Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday19 September 2018

Tuesday, 23 December 2008 11:11

Het Einde van het Kapitalisme Featured

Written by

 

Wat is dat “fractioneel bankieren”? (1) Daarachter schuilt de ongelooflijke wetenschap, dat banken iets mogen uitlenen, dat zij eigenlijk niet eens bezitten, namelijk kapitaal, geld in de vorm van een krediet met interest. Ze zijn hierdoor niet meer dan valsmunters, welke met valse bankbiljetten – dus enkel iets dat op geld lijkt – echte goederen en diensten betalen, en dus geen echte tegenwaarde bieden.

Monday, 22 December 2008 17:59

De elite kent geen scheiding der machten, zij is de macht! Featured

Written by

De politieke en economische elite welke de staat België als omhulsel gebruikt voor haar smerige zaakjes heeft een jarenlang taboe, dat als een omerta stilletjes door alle betrokkenen werd verzwegen voor de buitenwereld. Met de laatste ontwikkelingen is deze echter doorbroken, met enkele treffende vaststellingen tot gevolg. Deze omerta betreft het gebruik en vooral het misbruik dat de machtselite al decennia lang in dit land maakt van de rechterlijke macht en haar dienaars. Het is echter niet toevallig dat de zwijgplicht nu op de helling wordt gezet door een deel van diezelfde machtskaste. Het verbreken van de omerta valt samen met de strijd die de verschillende fracties op dit ogenblik met elkaar uitvechten. De tegenstellingen binnen de economische elites, maar ook binnen de politieke knechtenbende, zijn zo groot geworden dat de verschillende clans en belangengroepen in dit land zich niet meer schromen om hun belangengeschillen nu op straat en in de media (en blijkbaar ook al op aandeelhoudersvergaderingen) openlijk uit te vechten. De strijd die nu binnen de machtskaste woedt, is er een om de resterende macht, de resterende postjes en vooral het resterende geld welk binnen het Europese kader (waarbinnen het land meer en meer ingesloten raakt) nog over zal blijven voor de nationale elite.

Thursday, 18 December 2008 20:18

Wereldregering? Featured

Written by

Wereldregering: het idee klinkt zo utopisch dat je zult denken er lachend of schouderophalend mee weg te komen. Dat is vandaag echter niet meer het geval. Een journalist van de Financial Times, een van de meest gezaghebbende kranten ter wereld, heeft onlangs een pleidooi ervoor gehouden. In het artikel “And now for a world government” (9 december) pleit journalist Gideon Rachman zonder blikken of blozen voor een wereldregering naar het model van de Europese Unie. De kosmopolitische infiltratie van onze zogenaamde publieke opinie is reeds zo ver gevorderd dat het boude cynisme waarmee deze “profeet” – de man behoort tot een volk van profeten – zijn pleidooi houdt nog nauwelijks ophef veroorzaakt.

 Gideon Rachman schrijft:

“Dus: zou het Europese model wereldwijd kunnen gaan? Er zijn drie redenen om te denken dat het kan.

Ten eerste, het wordt steeds duidelijker dat de moeilijkste vraagstukken waar regeringen voor staan internationaal van aard zijn: er is wereldwijde klimaatopwarming, een wereldwijde financiële crisis en een ‘wereldwijde oorlog tegen terreur’.

Thursday, 18 December 2008 15:31

De Brabançonne speelt, VB-Mandataris staat in de houding

Written by

Tot hoe ver de collaboratie met de Belgische staat - en meer bepaald met diens gewapende arm - kan leiden konden we enkele weken opnieuw ondervinden op een congres van het ACMP. Op het congres van de onafhankelijke vakbond ACMP (Algemene Centrale van het Militair Personeel) werden alle politieke vertegenwoordigers van de machtskaste uitgenodigd, zo ook mijnheer Luc Sevenhans van het Vlaams Belang. Deze mijnheer, die zichzelf nationalist durft te noemen, zetelt namelijk in de Comissie Defensie van de Kamer. Die Kamer, dat Belgische parlement, dient zoals elke goede nationalist zou moeten weten als beheercentrum van de Belgische staat en wordt dan ook gerund door de Belgische politieke kaste die ze instandhoudt. Het ACMP, waar mijnheer Sevenhans kind aan huis is, blijkt een echte en onvervalste belgicistische (en dus tweetalige) club te zijn en - zoals je van dat soort clubjes kunt verwachten - wordt alles daar netjes in de twee landstalen vermeld, ook op hun webstek en in hun geschriften. Maar toch, het is niet moeilijk te raden waarom die Belgicistische vakbond mijnheer Sevenhans heeft uitgenodigd op hun Congrès National. Op zijn webstek ijvert mijnheer le député belge namelijk voor een uitbreiding van het defensiebudget voor l'armée belge. Ook wil mijnheer dat 'ons leger' niet meer werkloos moet toezien als ten tijde van de criminele NAVO-tussenkomsten in Kosovo en Servië, en volgens de laatste berichten ook al niet in Congo. Mijnheer Sevenhans vond het spijtig dat ons leger niet in staat bleek in Kosovo en Servië effectief deel te nemen aan operationele bombardementen op een soeverein land. Mooi nationalisme!

Thursday, 11 December 2008 21:30

Open Brief aan Bert Schoofs Featured

Written by
Beste,
 
Reeds in 2006 bereikte me via allerlei nieuwskanalen en mondelinge opmerkingen het bericht omtrent incidenten tussen 2 groepen vreemdelingen, met name jongeren van Turkse en Joodse origine. Als mijn geheugen me niet in de steek laat was hierover een heftige discussie ontstaan in de Beringse gemeenteraad.
 
Er werd dan blijkbaar door het Vlaams Belang een herdenkingsmonument voor de Joodse gemeenschap gevraagd voor deze gebeurtenissen. Het deed me destijds al de wenkbrauwen fronsen, maar vond het niet de moeite om hierover iets te zeggen. Nu is de discussie blijkbaar weer open en vraagt het Vlaams Belang een heus monument voor de slachtoffers van de holocaust. Ik veroorloof het me om even terug te duiken in mijn eigen verleden.
 
In 1982 werden wij als militanten van het Vlaams Blok de toegang verhinderd tot één of ander zaaltje in Beringen, door het zogenaamde 'Anti-Fascistisch Front' en plaatselijke linkse politici. Na een stevige vechtpartij geraakten we uiteindelijk binnen, maar daarna niet meer buiten. De rijkswacht moest ons ontzetten.
 
Page 114 of 116

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter