Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Q&A Displaying items by tag: partijpolitiek

Wednesday20 February 2019

 

Hoe men zich op de ranglijst van corrupte landen een mooie plaats kan veroveren? Laat bedriegers hun straf afkopen en noem dat 'wettelijke' afkoop. Zo ontloop je de verdachtmaking van morele of feitelijke corruptie, als de zaak door de gerechtelijke molen zolang laat gerekt wordt dat de daders straffeloos worden. Dan heet het geen corruptie meer, maar recht. Normaal in een ultraliberale maatschappij, niks corrupts aan.

Ondersteuning van burgerlijke partijen door overheidsbedrijven noemen we - als het uitkomt - een vergissing of inschattingsfout. Een minister die met zijn poten en oren verwikkeld is in een bedrijf zoals 'Electrawinds', dat voor 150 miljoen aan subsidies over de balk gesmeten heeft, noemen we een vorm van publiek-private samenwerking (PPS). De corrupte politicus zorgt als 'privéaandeelhouder' (in een nevenbedrijf) voor zijn eigen zak (dat is de private inbreng) en verdient zo een stuiver bij. De man in kwestie moet dan ook enkele ex-echtgenoten en kinderen onderhouden. Die bezorg je dan 'werk' in de volle of semi-PPS bedrijven. In Congo doen 'familievaders ' die in de politiek zitten dat ook. Wat je niet al kan leren van de 'multicultuur'! Matonge aan de kust! (Onze integere minister woont 'officieel' in Oostende, maar dat is een andere grap!)

In ruil zorgt deze minister voor bakken overheidsgeld voor de collega's  en aandeelhouders binnen dat bedrijf. Die zijn aandeelhouders van staatsgeld, niet van hun eigen geld welteverstaan (ze zijn niet zot om daar eigen geld in te steken!). Dat is dan de publieke inbreng. Dat privaat en publiek eigenlijk om hetzelfde draaien, in dit geval de verrijking van enkelingen, zou men in een 'normaal' land corruptie durven te noemen. Hier noemen we dat een 'spijtige' samenloop van omstandigheden. De minister blijft op zijn dik betaalde post ‘voortschransen’, terwijl hij ons de les spelt dat we allemaal 'eerlijk' moeten handelen. Eigenlijk zou het omgekeerd moeten zijn, maar what the fuck. En zo komt België in de top 15 van minst corrupte landen terecht.

Als verkrachtingen geherdefinieerd zouden worden als seks met 'eenzijdige' toestemming, komt België misschien ook aan de top van landen waar geen 'verkrachtingen' plaatsvinden.

Hoe daar nog niemand eerder aan gedacht heeft?


 

VRT ‘per ongeluk’ sponsor van SP.A-festival

Cobra.be, de cultuursite van de openbare omroep, trekt zich terug als partner van het Festival van de Gelijkheid, een evenement dat wordt georganiseerd door de progressieve vzw Curieus, een culturele organisatie gelinkt aan de SP.A. Dat schrijft De Morgen.

Donderdag en vrijdag vindt in de Gentse Vooruit het Festival van de Gelijkheid plaats. Op het programma staan interviews, lezingen en exposities met een resem schrijvers, journalisten en opiniemakers, over gelijkheid, diversiteit en vrijheid.

Zowat alle boegbeelden van de SP.A komen langs voor interviews en speeddates. Zaterdag vindt in dezelfde Vooruit ook het SP.A-congres plaats.

Vlaams parlementslid Wilfried Vandaele (N-VA) stelde vast dat Cobra.be, de cultuursite van de VRT, als partner van het festival op flyers, advertenties en de website van het festival prijkte. En dat kan niet want de openbare omroep mag geen partner zijn van een evenement dat reclame maakt voor één politieke partij.

Vandaele stelt vandaag in een commissie Media een parlementaire vraag over de kwestie, maar de VRT besliste intussen zich terug te trekken als partner. ‘De vzw had Cobra.be gevraagd als partner om iets te doen rond de boekendokter, maar we wisten toen niet dat het festival een partijpolitiek luik heeft’, aldus VRT-woordvoerder Stijn Ombelets uit. ‘Eens we dat wisten, hebben we meteen geoordeeld dat dat niet kan.’

Twee jaar geleden was er een gelijkaardig incident. Toen trad de Ketnetband op op een familiedag van de N-VA en oordeelde de VRT achteraf dat er een inschattingsfout was gemaakt.

Bron: De Standaard

 

Published in Blog
Sunday, 06 May 2012 23:15

Wat te denken van het Vlaams Belang?

Financieel mondialisme

De systeempartijen zijn geïntegreerd in het financieel mondialisme. Het Vlaams Belang is de enige partij die daarbuiten staat en is dus de enige partij die een stem kan verheffen voor het volk. Om die reden is het Vlaams Belang de enige partij met de mogelijkheid tot een echt verzet.

In het verleden weigerde het Vlaams Belang een opening naar het proletariaat en ging zij voor een 'verruiming' met het asociale economisch programma van 2003 en het opvrijen van het liberale patronaat, zoals VLOTT (Hugo Coveliers) en de lange tijd uitgestoken hand naar LDD (Jean-Marie Dedecker).

Deze strategie heeft evenwel gefaald (gelukkig) en wij stellen nu een wil tot coöptatie vast. Het nieuwe sociaal-economisch programma van 2012 is een stap in de goede richting, dit is hier bewijs van.

Clash of Civilizations

Dit neemt evenwel niet weg dat wij het discours van islambashing en soortgelijke platitudes resoluut afwijzen. Volgens ons is de politieke correctheid (in dienst van het mondialisme) een tweesnijdend zwaard: enerzijds links-humanistische 'verdraagzaamheid', dat de mensen categoriseert op basis van geloof of afkomst; anderzijds rechts-neoconservatieve retoriek, dat de mensen aanvalt op basis van geloof of afkomst. In beide gevallen wordt het achterliggende systeem van economische immigratie en sociale dumping vergeten.

Men kan stellen dat dit een electoralistische keuze is, maar het is onze overtuiging (en wij leveren de bewijzen aan in onze artikels) dat hier een strategie achterzit, waaronder geopolitieke (transatlantische) belangen. Dit is niet in het belang van het volk en wij vrezen voor zij die meegaan in deze polarisering.

De een kan niet zonder de ander

Het is onmogelijk de Europese Unie en de Euro fundamenteel aan te vallen zonder de achterliggende logica te ontmaskeren en daar alternatieven voor te bieden. De strijd tegen deze supranationale instellingen is dus de strijd tegen het financieel mondialisme. Echter, het is óók onmogelijk de strijd tegen financieel mondialisme aan te binden zonder de Clash of Civilizations te bestrijden, wat er een onderdeel van is. Immers, de zogeheten 'islamisering' is een gevolg van immigratie en het zogeheten 'islamtuig' is het resultaat van een combinatie van sociale dumping en cultureel nihilisme.

Een kans

Wij stellen vast dat het Vlaams Belang tegenwoordig de hand uitreikt voor coöptatie van onze strijd. Wij aanvaarden deze hand met als missie er een antiliberale partij van te maken dat voor het volk kiest.

Published in Q&A
Wednesday, 21 March 2012 10:50

Israël-lobby betaalt anti-islam partijen

Volgens het ontslagnemende parlementslid van de PVV Hero Brinkman wordt de partij van Wilders door buitenlandse lobby's betaald.

Het is geen geheim dat de anti-islambewegingen in Europa en elders door Israëlische belangengroepen worden gefinancierd. En de wegen waarlangs die finaciering loopt kennen soms de eigenaardigste kronkels.

Zo is er multimiljonair Patrick Brinkmann (klik en klik en klik), die schuimt alle zogenaamde 'extreem-rechtse' bewegingen en partijen af die bereid zijn voor geld een anti-islamstandpunt in te nemen.

Zo kan je het meemaken dat identitairen over geheel Europa zich nu plots met Israël verbonden voelen en dat ze hun vroegere anti-immigratiestandpunten vervangen door een anti-islamdiscours.

Op zich is het verlaten van een puur economisch anti-immigratiestandpunt, zoals het N-SA en de Nationaaldemocratische Partij dat stelt, door identitairen niet moeilijk te begrijpen.

De hoofdstroom van wat zich nationalistisch noemt in Europa had zich eerder al volledig in de liberalistische logica ingeschreven. En deze logica laat wel toe om de randproblemen rond immigratie aan te kaarten, maar niet het systeem zelf.

De slogan "aanpassen of opkrassen" is daar een mooi voorbeeld van.

En in die zin vergt het dan ook geen al te grote stap voor identitaire bewegingen, net als voor burgerlijke nationalisten, om randproblemen van de immigratie (het geloof van immigranten) in de spotlights te zetten en zich exclusief daarop te richten.

En dat is wat ze dan ook doen met hun strijd tegen de islamisering van de steden.

Als die deelproblematiek (de geloofsovertuiging van immigranten) dan nog eens samenvalt met de geostrategische belangen van de Joodse gemeenschap en hun beloofde land, dan is veel mogelijk.

Published in Artikels

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter