Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Nieuws

Thursday21 February 2019

Sunday, 24 June 2012 16:57

Verslag Solidariteitsactie voor Frans Wymeersch

Written by

Vrijdag 22 juni verzamelde een groep van 20-30 N-SA-leden, Vlaams Belangers en sympathisanten zich om steun te betuigen aan Frans Wymeersch, slachtoffer van een politieke veroordeling die hem tien jaar lang zijn burgerrechten zal kosten.

De afwezigheid van de pers was opvallend Die laatste heeft het blijkbaar te druk met hoerajournalistiek voor de nieuwe repressiewetten, zodat de gewone burger in de waan blijft dat deze wetten bedoeld zijn tegen Shariah4Belgium. Het zijn vooralsnog enkel nationalisten die de eigenlijke repressie ondervinden. En zo, terwijl eurocraten de dood en de miserie van hun eigen kiezers op het geweten hebben door een crisis waar enkel zij schuldig aan zijn, worden rechtbanken ingezet tegen hen die hiertegen in het verzet komen.

Het valt niet op.

Na het uitdelen van pamfletten aan voorbijgangers en gemeenteraadsleden, hielden Jan De Beule en Eddy Hermy een toespraak. Ook Femke Pieters, tweede op de Vlaams Belang lijst Sint-Niklaas, wilde graag namens de afdeling en namens zichzelf steun aan Frans Wymeersch uitspreken, waarvoor dank.

De boodschap was duidelijk: laat je niet doen! Durf Spreken!

Stop de repressie, vrijspraak voor alle politieke vervolgden!

Media

 

De elites van dit land willen nog maar eens de bevolking duidelijk maken dat ze beter haar mond kan houden over de vreemdelingen- en immigratieproblematiek. Nochtans wijst alles er op dat de multiculturele samenleving is mislukt en welke uitermate negatieve gevolgen daar voor het merendeel van de bevolking mee gepaard gaan.

Naar aanleiding van die feiten worden zij die dit aanklagen nu politiek de mond gesnoerd door het afnemen van burgerrechten. Eddy Hermy citeerde letterlijk de woorden uit een stuk in Knack, waarin werd aangeklaagd dat "meisjes door vreemdelingenbendes [worden] verkracht en geschoffeerd". Blijkt nu dat als je de pers citeert je blijkbaar oproept tot "haat", hem zijn de burgerrechten voor vijf jaar afgenomen.

Voormalig parlementslid Frans Wymeersch heeft nu, na een proces van meer dan vijf jaar, zijn burgerrechten voor niet minder dan tien jaar verloren. Omdat hij ervan uitging dat vreemdelingenbendes achter vandalisme in zijn gemeente zaten. Men kan het hem kwalijk nemen, maar is een vooronderstelling nu ook al racisme? En verdient dat tien jaar politiek gecastreerd te worden? terwijl deze feiten in verschillende media reeds werden behandeld en zelfs tot meerdere politieke debatten hebben geleid?

Uit dit gegeven blijkt duidelijk dat deze veroordelingen louter een politiek manoeuvre zijn en niks van doen hebben met een normale rechtspraak.

Nog straffer is de volgende uitspraak van Eddy Hermy: "Onze arbeiders, jong en oud, worden geminacht en vernederd. Door vreemde elites worden ze in het gezicht gespuwd." Deze uitspraak was gericht tegen de Europese financiële en economische elites. Maar omdat het woord "vreemde" erin voorkomt, vindt het Openbaar Ministerie blijkbaar dat kritiek op Europa een oproep tot haat tegen immigranten impliceert. De burgerij wil blijkbaar elke kritiek op de euro-maffia onmogelijk maken door deze als haatoproep te criminaliseren.

En dus, voor het plegen van deze halsmisdaden, worden zij die het opnemen voor de toekomst van ons land vogelvrij verklaard.

Wij van het N-SA roepen u daarom op: DURF SPREKEN! Voor de vrije meningsuiting, solidariteit met Frans Wymeersch! Amnestie voor alle politieke vervolgden!

Wij komen vrijdag 22 juni 2012 om 18:30 samen aan het gemeentehuis (Grote Markt) van Wymeersch zijn thuisdorp Sint-Niklaas, waar dan de gemeenteraad plaatsvindt.  Wees erbij!

Meer info: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - +32(0)476/39.83.66

Monday, 04 June 2012 12:16

Milquet wil radicale organisaties verbieden

Written by

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet wil juridische actie ondernemen tegen wat zij en - met haar - de elite "radicale" organisaties noemen. Dat willen ze doen om moslimextremisten, zoals de gekken van Sharia4Belgium, aan banden te leggen, zo luidt de officiële uitleg. Maar wie dat gelooft, is wel heel naïef.

Hoe is het mogelijk dat een organisatie die maar enkele leden telt zo prominent in de schijnwerpers wordt geplaatst door de media en de politieke elite? De media zijn, zoals we weten, de trompet of megafoon waarmee elites hun politiek aan de bevolking willen opdringen. En met de uitzonderingsmaatregelen die de Belgische politieke elite in de nabije toekomst in opdracht van buitenlandse machthebbers - de EU en haar instellingen - zal moeten nemen, is het dan ook niet vreemd dat ze eerst elke oppositie daartegen wil uitschakelen.

Zij die willen protesteren tegen de "sixpack"-politiek van de EU, waarin besparingen op loon en uitkeringen, maar ook nieuwe, "groene" belastingen een belangrijke rol zullen spelen, moeten buitenspel worden gezet. En wat is dan handiger (en repressiever) dan de juridische uitschakeling van een politieke tegenstander? De oppositie criminaliseren is iets wat we kennen van dictatoriale staatsvormen zoals het communisme. En de EU is in vorm en wezen een communistische politieke organisatie, waarin het leninisme van de "nieuwe economische politiek" door dat van de "nieuwe op (continentale) machtsblokken gerichte politiek" is vervangen. Daarom wordt net zoals bij het leninisme de vrije wilde markt opnieuw aangewakkerd, met superrijken en super-armen als gevolg. "Leninisme" in een ultra-liberale uitvoering.

Als u denkt dat ik overdrijf: in een vraaggesprek op tv met Peter Mertens, voorzitter van de (communistische) PVDA, en Johan Van Overtveldt, aanhanger van het EU-liberalisme, sloofden beide heren zich uit om als trouwste aanhanger van de EU naar voren te komen. Tegen de EU zijn, zo beweerde de extreme liberaal unisono met de extreme marxist, leidt tot nationalisme. En zoiets moest te allen tijde bestreden worden. Niet voor niks is ook Europese Commissie-voorzitter José Manuel Barroso een ex-marxist. En dus worden de vijandbeelden van de elite aangepast aan de doelstellingen van de EU. De termen "vijand van de vooruitgang" of "vijand van de democratie" zijn dan nooit veraf.

In een tijd waarin simplisme het handelsmerk van onze elite is, worden politieke tegenstanders "radicalen" genoemd. Alleen: wat is radicalisme? Valt het liberalisme dat tot de financiële crisis heeft geleid onder de noemer radicaal? Volgens de burgerij niet. Nochtans moeten er volgens diezelfde burgerij radicale maatregelen worden genomen om het systeem te redden. Radicale maatregelen? Genomen door de radicalen van het liberalisme en het kapitalisme? Wil Milquet als woordvoerder van de burgerij dan haar spitsbroeders in de banksector en het financiële establishment vervolgen? Goed gek, die dat denkt.

Neen, de "radicalen" zijn voor creaturen als Milquet al degenen die zich willen verzetten tegen de "bankroof van de eeuw" en tegen de vernietiging van ons sociale model. En omdat je met azijn geen vliegen kunt vangen en dus geen wetten tegen radicalen door de strot van de bevolking kunt jagen – wetten die die bevolking haar eigen vrijheid ontnemen om tegen het establishment in te gaan – moet er een afschuwelijk monster worden gecreëerd. En dat monster is het "islamradicalisme". En omdat het niet bestond, heeft de elite er een uit de grond gestampt: Sharia4Belgium. Met behulp van ingevoerde migranten, ingevoerd door dezelfde elite die nu zegt er tegen te zullen optreden.

Eerst werden de vreemde stoottroepen van het regime gebruikt om zwijgwetten in te voeren, zodat de blanke autochtonen de mond werd gesnoerd. En nu dient dat gastarbeidersleger als alibi om wetten tegen opposanten van het regime voor te bereiden, die veel verder gaan dan de zwijgwetten van vandaag. Wij hebben steeds beweerd dat de ingevoerde vreemdelingen tegen het eigen volk zullen worden ingezet.

In een eerste fase speelde die inzet zich af op de arbeids- en de woningmarkt. In een volgende fase zullen de migranten ingezet worden als alibi om het eigen volk de transitie naar een multiculturele Europese superstaat op te dringen. Voor die vreemdelingen maakt het niks uit of zij in de EU wonen dan wel in een eigen staat. Voor hen is staats- of volksverbondenheid ongunstig om meer macht te verwerven in een samenleving.

Voor de liberale elite zijn nationale staat en volksverbondenheid dan weer een sta-in-de-weg voor de vorming van een supranationale Europese staat: de EU. Dus gebruikt de elite een paar aan lagerwal geraakte, diep in de marginaliteit levende vreemdelingen om het eigen volk in het gareel te houden, terwijl die transformatie aan de gang is. En zo zal de wet tegen "radicaliteit" en tegen "radicalen" een wet tegen de voorstanders van volkssoevereiniteit worden. De geschiedenis zal het bewijzen.

En zij die nu juichen dat enkele islamradicalen een hak wordt gezet, zullen morgen beseffen: het was niet om hen te doen, maar om diegenen die zich verzetten tegen de verdere transformatie van land en volk naar plutocratie en transnationale superstaat.

Beschrijving: http://1.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2012/05/04/belga-picture-33929577.jpg.c185.122.jpg

Minister van Binnenlandse Zaken Joelle Milquet wil als trouwe knecht van het systeem juridische actie voeren tegen wat zij en met haar de elite "radicale" organisaties noemen. Dat wil de elite doen om moslimextremisten zoals de gekken van Sharia4Belgium aan banden te leggen is de officiële uitleg. Maar wie dat gelooft, is wel heel naïef.

Hoe is het mogelijk dat een organisatie die maar enkele leden telt zo prominent in de schijnwerpers wordt geplaatst door de media en de elite van de politiek? De media zijn, zoals we weten, de trompet en megafoon van de politiek die de elite wil opdringen aan de bevolking. En met de uitzonderingsmaatregelen die onze elite in opdracht van buitenlandse machthebbers uit de EU aan de bevolking in de nabije toekomst wil opleggen is het niet vreemd dat deze eerst elke oppositie daartegen wil uitschakelen.

Zij die willen protesteren tegen de sixpack-politiek van de EU, waarin besparingen op loon en uitkeringen een belangrijke rol zullen spelen, net zoals nieuwe, zogenaamd groene belastingen, moeten buitenspel worden gezet. En wat is dan handiger (en repressiever) dan de juridische uitschakeling van je politieke tegenstander? De oppositie criminaliseren is iets wat we kennen van dictatoriale staatsvormen zoals het communisme.

En de EU is in vorm en wezen een communistische organisatie waarin het leninisme van de "nieuwe economische politiek" door dat van de "nieuwe op (continentale) machtsblokken gerichte politiek" werd vervangen. Daarom wordt net zoals bij het leninisme de vrije wilde markt opnieuw aangewakkerd, met superrijken en super-armen als gevolg. Maoïstisch leninisme in een ultra-liberale uitvoering.

En als u denkt dat ik overdrijf: in een vraaggesprek op tv tussen Peter Mertens van de PVDA en Johan Van Overtveldt, aanhanger van het extreme liberalisme, sloofden beide heren zich uit om als trouwste aanhanger van de EU naar voor te komen. Tegen de EU zijn, zo beweerde de extreme liberaal unisono met de extreme marxist, leidt tot nationalisme. En zoiets moest te allen tijde bestreden worden.

Niet voor niks is commissievoorzitter Manuel Barosso een ex-marxist. En dus worden ook de vijandbeelden van de elite aangepast aan de doelstellingen van het EU-kapitalistisch communisme. En dan zijn de termen "vijand van de vooruitgang" of "vijand van de democratie" nooit ver af.

En nu simplisme een handelsmerk van onze elite is, worden politieke tegenstanders "radicalen" genoemd. Alleen: wat is radicalisme?

Valt het liberalisme dat tot de financiële crisis heeft geleid onder de noemer radicaal? Volgens de burgerij niet. Nochtans moeten er volgens diezelfde burgerij radicale maatregelen worden genomen om het systeem te redden. Radicale maatregelen? Genomen door radicalen van het liberalisme en het kapitalisme. Wil Milquet als woordvoerder van de burgerij dan haar spitsbroeders in de banksector en het financiële establishment vervolgen? Goed gek, die dat denkt.

Neen, de radicalen zijn voor creaturen als Milquet al degenen die zich willen verzetten tegen de “bankroof van de eeuw” en tegen de vernietiging van ons sociale model. En omdat je met azijn geen vliegen kunt vangen en dus geen wetten tegen radicalen door de strot van de bevolking kunt jagen – wetten die die bevolking haar eigen vrijheid ontnemen om tegen het establishment in te gaan – moet er een afschuwelijk monster worden gecreëerd. En dat monster is het “islamradicalisme”. En omdat het niet bestond, heeft de elite er een uit de grond gestampt: Sharia4Belgium. Met behulp van ingevoerde migranten, ingevoerd door dezelfde elite die nu zegt er tegen te zullen optreden.

Eerst werden die vreemde stoottroepen van het regime gebruikt om zwijgwetten in te voeren zodat de blanke autochtoon de mond werd gesnoerd. En nu dient dat gastarbeidersleger als alibi om wetten tegen opposanten van het regime voor te bereiden die veel verder gaan dan de zwijgwetten van nu. Wij hebben steeds beweerd dat de ingevoerde vreemdelingen tegen het eigen volk zullen worden ingezet.

In een eerste fase speelde deze inzet zich af op de arbeids- en woonmarkt. In een volgende fase zullen de migranten ingezet worden als alibi om het eigen volk de transitie naar een multiculturele EU-superstaat op te dringen. Voor die vreemdelingen maakt het niks uit of zij in de EU wonen of in een eigen staat. Voor hen is staats- en volksverbondenheid negatief om meer macht te verwerven in de samenleving. Omdat iedereen nu wel beseft dat inburgering en aanpassing niet werkt.

En voor de liberale elite zijn nationale staat en volksverbondenheid een sta-in-de-weg voor de vorming van de supranationale staat die de EU is. Dus gebruikt de elite een paar aan lagerwal geraakte en diep in de marginaliteit levende vreemdelingen om het eigen volk in het gareel te houden, terwijl die transformatie aan de gang is. En zo zal de wet tegen zogenaamde radicaliteit en radicalen een wet tegen de voorstanders van volkssoevereiniteit worden. De geschiedenis zal het bewijzen.

En zij die nu juichen dat de islamradicalen een hak wordt gezet, zullen morgen beseffen: het was niet om hen te doen, maar om diegenen die zich verzetten tegen de verdere transformatie van land en volk naar plutocratie en transnationale superstaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wednesday, 30 May 2012 10:28

Wanneer wordt Jan Jambon ontluisd?

Written by

 

Bij de N-VA is het zo dat elementen die overkomen van het Vlaams Belang een ontluizingsperiode moeten doormaken. Op die manier wil de partij overgelopen leden ontdoen van hun extreemrechtse dwalingen, van hun racistische 70-puntenluizen en (last but not least) van enige lepennistische Holocaustontkenning.

De vraag die wij aan Bart De Wever willen stellen is dan ook: wanneer wordt Jan Jambon ontluisd? Of zijn de vroegere activiteiten van Jambon - in de woorden van Le Pen - "een detail in de geschiedenis"?

Wij publiceren deze foto's van Jan Jambon in het gezelschap van Franck Vanhecke, Francis Van den Eynde, Koen Dillen, Filip Dewinter en (last but not least) Jean-Marie Le Pen, omdat deze zich situeren in een tijdperk dat het VB en Le Pen nog volop als een bende extreme racisten en Holocaustontkenners werden bestempeld, ook door mensen zoals Jambon.

En de propere heren van de N-VA willen tot op heden hun handen niet vuilmaken aan dit soort mensen.

Daarom worden zij ontluisd.

Wij hebben nog wel wat meer materiaal dat de hypocrisie van de baronnen van het partijpolitieke establishment aantoont.

Allicht kunnen wij de vrienden van Dewinter daar op een mooie dag mee bedienen.

Gratis en voor niets.

 
Eerste links: Francis van Den Eynde; Tweede links: Jan Jambon; Uiterst rechts: Frank Vanhecke
 
 
 

Van links naar rechts: Frank Vanhecke, Jean-Marie Le Pen, Koen Dillen en Filip Dewinter

Foto's mogen mits expliciete bronvermelding worden overgenomen. Pers kan contact opnemen met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. voor versies zonder watermerk.

 

Monday, 28 May 2012 12:14

Open brief aan bankiers Featured

Written by

Voorzitter Valkeniers verkondigde onlangs nog dat de rangen binnen zijn Vlaams Belang dan eindelijk eens gesloten zijn. De partij biedt ruimte aan jong talent en de initiatieven komen van alle kanten. En dan mag er al eens een stijlverschil zijn, men moet niet altijd de harde lijn van Dewinter en zijn bikinibabes volgen. En daarvoor hebben we mensen zoals Vlaams volksvertegenwoordiger Frank Creyelman, die zich eerder al in had geschreven voor het inburgeringsproject 'Samen inburgeren'. Want, aldus Creyelman december j.l., de allochtonen die er vandaag zijn, die zullen ook blijven. Wij stelden ons toen wel de vraag bij wat dan het nut was van de remigratiecampagne eerder dat jaar, maar ach.

Inmiddels zalft Creyelman weer daar waar Dewinter slaat, nu met een initiatief voor de gematigde Vlaamse moslim. Zijn initiatief heet Ik Woon in Vlaanderen, bevat een open brief en moslims kunnen zowaar een verklaring ondertekenen, waarin zij afstand nemen van het een en het ander. Overigens opvallend minder concrete eisen dan Dewinter, je zou haast denken dat Creyelman er straks een paar op zijn Mechelse gemeenteraadslijst wil (wij weten dat die lijsten moeilijk gevuld raken). Al zou hij dan wel rangen moeten breken met zijn baas, die wel een Oost-Europeaan op zijn lijst zou willen, maar nooit een moslim (Bosniërs zijn blijkbaar geen Oost-Europeanen voor Dewinter.)

Nu goed. Wij stellen ons twee vragen. Ten eerste of het eigenlijk niet beter zou zijn dat Creyelman eens naar de moslims zelf gaat luisteren, andere moslims dan Abu Imran en de karikaturen in de boekjes van partij-uitgeverij Egmont. Zo'n verklaring zou van hen zelf uit moeten gaan, dit is anders een nogal halfslachtig neokolonialisme.

Ten tweede, laat ons de prioriteiten op orde stellen, alstublieft. Het sociaal-economisch programma van het Vlaams Belang, in februari met veel tamtam onthuld en zeker niet slecht, vind je nu enkel nog in een donker hoekje op de site in de vorm van een PDF. Ga je gang, we dagen iedereen uit het nu nog terug te vinden. Sindsdien is het de klok rond dezelfde islampraat geweest die we zo onderhand wel kennen. Voor 2014 moet hier dringend iets aan veranderen, want het vraagt geen genie om te beseffen wat de prioriteit van de kiezer zal zijn.

Maar als het parlementairen tegenwoordig vrij staat initiatieven te lanceren voor de meerdere eer en glorie van hun personlijke profilering, dan vragen wij ons af waarom nog steeds niemand iets rond de economische crisis doet. Het kan toch niet zo zijn dat wij de standpunten moeten blijven inlepelen?

Om toch blijk te geven van onze constructieve houding, zullen wij nog eens tonen hoe het moet. Geheel in de stijl van Creyelman lanceren wij daarom de campagne Ik Bankier in Vlaanderen. Aan gematigde bankiers richten wij een open brief en zij die het beste met de Vlaming voor hebben kunnen de verklaring ondertekenen, waarin zij afstand nemen van hun extremistische broeders en zusters.

Natuurlijk beseffen wij maar al te goed dat deze extremisten tot op de wortel moeten worden uitgeroeid - op dat vlak hanteren wij Dewinter zijn stijl, alleen is het hier wel gerechtvaardigd. Maar wij begrijpen dat je soms eens de hand moet uitreiken, wat gematigder uit de hoek moet komen en hen een kans geven zich te integreren in de plaats van te parasiteren.

Oh, en als een parlementair deze campagne wil overnemen, laat ons dan gerust wat weten, wij hebben de copyright bewust weggelaten.

 

 


 

 

Beste bankiers,

Enkele decennia geleden werd Bretton Woods afgeschaft om jullie betere leefomstandigheden te geven. Jullie konden onmiddellijk genieten van de monetaire expansie en fiduciariteit die dit land te bieden heeft. Jullie kinderen kunnen deelnemen aan één van de beste elitescholen in Zwitserland. Worden jullie ziek, dan is er een efficiënte bailoutpolitiek. Heb je geen werk dan is er een Gemeentelijke Holding en word je geholpen cash flow te vinden. Na jaren bonussen is er de Raad van Bestuur en een moderne privéjet. Jullie kunnen jullie stem laten horen in alle vrijheid. Een vrijheid die in geen enkel land zo absoluut is als in een democratische westerse rechtsstaat.

In de praktijk worden velen onder jullie zelfs beter behandeld dan de Vlamingen. Talrijk zijn immers de belangenvermeningen en doorvloeimogelijkheden die jullie bevoordelen omdat jullie maar zouden deelnemen aan onze maatschappij en er een positieve bijdrage aan zouden leveren.

Al deze sociale en maatschappelijke verwezenlijkingen zijn het werk van generaties politieke en economische elites en ze werden met WHO, IMF en EU bevochten. Wij gunnen ze jullie want Vlamingen zijn een genereus volk. Het enige wat wij daarvoor terugvragen is respect.

Respect voor de economie van het volk dat jullie al die voordelen op een schoteltje heeft aangeboden. Respect voor het spaargeld en de sociale verworvenheden van dat volk. Respect voor de normen en waarden eigen aan het monetaire soevereiniteitsmodel dat het onze is. In de praktijk willen we dat jullie Vlaams bankieren voor en door Vlamingen.

Is dat nu zo veel gevraagd? Nee toch? Een groot deel van jullie gemeenschap heeft dat ook begrepen (en is gevlucht naar Londen en Manhattan), maar een ander significant en invloedrijk deel niet. De radicalen onder jullie willen zelfs raken aan de fundamenten van onze sociale rechtstaat. Zij willen dat allerlijk rechten en gebruiken worden getolereerd waarvan Vlamingen gruwen: ongelijke behandeling van de productieve economie, gedwongen besparingen, Bologna in scholen, bailouts, gescheiden boeking van verliezen, ritueel belastingsparadijsjes ontzien, aparte belastingvoeten, het privaat maken van een openbare dienst… Het houdt maar niet op. Na iedere toegeving volgt een nieuwe eis.

Al die eisen getuigen niet van respect, integendeel. Ze geven de Vlamingen het gevoel dat ze worden gekoloniseerd en onderworpen aan een supranationale elite.

Weet dat geen enkel volk – ook het brave Vlaamse volk niet – zich zijn land, zijn economie, zijn spaargeld en zijn sociale verworvenheden laat afpakken zonder slag of stoot.

De radicalen onder jullie wensen de totale confrontatie. En ja, als zij op deze weg verder gaan dan zal die confrontatie er vroeg of laat komen. Wij, Vlamingen, willen ze niet, integendeel, maar alleen jullie kunnen deze tijdbom ontmantelen door de radicalen te stoppen en duidelijk afstand te nemen van hun eisen en voorstellen.

Wat hebben jullie te winnen bij de overwinning van Verhofstadt, Dehaene, Lippens, Draghi, Barroso en de Gucht? Was het dan niet om te ontsnappen aan de armoede en de onvrijheid in jullie harde valuta dat jullie ouders met een eigen versie van de Wet Pompidou-Giscard-Rothschild naar hier zijn gekomen? Willen jullie echt dat dit land lijkt op het Duitsland waaruit jullie ouders zijn gevlucht of het Latijns-Amerika waar jullie nu uit vluchten? Als het leenkapitaal lukt, zullen jullie uiteindelijk jullie eigen verleden tegenkomen!

Onze Vlaamse economie mag dan niet perfect zijn, ze biedt wel belangrijke zekerheden die in een land als Venezuela onbestaande zijn: schuldeneconomie, fractioneel bankieren, geen verantwoordingsplicht en politieke vertegenwoordiging voor corruptie.

Vriendelijk, maar kordaat,

Nieuw-Solidaristisch Alternatief/Nationaaldemocratische Partij (N-SA/NDP)
Politieke beweging

 

N-SA/NDP ROEPT ALLE BANKIERS OP OM EEN VERKLARING TE ONDERTEKENEN WAARIN ZE BEVESTIGEN DAT ZE BEREID ZIJN VLAMING TE WORDEN ONDER DE VLAMINGEN.
DEZE VERKLARING IS TE VINDEN OP IKBANKIERINVLAANDEREN.SOLIDARISME.BE

 

 

Page 6 of 17

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter