Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Artikels

Monday20 August 2018

Friday, 27 February 2009 17:16

Economic War Cabinet

Written by

De hoofdeconoom van het beurshuis Petercam, Geert Noels (of tenminste, tot hij vandaag ontslag nam), doet een oproep naar de economische elite om een "economisch oorlogskabinet" in het land te installeren. Het feit dat een topman van een gokcasino, met name een van de meer bekende beurshuizen, oproept om een oorlogskabinet ter redding van het liberale superkapitalisme te installeren zou al menige wenkbrauw moeten doen fronsen. Niet zo in dit door corruptie en politiek parasitisme geteisterd land en zijn murw geslagen bevolking. Dat een individu (generaal?) en een beroepskaste (officieren?) die jaren aan een stuk de vrije kapitaalmarkt en het beursgokken hebben gepromoot nu aanbieden om onze bevolking onder de curatele van een oorlogskabinet te plaatsen, is zonder meer verbijsterend en zou in een normale staat weggelachen moeten worden. Met wat kwade wil zou men er zelfs een coup d'état van de failliete beurselite kunnen inzien en met juridische stappen een dergelijke anti-nationale en anti-volkse poging tot staatsgreep in de kiem smoren. Maar dit land heeft geen volkstrouwe en volkseigen elite meer, de politieke (en zeker de economische) elite is totaal verkocht aan het internationalisme en heeft meegewerkt aan de globalistische uitverkoop van volk en staat. Dat gaat al jaren zo, de politieke elite heeft zich daarbovenop al decennia lang laten omkopen door de financiële topklasse. Ze is er dan ook totaal mee verweven.

Saturday, 07 February 2009 14:35

De Sirenenzang van de Beschaving Featured

Written by

De Roemeense schrijver Cioran schreef in zijn Syllogismes de l’amertume dat Hitler gepoogd heeft de beschaving te redden door de barbarij. Een barbaarse poging, maar niettemin de laatste poging in het Westen volgens Cioran. Dat is allicht de reden waarom westerse beschaving en westerse waarden nu het ordewoord zijn van barbaren, die zich ervan bedienen voor politiek en ander gewin. Voor hen geldt: zij verkrachten de beschaving om de barbarij te redden. Nationalisten die zich dit beschavingsdenken eigengemaakt hebben, slaan de bal volledig mis. In de volgende tekst leggen we uit waarom.

Sunday, 25 January 2009 20:48

N-SA zet 2009 succesvol in!

Written by

Gisteren, 24 januari, vond de sfeervolle en geslaagde N-SA nieuwjaarsreceptie plaats. Zowat 70 aanwezigen genoten van gratis spijs en drank. In de Nieuwjaarstoespraak werd de nadruk gelegd op wat de doelstellingen zijn voor het N-SA in het komende jaar, een crisisjaar en een verkiezingsjaar, voor zover daar veel verschillen tussen zijn. Van de verkiezingsstrijd zal het N-SA alleszins gebruik maken om haar visie en standpunten verder te verspreiden. Daarnaast werd het voor het N-SA succesvolle startjaar 2008 kort overlopen, waarbij organisatorische en ideologisch-inhoudelijke uitbouw op de eerste plaats kwamen. In de nabije toekomst zal het N-SA alvast op diverse manifestaties aanwezig zijn, of deze zelf organiseren natuurlijk. Later op het jaar zal werk worden gemaakt van de veel gevraagde periodieke N-SA-publicatie.

 

Opmerkelijke tussenkomst op de Nieuwjaarsreceptie kwam van Vlaams Belang-militant Bert Wenselaers die een boodschap wenste te verkondigen. De tekst van zijn tussenkomst kan u als open brief hieronder lezen.

 KLIK VOOR VOLLEDIGE RESOLUTIE
  

Het N-SA bestuur bedankt alvast de aanwezigen, de nieuwe leden en de militanten voor de geslaagde inzet van het nieuwe jaar!

 


N-SA Coördinatie

Sunday, 18 January 2009 17:56

Vlaams Belang weer radicaal? Featured

Written by

Op de nieuwjaarsreceptie van het Vlaams Belang werden de krijtlijnen voor de verkiezingscampagne van aankomende juni uiteengezet. De politieke lijn moet opnieuw meer aansluiten bij de oude en vertrouwde thema's zoals Veiligheid-Vlaanderen-Vreemdelingen. Volgens Vanhecke & co moet de partij niet liberaler worden dan Lijst Dedecker, wat ons de spontane bedenking ontlokt dat dit ook moeilijk kan. Lijst Dedecker is ultra-liberaal, extremistisch zelfs, te noemen. Het Vlaams Belang heeft geen inhoudelijke kritiek op dat liberalisme en stelt zich tevreden met eenzelfde liberale leer als Dedecker aan te houden. Dat moet ook, want de partij is er op uit na de verkiezingen te gaan aanschurken bij die Dedecker om zo samen Vlaanderen om te vormen tot een (nog meer) antisociale samenleving. Die Forza Flandria is niet bedoeld om een echte Vlaamse staat uit te bouwen, het is veeleer een vehikel dat moet dienen om de staat af te breken en om te vormen tot een vrijhaven voor het individualisme en het liberale egoïsme. Dat Dewinter zijn hoop op dat Forza Flandria om aan de macht te komen nog niet heeft opgegeven, liet hij in een recent vraaggesprek met het weekblad Knack nog maar eens blijken. Daar verklaarde hij dat indien Lijst Dedecker genoeg stemmen haalde hij met zijn partij - aangevuld met de N-VA - bereid was in een regering te stappen. De solidaristische aspiraties die sommigen in de partij beweren aan te houden klinken in deze context wel behoorlijk cynisch, zelfs leugenachtig. Die partij is even veel (of even weinig) solidaristisch als dat de SP.A socialistisch is. Dus de radicale taal die men naar voor brengt en geaccentueerd wordt door het hernieuwde gebruik van een bokshandschoen is louter voor de schijn en dient vooral om oude kiezers (en vooral de vertrappelde militanten) te lijmen. Voor deze verkiezingen biedt de partijleiding dan ook een suikerstok met overschreden vervaldatum aan. Ze mogen er eens van likken en verder moeten ze niet zagen en klagen, maar zwijgen zoals ze dat al 20 jaar doen.Terwijl de heren en dames verkozenen in de pluche zetels van het burgerlijk establishment spijs en drank onder elkander delen kan de militant op zijn suikerstok kauwen, zou hij daar zin in hebben. Kwestie van dat ze nu eenmaal iets moeten hebben voor de vorm.

Tuesday, 13 January 2009 16:56

De 'Socialisten'

Written by

De ratten van de SP.A hebben de naam van hun nest weer eens veranderd, ze noemen het voortaan (het nest van) Socialisten en Progressieven Anders. Deze naamsverandering komt er nadat de banken al aan het wankelen waren gebracht door de kredietfraude, een die de kapitalisten zelf hebben georganiseerd. De beurs van Brussel heeft dus niet kunnen reageren op de socialistische naamsverandering omdat ze al op bodemkoersen zat, anders waren er vast en zeker nog een paar beursgenoteerde vennootschappen diep in het rood weggezakt na van deze revolutionaire socialistische actie kennis genomen te hebben. Zo was er tenminste nog iets van de rode kleur overgebleven, de kleur die de partij vroeger zo graag zag, pakweg 50 jaar geleden. Deze naamsverandering heeft echter niks te maken met enige marxistische of  trotskistische strategie tegen de crisissen van het kapitalisme, alhoewel er in die partij toch nogal wat van dat volk rondloopt (zoals de Rood-socialisten) die altijd de grootste bek opzetten. Maar als het erop aankomt de maatschappij te ordenen, volgen ze de toch doctrines van voornoemde heren. De pak-de-poen socialisten zoals mandatenverzamelaar Johan en marketingburgemeester Janssens zijn niet gediend met die flauwe zever welke de Rood fractie zoal uit haar botten slaat. Rode mollen zijn nog geen ratten, dat weet toch iedere rechtgeaarde van de sociaal-profiteurs, pardon, we bedoelen natuurlijk van de sociaal-democraten.

Page 32 of 35

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter