Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Dossiers PVDA

Thursday21 February 2019

 

Opgejut als ze waren door een combinatie van drankconsumptie en haatoproepen door het AFF en andere linkse geweldorganisaties, wilden enkele zatlappen het gebruikelijke linkse straathooliganisme beoefenen. Ditmaal tegen leden van het N-SA. Dit werd echter door de politie verhinderd.

Wij van onze kant hebben rustig de plaats verlaten na het einde van onze actie. Ordeverstoring, vernielingen en het aanvallen van agenten kwamen op het conto van linkse relschoppers. Er werden vier linkse geweldplegers opgepakt, van wie er een een agent zwaar verwond heeft door met bierglazen te smijten. Die bierglazen waren natuurlijk bedoeld om mensen van het N-SA in het ziekenhuis (of erger) te krijgen, maar het draaide anders uit.

Naderhand zijn de linkse hooligans naar het buurtfeest in Borgerhout getrokken. Daar konden zij verder gratis drank krijgen en zo vieren dat ze een agent zwaar hadden verwond en de inboedel van een café vernield. We weten allemaal waarom linde linkerzijde drugsgebruikers en zatlappen koestert. Zij heeft ze nodig om haar vuile werk op te knappen. De kopstukken van PVDA, LSP en de kiwi van het AFF jutten de mensen graag op, maar laf als ze zijn, zorgen ze er wel voor ver van het gewoel te blijven als het fout loopt. De gewonde agent kan ervan meespreken.

En ter attentie van de linkse zuipschuiten die zich op hun blogs verheugen over het door hen gepleegde geweld en beweren dat het N-SA is afgegaan die dag nog even dit. Wij hebben mooi onze objectieven gehaald. Wij hebben in het midden van het rode gewoel een persconferentie gehouden. Onze militanten elders in de stad hebben zich vervolgens low profile gehouden. Links stond erbij en keek ernaar. Als een bende zieke koeien.

En om achteraf hun eer een beetje te redden, laten sommigen nu stoom af op hun rode haatblogs. Op de leiding van de PVDA moeten ze echter niet rekenen bij hun strijd tegen "het facisme". Die zijn te tuk op parlementszetels om nog enige confrontatie met ons te durven aangaan. En zo hebben wij mooi aangetoond dat links te verdeeld is om gezamenlijk een front te vormen tegen ons. Feestjes organiseren, dat kan de PVDA wel nog. Een te duchten tegenstander voor ons zijn, dat niet.

Dat was onder andere een van de objectieven die wij met onze actie op 1 mei wilden bereiken. Links uit elkaar spelen en zelf ruimte creëren voor een echte arbeidersbeweging op rechts. Wij hebben nu gezien hoe ver we kunnen gaan en wat de mogelijkheden zijn en hoe zwak links reageert - buiten enkele dronkaards.

Zoals ik in mijn toespraak reeds zei: er komt een gouden dageraad, en wij zullen die dag plukken!

Published in Blog
Thursday, 25 April 2013 11:09

1 Mei: Meeting & Bezoek Buurtfeest

Woensdag 1 Mei 2013 komt het N-SA om 13u samen in Den Bengel (Grote Markt, Antwerpen) voor een meeting met toespraken en receptie, waar in zal worden gegaan op de actuele sociale strijd, de PVDA+ en de (hoogst interessante) plannen voor de toekomst.

Gezien de consternatie, hebben wij besloten de gemoederen te bedaren en geen opzichtige actie te voeren. Met geïnteresseerden zullen wij in de plaats na de meeting een vrijblijvend bezoek brengen aan het buurtfeest in Borgerhout. Daar kunnen wij dan zelf een paar misverstanden met de aanwezigen opklaren en de ware betekenis van 1 Mei tot zijn recht brengen.

Allemaal aanwezig op 1 Mei!

Sociaal kan enkel nationaal!

Published in Nieuws & Pers
Friday, 12 April 2013 00:00

Het vreemdelingengeweld organiseert zich

Aan het N-SA werd het verboden om op 1 mei in Borgerhout te betogen. Wij zouden geweld uitlokken mochten we van ons democratisch recht gebruik maken. Deze kromme redenering werdt door de N-VA-burgemeester van Antwerpen gehanteerd om onze optocht te verbieden. Bang als de burgerij is voor het geweld van de straatcriminelen van links.

Links zal nu een volksfeest organiseren op de plaats waar wij een toelating om samen te komen op zak hadden. Het vreemdelingenlegioen met zijn inzetbare kindsoldaten  -zie strijders in Syrië - van de PVDA heeft zo met het dreigen met geweld zijn slag thuisgehaald.

De N-VA en andere nationalisten hebben de communisten hun zin gegeven, de N-VA door een verkregen vergunning in te trekken, het Vlaams Belang door in alle talen te zwijgen.

Maar de hand- en spandiensten die het VB nu leent aan daders van terreur en hun ouders  zullen niet beloond worden, net als hun stilzwijgend mededaderschap aan het intrekken van democratische rechten van nationalisten van het N-SA niet door het linkse crapuul beloond zal worden, integendeel.

De volgende stap in het organiseren van terreur tegen nationalisten en het eigen volk is al in de maak. De oproep van Abou Jahjah spreekt hier duidelijke taal, hij wil zijn communistische AEL cellen terug activeren. Ook omdat hij beseft dat er een lading goed getrainde guerrilleros na  het einde van de strijd in Syrië in ons land ter beschikking zal zijn. Daar mikt de AEL van Jahjah op. Het integreren van gewapende bendes in de politieke cellen van de AEL. En wie de propaganda en de morele steun zal verzorgen van deze cellen, daar moet men niet lang over nadenken, de PVDA zal dat doen. RESIST is alive and well.

Zij hebben deze groepen uiteindelijk nodig om hun wil op te leggen aan de inheemse bevolking, om zo hun communistische revolutie gestalte te geven. En de RESIST voorman Jahjah steekt deze bedoelingen niet onder stoelen of banken. Zij gaan de terreur tegen andersdenkenden opdrijven.

Op 1 mei zal op het Moorkensplein dan ook niet een vriendelijke halalbarbecue plaatsvinden - gericht tegen het spookgeweld van de fascisten van het N-SA.

Neen, daar zal  iets anders  gebeuren, dit onder het mom van een feestje voor verdraagzaamheid. Op dat plein zal men de revolutionaire cellen van PVDA-communisten, jihadisten en AEL organiseren. Daar zullen de moordenaars van Syrische alawieten en katholieken  samen met de tot geweld bereid zijnde celleden van de AEL plannen smeden over hoe ze tot gewelddadige actie kunnen overgaan.

En dat allemaal gecoördineerd door de PVDA net als in de tijd van RESIST, waar Abou Jahjah  met de communiste Zohra Otman -de ex van Mertens- onze maatschappij probeerden te ondermijnen. En zoals altijd zullen de burgerlijke zotten van Groen en de sp.a deze praktijken welwillend gedogen, ze gaan er zelfs hand- en spandiensten aan verlenen. En ja, zelfs de burgemeester heeft half beloofd het feestje bij te wonen, ze zullen hem daar nog eens het succses van hun chantagemethoden voor de neus  wrijven. Je moet al een masochist zijn om daar naartoe te gaan.

En het zou ons  niet verwonderen mocht ook het Vlaams Belang in Borgerhout op 1 mei een stand opzetten, een stand die in de plaats van de actie Zelf-Zelf-Zelf te ondersteunen, nu de actie help-een-moordenaar-en-zijn-familie zal propageren. Zo ver krijg je de bende naivelingen wel.

En nadat ze met deze actie een "jongere" die op het moordenaarspad was geraakt zullen hebben gered voor vervolging, zit de kans er in dat ze als dank een pak slaag krijgen van de celleden van het AEL. Deze keer  niet helemaal onverdiend. Want wie zwijgt als het eigen volk wordt aangevallen, die verdient niet beter.

Collaboratie, noemen ze dat.

Published in Artikels
Friday, 29 March 2013 10:27

Vrijdag: Vorming Communisme

 

Vrijdag 5 April 2013 organiseert het N-SA in het licht van de anti-PVDA campagne een vormingsavond in Antwerpen. Als notoire ex-Amadees zal Eddy Hermy zijn ervaringen met het communisme delen en deze ideologie in de juiste context plaatsen.

Immers, hoewel er vandaag genoeg te doen is rond de PVDA, weet vrijwel niemand vandaag nog wat communisme nu werkelijk is en waar het ook vandaag de dag nog toe in staat blijft.

Daarom: afspraak vrijdagavond in Antwerpen voor een boeiende vormingsavond! Iedereen welkom!

Published in Nieuws & Pers

Saïd El Khadraoui, sp.a-europarlementslid, probeert op De Wereld Morgen andermaal zijn relevantie te bewijzen met een opiniestuk over hoe crimineel het financiële systeem wel niet is. Je zou haast vergeten dat zijn S&D fractie in het Europese Parlement er zelf de architect van was, met mislukte dictator Martin Schulz aan het roer, maar kom.

El Khadraoui zijn redenering: stop de belastingparadijsjes (want crimineel) en stop de zwarte economie (want crimineel) alvorens je over besparingen begint (want crimineel). Stoere praat, onderbouwd met mooi cijfermateriaal (van Eurostat, natuurlijk) en helemaal in de context van de S&D hun "Europeans For Financial Reform"-campagne.

Goed, dat spel willen wij gerust spelen.

De logica achter belastingparadijzen

Eerst even de context schetsen. De belastingparadijzen, minuscule financiële schurkenstaten zoals Liechtenstein, waren in 2009 goed voor zo'n 11.500 (elfduizendvijfhonderd) miljard USD volgens de documentaire Let's Make Money (Erwin Wagenhofer, 2009). Stel je heft op dat bedrag belastingen en investeert de rest in staatsobligaties, dan heb je genoeg cashflow om alle miserie uit de wereld te toveren!

En het zou maar wat terecht zijn, want volgens El Khadraoui gaat het bij de belastingparadijsjes om "verdacht geld" en "witwaspraktijken en belastingfraude". Maar hier wringt het schoentje in zijn logica. Wat legaal is, dat is geen fraude. Het gaat hier om een logica van belastingontwijking, niet ontduiking, binnen een wereld van vrij verkeer van kapitaal. Ontwijken, een kwestie van competitiviteit op de vrije markt, dus. Het is belangrijk dit mechanisme te beseffen: als je staat te veel belastingen heft, dan verplaats je jouw bedrijf (en/of jezelf) naar ergens anders, zie recentelijk de protestbeweging van Franse rijken (Gérard Depardieu) tegen de (dode mus van) vermogensbelasting onder Hollande. En daar staat de PVDA+ dan, met haar miljonairstaks.

Competitieve communicerende vaten

Hoe minder fiscale voordelen in de 'normale' landen, hoe meer dus via belastingparadijzen trekt: het zijn communicerende vaten. Zelfs al zouden wij maar 10 procent belastingen heffen, dan nog zullen geglobaliseerde bedrijven en de vermogenden hun belastingbrief "optimaliseren" daar waar een belastingvoet van nul procent geldt. Die nul procent klaagt El Khadraoui aan, maar wat heeft hij over het mechanisme zelf te zeggen? Wat met de onderlinge concurrentie tussen gewone landen? Cyprus had toch geen belastingvoet van nul procent?

Inderdaad, want bovenstaande logica is dezelfde waarmee brievenbusfirma's in België en Nederland worden opgericht louter en alleen om gebruik te maken van notionele interestaftrek, respectievelijk microfinanciering. Fiscale constructies zijn niet zo zwart-wit als El Khadraoui doet vermoeden, het is dezelfde logica waarmee supranationale instellingen zoals de EU (óók zijn politieke fractie) de bedrijven aanmoedigt tot "euroglobaliseren", door zich te "optimaliseren" binnen de "Europese markt".  En omgekeerd worden de lidstaten zelf er ook toe gedwongen zich tegenover elkander te "optimaliseren", het Europese anarchokapitalisme in werking. Cyprus is geen belastingparadijs, hooguit een EU-lidstaat die een beetje te creatief is geworden in die rat race om aan de EU-agenda te conformeren. En die creativiteit wringt bij El Khadraoui, niet de agenda zelf, terwijl die er juist uit voortkomt.

Context overslaan

Hoe dan ook, de perverse logica die dit toelaat is dat men de nationale soevereiniteit van de ministaatjes dient te respecteren. Pervers, want de nationale soevereiniteit van een EU-lidstaat wordt allesbehalve gerespecteerd en de vrije stroom van kapitaal (zoals de eenheidsmunt) mag al zeker niet aan geraakt worden. Maar als goede euromondialist ziet El Karoui... ehm, El Khadraoui (sommigen zullen de grap snappen) de soevereiniteit tegenover de Europese context:

"De EU moet de lidstaten verplichten om in het kader van het EU-semester te melden welke stappen ze concreet zetten om belastingfraude te bestrijden. De Unie moet ook, naar Amerikaans model, de licenties van banken die actief meewerken aan fiscale vluchtroutes intrekken. Fiscale misdrijven moeten ook makkelijker vervolgd kunnen worden."

De Unie "moet" theoretisch dit, dat, zus en zo doen en als dat alles gedaan is, dan... Dan tonen twee zaken dat hij bovenbeschreven context overslaat. Ten eerste, belastingparadijsjes zoals Liechtenstein hebben niet-traceerbare Special Purpose Vehicles waarmee in geval van een raid al het gewilde geld onmiddellijk offshore zal verdwijnen. Of gaat de NAVO straks soms de Malediven bombarderen? De geviseerden ontsnappen en je zal dus nooit achter hun namen komen.

Ten tweede, de voornoemde 11.500 miljard USD vormt tevens de ruggegraat van de geviseerde multinationals, zij zitten volledig verwoven in dit systeem. BNP Paribas, waar het vroegere Fortis nu deel van uitmaakt, heeft zo maar liefst 97 filialen in de belastingparadijsjes. Lang leve de globalisering! El Khadraoui denkt deze van de ene op de andere dag op te heffen door te zwaaien met de dreiging tot hun licentie in te trekken? Allicht naar het door hem aangehaalde Amerikaans model, wat neerkomt op "niet" en "zonder resultaat". En de multinationals hoopt hij op dezelfde manier te saneren? Hoe dan, zonder internationale handel en de financiële wereld op stelten te zetten? Him and what army? Het IMF, dat zelf door hen moet gefinancierd worden en dat nota bene een zoveelste sociaaldemocraat aan het hoofd heeft? Als hij maar zo ver wil gaan als de sp.a en S&D zich positioneren, dan hoeft niemand zo'n dreigement serieus te nemen.

Maar wanneer alles geprobeerd is en blijkt dat het allemaal niets uit heeft gehaald, dan kan je nog steeds eisen om de context zelf te veranderen. Dan zal er nog maar een alternatief zijn dat niet ingaat tegen de mondialistische agenda: een wereldmunt met een wereldregering. Dat is wat sociaaldemocraten uiteindelijk vragen met hun voorstellen die anders toch niet zouden werken. Of men verzwijgt dit of men is te naïef om het te beseffen. En bij zo'n wereldregering stellen wij ons de logische vraag: wie gaat die ontwerpen? Dezelfden als de EMS en de EU in elkaar hebben gezet?

En dus verplaatsen wij dezelfde problemen naar wereldniveau in een grote vlucht vooruit, zoals nu ook met de transatlantische handelsakkoorden gaat gebeuren. Dit wordt ook als "oplossing" voor de crisis voorgesteld. De architecten blijven echter dezelfden, dus ook het systeem. En vervolgens zullen de El Khadraoui's van deze wereld opnieuw het onrecht uitschreeuwen, dan door een Tobin-taks te eisen. En/of afschaffen bonussen bankiers. En/of een miljonairstaks, overigens, waarom neemt men de PVDA+ ook maar een seconde serieus met dat voorstel zonder dat zij toegeven een paar stappen over te slaan?

Het systeem en het kapitaal

En zo komen wij tot de rotte kern van de pseudorevolutionaire wortel die sociaaldemocraten ons voorhouden. De sociaaldemocraten, net als alle andere met het mondialisme compatibele politieke stromingen, zijn en blijven verdedigers van het leenkapitaal. Mooie praatjes ten spijt, hun argumenten gaan hooguit om het financieren van de miserie, niet om het afschaffen. Het resultaat blijft hetzelfde, want de context en dus de spelregels blijven dezelfde (het systeem) alsook de inzet (het kapitaal).

Die inzet is monetair, menselijk etc. "kapitaal" binnen een "systeem" van vrij wereldwijd verkeer en woeker. Ten eerste, dit rationaliseert alles weg tot louter eenheden kapitaal overblijven, zoals marxisme en liberalisme geneigd zijn te doen. Ten tweede, 'nationaal kapitaal' (je eigen mensen, welvaart, economie...) is daarbinnen een contradictie, want je kan het enkel in de context met de rest van de wereld erkennen. Het is dus nooit nationaal gebonden, niemand kan iemand verplichten zijn of haar bankrekening, domicilie of bedrijf in land X of munt Y te houden, iedereen speelt mee in het 'moderne' monetair systeem want alles is compatibel. Maar doordat je het 'kapitaal' niet aan banden kan leggen, kan je dus ook niet je 'nationaal kapitaal' dienen, want dat bestaat niet. In wiens belang ben je dan nog bezig?

Het probleem is zowel met welk systeem het kapitaal georganiseerd wordt, alsook de aard van het kapitaal zelf, in één woord: het leenkapitalisme. De voorstellen van El Khadraoui en aanverwanten hopen alles op te lossen door het leenkapitalisme te belasten of meer billijk te maken. Als we sociaaldemocraten moeten geloven, dan is het systeem en het kapitaal in se rechtvaardig, enkel de implementatie kan beter.

Wij horen El Khadraoui daar graag tegen ingaan, of is dit een zoveelste 'Hollandisme'? Dat neologisme is ontstaan nadat de Franse president Hollande tijdens zijn campagne in Frankrijk het financiële systeem tot vijand uitriep om hen dezelfde week in Londen te lauweren. Des te meer beroepspolitici zoals hij zich inlaten met de gevolgen van de fundamentele problemen bij het leenkapitalisme, des te duidelijker het wordt dat zij zelf deel uitmaken van dit systeem, des te duidelijker het wordt dat zij geen oplossing bieden.

Published in Artikels

 

Peter Mertens van de communistische partij PVDA mocht in debat treden met Mark Eyskens in Reyers laat. Blijkbaar maakt de VRT een onderscheid tussen wat de burgerij extreme partijen of bewegingen noemt. Waar N-SA  het recht op manifesteren ontzegd wordt en de media dat ondersteunen, zo mogen de erfgenamen van  bloedbaden in Europa en Azie vrijelijk hun mening komen geven op tv.

En dan de ongeloofelijke hypocrisie van die Mertens, die op het scherm zit te  janken als hij aan die arme Cyprioten denkt die een deel van hun spaargeld dreigen kwijt te raken. Maar begrijp mij niet verkeerd: het is ook om te wenen. Dat een communist echter zit te bleiten vanwege de confiscatie van eigendommen is toch een sterk staaltje van muilentrekkerij. In Rusland werd bij de machtsovername door de communisten alles maar dan ook alles aangeslagen door de staat. Zelfs als een boerenfamilie (koelakken) één enkele koe bezat en van die koe haar melk moest leven, dan nog werd die koe aangeslagen en kwam het gezin om van de honger.

Mertens vindt tot op de dag van vandaag dat hij van dergelijke praktijken geen afstand moet nemen: neen, meneer omschrijft ze als verwezenlijkingen van het socialisme. Het gevolg van de confiscatie van privé-eigendom in de USSR en later ook in China waren gigantische hongersnoden met miljoenen doden tot gevolg. En nu zit die mafkees op tv te treuren dat mensen spaargeld kwijtraken op Cyprus. Professor en minister van Staat Mark Eyskens zat daar maar te koekeloeren als een oen...

Maar wat wil je als een Van Rompuy op de lijst van de PVDA staat te blinken? Dan moet je de huichelarij van de PVDA wel slikken.

Je wordt toch ziek van zoveel goedkope muilentrekkerij?

PVDA is nog een grotere bende tjeven dan CD&V!

Published in Blog
Tuesday, 19 March 2013 13:36

Linkse hypocrieten

 

Rode Maffiabaas VDL

 

De linkse hypocrieten zijn nooit te beroerd om de bevolking een rad voor de ogen te draaien. Protesteren tegen besparingen op loon en werkvoorwaarden in Duitsland terwijl het juist hun rode spitsbroeders zijn die daar deze maatregelen ingevoerd hebben.

Zeker schandalig als je weet dat de afbraak van de sociale staat met het afschaffen van het minimumloon juist tot gevolg gehad heeft dat er nu extreem lage lonen worden betaald. Lonen van amper 5 euro per uur zijn nu schering en inslag in Duitsland - vooral dan in de vlees- en dienstensector.

Met de Hartz hervormingen, die onder impuls van socialisten werden ingezet en gerealiseerd, is het sociale systeem in Duitsland nu zo goed als afgebroken. Met de laatste hervorming - Hartz IV - is ook de werkloosheidsuitkering omgevormd tot een vorm van armentoelage. In ons eigen land is het niet anders, hier hebben de socialisten de werkloosheid voor bepaalde categorieën teruggebracht tot een aalmoes. Voor velen wordt na verloop van tijd de uitkering beperkt op 480 euro per maand.

Het is dan ook logisch dat mensen uit armoede uiteindelijk voor 5 euro per uur gaan werken, om toch maar te overleven. Vooral vreemdelingen worden op die manier als slaven uitgebuit. Tot daar de multiculhemel van de rode baronnen. Wat zijn ze toch lief voor de vreemdeling, zeker inzake uitbuiting. Datzelfde mechanisme wil de elite -de rode bonzen op kop- ook in eigen land in gang zetten en dit door extreem lage uitkering te betalen aan werklozen. De hervormingen in Duitsland werden door een socialistische kapitalist uitgewerkt in opdracht van een socialistische regering.

Inderdaad een socialistische kapitalist. Peter Hartz - de man waar de Hartz maatregelen naar werden vernoemd - was jarenlang lid van de raad van bestuur van Volkswagen en was tevens lid van de SPD. De maffia van de rode baronnen, zeg maar.

En zoals het een echte maffioso betaamt, werd hij in 2007 betrapt met zijn poten in de kassa, waar hij voor veroordeeld werd. Ja, beste vrienden, zo zijn socialisten, zo zijn linkse progressieven. Eerst de zakken van de arbeiders en middenklasse leeghalen. En daarna, wanneer hun opdracht om de werkende mensen te beroven in dienst van de elite tot een goed einde gebracht is nog even de kas van hun eigen bedrijf of partij leeghalen. Of ziekenfonds en vakbondskas, zoals bij het ACW.

En dat tuig wil dan op 1 Mei met op kop ABVV-FGTB protesteren tegen een manifestatie van ons in Borgerhout – waar wij tegen de linkse leugenaars zullen protesteren, met name tegen de extreemste variant van dat leugensocialisme: het communisme van de PVDA.

Bende hypocrieten.

 


 

Ministers dienen klacht in tegen Duitse lage lonen

De SP.A-ministers Johan Vande Lanotte en Monica De Coninck dienen een klacht in bij de Europese Commissie tegen de sociale ongelijkheid en lage lonen in Duitse bedrijven. Die oneerlijke concurrentie drijft Belgische bedrijven naar het bankroet, melden De Morgen en de VRT-nieuwsredactie dinsdag.

Het probleem stelt zich zeker in de vleessector in Duitsland, waar Oost-Europese arbeiders vaak worden uitgebuit. Ze werken er tot zestig uur per week voor een schamele 400 à 600 euro. Daardoor is het zelfs goedkoper geworden om Belgisch vee in Duitsland te laten verwerken en daarna weer naar België te vervoeren voor verkoop.

Meer: De Standaard
Published in Blog
Saturday, 16 March 2013 19:39

Hitler, Stalin, zelfde strijd...

PVDA-Broeder Nummer 1 Peter Mertens vindt het nodig aan ons op te hangen dat wij "elk jaar de verjaardag van Hitler vieren" en meer van dat fraais.  Los van het feit dat dit je reinste kolder is, horen wij Mertens wel geen afstand van Stalin nemen. Natuurlijk niet, de beloftes die hij met zijn partij maakt, doen immers behoorlijk aan diens modus operandi denken.

Daarom: laat je niet vangen!

 


 

Het volgende vond plaats in de jaren '50. De Amerikaanse zanger en communistensympathisant Paul Robeson was uitgenodigd voor een recital in de Sovjet Unie. Vrijwel onbekend in de Verenigde Staten, daar en in de hele communistische wereld was hij een ster. De stem van het Amerikaanse volk. Alle radios - en de megafoons in de straten ook - speelden zijn nummers.

Ondertussen maakten de New York Times en andere Amerikaanse kranten groot nieuws van de geruchten dat tientallen joodse intellectuelen, schrijvers en dichters gearresteerd waren onder bevel van Stalin, die hen van "zionisme" beschuldigde (dat werkt vandaag nog steeds maar met oneindig minder zware gevolgen...). In verlegenheid gebracht, vroegen de leiders van de Amerikaanse Communistische Partij aan Robeson om te zien of hij een einde kon maken aan deze "laster". Zodra hij in Moskou was, vroeg de zanger om een ontmoeting met de dichter Peretz Markish, die hij persoonlijk kende. Hem werd gemeld dat kameraad Markish rustte in een sanatorium aan de Krim en dat hij zo vlug als mogelijk terug naar Moskou zou komen.

Drie dagen later bezocht de dichter, omringd door twee begeleiders, Robeson in zijn hotel. Hij droeg een deftig kostuum, had een goede uitstraling, het gezicht gebruind door de zon aan de Krim. Het gesprek, warm en amicaal, ging over de leugens in de Amerikaanse "pers van de bourgeoisie". En Robeson keerde terug naar Amerika, boodschapper van het goede nieuws.

Peretz Markish werd teruggebracht naar zijn cel in de Loebjanka. Enkele dagen de nodige zorgen, gebalanceerd eten en een zonnebank hadden hem het uiterlijk gegeven om Robeson gerust te stellen. En Markish - zoals de andere "zionisten" - werd zonder proces en in het geheim terechtgesteld met een kogel achteraan in de nek. Zodoende kon de Amerikaanse Communistische Partij met een gesust geweten haar moedige strijd voor de bevrijding van het Amerikaanse volk voortzetten.

Het geval van Markish en anderen is slechts een topje van de ijsberg in een bloedige oceaan van stalinistische misdaden. Maar het legt een zeer eigenaardige eigenschap van het sovjetcommunisme bloot: de leugen. De leugen verheven tot kunst. De absolute leugen. De noodzakelijke leugen.

Noodzakelijk, want het stalinisme was volgens de definitie van Raymond Aron een utopie van het goede. Een messianistische belofte voor het geluk op aarde, voor de gelijkheid onder alle mensen, van de imminente wedergeboorte van een komend gouden tijdperk.

Alles was fout, maar men moest liegen en men liegt nog steeds, zodat de mensen het aanvaarden om zich voor dit ideaal zich op te offeren. Dit dreef eveneens honderdduizenden de dood in in de loopgraven van Madrid, onder de bijl van de nazistische beulen, voor de executiepeletons van de Romeinse, Griekse enz. fascisten en ook onder de guillotines van Vichy.

De tweelingsbroer en het tegenovergestelde van Stalin, Adolf Hitler, loog niet. Het nazisme werd in feite als een tegenutopie van het kwaad neergezet. Zonder te liegen of iets te vervormen heeft hij verklaard wie uitgeroeid zou worden, wie gedeporteerd zou worden, wie tot slavernij veroordeeld zou worden en wie de Übermenschen en de Untermenschen zouden zijn. Hij vervolgde iedereen die in naam van Stalin - ook daar waar hij niets te zeggen had - zich in het communistische avontuur inliet, dat die niet tot dezelfde menselijke soort als de nazi's behoorde.

Stalin heeft hun voorgelogen. En zij geloofden het, aangezien hun een lang verlangde droom werd voorgehouden. En met die leugen van nooit eerder geziene proporties heeft Stalin zoals nooit tevoren van de hoop voor een andere wereld, een prachtige wereld, een aartsparadijs gemaakt dat niet meer dan een nachtmerrie bleek te zijn.

Vertaald van het origineel: Boulevard Voltaire

 


 

Published in Artikels
Friday, 15 March 2013 19:44

Wat de hysterie betreft

Ik bekijk nu al enkele dagen het spectakel naar aanleiding van onze aanvraag voor een manifestatie op 1 Mei te Borgerhout, gericht tegen de communisten van de PVDA. Het gehuil van de rode smurfen en de intellectuele en culturele smurrie de hen omringt naar aanleiding van de goedkeuring door het stadsbestuur van Antwerpen begint zo stilaan aan op hysterie te lijken. De democraten vallen letterlijk over elkaar heen in hun ijver om de grootste smeerlapperij over ons uit te braken.

Het brevet van politieke correctheid moet je elke dag weer verdienen, zo lijkt het wel, en het wordt steeds een meer smerige bedoening om het te bereiken.

Er wordt om de oren geslagen met begrippen zoals antidiscriminatie –gelijkheid- respect voor anderen en wat je nog meer aan leugenachtige principes kan bedenken die de burgerij altijd volop in de aanbieding heeft.

Want dat het juist zij zijn die zeggen deze principes te verdedigen (de media, de politieke tegenstanders, het cultuurestablishment, intellectuelen...), die zijn als het er op aankomt die principes in praktijk te brengen niet te beroerd om mensen zoals wij voor rotte vis uit te maken. Dat is nu wel duidelijk bewezen de laatste dagen. Woorden als rechts crapuul, vuiligheid van de straat, marginalen etc. waren niet van de lucht. Oproepen tot discriminatie van een politieke strekking -met name die van ons- evenmin.

Hallucinant om zien hoe onze intellectuelen en de pers ordinair uit de hoek komen als het erom gaat kleine lui zoals wij uit te maken en aan te vallen. De haat op de kleine man die er van afdruipt, haat tegen zij die het aandurven zich te roeren, het spektakel dat de aard van het establishment blootlegt spreekt boekdelen.

Ook is men daarbij niet te beroerd discriminerende maatregelen tegen ons te eisen, zoals het verbieden van onze organisatie, het intrekken van onze vergunning om te betogen... Ja, zelfs spreekverbod is aan de orde.

Vooral de Joden nemen de gelegenheid weer te baat om hier een soort goelag te installeren, eentje zoals thuis in de bezette gebieden en de rest van Israël.

Maar hoezeer wij er ons ook van bewust zijn dat aan politiek doen niet voor mietjes weggelegd is -al zit het parlement vol van dat soort- toch moeten we een paar zaken rechtzetten. Want als ik mijn curriculum en de commentaren daarop in de kranten leest, dan lijkt het wel alsof ik Caligula ben.

Zo wordt beweert dat ik een ellenlang strafregister heb en dat ik meerdere keren ben veroordeeld voor geweldpleging. Verder zou ik een moordaanslag op mijn geweten hebben. Nog een geluk dat ik niet in de officiële rodelblaadjes verschijn -daar zou men mij waarschijnlijk de verkrachting van mijn eigen moeder in de schoenen durven schuiven.

Om deze en andere monsterachtige beweringen te staven, verwijst men naar citaten en uitspraken die ik in het verleden gedaan zou hebben. Ook zou men op een proces tegen mij hebben kunnen bewijzen dat ik een aanslag aan het voorbereiden was. Waarna men mij blijkbaar lustig naar huis heeft gestuurd zonder veroordeling?

Maar niemand komt met bewijzen op de proppen van feiten en het is niet moeilijk te achterhalen waarom dat zo is. Simpel: omdat er niks klopt van deze beschuldigingen.
Voor alle duidelijkheid dus, omdat ik besef dat men de leugens over mijn vermeend gewelddadig verleden zal gebruiken om alsnog onze manifestatie te verbieden, daarom het volgende.

Ik ben nooit veroordeeld geweest voor geweldpleging, ook niet naar aanleiding van de raid tegen de pedofilietentoonstelling die als "aanslag op de Rode Mol" geboekstaafd staat in de media.
Ik ben ook nooit veroordeeld -of verdacht- van het feit een moordaanslag te hebben willen plegen op Happart of iemand anders .


Ik ben wel mijn burgerrechten afgenomen voor het "oproepen tot racisme". Deze straf werd mij door de rechtbank opgelegd naar aanleiding van een toespraak op een congres waar ik -nota bene uit veiligheidsoverwegingen- uit kranten headlines overgenomen had over vreemdelingengeweld.

De motivatie van de rechtbank om mij te veroordelen lag dan ook niet bij de uitspraken zelf, dan zou men de geciteerde kranten ook hebben moeten vervolgen, maar bij de context rond mijn uitspraken.  Op de zitting werd aan de rechtbank gevraagd wat die context dan wel was. En daar had de rechter een heel simpele verklaring voor:

"U als persoon bent de context, mijnheer." Poepsimpel, zoals onze rechtspraak poepsimpel is, zeker als het om het vervolgen van het eigen volk gaat. Wie zich hier moet schamen is maar de vraag, ik schaam mij in elk geval niet omdat ik heb gebruikgemaakt van mijn recht op vrijheid van spreken. En op het geven van mijn mening. Het huidige regime zou zich moeten schamen en dan vooral de rechters die dergelijke wurgwetten toepassen.

En omdat de media en links inhoudelijk niks tegen ons kunnen inbrengen, zet men Operatie Beschadiging in. Het is daarbij verwonderlijk dat men mij niet ook nog de moorden gepleegd door de Bende van Nijvel aanwrijft. Alhoewel het niet de eerste poging van het establishment in die richting zou zijn. Ze proberen echt alles om je kapot te krijgen.

Maar terwijl het land in rep en roer staat om een aangekondigde actie van het N-SA, maakt men zich in Antwerpen (en de rest van het land) blijkbaar geen zorgen om de tientallen Belgen van vreemde origine die op dit ogenblik aan het moorden zijn in Syrië... en die na het conflict zullen terugkeren, waarna in onze steden en wijken mogelijks de daar opgedane moordcultuur zal worden uitgedragen.

Dat is een beangstigende gedachte.

Om terug te komen op de Bende van Nijvel. Dat speelde zich toen ook af terwijl er een bloedbad aan de gang was in Algerije en waar eveneens Belgen van vreemde origine bij betrokken waren. En als men de profielfoto's bekijkt op de opsporingsaffiches van de bende dan is te zien dat er mensen opstaan die een niet blank profiel hebben, maar een Mediterraans -Algerijns- profiel. De speurders die het dossier in handen hadden in die tijd moesten lachen toen ik hen daarop attent maakte tijdens een van hun wilde pogingen om extreemrechts de daden van de Bende in de schoenen te schuiven. Maar dat is begrijpelijk, dat spoor wou en wil men niet onderzoeken, vanwege angst voor de allochtone woede die mogelijks zou losbarsten indien men daarop zou ingaan. En nu dreigt die situatie zich te herhalen. Deze keer doordat Belgische jihadstrijders vroeg of laat zullen terugkeren uit Syrië en hier misschien fondsen voor een nieuw slagveld zullen willen verzamelen.

Net zoals sommigen vermoeden dat dit de beweegredenen waren achter de moordende raids van de Bende van Nijvel vroeger, zo zou de geschiedenis zich kunnen herhalen. Deze gedachten zijn beangstigend, en niet het feit van het aan mij toegedichte gewelddadig gedrag. Evenmin de wil tot geweld van N-SA of andere nationalisten. Dat men zich daar maar eens zorgen over maakt in Borgerhout en omstreken, voor er weer meer dan 30 doden vallen.

In plaats van kots te spuwen op het eigen volk dat een vreedzame manifestatie wil houden, zouden linkse en liberale brulboeien zich beter met dat gevaar bezighouden.

Of zou de PVDA deze would be moordenaars verwelkomen voor hun proletarisch oorlogje te voeren tegen het eigen volk?

Published in Artikels
Tuesday, 05 March 2013 15:05

Feminisme: kan links zich verantwoorden?

Economische crisis en oorlog overal, we weten het ondertussen wel - denken ze daar allicht bij De Wereld Morgen. Dus is het nu de week van het feminisme, heel mooi. De steun die zij hiervoor krijgen uit PVDA+-hoek zal niemand verbazen en de argumenten (gelijk loon, tegen geweld etc.) zijn ook redelijk onschuldig.

Toch kan bij de acuutheid van het thema enkele vragen gesteld worden. Allereerst, waarom net nu de genderspanningen nog eens op doen wellen? Ja, men stelt wel dat "mannen ook meer moeten vervrouwelijken", maar daar moet in deze tijd van hipsters en Justin Bieber maar eens deftig debat over worden gevoerd. Idem dito de chimera aan pseudofreudiaanse en gendertheoretische onwaarheden die allang ontkracht zijn... maar ach. Niemand zal ontkennen dat wij allemaal samen in de miserie van de economische crisis delen en dat dit sowieso de sociale verhoudingen turbulent zal houden over de klassen, rassen en leeftijden heen.

Klassen, rassen, leeftijden... en geloofsovertuigingen ook? Want dat is nog iets, allicht kan de PVDA+ haar goedkeuren van de hoofddoek toelichten? Karima Amaliki, verkozen voor de PVDA+ in de Antwerpse districtsraad, draagt immers een hoofddoek. Geen probleem wat mij betreft, het valt zelfs feministisch te verantwoorden voor wie de redenering een beetje kent.

Maar die redenering is wel niet meer zo genderneutraal als men zou willen, de abrahamitische religies kan je maar zo ver relativeren. Wil de PVDA+ zich dan ondertussen dus even verantwoorden voor haar steun aan Pussy Riot en FEMEN? En neen, die steun vind je niet zo zeer terug op de site van de PVDA+, daar moet je al flink zoeken, maar elke satelliet- en randorganisatie van de PVDA+ heeft het afgelopen jaar al meermaals haar liefde verklaard voor de dolle mina's (AFF, Occupy, DWM, Apache...)

We trekken de kwestie wat verder open. De PVDA+ haar contacten met Iraanse moedjahedeen doen wel vragen stellen wanneer je bedenkt dat de bannelingen van de Iraanse Communistische Partij in Zweden een eigen FEMEN-actie op poten stellen. Wil mevrouw Maliki (overigens een vaak sji'itische achternaam) haar commentaar eens geven bij de uitspraken van haar ideologische zusters, uitspraken zoals:

"Neen tegen de hidjab" (Anke Vandermeersch, jou werd niets gevraagd!)

"Mijn naaktheid is mijn protest" (Was dat de hidjab daarnet nog niet?)

"In de historische strijd van 'vrouw VS islam' zal de vrouw winnen" (PVDA+ & Dewinter: één front!)

Het bleef in deze optiek immers al langer opvallend stil bij de PVDA+ omtrent Syrië (ondanks de verklaringen van de Internationale waar zij deel van uitmaakt). Dat Syrië staat of valt bij de steun van Iran, is zeker. Dat de PVDA+ het niet zo op Iran heeft en daarom al decennia met de marxistische moedjahedeen optrekt, dat ook. Dat commercieel en valselijk feminisme een instrument is om het regime van Iran onderuit te halen sinds de mislukte Groene Revolutie... Tja, waar ben je dan nog mee bezig?

Nog eentje, Nadia El Fani, Tunesische communistische cineaste met de film "Laïcité Inchallah" ("Secularisme in naam van Allah") op haar naam. Vandaag mogen wij ons aan een documentaire van haar over FEMEN verwachten, dit keer in samenwerking met Caroline Fourest en onder de wel heel feministische titel "nos seins, nos armes" ("onze borsten, onze wapens"). In Tunesië zelf moet zij haar gezicht al langer niet meer laten zien (allicht nog wel in boerka, oh snap), maar ook hier de vraag: helpt dit de rechten van de vrouwen vooruit, of mag dit in het licht van de recentelijk heropgeflakkerde politieke trubbels gezien worden? De onlangs vermoordde Tunesisiche oppositieleider Chokri was immers communist.

Dus de centrale vraag wordt in dit geval: hoe ernstig kan je de PVDA+ nemen wat betreft haar progressieve strijd in het licht van de onvermijdelijke geopolitieke implicaties? De vraagstukken en internationale verhoudingen zijn niet meer die van de Koude Oorlog, het lijkt mij dat communisten en aanverwanten of de boot missen of de kar van Westers imperialisme trekken met hun culturele revolutie.

Onvermijdelijk.

Dus als u toevallig iemand deze week in de naam van het feminisme tegenkomt, dan weet u wat het (hem/haar is vast seksistisch) te vragen.

Published in Artikels
Page 1 of 3

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter