Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Q&A Moeten wij islamitisch bankieren ideologisch steunen?

Wednesday23 January 2019

Moeten wij islamitisch bankieren ideologisch steunen?

Er zijn zeer interessante experimenten met islamitisch bankieren. Helaas is de realiteit dat hier vooral aan het omzeilen van de Koran wordt gedaan. Rente is de laatste tweehonderd jaar bijzonder complex geworden en men misbruikt deze complexiteit om alsnog woeker te kunnen plegen. Maar ook deze creativiteit is niets nieuws: in de Middeleeuwen mochten vaak enkel joden bankieren zodat de christenen geen zonde hoefden te plegen. Volgens het christendom mocht men leenkapitaal echter niet alleen niet aanmaken, ze mocht het ook niet aannemen. En alvorens men deze redenering van antisemitisme zou betichten: hier is een lange en brede manipulatie geweest alvorens de mentaliteit veranderd werd. Pas na de Middeleeuwen kreeg dit werkelijk voet aan de grond door de opkomst van de protestanten en 'pioniers' zoals de Fuggers (die zelfs Jezuïeten inhuurden).

Zowel in het christendom als in de islam moet men constant actualiseren om de eeuwige waarheid te laten gelden, anders zwakt de boodschap af. Sint Thomas van Aquino heeft hier ook uitvoerig over geschreven in zijn tijd, wat door het Priesterbroederschap Sint Pius X nog steeds wordt aangehaald. Er is geen reden die geldigheid niet voort te zetten, renteverboden uit het verleden spreken tegen dat dit niet meer haalbaar zou zijn. Meer recent zijn er dan ook academici zoals Sjeik Imran Hosein die op dit vlak zeer waardevol werk leveren.

Kapitaal is in de Aristotelische opvatting, die een brug slaat tussen de christelijke en de islamitische wereld, in geld omgezette arbeid (waaronder ook moeite, risico en zorg wordt verstaan). Het renteverbod is niks anders dan het verbod op arbeidsloos inkomen (Feder) en is in principe de enige manier om kapitaal goed en ordentelijk te laten bestaan en privé-eigendom te verzekeren tegen de "onteigening" door kapitalisme en communisme.

Op ideologische grond dient dan ook de samenwerking op tegen leenkapitaal en staatsschuld. Dit wordt vaak het "internationale kapitaal" genoemd, maar dat leidt al snel tot een verkeerdelijke dichotomie en dus communisme. Als de strijd tegen leenkapitaal kan met zij die zich er conform de Koran of de Bijbel in terugvinden, dan is dat des te beter om het politieke potentieel van de bevrijdingstheologie te promoten.

Hoewel wij geen religieuze stellingname in onze argumentatie verwerken, zijn wij in deze zin voor alle duidelijkheid wel tegen de depolitisering van religies, Vaticanum II is het uitgelezen voorbeeld van hoe anders de religie van het leenkapitaal die van God overneemt en van binnen uitholt.

 

Last modified on Sunday, 01 April 2012 14:38

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter