Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Dossiers Eddy Hermy

Thursday21 February 2019

Thursday, 12 July 2012 12:59

Politieke lynchpartij in Italië

 

U kent hem wel, Alberto 'Zippo' Palladino. Student, sociaal militant, humanitaire vrijwilliger in het buitenland... maar met de 'verkeerde' mening. Hij is namelijk lid van Casa Pound en daar werd hij zwaar op afgerekend. Zij die het aandurven om zoals hij in te gaan tegen de heersende dictatuur van de links- en rechtsliberalen worden zonder pardon in de gevangenis gegooid. En dat terwijl moordenaars, verkrachters en andere Monti's vrij rondlopen.

Het is duidelijk dat dit proces hetzelfde is als wat we nu in Vlaanderen meemaken met Frans Wymeersch en Eddy Hermy. Wie opkomt voor zijn eigen mensen en tegen de heersende elite, die kan tegenwoordig net zo goed een schietroos op zijn voorhoofd plakken. Getuige hiervan het monsterproces in Duitsland tegen meer dan 20 nationale activisten. En naarmate de crisis uitbreidt, zal het lijstje nog wel langer worden.

Als nationaaldemocraten eisen wij de onmiddellijke vrijlating van Alberto Palladino. De uitspraak die hem voor bijna 3 jaar zijn vrijheid zal ontnemen werd gebaseerd op slechts één getuigenis en die kwam dan nog van een linksliberaal sujet! Er was geen enkel tastbaar bewijs! We kunnen ons afvragen waarom diezelfde rechtbank niets heeft gedaan toen Zippo fysiek werd aangevallen na de bezetting van het pand Val d'Ala 200. Hiervan was nochtans wél genoeg tastbaar bewijs. Of hebben de heren rechters geen toegang tot youtube?

Hun job is in ieder geval gedaan, Zippo wilde opkomen met de verkiezingen van 2013 in Rome... Doch, dit maakt ons enkel sterker. Wij hebben geen haat nodig, wij hebben een ideaal: onze solidariteit is ons sterkste wapen!

Stop de repressie! Vrijspraak voor alle politieke vervolgden!

Gerechtigheid voor Zippo!

Published in Nieuws & Pers

 

 

 

Dat de top van het Vlaams Belang en haar mandatarissen die anders voor elk gat te vangen zijn als het op solidariteit en steun voor Joden aankomt geen barst geven als het op steun aan de eigen militanten aankomt, zelfs als die door hen in de problemen raken, wisten we eigenlijk al lang.

En terwijl er vrijdag bij onze actie ter ondersteuning van Frans Wymeersch toch enkele militanten en kaders van de partij aanwezig waren, was de afwezigheid van mensen uit de top van de  partij opvallend.

Natuurlijk, als je solidariteit en je vriendschap uitgaat naar vreemde bevolkingsgroepen zoals de Joodse dan blijft er weinig tijd en interesse over voor je eigen mensen.

Terwijl Dewinter zijn broek afsteekt aan de klaagmuur en bidt voor het heil van een wrede bezetter, heeft hij natuurlijk geen tijd om zich te bekommeren om de repressie die de Belgische en Europese elite het eigen volk aandoet.

De voorzitter en de tientallen vetbetaalde mandatarissen hebben in deze crisistijd dan weer geen geld meer over om verre verplaatsingen te maken om hun solidariteit te betonen.

Ze laten dat graag over aan gewone militanten - kwestie van de lasten te delen.

We hadden een receptie met champagne achteraf moeten organiseren, daar durven de heren wel eens op afkomen. Het zijn een bende verwende sloebers, onze heren parlementairen.

En ook de "rechtsrevolutionairen" van Rechts Actueel, die een blog aanhouden waar ze alle steun geven aan iedereen binnen het nationalistisch spectrum zolang het maar de partijtop van het VB betreft (of als het om mensen gaat in het verre buitenland) hielden zich ver van de solidariteitsactie voor Wymeersch.

Er kon zelf geen verwijzing op hun blog van af.

Van "Voorpost" zullen we maar niet spreken - dat is huilen met de pet op als het over solidariteit en strijd gaat. En als de partij niet voor bussen zorgt hebben die jongens bovendieneen mobiliteitsprobleem.

En opvallend ook hoe het AFF zweeg over de actie alsof ze een hete peper in haar kont had steken.

En zo hebben de top van het VB, de medewerkers van Rechts Actueel en het AFF toch nog een gemeenschappelijk belang gevonden.

Zwijg het N-SA dood.

Zelf als je daardoor je eigen vervolgde mandataris in de rug moet schieten.

En dat zal dan weer de communisten van het AFF en de heren van het establishment plezieren.

Published in Blog

Vrijdag 22 juni verzamelde een groep van 20-30 N-SA-leden, Vlaams Belangers en sympathisanten zich om steun te betuigen aan Frans Wymeersch, slachtoffer van een politieke veroordeling die hem tien jaar lang zijn burgerrechten zal kosten.

De afwezigheid van de pers was opvallend Die laatste heeft het blijkbaar te druk met hoerajournalistiek voor de nieuwe repressiewetten, zodat de gewone burger in de waan blijft dat deze wetten bedoeld zijn tegen Shariah4Belgium. Het zijn vooralsnog enkel nationalisten die de eigenlijke repressie ondervinden. En zo, terwijl eurocraten de dood en de miserie van hun eigen kiezers op het geweten hebben door een crisis waar enkel zij schuldig aan zijn, worden rechtbanken ingezet tegen hen die hiertegen in het verzet komen.

Het valt niet op.

Na het uitdelen van pamfletten aan voorbijgangers en gemeenteraadsleden, hielden Jan De Beule en Eddy Hermy een toespraak. Ook Femke Pieters, tweede op de Vlaams Belang lijst Sint-Niklaas, wilde graag namens de afdeling en namens zichzelf steun aan Frans Wymeersch uitspreken, waarvoor dank.

De boodschap was duidelijk: laat je niet doen! Durf Spreken!

Stop de repressie, vrijspraak voor alle politieke vervolgden!

Published in Nieuws & Pers
Tuesday, 19 June 2012 23:22

De burgerlijke dictatuur wordt compleet

 

Binnenkort zal de liberale burgerlijke elite de door Europa opgedrongen afbouw van het recht op vereniging en het verbieden van (voor de elite) negatieve meningen hebben voltooid.

Ten einde de complete dictatuur van de burgerij in te voeren hebben de burgerlijke extremisten van het regime een nieuwe wet in de maak.

De linkse aanstichters van de nieuwe wet, zoals zij die mensen met een andere ideologie dan henzelf "ALS RATTEN UIT DE RIOLEN GEKROPEN" noemen - zoals op de haatblog AFF te lezen valt - kunnen tervreden zijn.

Maar ook linkse groepen zullen het slachtoffer worden van de steeds verder woekerende repressie. Wat voor veel linkse activisten toch de vraag moet opwerpen: wie is de haatzaaier van het AFF die de burgerij telkens opnieuw opjut en steeds meer wetten in dit land invoert die sterk doen denken aan wetgeving in landen als China of Noord-Korea?

Ik kan mij voorstellen dat communisten dat wel leuk vinden in die landen, daar waar zij aan de macht zijn. Maar of het in een burgerlijke dictatuur zo plezant zal zijn, dat is een andere vraag. Mischien eens lessen trekken uit de Weimar Republiek en de periode erna.

Ook de zichzelf "verantwoordelijk" noemende Filip Dewinter van het Vlaams Belang kan tervreden zijn.

Zijn oproepen aan de burgerij om een nultolerantie in te voeren voor groepen die hem niet zinnen en die hij in opdracht van een vreemde staat wil laten verbieden, zoals Shariah4Belgium, worden door het establishment in dank aanhoord en uitgevoerd.

Alleen zal morgen - als de wet wordt ingevoerd - blijken dat de salafisten waar onze elite een bondgenootschap mee heeft via Saoedi-Arabië en Qatar net niet dié moslims zal viseren en al zeker niet zij die op de steun van voornoemde staten kunnen rekenen.

Wie wel zeker de rekening zal betalen, dat zijn de militanten en kaders van zijn eigen partij.

En het zal mijnheer Dewinter veel bochtenwerk vragen om een volgende keer - nadat het Centrum voor het uischakelen van politieke dissidenten haar in de maak zijnde dossier over hem klaar heeft en zij hem voor de rechtbank zullen sleuren - te ontsnappen aan het ontnemen van zijn politieke rechten.

Want dat is sinds mijn veroordeling en die van Wymeersch nu standaard bij een veroordeling voor zogenaamd haatzaaien en zogenaamd racisme. Dan kan mijnheer Dewinter nadien weer jammeren dat hij toch zo'n brave sloor is die alle begrip heeft voor de besognes van het establishment.

En voor de militanten van Voorpost ziet het er zo mogelijk nog beroerder uit.

De nieuwe (of aan de behoeften van de huidige elite en aan de tijd) aangepaste wet op de privémilitie past als een schoen aan de voet van deze organisatie. De elite vreest de gevolgen van de financiële- en economische crisis. De elite weet dat in de Europese staten en in alle westerse landen een steeds diepere depressie de maatschappij in verval stort.

Het kapitalisme heeft dan ook nood aan een grondige transformatie, wil het overleven.

En een element daarvan is dat de elite nog meer goedkope werkkrachten moet invoeren en vooral dat ze tegelijk het sociale weefsel, dat in de weg staat van haar transformatie tot transnationaal kapitalisme, zal moeten afbreken. Om in deze opzet te slagen.

Daarom viseert de elite elk mogelijk verzet dat in de toekomst haar plannen zou vertragen of zou kunnen dwarsbomen. En daarbij zullen alle lagen van de bevolking waar kritiek wordt geuit het doelwit zijn van de verzwaarde repressiewetten.

Een nultolerantie die maatschappelijke kritiek of vrijheid van organisatie betreft aanvaarden of eisen in een liberaalkapitalistische dictatuur, dat betekent altijd een ontwapening van de bevolking tegenover het establishment.

En extreemlinks en burgerlijk extreemrechts zijn daar al heel lang in mee en jutten de burgerij zelf nog op ook.

Soms zou je denken dat de leiding bij extreemlinkse en burgerlijk extreemrechtse organisaties - zoals het Vlaams Belang - geleid worden door zulthoofden met een totaal gebrek aan enig ideologisch of historisch besef. En daar zullen zij vroeg of laat de prijs voor betalen.

Terwijl de elite en figuren zoals Abu Imran zich een breuk lachen.

En daarom zullen wij alvast tot actie overgaan zolang de burgerij nog niet volledig alle politieke en burgerlijke vrijheden aan banden heeft, zoals ze graag zou willen.

Tegen het ontnemen van burgerechten van politieke activisten, zoals Frans Wymeersch.

Tegen de nieuwe reperssiewetten van de elite.

Tegen de Europese dictatuur van het grootkapitaal die, om haar doel te bereiken, vrijheid van vereniging en vrijheid van spreken aan banden willen leggen.

Kom vanachter uw computer, sta op en weiger de betutteling en beknotting van uw rechten lijdzaam ten onder gaan.

Als u dat niet doet, dan zal jarenlange verknechting en het aanvaarden van een algemene verarming van uzelf en uw kinderen uw lot zijn.

Leven als knecht van de eurocratie.

Of rechtstaan en leven als vrije mens.

Published in Artikels

 

De elites van dit land willen nog maar eens de bevolking duidelijk maken dat ze beter haar mond kan houden over de vreemdelingen- en immigratieproblematiek. Nochtans wijst alles er op dat de multiculturele samenleving is mislukt en welke uitermate negatieve gevolgen daar voor het merendeel van de bevolking mee gepaard gaan.

Naar aanleiding van die feiten worden zij die dit aanklagen nu politiek de mond gesnoerd door het afnemen van burgerrechten. Eddy Hermy citeerde letterlijk de woorden uit een stuk in Knack, waarin werd aangeklaagd dat "meisjes door vreemdelingenbendes [worden] verkracht en geschoffeerd". Blijkt nu dat als je de pers citeert je blijkbaar oproept tot "haat", hem zijn de burgerrechten voor vijf jaar afgenomen.

Voormalig parlementslid Frans Wymeersch heeft nu, na een proces van meer dan vijf jaar, zijn burgerrechten voor niet minder dan tien jaar verloren. Omdat hij ervan uitging dat vreemdelingenbendes achter vandalisme in zijn gemeente zaten. Men kan het hem kwalijk nemen, maar is een vooronderstelling nu ook al racisme? En verdient dat tien jaar politiek gecastreerd te worden? terwijl deze feiten in verschillende media reeds werden behandeld en zelfs tot meerdere politieke debatten hebben geleid?

Uit dit gegeven blijkt duidelijk dat deze veroordelingen louter een politiek manoeuvre zijn en niks van doen hebben met een normale rechtspraak.

Nog straffer is de volgende uitspraak van Eddy Hermy: "Onze arbeiders, jong en oud, worden geminacht en vernederd. Door vreemde elites worden ze in het gezicht gespuwd." Deze uitspraak was gericht tegen de Europese financiële en economische elites. Maar omdat het woord "vreemde" erin voorkomt, vindt het Openbaar Ministerie blijkbaar dat kritiek op Europa een oproep tot haat tegen immigranten impliceert. De burgerij wil blijkbaar elke kritiek op de euro-maffia onmogelijk maken door deze als haatoproep te criminaliseren.

En dus, voor het plegen van deze halsmisdaden, worden zij die het opnemen voor de toekomst van ons land vogelvrij verklaard.

Wij van het N-SA roepen u daarom op: DURF SPREKEN! Voor de vrije meningsuiting, solidariteit met Frans Wymeersch! Amnestie voor alle politieke vervolgden!

Wij komen vrijdag 22 juni 2012 om 18:30 samen aan het gemeentehuis (Grote Markt) van Wymeersch zijn thuisdorp Sint-Niklaas, waar dan de gemeenteraad plaatsvindt.  Wees erbij!

Meer info: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - +32(0)476/39.83.66

Published in Nieuws & Pers

 

Terwijl de elite nu al  dagen over de vloer rolt voor de rechten van vreemdeling Fouad Belkacem, alias  Vader Imran (Aboe betekent vader) en niet te verwarren met vader Abraham vanwege een andere extreme sekte, worden er in ons land burgers en volksgenoten burgerlijk en politiek vermoord.

Dat mocht ikzelf enkele maanden geleden aan den lijve ondervinden en nu recent ook Frans Wymeersch van het Vlaams Belang. De burgerij en de intellectuele elite laat deze praktijk, door het gerecht toegepast op bevel van de politiek elite, onbenoemd. De pers heeft er zo mogelijk nog minder interesse voor.

Voor het uiten van een mening word je in dit land door de corrupte elite op burgerlijk en politiek vlak vermoord. Niet door je met een grote show een paar dagen in de gevangenis te smijten vol met broeders, neen, het ontnemen van burgerlijke en politieke rechten wordt op een geniepige en slinkse manier in alle stilte toegepast.

Terwijl topadvocaten (wie betaalt deze gasten?) zich uit de naad werken en daarbij hun broek tot aan de enkels afstropen om vreemdelingen alle rechten te geven die er in dit klote koninkrijk te rapen vallen, is er een sluipende moord op de burgerrechten van het eigen volk gaande.

Terwijl een gewone arbeider, zoals ikzelf, alle moeite heeft om een betaalbaar iemand voor zijn verdediging te vinden (omdat je normaal gestroopt wordt door die gilde van bloedzuigers) staan er voor een leegloper zonder voldoende en aanwijsbare finaciele middelen een paar topgieren van de advocatuur klaar. 

Terwijl de corrupte elite, met op kop de Minister van Justitie, een verkiezingsstunt in elkaar steekt met de hulp van het altijd dienstbare Openbaar Ministerie en rechters, zwijgt de  pers en zwijgen de politieke bedriegers over de burgerlijke moord op autochtonen en medeburgers die aan normale politiek doen.

Terwijl de burgerlijke elite een schaduwgevecht opvoert over  een door henzelf ingevoerde vreemdeling, is er een stille liquidatie van politieke activisten gaande. Gericht op zij die de invoer van vreemdelingen en de gevaren die daaraan verbonden zijn durven benoemen.

 Gangsters met ellenlange strafregisters behouden alle burgerlijke en politieke rechten bij een veroordeling. Een waanzinnige mafketel zoals Belkacem, die kort geleden nog veroordeeld werd tot twee jaar celstraf, blijft alle burgerlijke en politieke rechten behouden.

De burgerij wil haar speeltje dan ook rustig laten doorgroeien tot een politiek instrument, dat ze later tegen de hoogste bieder kan gebruiken om moslimstemmen te ronselen.

Of denkt er iemand dat Turtelboom en de rest van de elite echt bezwaren heeft tegen islamieten of vreemdelingen? De partij - waar zij de erfgenaam van is - heeft die zelf naar hier gehaald, om niet het amalgaam van partijen te vergeten die deze vreemdelingen alle rechten hebben gegeven.

Wat een verschil met de rechten van de eigen bevolking. Wij worden al jaren monddood gemaakt. Terwijl wij financieel uitgezogen worden door de economische elite, worden we op burgerlijk en politiek vlak geketend door de maffia van de particratie.

Aan het eigen onderdrukte volk maakt de intellectuele elite geen woord vuil. Integendeel, veel intellectuelen en kunstenaars, en dat samen met de burgerlijke slaven van de pers, juichen de beknotting van vrijheid van mening(suiting) toe.

Zolang  het maar niet de vrijheid van meningsuiting van hun troetelkinderen betreft - de mening van vreemdelingen - en natuurlijk het recht om hun 'eigen' mening te uiten. De gastarbeider en hun belangen, dat is waar de liberale meute zich om bekommert.

Niet het ontnemen van burgerrechten voor minieme tenlastelegging en in elkaar gestoken vonnissen is hun zorg. Het zooitje nepdemocraten en azijnpissers van het establishment. Altijd bereid om voor vreemdelingen het eigen volk te verraden.

De kameraden van Gouden Dageraad willen vreemdelingen die misbruik maken van hospitalen en ziekenzorg uit de medische faciliteiten zetten. Als je zelf meerdere keren in de spoedafdeling van een hospitaal bent terechtgekomen in dit land, dan weet je waar het over gaat. Er zijn welzeker vreemdelingen die daar de wachtzaal bevolken. Voor een splinter in hun dikke teen. En ondertussen kan je met gebroken ribben vier uur wachten tot je aan de beurt bent. En neen, dit is niet uit mijn dikke teen gezogen. Is dat dan geen misbruik? Heb dan ook begrip voor zij die het niet meer kunnen aanzien.

Zeker als de medische zorg precair is geworden door de vraatzucht van de economische en finaciële elite, zoals in Griekenland. Mede ook door de massale invoer van vreemdelingen, zoals ook hier het geval is.

Maar als ik mocht kiezen, dan zou ik eerst die schobbejakken aanpakken die in de advocatuur en magistratuur het eigen volk bespuwen, terwijl ze hun zakken volproppen.

En dat kan zonder geweld.

Door bijvoorbeeld te verbieden dat ze verder eenmansvenootschappen oprichten. En op die manier kunnen we hun privileges en hun onbelaste winst aantasten. Eens kijken of ze dan nog zo regimetrouw blijven.

En mochten ze rebelleren, dan pakken we toch gewoon hun burgerrechten af?

Daar ligt  geen mens van wakker, toch?

Published in Artikels
Tuesday, 22 May 2012 10:42

Cosa Nostra à l'Ostendaise

In de media is er nu drukte over machtsmisbruik en de daarbijhorende belangenvermenging van de socialistische maffia in Oostende.

Voor mij niks nieuws en zelf ondervonden.

Toen ik jaren geleden actief was binnen het toenmalige Vlaams Blok afdeling Oostende (waarvan ik een van de oprichters ben) en nadat ik in het publiek  tijdens een debat Vande Lanotte dik op zijn donder had gegeven, werd ik prompt op het matje geroepen bij de  toenmalige voorzitter van mijn eigen partij - Frank Vanhecke.

Die was ongelukkig met mijn tussenkomst tijdens voornoemd debat - tussenkomst die nochtans over veiligheid en de toewijzing van sociale woningen aan vreemdelingen ging, de core business van de partij.

Ik werd daar getrakteerd op een serenade van afkeuring door mijnheer de voorzitter en dit met het argument dat hij zeer veel respect had voor de socialistische voorman en het niet kon hebben dat ik die in het publiek voor het Blok had gezet.

Enkele maanden later werd ik uit de partij gebonjourd. Geen statutair ontslag, geen normale procedures. Arbitrair bedisseld door Dewinter en Vancheke.

Corruptie, het zit overal en het is een systeem van ons-kent-ons en voor-wat-hoort-wat.

Zeg eens Frank, wat heb jij toen beloofd gekregen van de socialistische dictator uit Oostende? En jij, Filip? Een postje in het havenbestuur of een ander dikke post in een of andere PPS-constructie (publiek-private samenwerking) waar de socialistische maffia in grossiert?

En recenter.

Ik dien een klacht in tegen Vande Lanotte vanwege zijn racistische uitspraken tegen transit-illegalen die Oostende onveilig maken. Niet dat ik niet akkoord ga met zijn uitspraken, maar omdat ikzelf voor mindere uitspraken voor de rechtbank moet verschijnen.

De politieofficier van dienst maakt mij al direct duidelijk wie en wat de wet in Oostende betekent. "U denkt toch niet dat er een vervolging komt tegen mijnheer Vande Lanotte," vertelt zij mij doodleuk, "denk daar maar eerst over na voor u de klacht concreet laat acteren."

Als ik argumenteer dat mijnheer Vande Lanotte even veel of even weinig recht heeft om blijkbaar verboden uitspraken te doen als ikzelf, dan moet ik uit haar mond vernemen dat Vande Lanotte een zeer zware verantwoordelijkheid draagt in Oostende. En dat zijn uitspraken over vreemdelingen uit bezorgdheid voor de stad werden geuit.

Hoezo, zeg ik, die is toch gewoon gemeenteraadslid (mijnheer was op dat ogenblik nog geen minister) en verder opper ik dat elke burger toch de wet moet naleven.

Ongeloof bij de politieofficier,  ik moest wel van de maan komen - zag ik haar denken. En je zou denken dat de oppositie in Oostende op de aanklacht zou ingegaan zijn nadat de pers (in mineur) daar verslag over bracht. Doodse stilte bij de oppositiepartijen, zijnde Groen! en LDD. Moordende stilte bij oppositiepartij Vlaams Belang.

Maar daar schrok ik niet van.

Bijna alle partijen in Oostende zitten in de meerderheid, buiten Groen!-LDD en VB. Groen! wil in de volgende legislatuur een zitje of twee toegewezen krijgen van Vande Lanotte en houdt zich zolang gedeisd. Bij papa Mao (volgens rode schepen Miroir is Vande Lanotte de plaatselijke Mao) op de schoot.

Dedecker (die nooit echt in Oostende heeft gewoond en nu ook zijn nepadres heeft opgegeven) kreeg het nakijken van Mao en is nu boos. Vande Lanotte woont ook niet in de stad, maar de wet is zoals reeds aangetoond niet op iedereen van toepassing. En het VB wordt koest gehouden met invitaties voor recepties en zitjes in de PPS-geldmachine van de socialisten.

Geen sprake van een cordon terzake. Ons-kent-ons. Dus waar moet een burger zoals ik, die dit cliëntelisme wil aanklagen, naartoe?

Naar de maffia?

Niet naar de volkspartijen in elk geval en zeker niet naar het plaatselijke VB, want daar hebben ze last van rode hond.

En nog recenter.

Ik moet voor de rechtbank verschijnen. Voor racisme - een joke zoals alleen in België mogelijk is. Het parket dagvaardt mij direct zonder onderzoek noch onderzoeksrechter. En wiens handtekening staat er onder de dagvaarding? Die van procureur-generaal Jean-Marie  Berkvens.

Reeds sinds het boek "Casinogate" - geschreven door de linkse rakker Raf Deboever - wist ik (en iedereen die het wil weten) van de collusie tussen Vande Lanotte en de procureur. In het boek wordt dan ook haarfijn uitgelegd hoe beiden (Jean-Marie Berkvens en Johan Vande Lanotte) met echtgenote dikwijls gaan tafelen in het casino van Oostende. Een goktent, waar het voor staatsambtenaren verboden is er zich op te houden.

Maar geen probleem voor de procureur en zijn boezemvriend-arrangeur Vande Lanotte, leider van de plaatselijke rode Cosa Nostra capo di tutti capi. Na het verschijnen van zijn boek, verlaat de auteur de stad en het land - moegepest door justitie en maffia.

Puur toevallig.

Dus toen ik vernam wie achter mijn strafrechtelijke vervolging zat, wist ik dat ik prijs had. Als gerecht en politiek samenspannen, dan zit je in een dictatuur.

En toen ik mijn vonnis van vijf jaar ontnemen van mijn burgerechten, 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en boete kreeg, toen wist ik wat de bedoeling was. De rechter vond het niet nodig om de conclusies en motivatie voor mijn straf voor te lezen (misschien was ze wel beschaamd). Maar de vriendendienst aan Vande Lanotte was een feit. En wie er voordeel uit zou halen evenzeer.

Ik was van plan om met een lijst op te komen bij de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar. Een lijst van de Nationaaldemocratische Partij. En wie is daar het meest om beducht? Niet de SP.a maar wel het VB.

En nu ik kan fluiten naar een eigen lijst, is deze partij dik tevreden. Bediend door de rode baron.

Ons-kent-ons en voor-wat-hoort-wat.

De samenspanning van de maffiapartijen vormt niet voor niets de particratie. En dat blogs zoals Rechts Actueel niet geïnteresseerd waren in mijn proces, net zoals de partij die de medewerkers daarvan betaalt, kan dat nog toeval zijn?

Of zoals Franck Vanhecke mij ooit toevertrouwde:

I love Vande Lanotte.

Published in Artikels

 

Wanneer men in dit land over extremisme spreekt, dan gaat het over ‘links,’ ‘rechts’ of 'religieus' extremisme. Eens je dit label op zak hebt, geraak je er niet makkelijk van af en in het slechtste geval wordt je er zelfs voor veroordeeld (cfr. Eddy Hermy, Dyab Abou Jahjah). Zo'n beslissing omwille van je keurmerk maken, is dan ook niet meer dan een truukje van de gevestigde machten om alle oppositie monddood te maken, ook intern. Vraag maar eens aan Rudy De Leeuw, hij heeft de voorbije dagen mogen ondervinden wat een mediahetze in de praktijk wilt zeggen. All is fair in love and war. And liberal democracy.

Extremisme is dus een nogal rekbaar begrip. Volgens ons is bijvoorbeeld Guy Verhofstadt toch wel een pak gevaarlijker voor deze maatschappij dan (opnieuw) Eddy Hermy. Heeft iemand Eddy Hermy bijvoorbeeld al eens horen oproepen tot oorlog in Syrië of Libië? Verhofstadt doet dat openlijk. Hij wil de Syrische terroristen zelfs bewapenen, nadat er al 4.000 soldaten overleden zijn in de recente conflicten! Dit terwijl Eddy Hermy reeds jaren campagne voert onder de noemer ‘oorlog is volksbedrog’. Kunnen we niet beter investeren in onderwijs en sociale voorzieningen dan met Amerikaanse F16's onder het bevel van Amerikaanse NAVO-generaals de 'vrijheid' van Verhofstadt en aanverwanten door de strot van soevereine naties te rammen? Of laten we ons weer meeslepen met de bloeddorstige oorlogspropaganda van de internationale gemeenschap? Vergis u niet, de ‘massavernietigingswapens’ van Saddam zijn ook nog altijd niet gevonden, maar nu met de Iraanse A-bom, dit keer zijn we zeker! En Libië is trouwens ook geen paradijs op aarde geworden na afslachting van leider Kadhaffi, de interventies hebben alvast geen 'erger' voorkomen met deze pyrrusoverwinning.

Dus als deze ophitsing leidt tot oorlogen die mensen zoals Verhofstadt op hun geweten hebben, telt dat dan niet als oorlogsmisdaad?

En wat te zeggen over Griekenland? Verhofstadt ligt, samen met zijn EU-sovjets en financiële partners, mee aan de basis van de crisis in dat land. En alsof de Grieken nog niet genoeg hebben afgezien, moet het van Generalinspekteur Verhofstadt allemaal nog wat radicaler. Met welk recht, vragen wij ons af? Waar haalt hij het recht vandaan om van Griekenland te eisen dat het zichzelf uitverkoopt? Is dit in het Europese belang of in het belang van de Grieken? De enige twee die hiervan profiteren zijn de Chinezen (na Portugal kopen zij nu ook half Griekenland op) en de leiders van het vierde rijk (o.a. Duitslands nieuwe grootindustriekabinet, er is dus niets veranderd). China versterkt de belangen in Europa, Duitsland versterkt het aandeel in de Grieks bezetting en kan er nu tegen lagere kosten fabrieken opkopen en ontmantelen. Troika is Grieks voor Weimardemocratie. De huidige eerste minister van Griekenland is een big banker van Goldman Sachs en nooit verkozen, en dat in de bakermat van de democratie… Voor Verhofstadt geen probleem natuurlijk, het zijn toch maar luie Grieken.

Published in Blog

 Vandaag een leuke brief gekregen van de procureur van Brugge.

Daarin werd mij gemeld dat mijn klacht die ik  tegen Johan Vande Lanotte & co had ingediend op 22 september 2011 voor racistische uitspraken tegen asielzoekers vertikaal  geklaseerd was.

Er viel een pak van mijn hart toen ik de brief las.

Het deed mij deugd dat er in dit land nog zekerheden bestaan.

De zekerheid dat onze justitie nog altijd een klassenjustitie is bijvoorbeeld, werd door de brief van de procureur bevestigd.

Een systeem waarbij de kleine arbeider en bediende, de werkende autochtoon in het bijzonder, op een fikse veroordeling kan rekenen als hij het vrije woord hanteert.

Een systeem waar de elite en het politiek profitariaat verzekerd is van alle rechten, of het nu over het recht op toplonen gaat of het recht op een vrije mening.

En daar waar er samenwerking tussen links en het gerecht bestaat zoals dat het geval is met kameraad Vande Lanotte en onze brave  procureur van Brugge (het zijn vrienden en broeders) is de repressie tegen arbeiders die hun bek opentrekken in optima forma vast te stellen.

 De samenwerking tussen socialisme en repressieapparaat is altijd al een geslaagde combinatie geweest.

En het werkt zeker perfect daar waar links de macht in handen heeft, zoals in China.

En die samenwerking met het vervolgings- en onderdrukkingsapparaat heb je bij links in alle vormen, van AFF tot SP.a.

Een voorbeeld van corrupt socialisme en de kapitalistische staat.

Published in Blog
Tuesday, 13 December 2011 17:12

Terreur in Luik

Deze dag is voor de Luikse bevolking een moorddag geworden. De heer Nordine Amrani heeft volgens de binnenlandse pers 3 mensen in koelen bloede vermoord en 75 verwond. Het heerschap is volgens de binnenlandse pers een veroordeelde drugsbaron die kon beschikken over oorlogswapens en granaten.

De man bezat ondermeer 9.500 onderdelen van wapens en maakte gebruik van een kalasjnikov. Hij was drie jaar terug veroordeeld tot 58 maanden gevangenis en was nu alweer vrij.

Volgens het Brugse gerecht is het verboden om vreemdelingen met criminaliteit te verbinden. Als je dat doet, dan trakteren de waanzinnige rechters in dit land je op gevangenisstraf. En opdat je dergelijke nonsens nooit meer zou herhalen, nemen ze je ook nog de burgerrechten af.

Nordine had volgens de binnenlandse pers geen last van enige intrekking van zijn burgerrechten. Hij kon zijn rechten gebruiken om voorbereidingen te treffen voor terreur te zaaien. Een magistraat die door de terrorist (hoe kan je anders iemand noemen die zomaar mensen vermoordt?) met een wapen werd bedreigd, verklaarde doodsbang te zijn geweest.

Maar waarom zou je als magistraat bang moeten zijn van een vreemdeling? Vreemdelingen en criminaliteit, dat zijn toch geen synoniemen volgens dat volkje uit de rechtbanken? Immers, enkel met zo'n redenering kan het verschil in strafmaatregelen tussen hem en mij worden uitgelegd. Men kan zich nu afvragen of die uitkomst nog wel rechtvaardig te noemen valt.

De magistrate van het Brugse gerechtshof die mij mijn burgerrechten heeft ontnomen zouden we nu naar Luik moeten zenden. Zij kan de twee dode jongeren van 16 en 17 jaar plus een oude man van 75, die nu in een lijkkist liggen, eens gaan uitleggen dat ze hun dood niet in verband met de multicul en de laffe houding van magistratuur en politieke elite mogen brengen.

Hun dood is gewoon een toeval. Zoals alles wat krom is in dit land.

Desondanks wensen wij toch maar alle steun toe aan de slachtoffers van die terreuraanslag.

Published in Blog
Page 1 of 2

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter