Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home N-SA

Wednesday20 February 2019

N-SA

N-SA

 


Vandaag vieren de linkse tot extreemlinkse 'democraten' de overwinning op het nationaalsocialisme, waarbij ze hoog oplopen met het communistische verzet. Dat het vreemdelingenfascisme dat Europa vandaag teistert, mede door hun collaboratie hoogdagen viert, vergeten ze voor het gemak. Dat het nationaalsocialistisch regime onderdrukking van het volk betekent, ondemocratische 'verplichte' landverhuizingen, verplaatsing van arbeidskrachten naar industriële centra , aanvaarding van vreemdelingen als meesters in je land, oorlogsvoering (vgl. Syrië) en voorbereiding van oorlogen (vgl. Oekraïne), wapenwedloop, het leegzuigen van kleine naties (vgl. Griekenland, Ierland, Portugal) ook. Kortom, zo ongeveer alles waar de Europese Unie en haar vreemdelingeninvoer vandaag voor staat. Dat alles wordt door het linkse anti-patriottisme gesteund en kan als hedendaags landverraad worden bestempeld.
 
Maar het is niet de eerste keer dat links tot extreemlinks het eigen land en het eigen volk verraden (ze spreken wel altijd over 'zwarte' collaboratie, maar vergeten de rode collaboratie met het nationaalsocialisme).
 
En de hieronder aangehaalde verzetsstrijder Frans Storms is daar en sprekend voorbeeld van. Men schrijft dat Frans pas twee jaar na de bezetting toetrad tot het communistisch verzet ( Belgisch Partizanenleger) suggererend dat dit omwille van zijn leeftijd was-hij was 15 toen de oorlog uitbrak. Maar dat was niet de reden dat het Partizanenleger pas na 22 juli 1941 in actie kwam , en dus ook Frans Storms terwijl het land reeds vanaf 28 mei 1940 door Duitsland bezet was. De communisten weigerden zelfs een algemene staking in de haven van Antwerpen te ondersteunen bij het uitbreken van de oorlog ( waar ze heel sterk stonden) omdat ze zich niet wilden mengen in een oorlog die -volgens hen- in gang was gezet door de Engelse 'plutocratie' ( waarmee ook rijke Joden werden bedoeld)

 

 

 

Peter Mertens volgt voorzitter Mao : Alleen woorden gebruiken als propaganda, omdat je die altijd kan omdraaien

 

Elke week staat er een vraaggesprek in Knack  'Eindespel' heet het ding , waar Bv’s van alle slag (maar meestal van het linkse of links-liberale slag-daarom slaan ze ook soms serieus door) een aantal privévragen beantwoorden.

En één van die vragen ( hoe kan het anders in tijden van vluchtelingenhysterie) is de vraag “ Zou u ooit overwegen om een vluchteling in huis te nemen” Voorafgaand aan die vraag worden er vragen gesteld zoals “ Waarover zullen we ons de volgende 50 jaar schamen”

En steevast antwoorden de geïnterviewde linkse of liberale hypocrietjes  ‘dat de manier waarom we met vluchtelingen omgaan een lange schaduw van schande en schaamte voor hen zal blijven’. Wij zouden ons moeten schamen voor onze houding van vandaag  zeggen ze ,wanneer we weigeren die mensen op te nemen. En ik die dacht dat we overspoelt waren door vreemdelingen en de opvangkampen vol zitten met zogezegde vluchtelingen, ze maken ons wat wijs in de media. Media die meestal bevolkt zijn met dezelfde BV's die ook de vragen in Knack beantwoorden. Het is een clubje waar inteelt als een ziekte woekert. Niet verwonderlijk dat waanzinigheid altijd op de loer ligt (inteelt en verenische ziekten zijn gekende oorzaken van waanzin)

Maar dan komt het ( en u raad het al) - op de vraag ‘of ze er eentje (vluchteling)  in huis willen nemen’ antwoorden onze linkse en liberale humanisten in 99% van de gevallen dat ze dat niet gaan doen. De overblijvende 1% heeft door dat het om een strikvraag handeld en zegt ja op de vraag, je hebt ook intellectuelen onder hen..

Thursday, 28 April 2016 18:26

America First ... en wij

Het eigen-volk-eerstprincipe (dat Trump als ‘America first’ omschrijft), normale relaties met Rusland terwijl China in het oog wordt gehouden én islamitisch expansionisme wordt bevochten en vernietigd. Daar kunnen we ons wel in vinden, en als dat betekent dat de Europese landen zelf meer voor hun veiligheid moeten instaan, dan zeggen we daar ook 'ja' op. Omdat dat minder afhankelijk van de USA maakt zonder dat we direct op ramkoers met de VS moeten.

Dat zal uiteindelijk ook moeten leidden tot meer evenwichtige handelsrelaties met America, waarbij we Europese handels en financiële overschotten niet uitsluitend naar de V.S transfereren maar binnen de Europese markt investeren en verhandelen, dit door middel van inflatie ( wanneer we van de euro af zijn en terug nationale munten hebben ) in de tekortlanden. Daar hebben we geen politieke Unie voor nodig maar wel een degelijke handels en financiële ideologie die op nationale soevereiniteit stoelt maar economisch vermengd is met een Keynesiaanse subsidiariteit tussen staten.

 

En dan is een versterking van defensie en van defensie-uitgaven door nationale staten perfect mogelijk. Want als we kijken naar de defensie-uitgaven van Griekenland vandaag ( onder een extreemlinkse regering) die 2,8% van het BBP aan hun defensie uitgeven 5,8 miljard euro ( de meeste Europese staten geven amper 1% van hun BNP uit) en we bieden hen de mogelijkheid van devaluatie en inflatie, dan heb je een perfect middel van steun tussen staten wat betreft defensie terwijl we toch onafhankelijke staten blijven en geen soevereiniteit moeten opgeven. En het is goed voor de economie van de (productieve) overschotlanden. Dan is het niet nodig Amerikaanse gevechtsvliegtuigen te kopen maar kunnen we die van kartelbedrijven binnen Europa laten produceren en verkopen aan wie ze nodig heeft. Dat kan ook op wereldschaal zonder centrale bureaucratie in Brussel. economische kartels behoeven geen superstaat voor het verwerven van staatssteun ( wat ze nu met de Unie betrachten) maar wel een evenwichtige staatsinterventie van nationale staten als aandeelhouders (en mede-eigenaars) van bedrijven. Solidarisme via co-eigendom en corporatief bezit via de eigen staten en volkeren. .

Monday, 25 April 2016 12:13

Stop met het organiseren van treurmarsen

 

"Een 400-tal motorrijders hebben zondagmiddag een eerbetoon gebracht aan de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart. Aan het metrostation Maalbeek legden ze een bloemenkrans neer en hieven vervolgens hun helmen ten hemel terwijl ze een minuut lang hun motoren zo luid mogelijk lieten brullen. 'We zijn naar hier gekomen om te tonen dat we weigeren in angst te leven en we niet laten tornen aan de vrijheid die ons kenmerkt', zegt Joe Vereecke, voorzitter van de Fédération Belge des Motards en Colère et Concernés, die het eerbetoon organiseerde" Bron/ De Standaard

 

 

Tot hiertoe hebben allerlei organisaties (waartoe ook de meest zichzelf radicaal noemende) de aanslagen in ons land ' herdacht' en hebben ze de slachtoffers betreurt. Er is op zichzelf niks mis met herdenkingen en met treuren, maar als het zo massaal gebeurt en allemaal met een hoog "wij roepen niet op om de daders hard aan te pakken" - maar vragen aan de aanhangers van een terreurgeloof- dat ze toch een beetje meer vredelievend met ons omgaan- dan lijken al deze 'herdenkingen' wel een soort van georkestreerde emotionele -uitlaatklep die bij de mensen elke strijdbaarheid moet ontmijnen.

Dat fenomeen hebben we ook gezien na de mooraanslagen die de 'Bende van Nijvel' (deze aanslagen werden zeer waarschijnlijk door islamfundamentalisten van de GIA gepleegd) maar daar zwijgen de speurders en onze veiligheidsdiensten zedig over) omdat er ook toen al geen verbanden mocht worden gelegd met de islam en de op dat ogenblik beginnende massale invoer van islamieten in ons land. En de toenmalige misdadige zwijgcultuur van onze politici en van onze elite gaat vandaag nog altijd door. De elites spelen liever een rol zoals Jon Cleese in Fawlty Towers deed - die voortdurend “ Don’t Mention the War” riep als er Duitsers zijn hotel op stelten kwamen zetten ( vervang vandaag Duitsers door moslimimmigranten en we komen bij hetzelfde uit) ‘Dont mention the islam-immigrants’

Ook na Dutroux hebben we eenzelfde fenomeen van herdenken en temperen van de volkswoede meegemaakt. En de eis voor de herinvoering van de doodstraf –eis die toen bij een groot deel van de bevolking spontaan naar boven kwam- werd door de elite (maar ook door de ‘radicalen’ van het Vlaams Blok in de kiem gesmoord) Er mocht niet over wraak of haat jegens de daders worden gesproken ,maar over hoe het zo fout kon lopen bij gerecht en politie ( iets wat ieder Belg al jaren wist dat het daar fout liep –en vandaag weet- dat het nog steeds fout loopt). Het was blijkbaar niet de fout van Dutroux en zijn beestige denkwijze dat aan de oorsprong van de kindermoorden lag, neen we moesten de fout bij onszelf zoeken. Waar hadden wij gefaald. Moeten we vandaag niet eenzelfde redenering van de elite –en van de linkse papegaaien- horen. Niet de daders en hun beestig geloof liggen aan de oorsprong van deze hun moorlust, neen we moeten de schuld weer bij ons zelf zoeken. En deze keer luidt het riedeltje ‘hebben wij die moordenaars -en hun geloof - wel een faire kans gegeven in ons land’ . Het is de uiting van een ziekelijk defaitisme -de wil tot overgaven- die deze redenering drijft. De lafheid van het regime- die ze deze houding doet aannemen. En deze laffe houding verkopen ze via de media en andere indoctrinatiemechanismen aan de massa als een ‘verstandige’ keuze. En de massa neemt een zakdoek en weent, ze weten niet beter. Ze denken dat dat de enige oplossing is .’ Don’t Mention de War’ ontkennen wat zich echt afspeelt ,wat er echt in hun land gebeurt, hoe ze bedrogen en belogen worden door de politieke elite ( die ze nochtans wantrouwen want amper 11% van de bevolking heeft vertrouwen in de politiek).

 

De kloof tussen moslims en niet-moslims is sinds de aanslagen van 22 maart groter geworden. Dat zegt Salah Echallaoui, sinds vorige maand de nieuwe voorzitter van de Moslimexecutieve, zaterdag in een interview met Le Soir. “De meerderheid van de bevolking kan het onderscheid maken, maar er zijn inderdaad stigmatiserende blikken.”Volgens Salah Echallaoui neemt het religieuze opnieuw in belang toe, maar mag dat niet automatisch als radicalisering beschouwd worden. Voorts denkt de nieuwe voorzitter van de Moslimexecutieve dat er soms laksheid was ten opzichte van radicale religieuze discours in België. Maar voor volgens Echallaoui is er geen sprake van een faling van de multiculturele samenleving. Multiculturalisme “bouwt zich op ... door vruchtbare en moeilijke periodes”. Bron/ De standaard

 

 

 

 

Multicultuur, dat bouwt zich op , zegt de voorzitter van de moslim executieve: misschien kan die kerel ook eens uitleggen waarom die multiculturele samenleving in islamitische landen ( waar sjiieten en soennieten leven alleen onder een dictatuur mogelijk is) want op het ogenblik dat in een dergelijke - door een dictator ( Syrië, Libië, Iran ) geleid land ,de macht van de heerser wegvalt- dan beginnen die multiculturele islamieten elkaar af te slachten.

 

En nu komt een maf ons vertellen (je moet toch goed zot zijn als je geloofd dat God de wereld geschapen heeft) dat islamieten gek zijn op de multiculturele samenleving ,en dat ze die graag mee willen opbouwen. Waarom moordden ze elkaar dan als beesten uit; telkens ze de kans krijgen om dat te doen En dat doen niet alleen jihadis -zij die Koran blijkbaar niet goed begrepen hebben volgens onze linkse en liberale intellectuelen , neen dat doen ze overal waar de multiculturele samenleving niet langer door een dictatuur wordt ondersteunt.

 

Wat nog maar eens bewijst, (en men zou daar een beetje eerlijker in mogen zijn) dat een multiculturele maatschappij enkel kan bestaan in een politieke en/of een militaire dictatuur die niet godsdienstig is. En voor er weer 'intellectuelen' ons opmerkzaam komen maken -dat dit in Amerika niet het geval is, een kleine opmerking: waarom beweren linkse activisten dan steevast dat Amerika onder de dictatuur van het grootkapitaal en oligopolie ‘s leeft. Onder een dictatuur dus. Juist ja, dat waren ze even uit het oog verloren.

 

Laat onze elites dan ook eerlijk zijn- en zeggen waar het op staat, zij willen een dictatuur invoeren, niet zozeer om moslims ter wille te zijn, maar om hun eigen financiële en machtsbelangen veilig te kunnen stellen. En dan is de chaos van de multiculturele utopie ( met zijn terrorisme en criminele bendes) een goed middel om dergelijke dictatuur in te voeren. Voor onze eigen veiligheid nietwaar,

voor ons eigen goed. Alleen een zulthoofd ( en linkse intellectuelen- wat op hetzelfde neerkomt ) trappen in deze door het grootkapitaal opgezette val, zij zijn dan ook de fascisten van onze tijd . De stoottroepen van het kapitaal, samen met het door hen gekoesterde islamitisch lompenproletariaatWat nog maar eens bewijst, (en men zou daar een beetje eerlijker in mogen zijn) dat een multiculturele maatschappij enkel kan bestaan in een politieke en/of een militaire dictatuur die niet godsdienstig is. En voor er weer 'intellectuelen' ons opmerkzaam komen maken -dat dit in Amerika niet het geval is, een kleine opmerking: waarom beweren linkse activisten dan steevast dat Amerika onder de dictatuur van het grootkapitaal en oligopolie's leeft. Onder een dictatuur dus. Juist ja, dat waren ze even uit het oog verloren.

 

 

De Amerikaanse president Barack Obama heeft de Britten opgeroepen om niet uit de Europese Unie te stappen. "De EU verandert het Britse leiderschap in de wereld niet, het versterkt het", schrijft hij in een opiniestuk in The Daily Telegraph. Obama is momenteel in Groot-Brittannië voor zijn laatste officiële bezoek als president.

Bron: De Redactie.be

 

 

 

 

Toen Henry Kissinger aan de Franse president De Gaulle vroeg - hoe hij een Duitse overheersing van de Europese Unie zou voorkomen- antwoordde deze : ‘Par la guerre’

Als Obama vandaag  (hij is op bezoek in Engeland) aan Cameron zou vragen wat hij bij een mogelijke verbanning uit de vrije Europese markt-dit ten gevolge van een Brexit- zou doen, dan zou het antwoord wel eens: ‘By declaring war on them’ kunnen zijn.

En dat zou veel realistischer zijn dan wat De Gaulle ooit voorhad te doen, maar wat Frankrijk zich niet kon permitteren. Ook omdat ze daarvoor nooit de steun van de Amerikanen zouden gekregen hebben. Voor de USA was Duitsland na de oorlog een steunland dat de dollar in waarde moest houden, dit door overschotten te produceren die naar de Amerikaanse markt werden  gebracht –tegen betaling van dollars (waar vandaag de euro als concurrent door Amerika wordt ervaren en China de taak van productieoverschottenland  (met de dollar als betaalmiddel) overgenomen heeft.

Als Groot-Brittannië van de invloed in Europa wordt afgesneden en de toegang tot de vrije markt wordt beperkt, of onmogelijk gemaakt, dan zal dat ook enorme gevolgen hebben voor onze defensie.

Sommige Europese landen zullen dan proberen een alliantie met de Russen te sluiten - wat vanuit ons standpunt: dat China op termijn onze grootste vijand wordt, aannemelijk zou zijn, maar wat voor de Amerikanen tot nu onverteerbaar is. Daarom dat Obama ( feitelijk de Amerikaanse elite en administratie) aan Cameron vraagt er alles aan te doen ervoor te zorgen dat er geen Brexit komt.

Daarom zouden wij voorzichtig moeten zijn bij een Brexit en de Engelsen niet de toegang tot de vrije Europese markt mogen ontzeggen.

Wat ook spoort met de idee van de solidaristische beweging dat een vrije Europese markt ( maar niet een eenheidsmunt nog een ééngemaakte politieke structuur) de Europese Unie zoals we die vandaag kennen moet vervangen.

In de gevaarlijke geopolitieke situatie van vandaag zou het niet verstandig zijn mochten we Engeland tot onze vijand maken omwille van de belangen van Midden-Europese kartel-elites en kapitaalsbelangen die het Europese Unie-project opgezet en in handen hebben. Dat zou niet in het belang van de Europese volkeren zijn. Het zou van een kartelovereenkomst tussen Europese kapitaalgroepen wel eens een intern-Europees oorlogskartel kunnen maken. En dat hebben de Europese elites de laatste honderd jaar al twee keer geflikt.

Daarom dat we een Europese ‘Alliance For Peace & Freedom’ nodig hebben.

 

Als de terreur in ons land het gevolg zou zijn van discriminatie en racisme vanwege de blanke bevolking ten overstaan van islamieten, (welk soort van racisme en discriminatie zijn dan de oorzaak van terreurdaden van islamieten tegen andere islamieten in Afghanistan.  Ik kan mij zo voorstellen dat de politieke elite in Afghanistan niet met dergelijke nonsens afkomt om het terrorisme in hun land te duidden, zoals bij ons wel het geval is. Daar moeten ze niet met dergelijke kinderlijke nonsens afkomen, hier wentelt onze politieke klasse zich in dergelijke zelfbeschuldigingen. Terwijl de echte beschuldiging ligt in het feit dat ze die vreemdelingen naar hier hebben gelokt.

 

De terreur die door de ingevoerde moslims in ons land gepleegd wordt heeft niets met discriminatie of racisme ( wie zijn er de grootste racisten denk je -wij-of moslims die elke andersgelovige een zwijn noemen).

 

 

Aanstaande zaterdag gaat het betogerslegioen van Nation naar Brugge om er het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) te versterken dat aan de gevangenis van Brugge de doodstraf voor terroristen gaat eisen. Vlaanderen Identitair zegt de actie van het N-SA te steunen. Het is anders niet langer dan ook al van voorbije zondag geleden dat tientallen extreemrechtse Vlaams-nationalisten en enkele neonazi’s in Merksem bijeen waren om hun verontwaardiging te uiten over de doodstraf die August Borms kreeg voor collaboratie met de nazi’s. Pro doodstraf in het ene geval, contra doodstraf in het andere geval. Over het principe van de doodstraf lijkt men in die kringen niet echt na te denken. Hersensinhoud is vaak omgekeerd evenredig met de mate van stoer doen. (Bron AFF 12/04/16)

 

 Bovenstaande tekst ( zonder dt en andere schrijffouten - iets waar de schrijver van het AFF –als hautaine salon-revolutionair zich een hartinfarct aan ergert als wij ons daaraan bezondigen ) staat propvol met foute veronderstellingen en conclusies- een amalgaam van zaken die met elkaar niets te maken hebben… wat is dan erger -aan een dt fout  maken-of grove denkfouten maken. Want aan een dt fout is nog nooit niemand gestorven  maar aan denkfouten maken - zoals klasiek inks veelal doet - daar zijn al miljoenen onschuldige mensen de dood door ingejaagd, maar dat even terzijde.

Het manneke van het AFF maakt zich vrolijk ( linkse intellectuelen maken zich al vrolijk om een scheet in een netzak ) over het feit dat het N-SA volgende zaterdag 16 april aan de gevangenis van Brugge de eis voor de herinvoering van de doodstraf voor terroristen zal eisen.

Volgens de linkse koekoek van het AFF is het feit dat we dat doen ( de herinvoering van de doodstraf eisen) te wijten aan onze beperkte herseninhoud. Hoe salon-links de dag van vandaag analyses maakt is dan ook van een schrikwekkend laag peil maar is ook niet verwonderlijk -zeker als je weet dat links  niet eens doorheeft dat immigratie een kapitalistisch project is. Dan moet je niet verder vragen hoe het gesteld is met de kennis van pakweg “het historisch materialisme’”- maar dan toegepast op immigratie en religie. Laat staan dat ze iets simpelers zou begrijpen over maatschappelijke processen en wie ze stuwt. ( als het nu al te moeilijk wordt jongens en meisjes van het AFF dan kom ik het wel eens uitleggen hoor -jullie moeten alleen het hol waar jullie nu in verstopt zitten aan mij meedelen).

Maar nu over de grond van de zaak: de salon-linkse marginalen van het AFF vinden het een tegenspraak dat -zogenaamd- extreemrechtse militanten enkele dagen terug op een herdenking voor Borms aanwezig waren ( Borms kreeg na de laatste wereldoorlog de doodstraf en werd op 12 april 1946 in de kazerne van Etterbeek terechtgesteld) terwijl de Vlaams nationalisten van Vlaanderen Identitair op hun blog aangekondigd hebben de eis voor de herinvoering van de doodstraf van het N-SA te steunen. Volgens salon-links is dat te wijten aan de beperkte herseninhoud van de leden van VLI en uiteraard ook aan die van de N-SA sympathisanten en leiding. Wij zijn voor links blijkbaar allemaal leden van de “Simple Minds” geworden.

Op die nonsens van links willen we toch even ingaan, omdat je dat soort niet altijd kan negeren, dit omwille van het feit dat die ratten anders maar blijven knagen aan hetzelfde been, en dat is vervelend.

Wat betreft de herdenking van Borms - en de eis van ons voor het herinvoeren van de doodstraf voor terroristen: ik snap absoluut niet waar de tegenspraak zou kunnen liggen, want beweren dat Borms een terrorist zou geweest zijn dat, heeft zelfs de rechtbank die hem tot de dood heeft veroordeeld niet gedaan. Borms heeft geen enkele dode op zijn geweten en heeft geen aanslagen gepleegd. Zijn enige misdaad was een politieke misdaad , misdaad die erin bestond België als staat (op een vreedzame manier ) te willen vernietigen en tot dat doel (politiek) gecollaboreerd heeft met de toenmalige Duitse vijand . Van terrorisme in hoofde van Borms is dus geen sprake. Hij is niet veroordeelt voor terrorisme , maar voor landverraad. Dus waar zouden wij ( of de VLI) in tegenspraak handelen met de eis voor doodstraf voor terroristen?

Trouwens de molimterroristen beschuldigen we niet van landverraad, zij zijn in onze ogen nooit langenoten geweest en zullen dat ook nooit zijn, dat vinden wij maar consequent.

Dat veel Vlaams nationalisten zich omwille van de repressie na de laatste oorlog tegen de doodstraf uitspreken ( daarom dat de eis van Dewinter voor de herinvoering van de doodstraf niet met de steun van zijn eigen partij gebeurt maar een louter opportunistisch zet van hem persoonlijk is -eis die door een groot deel van de leden en kaders van zijn partij wordt afgekeurd) is een feit.

Maar –en dit ter info van het AFF -alsook van iedereen die met dit soort van opmerkingen afkomt :

“Het N-SA is geen Vlaams nationalistische maar een solidaristische beweging. Voor ons zijn de analyses van Joris Van Severen over België en de vorming van een Groot-Nederlandse staats correct en die volgen wij. Wij delen dus niet de besognes van de separatistische Vlaamse beweging  nog delen we de trauma’s die Vlaams nationalisten nog steeds met zich meedragen. ( Dat kan voor individuen die binnen onze beweging militeren nog wel het geval zijn maar die laten dat achter zich vanwege het groter ( Dietse) plaatje dat wij aanhangen. Dat is een individuele politieke en morele keuze. Waarbij de vraag mag gesteld worden wat er meer anti-belgisch establishment is, separatisme of Diets nationalisme. (maar dat is een andere discussie)

Wij hebben dus geen ‘historische’ belemmeringen als het over de herinvoering van de doodstraf gaat, trouwens Joris Van Severen werd terechtgesteld zonder proces - en dus is ook daar geen reden te vinden om de doodstraf niet te willen invoeren voor ons, want als de elite van plan is iemand te vermoorden (laten vermoorden door de Fransen zoals in het geval van Van Severen) dan hebben zij geen wetten nodig.

Dat we over het ‘principe’ van de doodstraf niet hebben nagedacht , zoals het AFF beweert dat klopt niet. We hebben er zelfs zo goed over nagedacht dat we tot de conclusie kwamen dat de eis voor de doodstraf niet eens een rechtse - laat staat een extreemrechtse- eis is. Want als je het uitvoeren van de doodstraf louter als een ‘rechts’ principe ziet dan moet je concluderen dat China een extreemrechtse staat is . Want in China worden elk jaar meer dan 1000 terechtstellingen uitgevoerd (het echte aantal is staatsgeheim) Dus als de PVDA leutert : over extreemrechts en de doodstraf -dan is dat waarschijnlijk ook aan hun beperkte herseninhoud te wijten ( en dat zou dan wel eens wel echt kunnen kloppen)

Wij hebben echter geen probleem om een links standpunt inzake de doodstraf - zoals het in China in de praktijk wordt toegepast- over te nemen. Want ook hier moeten we het nog maar eens duidelijk maken: het N-SA is een nationalistisch links- economische beweging. Daar kan het AFF en de rest van links alsnog een punt aan zuigen- revisionistisch als ze zijn en verkocht aan de kapitalistische immigratielobby.

 

 

 

En de Islam is daarbij vandaag de 'gewapende voorhoede' van de partij van het proletariaat, partij van het proletariaat waarvan de PVDA nog altijd beweert dat zij die in ons land vertegenwoordigd.

 

 

Er is dus geen Leninistische tegenstellingen tussen het atheïsme van de communisten en hun steun aan de islam. Dit omdat de klassenstrijd voor Lenin (en voor Marxist-Leninisten ) altijd op de eerste plaats komt,  en belangrijker is dan het propageren van het atheïsme, waarbij ze willen wachten tot na de revolutie om de godsdienst aan te  pakken. Dat is misschien een goede strategie ( als communist) zo lang de partij de gewapende krachten in handen heeft ,en zij dus over de macht van het geweer beschikt. Maar in de huidige omstandigheden is dat zeker niet het geval, en zijn de wapens in handen van het godsdienstige ingevoerde proletariaat ( dat door reactionaire klerikale krachten uit de oorsprongslanden van de islam wordt aangevuurd  geleid en van wapens voorzien.

Wat partijen zoals de PVDA vandaag doen met het steunen van het ingevoerde (godsdienstige) proletariaat is dus (zelfs vanuit Marxistisch Leninistisch standpunt) een zeer gevaarlijke gok. De revolutie van Khomeini in Iran heeft voldoende aangetoond dat het proletariaat niet noodzakelijkwijs de kant van de seculaire revolutionairen kiest bij een gewapende opstand. Zeker niet als de islam als bondgenoot wordt gezien, of als die zich als zodanig aandient. Ook bij vreedzame revoluties (Arabische lente) was dit het niet het geval, daar steunde het proletariaat vooral de Moslimbroeders.

Dat bewijst ten overvloede dat de Leninistische doctrine van steun aan een godsdienst - om daarna door te stoten naar een 'proletarische revolutie' -compleet mislukt wanneer die godsdienstige bondgenoten islamieten zijn. En daarvoor heeft Lenin ook gewaarschuwt als het om ontwikkelingslanden gaat-maar waarom zou dat niet opgaan voor 'ontwikkelde' landen, want ook hier is verovering van grond( in de vorm van vastgoed , industriele eigendommen en marktaandeel in distributie van consumtiegoederen -halallijnen en islamitische kledij - gecombineert met islamisme. Waar de burgerij al in meegaat als het om het veroveren van jobs gaat door islamitische inwijkelingen( men wil zelfs quota wat dat betreft). Dus is onderstaande stelling van Lenin ook in de westerse context  van toepassing,  met islamieten een alliantie sluiten is dus bijzonder riskant en zelfs contraproductief voor de proletarische strijd.

 

“Van het allergrootste belang is het om in het achterhoofd te houden: de noodzaak van de strijd tegen de clerus en andere invloedrijke reactionairen- als ook de strijd tegen middeleeuwse elementen in achtergestelde landen te voeren (…) evenals is het noodzakelijk is om het Panislamisme- en gelijkaardige bewegingen -te bestrijden die er naar streven om hun strijd te combineren met nationale bevrijdingsbewegingen tegen het Europese en Amerikaanse imperialisme met als doel de positie van Khans, grote landbezitters en mollahs te versterken” 

Lenin/ "Tien thesissen over nationale en koloniale kwesties"

 

Na de revolutie in Iran werden eerst de seculieren van de Mujaheddin e-Khalq en de Fedayan (allebei maoïsten) uitgeschakeld, gevangengezet of vermoord en kort daarna ook de communistische Tudeh partij ( die eerst aan steun verleent hadden aan Khomeini om de twee bovenstaande partijen te verbieden). Voorwaar een mooi Leninistisch resultaat van strategisch inzicht in de lokale machtsverhoudingen -en een toppunt van miskenning inzake de strategie van een islamitische medestander.

Lenin was een gokker en zijn volgelingen vandaag zijn al even verslaaft aan het spelen met grote inzetten ( de levens van arbeiders en van bevolkingen) als hij was. Maar de baseline is deze:

Leninisten denken de godsdienst naar hun hand te kunnen zetten ( dat lukte in Rusland omdat het daar om een christelijke godsdienst ging en deze godsdienst geen combattieve staatsideologie in zich droeg, ze werd wel door de Tsaar als staatsgodsdienst gebruikt om het volk in zijn greep te houden - daarom kreeg de clerus allerlei privileges- maar de godsdienst an sich is niet staatsvormend.

Dat is helemaal anders bij de islam, de islam is een staatsideologie (het vormen van een Kalifaat is daar het bewijs van ) met een zeer agressieve militaire strategie. En een eigenaardigheid daarbij is dat er parallelen tussen de strategie van Lenin en die van de islam zijn.

Lenin wou (zoals de PVDA vandaag wil doen met haar steun aan de ingevoerde islamieten) godsdienst als breekijzer gebruiken om zo een sociale revolutie te kunnen voeren, om daarna een atheïstische maatschappij op te richten. De islam daarentegen gebruikt de sociale revoluties om haar reactionaire en pro kapitalistische doelen (olie en grootgrondbezit en overname van land in het westen) te bereiken en om daarna  een religieuze staat op te richten.

En het stotterende mannetje van de PVDA 'Peter Mertens' denkt de ingevoerde islamisten op termijn te slim af te zijn. En  dat zou wel eens heel naar kunnen aflopen. Voor ons als volk, maar ook voor hen (net zoals in Iran destijds).

 Want deze keer zullen het niet SA leden zijn die de roden in heropvoedingskampen zal opsluiten, het zullen hun islamitische vrienden zijn die dat zullen doen. Waarbij de communisten deze keer  een wel heel unieke keuze zullen kunnen maken, ze kunnen zich bekeren tot het ware geloof.

Veel communisten bekeerden zich tenslotte na de machtsovername van de NSDAP tot het nationaalsocialisme. Ze kregen zelfs een voorkeursbehandeling ( ze moesten geen proeftijd doorlopen zoals ander kandidaat leden van de NSDAP dat moesten doen voor ze definitief lid konden worden van de partij) -dit op speciaal bevel van Hitler.

Men zegt wel eens dat de geschiedenis zich niet herhaalt, maar ik zou daar geen geld op inzetten, een nationalist is van natuur  geen gokker, maar communisten zijn beroepsgokkers. Zij willen zich daarom nog eens met al hun domme kracht inzetten voor een verloren zaak ,dit door zich met een achterlijke godsdienst te verbinden om zo hun doel te bereiken.

En daarbij is één ding zeker, de eigen arbeidersklasse  de eigen bevolking zal de verliezer zijn. Dat de islamisten de communisten daarna zullen ophangen zoals in Iran, dat kan ons niet schelen. Eigen Leninistische schuld.

 

 

"Toen onze fractie vanaf het spreekgestoelte van de Doema verklaarde dat godsdienst de opium van het volk is, handelde ze volkomen juist en schiep ze een precedent dat de grondslag moet vormen voor alle uitlatingen van Russische sociaaldemocraten ten aanzien van de godsdienst. Had men nog verder moeten gaan en nog uitvoeriger atheïstische conclusies moeten trekken? Wij geloven van niet. Dat zou het gevaar met zich hebben kunnen brengen dat de strijd van de politieke partij van het proletariaat tegen de godsdienst te veel de nadruk zou krijgen, en het zou ertoe hebben kunnen leiden dat de grens tussen de burgerlijke en de socialistische strijd tegen de godsdienst zou worden uitgewist. De eerste taak die de sociaaldemocratische fractie in de Doema van de Zwarte Honderd moest volbrengen, heeft ze met ere volbracht"

V.I Lenin " Over de houding van de arbeiderspartij tegenover de godsdienst"

 

Links is uitgegroeid tot een sekte, waarbij de machtsstructuur, met inbegrip van alle scholastieke pretenties, van de Kerk arglistig werd nagebootst. De leerrede en catechismus huldigen nu echter een ware omkering van alle gevestigde waarden; binnen dit kader blijft zelfs het gezonde boerenverstand niet bespaard van de verdenking op ketterij. Tenslotte worden deugden en ethische overwegingen afgebroken, misvormd en op bedriegelijke wijze aangesproken om de decadentie op alle ...terreinen te rechtvaardigen en te consolideren. Rechtvaardigheid, mededogen en naastenliefde staan hierdoor in dienst van het indoctrineren van zelfhaat, het bekende white guilt-syndroom, wat dan leidt tot ziekelijke verschijnselen, waarbij blanke Europese vrouwen zelfvernedering, verkrachting en andere vormen van geweldpleging op hun persoon door allochtone mannen gaan beschouwen als een sublieme blijk van boetvaardigheid en compensatie voor al het leed dat niet-Europeanen werd aangedaan door de Europese beschaving. In een nog niet zover verleden toonde de Kerk weinig voeling met de belangen en noden van het klootjesvolk en het hoeft geen betoog dat de "Linkse Kerk" hiermee ook een parallelle gedragslijn heeft ontwikkeld, waarbij ze evenmin vies is om de autoriteiten op te vrijen zoals haar vroegere tegenhanger, en hen bij het minste spoor van intimidatie en opstandigheid aan te zwengelen tot politionele acties en het inschakelen van het juridisch apparaat om het volk onder de knoet te houden.

ingezonden stuk van lezer over de mea culpa doctrine van links

Page 4 of 74

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter