Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Dossiers PVDA

Wednesday23 January 2019

Zoals in het voorgaande artikel uitvoering beschreven zien we dat de leiding (de bonzen) van de sociaaldemocratie samen met de rest van de burgerij radicaliseren in hun houding tegenover andersdenkenden. Het feit dat de marxisten van de PVDA promintenter in beeld komen de laaste tijd en aan het electoraat van de SP.a knabbelen zal niet vreemd zijn aan deze radicalisering.

Zo wil de SP.a-leiding haar achterban overtuigen dat ze even linksradicaal is als de marxisten. Ook bereidt de sociaaldemocratie zich voor op mogelijk verzet tegen komende maatregelen die zij de arbeidersklasse en alle werkende mensen zal doen slikken op bevel van de Führer uit Duitsland.

En net zoals in Frankrijk zou die Führer wel eens een socialistische kunnen zijn na de volgende verkiezingen in Duitsland. Als het kapitalisme in nood verkeert, dan is de sociaaldemocratische top in de loop van de geschiedenis altijd bereid geweest het vuile werk voor de burgerij op te knappen. Besparingen, belastingsverhogingen en 'repressie' organiseren tegen al wie durft opstaan en zich verzet.

De Duitse sociaaldemocraten hebben met de Hartz-maatregelen van hun land al het meest asociale van Europa gemaakt. En in ruil voor macht willen de bonzen van de sociaaldemocratie dat ook graag in andere EU staten voor de  elite doen. Dat de kleine socialistische arbeider - bediende - militant - de prijs betaalt kan hen niks schelen.

In Duitsland betalen reeds miljoenen voor de rode terreur die op het sociaal stelsel werd losgelaten. En daarom  is het niet verwonderlijk dat het vooral links is dat achter het verbieden van groepen en/of personen staat die lastig kunnen doen terwijl zij de sociale zekerheid kapotmaken.

En dat terwijl burgerlijk rechts lachend toekijkt.

Ten tijde van de Weimarrepubliek hebben linkse bonzen zich al eens mispakt. Zij hadden toen ook wetten gemaakt die tot doel hadden opposanten uit te schakelen en  te verbieden zich te verenigen. En juist zij die het doel waren van die wetten hebben er naderhand  gebruikt van gemaakt en zo links geliquideerd.

Als er linkse mensen in kampen zijn gestopt, dan gebeurde dat omdat er wetten bestonden die dat mogelijk maakten. In het parlement gestemd toen zij aan de macht waren. De nationaalsocialisten moesten die wetten niet meer maken - ze bestonden gewoon.

Ze bestonden dankzij links.

Men weet nooit hoe een dubbeltje rollen kan. En wie weet knalt het weer tegen de dikke koppen van de linkse bonzen.

Want ooit keert het tij.

En dan is het "Eigen schuld dikke bult"

 


 

Bron/De Standaard

Published in In de Media

 

 

Net zoals alle partijen de kiezers en de burgers als kinderen behandelen en ze daarom op een infantiele manier benaderen, is nu ook de communistische partij PVDA overgegaan tot  een dergelijke aanpak.

Volgens de strategen binnen die partij moet alles met een leuke knipoog worden overgoten.

Volgens de communisten moet het leuk blijven.

Dat onze steden met hun steun overspoeld werden door vreemdelingen die de jobs van onze arbeiders hebben ingepikt (en steeds meer inpikken) dat onze straten een rimboe zijn geworden, dat moet met een knipoog worden benaderd, vinden ze bij de PVDA.

Voor de communisten is alles superplezant en een grapje best op zijn plaats.

Ge moet u niet afvragen hoe die mensen hun achterban zien, als kinderen die van papa en mama de volkscommissaris les in politiek inzicht krijgen.

Zij die iets van het communisme afweten zullen allang hebben gezien hoe die partij het revisionisme heeft omhelsd.

En nu heeft die partij ook debilisme als ideologie en propaganda toegevoegd aan haar werkwijze. Daarom dat de burgerij ze op haar media loslaat. Die domme arbeiders moeten op hun niveau worden benaderd, zullen ze daar gedacht hebben. En met een koe als symbool is ook het dierlijk communisme terug.

Maar nu met de lach van de "lachende koe", maar dan zonder kaas.

Net zoals er geen kaas of beleg op de arbeider zijn brood zal zijn als zij aan de macht komen.

Zoals in Korea, China en in alle leuke landen waar de "Voorhoede" de baas is.

Published in In de Media

 

Bron: Bart Dewaele

Al enkele weken voeren een paar uitgeprocedeerde asielzoekers een hongerstaking. Om het dramatische effect van de afpersingsactie die deze hongerstaking is - men wil de staat dwingen om verblijfspapieren uit te reiken - te verhogen hebben collaborateurs met medische achtergrond de mond van een van de hongerstakers toegenaaid.

Een gruweldaad gepleegd door de  linkse handlangers van de PVDA, die de afpersers ondersteunt, maar zo tegelijkertijd overduidelijk aantoont dat zij de praktijk van leninistische, stalinistische of maoïstische gruweldaden (om toch maar hun zin te krijgen) nog lang niet verleerd heeft. Als die partij (die nu door de media als een respectabele linkse partij aan de bevolking wordt voorgeschoteld) ooit macht krijgt, dan zullen de arbeiders die niet gediend zijn met haar communisme zien hoe hun  mond net als die van de hongerstaker zal worden toegenaaid.

De rector van de VUB en de hele zwik van liberale voorstanders van massa-immigratie gebruiken alle middelen om ons volk uit te verkopen aan vreemde indringers. Hulp bij doodslag is maar één voorbeeld van hoever het criminele illegalencircus gaat.

Wij van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief en de Nationaaldemocratische Partij eisen dan ook  dat diegenen die hulp verlenen aan dergelijke afpersingspraktijken in beschuldiging worden gesteld voor het niet verlenen van hulp aan mensen in nood, omdat ze weigeren ze direct uit hun lokalen te zetten en naar een opvangcentrum met medische faciliteiten te transporteren. Aanzetting tot zelfmoord. Verminking. Terbeschikkingstelling van lokalen om misdrijven te plegen. Kortom, mochten wij de procureur leveren dan zou dit smerig spektakel vlug gedaan zijn en zouden de schuldigen gestraft worden. En de illegalen naar hun land verkast, waar ze thuishoren, dan kunnen ze daar van hun oren gaan maken.

 

 

 

Published in In de Media

De Staatsveiligheid heeft haar laatste rapport gepubliceerd, over het jaar 2010. Het zijn vlugge gasten daar bij die dienst, dat ze er maar een jaar over doen om een rapport te schrijven dat dan nog, wat het N-SA betreft, door een stagiair lijkt aangevuld.

De kemels die je op de blog van het AFF vindt, die zijn dan ook gewoon in het rapport van de Staatsveiligheid te lezen. Zo stelt de rapporteur dat het N-SA nu ook een partijwerking heeft opgestart, met name de "Nieuw Democratische Partij". De ideologische nuance en invulling die ligt in "nationaaldemocratisch" in plaats van "nieuw democratisch", maar dat wordt zo volledig genegeerd.

Dat het AFF ook dergelijke olifanten schiet, is hier opmerkelijk en doet ons nog meer vermoeden dat beide organisaties een joint-venture lopen hebben. Het AFF wordt niet vermeld in het rapport, maar dat is ook normaal: geheime diensten hebben niet de gewoonte om hun bronnen te ontbloten.

Wat echter opvalt, is de analyse die de dienst over extreemlinks maakt. Het zijn blijkbaar allemaal goedzakken, daar bij extreemlinks. Ze worden dan ook door de dienst "institutioneel extreemlinks" genoemd. Institutioneel extreem, je moet er maar opkomen!

Published in Artikels
Sunday, 18 December 2011 17:47

Matonge, PVDA en Chinese belangen

 

Wie sturen de protesten die in Brussel plaatsvinden naar aanleiding van de verkiezingsuitslagen in Congo? Op het eerste zicht zijn het de aanhangers van Etienne Tshisekedi, die de uitslag van de verkiezingen in HUN land (Congo) niet willen aanvaarden als het legitieme resultaat van deze verkiezingen. De betogers bestaan voornamelijk uit Nieuwe Belgen, maar maken zich toch liever druk over een ander land dan België. Het blijft een vreemde psychologische zaak, tenzij je net zoals het N-SA gelooft dat ingeweken vreemdelingen voor het overgrote deel België als een melkkoe zien en niet als hun vaderland natuurlijk.

Published in Artikels
Monday, 16 March 2009 21:48

Twee handen op een buik

De ultraliberale extremist Dedecker die - zoals algemeen bekend - een hevig tegenstander is van het communisme en het socialisme, heeft in het tv-programma Phara, waar hij in een panel zat met Peter Mertens (de voorzitter van de PVDA), onthuld dat zijn partij LDD de lijstvoordracht van de PVDA met twee handtekeningen van parlementsleden steunt. Dit betekent dat de PVDA (Partij van de Arbeid) zich geen zorgen of moeite moet getroosten om op straat duizenden handtekeningen op te halen om te kunnen deelnemen aan de verkiezingen van juni. Velen zullen verrast zijn door de houding van Dedecker, maar voor ons van het N-SA is het helemaal niet verwonderlijk dat zoiets gebeurt.

Het kapitalisme spreekt altijd in tongen. Soms met een links geluid en andere keren weer met een meer rechts. Maar die tong zit altijd in dezelfde mond, die van de politieke en de kapitaalselites. Als er een boost is in de winstmaximalisatie en de markt boomt, dan roept ze uit het rechterkeelgat dat er nu geen obstructie van de markt mag zijn. De markt is van heilig karakter: de geldgoden beschikken, de gelovigen schikken zich ernaar. En wie niet in de geldgod gelooft, moet zwijgen of verketterd worden. In tijden van economische boom rochelt de linkse tong dat er toch voorzichtigheid aan de dag moet worden gelegd, want dat er anders misschien ongelukjes van komen. Maar de rechtse tong sust het geweten van zijn linkerhelft door met een paar fooien te smijten.

Published in Artikels

De Belgische Partij Van De Arbeid (PVDA+)  is door de meest reactionaire Belgische burgerij uit de mottebollen gehaald. Extreem-liberale verdedigers van het monopoliekapitalisme (LDD) zorgden er zelf voor dat de PVDA de benodigde handtekeningen kreeg om aan de verkiezingen deel te kunnen nemen. Ze mag in ruil daarvoor op het tv-scherm en in de kranten opdraven als alternatief. Dit mag ze doen als ze er in ruil voor zorgt dat de autochtone arbeiders een paardenbril opgezet krijgen. Die paardenbril moet dienen om de eigen arbeiders niet te laten zien dat het binnenhalen van honderdduizenden en honderdduizenden vreemdelingen mee aan de basis ligt van de massale afdankingen die nu door het kapitaal worden uitgevoerd. Dat men een partij als de PVDA+ gebruikt is niet onlogisch, aangezien de partij op verschillende vlakken de agenda van de meest reactionaire fractie van de elite ondersteunt. Het verdedigen van het koningshuis, de verdediging van België, het ondersteunen van de globalistische agenda van de elite (met name de uitbouw van een Europese staat), meegaan in de internationalistische aspiraties van het grootkapitaal, het invoeren van arbeidsoverschotten. Maar vooral haat aanwakkeren tegen nationalisten en onze volksgebonden politiek staat op de partij haar agenda, net als de agenda van de transnationale kapitaalsklasse. Al deze elementen maken van de PVDA+ dan ook een geschikte gesprekspartner voor deze fractie van de elite.

Published in Artikels
Thursday, 02 September 2010 17:05

Reactionair communisme

De PVDA roept in een persbericht de belgicistische burgerij op om front te vormen tegen wat zij noemt het "vecht-federalisme" van de separatisten. De PVDA (wat nochtans staat voor Partij van de Arbeid) roept zo de meest reactionaire krachten in dit land op om de ondemocratische Belgische staat met zijn erfelijke koningshuis uit de brand te gaan redden. Dat ze ook de vakbonden wil meesleuren in dit anti-arbeidersverhaal is daarbij stuitend te noemen. De PVDA roept alle democratische partijen en organisaties op om de Belgische democratie te gaan ondersteunen. Maar lag de PVDA de laatste jaren in een coma? Alle Vlaamse democratische partijen en middenveldorganisaties zijn Vlaamse organisaties. Het getuigt dan ook van een antidemocratische houding om Vlaamse organisaties en partijen op te roepen om hun eigen leden een mes in de rug te steken door de belangen van een ander gewest te gaan verdedigen.

Published in Artikels
Wednesday, 02 November 2011 13:37

Waar zijn de solidaristen?

Zaterdag 29 oktober zijn meer dan 600 extreemlinkse militanten, behorende tot de meest uiteenlopende strekkingen van het marxisme, voor de tweede keer samengekomen in de Vooruit te Gent.

Daar werden in verschillende werkgroepen diverse thema's behandeld die betrekking hebben op de huidige kapitalistische crisis en op de economische recessie die daar het gevolg van is.

Op soortelijke bijeenkomsten willen marxisten van alle slag de violen zo veel als mogelijk gelijkstemmen in hun streven naar komende sociale verzetsbewegingen te recupereren en om tegelijkertijd een poging te doen tot de mobilisatie van ontevreden burgers. Dit om hen in de richting van het marxisme en het communisme te leiden, vanzelfsprekend. Daarvoor hebben ze een gamma aan nieuw taalgebruik klaar, zo noemde Peter Mertens, voorzitter PVDA, zijn partij en het socialisme waar het voor staat, de beste garantie voor de democratie. Met dit taalgebruik wil men groepen van politiek ongeschoolde jongeren lokken.

Heeft de politieke en economische elite niet jarenlang de liberaaldemocratie als het wapen bij uitstek gepromoot waar welvaart, gelijkheid en multiculturele verdraagzaamheid het best gedijen? Veel jongeren maar zeker ook veel politiek onbewuste oudere burgers, zijn gehersenspoeld door deze onzin, die alleen tot doel heeft de belangen van de elite veilig te stellen.

Maar het neveneffect van jarenlange propaganda voor de liberaaldemocratie is natuurlijk dat de massa daar voor een groot stuk in mee gaat. De marxisten enten op deze gangbare liberaaldemocratische frasologie hun socialistische doelen. Zij verbergen hun echte objectieven om langs deze weg de politiek onbewuste massa, die jarenlang is wijsgemaakt dat er geen ideologische strijd meer nodig is (maar louter meer 'democratie'), mee te krijgen in hun marxistisch verhaal. Een van deze organisatoren, genaamd Dominique Willart, heeft deze strategie heel duidelijk omlijnd toen hij zei dat hijzelf het socialistische einddoel nastreeft. Zo moest men het echter niet noodzakelijk benoemen, een kwestie van geen mensen af te schrikken.

In elk geval zijn de marxisten zich op de komende sociale en maatschappelijke strijd en de discussie over het systeem dat daar op zal volgen grondig aan het voorbereiden. Om dit doel te bereiken zetten ze alle verschillen aan de kant en zoeken waar ze een gemeenschappelijke strategie en actie op kunnen enten. Met andere woorden: zij bereiden zich ideologisch en praktisch voor op komende bewegingen binnen de massa van het volk.

Maar wat doet solidaristisch rechts?

De grootste solidaristische stroming, die van het N-SA, probeert al enkele jaren een debat en een actieplatform tot stand te brengen. Maar in tegenstelling tot links, bestaat er, buiten de Nieuw-Solidaristen van het Alternatief, geen onafhankelijke groep van solidaristen binnen wat we voor het gemak de rechtsnationale beweging zullen noemen.

Zij die zich ondertussen solidaristen noemen en die zich in allerlei bewegingen en initiatieven hebben ingelaten die in se niets met solidarisme te maken hebben, zijn marginaal ten opzichte van de organisaties waar zij actief zijn. Voor een belangrijk deel dienen zij als bliksemafleiders, die de ideologische grondstroom van hun organisatie  moeten opkalefateren met een pseudosociaal sausje, om zo de ware aard van de doelstellingen te verbergen. De grondstroom van die verenigingen ligt dan ook duidelijk ver weg van solidaristische benaderingen en kunnen  in het algemeen als liberaal en zelfs ultraliberaal bestempeld worden (sowieso van een individualistische aard).

Soms is het gevolg van deze initiatieven juist dat elke ideologische verspreiding van het solidarisme bij voorbaat ondermijnd wordt en bijgevolg geneutraliseerd, daar verhinderd wordt dat doorgedreven analyse wordt gemaakt (en consequenties worden aanvaard) die de strijd en de organisatie van het solidarisme juist zo broodnodig heeft. In deze zin kan men van een reactionaire beweging spreken die tot doel heeft de strijd en de eenheid te verlammen.

En dit is niet verwonderlijk als men weet dat de meeste (zoniet alle) groepen en initiatieven aan de nationale rechterzijde reeds decennia worden gedomineerd en zelfs gestuurd door één partij. Dit gebeurt door deze groepen financieel te ondersteunen en zelf door de verantwoordelijken van deze groepen als werknemers aan zich te binden. Moet het ons dan verwonderen dat de nationale beweging niet in staat is om een initiatief als dat van de ‘Dag van het socialisme’ te counteren met een “Dag van het solidarisme”?

En ik weet dat er weer een hoop mensen zullen ontkennen dat hun beweging of hun organisatie een kloon van deze ene partij is en dat zij onafhankelijk staan tegenover deze partij. Maar als je kijkt wie er allemaal vrijdag a.s. op de “Nacht van de Militant” van deze partij mag komen opdraven om daar hun dienstbaarheid te tonen aan deze partij, dan kan ontkennen geen optie zijn.

En men zal zeggen dat men er toch niets aan kan doen dat de organisator de grootse solidaristische fractie van de beweging uitsluit! En het zou nog een argument kunnen zijn, ware het niet dat deze randgroepen van het Vlaams Belang zelf het N-SA uitsluiten uit hun debatten.

Sommigen laten nog liever een echte marxist zijn vergif komen spuwen op een debatavond. Net zoals hun meesters liever met een gek van Sharia4Belgium debatteren, dan met iemand van het eigen volk. De enige onafhankelijke beweging die het solidarisme serieus wil ontwikkelen tot een strijdwapen is het N-SA en wij zijn duidelijk niet welkom op de militantennacht.

En zoals het in een donkere nacht past, zal ook deze nacht eindigen in een volslagen duisternis zonder licht aan de horizon. Er zullen geen nieuwe of vernieuwende solidaristische ideeën het licht zien. Er zal geen front van onafhankelijke krachten, los van de corrupte partijpolitiek, het licht zien. Er zal geen initiatief tot frontvorming voor een nieuwe maatschappelijke benadering van de crisis van het kapitalisme gloren. Neen, er komt geen dag van het solidarisme.

Omdat de beweging zich niet kan losmaken van een liberale partij, waarvan de leiding zich vastklampt aan Belgische mandaten en geld.

En alle randorganisaties mogen opdraven om dat doel en geen enkel ander doel te dienen.

Wij van het N-SA noemen links reactionair.

Maar burgerlijk nationalistisch rechts is niet anders.

Published in Artikels
Page 3 of 3

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter