Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Dossiers Eddy Hermy

Wednesday23 January 2019

Thursday, 08 December 2011 10:28

Haat!

Aan al diegenen die zich nationalist noemen, die denken dat het vonis dat tegen mij werd geveld in het voorbije racismeproces hun niet aangaat.

Aan de hoge heren van het geïnstitutionaliseerde nationalisme, die denken dat zij niet door de wraakzucht en de blinde woede van het systeem zullen worden belaagd.

Uit het vonnis:

HAAT in de zin van de antiracismewet omvat immers de intolerantie, waaraan uitdrukking wordt gegeven in de vorm van een agressief NATIONALISME en etnocentrisme.

Het omvat ook de vijandigheid tegen minderheden en immigranten.

De Wever en Dewinter - en hun partijen - beweren dat de Walen een andere cultuur hebben en dat die cultuur aanleiding geeft tot misbruik van de sociale zekerheid.

Uit het vonnis:

Het is verboden de assimilatie van minderheden met sociaal profitariaat en/of criminaliteit te verbinden.

Ik zou maar opletten, heren van de N-VA en het VB, met wat jullie zoal beweren over Walen.

De N-VA en het VB beweren dat we gedomineerd worden door een Waalse minderheid (volledig terecht natuurlijk, aangezien er geen Vlaamse meerderheid is in de federale regering).

Uit het vonnis:

Beklaagde beweert dat "onze arbeiders en ons volk worden vernederd en geminacht door vreemde elites."

Buiten het feit dat ik met deze uitspraak de Europese elite viseerde (iedereen die mijn publicaties leest, weet dat), is de parallel met wat de N-VA en het VB zeggen over hoe de nieuwe regering door Walen (vreemde elite) wordt gedomineerd evident.

Als de geïnstitutionaliseerde nationalisten, die tot de oortjes in de trog van het Belgisch parlementarisme zit te wroeten, denken dat zijniet geraakt kunnen worden door een vonnis zoals dat tegen mij (en eigenlijk tegen het N-SA) gemaakt werd, dat ze dan maar eens een paar boekjes over de repressie herlezen.

Halloooo Peumans, een kort geheugen gekregen nu je 10.000 euro per maand vangt in de gouden kooi van het Belgische vetpottenpaleis?

Halloooo Dewinter, wanneer wordt dat "vernieuwde radicalisme" dat jullie opnieuw ingevoerd beweren te hebben geloofwaardig?

Ah ja, ik weet het al! Als ze jullie nog eens pakken, dan zal iedereen in de beweging geacht worden medeleven te tonen.

En als ik de Italiaan Di Rupo zo zijn hernieuwde Belgenland hoor propageren (met alle kwalijke gevolgen van repressie en haat tegen Vlamingen, bijvoorbeeld tegen recalcitrante lieden als jullie), dan zou die tijd wel eens heel vlug kunnen komen.

Dan zullen wij en veel basismilitanten ook eens ons hoofd draaien en de andere kant uitkijken.

Published in Artikels
Tuesday, 06 December 2011 17:57

Liberaalextremisme in paniek!

Na de uitspraak op mijn proces gisteren, waarbij ik tot 3 maanden voorwaardelijke celstraf, 550 euro boete en 5 jaar ontzetting uit mijn politieke en burgerlijke rechten werd veroordeeld, moet een mens zich eerst even schudden om de vuiligheid van de Belgische rassenjustitie en haar dolgedraaide personeel van zich af te werpen.

Als een normaal mens dat niet doet na een dergelijk vonnis, dan blijf je achter met een vuile smaak in de mond en de stank van morele corruptie (laat staan andere vormen van corruptie zoals cliëntelisme, emanciperend of niet) die rond je hangt als je in een Belgische gerechtszaal als politieke activist juist door de mangel werd gehaald.

Maar ik ben een propere vent en vandaag heb ik reeds alle rotte lucht van het justitiepaleis van me afgewassen. Ik ben inmiddels weer fris en monter, zoals het een revolutionair betaamt. Buiten het feit dan dat ik nu de griep heb als een beest; ze zouden die rechtbanken eens moeten ontsmetten, maar dat terzijde.

Blijft nu alleen de zaak om conclusies te trekken van dat politieke showproces. Ik schrijf hierboven dat onze justitie een racistische justitie is en dat mijn veroordeling een gevolg is van rassenjustitie. Gelooft u mij niet? Kijk dan naar het programma 'Rechters' op Eén. Telkens er een allochtoon voor de rechter komt, is er plots bij alle rechters een gedaantewissel. Sta je als blanke, en in mijn geval als rechtsextremist, voor een rechter, dan is de haat van de zwarte brigade (zwarte toga) voelbaar in de atmosfeer. Het zwaard van de selectieve gerechtigheid zwaait al boven je hoofd.

Staat er een vreemdeling voor hen, dan worden die mensen echter plots sociale werkers en worden er sussende woorden en pampertjes van de Aldi bovengehaald om die allochtonen mee te pamperen. En als dan een zigeunerfamilie in die rechtzaal kabaal maakt en die rechters op hun plaats zet, geen nood: de zwarte brigade knikt begripvol en laat zelfs het schelden vertalen. Een menselijke justitie, politiek correct tot het punt dat je oren en je ogen er pijn van beginnen te doen en ik persoonlijk een traan wegpink als ik die verloederde justitie bezig zie.

Maar jullie moeten zelf maar eens kijken naar dat programma, jullie moeten mijn woord er niet voor nemen. Tenslotte heb ik nu geen burgerechten meer en ik weet niet of iemand als ik zomaar mag zeggen dat ik een mening heb. Jullie moeten dus zelf maar een mening vormen, want als ik iets zeg, wordt het al gauw strafbaar, zoals iedereen nu wel gemerkt zal hebben.

Maar goed, waarom hebben ze mij gestraft?

Simpel, de liberaaldemocratie beeft op haar grondvesten vanwege de eurocrisis, de economische crisis, de immigratiecrisis, de monetaire crisis, de bankencrisis... Kortom, het systeem bevindt zich een existentiële crisis. En dan wordt liberaalkapitalisme al vlug geschoten wild, dat om zich heen bijt en kwijlt van woede om zijn macht te kunnen behouden. Dan worden de pionnen ingeschakeld die het in zijn rechtbanken heeft zitten, om dissidenten een kopje kleiner te maken.

In Europa en vooral in de Arabische landen komen mensen op straat en stellen het systeem in vraag. In de Arabische landen heeft dit al tot dodelijk geweld en zelfs tot burgeroorlog geleden.

De paradox is dat de Westerse elite in die landen het geweld nog gaat aanporren (zie Libië), maar dat ze op eigen grondgebied extreem geweld pleegt tegen mensen zoals de indignado's of tegen de Occupy Wall Street beweging in de VS, mensen die zich durven verzetten tegen de dictatuur van het geld en de machtselite in het Westen. En in die zin is het natuurlijk niet verwonderlijk dat de Belgische elite (die trouwens aaneenhangt van de corruptie) de macht uitoefent zonder dat ze wettelijk is verkozen. En daarin zo extreem ver gaat dat ze burgerrechten en politieke rechten van activisten zoals ik afnemen.

Dat de pers echter aan het ontnemen van burger- en politieke rechten voor mineure feiten geen ruchtbaarheid geeft, toont verder aan dat wat de vierde pijler van de democratie heet, eigenlijk zichzelf best wel de eerste propagandastaffel van het systeem mag noemen.

Ook links, dat zich altijd uitslooft om als voetmat van het systeem op te treden door de haat tegen kleine nationalistische militanten bij het systeem aan te wakkeren, zou zich beter eens bezinnen. Is het denkbeeldig dat het precedent, dat met het afnemen van mijn rechten is geschapen, morgen als middel zal worden gebruikt om activisten aller slag (die nieuwe politieke partijen willen oprichten) kalt te stellen als ze te gevaarlijk worden?

En is het zo denkbeeldig dat diezelfde justitie tijdens de komende sociale strijd, die zéker nog zal toenemen, ook vakbondsafgevaardigden die een staking of andere actie ondernemen op die manier afkraakt? Want zonder burger- en politieke rechten, kun je ook geen mandaat binnen de vakbond uitoefenen. Het zou voor  de patroons een ideale oplossing zijn om afgevaardigden op die manier toch uit het bedrijf te krijgen, indien men ze voor een rechtbank voor lichte feiten maatschappelijk kan liquideren.

Wie bij links heeft danig veel vertrouwen in de rechtbanken dat ze mijn case niet veralgemeend zien worden, tegen zichzelf en tegen vakbondsvrijgestelden?

En het regime schrikt voor niks terug. Voor mijn eigen vonnis werd voorgelezen, werd een vonnis geveld tegen een belangrijke drugshandelaar. De man kreeg 37 maanden effectief en een torenhoge boete. Maar hij behield wel al zijn burgerlijke en politieke rechten.

Published in Artikels
Thursday, 25 August 2011 12:59

Het echte racisme...

Op 3 oktober moet ik voor de rechter verschijnen wegens het "aanzetten tot haat en geweld tegen een groep of leden ervan". Het benoemen van feiten, reëel bestaande toestanden...

Onze politieke elite wordt gek van verontwaardiging telkens er iemand van de bevolking het waagt om de problemen in verband met immigratie luidop te benoemen. Als gekken schakelen ze dan hun vrienden in die ze benoemd hebben bij de parketten en de rechtbanken van dit land om de burger die de euvele moed had om zijn gedacht te zeggen even mores te leren. Onze politieke elite, waar het slijm van de hypocrisie van afdruipt, wil met die houding ervoor zorgen dat de door massa-immigratie veroorzaakte misdaden tegenover de eigen bevolking onder de mat blijven liggen. Weg van de ogen van de massa. Maar ook de misdaden van de elite zelf moeten buiten beeld blijven, en niet alleen die tegenover de eigen bevolking.

Want wat te denken van de oorlogsmisdaden die de politieke elite al zes maanden pleegt in Libië? En hier gaat het niet om vermeende oproepen tot geweld tegen een bevolkingsgroep, maar wel om het bombarderen van ziekenhuizen, woningen en overheidsgebouwen. Die laatste zijn in handen van een specifieke bevolkingsgroep, met name de wettige regering van een land. Hier gaat het om het vermoorden van overheidsambtenaren, soldaten en totaal onschuldige kinderen en burgers. Allemaal mensen die behoren tot een specifieke bevolkingsgroep of clan, met name die die de regering van het land steunt. Als Warlords geeft het zootje ongeregeld dat de Wetstraat bezet houdt (en niet eens wettig aan de macht is gezien de onwettige parlementsverkiezingen) onbeschaamd cijfers van zijn misdaden prijs: 450 missies, 350 bommen, 25 miljoen over de balk gegooid van uw en mijn belastinggeld.

Over de doden en gewonden (resultaat van hun geweld) en hun haatcampagne tegen een deel van het Libische volk: géén woord. Want zijn dat geen antidemocraten? En zijn antidemocraten (of vermeende antidemocraten) geen soort van Untermenschen die men mag discrimineren en – in het geval van Libië – zelfs mag doden? Zijn antidemocraten – zoals  een prachtexemplaar van onze democratie het ooit gezegd heeft – dan geen mestkevers? En mestkevers zijn toch ongedierte? Dus is de rekening vlug gemaakt als men een reden nodig heeft om mensen uit de weg te ruimen. Dan is een gedeeltelijke genocide of mini-genocide een toegelaten praktijk (het monopolie op de Grote Genocide is in handen van de zionisten en mag niet gebruikt worden als voorbeeld, anders wordt het al vlug gecatalogeerd als het minimaliseren van de Holocaust en dat is verboden in dit land). En dus is onze politieke elite niet te beroerd om een beslissing van de VN-Veiligheidsraad, aanvankelijk bedoeld om mensen te beschermen, eventjes om te draaien en niet een bevolking te gaan beschermen, maar juist een deel ervan van kant te gaan maken. In dit land is de elite goed getraind in "een draai geven aan wetten". Buitenlandse collega's prijzen onze elite hoog voor de expertise ter zake. Allemaal in naam van de democratie en de vrijheid natuurlijk.

Maar in werkelijkheid gaat het in hoofde van de politieke elite in Libië om een louter neo-koloniaal en racistisch instrument dat gebruikt wordt tegen een buitenlandse staat en een buitenlandse gemeenschap. En wat de zaak nog erger maakt, is het volgende: omdat de VS-munt op dit ogenblik amper de waarde heeft van het papier waarop het gedrukt is (en ze dus een beetje krap bij kas zitten om hun smerige oorlogjes zelf te voeren) gebruiken ze hun voetvegen in Europa om de klus te klaren. En de Belgische politieke onderkruipersgilde is nooit te beroerd om vuile klusje voor een ander te fiksen. De Vlaamse doet dat al jaren voor de Waalse; en de Belgische elite (dezelfde lui) doet dat voor elke buitenlandse mogendheid die het vraagt. En de burgerlijke Vlaams-nationalisten helpen die Belgen daar graag een handje in door in het Parlement voor een veroveringsoorlog te stemmen. En ze gaan er allemaal zeker graag op in als Nonkel Sam dat vraagt, omdat die later uit dank voor moord of een andere slempartij mandaten aan die elite bezorgt als wederdienst. En Nonkel Sam kan voor vele mandaten zorgen: in de EU, de NAVO of bij banken en andere kapitalistische instellingen die schatplichtig zijn aan de Atlantische Bilderbergmaffia.

De VS willen hun Commando voor Afrika (AFRICOM ) graag verhuizen van Duitsland naar Tripoli of een andere Libische stad. Daar zijn ze dichter bij de voor hen belangrijke geostrategische regio Afrika, waar ze de Chinezen vrezen. Khadafi had de Amerikanen er in de jaren '70 buiten gewipt; en nu de Chinezen en andere BRIC-landen daar te veel hun neus laten zien, willen de Amerikanen dringend hun Libische burcht terugkrijgen. En de immer serviele bondgenoten mogen het klusje klaren. En dan mag de bevolking van landen die eigenlijk niet dezelfde belangen hebben als de Amerikanen in die regio – omdat hun handel en olie-invoer beter anders verzekerd zouden worden – de boel betalen. Maar zoals we al weten zijn de belangen van het volk en de belangen van de politieke elite twee verschillende dingen. En terwijl de elites mogen moorden en branden op vreemd grondgebied zonder enige wettelijke basis, een oorlogsverklaring bijvoorbeeld, schakelen ze in eigen land hun rechtbanken in om de bevolking de mond te snoeren. Want, kameraden en lezers, processen voor vermeende oproepen tot haat en geweld tegen politieke opposanten in eigen land zijn een ideale dekmantel om de echte racistische moorden en de echte racistische gewelddaden in het buitenland te verbergen (georganiseerd door de elite zelf).

Tezelfdertijd hebben de schoothonden in de media allerlei louche deals met de corrupte politieke elite lopen. Tezelfdertijd mogen ook allerlei, door de staat gesponsorde en gepatroneerde organisaties, zoals het CGKR en het AFF, hun ophitsing tegen nationalisten ten volle bedrijven, terwijl de pro-Chinezen van de PVDA – die al eens graag “grote sprongen voorwaarts” maken ten koste van miljoenen mensen (uitgehongerd of met een nekschot naar het socialistische paradijs geschoten) – huilen op bevel van de burgerij om toch maar blanke arbeiders te vervolgen. Terwijl dat rookgordijn wordt opgezet, kan de politieke elite buitenlandse oorlogen voeren zonder uw of mijn toestemming. En de communisten doen zoiets natuurlijk niet gratis. De burgerij geeft hun mantelorganisaties zoals De Wereld Morgen daarvoor graag 220.000 euro per jaar, zoals blijkt uit krantenberichten. De trotskisten van het AFF krijgen ook hun bloedgeld, maar die organiseren dat via de vrienden binnen de SP.A of het ABVV. Of ze worden gesponsord door kapitalisten uit de amusementsbranche. Altijd gewillig om de eigen arbeidersklasse de cultuur van de pro-gastarbeiderslobby te doen slikken (met juridisch of ander geweld).

Dus: als u bij een van de gekende ophitsingsmedia nog eens een verontwaardigd artikel leest over zogezegd extreemrechts geweld of een mening die door blanke arbeiders geventileerd wordt, weet dan dat het om gesponsorde berichten van de corrupte elite gaat. Netjes verwoord door de onderkruipers van links. Waarom denkt u dat ze bij de PVDA anders een Van Rompuy in dienst hebben? Kassa, kassa natuurlijk! En achter deze façade schuilt het echte racisme en het echte geweld. Het geweld van de politieke elite en het racisme tegen de eigen bevolking. Het geweld van links dat betaald wordt door het patronaat en de staat.

Published in Nieuws & Pers
Friday, 14 August 2009 15:19

Talibanrechtbanken

Op 16 juli 2009 heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) een vonnis bevestigd dat geveld werd in een zaak tegen Daniel Féret, de stichter van het Belgische Front National, uitgesproken door een Belgische kasterechtbank in 2006. De veroordeling sloeg op het feit dat hij de antiracismewet zou hebben overtreden door op te roepen tot haat en discriminatie ten overstaan van vreemdelingen en te pleiten voor rassenscheiding. In dit land is dat de Orwelliaanse vertaling voor: je gedacht zeggen over migratie. En iedereen weet dat België als trouwste vazalstaat van vreemde belangen dergelijke misdaden beschouwt als halsmisdaden bij gebrek aan echte criminaliteit in dit land. Door de focus te leggen op futiliteiten probeert de corrupte elite haar eigen misdadige beleid netjes onder de mat te schuiven.

De hoogste rechterlijke instanties houden zich bezig samen met de politieke kaste de bankroof van de eeuw uit te voeren door Fortis zonder inspraak van de eigenaars aan het buitenland te verkopen (in een ander land zou men dit landverraad noemen). En ondertussen houden diezelfde rechterlijke diensten een spokenjacht op racisten en xenofoben; bij gebrek aan echte maken ze dan maar samen met de politie een paar nepexemplaren als bliksemafleiders voor de eigen kuiperijen. Blinde justitie noemen ze dat.

Published in Artikels
Monday, 23 November 2009 17:14

Toeval of juist niet?

Het AFF begint steeds meer op een onderdeel van het programma 'Man bijt hond' te lijken. Daarin worden gebeurtenissen en feiten gelinkt aan de persoon van een zekere Costers. Feiten en gebeurtenissen die totaal uit hun context worden gerukt, maar toch altijd weer verwijzen naar die Costers. Een hilarisch stukje tv. Het typetje dat verantwoordelijk is voor de blog van het Abnormaal Fantasie Front - afgekort AFF - is er helemaal weg van. Bij gebrek aan een zinnige analyse over allerlei fenomenen in onze samenleving maakt deze blogger gebruik van de deductiemethode. Het kan ook zijn dat hij de inductiemethode gebruikt. Alles hangt af van wat de schrijver van het ogenblik als muze juist in zijn botten heeft geslagen en of hij (of zij) daarna nog een pilletje heeft ingeslikt, dan wel een poedertje van het Wit-Gele kruis heeft opgesnoven. Drugs en psychose. Toeval of niet?

Published in Artikels
Page 2 of 2

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter