Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Thema's Politiek

Wednesday20 February 2019

Alternatieve politiek

7 Parlementen, 7 regeringen, 628 zetels. En dat voor tien miljoen mensen. De balans van decennia bestuurlijk wanbeleid. Enkel de particratie wint hierbij, wat tot corruptie, laksheid en ivoren torens van systeempartijen geleid heeft. Het gevolg is een onverantwoord duur België, waar uitsluitend de bankrekeningen van beroepspolitici bij winnen. Het kan enkel verder de slechte kant uitgaan met dit systeem.

Als het ondemocratische status quo in stand wordt gehouden in naam van "Belgische solidariteit" dan bezwijken onze internationale competitiviteit en onze economische kampioenen onder het gewicht van de stijgende lasten. Wordt gekozen voor "Vlaamse soevereiniteit", dan zal dit gepaard gaan met de economische uitverkoop aan Europa. De enige wijze waarop een alternatief kan geboden worden voor dit noodlot is door de hervorming en democratisering van het politieke systeem.

De oplossing

Het herdefiniëren van de nationale staatsstructuur als middel voor realistische nationale onafhankelijkheid, rekening houdend met de echte spilfactoren zoals schaalvoordeel, compatibiliteit, demografie en geografie. Voor deze staatsstructuur een realistisch democratisch staatsmodel uitbouwen welke corruptie en verdeeldheid voorkomt.

1. Stemrecht in plaats van stemplicht - Het tegengaan van de politieke massaopiniëring door het afschaffen van stemplicht.

2. Geen partijfinanciering door de staat - De politiek is geen ivoren toren, politieke partijen zijn geen staatsproducten. Mandatarissen dienen vervangingsinkomen te krijgen voor degelijk politiek bestuur te garanderen, maar partijen mogen niet financieel ondersteund worden met gemeenschapsgeld. Dit leidt immers tot een particratie en eindeloze partijenstrijd, gefinancierd door het electoraat, welke geen vraag heeft naar oneerlijke politiek. Politiek is geen plek voor opportunisten, noch dient een oneerlijke concurrentie tussen verkozenen en onverkozenen financieel ondersteund te worden.

3. Blanco stemmen en/of niet opkomst vertalen in minder zetels - Democratie is de wil van het volk, ook als deze weigert een keuze te maken tussen de beschikbare kandidaten.

4. De bovenbouw moet een corporatistisch orgaan krijgen (Senaat) - De integratie van de private sector in het politiek beleid via aanstellingen door de private sector. Dit aansluitend bij de integratie van het politiek beleid in de private sector via corporatistische ondernemingsraden.

5. Afschaffing 5%-regel als kiesdrempel - De wil van het volk integraal vertalen in de zetelverdeling. Kiesdrempels zijn ondemocratisch en bestendigen de corruptie, onrechtvaardigheid en straffeloosheid.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter