Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Thema's Economie

Thursday21 February 2019

Alternatieve economie

Een stijgende staatsschuld van meer dan 300 miljard euro, de uitverkoop van de economische infrastructuur, de privatisering van de publieke structuren, stijgende prijzen... We erven een economisch kerkhof. De onmiddellijke problemen worden niet aangepakt en er stelt zich al helemaal geen toekomstplan dat economische groei en sociale zekerheid op lange termijn kan garanderen. Niet alleen biedt de toekomst een weinig hoopgevend perspectief, nu reeds kan een groot deel van de bevolking geen menswaardige levenskwaliteit veroorloven. De invoer van allochtone productiekrachten heeft een fundamenteel onevenwicht veroorzaakt tussen de demografische en geografische capaciteit van de natie. Op termijn kan dit enkel tot de verdere afbouw van de nu al overbelaste sociale verworvendheden leiden.

De oplossing

De economie solidariseren door corporatistisch stakeholdership als alternatief voor financieel stockholdership en vakbondssyndicalisme. Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in de plaats van klassenstrijd.

1. Geldcreatie en waarde herdefiniëren - Geld als tegenwaarde voor de productieve economie, zonder parasitisme of private geldcreatie door financiële speculatie en accumulatie.
2. Grens op bezit - Het erkennen van verwezenlijkingen in de plaats van bezit. Het nationaliseren van wat tot publiek bezit behoort. Het publieke goed mag niet uitgebuit worden voor private verrijking.
3. Economische participatie van alle productiefactoren - Raden van bestuur moeten gesalarieerden opnemen.
4. Banken nationaliseren - Banken moeten spaartegoeden omzetten in economische activiteiten en werkgelegenheidcreatie, niet in geldcreatie door multiplicatoreffecten.
5. Kernsectoren van nationaal belang solidariseren - Raden van bestuur moeten staatsafvaardiging opnemen welke de nationale belangen veiligstelt.
6. Remigratie van het overschot aan productiekrachten - Het stimuleren van vrijwillige terugkeer van allochtonen om de druk op de sociale verworvendheden te verminderen.
7. Basisbehoeften vastleggen in een geregulariseerde prijsindex - Het garanderen van een degelijke levenskwaliteit door bescherming van een menswaardige basiskorf aan behoeften.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter