Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Blog

Wednesday19 September 2018

Tuesday, 17 November 2015 13:20

Islamitische vrienden, laten we scheiden!* Featured

Written by

We leven in een land waar huwelijken ontbonden mogen worden, waar bedrijven werknemers collectief mogen ontslaan, waar zelfs partijen mogen oproepen tot de splitsing van het land zelf (separatisten mogen nota bene vanuit de regering het land ondermijnen!).

Toch rust er een moreel en politiek taboe op het “scheiden”, “ontslaan” of “splitsen” van bevolkingsgroepen in de samenleving zelf: een taboe op discriminatie, segregatie en remigratie. Oproepen daartoe is zelfs strafrechtelijk vervolgbaar. Laten we dit taboe doorbreken nu met de aanslagen in Parijs nog maar eens gebleken is dat het samenleven van bepaalde bevolkingsgroepen niet lukt, een bron is van voortdurende frustraties, criminaliteit en terrorisme. Laat ons stoppen met het gelul en de geldverspilling die er enkel en alleen toe dienen om het taboe in stand te houden. De binnenlandse vrede staat op het spel.

Neen, niet elke moslim is een jihadist, verre van zelfs. De overgrote meerderheid is inderdaad vreedzaam (hoewel sommigen er ook van overtuigd zijn dat ze met vreedzame middelen hetzelfde doel kunnen bereiken als de jihadisten: een geïslamiseerd land). De reden waarom we beter uit elkaar gaan, is eenvoudig: de aanwezigheid van moslims is de voedingsbodem en de conditio sine qua non voor elke vorm van jihadisme. Nogmaals: niet elke moslim is een terrorist, zelfs niet elke terrorist is een moslim. Maar elke moslimterrorist is wel per definitie moslim (sommigen verdraaien zelfs die simpele waarheid). Hoe meer moslims dus, hoe beter ook het jihadisme gedijt. Kijk maar Molenbeek, waar alle jihadisten van Europa zich “onzichtbaar” kunnen maken.

De Ander – de collectieve, politieke of publieke vijand – hoeft niet per definitie moreel slecht te zijn. Dat leert het vriend-/vijandbegrip van Carl Schmitt ons. (Ook bij scheidingen of ontslagen kan niet altijd een individuele schuldige aangewezen worden.) Het loutere anders-zijn volstaat om van de Ander een “vijand” of, zachter uitgedrukt, een tegenstander te maken. Dat anders-zijn impliceert volgens Schmitt echter ook dat elk politiek of publiek conflict tot een (burger)oorlog kán leiden (bij de ene tegenstelling is zoiets al waarschijnlijker dan bij de andere). Of zoals Clausewitz het al zei: “Oorlog is de voortzetting van politiek met andere middelen”.

We weten dat het politieke liberalisme, door zijn individualistische natuur, de ondeugd van de maatschappelijke tweedracht tot een deugd heeft verheven, en dat op alle mogelijke manieren: onder het mom van concurrentie, discussie, diversiteit enz. Voor alle duidelijkheid: met politiek liberalisme bedoelen we niet alleen de partijen die zich expliciet liberaal noemen, maar álle burgerlijke (“democratische”) partijen, die in hetzelfde bedje ziek zijn. Het liberalisme is de ideologie van de sociale en nationale desintegratie (of zoals Pat Buchanan ooit zei: de ideologie van de westerse zelfmoord). We zien nu waartoe het leidt.

Eendracht maakt macht dus? Volledig mee akkoord, maar dan wel op voorwaarde dat het om eendracht onder Vlamingen en Walen en, bij uitbreiding, Europeanen gaat. Als de “mensheid” immers werkelijk solidair zou zijn met de slachtoffers van Parijs, als ze de aanslagen werkelijk zou veroordelen en als de islam alléén een religie van vrede zou zijn, waarom hebben die aanslagen dan eigenlijk plaatsgevonden? Waarom dan eigenlijk vrezen voor een herhaling ervan? Nochtans was dat de boodschap die de westerse staatshoofden en regeringsleiders (onder meer Obama en Michel) verkondigden als reactie op de bloedige aanslagen van Islamitische Staat in Parijs.

Carl Schmitt zei het al: “Wer von Menschheit spricht, der möchte betrügen”. Als de bevolking van een land echter uit 195 verschillende nationaliteiten bestaat (en nog x keer meer etnieën), én als dat het uitgangspunt van het samenleven blijft, dan is ook elk pleidooi voor “nationale eenheid” in feite een verkapt pleidooi voor de mensheid en bijgevolg een leugen. Wie over “mensheid” spreekt, liegt omdat hij er belangrijke politieke tegenstellingen mee probeert te verdoezelen, in het bijzonder de etnische en religieuze conflictstof die nu meer dan ooit aanwezig is.

We moeten de moed hebben om de maatschappelijke breuklijnen die er zijn te erkennen en de existentiële vraagstukken die eruit voortkomen bespreekbaar te maken. Daartoe moeten we in de eerste plaats de “antiracistische” censuurwetten afschaffen en vervolgens bemiddelaars aanstellen die de snelle ontmanteling van de Belgische multiculturele conflictsamenleving in goede banen kunnen leiden.

*Vrij naar Lionel Vandenberghe.

PEGIDA-Vlaanderen transformeert zich tot Vlaams Belang - of is het omgekeerd?

Waarschijnlijk tot grote vreugde van de Vlaams Belang-partijbons is Pegida-Vlaanderen tot partijbeweging gedegradeerd.


“De anti-islambeweging Pegida Vlaanderen heeft vanavond op het Antwerpse Hendrik Conscienceplein een wake gehouden, in de nasleep van de aanslagen in de Franse hoofdstad Parijs. Pegida Vlaanderen meent dat het nodig is de grenzen te sluiten om terrorisme tegen te gaan. Iets meer dan 250 mensen kwamen op het evenement af, waaronder heel wat Vlaams Belangsympathisanten en de partijvoorzitter.”

Bron: HLN

Monday, 16 November 2015 12:01

Politieke elite en bourgeoisie zijn elke autoriteit kwijt

Written by

... omdat ze van ons land een multiculturele (terroristische) dictatuur hebben gemaakt.

“Wanneer een meerderheid van het volk weigert zich nog langer te onderwerpen (omdat het geloof in de grond van hun autoriteit is verdwenen) dan stort het gezag in elkaar. Op dat ogenblik gaat de vroegere ‘gewettigde’ macht als loutere macht functioneren, met als gevolg een toename van geweld en verplichte onderwerping. Blijft dit duren dan laat de geschiedenis zien hoe er tegengeweld ontstaat, rebellie en opstand. Vaak komt dan na verloop van tijd een ‘nieuwe’ autoriteit tot stand, die in een achterafbeweging het oorspronkelijk geweld wettigt. Wat ooit alleen maar een opstand was, wordt herdoopt tot een vrijheidsstrijd. We beseffen het nauwelijks, maar we beleven het einde van een tijdperk.”

Paul Verhaeghe, Autoriteit, De Bezige Bij (2015).

Als het solidaristisch nationalisme één eis moet stellen, dan is het deze: terroristen moeten de doodstraf krijgen! Laat het humanitaire gelul maar aan links en de halfzachte democraten, het volk eist bescherming en vergelding. Nu zorgt de elite alleen voor de bescherming van zichzelf en haar familie. Kijk maar naar De Wever, die wordt op zijn vakantie beschermd door tien politieagenten in vier gepantserde wagens en dat is dan nog alleen maar de bescherming voor het burgemeestertje van een (op wereldschaal gezien) kleine stad. De gewone burger loopt onbeschermd rond en kan zo afgemaakt worden door die smeerlappen van terroristen.

Als we ze te pakken krijgen, dan moeten we dezelfde hardheid durven te tonen als die welke zij hanteren: de doodstraf. Dat is dan nog veel menselijker dan wat zij doen met onschuldigen. En aan al die luitjes die zo graag beweren dat er geen gevaar bestaat, dat het gevaar maar in de geest van “onverdraagzamen” spookt: waarom laat de elite zich dan zo beschermen? De burgeroorlog is reeds een tijdje aan de gang in de Europese steden (dat zeggen nu zelfs Amerikaanse defensiespecialisten), met name daar waar er een enorme concentratie aan gemengde culturen leeft. Sommigen zullen maar wakker schieten wanneer zijzelf het slachtoffer zijn. En zolang dat niet het geval is, zullen ze het gevaar minimaliseren. Sommigen zullen zelfs het gevaar ontkennen omdat ze ervoor betaald worden, anderen omdat ze stiekem sympathiseren met deze moordenaars, weer anderen uit pure liefde voor de multikul (toch maar de waarheid blijven ontkennen, zoals velen de moord op miljoenen burgers in de Sovjet-Unie jarenlang hebben ontkend of geloochend).

Toevallig is deze ontkenningsziekte iets zuiver links. Laat er echter geen twijfel over bestaan: zij zijn even schuldig. Ook zij zijn onze vijand. Zoals ze de vijand zijn van elk vrij volk. Deze tijd is geen tijd om in je zetel te blijven zitten. Als je rechtstaat, dan kun je beter terugvechten om je gezin en jezelf te beschermen. Of denk je dat de politiekers dat voor ons zullen doen? Tot dit doel moeten wij een nieuwe partij oprichten, want wat zich in dit land “rechts” noemt (Vlaams Belang en N-VA) is tegen de doodstraf gekant. Dat komt ervan wanneer men zich niet tegen “mensen” richt, maar tegen systemen zoals de voorzitter van het VB onlangs zei. Het gevolg is dat men zich niet tegen de moordenaars richt die bloedbaden aanrichten in de straten van Parijs (en straks wellicht ook in onze straten zullen moorden), maar men zich tegen het Belgische “systeem” verzet. Daar hebben die moordenaars nu eens echt last van zeg, van een schaduwgevecht met het systeem! Terwijl er “echte” moordenaars van vlees en bloed in onze steden wonen en rustig hun moordplannen kunnen maken én uitvoeren ...
 
Neen, beste kameraden, wij mogen niet zwak zijn zoals die beroepspolitiekers zwak zijn. Wij eisen: doodstraf voor terroristen ... NU!

Wanneer politieke vijanden je felicicteren, zeker het geweldadige soort zoals het AFF (een bende die de dood van een Vlaams Blok-militant op haar geweten heeft en de invasie van ons land toejuicht), dan is één ding duidelijk: je bent voor hen altijd maar een ongevaarlijke leider geweest, eentje om mee te lachen. Wat zegt dat verder over de partij waar die “leider” voorzitter van was?


“Frank Vanhecke bevestigde aan Story het nieuws van zijn nakend huwelijk, maar wilde er verder niets over kwijt.

Op Frank Vanheckes Facebookpagina werden de voorbije dagen door een tiental mensen felicitaties en gelukwensen gepost, waar de redactie van AFF/Verzet zich graag bij aansluit.

Helaas is aan de schaarse post van Frank Vanhecke op Facebook te zien dat de vroegere Vlaams Blok/Belang-voorzitter nog niet gek veel veranderd is in zijn politieke opvattingen. Met bijvoorbeeld een sympathiebetuiging voor Pegida Vlaanderen, terwijl huidig Pegida Vlaanderen-woordvoerder Kristof De Smet ook een Facebookvriend is van Frank Vanheckes nieuwe vlam Katrijn Van Tilborgh.”

Bron: AFF

Page 7 of 51

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter