Vroeger was er meer leven in de Joris Van Severenlaan toen de kinderen op straat speelden. De meeste van hen zijn al lang het huis uit. Hier en daar zijn er nieuwe bewoners neergestreken.

Zoals Nicole De Smet die meent dat Joris Van Severen een schilder was. ‘Hij was van groot belang voor deze streek, volgens mijn man.’ zegt ze onzeker. Nicole is Oost-Vlaamse en woont sinds een jaar in de straat met haar man en hun zoon. Het bevalt haar wel in West-Vlaanderen. ‘De mensen zijn hier rustiger dan bij ons’, vindt ze.

Collaborateur

Sam D'hondt denkt dat Joris Van Severen een collaborateur van de Duitsers was in de oorlog. ‘Nee hoor,’ roept zijn moeder Ann Stevens boven aan de trap, ‘hij leidde de nazi-jeugd in de tweede wereldoorlog.’

De oudste inwoner van de straat, André Deschrijver (81) woont aan de overkant. ‘Van Severen is een afstammeling van een Wakkense familie van notarissen. Hij werd gefusilleerd in Frankrijk omdat hij de kant van de Duitsers koos’, zegt hij. Ria Algoet, zijn vrouw, herinnert zich dat er ooit een pamflet in de brievenbussen van deze laan werd gestopt. ‘De actievoerders, die allicht geen fans waren van Van Severen, vroegen of we geen andere straatnaam wilden aanvragen? Dat is alleen maar een hele rompslomp, toch?’

Flamingant

Lode Desmet kwam 28 jaar geleden uit Sint-Baafs-Vijve neergestreken. ‘De man was een flamingant’, meent hij. ‘Ik herinner me het verhaal niet meer in detail, maar hij werd alleszins vervolgd en opgepakt.’

Bernard Vanmeerhaeghe kan het verhaal van zijn dorpsgenoot minutieus navertellen. ‘De notariszoon werd eind jaren dertig de leider van Verdinaso, een beweging die een Diets rijk wilde uitbouwen. Hij collaboreerde met de Duitsers en werd in het begin van de oorlog opgepakt en overgebracht naar Abbeville waar hij door Franse soldaten werd neergeschoten.’

Samen met zijn vrouw Conny Vandenbossche, bezocht hij ooit het graf van Van Severen in Abbeville, op doorreis in Frankrijk. ‘Blijkbaar is hij er nogal bekend, want een andere bezoeker van het kerkhof kon ons direct zijn graf aanwijzen’, vertelt Conny.

‘Ik herinner mij dat er vroeger elk jaar een busreis georganiseerd werd naar zijn graf in Abbeville vanuit Wakken. Dit gebeurde op initiatief van dokter Bekaert, die nu in het geboortehuis van Van Severen in de Molenstraat woont’, weet Bernard.

Wie was Joris Van Severen dan wel precies?

Joris Van Severen was oprichter van het Verdinaso.

Joris van Severen werd op 19 juli 1894 in Wakken geboren als Georges, het eerste kind van notaris en burgemeester Edmond Van Severen en Irma Van de Maele. Hij werd franstalig opgevoed maar zou later zijn naam vernederlandsen. Hij studeerde aan de rechtsfaculteit van de universiteit van Gent en was medestichter van het Grootnederlands Studenten Kongres. Tijdens WOI bracht hij het in 1917 tot onderluitenant. In 1918 degradeerde hij wegens zijn vlaamsgezinde actie aan front. Na de oorlog werd hij politiek actief en voor de Frontpartij raakte hij in het parlement in 1921. Tien jaar later richtte hij 'Het verbond van Dietse Nationaalsolidaristen', afgekort Verdinaso op. In mei 1940 werd hij aangehouden en overgebracht naar Abbeville, Frankrijk, waar hij door dronken Franse soldaten werd neergeschoten.