Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Artikels Werklozen krijgen kwart minder uitkering

Wednesday23 January 2019

Thursday, 10 May 2012 20:33

Werklozen krijgen kwart minder uitkering

Written by 

Gejuich alom bij een deel van de massa dat door het liberalisme zo gek is gemaakt dat ze   bereid is de eigen sociale bescherming om zeep te helpen.

Plots worden links en de socialisten (die deze maatregelen mee mogelijk maken) gezien als mensen met verantwoordelijkheidzin. Eindelijk worden de werklozen aangepakt, menen zij die meeschuiven op het ritme van de liberaaldemocratie en die daarom graag meegaan in het verhaal van blinde besparingsdrift.

Dat men werklozen kan en moet dwingen om werk aan te nemen als het er is en dat men daarvoor niet mensen die geen werk vinden op droog moet zetten, daar heeft de goegemeente niet aan gedacht.

De uitkeringen moeten naar omlaag en liefst helemaal afgeschaft, vinden zij. En vanaf november krijgen zij gedeeltelijk hun zin. In feite krijgt de elite haar zin, maar dat onstapt aan het begripsvermogen van de door het liberalisme ge├»ndoctrineerde massa. Dat de regering feitelijk geen zaken heeft met de hoogte en de modaliteit van de uitkering, omdat de werkloosheidsvergoeding eigenlijk een verzekering is betaald door werkgevers en werknemers en aldus door een corporatief orgaan van beiden bepaald moet worden, dat laat links- en rechtsliberalen siberisch.

Stel je voor dat de regering morgen gaat bepalen dat je bij een autoongeval maar een deel terugkrijgt van waar je eigenlijk verzekerd voor bent. Met als reden dat er veel misbruik gemaakt wordt van de verzekering en er te veel fraude gepleegd wordt. Het kot zou te klein zijn en men zou zeggen dat de regering er geen zaken mee heeft. Men zou zeggen dat het de  verzekeringscontroleurs zijn die nagaan of er recht op vergoeding is. En als die er niet uit wijs raken, dat er dan rechtbanken over gaan.

Wel, bij de werkloosheidsverzekering bestaan die mechanismen ook. Ten eerste is er de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling (RVA) die bij een aanvraag tot uitbetaling nagaat of je wel recht hebt op een uitkering. Komen de verzekerden en de RVA niet tot een akkoord, dan zijn er ten tweede arbeidsrechtbanken.

Dus de hoogte van de uitkering heeft niets te maken met het feit dat er teveel misbruik zou zijn. Het laks beleid van de controlerende instantie  is hier wel verantwoordelijk. Wat heeft trouwens mogelijk misbruik met de hoogte van een uitkering te maken?

De waarheid is dat de elite op bevel van Europa moet besparen, maar bovenal dat Europa de werkenden wil verplichten om slechtbetaalde jobs aan te nemen. Dan moet men het bestaan van die "moeilijk in te vullen" jobs met een kistje zout nemen. Want er zijn in totaal meer dan 800.000 werklozen in plaats van de 400.000  die de overheid vermeldt.

En als men zo veel jobs op overschot heeft, waarom zijn er dan 120.000 laageschoolden actief in  dienstenchequebedrijven? Waarom subsidieert de overheid dan 20 euro per gewerkt uur in die branche? Zo kost een tewerkgestelde in die branche 140 euro per dag en dus 2.940 euro op een maand aan subsidie. Dat zijn dure werklozen, als je het ons vraagt.

En omdat men nu geen binnenlandse krachten (waaronder veel ingevoerde vreemdelingen) meer vindt om binnen die sector te werken (een staatssector in feite), voert de elite nu nog meer Polen en andere vreemdelingen in om die op te vullen.

Terwijl er dus 800.000 mensen aan de dop hangen.

En waarom neemt men van die werklozen de vergoeding grotendeels af en geeft men aan vreemdelingen tot 2.940 euro subsidie, terwijl de blanke werkloze die jobs onstolen wordt? Dat zou men zich eens moeten afvragen.

Maar wij weten het antwoord al.

De elite heeft nu zo veel vreemdelingen ingevoerd, dat zij op de arbeidsmarkt onze mensen verdringen. En anderzijds heeft de elite een massa werklozen bijgemaakt door korte werkopdrachten in de OCMW te orgaiseren, waarna die vreemdelingen ook aan de dop kunnen.

En wie zal de grap mogen betalen?

Dat zijn onze eigen mensen, die met de rug tegen de muur staan, geen werk vinden maar gekort worden op hun uitkering.

En dat liberaal tuig maar juichen.

Voor de rekening van het eigen volk.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter