Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Artikels

Saturday20 January 2018

Recessie, crisis,… deze woorden verschijnen dagelijks in de pers. Bedrijven sluiten de deuren voor de komende weken, technische werkloosheid neemt – vooral in de metaalindustriein sterke mate toe. Herstructureringen en een golf van sluitingen en ontslagen, besparingen allerhande die ingrijpen in de loon- en arbeidsvoorwaarden… het passeert op dit moment allemaal de revue. De financiële crisis zal haar sporen nalaten in de komende tijd in vrijwel alle andere sectoren van de economie. Die crisis is nota bene ontstaan, - en we kunnen dit niet genoeg herhalen - door een te ver doorgedreven liberalisering, door een te zwakke greep van de politiek op de economie.

 Hierdoor kon het wilde kapitalisme een luchtbeleconomie opbouwen waarvan de gevolgen niet te overzien zijn wanneer de luchtbel openspat. Dat de wereldleiders snel bijeenkomen om een nieuw Bretton-Woods systeem uit te bouwen stelt op zich niet veel goeds voor. Maar de meubelen moeten nu eenmaal droog blijven… Het minimum maandloon voor een jongere die 1 jaar werkt, bedraagt slechts 1.440 euro! Nauwelijks voldoende om een deftig zelfstandig leven te kunnen leiden, gelet op de kosten voor huisvesting, verwarming, nutsvoorzieningen en eten. Ondertussen krijgt Gilbert Mittler, manager van Fortis, een ontslagvergoeding van zegge en schrijve 4 miljoen euro, 4.000.000 euro!!! Dit is profitariaat en parasitisme van het zuiverste soort. De man is ondertussen al weer aan de slag als adviseur en krijgt daar ongetwijfeld alweer een riante vergoeding voor.

Saturday, 22 November 2008 16:03

Illegalen en de corrupte staat Featured

Written by

De Belgische staat is een corrupte staat waar de machtskaste haar doelstellingen alleen maar kan opleggen aan de bevolking door middel van het in stand houden van een gecorrumpeerde ambtenarentop welke de doelstellingen van die machtskaste helpt te verwezenlijken. Daarom ook dat de door de politiek benoemde ambtenaren (zéker bij de top) in dit land zo vaak betrokken zijn bij malafide praktijken en dat ze het misbruik van openbare fondsen zijn gaan zien als een vorm van gewoonterecht. Niemand kijkt er nog echt van op als er weer eens benoemingen worden gefikst of vet betaalde postjes worden uitgedeeld aan personen die op zijn zachtst als zuivere parvenu's kunnen omschreven worden. Het 'ons kent ons'-sfeertje is hier in dit land alomtegenwoordig en de praktijk van knoeien en verspillen wordt verticaal gekopieerd, aangezien de politieke top dit gedrag toch elke dag weer schaamteloos tentoonspreidt. Deze toplaag heeft onze instellingen gewoon gekaapt en verkaveld onder elkaar al betrof het hier hun privé-bezit. Beheerders van het publieke domein krijgen lonen uitbetaald die ver boven elke redelijke vergoeding uitstijgen en de politietop staat wat betreft deze vuile praktijken vandaag als koploper bekend. Maar als je een grondige analyse maakt van hoe dit allemaal mogelijk is, dan kom je al vlug uit op de ware oorzaken die hebben geleid tot deze sfeer van immoreel verderf in onze instellingen, zeker maar niet uitsluitend bij de politie.

Sunday, 09 November 2008 20:01

Discriminatie? Het mag! Featured

Written by

Een rechter heeft geoordeeld dat het ontslag van een vakbondslid uit de vakbond ontoelaatbaar en onwettig is. Het vakbondslid in kwestie had op een kieslijst van de partij Vlaams Belang gestaan en was zo voor de vakbond niet meer aanvaardbaar als lid van hun organisatie vanwege de ideologische verschillen die deze kandidaatstelling meebracht. De ontoelaatbaarheid van het ontslag, en dus de verwijdering uit de vakbond, is echter niet op principiële gronden afgekeurd door de rechter maar wel doordat de vakbond had nagelaten de vakbondstatuten op een wettelijke wijze zo aan te passen dat dergelijke ontslagen op een juridisch correcte wijze zouden gebeuren. Omdat dit blijkbaar niet het geval was, is het ontslag nu voorlopig niet rechtsgeldig verklaard door de rechter. Het VB juicht de beslissing van de rechtbank toe en beweert dat ze een overwinning op de vakbonden heeft behaald...

 

Wednesday, 05 November 2008 20:08

De oorlog in Afghanistan zal bloedig zijn

Written by

De eerste zwarte president van een blanke natie is verkozen, hoe mooi en edel van de VS geldmagnaten om dat te laten gebeuren. Maar geen nood, de geldwolven van het militair-industrieel complex zullen weldra hun beloning voor het verraad dat ze plegen tegenover het eigen volk door Obama in cash vergoed krijgen. Ze zullen in ruil voor dat verraad een mooie en totale oorlog in Afghanistan mogen voeren, met eventueel een surplus als men daarna ook Iran gaat platbombarderen, wat Obama als huurling van de Amerikaanse wapen- en geldbandieten graag in gang zal zetten. De Democraten hebben wat dat betreft een lange traditie, remember Kennedy en Vietnam. De oorlog in de VS zal niet op het sociale front worden gevoerd maar op het bloedfront van de oorlog. Het mooie is dat Obama de Europese elite maar wat graag in zijn oorlogsplannen wil betrekken daarom ook die vele gelukwensen aan Obama, dat noemen ze bij de NATO open samenwerking. Wij van het N-SA hebben daar een veel passender benaming voor, knechtschap. De VS loopjongens binnen het Vlaams nationalisme kunnen nu gaan pronken met hun zwarte voorman en typen als De Man kunnen misschien eigenhandig een handje gaan helpen in Afghanistan. Kan hij mooi gaan sneuvelen voor de eerste Afro-Amerikaanse president. "We vechten voor Amerika" zei Vanhecke ooit bij een bezoek aan Amerika. Dat ze dat dan ook maar zelf gaan doen in plaats van Vlaamse jongens op te offeren aan de US geldwolven.

Eigen Volk Eerst, wat een leugenaars!


Hoofdcoördinator N-SA

 

Tuesday, 04 November 2008 19:53

Partij van de kleine man?

Written by

Op het congres van het Vlaams Belang van afgelopen weekeinde met als thema 'Vlaanderen op eigen kracht' zei de voorzitter van die partij, Bruno Valkeniers, dat hij aan zijn vriend Dedecker van Lijst Dedecker op de man af zou vragen of diens partij nu een donkerblauwe partij is of eerder een sociale partij voor de kleine man. Deze vraagstelling vinden wij van het N-SA toch wel heel vreemd en het toont aan dat de leiding van het VB denkt dat hun voornaamste concurrent even kleurloze en nietszeggende standpunten inneemt zoals zijzelf dat nu al meer dan 30 jaar doen. Of zou het kunnen dat Valkeniers de standpunten van Dedecker niet eens als donkerblauw percipieert, of nog verontrustender, zou het kunnen dat Valkeniers de reactionaire standpunten van LDD en zijn vriend Dedecker best wel goed vindt, maar ze een beetje versluiert wil zien achter een laagje sociaal vernis, een laagje vernis dat ze bij het Blok graag aan hun achterban als solidarisme verkochten. Nochtans is het partijprogramma van LDD zo klaar als pompwater wat betreft de keuze voor of tegen de kleine man. Het programma is radicaal tegen de kleine man en het is zelf radicaal tegen de belangen van grote groepen van de middenklasse, dat moet Valkeniers toch begrepen hebben als hij het gelezen heeft? Of is hij het er inderdaad stiekem mee eens?

Page 32 of 33

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter