Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Over Ons

Thursday21 February 2019

Over Ons

N-SA

Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) is een in 2008 opgerichte politieke organisatie die werkt aan de ontwikkeling van een post-ideologisch en overstijgend alternatief, een nieuwe benadering waar het nieuw-solidarisme als overkoepelend concept dient.

Links van de arbeid, rechts van de moraal

De idee van links van de arbeid en rechts van de moraal vertaalt zich in de eerste plaats in een kritiek op het liberale, financiële en supranationale kapitalisme. Daar tegenover stelt het N-SA een positieve boodschap van nationale soevereiniteit in een multipolaire wereld, met aan de basis een door de staat gedreven beleid van economisch herstel en sociale verzoening.

Voor het N-SA hebben de klassieke politieke stromingen het volk verraden door enerzijds het ontkennen van de nieuwe fase van de klassenstrijd en anderzijds de nuttige idioot voor globalisering en economische immigratie te spelen.

Sociale verzoening

Voor het N-SA ligt het antwoord in de economische en sociale klassenverzoening. Het ziet een gemeenschappelijke vijand, die uit het oog verloren wordt door achterhoedegevechten.

Vrijwillige, economische remigratie

Vrijwillige remigratie moet dienen als positief voorstel naar de immigrant. Volgens het N-SA liggen hier economische overwegingen aan de basis en moet een vrijwillig remigratiebeleid dan ook vanuit de economische noodzaak gerechtvaardigd worden. Tevens acht zij de integrale maatschappelijke verzoening onmogelijk. De multicultuur is een conflictsamenleving en dreigt hierdoor in een etno-religieuze fragmentering te vervallen, waar zowel links als rechts vandaag aan meewerkt. De normalisering van de omstandigheden vereist dan ook een afstappen van de voorgeprogrammeerde botsing der beschavingen, een communautarisme waar enkel de ontvreemde elites bij winnen. Vandaar wijst het N-SA ook de polariserende islamofobie af.

Nationalisme

Hoewel het N-SA zich beroept op het nationalisme, is dit een alternatief nationalisme ("alternationalisme") dat breekt met de klassieke nationalistische stromingen binnen en buiten België. Het beschouwt ze als voorbijgestreefd en anachronistisch.

Partijpolitiek

Partijpolitieke lijnen die met nationalisme geassocieerd worden vertalen zich in een rol van nuttige idioot doordat zij verkeerde analyses maken en/of vreemde agenda's steunen die niet in het belang van het volk zijn.

Om die reden werd in 2010 een partijpolitieke vleugel opgericht, genaamd de Nationaaldemocratische Partij (NDP). De NDP is evenwel geen actieve partij, maar - zoals het nieuw-solidarisme - een concept van partijpolitieke nationaaldemocratie.

Activiteiten

Hoewel zij zich afzet van zowel links als rechts, vindt men N-SA leden en sympathisanten terug in diverse organisaties. Waar mogelijk werken leden aan een verspreiding van de ideeën en de organisatie steunt initiatieven vanuit alle hoeken van het politieke spectrum.

Meer weten?

De basis van het N-SA werd in een politiek-filosofische beginselverklaring gelegd, genaamd "het Groene Boekje". Deze is echter nooit als exhaustief, bindend of dogmatisch beschouwd geweest. De visies van het N-SA zijn inmiddels geëvolueerd en worden uitgewerkt via de artikels op de blog. De Vijf Thema's zijn een summiere introductie in de stellingnames van het N-SA op vlak van jeugd, wereld, maatschappij, economie en politiek. Actualiteit wordt besproken in videoboodschappen en podcasts, terwijl ingestuurde vragen in een Vraag en Antwoord onderdeel worden beantwoord.

Logo

Het logo van het N-SA/NDP is een samenstelling van N-SA en NDP. De drietand staat voor de derde weg tussen klassiek links en rechts; het groen van het nieuw-solidarisme en het rood van de nationaaldemocratie; het wit van transparantie en een open vizier; het zwart van de revolutionaire ingesteldheid.

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter