Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home

Monday22 October 2018

RVV AntwerpenDeze zaterdag houdt de N-SA Ronde van Vlaanderen halt in Antwerpen. De bedoeling van deze bijeenkomst is het succes en de vooruitgang van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief te consolideren door de komende maanden alle provincies aan te gaan. De standpunten, evoluties en ambities van het Alternatief zullen naar leden en sympathisanten toe verduidelijkt worden om zo iedereen bij de verdere uitbouw van het te betrekken.

Daarbij zal bijzondere aandacht uitgaan naar de Belgische politieke perikelen en wat het Alternatief voor conclusies hieruit trekt, alsook wat voor ambities het hierdoor koestert.

Wees dus welkom, zaterdag 29 mei om 20u te Klokkestraat 85, Duffel. Meer info te bekomen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


11juli2010Ondertussen hebben de militanten van de regio Dendermonde besloten een 11 juli "Braaimeeting" te organiseren. Ook dit is een stop van de N-SA Ronde van Vlaanderen. Kan je deze zaterdag dus niet aanwezig zijn, kom dan op 11 juli de Vlaamse feestdag vieren en leer tegelijk het Alternatief kennen in een gemoedelijke sfeer. Twee vliegen in een klap!

Let wel, de plaatsen zijn beperkt, schrijf je dus snel in via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Monday, 24 May 2010 16:50

De euro en het anticiperen op een post-Europese context Featured

Written by

De crisis in Griekenland heeft het ijs nog niet gebroken, maar er wel voorzichtig scheuren in gebracht. Toen enkele jaren geleden de Italiaanse minister van Financiën de herinvoering van de lire bepleitte, leidde het nog tot algemene verontwaardiging. Vandaag suggereren topeconomen de vorming van een Zuid-Europese euro, of zelfs de drachme (om maar niet te veel paniek te zaaien is achteruit kijken altijd veiliger).

Het N-SA heeft zich, ongebonden door taboes, nu al drie jaar als barometer voor de perikelen van onze tijd bewezen. Onze standpunten worden met hoongelach onthaald tot men zich in de bittere realiteit verslikt. Ons standpunt is uit de Europese Unie te treden, maar we beseffen ook wat dit vereist en vooral wat dit tegenhoudt, even hypothetisch redeneren en anticiperen dus.

Hun oplossing

De euro heeft de nationale markten vernietigd, daar is iedereen het over eens. Maar dat is niet erg, want we hebben de Europese Unie als goederenmarkt. En doordat de goederen- en de geldmarkt niet overeen komen, kan er dus met regionale markten gespeculeerd worden. Voor de macro-economische fanaten onder ons: het Mundell-Fleming model van de Onheilige Drievuldigheid wordt weggegooid, want enkel het IS-LM model is interessant, dat werkt alleen als je geen rekening moet houden met de duivelse balance of payments.

Monday, 24 May 2010 10:23

Hoog de nationale solidariteit

Written by

Het zijn vreemde tijden. Het systeem dat deze maatschappij legitimeert wankelt en wordt giftiger met de dag. In Wezembeek-Oppem neemt het N-SA in deze zin akte van een wel zeer treffende schertsvertoning. Twee militanten van de actiegroep Voorpost, waar ook N-SA militanten kameraadschappelijke banden mee onderhouden, worden nu geconfronteerd met nultolerantie... omwille van taalactivisme! Geen in het wilde weg neersteken van mensen, geen homejackings, maar gewoon wat vandalisme met graffiti. Geeft dat soms blijk van een criminele organisatie die de gewapende revolutie wil doen uitbreken zoals men in Thailand poneerde? Men zou het haast denken, want stande pede werd een huiszoeking bij de twee uitgevoerd. Of is dit soms een normale procedure die ze bij eender welke willekeurige grafittikunstenaar uitvoeren?

Wel bewijst het dat blauw blijkbaar wel daadkrachtig, snel en efficiënt kan werken als ze dat wil, het vraagt gewoon de aanzet door een niet-benoemde burgemeester en een voldoende absurde reden. Of ja, absurd, men wil de rijke Franstaligen die de ghettostad Brussel ontvluchten niet het gevoel geven dat ze niet welkom zouden zijn in de Rand. En wiens schuld is het dat Brussel een ghettostad is? Inderdaad, de cirkel sluit zich. We hopen dat de Vlaamse beweging zich - naast de taalkwestie - ook van dit mechanisme vergewist. Dit is meer dan een verkiezingsstunt, dit is een doelgericht marketingbeleid, daar is blauw wel nog nuttig voor blijkbaar. Meer blauw, nultolerantie etc. is alleszins niet nodig als het politieapparaat hier de tijd aan kan verdoen, dan liggen de problemen toch elders.

Het N-SA wenst zich dan ook solidair te verklaren met alle slachtoffers van een dergelijke liberale repressiestorm, wie of wat ze ook zijn. In deze strijd staan we gelijk, voor ons is het dan ook een vanzelfsprekendheid die meningen, organisaties en bewegingen overschrijden.

Hoog de nationale solidariteit, voor dergelijke repressie zijn wij allemaal gelijk!

Wednesday, 19 May 2010 00:34

Scandinavische meisjes verven uit angst haar zwart

Written by
ROTTERDAM/OSLO - Uit een onderzoek van Etnografisch onderzoekster Maria Bäckman blijkt dat in wijken van Stockholm en Oslo waar nog maar 20% van de bevolking Zweeds of Noors is, de autochtone meisjes daar hun Zweedse of Noorse identiteit onderdrukken.

Volgens Bäckman verfden de meeste meisjes hun haar donkerder. 'Niet omdat ze op immigranten willen lijken, maar omdat ze er niet Zweeds durfden uit te zien'. De meeste meisjes kleedden zich sekseneutraal en durfden niet op te vallen.

De 16jarige Mari Morken ging op school in een immigrantenwijk van Oslo en werd regelmatig uitgescholden voor 'aardappel' en 'witte kaas'. Uit zelfbescherming verfde ze zwarte strepen door haar blonde haar.

Slechts 5% van de leerlingen op de school was Noors, deze meisjes verfden hun haar donkerder. Mari had altijd een broek en t-shirt aan, hoe warm het ook was.

Volgens de moeder van  Mari deden de leerkrachten niets uit angst om voor racist te worden uitgemaakt. (EBO)
11/05/10 11u41

Bron: Algemeen Dagblad

Update:

In 1967 gaf Hannah Arendt het volgende commentaar op de dwaze opvattingen over integratie in de VS van na de burgerrechtenbeweging: "Gemengd wonen is natuurlijk goed mogelijk en geheel pijnloos op een bepaald niveau van inkomen en onderwijs (…). Het probleem begint bij de lagere inkomensgroepen en dit is een zeer reëel probleem. Met andere woorden, degenen die de integratie prediken, zijn degenen die de prijs daarvoor hoeven noch willen betalen. En op de koop toe is het dat soort mensen dat met hun gestudeerde koppen neerkijkt op de arme achterlijke medeburger, vol van VOOROORDELEN."
Sunday, 16 May 2010 15:13

Kennen we jou al?

Written by

promowebWorden jij en je vrienden al door ons aangeschreven? Zoniet, registreer jezelf en anderen dan voor de nieuwsbrief. Dit is de beste manier om op de hoogte gehouden te worden van het reilen en zeilen van het Alternatief!

{module Acajoom Subscriber Module}

Maar daarnaast willen we je natuurlijk ook ontmoeten op onze infosessies die de huidige stap zijn in de uitbouw van het Alternatief. Zaterdag 29 mei is de eerstvolgende sessie in Duffel, voel je vrij die dag eens binnen te springen!

Maar dat is nog niet alles, je kan ook voor een meer persoonlijke aanpak gaan en een van onze coördinatoren contacteren. Zo word je meteen betrokken bij de regionale uitbouw!

Wanneer je lid wordt krijg je bovendien een Alternatief ID nummer waarmee je kan inloggen in de ledenruimte van de webstek. Zo kan je met andere leden discussiëren over nieuws en artikels op de blog, en je krijgt bovendien verschillende instrumenten om je eigen campagne te voeren!

Maar begin anders eerst door ons op facebook of twitter toe te voegen. Zo leer je meteen mensen zoals jij kennen, die ook een volwaardig Alternatief willen!

Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Page 105 of 117

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter