Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Nieuws

Saturday20 January 2018

Wednesday, 21 December 2011 17:09

Voor sociaal overleg, wij steunen de staking!

Written by

In het licht van de algemene staking van donderdag 22 december, wil het N-SA haar steun betuigen met dit protest. Voor ons moet solidarisme in de geest van de Wet van 20 september 1948 worden gezien, waarin sociaal overleg tussen de sociale klassen en de staat werd vereeuwigd. Corporatisme? Welja, waar denkt men dan dat wij voor staan?

Wanneer men na jarenlang geouwehoer nu in sneltempo tot een ondemocratische afbraakregering komt, kán het niet dat er plots gebroken wordt met deze fundamentele pijler van onze rechtstaat!

Wednesday, 30 November 2011 11:54

Reactie op VSV-actie tegen Dexia-bankrovers

Written by

 

De VSV en de leiding van Voorpost worden betaald door het Vlaams Belang. Die organisaties worden dus gefinancierd door een partij. Dat is niets nieuws, maar eigenlijk is de VSV dan ook in handen van de partij om het systeem van vakbonden op een (weinig) verdoken manier te kunnen aanvallen. De anti-vakbond VSV onafhankelijk en neutraal noemen is dan ook een regelrechte leugen. De VSV is een partijsyndicaat, er is zelfs geen buffer tussen partij en syndicaat zoals dat bij andere vakbonden nog het geval is. In dit geval zijn de hoofdkwartieren van partij en vakbond in dezelfde lokalen gevestigd, een stalinistische structuur die je zelfs bij het ABVV niet meer tegenkomt.
 
En juist die mensen zeggen op te komen tegen de partijsyndicaten? Als zogezegde "solidaristen" wachten tot zij zich voor het karretje van een liberale partij als het VB kunnen spannen voor dergelijke acties, in plaats van zelf eens iets te doen, wat is dan hun geloofwaardigheid? De crisis is reeds sinds 2007 gaande, er was tijd genoeg, lijkt ons.

Monday, 28 November 2011 11:37

België uit de euro, de euro uit België!

Written by

Het N-SA heeft kennis genomen van de besparingsmaatregelen die de toekomstige regering heeft genomen. Die besparingsmaatregelen geven nergens een signaal dat er verandering in de liberaalkapitalistische en pro-Europese opstelling van de elite komt. De maatregelen zijn integendeel een directe opvolging van de directieven komende van de Eurosovjet van bureaucraten die opereren vanuit een schemerregering in Brussel.

Die bureaucratie en technocratische maffia van het grootkapitaal, dat de huurlingen van de ratingbureaus heeft ingehuurd om de volkeren in de oude natiestaten met bedrog en misleiding zo ver te krijgen dat ze hun sociale modellen door chantage opgeven, moet gestopt worden. De huidige nationale politieke klasse kan men alleen maar als knechten en loopjongens van de supranationale samnzwering tegen het eigen volk en tegen de nationale staten zien. De door hen vooropgestelde maatregelen dienen dan ook de grootkapitalistische aspiraties van een verdorven en aan het Europese belang verkochte minderheid van de bevolking. De Euro-plutocratie.

Om opnieuw greep te krijgen op onze economie en op ons sociale model moeten we nationaal denken en handelen. We moeten terugkeren naar een eigen munt. De vakbonden betogen op 2 december in Brussel. Het N-SA steunt de acties van de arbeiders die strijden voor hun boterham. Alhoewel de vakbondsleiding net als de politieke klasse verkocht is aan de Eurosovjet, zien wij in de sociale strijd die nu evident wordt een mogelijkheid tot bewustmaking van de werkende mensen over de noodzaak van een uitreding uit de EU. En dat we nationalisme in plaats van het internationalisme als uitgangspunt moeten nemen om onze vrijheid en sociale welvaart veilig te stellen. De sociale strijd is een mooie kans om die visie te propageren.

Er zijn ingrijpende veranderingen nodig in onze maatschappij om een vernieuwd sociaal model op poten te zetten. Voor ons kan dit alleen maar verwezenlijkt worden door een solidaristische maatschapijorde voorop te stellen als tegengif voor het liberaalkapitalistische model van groepsegoïsme en individualistisch consumentisme, dat nergens toe zal leiden dan naar collectieve armoede en nationale economische verzwakking.

Maar een eerste stap om tot vernieuwing te komen en terug een sterke opportuniteit te creëren is de nationale onafhankelijkheid. En daarom eisen wij: Belgie uit de euro! De euro uit Belgie!

Geen Eurosovjet van supranationale staten. Maar een nationaaldemocratische vrije staat.

Saturday, 12 November 2011 18:49

Voorstelling Polaris in het Europees Parlement [VIDEO]

Written by

Op uitnodiging van dhr. Gabriele Adinolfi was het N-SA op woensdag 9 november te gast in het EP tijdens de voorstelling van zijn denktank 'Centro Studi Polaris'. Samen met gelijkgezinden uit o.m. Rome, Wallonië en Frankrijk waren we aandachtige toeschouwers tijdens de uiteenzetting die ongeveer anderhalf uur duurde en waar we ons grotendeels in kunnen vinden. Een relaas brengen van de ganse avond zou ons te ver leiden, maar we hebben de video op ons youtubekanaal en hieronder geven we graag enkele punten mee die op deze avond aan bod kwamen en perfect bij ons aansluiten. Natuurlijk in de hoop dat anderen deze punten ook onderschrijven en dat zij samen met ons deze punten onder de aandacht brengen.

Thursday, 22 September 2011 19:45

Klacht tegen Vande Lanotte door N-SA

Written by

Vandaag is klacht neergelegd bij de politie van Oostende tegen de burgemeester van Oostende,  Jean Vandecasteele, tegen gemeenteraadslid  Johan Vande Lanotte alsook tegen het hoofd van de politie, korpschef Philip Caestecker. Deze klacht werd ingediend door de algemene coördinator van de NDP en het N-SA.

De klacht heeft betrekking op uitspraken van de drie heren in verband met illegalen. Die uitspraken werden herhaaldelijk gedaan in verschillende publicaties en op de tv-zenders.  Herhaaldelijk werd daarbij door de heren het verband gelegd tussen criminaliteit en vreemdelingen. En iedereen weet dat dit een doodzonde is tegen de multiculturele dogma’s van dit regime. Meer bepaald klagen zij aan dat de criminaliteit wordt gepleegd door illegalen die de stad “overspoelen” (dixit de hoofdcommissaris). Ze beweren verder dat er gauwdiefstallen en wagen-inbraken door illegalen worden gepleegd, dat de veiligheid in de stad door vreemdelingen wordt bedreigd en dat vreemdelingen een bedreiging voor de bevolking vormen. De hoofdcommissaris zei verder dat sommige illegalen criminelen zijn.

Onze klacht tegen de drie heren, wegens het oproepen tot haat, heeft tot doel om het verschil in behandeling door het gerecht aan te tonen en aan te klagen tussen enerzijds de vervolging van onze algemene coördinator (die voor mindere uitspraken over illegalen en vreemdelingen op 3 oktober voor de rechtbank moet verschijnen) en de welwillendheid van het parket tegenover de drie bovengenoemde heren (die niet verontrust worden door parket en het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding als zij dergelijke uitspraken doen). Dat twee van hen daarbij een bloedrode SP.A-kaart hebben, zal hier wel niet vreemd aan zijn. Ook het nog lopende proces tegen Franck Vanhecke (die zelf niks heeft geschreven of gezegd, maar alleen verantwoordelijke uitgever was van een publicatie waarin een misdrijf onterecht werd toegeschreven  aan vreemdelingen) is een voorbeeld van hoe het systeem met twee maten en twee gewichten werkt. En het toont aan dat de vrijheid van spreken voorbehouden is voor bepaalde politieke strekkingen en bepaalde sociale klassen, maar dat het gewone volk de mond moet houden. Mensen die vanuit nationalistische optiek de problematiek van immigratie in de samenleving aankaarten, worden de mond gesnoerd en worden vervolgd, terwijl anderen vrijuit spreken.

Een dergelijke behandeling toont het discriminerende karakter aan van onze justitie en van de multiculturele lobby in dit land. Een klassenjustitie die eigen volkse en sociaal zwakkere mensen monddood wil maken door hen af te persen met boetes en gevangenisstraffen. Deze discriminatie bestaat er ook in dat heren met geld en status (en vooral met de juiste partijkaart!) ongestoord dingen mogen zeggen die anderen niet eens mogen fluisteren zonder dat ze vervolgd worden. Want hoe kan men anders uitleggen dat nationalisten, zoals onze algemene coördinator, zich op 3 oktober moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Brugge wegens “oproepen tot haat” en anderen, zoals Vande Lanotte, niet eens verontrust worden? Nochtans is wat zij zeggen volgens de criteria van het parket en het CGKR van dezelfde orde.

Nee, beste kameraden, onze klacht tegen deze heren zal nóg maar eens aantonen dat het vervolgen van nationalisten voor vermeende oproepen tot haat – en verder al de andere onzin waar men ons mee om de oren slaat – niet gebeurt uit oprechte verontwaardiging van de machtskaste. Zulke feiten worden alleen maar tegen ons gebruikt om ons te criminaliseren en om onze politieke boodschap te ondermijnen. De burgerij mag zich echter alles veroorloven. En de seponering van onze klacht zal dat weer ten overvloede bewijzen. Of denkt u dat de heren ook maar één seconde verontrust zullen worden? Belgische justitie is klassenjustitie. Belgische justitie is altijd al anti-Vlaamse justitie geweest. Onze klacht zal het bewijzen.

Page 7 of 16

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter