Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Thema's Maatschappelijk

Wednesday20 February 2019

Alternatieve maatschappij

Een commerciële maatschappij leidt tot permanente patstelling door de illusie van tegengestelde belangen. Iedereen vindt het recht te hebben zich alles te kunnen veroorloven, wanneer men dat vervolgens niet krijgt leidt dat tot frustratie. Internationale socialisten beweren dat deze sociale onrechtvaardigheid tot klassenstrijd moet oproepen. Liberalen beweren dat dit een gerechtvaardigde grond is voor lastenverlaging door antisociale maatregelen. Populistische nationalisten verwijten andere gemeenschappen (allochtonen, Walen...) voor de verminderde welvaart terwijl zij juist de instrumenten en niet de verantwoordelijken zijn. Ze provoceren en vervreemden deze van hun identiteit en duwen ze zo juist verder in de commercialisering en de radicaliserende tegenstellingen. Deze patstelling verandert niets en laat vrij spel aan de verdere commercialisering en uitbuiting van de maatschappij. Wat volledig vergeten wordt is dat de nationale toekomst een eenheidsproject is waarbij men een collectieve verantwoordelijkheid draagt voor het welslagen. In de plaats viert de ideologie van het individualisme hoogtij. Klassenstrijd, liberalisme en populisme zijn hierin het individualisme van het collectief.

De oplossing


De maatschappij socialiseren door herstel en reconciliatie van de nationale klassen op elk subsidiair staatsniveau, van lokaal tot nationaal.

1. Solidaristische orde propageren - De hervorming en institutionalisering van een harmonisch klassenstelsel via staatsstructuren gestoeld op meritocratische beginselen.
2. Discipline moet naar sociale rechtvaardigheid leiden
- Onrecht en misbruik aanpakken door de maatschappij uit te bouwen tot een collectief van controle, wisselwerking en verantwoordelijkheid.
3. Van klassentegenstelling naar volkseenheid - Welvaart veiligstellen door de nationale patstelling te overstijgen, tegenstellingen ombuigen tot gemeenschappelijke lotsverbondenheid.
4. Sociaal welvaartsmodel herdefiniëren op basis van volkseenheid - Het garanderen van welvaart door sociale eenheid. De volksstaat als eenheidsmodel waarin de wederzijdse belangen erkend, gerespecteerd en geprioritariseerd worden door alle lagen van de bevolking.
5. De vrijwillige segregatie van allochtone gemeenschappen respecteren en faciliteren - De eigenheid van allochtone gemeenschappen erkennen en stimuleren door hen in staat te stellen van parallelle co-existentie door vrijwillige segregatie los van de unitaire volksstaat. Wederzijdse garanties moeten economische en sociale discriminatie en conflict voorkomen.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter