Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Info Inhoud Het Groene Boekje

Thursday21 February 2019

Het Groene Boekje

Groene BoekjeHieronder volgt een samenvatting van het Groene Boekje, de politieke beginselverklaring bij de oprichting van het N-SA. Met deze beginselverklaring werd de politiek-filosofische basis gelegd voor de Derde Weg van het nieuw-solidarisme. Deze zijn nooit als exhaustief, bindend of dogmatisch beschouwd geweest. De visies van het N-SA zijn inmiddels geëvolueerd, ze komen terug in de artikels van de blog en de 5 kernthema's.A. Bijdragen aan het tot stand komen van een postmodernistische Nieuwe Maatschappij in een Nieuwe Tijd. In dit opzicht verdedigen wij de nieuwste kunstvormen die afstand nemen van de non-kunst genaamd “hedendaagse kunst” – brij van bourgeois ophoestingen, mengsel van lelijkheid en geschift intellectualisme – en die volledig afgesneden is van het volk. Hij speelt helemaal zijn rol niet meer als vertolker van de wereld en als overbrenger van gevoelens en waarden. Wij verdedigen de nieuwste jongeren- en jeugdculturen die afstand nemen van het links-liberale nihilisme en multiculturalisme. Wij verdedigen de nieuwste technologische en wetenschappelijke evoluties die verkeerdelijk voorgesteld worden als “vooruitgang” in de liberale chaosmaatschappij. Wat nieuw is, kan slechts voorhoede zijn voor de Nieuwe Tijd.

Hieruit volgt dat wij de bestaande liberale en modernistische wanorde volstrekt afwijzen. Dit betekent onder andere dat N-SA eist:

 1. Strijd tegen elke vorm van politiek, sociaal of economisch profitariaat, corruptie en misdadigheid.
 2. Strijd voor ware, echte vrijheid en tegen de inperkingen ervan door het liberale systeem. De strijd tegen deze inperkingen situeert zich waar ze zich voordoen: wetgeving en rechtspraak, media, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek…
 3. Afwijzing van de liberaal-plutocratie, waarin het parlement niets meer is dan een marionetteninstelling van meestal internationaal georganiseerde financiële belangengroepen. Ons antikapitalisme is gebaseerd op strijd tegen de internationalistisch georganiseerde speculatie en het onproductief leenkapitaal dat de hedendaagse politieke kaste aan zich bindt.
 4. Afwijzing van multiculturalisme en gelijkheidsdenken, afwijzing de voorrang van het materiële op het spirituele en identitaire.
 5. Strijd voor herwaardering en invoering van beginselen en principes als traditie, orde, plicht, strijd, sociale rechtvaardigheid.

B. Uitdragen van de nieuw-solidaristische visie op politiek vlak, die ondermeer -maar niet noodzakelijk uitsluitend- de volgende eisen en kernpunten omvat:

 1. Onmiddellijke Vlaamse onafhankelijkheid met Brussel als hoofdstad en Nederlands als officiële taal. Hieraan gekoppeld dienen verregaande maatregelen genomen die onze taal en identiteit beschermen.
 2. Stichting van een Vlaamse Volksstaat die politiek laat primeren op economie. De Volksstaat is een sterke staat die waakt over het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. De Volksstaat heeft ondermeer als taak de diverse gemeenschapsvormen te versterken die elke persoon verwortelen.
 3. Een corporatistische economie, waarbij sociaal overleg gebeurt op nationaal niveau en in de corporaties en ondernemingsraden.
 4. Strijd tegen privatisering en deregulering van economisch verkeer. Nutsvoorzieningen worden door de Volksstaat verschaft. Privaat eigendomsrecht is fundamenteel doch gekoppeld aan het dienstbaarheidsprincipe.
 5. Antiglobalistische politiek, gebaseerd op afwijzing van elke vorm van economisch of cultureel imperialisme, afwijzing van vrijhandel, bescherming van Vlaamse en Europese productie.
 6. Verregaande hervorming van sociale zekerheid. Geen privatisering, oprichting van Sociale Huizen, versterking van structuren en gemeenschappen die elke persoon sociaal verwortelen (familie en bedrijfsgemeenschappen).
 7. Gescheiden volksontwikkeling en remigratie naar landen van herkomst van grote groepen niet-Europese vreemdelingen in plaats van integratie en assimilatie.
 8. Ethische politiek die gebaseerd is op de noden en wensen van de volksgemeenschap in plaats van religieus geïnspireerde vooronderstellingen.
 9. Voor een sterk continentaal Europa dat Atlantisme en zionisme afwijst. Geen Turks EU-lidmaatschap. Oprichting van een Europese Defensie Organisatie ter vervanging van de NAVO.
 10. Steun aan de uitbouw van een geopolitieke as Parijs – Berlijn – Moskou. Rusland wordt daarbij als volwaardige partner opgenomen in het Europese project.
 11. Afwijzing van de wereldwijde strijd tegen “de islam” als onderdeel van de Amerikaanse geopolitiek, zonder het bestaan van islamistisch geïnspireerde terreur op Europese bodem te willen ontkennen en de noodzakelijke strijd hiertegen te willen ontkennen.
 12. Doorgedreven ecologische politiek: milieubescherming is heimat-bescherming. Dit ecologisme is gebaseerd op: bevordering alternatieve energiebronnen, bescherming en uitbreiding van biodiversiteit en natuurgebied, bevordering van kleinschaligheid en coöperatie in landbouw, afwijzing van kapitalistische roofbouw, afwijzing van exotisme-zucht in flora en fauna.

N-SA

 • Over Ons
 • Meedoen
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • +32(0)476/39.83.66
 • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter