Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Q&A Displaying items by tag: partij

Wednesday20 February 2019

Sunday, 06 May 2012 23:15

Wat te denken van het Vlaams Belang?

Financieel mondialisme

De systeempartijen zijn geïntegreerd in het financieel mondialisme. Het Vlaams Belang is de enige partij die daarbuiten staat en is dus de enige partij die een stem kan verheffen voor het volk. Om die reden is het Vlaams Belang de enige partij met de mogelijkheid tot een echt verzet.

In het verleden weigerde het Vlaams Belang een opening naar het proletariaat en ging zij voor een 'verruiming' met het asociale economisch programma van 2003 en het opvrijen van het liberale patronaat, zoals VLOTT (Hugo Coveliers) en de lange tijd uitgestoken hand naar LDD (Jean-Marie Dedecker).

Deze strategie heeft evenwel gefaald (gelukkig) en wij stellen nu een wil tot coöptatie vast. Het nieuwe sociaal-economisch programma van 2012 is een stap in de goede richting, dit is hier bewijs van.

Clash of Civilizations

Dit neemt evenwel niet weg dat wij het discours van islambashing en soortgelijke platitudes resoluut afwijzen. Volgens ons is de politieke correctheid (in dienst van het mondialisme) een tweesnijdend zwaard: enerzijds links-humanistische 'verdraagzaamheid', dat de mensen categoriseert op basis van geloof of afkomst; anderzijds rechts-neoconservatieve retoriek, dat de mensen aanvalt op basis van geloof of afkomst. In beide gevallen wordt het achterliggende systeem van economische immigratie en sociale dumping vergeten.

Men kan stellen dat dit een electoralistische keuze is, maar het is onze overtuiging (en wij leveren de bewijzen aan in onze artikels) dat hier een strategie achterzit, waaronder geopolitieke (transatlantische) belangen. Dit is niet in het belang van het volk en wij vrezen voor zij die meegaan in deze polarisering.

De een kan niet zonder de ander

Het is onmogelijk de Europese Unie en de Euro fundamenteel aan te vallen zonder de achterliggende logica te ontmaskeren en daar alternatieven voor te bieden. De strijd tegen deze supranationale instellingen is dus de strijd tegen het financieel mondialisme. Echter, het is óók onmogelijk de strijd tegen financieel mondialisme aan te binden zonder de Clash of Civilizations te bestrijden, wat er een onderdeel van is. Immers, de zogeheten 'islamisering' is een gevolg van immigratie en het zogeheten 'islamtuig' is het resultaat van een combinatie van sociale dumping en cultureel nihilisme.

Een kans

Wij stellen vast dat het Vlaams Belang tegenwoordig de hand uitreikt voor coöptatie van onze strijd. Wij aanvaarden deze hand met als missie er een antiliberale partij van te maken dat voor het volk kiest.

Published in Q&A

Op het colloquium van het Vlaams Belang (zaterdag j.l.), waar hun nieuwe sociale programma werd voorgesteld, zijn opmerkelijke zaken verteld.

Voor de grote massa van de leden, net als voor de pers, is het nieuwe sociale programma gewoon het gevolg van de analyse die de partijleiding over de crisis van het liberalisme heeft gemaakt en waaruit zij nieuwe inzichten heeft verworven.

Voorzitter Valkeniers beweerde in zijn begeleidende toespraak en aansluitende interviews (net als in de tekst op de site, waar de veranderingen werden toegelicht) dat de partij zelfstandig tot die nieuwe inzichten was gekomen.

Wie zou vermoeden dat achter de mooie woorden van de voorzitter over sociaal zijn en over 'de derde weg' als ideologische optie een kloof van 180 graden schuilt, die de partij de laatste maanden heeft moeten dichten onder druk van de basis?

Onder zware druk eigenlijk, enerzijds door de georganiseerde actie van solidaristische militanten binnen de partij, anderzijds door de externe druk van de N-VA die het vroegere ultraliberale discours van het Vlaams Belang ver overtreft.

Published in Artikels
Thursday, 26 January 2012 18:13

Waarom schaadt VSV de moederpartij VB?

Soms zijn de dingen niet zo onschuldig als zij lijken. Neem nu de geplande actie van de Vlaamse Solidaire Vakbond (VSV) en de uitleg die daarbij gegeven wordt. De actie is duidelijk een schaamlapje waarachter men de ultraliberale ideeën van de leiding van die anti-vakbondscel probeert weg te moffelen.

Een vakbond die nochtans onder controle van Dewinter en de partijtop staat, maar desondanks toch blijft uitpakken met ultrareactionaire standpunten. Standpunten die je eerder bij Open VLD en N-VA zal vinden.

Niet dat het Vlaams Belang de laatste jaren uitblonk in het ontwikkelen van solidaristische en sociale ideeën, dat niet. Maar je zou toch kunnen verwachten dat door de gewijzigde machtsverhoudingen tussen N-VA en VB die laatste toch wel iets slimmer uit de hoek zou komen dan met praat die je alleen bij donkerblauwe baronnen van de elite te horen en te lezen krijgt?

Niet dus, de VSV blijft maar razen tegen vakbonden en blijft maar schuimbekken tegen sociale strijd. De anti-vakbond weet blijkbaar niet goed voor wat ze nu staan. De vorige staking heeft de Morelcel ( want daar liggen haar roots en dat verklaart veel) nog opgeroepen om vooral niet te staken, want staken is slecht voor de economie.

Published in Artikels
Saturday, 06 November 2010 21:37

Open brief aan de edelachtbare heer K. Snyders

Edelachtbare heer Snyders,

Ik richt u dit schrijven n.a.v. het N-SA/NDP congres dat in uw stad plaatsvond op zaterdag 30 oktober j.l. Welnu, het betrof hier een publieke bijeenkomst die reeds maanden op voorhand publiek was aangekondigd via onze publiek toegankelijke website (n-sa.be). Organisatorisch hebben wij de verantwoordelijkheid genomen dit in goede banen te leiden. Alle nodige maatregelen naar veiligheid en comfort toe waren dan ook getroffen. Ook de samenwerking met de mensen van hotel ‘De Basiliek’ verliep vlekkeloos. Hier is niets abnormaals aan.

Het is dan ook zeer betreurenswaardig dat wij achteraf enkele verklaringen in de pers moeten lezen die wat ons betreft louter gebaseerd zijn op laster en onwaarheden. Vergelijkt u bijvoorbeeld de tegenspraak in de volgende twee artikels: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=G631MEUH en http://www.gva.be/antwerpen/edegem/nieuwe-rechtse-partij-opgericht.aspx - Voor alle duidelijkheid, het congres was wel degelijk aangevraagd als het oprichtingscongres van een nieuwe partij, en politieke partijen hebben doorgaans ook een politieke kleur. Er was dan ook geen enkele reden om achteraf verontwaardigd te zijn.

Published in Nieuws & Pers
Tuesday, 26 October 2010 01:00

Duitse NPD bezoekt N-SA/NDP-congres!

Ingo HallerZoals u reeds kon lezen zal het N-SA/NDP-congres bezocht worden door een delegatie van de Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD). Wij zijn natuurlijk verheugd met de aanwezigheid van een partij die zich reeds vele jaren bewezen heeft in een land dat zwaar gebukt gaat onder politieke repressie. Spijts woelige paden, is de NPD is er altijd in geslaagd om mandatarissen te laten (her)verkiezen in deelstaatparlementen en lokale raden. De ervaringen die hierbij zijn opgedaan zijn zeer relevant voor de uitbouw van N-SA/NDP. Onze dank gaat dan ook uit naar hun belangstelling en medewerking.

Kopman van de delegatie is niemand minder dan Ingo Haller (NPD Düren). Haller is sedert vele jaren trouw lid van de NPD en schopte het tot in het partijbestuur. Ook is hij reeds enkele jaren verkozen in de gemeenteraad van Düren en wist daar een solide regionale werking uit te bouwen. Zijn grootste wapenfeit blijft voor militanten de jaarlijkse treurmars voor de vermoorde Kevin Plum uit Stolberg.

Kortom, wees zaterdag van de partij voor in de ervaringen en visie van deze man te kunnen delen. Op 37-jarige leeftijd is de heer Haller een icoon geworden en zeker nog niet aan het einde van zijn Latijn!

Published in Artikels

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter