Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Thema's Wereld

Thursday21 February 2019

Alternatieve wereld

De wereld wordt bepaald door financiële belangen van Wallstreet, de belangen van het geld zijn echter fundamenteel tegengesteld aan die van de nationale economie. De financiële economie parasiteert op de ware economie, die van grondstoffen, productie, verwezenlijkingen, infrastructuur... in een woord, meerwaarde. Komt daar nog bij dat de financiële wereld een geostrategische agenda volgt die naties meetrekt in internationale machten van economische, maatschappelijke en militaire chantage en onderdrukking. Economische meerwaarde is wat de nationale economische belangen bepaalt, financiële meerwaarde is het internationaal parasiteren op die nationale belangen. Om deze parasitering te ondersteunen bevindt Vlaanderen zich binnen het Europees systeem, welke de ontmanteling van nationale staten nastreeft, en binnen het Belgisch systeem, welke deze parasitering en uitverkoop tot nationale identiteit heeft gemaakt. Deze twee systemen werken mee aan exact dezelfde agenda, het is een tweekoppige draak. Met de Europese Unie breken maar met België blijven is onhoudbaar, met België breken maar bij de Europese Unie blijven is echter even onhoudbaar. Deze patstelling is karakteriserend voor de kleine randregio's in Noord-West Europa die dreigen van de kaart geveegd te worden door de financiële wereld.

De oplossing

Geopolitieke verhoudingen continentaal oriënteren in naam van wederzijdse economische meerwaarde.

1. Uit het huidig Belgisch systeem treden - Een nationale revolutie zonder omwegen, de vernietiging van het politiek corruptiesysteem dat België is zonder de uitverkoop of vernietiging van de nationale economische structuren door de zogeheten communautaire strijd. Tegelijk de staatskundige samenwerking opstarten met economische- en volksverbonden regio's rond Vlaanderen die een zo homogeen mogelijk wederzijds belang delen.
2. Uit het huidig Europees systeem treden - De uitstap uit de Europese Unie en tegelijk het op de kaart zetten van Noord-West Europa door de economische integratie van de BENELUX-Plus (BENELUX en aanpalende regio's van Duitsland en Frankrijk) als alternatieve economische hefboomunie.
3. Nationale soevereiniteit vereist monetaire soevereiniteit - De Euro afschaffen door een nieuwe munt te creëren met de economisch-compatibele landen van de BENELUX-Plus, beginnend met een Nederlandse monetaire unie. Deze munt kan de economische integratie van de leden van de monetaire unie financieren.
4. Uit de NAVO treden - Het leger en de natie hebben geen uitstaans met internationale militaire machten. De onmiddellijke terugtrekking van militairen uit het buitenland en de ontmanteling van buitenlandse militaire basissen en projecten. De uitzetting van Amerikaanse- en NAVO-militairen en de ontmanteling van de basissen en instellingen.
5. Samenwerking met antiliberale nationaal-democratische staten - Internationale economische belangen veiligstellen door een continentale oriëntatie, om te beginnen door toenadering tot Rusland, dewelke daarbij een realistisch alternatief netwerk biedt als tegenwicht voor de financiële wereld van Wallstreet.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter