Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Artikels

Thursday15 November 2018

Friday, 08 May 2009 17:14

Flexibiliteitspact

Written by

Vlaams Belang wil bij monde van zijn voorzitter een flexibiliteitspact afsluiten tussen werknemers en werkgevers. Wij vragen ons af wat voor een gedrocht dat zal moeten voorstellen. Volgens Valkeniers - die de belangen van het patronaat duidelijk meer genegen is dan de belangen van zijn doorsnee electoraat - moet een danig pact uitmonden in een intersectorieel en interprofessioneel akkoord tussen alle maatschappelijke actoren in het economische veld. Dure woorden die verbergen waar het hier om draait. Maar in zijn toespraak op 1 mei was de voorzitter van het patronale belang dan weer zeer duidelijk. Een flexibiliteitspact moet er voor zorgen dat alle contracten en sociale afspraken in de vuilnisbak kunnen worden gekieperd. Voor Valkeniers (en de rest van de liberale partij-junta) moeten de arbeidsvoorwaarden tussen patronaat en werknemer grondig gedereguleerd worden. Met andere woorden, vroegere afspraken moeten door het patronaat niet worden nageleefd of nagekomen. In de papierversnipperaar ermee! Valkeniers wil zo de politieke praktijk van veel beloven (vóór de verkiezingen) en daarna weinig geven uitgebreid zien naar het economische spectrum. Beloftes in plaats van contracten, zwart op wit. Beloftes van de groot-industrie en het patronaat aan hun werknemers, welke gek gelooft daar nu in?

Saturday, 02 May 2009 13:20

Onderwijsbetoging in Brussel Featured

Written by

Op 28 april betoogden enkele duizenden studenten uit heel Europa in Brussel, terwijl de onderwijsministers van de EU even verder in Leuven de tiende verjaardag van de Bologna-verklaring aan het vieren waren. Die verklaring is vooral bekend van het feit dat ze de Angelsaksische Bachelor/Master-structuur heeft ingevoerd in het hoger onderwijs van de EU-lidstaten. De Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS) betoogde onder het motto: “ResPACT. Voor de vermindering van de studiekosten. Respecteer het VN-pact van New York. Op weg naar gratis onderwijs in Europa”.

Bijzonder aan die VVS is dat ze sterk geïnfiltreerd is door Comac, de studentenbeweging van de communistische Partij van de Arbeid (PVDA). En zelfs met zoveel succes dat het de (trotskistische) Actief Linkse Studenten (ALS) nogal de ogen uitsteekt. We pikken hier een citaat uit het ALS-document “Socialisme en linkse eenheid. De meningsverschillen tussen Comac en ALS, naar aanleiding van de anti-NSV betoging”:

Wednesday, 29 April 2009 14:24

Verhofstadt ongeschikt als voorzitter Europese Commissie

Written by

(Redactie N-SA) Als eerste minister van België heeft hij acht jaar lang mee het pad geëffend voor de financiële en institutionele crisis waar we nu voorstaan. Maar als het hem te heet onder de voeten wordt, kiest Guy Verhofstadt het hazenpad. Vlaanderen, zelfs niet België, kunnen hem iets schelen, want de politieke klasse hier beschouwt het premierschap van België maar als een opstapje naar het voorzitterschap van de Europese Commissie. De enige staat die echt telt in de (mislukte) staat België is: de Eurostaat. Verhofstadt noemt het veelzeggend:  “De Verenigde Staten van Europa”. Van liberalen over regionalisten tot zelfs postcommunisten: iedereen bouwt lustig mee aan deze moderne Toren van Babel. Nationale staten zijn daarbij obstakels die weg moeten om Europa de bittere pil van de globalisering te doen slikken. De Europese Unie is precies die bittere pil en die globalisering. Onze strijd tegen de globalisering begint dus bij de EU! Ons separatisme begint bij de EU! Het nieuw-solidarisme pleit voor de vorming van soevereine alternatieven, sterk genoeg om de strijd aan te binden met de partijen en belangengroepen van het internationale kapitaal.  Ons alternatief ligt in de Delta-unie, niet in de Europese Unie! Daarin moeten de volkeren van de Lage Landen zich aaneensluiten als ze zich van het juk van de EU hebben bevrijd.

Wednesday, 29 April 2009 08:17

KAPITALISTEN? GEBUISD! ABSOLUUT RENDEMENT ? ABSOLUTE WINST Featured

Written by

‘Absolute return’ moet zowat de walgelijkste marketingterm zijn in de bloeiende – of beter ‘woekerende’ – fondsenindustrie. In de nasleep van de beurscontractie in 2002 zochten beleggers en durfkapitalisten fondsen die hen een positief rendement konden bezorgen, ‘ongeacht de beursrevolutie’; een vrijgeleide voor klassenkapitalisme: het volk laten plooien en breken voor de grillen van de grootkapitalisten maar voor hen zelf een gouden vangnet creëren. Het grootkapitalisme wordt voorspelbaar in haar decadente methodes. Hun doelstelling is duidelijk: beter presteren dan cash. De gevolgen al even voorspelbaar als drastisch: hoogmoed komt voor de val. Anno 2009 vallen de resultaten dik tegen. De twintig absolutereturnfondsen in de Benelux die al minstens 5 jaar actief zijn, incasseerden sinds hun bestaan enkel verlies (bron: vwd Group). Waarom?

Sunday, 26 April 2009 18:41

Lang leve de hoofddoek! Featured

Written by

 

Met het N-SA hebben we geen enkel probleem met het bestaan van de hoofddoek zoals die in de islamwereld tot de vrouwenkleding wordt gerekend. We zijn dus tegen een verbod op die hoofddoek en andere religieuze symbolen, en we zijn tevreden dat die hoofddoek meer en meer het straatbeeld bepaalt van de vreemdelingenwijken in onze steden! Gans die discussie over de islamitische hoofddoek (de tchador) is net als het voortdurende gezaag over “de islam” vanuit rechts-nationale en neoconservatieve hoek een valse discussie die uiteindelijk leidt tot volksbedrog. De man in de straat gaat denken dat wanneer een vreemdeling zijn kledij- en uiterlijke levensstijl aanpast, er geen probleem met multicultuur meer is. De onzin van het zich aanpassen, het zich assimileren (een vorm van vreemdelingenintegratie) is zelfbedrog. De hoofddoek wordt met de dag meer populair bij islamitische meisjes en vrouwen, soms uit vrije wil en soms vanuit de familie “aangeraden”. Met het N-SA zijn we vooral blij dat die hoofddoek-kwestie met de regelmaat van de klok in de media opduikt en dat kan opgemerkt worden dat de afkeer ervoor bij de eigen bevolking enkel maar toeneemt. De redenen daarvoor halen we hier aan, op citaat: 

“1. Iemand die een hoofddoek draagt zou zogezegd niet voldoende blijk geven van integratie. Maar moeten wij dat dan niet aanmoedigen en goedkeuren? Zijn wij wel voor integratie? Het is net door het dragen van de hoofddoek dat een deel van de hier aanwezige vreemdelingen zich onderscheiden van de autochtonen. Door het dragen van de hoofddoek (voor zover dit een vrije keuze is) willen heel wat vrouwen hun 'anders zijn', hun niet-Europese identiteit affirmeren en bevestigen. Momenteel is er spijtig genoeg geen enkele partij meer die de terugkeeroptie bepleit.Elke partij verschuilt zich achter aanpassing en integratie. Maar is een Nederlands onkundige Marokkaanse vrouw zonder hoofddoek dan wel geïntegreerd en is een perfect Nederlands sprekende Turkse vrouw met hoofddoek plots slecht geïntegreerd? Die discussie wordt spijtig genoeg niet gevoerd, ook niet in de Vlaamse Beweging. Hierover hebben de toonaangevende Vlaamse strijdverenigingen nog geen woorden gerept. Zo voert TAK, terecht, axie tegen de Fransdolle politiek in de rand rond Brussel. Maar wat geniet de voorkeur: een Frans sprekende blanke Europeaan of een Nederlands sprekende islamitische Nigeriaan? Voor ons gaat de Vlaamse en Europese identiteit verder dan wat linguïstiek geleuter. Wij zeggen dus: 'draag gerust die hoofddoek maar doe het bij u en niet bij ons'.

Page 32 of 36

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter