Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday19 September 2018

Sunday, 09 November 2008 20:01

Discriminatie? Het mag! Featured

Written by

Een rechter heeft geoordeeld dat het ontslag van een vakbondslid uit de vakbond ontoelaatbaar en onwettig is. Het vakbondslid in kwestie had op een kieslijst van de partij Vlaams Belang gestaan en was zo voor de vakbond niet meer aanvaardbaar als lid van hun organisatie vanwege de ideologische verschillen die deze kandidaatstelling meebracht. De ontoelaatbaarheid van het ontslag, en dus de verwijdering uit de vakbond, is echter niet op principiële gronden afgekeurd door de rechter maar wel doordat de vakbond had nagelaten de vakbondstatuten op een wettelijke wijze zo aan te passen dat dergelijke ontslagen op een juridisch correcte wijze zouden gebeuren. Omdat dit blijkbaar niet het geval was, is het ontslag nu voorlopig niet rechtsgeldig verklaard door de rechter. Het VB juicht de beslissing van de rechtbank toe en beweert dat ze een overwinning op de vakbonden heeft behaald...

 

Wednesday, 05 November 2008 20:08

De oorlog in Afghanistan zal bloedig zijn

Written by

De eerste zwarte president van een blanke natie is verkozen, hoe mooi en edel van de VS geldmagnaten om dat te laten gebeuren. Maar geen nood, de geldwolven van het militair-industrieel complex zullen weldra hun beloning voor het verraad dat ze plegen tegenover het eigen volk door Obama in cash vergoed krijgen. Ze zullen in ruil voor dat verraad een mooie en totale oorlog in Afghanistan mogen voeren, met eventueel een surplus als men daarna ook Iran gaat platbombarderen, wat Obama als huurling van de Amerikaanse wapen- en geldbandieten graag in gang zal zetten. De Democraten hebben wat dat betreft een lange traditie, remember Kennedy en Vietnam. De oorlog in de VS zal niet op het sociale front worden gevoerd maar op het bloedfront van de oorlog. Het mooie is dat Obama de Europese elite maar wat graag in zijn oorlogsplannen wil betrekken daarom ook die vele gelukwensen aan Obama, dat noemen ze bij de NATO open samenwerking. Wij van het N-SA hebben daar een veel passender benaming voor, knechtschap. De VS loopjongens binnen het Vlaams nationalisme kunnen nu gaan pronken met hun zwarte voorman en typen als De Man kunnen misschien eigenhandig een handje gaan helpen in Afghanistan. Kan hij mooi gaan sneuvelen voor de eerste Afro-Amerikaanse president. "We vechten voor Amerika" zei Vanhecke ooit bij een bezoek aan Amerika. Dat ze dat dan ook maar zelf gaan doen in plaats van Vlaamse jongens op te offeren aan de US geldwolven.

Eigen Volk Eerst, wat een leugenaars!


Hoofdcoördinator N-SA

 

Tuesday, 04 November 2008 19:53

Partij van de kleine man?

Written by

Op het congres van het Vlaams Belang van afgelopen weekeinde met als thema 'Vlaanderen op eigen kracht' zei de voorzitter van die partij, Bruno Valkeniers, dat hij aan zijn vriend Dedecker van Lijst Dedecker op de man af zou vragen of diens partij nu een donkerblauwe partij is of eerder een sociale partij voor de kleine man. Deze vraagstelling vinden wij van het N-SA toch wel heel vreemd en het toont aan dat de leiding van het VB denkt dat hun voornaamste concurrent even kleurloze en nietszeggende standpunten inneemt zoals zijzelf dat nu al meer dan 30 jaar doen. Of zou het kunnen dat Valkeniers de standpunten van Dedecker niet eens als donkerblauw percipieert, of nog verontrustender, zou het kunnen dat Valkeniers de reactionaire standpunten van LDD en zijn vriend Dedecker best wel goed vindt, maar ze een beetje versluiert wil zien achter een laagje sociaal vernis, een laagje vernis dat ze bij het Blok graag aan hun achterban als solidarisme verkochten. Nochtans is het partijprogramma van LDD zo klaar als pompwater wat betreft de keuze voor of tegen de kleine man. Het programma is radicaal tegen de kleine man en het is zelf radicaal tegen de belangen van grote groepen van de middenklasse, dat moet Valkeniers toch begrepen hebben als hij het gelezen heeft? Of is hij het er inderdaad stiekem mee eens?

Thursday, 30 October 2008 17:48

Over het N-SA en stakingen, orde… Featured

Written by

Stakingen goedkeuren, allicht bestaat er binnen de rechtse Kerk geen grotere vloek. N-SA keurt stakingen goed, maar we behoren –gelukkig- niet tot de klassieke rechtse (of linkse) Kerk! Her en der breken de jongste weken stakingen uit (Beaulieu, Gevangenissen, Carrefour,...), de sociale onvrede neemt toe. Als nieuw-solidaristen steunen wij stakingen, ook al zijn ze tegen het door rechts (ook de oude solidaristen!) zo geprezen Orde-beginsel. Over de reden waarom wij dit doen, dit artikel.

Een aantal rechts(-nationale) critici verdenken ons omwille van ondermeer deze pro-stakingshouding van nationaal-bolsjevistische sympathieën. We moeten hen teleurstellen. Ook al bekennen we ons tot de nationaal-revolutionaire stroming en hebben we enige sympathie voor figuren als Niekisch, wij zijn daarom nog geen "natbols"! Met onze uitleg zouden we er ons eenvoudig kunnen vanaf maken door te verwijzen naar het artikel 'De baas is een smeerlap' van de hand van Koenraad Elst, ooit verschenen in 't Pallieterke en terug te vinden in de artikels op onze webstek. Met de gedachtegang van Koenraad Elst in dit artikel kunnen we grotendeels akkoord gaan. Maar we gaan op onze visie toch nog wat dieper in.

In tegenstelling tot de klassieke rechterzijde en de conservatieven geloven wij niet echt in "evolutie", in een gezapige gewenste verandering van het maatschappelijke, politieke en sociaal-economische systeem. Orde is er niet meer (wat in de tijd van pakweg Joris Van Severen wel even anders was) dus wat valt er nog te bewaren van het bestaande chaossysteem? Elk maatschappelijk instituut dat Orde schept of onderhoudt werd of wordt vernietigd door het ethisch en economisch liberalisme: de Kerk, ouderlijk gezag, leerkrachtengezag, de sociaal geëngageerde bedrijfsleider,... ze smelten allen als sneeuw voor de zon. Wat steeds meer overblijft is een typisch "westerse", Amerikaanse maatschappij: oorlog van allen tegen allen, concurrerende individuen die zich suf consumeren en produceren.

Gans deze decadente liberaal-democratuur kan op niet de minste sympathie bij ons rekenen. Niets minder dan haar ondergang wensen we! Stakers die toegangen blokkeren, dat is –hoe beperkt ook- tenminste nog een blijk van daadkracht. Strijd in plaats van oeverloos slap "overleg" en gekonkel binnen het bestaande systeem dat toch telkens weer uitdraait op winst voor het grootkapitaal.

Staking is een vorm van strijd, zelfs wanneer ze opgestart en vooralsnog ingebed worden door de systeemvakbonden. Stakingen kunnen een energie opwekken die niet noodzakelijk volledig onder controle te houden valt door de systeemkrachten, met inbegrip van de vakbonden. Zeker niet, wanneer de stakende werknemer van de ene dag op de andere zijn of haar weinige spaargeld bij de banken in rook zou zien opgaan. Voor elke politieke kracht die ingaat tegen het heersende systeem en haar machtshebbers is dit op zich reeds een interessant gegeven. Pas wanneer een Volksstaat de maatschappelijke structuren en instituten heeft hersteld of opgebouwd waarin Orde kan gedijen, wordt echte samenwerking mogelijk en krijgt strijd een andere betekenis.

Dat stakingen meestal door de systeemvakbonden uitgeroepen worden verandert niets aan de voor ons interessante inhoud en het potentieel dat ze kunnen bezitten. De gesyndiceerde werknemer verneemt via de pers ook wel dat de kopstukken van ACV en ABVV een maandelijks loon van respectievelijk 4000 en 4700 euro opstrijken of dat het ACW bijvoorbeeld met handen en voeten verstrengeld zit in het banksysteem (Dexia). De werknemer weet of verneemt ook wel dat vakbondslui soms delocalisaties aan hun achterban verkopen omdat ze zelf lucratieve postjes zijn beloofd bij hun multinationale ondernemingen. Geloven we dan dat er een plotse algemene staking annex revolte zal uitbreken die het tabula rasa zal brengen? Neen! Maar wat stokken in de wielen steekt van deze op maximale winst en groei beluste economie kan gewoon niet slecht zijn. Tegen het globaliserend internationalistisch grootkapitaal is staking voor al wie het nationalistisch "eigen-volk-eerst" genegen is, een gewettigd actiemiddel!

Monday, 27 October 2008 18:21

Dagloonkapitalisme Featured

Written by

Zoals met vroegere economische crisissen zijn ook nu weer dagloners de eerste slachtoffers van de economische recessie. Ten tijde van Daens moesten die dagloonarbeiders nog aan de poorten van de bedrijven gaan bedelen voor een job en was het de voorman die de arbeiders die hij die dag nodig had eruit pikte. Als je die voorman een centje toestopte of beloofde om iets van je loon aan hem af te staan, dan waren je kansen op werk hoger. Allemaal verleden tijd denken velen, maar niks is minder waar. Net zoals 100 jaar geleden is dat systeem al enkele jaren weer helemaal terug ingeburgerd. Alleen noemt men het nu interimarbeid en is de interimwerknemer gepromoveerd tot 'flexwerker' (flexibele werknemer). De flexwerker moet nu niet meer aan de bedrijfspoort gaan staan om een job toegeschoven te krijgen van een voorman. Neen, je kunt je nu inschrijven in trendy lokaaltjes die in elke stad de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond zijn geschoten en men interimkantoren noemt. Elke jonge werknemer kent ze wel. Ook moet je nu geen fooi meer geven aan de voorman. Neen, nu pikken die interimkantoren gewoon een stuk van je loon in en dat noemen ze dan commissie. Simpel, iedereen tevreden toch? Alleen zijn die flexwerkers losse werkkrachten die geen band of verbintenis hebben met de bedrijven waar zij op dagbasis zijn tewerkgesteld. Ze zijn gewoon hulpjes voor één dag, zonder rechten en vooral zonder bescherming of werkzekerheid.

Page 115 of 116

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter