Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Artikels Volkscultuur ondersteunen!

Thursday21 February 2019

Sunday, 12 October 2008 20:06

Volkscultuur ondersteunen!

Written by 

 

 

In Nederland hebben de heren Driss el Boujouli van de Unie van Marokkaanse Moslimorganisaties en Fahrid Azarkan van het samenwerkingsverband Marokkanen in Nederland het juist gezien. Zij eisen van de overheid dat ze de ontspoorde migrantenjongeren hard aanpakt. Het moet volgens deze heren gedaan zijn met het geweld en de drugsoverlast die deze jongeren veroorzaken. Ook de Unie van Moskeeën in Vlaanderen bij monde van de heer Mohamed Achaibi eisen een streng optreden tegen migrantenjongeren die zich te buiten gaan aan het terroriseren van hun buurten. Wat onze machtskaste niet durft te zeggen, wat de linke bende die zich links noemt met alle middelen in de doofpot wil steken, durven deze migranten luidop aan te kaarten. In deze context is het standpunt van het N-SA dat pleit om de vertegenwoordigers van de migrantengemeenschap meer verantwoordelijkheid te geven binnen hun eigen culturele omgeving niet zo maatschappelijk incorrect. Dat het politiek incorrect is, is een ander verhaal. Maar wie maalt er nu om die politiek correcte onzin die uitgekraamd wordt door de burgerij en hun linkse aanhangsel?

 

Net zoals Abou Jahjah een voorstander was van eigen scholen en eigen geloofsgemeenschappen, zo zijn wij voorstander om culturele identiteit en de eigen taal van de gastarbeiders die hier wonen in stand te houden. Ook de organisatie binnen migrantenwijken moet meer op de schouder worden gelegd van mensen binnen die gemeenschap. De veiligheid kan vergroot worden door bijvoorbeeld een samenscholingsverbod in te voeren in die wijken, zoals mijnheer Azarkan in Nederland voorstaat. Ze kunnen zelf uitgangverboden invoeren. De eigen wijken maar ook de leefomgeving daarrond zouden veiliger worden. We moeten de wil van een groot deel van de migranten volgen als ze het rootisme willen cultiveren, zij het door hun geloof of door andere uitingen van culturele eigenheid.

Waarom moeten die mensen gedwongen worden om te assimileren naar ons toe en waarom moeten onze mensen gedwongen worden om de eigen cultuur te gaan opgeven voor die assimilatiecultuur, die men zo mooi en misleidend multicultureel is gaan noemen? Er zijn in de migrantengemeenschap verantwoordelijke en verstandige mensen. Wij bedoelen daarmee niet de politiek uitgekochte groep die de eigen cultuur ontkent, maar mensen zoals Azarkan en Achaibi en niet te vergeten de vele imam die beseffen dat dit land niet hun echte thuisland is. We moeten diegenen ontmaskeren die de moslims voorhouden dat ze hier een soort van moslimenclave zullen kunnen uitbouwen. Maar juist om dat te voorkomen moeten alle wettelijke middelen worden aangewend om die mensen nog meer cultureel bewust te maken van hun roots. Alleen dan zullen ze meer gaan samenwonen in cultureel homogene wijken en alleen dan zullen ze vrijwillig meer en meer afstand nemen van de hun opgedrongen mengcultuur. Alleen dan zal men kunnen beginnen praten over terugkeerbeleid.

Door de aanstormende economische crisis en de werkeloosheid die daarvan het gevolg zal zijn, zal duidelijk worden hoe misdadige de migratiepolitiek van de machtskaste wel was en nog steeds is. Onze steden zullen een slagveld worden. Het geweld dat er nu reeds is, zal zich vermenigvuldigen en het zal aangestookt en aangevuurd worden door linkse terreurbendes die hun eigen agenda hebben. Wij, nationaal-revolutionairen, moeten kijken of er bondgenoten in de migrantengemeenschappen kunnen gevonden worden. Niet om de multiculturele maatschappij te behouden of te beschermen, niet om arbeidsimmigratie te ondersteunen of te gedogen. Neen, het moet een bondgenootschap zijn van mensen die beseffen dat deze multiculturele maatschappij dodelijk is, zowel voor ons eigen volk, als voor hun eigen volk. Daarom vrijwillige culturele entiteiten als eerste stap naar remigratie. Geluk en voorspoed voor iedereen, in de eigen omgeving en in het eigen land. Op het N-SA congres zal deze denkpiste verder worden toegelicht. Wij weten dat deze denkpiste nieuw en revolutionair is, maar het is de enige werkbare voor alle mensen die geloven in het eigen volk.

 

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter