Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Blog

Thursday21 February 2019

... maar spuien daarover een mist van onduidelijkheid.

“Ondanks zijn kritiek op Europa, is De Wever geen tegenstander van Europa. Al is er een duidelijke bewondering voor de vrijheid van Groot-Brittannië, waar premier David Cameron ‘geen probleem heeft, want ze doet niet mee met de rest van de EU, ze kan doen wat ze wil’. Wij daarentegen ‘kunnen dat niet’. ‘Europa is een keurslijf dat onze mogelijkheden ontneemt.’ De euro of de migratie wil De Wever daarom niet afgeschaft zien, ‘die zijn positief, op voorwaarde dat het gecontroleerd blijft’.”

Bron: De Standaard

“Ondanks zijn kritiek op Europa, is De Wever geen tegenstander van Europa. Al is er een duidelijke bewondering voor de vrijheid van Groot-Brittannië, waar premier David Cameron ‘geen probleem heeft, want ze doet niet mee met de rest van de EU, ze kan doen wat ze wil’. Wij daarentegen ‘kunnen dat niet’. ‘Europa is een keurslijf dat onze mogelijkheden ontneemt.’ De euro of de migratie wil De Wever daarom niet afgeschaft zien, ‘die zijn positief, op voorwaarde dat het gecontroleerd blijft’.”

Thursday, 03 December 2015 14:57

PVDA organiseert een petitie tegen een Saoedische investering

Written by

... en behartigt op die manier de belangen van China

Peter Mertens, voorzitter van de communistische PVDA, lanceert een petitie tegen een geplande Saoedische investering in de Antwerpse haven. Hij wordt daarbij zelfs moreel ondersteund door Koen Dillen, zoon van VB-oprichter Karel Dillen. Mertens’ hypocrisie is echter ook nu weer grenzeloos in al haar walgelijke eenzijdigheid.

Wednesday, 02 December 2015 17:30

Vormingsdag N-SA

Written by

Op zaterdag 5 december 2015 vindt een vormingsdag plaats in Gent. Afspraak daar van 14 uur tot 17 uur in ‘t Vosken op het Sint-Baafsplein. De dag heeft als doel een antwoord te geven op verschillende vragen die militanten hebben over de politieke standpunten van het N-SA. Na een korte inleiding – onder andere over de vraag: “Is het N-SA een belgicistische koers gaan varen?” – is er de gelegenheid om zelf vragen te stellen over actuele thema’s. Omdat de vraag naar vorming vanuit de basis zelf komt, willen wij alle solidaristen oproepen deel te nemen aan dit event. Een beweging kan maar groeien wanneer men bewust ageert, niet in het minst omdat bewustmaking gebeurt door actie én vorming. Ook voor hen, die altijd al een “mening” hadden over onze beweging, maar nooit onze standpunten kenden, is dit het uitgelezen ogenblik om een aantal zaken recht te zetten. Daarom zijn ook externen welkom op de vormingsdag, gelieve dan wel even te melden dat u komt op onze Facebook-pagina.

Tuesday, 01 December 2015 13:28

Saoedi-Arabië: een godsgeschenk?

Written by

Als de verzamelde Vlaamse linkerzijde (Groen, SP.a en PVDA) na veertig jaar stilzwijgen de betrekkingen tussen België en Saoedi-Arabië wil herzien, dan is dat allesbehalve een late bekering. Het is zelfs geen bekering, maar veeleer een wanhoopspoging om de façade van hun multiculturele utopie te redden en hun allochtone achterban uit de wind te zetten.

Externe vijand

Geef toe, wat is er gemakkelijker dan een externe vijand te zoeken in tijden van crisis? Een externe vijand als bliksemafleider en zondebok. Precies dat wat ze “extreemrechts” al jarenlang verwijten, maar dan op een andere manier. Toegeven dat er een samenlevingsprobleem met moslims zou zijn is te veel gevraagd. Dat zou immers de bestaansreden van hun eigen allochtone “Volksfront” ondermijnen. Dat “Volksfront” is een monsterverbond van westerse decadentie en islamitische intolerantie. Een monsterverbond bovendien van internationaal financierskapitaal en industrie enerzijds en linkse activisten anderzijds. Vanuit een autochtoon standpunt is het trouwens niets anders dan een Anti-Volksfront.

Wat is er gemakkelijker in tijden van fysieke en mentale lafheid dan een externe vijand te zoeken? Een externe vijand die niet lijfelijk aanwezig is, die niemand rechtstreeks “kwetst” of kan “kwetsen”. Meegenomen daarbij is dat die vijand ook nog eens zijn voeten veegt aan alle waarden die de linkerzijde pleegt te verdedigen, tenminste tegenover het autochtone deel van haar achterban (en niet of veel minder tegenover het allochtone deel). Die vijand biedt links de gelegenheid om nog eens al zijn troeven uit de kast te halen, temeer omdat hij ook nog eens bijzonder kapitaalkrachtig is. Wat de linkerzijde door haar monsterverbond met de burgerij en het allochtonendom niet meer kan vinden in het binnenland, zoekt ze dan maar in het (verre) buitenland: een reactionaire en kapitalistische vijand.

Tuesday, 24 November 2015 17:55

Turkije uit de NAVO, de NAVO uit Turkije!

Written by

Solidaristisch standpunt: Turkije uit de NAVO, geen oorlog met Rusland!

Turkije duldt blijkbaar geen pottenkijkers die zijn bewegingen aan het Syrische front in de smiezen houden. Het is afdoende bewezen dat de Turken tot op vandaag zowel logistieke als financiële hulp verlenen aan de soennitische moslimterroristen van IS: ze kopen olie van IS aan, verzorgen gewonde moordenaars ervan en leveren er méér dan zeker ook wapens aan. Dat zou de reden kunnen zijn dat Turkije een Russisch vliegtuig uit de lucht heeft gehaald vandaag.

NAVO-landen, die verplicht zijn een lid bij te staan als dat wordt aangevallen, mogen zich niet door het soennitisch-islamitische Turkije laten meesleuren in een oorlog met Rusland. Dat zou Turkije immers al te goed van pas komen om zijn imperialistische doeleinden te verwezenlijken, terwijl het zo tegelijkertijd kan afrekenen met de separatistische Koerden. Twee keer winst voor Turkije, maar waar liggen onze belangen bij dat alles? 

De NAVO mag geen wapen in handen van een islamitisch land zijn. Wij mogen geen soldaten opofferen voor de agenda van een godsdienstfractie binnen de islam, met name het soennisme (versus het sjiisme). Want daar draait de huidige oorlog in het Midden-Oosten voor een groot stuk om: godsdienstwaanzin in dienst van imperiale belangen, de waan van een nieuw kalifaat. Ook Turkije, de opvolgerstaat van het Ottomaanse rijk en dus het laatste bestaande kalifaat, zou maar wat graag het nieuwe kalifaat willen worden.

Om niet meegesleurd te worden in die godsdienstwaanzin moeten we Turkije uit de NAVO weren, minstens het artikel dat tot wederzijdse hulp verplicht voor dat land afschaffen. Voor ons is het verslaan van het huidige IS-kalifaat immers van levensbelang, omdat dat laatste als uitvalsbasis dient om ons te terroriseren. En onze soldaten dan laten vechten (en sneuvelen) voor een nieuw Turks kalifaat is compleet misdadig.

Geen oorlog met  Rusland, zeker niet om Turkse en soennitische belangen te verdedigen die voor ons niet van belang zijn. Laat daarom Syrië in handen van de Baath-partij en Assad. Zij zijn een garantie dat het soennitische radicalisme wordt ingetoomd. Radicalisme dat onze steden in terreurnesten heeft veranderd.

Geen medeplichtigheid aan een godsdienstoorlog! Geen uitbreiding van het conflict naar de rest van Europa, zeker niet naar Oost-Europa (daar zijn vandaag al spanningen genoeg vanwege territoriale belangen)! Laten we het belangrijkste niet uit het oog verliezen: we moeten niet de belangen van de Turken dienen, maar wel die van de Europese volkeren binnen NAVO-verband.


Handlangers van terroristen steken ons mes in de rug’

President Poetin reageert furieus op het vliegtuigincident van deze ochtend, waarbij Turkije een Russische straaljager neerschoot.

Volgens Turkse autoriteiten zou een Russisch gevechtsvliegtuig deze morgen het Turkse luchtruim zijn binnengedrongen. Het Turkse leger reageerde prompt door de straaljager, een SU-24, neer te schieten. Rusland ontkent stellig dat zijn straaljager boven Turkije vloog en is dan ook furieus.

In een officiële mededeling verklaarde de Russische president Vladimir Poetin: ‘We hebben lange tijd de beweging van olie en petroleum geregistreerd van Turkije naar bezet IS-gebied. Dit bewijst het enorme aantal aan financiële steun dat de terroristen ontvangen’, aldus Poetin. ‘Nu steken de handlangers van de terroristen ons een mes in de rug door onze vliegtuigen aan te vallen die het terrorisme bestrijden. Dit gebeurt ondanks de overeenkomst die we hebben getekend met onze Amerikaanse partners, net om dit soort incidenten te voorkomen.’

De Turkse link met IS

Poetin wees er verder nog op dat Turkije een van de landen is die verondersteld wordt te vechten tegen terrorisme binnen de internationale coalitie, die geleid wordt door Washington.

‘Als IS zoveel geld verdient met oliehandel - en dan hebben we het over honderdtallen miljoenen of zelfs miljarden dollars - en ze worden gesteund door de strijdkrachten van een volledige staat, dan is het duidelijk waarom ze zo schaamteloos optreden, mensen op zo’n wrede manier doden en terroristische aanslagen plegen overal ter wereld, tot in het hart van Europa.’

Bron: De Standaard

Page 6 of 51

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter