Eurostat besluit dat het verschil tussen het inkomen van een immigrantengezin met kinderen en dat van een gelijkaardig gezin niet-immigraten in ons land twee keer hoger is dan in Duitsland of Spanje, die maar een laag aantal plaatsen hoger gerangschikt zijn. Het armoederisico voor migranten, en dan vooral voor vrouwen, ligt in ons land hoger dan het Europese gemiddelde. Immigranten hebben in België 22 procent meer kans op armoede dan niet-immigranten.

Dertig procent van de immigranten van de tweede generatie in ons land blijkt ook slechts over een laag diploma te beschikken, wat zich vertaalt in slechtere kansen op de arbeidsmarkt. In die categorie scoren enkel Griekenland en Spanje nog slechter.