Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Q&A Displaying items by tag: racisme

Thursday21 February 2019

Tuesday, 13 November 2012 11:46

Waarom die haat tegen het socialisme?

Deze vraag is ironisch, gezien wij van liberalen de vraag krijgen waarom wij zo anti-neoliberaal zijn in plaats van anti-socialistisch. Het N-SA is in heden en verleden altijd consequent geweest: wij zullen de eersten zijn om in een gezamenlijk front tegen het supranationale kapitaal te stappen. Bovendien steunen wij (en krijgen wij steun van) post-socialistische bewegingen, die veelal in Latijns- en Zuid-Amerika gebaseerd zijn. Maar er zijn ook tal van "linkse" individuen in onze contreien waar wij een goede verstandhouding mee onderhouden, al houden zij dat wel voor zichzelf.

Echter, wij moeten voortdurend dezelfde vaststelling maken: links collaboreert met het kapitaal. De analyse die links hanteert naar "het fascisme" (wat zij ons noemen) toe is dat wij de stoottroepen van het kapitalisme zouden zijn. Dat is de realiteit op zijn kop zetten. De grondeis van socialisten is het internationale socialisme, zelfs al noemen zij dat nu 'andersglobalisme'. Dat maakt het (vandaag supranationale) kapitaal de objectieve bondgenoot van links. Immigratie, een kapitalistisch instrument, wordt eveneens dogmatisch gesteund door links.

Links werd ooit begrepen als de verdediging van het proletariaat, de strijd tegen de uitbuiting door de bourgeois, de elites. Maar door mee te gaan in het inter-/transnationalisme en de bijhorende immigratiepolitiek, zijn wij de facto 'het nieuwe links' geworden en zij "de stoottroepen van het kapitaal".

Zolang 'links' weigert te accepteren dat internationalisme en immigratie instrumenten van het kapitaal zijn, zal samenwerking altijd moeilijk blijven. Laten wij dit ontleden door op de vier voornaamste aspecten verder in gaan.

1. Antiracisme in dienst van het kapitaal

Voor sommigen betekent links zijn dat zij een prioriteit geven aan "de antiracistische strijd" (AFF, ALS, Comac, LSP, Blokbuster) en daarvoor communiceren zij gretig met de mainstream pers en justitie (CGKR bijvoorbeeld). Nu horen wij sommigen alweer zeggen "Wat is er mis met antiracisme?" Wel, tegen racisme zijn is niets mis mee, maar antiracisme is een autoritaire visie op wat racisme is én hoe het moet bestreden worden. Dus dan staan onze mensen tussen Occupy Stad-X om te debatteren over het supranationale kapitaal... waarna al snel blijkt dat economie veel te moeilijk is en het toch allemaal de schuld moet zijn van die racistische, mysogenistische kapitalisten en hun fascistische stoottroepen. U weet wel: jobs, geen racisme; baas in eigen buik en onze zwarte medemens moet dreadlocks hebben en de djembe spelen op onze bijeenkomsten (want alternatieve stereotypes zijn niet racistisch).

Nogmaals, voor het N-SA is immigratie een instrument van het kapitaal tegen wat simpelweg "de blanke arbeider" kan worden genoemd: de oorspronkelijke arbeider waar de sociale beweging uit is voortgekomen en wie zij hoorde te dienen. Immigratie drukt de lonen en vernietigt de sociale verworvenheden. Met de holle trotskistische slogans doen socialisten aller slag mee aan hun heel eigen racisme van links, dat in de hand speelt van het supranationale kapitaal. Antiracisme is dus eveneens racistisch.

2. De vakbondsstrijd in dienst van het kapitaal

'Links' weigert de collaboratie door de corrupte vakbondstop in vraag te stellen. Wij steunen de vakbondsstrijd onvoorwaardelijk omdat wij de arbeiders steunen, maar voor het leiderschap hebben wij geen vriendelijke woorden. Zij zitten immers verwoven met de politieke- en kapitaalselites. Niet alleen duikt ook hier weer dat bedrieglijke anti-racisme op en wordt het bestendigd in het beleid, zij stellen de supranationale context evenmin in vraag. De Internationale, weet u wel?

De enige manier om de arbeider te beschermen binnen de context van de Europese Unie (vrij verkeer van goederen, mensen en kapitaal - vooral naar Duitsland) en de globalisering, is door nationalisme. Het vrije verkeer moet stoppen en sectoren moeten binnen een nieuw-solidaristisch kader (in de geest van de Wet van 20 september 1948) genationaliseerd worden.

Arbeid, natie, orde. Maar voor socialisten is dat... fascisme! En dus verkiest men dat onze industrie verhuist, om zich vervolgens blind te staren op het wanneer en tegen welke voorwaarden. De feiten spreken hier voor zich.

3. Geopolitiek in dienst van het kapitaal

Misschien een laatste bemerking bij onze socialistische kameraden is hun banden met contrarevolutionaire krachten, zoals de Moedjahedeen in Iran en elders. Maar ook de banden tussen de PVDA+ en China leiden voortdurend tot belangenvermenging. Zij willen niet mee met de tijden, de internationale strijd is vandaag een voor de multipolaire wereld, de As van Verzet dat voorbij de oude paradigma's gaat. Vandaar onze steun aan (het oude) Libië, Syrië, Iran, Rusland, Venezuela, Libanon etc. Maar zo'n wereld wil men niet erkennen omdat zij veelal rechts van de waarden is of toch op zijn minst patriottisch.

4. Dogma in dienst van het kapitaal

Maar maak hen dat maar eens duidelijk. Het dogmatische karakter van bovenbeschreven principes houdt immers een belangrijke regel in: hier wordt in geen geval over gedebatteerd. Er zijn in het verleden trotskisten en socialisten geweest die een debat probeerden te organiseren over deze zaken, maar ofwel werden zij tegengehouden door hun ideologische leiders, ofwel werden zij stande pede uit hun respectievelijke organisaties gezet vanwege ook maar met ons te praten.

Mensen zijn vandaag zowel meer links alsook meer nationalistisch aan het worden. Maar links weigert het nationalisme en dus zijn zij vandaag de stoottroepen van het kapitaal dat zij beweren te bestrijden. En nationalisten die de valkuilen van het systeem hier niet bij inzien, die vallen dan voor van die achterlijke naïviteit zoals "ik ben nationalistisch, maar economisch ben ik eerder een PVDA'er" of "ik ben nationalistisch, maar ik ben tegen racisme". En dat soort wordt dan per definitie lid van de neoliberale N-VA.

De situatie is pervers door dergelijk dogma. Maar wij zijn degenen die hier consequent blijven, niet zij.

Published in Q&A
Sunday, 12 August 2012 18:38

De nieuwe Black Panthers?

De Olympische Spelen zijn altijd al een dankbaar platform voor politieke acties geweest. Of het nu gaat om de Black Panther-groet op de olympiade van 1968 in Mexico-Stad, de gijzeling door Zwarte September op die van 1972 in München of de boycot van die van 1980 in Moskou.

Toch zijn het niet noodzakelijk de spectaculairste statements die de grootste politieke of ideologische invloed hebben. De grootste invloed gaat immers niet zozeer uit van wat het meest in het oog springt, maar veeleer van wat verborgen blijft en vanzelfsprekend is. Of om Carl Schmitt te parafraseren: wat “apolitiek” en “neutraal” lijkt, is eigenlijk het resultaat van hyperpolitiek en dat wil in dit geval zeggen: een alleenheersende neoliberale ideologie en dito wereldbeeld.

De Olympische Spelen zijn zoals de rest van de gecommercialiseerde beroepssport verworden tot een decadent neoliberaal festijn. Een festijn dat de belastingbetaler handenvol geld kost (zie de financiële kater van Athene 2004) en de middenstand niets opbrengt (in tegenstelling tot de grote multinationale sponsors), integendeel zelfs.*

Published in Artikels

Vrijdag 22 juni verzamelde een groep van 20-30 N-SA-leden, Vlaams Belangers en sympathisanten zich om steun te betuigen aan Frans Wymeersch, slachtoffer van een politieke veroordeling die hem tien jaar lang zijn burgerrechten zal kosten.

De afwezigheid van de pers was opvallend Die laatste heeft het blijkbaar te druk met hoerajournalistiek voor de nieuwe repressiewetten, zodat de gewone burger in de waan blijft dat deze wetten bedoeld zijn tegen Shariah4Belgium. Het zijn vooralsnog enkel nationalisten die de eigenlijke repressie ondervinden. En zo, terwijl eurocraten de dood en de miserie van hun eigen kiezers op het geweten hebben door een crisis waar enkel zij schuldig aan zijn, worden rechtbanken ingezet tegen hen die hiertegen in het verzet komen.

Het valt niet op.

Na het uitdelen van pamfletten aan voorbijgangers en gemeenteraadsleden, hielden Jan De Beule en Eddy Hermy een toespraak. Ook Femke Pieters, tweede op de Vlaams Belang lijst Sint-Niklaas, wilde graag namens de afdeling en namens zichzelf steun aan Frans Wymeersch uitspreken, waarvoor dank.

De boodschap was duidelijk: laat je niet doen! Durf Spreken!

Stop de repressie, vrijspraak voor alle politieke vervolgden!

Published in Nieuws & Pers

De burgerij en de regerende elite van politieke maffiapartijen weten dat de burgers zo langzamerhand genoeg zullen gaan krijgen van al de leugens en al het bedrog dat zij elke dag moeten slikken.

De burgers zullen op een dag de uitverkoop aan buitenlandse belangengroepen niet meer dulden. De burgers zullen de steeds diepere putten die de bankgangsters in dit land hebben gegraven op een mooie dag niet meer met hun zweet en arbeid willen vullen.

De burgers weten ook wel dat het Dexia-schandaal waar ons land voor 20% van het BBP aan schuldbekentenissen heeft uitstaan, eigenlijk nog maar een fractie is van het totaal aan schuld dat onze liberaaldemocraten als een molensteen rond onze nek hebben gehangen.

Ook weet iedereen dat de immigratie een kernbom is die elk ogenblik in de Schengenzone voor Tsjernobyls kan zorgen met decennia aan besmetting van onze welvaart en veiligheid tot gevolg.

Om elke fundamentele kritiek bij voorbaat te counteren, wordt koortsachtig naar nieuwe repressiemiddelen gezocht. De kritiek op immigratie is reeds onderhevig aan justiciële repressie en dus ingedamd door de elite. En nu wil ze dit mechanisme van doodzwijgen verder uitbreiden naar thema's waar ze liever heeft dat er niet over gesproken wordt.

De wetten tegen racisme en discriminatie bevatten reeds omschrijvingen die niets met racisme en discriminatie te maken hebben. Zo heeft de elite een (mislukte) poging ondernomen om het Vlaams Blok destijds te verbieden.

Maar nu dat de elite vreest dat ze onder vuur zal komen van een opkomend verbond tussen de middenklasse en de arbeiders, is zij zich aan het voorbereiden op een meer efficiënte aanpak.

Dat de baas van een geheime dienst, Alain Winants, daar de aanzet toe geeft met het argument dat het salafisme ons land zou bedreigen, dat zou ook een belletje moeten doen rinkelen bij 'staatsgevaarlijken' met een democratische modus operandi.

Maar niets is minder waar.

De partijen die de Belgische staat beweren te bestrijden zijn de eersten (en voorlopig ook de enigen) die de baas van de Staatsveiligheid bijspringen wanneer het om een verbod op Sharia4Belgium gaat.

Wat die jubelende nationalisten voor het gemak vergeten is dat de boss van de Belgische Securitate hiermee iedereen viseert die volgens hem oproept tot haat en geweld. En ik kan perssonlijk meespreken van het feit dat alleen al het herhalen van nieuwsfeiten aanleiding kan geven tot een veroordeling voor het "oproepen tot haat en geweld".

Voorlopig heeft de politiek (en haar partisane justitie) zich in mijn geval tevreden gesteld met het ontnemen van mijn burgerrechten. Dat maakt van mij 'slechts' een paria in eigen land. Maar morgen kan, als de elite haar zin krijgt, ook de partij of de beweging die ze in haar geheel wil uitschakelen onwettig worden verklaard.

Dat je dolletjes bent omdat justitie voorlopig een paar gestoorde gekken wil aanpakken, dat begrijp ik. Het is echter niet meer dan een test case om de reactie van de bevolking te zien. Je zou toch achterdochtig moeten worden als je weet dat die gekken waarschijnlijk gefinancierd zijn door Saoedi-Arabië. Want laat onze elite nu net de grootste vriendjes zijn met deze bondgenoot van Amerika en Israël.

Is het dan niet verdacht dat uitgerekend elementen die door een bondgenoot worden onderhouden dusdanige provocatieve acties opzetten? Zodat onze elite ze vervolgens kan gebruiken om de repressie tegen het eigen volk op te voeren?

Trouwens, wie heeft de akkoorden met moslimlanden gesloten die toelaten dat zij zich hier manifesteren zoals zij dat nu doen? En wie moet deze deals beschermen? Toch de politie, de justitie en de staatsveiligheid?

Hier is geen complot gaande, maar de mechanismen waar deze netwerken op draaien leggen een valstrik bloot. En daarom is het dom en gevaarlijk om op suggesties van een dienst zoals de staatsveiligheid in te gaan, want die laatste heeft niet het belang van het volk voor ogen, maar louter dat van de elite. Tenzij je een onderdeel van die elite bent/wil zijn, natuurlijk.

Demagogen hebben de natuurlijke neiging om op elke kar te springen die langskomt. En dus springen ze ook op een kar wanneer die stinkt als een bunzing. Het kinderlijke geluk dat Dewinter en Vanhecke nu voelen bij het voorstel tot verbod van Sharia4Belgium, zal maar van korte duur zijn. Voor Vanhecke is dat niet zo erg, hij en zijn vrienden van de N-VA  zullen niet zo vlug geviseerd worden (al weet je nooit met dit systeem).

Maar Dewinter is een ander geval. Binnenkort wordt de wet op discriminatie uitgebreid met aanvallen op geloof , een cadeautje dat de EU-Sovjet heeft binnengesmeten in ons nationaal parlement. En dan zal mijnheer Dewinter vlug ondervinden dat het spiegelpaleis dat de politiek is zich tegen hem kan keren.

Zijn overwinning op de klucht die Sharia4Belgium is, zou zich tot een drama kunnen ontwikkelen. Door op te roepen tegen een organisatie die geweld en haat predikt, stelt Dewinter zich uiteindelijk open voor vervolgens omwille van... de haat en geweld die tegen hen wordt gepredikt.

Voor de elite (en de Staatsveiligheid) zal dat een mooie dag zijn. Twee honden die tegen elkaar vechten en de derde (onder meer  N-VA) gaat ermee lopen. En dat op vraag van de grootste hond in het kegelspel zelf: het Vlaams Belang.

Prachtige tactiek, Filip.

Published in Artikels
Thursday, 08 December 2011 10:28

Haat!

Aan al diegenen die zich nationalist noemen, die denken dat het vonis dat tegen mij werd geveld in het voorbije racismeproces hun niet aangaat.

Aan de hoge heren van het geïnstitutionaliseerde nationalisme, die denken dat zij niet door de wraakzucht en de blinde woede van het systeem zullen worden belaagd.

Uit het vonnis:

HAAT in de zin van de antiracismewet omvat immers de intolerantie, waaraan uitdrukking wordt gegeven in de vorm van een agressief NATIONALISME en etnocentrisme.

Het omvat ook de vijandigheid tegen minderheden en immigranten.

De Wever en Dewinter - en hun partijen - beweren dat de Walen een andere cultuur hebben en dat die cultuur aanleiding geeft tot misbruik van de sociale zekerheid.

Uit het vonnis:

Het is verboden de assimilatie van minderheden met sociaal profitariaat en/of criminaliteit te verbinden.

Ik zou maar opletten, heren van de N-VA en het VB, met wat jullie zoal beweren over Walen.

De N-VA en het VB beweren dat we gedomineerd worden door een Waalse minderheid (volledig terecht natuurlijk, aangezien er geen Vlaamse meerderheid is in de federale regering).

Uit het vonnis:

Beklaagde beweert dat "onze arbeiders en ons volk worden vernederd en geminacht door vreemde elites."

Buiten het feit dat ik met deze uitspraak de Europese elite viseerde (iedereen die mijn publicaties leest, weet dat), is de parallel met wat de N-VA en het VB zeggen over hoe de nieuwe regering door Walen (vreemde elite) wordt gedomineerd evident.

Als de geïnstitutionaliseerde nationalisten, die tot de oortjes in de trog van het Belgisch parlementarisme zit te wroeten, denken dat zijniet geraakt kunnen worden door een vonnis zoals dat tegen mij (en eigenlijk tegen het N-SA) gemaakt werd, dat ze dan maar eens een paar boekjes over de repressie herlezen.

Halloooo Peumans, een kort geheugen gekregen nu je 10.000 euro per maand vangt in de gouden kooi van het Belgische vetpottenpaleis?

Halloooo Dewinter, wanneer wordt dat "vernieuwde radicalisme" dat jullie opnieuw ingevoerd beweren te hebben geloofwaardig?

Ah ja, ik weet het al! Als ze jullie nog eens pakken, dan zal iedereen in de beweging geacht worden medeleven te tonen.

En als ik de Italiaan Di Rupo zo zijn hernieuwde Belgenland hoor propageren (met alle kwalijke gevolgen van repressie en haat tegen Vlamingen, bijvoorbeeld tegen recalcitrante lieden als jullie), dan zou die tijd wel eens heel vlug kunnen komen.

Dan zullen wij en veel basismilitanten ook eens ons hoofd draaien en de andere kant uitkijken.

Published in Artikels
Saturday, 29 May 2010 01:28

Boycot Zuid-Afrika 2010!

zuidafrikaDit jaar is het weer zover. Het 4-jaarlijkse bal der decadentie vindt weer plaats en dit keer in ons aller droomland: Zuid-Afrika. Vergeef me mijn botte toon wat betreft dit non-event waar telkens miljarden mensen naar kijken, maar ook hier wordt weer bewezen dat de meerderheid niet altijd gelijk heeft. Het WK is racistisch, kapitalistisch en een verkrachting van de voetbalsport. Kijken we even naar het waarom:

* Racisme: Er bestaan geen serieus te nemen statistieken voor, maar Zuid-Afrika moet (na Israël) zowat het meeste racistische land ter wereld zijn. Elke dag worden er blanken vermoord, verkracht en gefolterd vanwege hun huidskleur. De regering doet hier niets aan, integendeel. Moordenaar Nelson Mandela zong uit volle borst het lied 'Kill de Boer' en zijn partij vindt nu dat dit lied tot het culturele erfgoed van het land moet behoren. Waar blijven de NAVO, VN en andere organisaties om dit te veroordelen? Of hebben zij geen interesse in deze minderheid? Als N-SA zijn wij alvast consequent solidair met alle onderdrukte volkeren ter wereld, ongeacht ras of godsdienst. Dus wanneer internationale resoluties wat betreft de Boer?

Published in Nieuws & Pers

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter