Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Wednesday20 February 2019

Monday, 31 August 2009 18:15

BIM - Bijzondere Inlichtingenmethoden Featured

Written by

Banken worden weggegeven aan buitenlandse kapitaalgroepen, de meerprijs wordt door het volk betaald. Staatsbedrijven worden deels of volledig geprivatiseerd, het volk betaalt de hoogste prijzen aan de private eigenaars voor diensten. Topjobs worden door de elite gecreëerd om logebroeders vet te mesten; het volk betaalt. Partijen zijn maffiabendes geworden die de staat leegzuigen; het volk betaalt. Rechtbanken zijn gokkantoren en als je geen geld genoeg hebt om te spelen, kun je naar gerechtigheid fluiten; het volk betaalt. De politie is altijd op zoek naar iets, maar houdt zich ver van onderzoek naar de topcriminelen binnen de elite die dit land op een onbeschaamde manier uitmelken; het volk betaalt. De liberale machthebbers voeren duizenden vreemdelingen in tot grote vreugde van de kapitalistische uitbuiters; het volk betaalt de verblijfskosten.

Terwijl de elite rustig de boel laat waaien wat betreft de essentie van alle hierbovenstaande zaken - en geloof mij: de lijst is niet exhaustief - houdt de club van senatoren zich met ernstigere zaken bezig. De senatoren hebben in een van hun reflectiecommissies zowaar nieuwe wetten klaar staan om daarmee door henzelf gecreëerde vijanden aan te pakken: de radicalen en de extremisten. Niet de radicalen en de extremisten van het bankwezen, die al het spaargeld van onze bevolking hebben verduisterd. Niet de radicalen en extremisten van het kapitaal die de crisis door de volksmassa willen laten betalen. Niet de radicalen en extremisten zoals Karel Vinck, die schrijft dat dit land een revolutie nodig heeft en daarmee eigenlijk bedoelt dat hij met revolutionaire middelen ons sociale systeem wil kapotmaken. Niet die extremisten die dorpen als Doel met de grond willen gelijkmaken, om daar dan nog maar eens een nutteloos dok van enkele miljoenen euro door bevriende aannemers te laten aanleggen. En uiteraard niet de liberale extremisten die vrije-markt-economie en volksverloedering door multikul voorstaan en die verantwoordelijk zijn voor de volledige wetteloosheid waarin illegalen hier kunnen verblijven en floreren. Neen, deze onschuldige zielen worden niet verontrust door de nieuwe antidemocratische wetsvoorstellen van onze senatoren.

Monday, 24 August 2009 11:20

Liberaal defaitisme

Written by

Op de IJzerwake heeft de leiding van het VB weer een ballonnetje opgelaten dat het wellicht wou meenemen op de bezinningsdagen van volgende maand. Daar zal worden bedisseld hoe de verdere doorvoering van de liberale denkpiste Forza Flandria aan de militanten zal worden uitgelegd. Dit zonder de basismilitant die solidaristische roots heeft af te stoten. Een huzarenstukje dat wordt bereid en tot hapklare stukken gekookt door de liberale vleugel van de partij (die nu alle macht in handen heeft). Naderhand zullen deze hapklare geliberaliseerde brokken worden opgediend door de radicaal van dienst, Filip Dewinter, en zal het als surrogaat voor solidarisme moeten fungeren. Aangebrande soep dus.

Om die nieuwe koers uit te proberen op de achterban werd de IJzerwake als proefterrein genomen. De nieuwe koers werd er aangebracht door een neutrale persoon met wie de partij zogezegd niets te maken heeft. Frans Crols, oud-hoofdredacteur Trends, het propagandablad van de kapitaalselite. Mijnheer Crols is ook medewerker van de denktank In de Warande, een groep waar het VB graag de hoed voor afneemt. Ze zou voor een schouderklopje van die club nog veel meer uit doen, maar dat zou geen zicht zijn. Wat dat deel van de Vlaamse patroonselite schrijft en zegt wordt op de Madou even heilig beschouwd als soera's in de Koran voor een vrome moslim. Mijnheer Crols mocht dan ook het heilige kapitalisme en de maagdelijke vrijemarkteconomie komen bezingen en prijzen. Het was zowaar een eredienst opgedragen aan die sukkelaars en onderdrukten uit de economische wereld. Hoog werden de bedrijfleiders en bedrijven geprezen, zelfs Studio 100 werd als voorbeeld gesteld van innovatief ondernemen. Plopper de plop nog aan toe!

Friday, 14 August 2009 15:19

Talibanrechtbanken Featured

Written by

Op 16 juli 2009 heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) een vonnis bevestigd dat geveld werd in een zaak tegen Daniel Féret, de stichter van het Belgische Front National, uitgesproken door een Belgische kasterechtbank in 2006. De veroordeling sloeg op het feit dat hij de antiracismewet zou hebben overtreden door op te roepen tot haat en discriminatie ten overstaan van vreemdelingen en te pleiten voor rassenscheiding. In dit land is dat de Orwelliaanse vertaling voor: je gedacht zeggen over migratie. En iedereen weet dat België als trouwste vazalstaat van vreemde belangen dergelijke misdaden beschouwt als halsmisdaden bij gebrek aan echte criminaliteit in dit land. Door de focus te leggen op futiliteiten probeert de corrupte elite haar eigen misdadige beleid netjes onder de mat te schuiven.

De hoogste rechterlijke instanties houden zich bezig samen met de politieke kaste de bankroof van de eeuw uit te voeren door Fortis zonder inspraak van de eigenaars aan het buitenland te verkopen (in een ander land zou men dit landverraad noemen). En ondertussen houden diezelfde rechterlijke diensten een spokenjacht op racisten en xenofoben; bij gebrek aan echte maken ze dan maar samen met de politie een paar nepexemplaren als bliksemafleiders voor de eigen kuiperijen. Blinde justitie noemen ze dat.

Friday, 24 July 2009 17:27

Boeren tonen de weg: EU-vlaggen in brand Featured

Written by

In het Waalse Libramont hebben boeren naar aanleiding van de 75ste landbouwbeurs in die stad de opgehangen EU-vlaggen verbrand, uit protest tegen de landbouwpolitiek die de Europese bezettingsunie voert ten overstaan van de landbouweconomie in ons land. De landbouwpolitiek van de EU is, zoals de rest van haar economische politiek, gericht op de belangen van grote bedrijven: de belangen van de grote distributiebedrijven, maar ook van de grote agro-bedrijven staan centraal. De grote agro-bedrijven in dit land zijn corporaties die verweven zijn met grote bankbelangen die de sector controleren en die op hun beurt verweven zijn met de corporatieve belangen van de christelijke politieke zuil. Hun zaakjes worden binnen de EU-staat behartigd door het kruim van het politiek-economische establishment uit de christelijke zuil, die de staat België samen met andere belangengroepen beheert. Dit op het niveau waar het echt iets uitmaakt: de EU-staat. Dat is de reden waarom de Europese landbouwsteun vooral (zo niet bijna volledig) naar die grote corporatieve landbouwbedrijven gaat. Om de belangen van die corporaties op Europees vlak ook op nationaal vlak door te drukken en de eigen landbouwers zo maximaal uit te buiten zijn de nationale instellingen volledig onderhorig en dienstbaar gemaakt aan de EU-staat. Meer en meer mensen beginnen de uitverkoop van nationale belangen aan de EU door te krijgen. Daarom hebben de landbouwers in Libramont niet alleen de EU-vlaggen in brand gestoken, maar ook de stand van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) in de vernieling geschopt, om zo de verantwoordelijkheid te benadrukken die de Belgische elite draagt voor de neergang van onze voedselbedrijven.

Sunday, 19 July 2009 22:46

België, het vreemdelingenparadijs Featured

Written by

Nieuwe immigratie? Neen, dank u!

De Belgische onstaat is een paradijs geworden voor vreemdelingen uit alle uithoeken van de planeet. Zowel de linkse als de rechtse regimepartijen (er zijn eigenlijk geen andere meer) pleiten alweer voor het toelaten van nieuwe vreemdelingen om “tekorten” op de arbeidsmarkt aan te vullen. De Nederlandse hoernalist en LDD’er (in rechtse kringen om één of andere reden vaak op handen gedragen) Eppink pleitte al meermaals voor een “blue card” systeem in Europa naar Amerikaans voorbeeld van het “green card” systeem. Wie nog dacht dat LDD de vervreemding in ons land en continent zou helpen bestrijden komt bedrogen uit. Het is gewoon een zoveelste aanwijzing dat we voor liberaal-rechts met z’n allen maar beter zo snel mogelijk een kopie van de Amerikaanse maatschappij worden. De ooit centrum-links gewezen SP.a zegt min of meer hetzelfde, ondermeer bij monde van voormalig EU-parlementslid Anne Van Lancker. Het enige verschil is dat links de door hen gewenste toevloed van vreemdelingen voorstelt als redders van de sociale zekerheid en de pensioenen om deze betaalbaar te houden. Beide verkopen onzin! In ons land als in de rest van Europa is er nood aan nieuwe vreemdelingen uitsluitend om de Belgische & EU-machtskaste in het zadel te houden. Waar daadwerkelijk nood aan is echter, dat is een samenhangend nieuw sociaal-economisch beleid dat breekt met de wetmatigheden en dogma’s van het turbokapitalisme en het liberalisme, alsook de machtskaste op Belgisch en Europees niveau van haar macht berooft. Deze systemen en deze kaste heeft geen enkel legitimiteit om namens de belangen van Vlaanderen alsook de rest van Europa te handelen, zoals de laatste verkiezingen nog maar eens duidelijk maakten.

Page 110 of 117

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter