Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Q&A Displaying items by tag: Vlaams Belang

Thursday21 February 2019

Om nog even terug te komen op de door ons gepubliceerde foto's waarop N-VA-kopstuk Jan Jambon te zien is met Le Pen. Op vraag van Joods Actueel verklaarde Jambon dat hij niet naar de lezing van Le Pen was geweest omdat hij ook maar voor een millimeter akkoord zou gaan met de man. Hij was daar, verklaart hij, omdat hij destijds zoveel debatten bijwoonde van de Antwerpse Debatclub.

Dat hij als eregast met Le Pen zat te tafelen is dus geen teken van sympathie voor de man, beweert Jambon. En al zeker geen blijk van enige ideologische verwantschap.

Hij was ook gaan luisteren naar iemand van de PVDA en dat maakt van hem toch geen stalinist, is zijn uitleg. Maar ik verwed er mijn hoofd op dat Jambon niet achteraf zat te tafelen met de spreker van de PVDA.

En dat Jambon beweert dat hij in die tijd de visie van Le Pen niet deelde en daarbij zo ver ging om "vriend en vijand" uit te dagen het tegendeel te bewijzen, het volgende:

Wat betreft de volkerenmoord en de bezetting van de Palestijnse gebieden door Israël, deelt Jambon wel degelijk de ideeën van Le Pen (en terecht).

Nog in 2008 ondersteunde de N-VA (met Jambon voorop) de strijd van het Palestijnse volk, door gezamenlijk met extreemlinks de tekst van het "Actieplatform Palestina" te ondertekenen, waarin aangeklaagd wordt dat Israël verantwoordelijk is voor 60 jaar van ontheemding en 40 jaar van bloedige bezetting. Zo simpel kan bewijsvoering zijn, mijnheer Jambon, dat u de ideeën van Le Pen symphatiek vond.

Dan nog de bewering van Jambon tegenover Joods Actueel, dat de N-VA de joden een warm hart zou toedragen en dat werkelijk geen haar op hun hoofd eraan denkt om de ellende die ze te verduren kregen tijdens de vorige oorlog voor ook maar een millimeter te minimaliseren. Maar was het niet De Wever die zei dat de politie van Antwerpen nooit betrokken was bij vervolgingen en razzia's op joden tijdens de oorlog? En dat daarom de verontschuldigingen van Patrick Janssens naar de joodse gemeenschap toe "gratuit" waren?

Uw inschatting van millimeters is blijkbaar heel rekbaar, mijnheer Jambon. En de uitdaging aan "vriend en vijand" om met bewijzen te komen zou ik niet te veel herhalen. U zou wel eens op uw wenken bediend kunnen worden.

Verkiezingen zijn altijd leuk om met allerhande zaken uit te pakken.

In elk geval, wat bewezen moest worden met het publiceren van de oude foto's is bewezen. Hoe nationalisten door het slijk kruipen om stemmen van minderheden te schrooien.

En verder, dat de Volksunie weer helemaal terug is. Een partij waarvan de linkerhand niet wil weten wat de rechterhand doet. Waar ook marxisten van Meervoud bij aanschurken.

Links liegen - rechts bedriegen.

Published in Blog
Wednesday, 30 May 2012 10:28

Wanneer wordt Jan Jambon ontluisd?

 

Bij de N-VA is het zo dat elementen die overkomen van het Vlaams Belang een ontluizingsperiode moeten doormaken. Op die manier wil de partij overgelopen leden ontdoen van hun extreemrechtse dwalingen, van hun racistische 70-puntenluizen en (last but not least) van enige lepennistische Holocaustontkenning.

De vraag die wij aan Bart De Wever willen stellen is dan ook: wanneer wordt Jan Jambon ontluisd? Of zijn de vroegere activiteiten van Jambon - in de woorden van Le Pen - "een detail in de geschiedenis"?

Wij publiceren deze foto's van Jan Jambon in het gezelschap van Franck Vanhecke, Francis Van den Eynde, Koen Dillen, Filip Dewinter en (last but not least) Jean-Marie Le Pen, omdat deze zich situeren in een tijdperk dat het VB en Le Pen nog volop als een bende extreme racisten en Holocaustontkenners werden bestempeld, ook door mensen zoals Jambon.

En de propere heren van de N-VA willen tot op heden hun handen niet vuilmaken aan dit soort mensen.

Daarom worden zij ontluisd.

Wij hebben nog wel wat meer materiaal dat de hypocrisie van de baronnen van het partijpolitieke establishment aantoont.

Allicht kunnen wij de vrienden van Dewinter daar op een mooie dag mee bedienen.

Gratis en voor niets.

 
Eerste links: Francis van Den Eynde; Tweede links: Jan Jambon; Uiterst rechts: Frank Vanhecke
 
 
 

Van links naar rechts: Frank Vanhecke, Jean-Marie Le Pen, Koen Dillen en Filip Dewinter

Foto's mogen mits expliciete bronvermelding worden overgenomen. Pers kan contact opnemen met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. voor versies zonder watermerk.

 

Published in Nieuws & Pers
Monday, 28 May 2012 12:14

Open brief aan bankiers

Voorzitter Valkeniers verkondigde onlangs nog dat de rangen binnen zijn Vlaams Belang dan eindelijk eens gesloten zijn. De partij biedt ruimte aan jong talent en de initiatieven komen van alle kanten. En dan mag er al eens een stijlverschil zijn, men moet niet altijd de harde lijn van Dewinter en zijn bikinibabes volgen. En daarvoor hebben we mensen zoals Vlaams volksvertegenwoordiger Frank Creyelman, die zich eerder al in had geschreven voor het inburgeringsproject 'Samen inburgeren'. Want, aldus Creyelman december j.l., de allochtonen die er vandaag zijn, die zullen ook blijven. Wij stelden ons toen wel de vraag bij wat dan het nut was van de remigratiecampagne eerder dat jaar, maar ach.

Inmiddels zalft Creyelman weer daar waar Dewinter slaat, nu met een initiatief voor de gematigde Vlaamse moslim. Zijn initiatief heet Ik Woon in Vlaanderen, bevat een open brief en moslims kunnen zowaar een verklaring ondertekenen, waarin zij afstand nemen van het een en het ander. Overigens opvallend minder concrete eisen dan Dewinter, je zou haast denken dat Creyelman er straks een paar op zijn Mechelse gemeenteraadslijst wil (wij weten dat die lijsten moeilijk gevuld raken). Al zou hij dan wel rangen moeten breken met zijn baas, die wel een Oost-Europeaan op zijn lijst zou willen, maar nooit een moslim (Bosniërs zijn blijkbaar geen Oost-Europeanen voor Dewinter.)

Nu goed. Wij stellen ons twee vragen. Ten eerste of het eigenlijk niet beter zou zijn dat Creyelman eens naar de moslims zelf gaat luisteren, andere moslims dan Abu Imran en de karikaturen in de boekjes van partij-uitgeverij Egmont. Zo'n verklaring zou van hen zelf uit moeten gaan, dit is anders een nogal halfslachtig neokolonialisme.

Ten tweede, laat ons de prioriteiten op orde stellen, alstublieft. Het sociaal-economisch programma van het Vlaams Belang, in februari met veel tamtam onthuld en zeker niet slecht, vind je nu enkel nog in een donker hoekje op de site in de vorm van een PDF. Ga je gang, we dagen iedereen uit het nu nog terug te vinden. Sindsdien is het de klok rond dezelfde islampraat geweest die we zo onderhand wel kennen. Voor 2014 moet hier dringend iets aan veranderen, want het vraagt geen genie om te beseffen wat de prioriteit van de kiezer zal zijn.

Maar als het parlementairen tegenwoordig vrij staat initiatieven te lanceren voor de meerdere eer en glorie van hun personlijke profilering, dan vragen wij ons af waarom nog steeds niemand iets rond de economische crisis doet. Het kan toch niet zo zijn dat wij de standpunten moeten blijven inlepelen?

Om toch blijk te geven van onze constructieve houding, zullen wij nog eens tonen hoe het moet. Geheel in de stijl van Creyelman lanceren wij daarom de campagne Ik Bankier in Vlaanderen. Aan gematigde bankiers richten wij een open brief en zij die het beste met de Vlaming voor hebben kunnen de verklaring ondertekenen, waarin zij afstand nemen van hun extremistische broeders en zusters.

Natuurlijk beseffen wij maar al te goed dat deze extremisten tot op de wortel moeten worden uitgeroeid - op dat vlak hanteren wij Dewinter zijn stijl, alleen is het hier wel gerechtvaardigd. Maar wij begrijpen dat je soms eens de hand moet uitreiken, wat gematigder uit de hoek moet komen en hen een kans geven zich te integreren in de plaats van te parasiteren.

Oh, en als een parlementair deze campagne wil overnemen, laat ons dan gerust wat weten, wij hebben de copyright bewust weggelaten.

 

 


 

 

Beste bankiers,

Enkele decennia geleden werd Bretton Woods afgeschaft om jullie betere leefomstandigheden te geven. Jullie konden onmiddellijk genieten van de monetaire expansie en fiduciariteit die dit land te bieden heeft. Jullie kinderen kunnen deelnemen aan één van de beste elitescholen in Zwitserland. Worden jullie ziek, dan is er een efficiënte bailoutpolitiek. Heb je geen werk dan is er een Gemeentelijke Holding en word je geholpen cash flow te vinden. Na jaren bonussen is er de Raad van Bestuur en een moderne privéjet. Jullie kunnen jullie stem laten horen in alle vrijheid. Een vrijheid die in geen enkel land zo absoluut is als in een democratische westerse rechtsstaat.

In de praktijk worden velen onder jullie zelfs beter behandeld dan de Vlamingen. Talrijk zijn immers de belangenvermeningen en doorvloeimogelijkheden die jullie bevoordelen omdat jullie maar zouden deelnemen aan onze maatschappij en er een positieve bijdrage aan zouden leveren.

Al deze sociale en maatschappelijke verwezenlijkingen zijn het werk van generaties politieke en economische elites en ze werden met WHO, IMF en EU bevochten. Wij gunnen ze jullie want Vlamingen zijn een genereus volk. Het enige wat wij daarvoor terugvragen is respect.

Respect voor de economie van het volk dat jullie al die voordelen op een schoteltje heeft aangeboden. Respect voor het spaargeld en de sociale verworvenheden van dat volk. Respect voor de normen en waarden eigen aan het monetaire soevereiniteitsmodel dat het onze is. In de praktijk willen we dat jullie Vlaams bankieren voor en door Vlamingen.

Is dat nu zo veel gevraagd? Nee toch? Een groot deel van jullie gemeenschap heeft dat ook begrepen (en is gevlucht naar Londen en Manhattan), maar een ander significant en invloedrijk deel niet. De radicalen onder jullie willen zelfs raken aan de fundamenten van onze sociale rechtstaat. Zij willen dat allerlijk rechten en gebruiken worden getolereerd waarvan Vlamingen gruwen: ongelijke behandeling van de productieve economie, gedwongen besparingen, Bologna in scholen, bailouts, gescheiden boeking van verliezen, ritueel belastingsparadijsjes ontzien, aparte belastingvoeten, het privaat maken van een openbare dienst… Het houdt maar niet op. Na iedere toegeving volgt een nieuwe eis.

Al die eisen getuigen niet van respect, integendeel. Ze geven de Vlamingen het gevoel dat ze worden gekoloniseerd en onderworpen aan een supranationale elite.

Weet dat geen enkel volk – ook het brave Vlaamse volk niet – zich zijn land, zijn economie, zijn spaargeld en zijn sociale verworvenheden laat afpakken zonder slag of stoot.

De radicalen onder jullie wensen de totale confrontatie. En ja, als zij op deze weg verder gaan dan zal die confrontatie er vroeg of laat komen. Wij, Vlamingen, willen ze niet, integendeel, maar alleen jullie kunnen deze tijdbom ontmantelen door de radicalen te stoppen en duidelijk afstand te nemen van hun eisen en voorstellen.

Wat hebben jullie te winnen bij de overwinning van Verhofstadt, Dehaene, Lippens, Draghi, Barroso en de Gucht? Was het dan niet om te ontsnappen aan de armoede en de onvrijheid in jullie harde valuta dat jullie ouders met een eigen versie van de Wet Pompidou-Giscard-Rothschild naar hier zijn gekomen? Willen jullie echt dat dit land lijkt op het Duitsland waaruit jullie ouders zijn gevlucht of het Latijns-Amerika waar jullie nu uit vluchten? Als het leenkapitaal lukt, zullen jullie uiteindelijk jullie eigen verleden tegenkomen!

Onze Vlaamse economie mag dan niet perfect zijn, ze biedt wel belangrijke zekerheden die in een land als Venezuela onbestaande zijn: schuldeneconomie, fractioneel bankieren, geen verantwoordingsplicht en politieke vertegenwoordiging voor corruptie.

Vriendelijk, maar kordaat,

Nieuw-Solidaristisch Alternatief/Nationaaldemocratische Partij (N-SA/NDP)
Politieke beweging

 

N-SA/NDP ROEPT ALLE BANKIERS OP OM EEN VERKLARING TE ONDERTEKENEN WAARIN ZE BEVESTIGEN DAT ZE BEREID ZIJN VLAMING TE WORDEN ONDER DE VLAMINGEN.
DEZE VERKLARING IS TE VINDEN OP IKBANKIERINVLAANDEREN.SOLIDARISME.BE

 

 

Published in Nieuws & Pers
Tuesday, 22 May 2012 10:42

Cosa Nostra à l'Ostendaise

In de media is er nu drukte over machtsmisbruik en de daarbijhorende belangenvermenging van de socialistische maffia in Oostende.

Voor mij niks nieuws en zelf ondervonden.

Toen ik jaren geleden actief was binnen het toenmalige Vlaams Blok afdeling Oostende (waarvan ik een van de oprichters ben) en nadat ik in het publiek  tijdens een debat Vande Lanotte dik op zijn donder had gegeven, werd ik prompt op het matje geroepen bij de  toenmalige voorzitter van mijn eigen partij - Frank Vanhecke.

Die was ongelukkig met mijn tussenkomst tijdens voornoemd debat - tussenkomst die nochtans over veiligheid en de toewijzing van sociale woningen aan vreemdelingen ging, de core business van de partij.

Ik werd daar getrakteerd op een serenade van afkeuring door mijnheer de voorzitter en dit met het argument dat hij zeer veel respect had voor de socialistische voorman en het niet kon hebben dat ik die in het publiek voor het Blok had gezet.

Enkele maanden later werd ik uit de partij gebonjourd. Geen statutair ontslag, geen normale procedures. Arbitrair bedisseld door Dewinter en Vancheke.

Corruptie, het zit overal en het is een systeem van ons-kent-ons en voor-wat-hoort-wat.

Zeg eens Frank, wat heb jij toen beloofd gekregen van de socialistische dictator uit Oostende? En jij, Filip? Een postje in het havenbestuur of een ander dikke post in een of andere PPS-constructie (publiek-private samenwerking) waar de socialistische maffia in grossiert?

En recenter.

Ik dien een klacht in tegen Vande Lanotte vanwege zijn racistische uitspraken tegen transit-illegalen die Oostende onveilig maken. Niet dat ik niet akkoord ga met zijn uitspraken, maar omdat ikzelf voor mindere uitspraken voor de rechtbank moet verschijnen.

De politieofficier van dienst maakt mij al direct duidelijk wie en wat de wet in Oostende betekent. "U denkt toch niet dat er een vervolging komt tegen mijnheer Vande Lanotte," vertelt zij mij doodleuk, "denk daar maar eerst over na voor u de klacht concreet laat acteren."

Als ik argumenteer dat mijnheer Vande Lanotte even veel of even weinig recht heeft om blijkbaar verboden uitspraken te doen als ikzelf, dan moet ik uit haar mond vernemen dat Vande Lanotte een zeer zware verantwoordelijkheid draagt in Oostende. En dat zijn uitspraken over vreemdelingen uit bezorgdheid voor de stad werden geuit.

Hoezo, zeg ik, die is toch gewoon gemeenteraadslid (mijnheer was op dat ogenblik nog geen minister) en verder opper ik dat elke burger toch de wet moet naleven.

Ongeloof bij de politieofficier,  ik moest wel van de maan komen - zag ik haar denken. En je zou denken dat de oppositie in Oostende op de aanklacht zou ingegaan zijn nadat de pers (in mineur) daar verslag over bracht. Doodse stilte bij de oppositiepartijen, zijnde Groen! en LDD. Moordende stilte bij oppositiepartij Vlaams Belang.

Maar daar schrok ik niet van.

Bijna alle partijen in Oostende zitten in de meerderheid, buiten Groen!-LDD en VB. Groen! wil in de volgende legislatuur een zitje of twee toegewezen krijgen van Vande Lanotte en houdt zich zolang gedeisd. Bij papa Mao (volgens rode schepen Miroir is Vande Lanotte de plaatselijke Mao) op de schoot.

Dedecker (die nooit echt in Oostende heeft gewoond en nu ook zijn nepadres heeft opgegeven) kreeg het nakijken van Mao en is nu boos. Vande Lanotte woont ook niet in de stad, maar de wet is zoals reeds aangetoond niet op iedereen van toepassing. En het VB wordt koest gehouden met invitaties voor recepties en zitjes in de PPS-geldmachine van de socialisten.

Geen sprake van een cordon terzake. Ons-kent-ons. Dus waar moet een burger zoals ik, die dit cliëntelisme wil aanklagen, naartoe?

Naar de maffia?

Niet naar de volkspartijen in elk geval en zeker niet naar het plaatselijke VB, want daar hebben ze last van rode hond.

En nog recenter.

Ik moet voor de rechtbank verschijnen. Voor racisme - een joke zoals alleen in België mogelijk is. Het parket dagvaardt mij direct zonder onderzoek noch onderzoeksrechter. En wiens handtekening staat er onder de dagvaarding? Die van procureur-generaal Jean-Marie  Berkvens.

Reeds sinds het boek "Casinogate" - geschreven door de linkse rakker Raf Deboever - wist ik (en iedereen die het wil weten) van de collusie tussen Vande Lanotte en de procureur. In het boek wordt dan ook haarfijn uitgelegd hoe beiden (Jean-Marie Berkvens en Johan Vande Lanotte) met echtgenote dikwijls gaan tafelen in het casino van Oostende. Een goktent, waar het voor staatsambtenaren verboden is er zich op te houden.

Maar geen probleem voor de procureur en zijn boezemvriend-arrangeur Vande Lanotte, leider van de plaatselijke rode Cosa Nostra capo di tutti capi. Na het verschijnen van zijn boek, verlaat de auteur de stad en het land - moegepest door justitie en maffia.

Puur toevallig.

Dus toen ik vernam wie achter mijn strafrechtelijke vervolging zat, wist ik dat ik prijs had. Als gerecht en politiek samenspannen, dan zit je in een dictatuur.

En toen ik mijn vonnis van vijf jaar ontnemen van mijn burgerechten, 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en boete kreeg, toen wist ik wat de bedoeling was. De rechter vond het niet nodig om de conclusies en motivatie voor mijn straf voor te lezen (misschien was ze wel beschaamd). Maar de vriendendienst aan Vande Lanotte was een feit. En wie er voordeel uit zou halen evenzeer.

Ik was van plan om met een lijst op te komen bij de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar. Een lijst van de Nationaaldemocratische Partij. En wie is daar het meest om beducht? Niet de SP.a maar wel het VB.

En nu ik kan fluiten naar een eigen lijst, is deze partij dik tevreden. Bediend door de rode baron.

Ons-kent-ons en voor-wat-hoort-wat.

De samenspanning van de maffiapartijen vormt niet voor niets de particratie. En dat blogs zoals Rechts Actueel niet geïnteresseerd waren in mijn proces, net zoals de partij die de medewerkers daarvan betaalt, kan dat nog toeval zijn?

Of zoals Franck Vanhecke mij ooit toevertrouwde:

I love Vande Lanotte.

Published in Artikels
Sunday, 06 May 2012 23:15

Wat te denken van het Vlaams Belang?

Financieel mondialisme

De systeempartijen zijn geïntegreerd in het financieel mondialisme. Het Vlaams Belang is de enige partij die daarbuiten staat en is dus de enige partij die een stem kan verheffen voor het volk. Om die reden is het Vlaams Belang de enige partij met de mogelijkheid tot een echt verzet.

In het verleden weigerde het Vlaams Belang een opening naar het proletariaat en ging zij voor een 'verruiming' met het asociale economisch programma van 2003 en het opvrijen van het liberale patronaat, zoals VLOTT (Hugo Coveliers) en de lange tijd uitgestoken hand naar LDD (Jean-Marie Dedecker).

Deze strategie heeft evenwel gefaald (gelukkig) en wij stellen nu een wil tot coöptatie vast. Het nieuwe sociaal-economisch programma van 2012 is een stap in de goede richting, dit is hier bewijs van.

Clash of Civilizations

Dit neemt evenwel niet weg dat wij het discours van islambashing en soortgelijke platitudes resoluut afwijzen. Volgens ons is de politieke correctheid (in dienst van het mondialisme) een tweesnijdend zwaard: enerzijds links-humanistische 'verdraagzaamheid', dat de mensen categoriseert op basis van geloof of afkomst; anderzijds rechts-neoconservatieve retoriek, dat de mensen aanvalt op basis van geloof of afkomst. In beide gevallen wordt het achterliggende systeem van economische immigratie en sociale dumping vergeten.

Men kan stellen dat dit een electoralistische keuze is, maar het is onze overtuiging (en wij leveren de bewijzen aan in onze artikels) dat hier een strategie achterzit, waaronder geopolitieke (transatlantische) belangen. Dit is niet in het belang van het volk en wij vrezen voor zij die meegaan in deze polarisering.

De een kan niet zonder de ander

Het is onmogelijk de Europese Unie en de Euro fundamenteel aan te vallen zonder de achterliggende logica te ontmaskeren en daar alternatieven voor te bieden. De strijd tegen deze supranationale instellingen is dus de strijd tegen het financieel mondialisme. Echter, het is óók onmogelijk de strijd tegen financieel mondialisme aan te binden zonder de Clash of Civilizations te bestrijden, wat er een onderdeel van is. Immers, de zogeheten 'islamisering' is een gevolg van immigratie en het zogeheten 'islamtuig' is het resultaat van een combinatie van sociale dumping en cultureel nihilisme.

Een kans

Wij stellen vast dat het Vlaams Belang tegenwoordig de hand uitreikt voor coöptatie van onze strijd. Wij aanvaarden deze hand met als missie er een antiliberale partij van te maken dat voor het volk kiest.

Published in Q&A

Dewinter en het Vlaams Belang bieden in Antwerpen gedoogsteun aan bij een machtsovername van de N-VA en de Open VLD na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012, om zo de socialisten uit het stadhuis te krijgen.

De sossen wippen, daar is natuurlijk niks mis mee. Maar Dewinter noemt zijn gedoogsteun een consequente houding die "rechts" aan de macht moet krijgen in Antwerpen.

Rechts?

Liberaalextremisme zal hij bedoelen.

Maar of de N-VA en de Open VLD (een partij die de volgelingen van het VB tot mestkevers ontmenselijkt) aan de macht helpen een adequaat middel is om het liberalisme te verslaan, een liberalisme dat verantwoordelijk is voor massa-immigratie, rest maar de vraag.

Je kan een kwaal toch niet bestrijden door er een ontsteking aan toe te voegen!

Open VLD is een extreem-liberale partij, wat inhoudt dat ze ook extreem pro-immigratie is en medeverantwoordelijk voor de immigratiechaos van vandaag. En de N-VA is zo mogelijk nog eurovriendelijker dan de socialisten en de liberalen samen. En wie pro-Europa zegt, die zegt ook inter-Europese migratie. Dus met de N-VA hoeven we zeker niet op minder immigratie te rekenen, juist meer.

Dewinter is blijkbaar al vergeten dat de voorloper van de N-VA, de VU, altijd een linker- en een rechtervleugel heeft gehad, zoals de N-VA nu ook vandaag. En dat is handig als je nationaal het ene zegt en internationaal iets anders. Of in de ene stad een linkse coalitie sluit en in de ander een zogezegde rechtse. Of in de ene regering met de socialisten slaapt en in de andere regering ze een bende halvegaren noemt.

Een cocktail N-VA samen met een snufje Open VLD zal in Antwerpen smaken naar een exotisch brouwsel vol allochtoon fruitsap, fruitsap waar de kiezers van het VB niks van lusten. Dat De Wever naar de Seefhoek gaat om daar het oude kiesvolk van het VB een rad voor de ogen te draaien is dus puur electoralisme.

Typisch voor een BVBA van een partij die haar marktaandeel wil vergroten. Het is om de poen te doen.

Trouwens, in de Seefhoek is De Wever niet de multicultuur en de destructieve gevolgen daarvan voor de sociale cohesie gaan aankaarten, maar wel de drugsoverlast. En daar zijn zelfs de islamieten in die buurten voorstander van.

Maar daar kan Filip niet meer komen, gezien de aanblik van zijn keppeltje bij die lui tot wanordelijkheden zou leiden. Een slimme zet van Filip om zo de grote groep islamieten aan De Wever over te laten in ruil voor enkele tientallen (als het er al zoveel zijn) Chassidim.

Voor een electoralist als Dewinter een dwaze zet. En dat voor een politiek genie!

Maar ja, het beloofde land ligt dan ook niet in de Seefhoek.

Intussen is de N-VA kampioen geworden als het gaat om het "integreren van vreemdelingen" in haar partijrangen. Zo stopt ze onze politieke instellingen vol met vertegenwoordigers van de nieuwe elite. En die zitten nu al lekker in de Kamer en de Senaat en zullen morgen in het stadhuis van A hokken met de gedoogsteun van F.

Zelfs de socialisten zijn nooit zo gek geweest om zoveel kaarten in te zetten op vreemdelingen zoals de N-VA dat nu doet. Toch niet in Vlaanderen.

Maar dat is allemaal niet aan Dewinter besteed, dus zegt hij dat hij links wil afblokken door een rechts front te ondersteunen vanuit de oppositie.

Daarbij verzwijgt hij (of gedoogt hij dat ook al?) dat de N-VA in de EU een fractie vormt met de extreem-linksliberale groenen. Een coalitie met de meest waanzinnige voorstanders van immigratie en nationale desintegratie. Een coalitie van nationalistenhaters, in acht genomen dat de N-VA EU-internationalisten zijn.

Dus als Dewinter dat allemaal wil ondersteunen, wat is dan de bestaansreden van zijn partij?

Buiten postjesjagerij, bedoel ik. En dan nog als sloor van het systeem.

Als je als anti-establishmentpartij de ene fractie van het establishment weg wil (de sociaaldemocraten) om daarna een nog fanatiekere fractie van dat establishment (de N-VA en de Open VLD) in het zadel te helpen, dan is er iets ernstig loos met je politiek redeneringsvermogen.

Een partij die zegt dat ze buiten het establishment staat, maar toch bepaalde delen van het establishment gaat ondersteunen zoals Wilders in Nederland, dat is geen anti-establishmentpartij.

Als je als partij wilt ontsnappen aan een cordon door hen die dat in stand houden te gedogen, dan ben je nog geen partner van die coalitie.

Dan ben je er de voetveeg van.

Published in Artikels

Op het colloquium van het Vlaams Belang (zaterdag j.l.), waar hun nieuwe sociale programma werd voorgesteld, zijn opmerkelijke zaken verteld.

Voor de grote massa van de leden, net als voor de pers, is het nieuwe sociale programma gewoon het gevolg van de analyse die de partijleiding over de crisis van het liberalisme heeft gemaakt en waaruit zij nieuwe inzichten heeft verworven.

Voorzitter Valkeniers beweerde in zijn begeleidende toespraak en aansluitende interviews (net als in de tekst op de site, waar de veranderingen werden toegelicht) dat de partij zelfstandig tot die nieuwe inzichten was gekomen.

Wie zou vermoeden dat achter de mooie woorden van de voorzitter over sociaal zijn en over 'de derde weg' als ideologische optie een kloof van 180 graden schuilt, die de partij de laatste maanden heeft moeten dichten onder druk van de basis?

Onder zware druk eigenlijk, enerzijds door de georganiseerde actie van solidaristische militanten binnen de partij, anderzijds door de externe druk van de N-VA die het vroegere ultraliberale discours van het Vlaams Belang ver overtreft.

Published in Artikels
Thursday, 02 February 2012 11:11

Bekaert schrapt 600 banen

 

                                                                                                                                 Bron/Vrouwentegenislamisering/De Standaard

 Terwijl in het land afdankingen elkaar opvolgen, terwijl in het land een linkse regering antisociale maatregelen neemt die de bevolking op termijn zal verarmen, houdt het Vlaams Belang zich met deze onzin bezig.

De intellectuele en politieke armoede van de top van de partij moet zo  gecamoufleerd worden.

Gecamoufleerd met  een campagne met posters waarop bijna-naaktfoto's van de dochter van de leider staan.

Terwijl kameraden van ons en leden van het VB bij Bekaert op de dop belanden door 600 afdankingen die op til staan in dat bedrijf, krijgen die mensen als antwoord op hun miserie  nonsens te zien en te horen van de partij.

Dat is de partij die zich in de toekomst zegt te willen profileren met een sociaal solidarisme.

Wat ze echter krijgen is een in vakantietenue gestoken "Dag Allemaal" figuur. De Morelisering van het VB krijgt zo een nieuwe swung. Morel ingeruild en vervangen door een Barbiepop van de Dewinter.

En dan maar de nieuwe generatie jongeren die actief zijn in de partij wijsmaken dat er een nieuwe koers komt die sociale thema's zal ontwikkelen.

Dat zal  dan waarschijnlijk een 'micro-economische' koers zijn.

Naakt en ontdaan van elke waarde.

Published in In de Media
Thursday, 26 January 2012 18:13

Waarom schaadt VSV de moederpartij VB?

Soms zijn de dingen niet zo onschuldig als zij lijken. Neem nu de geplande actie van de Vlaamse Solidaire Vakbond (VSV) en de uitleg die daarbij gegeven wordt. De actie is duidelijk een schaamlapje waarachter men de ultraliberale ideeën van de leiding van die anti-vakbondscel probeert weg te moffelen.

Een vakbond die nochtans onder controle van Dewinter en de partijtop staat, maar desondanks toch blijft uitpakken met ultrareactionaire standpunten. Standpunten die je eerder bij Open VLD en N-VA zal vinden.

Niet dat het Vlaams Belang de laatste jaren uitblonk in het ontwikkelen van solidaristische en sociale ideeën, dat niet. Maar je zou toch kunnen verwachten dat door de gewijzigde machtsverhoudingen tussen N-VA en VB die laatste toch wel iets slimmer uit de hoek zou komen dan met praat die je alleen bij donkerblauwe baronnen van de elite te horen en te lezen krijgt?

Niet dus, de VSV blijft maar razen tegen vakbonden en blijft maar schuimbekken tegen sociale strijd. De anti-vakbond weet blijkbaar niet goed voor wat ze nu staan. De vorige staking heeft de Morelcel ( want daar liggen haar roots en dat verklaart veel) nog opgeroepen om vooral niet te staken, want staken is slecht voor de economie.

Published in Artikels
Wednesday, 30 November 2011 11:54

Reactie op VSV-actie tegen Dexia-bankrovers

 

De VSV en de leiding van Voorpost worden betaald door het Vlaams Belang. Die organisaties worden dus gefinancierd door een partij. Dat is niets nieuws, maar eigenlijk is de VSV dan ook in handen van de partij om het systeem van vakbonden op een (weinig) verdoken manier te kunnen aanvallen. De anti-vakbond VSV onafhankelijk en neutraal noemen is dan ook een regelrechte leugen. De VSV is een partijsyndicaat, er is zelfs geen buffer tussen partij en syndicaat zoals dat bij andere vakbonden nog het geval is. In dit geval zijn de hoofdkwartieren van partij en vakbond in dezelfde lokalen gevestigd, een stalinistische structuur die je zelfs bij het ABVV niet meer tegenkomt.
 
En juist die mensen zeggen op te komen tegen de partijsyndicaten? Als zogezegde "solidaristen" wachten tot zij zich voor het karretje van een liberale partij als het VB kunnen spannen voor dergelijke acties, in plaats van zelf eens iets te doen, wat is dan hun geloofwaardigheid? De crisis is reeds sinds 2007 gaande, er was tijd genoeg, lijkt ons.

Published in Nieuws & Pers
Page 2 of 3

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter