Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Sunday21 October 2018

 

Een gemeenschap die niet 'cultureel conservatief' is dreigt door grote immigratiegolven overruled te worden.

 ( Studie : Piet van den Berg KU Leuven)

 

Met andere woorden, hoe decadenter de neoliberalistische elite en haar linkse uitwassen worden, hoe meer wij cultureel door immigranten zullen worden overstemt....
voor wie 'Gramsciaans' denkt is dat niets nieuws.
Het is de 'cultuur' – en het cultureel bewustzijn die een maatschappij vorm geeft - die uiteindelijk de bepalende factor is voor wie de macht heeft over de massa.

En wanneer een vreemde cultuur ( die van immigranten) de leidende cultuur wordt, omdat de huidige leidende cultuur te decadent is, daarom nalaat, de oude cultuur te verdedigen, ze integendeel afbreekt,dan is het gevolg dat de 'ingevoerde cultuur' ook de politieke macht in handen krijgt.
Dat links dit bewust doet is normaal, links denkt in Gramsciaanse termen om de huidige culturele (daarom ook politieke macht) af te breken.

Maar dat conservatieven en 'rechts' daar in meegaan (neem enkel het verhaal van 'Bo en de transgenderhysterie die ze teweegbrengt) dat is onvergeeflijk misdadig. ( zie de kritiek van rechts op het KVHV)
Dat betekend duidelijk, dat het huidige 'rechts' niet meer geschikt is voor zijn taak, de culturele hegemonie te behouden, misschien is het dan hoog tijd voor een 'nieuw rechtse' optie.
Waarbij een 'nieuw fascisme' mogelijks niet uitgesloten hoeft te zijn.

 

Naar aanleiding van de toetreding van de Iraanse landverraadster ( zij wil de Islamitische Republiek weg ten voordele van het Amerikanisme en de gewezen Sjah) 'Darya Safai' tot de N-VA - waarbij zij zegt, voor een ministerpost te willen gaan - is ook Vlaams Belang 'ideoloog' - en Israël agent - Sam Van Rooy, dolenthousiast.

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180202_03336151

 

De man die mee het beleid van een partij stuurt die zegt : 'op te komen voor het eigen volk' verklaart in de standaard vandaag:

"Dat het een goede beslissing is van de Iraanse Safai 'om in ons land in de politiek actief te worden ( en dus op die manier nog meer tot de vorming van een politieke vreemdelingenelite bij te dragen waarmee de eigen 'Belgische' elite dan 'de kleine blanke man onder de duim kunnen houden).
Volgens Vlaams Belang 'ideoloog' Van Rooy : zijn er op de dag van vandaag te weinig mensen van vreemde origine in de politieke actief die hun stem laten horen"

Haloooo...

Wanneer zal het VB een congres organiseren waarbij zij de multiculturele cultuur als 'Vlaamse cultuur' omarmt, net zoals de N-VA dat heeft gedaan, het is nog maar een kwestie van tijd voor ze dat zullen doen.

Misschien dat men - als eindconclusie op dergelijk congres, tot de beslissing komt, de partij te ontbinden, samen te gaan met de N-VA.

Een nieuw VNV maar dan zonder identitair' of 'native' karakter.

Verschil tussen beide partijen is er (ten gronde) toch al niet meer, dankzij de ideologen én leiders van het Vlaams Belang die meer de agenda van buitenlandse mogendheden verzorgen dan die van het eigen volk ter harte te nemen.

Dus waarom nog stemmen op het Vlaams Belang?

 

Het was in donkere tijden verboden  'aan het bestaan van God te twijfelen'-maar ook luidop twijfelen aan de'drieledigheid' waaruit die 'Goddelijkheid' bestond,was verboden.

Met zware gevolgen voor diegenen die het toch waagden er hun twijfels over te uiten,het was een halszaak dat te doen. (zoals-zogenaamde-hate speech vandaag is)

Mocht facebook toen al hebben bestaan,men zou voor het leven 'geband' zijn - sociale mediabedrijven en vrijheid van mening, het is zoals een gemengd huwelijk,onzuivere koek.

 

De verlichting heeft aan deze donkere tijden een eind gemaakt,dat beweren onze liberale en linkse-licht infantiele-mensjes toch-dat doen ze in hun media-en op hun universiteiten lopen ze daar hoog mee op. Het 'verlichtingsdenken' bracht vrije mening heet het:'Probleem is dat ze er niet bijvertellen'voor wie de meningsuiting geldt' blijkbaar niet voor het 'gemeen.

'Gemeen'dat vandaag tot populistische massa bevordert is door de elite. (benaming die een soort morele splintebom bevat om er 'protestanten' mee te kunnen likwideren)-wat lijkt'vroeger'dikwijls akelig op 'vandaag'.

 

In Europa mag men vandaag aan het bestaan van God (niet in moslimwijken uiteraard,vanwege een verkeerd begrepen en daarom omgekeerd 'gelijkheidsbeginsel'-gelijkheidsbeginsel dat die mensen veel meer gelijk maakt dan al de andere mensen in ons land zijn-vreemdelingen zijn dan ook het 'uitverkoren bevoorrechte volk' van onze elites-met alle privileges die daarbij horen.

 

Maar de 'Verlichting' heeft nog meer van dergelijke beperkingen in zich,zo mag je nooit twijfelen aan het bestaan van de 'heilige Holocaust'-met zware gevolgen voor de overlaten die het wel doen. (en-in plaats van te twijfelen over de 'drieledigheid' in het christelijk Godsverhaal vroeger-is het hier zaak de 6 miljoenregel in acht te nemen).
Anders volgt maatschappelijke én juridische 'castratie'(daarom blijven we'gelovig'wat deze materie betreft)

 

We leven in de 21'ste eeuw, maar onze elite zit mentaal vast in de donkere middeleeuwen,in tijden, waar het ontkennen van het bestaan van 'heiligen'met maatschappelijke en juridische repressie bestreden werd.

Zo wordt vandaag het ontkennen van de 'natuurlijkheid van de multi-etnische samenleving' als een maatschappelijke doodzonde beschouwt: met morele en juridische verkettering als gevolg.

Ook de maatregelen om(zogeheten)'hate speech'van sociale media te bannen,is daar een symtoom van,-'de Bloedraad'kijkt mee.

To daar de neoliberale ,en de linkse,'voorruitgangsvisie'.

Democratie... het is één grote leugen. ( fake news, in moderne termen gesproken)

Thursday, 01 February 2018 14:03

Democratie is de moordenaar van elke hartstocht

Written by

 

Democratie doet niet alleen elke mens zijn voorouders vergeten, maar scheidt hem ook van zijn nakomelingen en van zijn tijdgenoten.

'Zij werpt hem steeds op zichzelf terug en dreigt hem ten slotte geheel en al op te sluiten in de eenzaamheid van zijn eigen hart'.(of in de ingebeelde 'gender-identiteit')zoals vandaag de mode is... nvdr.

 

Alexis de Tocqueville.

Tuesday, 30 January 2018 20:09

Over de huidige 'transgenderhysterie'

Written by

 

Wat moet er gebeuren met mensen in de psychiatrie die, als ze in de spiegel kijken, zichzelf als een reïncarnatie van Napoleon, Hitler, of Charlie Chaplin herkennen, zoals sommigen – niet als psychisch erkende gestoorde mannen – zichzelf in de spiegel als vrouw, of omgekeerd, een vrouw zich als een man ziet?
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180130_03329205

 

Moeten we dergelijke -tot hiertoe als psychiatrische patiënten beschouwde mensen-het recht én de middelen geven zich te laten transfereren in Napoleon,Hitler of Charlie.

Waarbij zich de vraag opdringt:moeten we die omgebouwde Napoleon's en Hitlers en Charlie's nog wel opgesloten houden in'zothuizen'(sorry:ik bedoel natuurlijk,psychiatrische ziekenhuizen,in deze politiek correcte en gevaarlijke tijden moet men opletten niet als-'abnormaal''normaal'-over te komen. Dat zou vlug als een 'strafbare houding' kunnen gezien worden door het justitie-apparaat van de heersende elite. Als de vele logebroeders die justitie telt ergens een drangt 'ongelijkheid'opnsuiven is het oppassen geblazen.Secteleden zijn zelden'verdraagzaam voor andere meningen.

 Met andere woorden, als de maatschapij-zo zot als een achterdeur is,kunnen we dan nog mensen als 'zotten' behandelen, mensen die daardoor niet het recht hebben- te zijn wie ze willen zijn, zonder gevaar om opgesloten te worden.

 

En wat men een volwassen mens die zichzelf  in de spiegel als kind ziet, mag dat soort mensen dan seksuele relaties onderhouden met jonge kinderen, even jong dan de eigen zieke geest denkt te zijn... mag die getormenteerde ziel dan pedofiele daden stellen,omdat die daden voortspruiten uit een'natuurlijke'-niet door enige maatschappelijke moraal gehinderde drang waar de maatschappij zich hoort bij neer te leggen?

 

Of stopt daar het laxisme in verband met de huidige transgenderhysterie.Wie zal het zeggen, ... in een Europa dat compleet decadent is ... zo decadent dat ik islamieten begrijp-in hun afkeer van dit soort van 'westerse' maatschappij.

Page 3 of 117

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter