inruilen voor een Groot-Europese staat. Zo baart een muis een dwerg. De enige zelfstandigheid die de partij nastreeft, is een economische. Mits die economie ultraliberaal blijft, zal Europa dat ook gedogen. Zo niet, zullen madam Merkel en nonkel Sarkozy de nationalen een schop onder de kont komen geven. Het is dus normaal dat die N-VA-sujetten moord en brand schreeuwen als een deel van het eigen volk niks van dat ultra-liberale vergif wil slikken. Die partij moet braaf het pootje geven aan de bevelen van de eurobazen en ervoor zorgen dat het eigen volk zich schikt. De Vlaamse elite is altijd dienstbaar geweest aan vreemden. Dat afleren zal nog wel een poos duren.

Waarom die van het VB moord en brand schreeuwen over acties van Vlaamse arbeiders en gesalarieerden tegen de roof die de Belgische regering op hun verworven rechten uitvoert, is totaal onbegrijpelijk. De achterban van die partij behoort nochtans vanwege haar sociologische samenstelling tot de belangengroep die heel blij mag zijn dat er zoiets als loonindexering bestaat in dit land. Niet in het minst omdat er veel gepensioneerden lid zijn van die partij: mensen die de handjes mogen kussen voor het feit dat hun koopkracht een beetje op peil blijft door dit mechanisme. Toch roept en tiert de partijbaronie dat er een eind moet komen aan al die zever. En dat de economische elite in volle rust van haar megalomane winsten moet kunnen genieten. De concurrentiekracht van de economische elite mag niet in gevaar komen volgens de heren. Raar dat men een staat en een economie niet als een geheel ziet. En die economie is bij ons weten nog altijd in handen van Belgische belangengroepen. Dat die economisch elite op de koop toe de multicultuur omarmt en steun geeft aan het cordon sanitaire waardoor het VB opgesloten zit, is nog een reden om haar niet te steunen. Dat je als partijleiding niks beter kunt verzinnen dan de hielen te gaan likken van dat establishment en zo de belangen van je eigen achterban compleet verraadt. Je staat ervan te kijken!

Maar op de keper beschouwd zijn natuurlijk alle burgerlijke partijen compleet van hun achterban losgeraakt. Want terwijl de heren en dames  uit de partijen met hoge tonen hun cinema aan het opvoeren zijn over het feit dat onze concurrentiekracht wordt geschaad, zitten zij met hun poten in de staatskas. De eurocraten zijn daarbij de meest drieste poenscheppers. Zij hebben zichzelf een onkostentoeslag van 1500 euro maandelijks toegekend. Zij pikken nu 3000 euro van de Euro Miljons als maandelijkse onkostenvergoeding in. En dit bovenop hun riante wedde van 107 000 euro per jaar. En een kleinigheid van 280 euro als ze een algemene vergadering bijwonen. Dat is een kleinigheid om tussen de tanden te steken bij grote honger.

De bijna 600 parlementairen die in een of ander Belgisch parlement zitten te vegeteren doen niet onder. Elk jaar krijgen zij 103 000 euro wedde op hun rekening gestort. Zij moeten het echter met “maar” 1800 euro in de maand aan belastingvrije onkostenvergoeding doen. Een geluk dat ze ook 0,25 cent per afgelegde kilometer vergoed krijgen. Het zou anders armoe troef zijn! Best voor de heren (en dames) dat de index bestaat dus. Het zuivere gedeelte van hun wedde (zonder eindejaarspremie en verlofgeld) werd in 1996 op 53 511 euro vastgelegd voor de berekening van hun indexaanpassingen. Want net zoals alle ambtenaren wordt hun wedde aangepast aan de index. Wat ertoe geleid heeft dat het zuivere gedeelte aan wedde nu 81 106 euro bedraagt.

Hebt u al een partijsatraap gehoord die daartegen heeft geprotesteerd? De N-VA- en de VB-mandatarissen zouden beter hun grote mond houden voor ze nog eens verontwaardigd doen over acties van Vlaamse arbeider en gesalarieerden die vechten voor hun loon of wedde. Want de wedde van parlementairen is geen wedde, maar woeker!

Sunday, 06 March 2011 17:32

Verslag actie tegen illegale zigeuners

Written by

Donderdag heeft het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) een duidelijk precedent gezet. In de stad Gent protesteerden wij met 30 leden en sympathisanten van diverse verenigingen voor de onmiddellijke uitwijzing van illegale zigeuners. En dit werd niet in een donkere achterbuurt gedaan, maar pal voor de hoofdingang van station Gent-Sint-Pieters. Daar hebben wij ons spandoek uitgerold, onze pamfletten uitgedeeld en een toespraak gehouden. Dit zonder incidenten en zonder tegenstand van reactionair links; Wij hebben vrijelijk onze legitieme boodschap tegen het wanbeleid van dit asociaal systeem laten luiden. Een asociaal systeem, dat Gentenaars en Vlamingen tot tweederangsburgers maakt om mee te kunnen in het neoliberaal beleid van de Europese Unie, dat de grenzen voor gelukszoekers aller landen openzet.

Opnieuw, zonder incidenten en zonder tegenstand. Dit is een duidelijk signaal dat de sociale nationaalrevolutionaire beweging de straten terugvordert. Met een front van nationaalrevolutionaire krachten zullen wij zo ook aanstaande donderdag aan de NSV! betoging deelnemen, met als thema "geen evolutie, maar revolutie". En met een front van nationaalrevolutionaire krachten zullen wij dezelfde straten nogmaals innemen, dan op 1 Mei, de Dag van de Arbeid. Internationaal-socialistische hypocrieten die het asociale België en het neoliberale Europa willen verdedigen tegen ons, hebben tot dusver hun kat gestuurd. Allicht zijn zij door onze aanwezigheid gaan beseffen dat er toch iets scheelt in hun voorbijgestreefde logica? Allicht zou het logischer zijn als zich bij ons aansluiten om een groot proletarisch front van nationale klassen te vormen?

Allicht dat zij geen gehoor meer vinden bij de bevolking en enkel nog met het reanimeren van een nazistisch spook wat mensen op de been krijgen?

Een ding is zeker. Donderdag 3 maart stonden wij vrij en ongehinderd in de stad Gent, zondag 1 mei manifesteren wij vrij en ongehinderd door de stad Gent. En dit met als thema "sociale strijd is nationaal remigratiebeleid". De campagne zal spoedig starten op 1mei.info, bij deze roepen wij de nationaalrevolutionaire krachten wederom op te bewijzen dat de straten aan ons toebehoren!

Page 10 of 16

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter