Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Q&A Displaying items by tag: antifascisme

Thursday21 February 2019

Tuesday, 13 November 2012 11:46

Waarom die haat tegen het socialisme?

Deze vraag is ironisch, gezien wij van liberalen de vraag krijgen waarom wij zo anti-neoliberaal zijn in plaats van anti-socialistisch. Het N-SA is in heden en verleden altijd consequent geweest: wij zullen de eersten zijn om in een gezamenlijk front tegen het supranationale kapitaal te stappen. Bovendien steunen wij (en krijgen wij steun van) post-socialistische bewegingen, die veelal in Latijns- en Zuid-Amerika gebaseerd zijn. Maar er zijn ook tal van "linkse" individuen in onze contreien waar wij een goede verstandhouding mee onderhouden, al houden zij dat wel voor zichzelf.

Echter, wij moeten voortdurend dezelfde vaststelling maken: links collaboreert met het kapitaal. De analyse die links hanteert naar "het fascisme" (wat zij ons noemen) toe is dat wij de stoottroepen van het kapitalisme zouden zijn. Dat is de realiteit op zijn kop zetten. De grondeis van socialisten is het internationale socialisme, zelfs al noemen zij dat nu 'andersglobalisme'. Dat maakt het (vandaag supranationale) kapitaal de objectieve bondgenoot van links. Immigratie, een kapitalistisch instrument, wordt eveneens dogmatisch gesteund door links.

Links werd ooit begrepen als de verdediging van het proletariaat, de strijd tegen de uitbuiting door de bourgeois, de elites. Maar door mee te gaan in het inter-/transnationalisme en de bijhorende immigratiepolitiek, zijn wij de facto 'het nieuwe links' geworden en zij "de stoottroepen van het kapitaal".

Zolang 'links' weigert te accepteren dat internationalisme en immigratie instrumenten van het kapitaal zijn, zal samenwerking altijd moeilijk blijven. Laten wij dit ontleden door op de vier voornaamste aspecten verder in gaan.

1. Antiracisme in dienst van het kapitaal

Voor sommigen betekent links zijn dat zij een prioriteit geven aan "de antiracistische strijd" (AFF, ALS, Comac, LSP, Blokbuster) en daarvoor communiceren zij gretig met de mainstream pers en justitie (CGKR bijvoorbeeld). Nu horen wij sommigen alweer zeggen "Wat is er mis met antiracisme?" Wel, tegen racisme zijn is niets mis mee, maar antiracisme is een autoritaire visie op wat racisme is én hoe het moet bestreden worden. Dus dan staan onze mensen tussen Occupy Stad-X om te debatteren over het supranationale kapitaal... waarna al snel blijkt dat economie veel te moeilijk is en het toch allemaal de schuld moet zijn van die racistische, mysogenistische kapitalisten en hun fascistische stoottroepen. U weet wel: jobs, geen racisme; baas in eigen buik en onze zwarte medemens moet dreadlocks hebben en de djembe spelen op onze bijeenkomsten (want alternatieve stereotypes zijn niet racistisch).

Nogmaals, voor het N-SA is immigratie een instrument van het kapitaal tegen wat simpelweg "de blanke arbeider" kan worden genoemd: de oorspronkelijke arbeider waar de sociale beweging uit is voortgekomen en wie zij hoorde te dienen. Immigratie drukt de lonen en vernietigt de sociale verworvenheden. Met de holle trotskistische slogans doen socialisten aller slag mee aan hun heel eigen racisme van links, dat in de hand speelt van het supranationale kapitaal. Antiracisme is dus eveneens racistisch.

2. De vakbondsstrijd in dienst van het kapitaal

'Links' weigert de collaboratie door de corrupte vakbondstop in vraag te stellen. Wij steunen de vakbondsstrijd onvoorwaardelijk omdat wij de arbeiders steunen, maar voor het leiderschap hebben wij geen vriendelijke woorden. Zij zitten immers verwoven met de politieke- en kapitaalselites. Niet alleen duikt ook hier weer dat bedrieglijke anti-racisme op en wordt het bestendigd in het beleid, zij stellen de supranationale context evenmin in vraag. De Internationale, weet u wel?

De enige manier om de arbeider te beschermen binnen de context van de Europese Unie (vrij verkeer van goederen, mensen en kapitaal - vooral naar Duitsland) en de globalisering, is door nationalisme. Het vrije verkeer moet stoppen en sectoren moeten binnen een nieuw-solidaristisch kader (in de geest van de Wet van 20 september 1948) genationaliseerd worden.

Arbeid, natie, orde. Maar voor socialisten is dat... fascisme! En dus verkiest men dat onze industrie verhuist, om zich vervolgens blind te staren op het wanneer en tegen welke voorwaarden. De feiten spreken hier voor zich.

3. Geopolitiek in dienst van het kapitaal

Misschien een laatste bemerking bij onze socialistische kameraden is hun banden met contrarevolutionaire krachten, zoals de Moedjahedeen in Iran en elders. Maar ook de banden tussen de PVDA+ en China leiden voortdurend tot belangenvermenging. Zij willen niet mee met de tijden, de internationale strijd is vandaag een voor de multipolaire wereld, de As van Verzet dat voorbij de oude paradigma's gaat. Vandaar onze steun aan (het oude) Libië, Syrië, Iran, Rusland, Venezuela, Libanon etc. Maar zo'n wereld wil men niet erkennen omdat zij veelal rechts van de waarden is of toch op zijn minst patriottisch.

4. Dogma in dienst van het kapitaal

Maar maak hen dat maar eens duidelijk. Het dogmatische karakter van bovenbeschreven principes houdt immers een belangrijke regel in: hier wordt in geen geval over gedebatteerd. Er zijn in het verleden trotskisten en socialisten geweest die een debat probeerden te organiseren over deze zaken, maar ofwel werden zij tegengehouden door hun ideologische leiders, ofwel werden zij stande pede uit hun respectievelijke organisaties gezet vanwege ook maar met ons te praten.

Mensen zijn vandaag zowel meer links alsook meer nationalistisch aan het worden. Maar links weigert het nationalisme en dus zijn zij vandaag de stoottroepen van het kapitaal dat zij beweren te bestrijden. En nationalisten die de valkuilen van het systeem hier niet bij inzien, die vallen dan voor van die achterlijke naïviteit zoals "ik ben nationalistisch, maar economisch ben ik eerder een PVDA'er" of "ik ben nationalistisch, maar ik ben tegen racisme". En dat soort wordt dan per definitie lid van de neoliberale N-VA.

De situatie is pervers door dergelijk dogma. Maar wij zijn degenen die hier consequent blijven, niet zij.

Published in Q&A

Terwijl gepensioneerden zelfmoord plegen op de pleinen, terwijl de productieve factoren uitverkocht worden aan internationale financiers, terwijl de Trojka een technocratische regering aan de macht houdt...

Terwijl dat alles gebeurt, weten antifascisten geen beter doelwit voor hun eieren dan een televisiepresentator die het waagt iemand van de Griekse partij Gouden Dageraad uit te nodigen.

Ja, hoe waagt de man het op basis van de peilingen alle politieke kanshebbers in zijn talkshow uit te nodigen? Volgens de peilingen zal Gouden Dageraad de kiesdrempel halen en zij hebben nu al een raadslid in Athene, maar dergelijke democratische objectiviteit heeft volgens hen geen plaats in de Griekse dictatuur. Zelfs de Griekse stalinisten van de KKE kennen hun prioriteiten beter en sluiten de rangen tegen de technocratuur, tot groot ongenoegen van de schuimbekkende trotskisten.

Dus als de politiek niet onderdrukkend genoeg is, dan staan de antifascisten wel paraat. De nuttige idioten van het systeem, altijd en overal.

Published in In de Media
Tuesday, 27 March 2012 11:32

Stront aan de knikker

Bovenstaande titel staat vandaag op de haatblog van het AFF.

Niks nieuws natuurlijk van de blog die volgeschreven wordt door een of twee obscure antifascistische anoniemen en waar steevast politiediensten en burgerij worden opgeroepen om een bepaald soort mensen (nationalisten en tegenstanders van liberaalkapitalistische immigratie) te discrimineren. En ja, zelfs strafrechterlijk te vervolgen voor wat zij zeggen en (waarom niet?) denken.

En dus was de aanvraag van de studentenvereniging NSV! om de voormalige voorzitter van de Duitse NPD, de heer Udo Voigt, aan de unief van Antwerpen te laten spreken weer een gedroomde kans. De discriminatie en uitsluiting van bepaalde groepen en personen in onze samenleving (zijnde iedereen die in de weg staat van de cryptocommunisten) ten volle vuur in te blazen.

Dat door het gestook van antidemocratische en burgerlijk linkse elementen en groupuscules de zaal door de unief reeds vroeg werd geweigerd is voor de kwasten van het AFF niet genoeg.

Zij hadden waarschijnlijk ook nog graag gehad dat de politie en de staatsveiligheid mijnheer Voigt gewoon over de grens hadden gezet. En dat zaaleigenaars onder druk van die diensten op zijn minst elke zaal en locatie zouden weigeren ter beschikking te stellen aan iemand die in wezen een gewone burger met politieke ideeën is.

En juist daarom over alle rechten zou moeten beschikken om op de unief en op elke lokatie die daarvoor dient zijn ideeën te kunnen uiten.

Maar wat de zaak op de haatblog van het AFF echt misselijkmakend maakt is het feit dat zij zich beroepen op uitspraken van Duitse rechtbanken die het normaal vinden dat een hoteleigenaar een kamer weigert aan Duits staatsburger Voigt.

De haatblog weet verder doodleuk te vertellen dat als rechtbanken in Duitsland het goed vinden dat iemand als burger Voigt in hotels geweigerd wordt vanwege zijn politiek ideeën, dat dit ook een legitieme reden is voor de Antwerpse unief om dat te doen.

Laat ons de redenering echter eventjes verder nemen.

Onder de jodenwetten werd het in Duitsland verboden om joden in arische hotels of openbare gelegenheden toe te laten: hotel- en restaurantuitbaters konden joden dus weigeren te overnachten of te eten in deze gelegenheden.

Duitse rechtbanken faciliteerden deze maatregel.

Volgens het AFF zou dit legitiem zijn, vermits de rechtbanken het verdedigen. De unief zou deze joodse mensen dan ook nooit de toestemming hebben gegeven om daar te spreken, volgens de AFF-redenering.

Want wij konden en kunnen de Duitse justitie toch niet negeren, aldus het AFF.

Hallo!

En zo zie je maar wat er gebeurt als je elke dag fanatiek inhakt op mensen zoals die van het NSV! en de heer Voigt. Je verliest elk normaal denkvermogen en je haat sleept je mee naar beangstigende diepten. Dan is er geen stront aan de knikker, zoals het AFF schrijft. Dan is er stront in het hoofd van de schrijver van het bewuste stuk.

Wie zei ook alweer dat antifascisme het nieuwe fascisme is?

Wij zijn het daar echter niet mee eens. Antifascisme is gewoon wat het altijd al is geweest. Pure communistische haatpropaganda. Doordrenkt met het bloed van miljoenen arbeiders en burgers.

Het zou allang verboden zijn, ware het niet dat de burgerij hen nodig heeft om haar kapitalistische project van immigratie te helpen verdedigen.

Tegen de belangen van de nationale arbeiderklasse in.

Nuttige idioten.

Published in Artikels

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter