Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Eddy Hermy

Wednesday19 September 2018

Eddy Hermy

Eddy Hermy

De naam kent verder een bewogen geschiedenis. Ooit was Eddy Hermy de jongste vakbondsdelegee van het land, later actief in diverse organisaties. Hij heeft consequent de dissidente rol opgenomen namens het proletariaat, wat hem vaak niet in dank werd afgenomen. Afgezien van dat dit Eddy Hermy tot een van de meest controversiële figuren van het land maakt, heeft hij er zelden naast gezeten. Zijn voorspellingen over de EU, de N-VA en de economische crisis zijn de laatste jaren allemaal uitgekomen.

Tuesday, 04 February 2014 15:05

De verenigde "corrupte" staten van Europa

                       
 

De Europese Commissie beweert in een rapport waarvoor het de corruptie in de 28 lidstaten onder de loep nam dat de corruptie binnen de Europese Unie aan de Europese economie jaarlijks 120 miljard euro kost: dat is evenveel als het complete budget van de EU, aldus de BBC. EU-commissaris Cecilia Malmström zegt echter dat de werkelijke kost 'waarschijnlijk hoger' ligt. Malmström noemt de procedures voor openbare aanbestedingen in sommige EU-lidstaten 'erg fraudegevoelig'.

Uit de studie van de Europese Commissie, die voor het eerst werd gehouden, blijkt dat driekwart van de Europeanen vindt dat de corruptie wijdverspreid is. De helft van de Europeanen zag die corruptie bovendien toenemen, schrijft de BBC. 'De omvang van het probleem is adembenemend,' aldus Malmström

Bron: Knack


 

 

De CD&V minister van financiën Geens wil het onmogelijk maken dat mensen op verschillende spaarboekjes geld te plaatsen, dit om zo de roerende voorheffing van 15% te ontlopen.

Deze roerende voorheffing moet men betalen wanneer een spaarder meer dan 1880 euro rente ontvangt, alle intresten onder dit bedrag zijn vrij van belastingen.

Vele mensen kunnen het misschien niet correct vinden dat er een belastingvrije som op het spaarboekjes bestaat, maar historisch kan men zeggen dat het hier om een correctie op inflatie gaat. Het is niet zo dat dit mechanisme alleen maar zou dienen om het ’spaarboekje’ een boost te geven.

Inderdaad het is nog niet zo lang geleden dat we in dit land zeer hoge inflatiecijfers noteerden, en de belastingvrije som was dan/is een kleine correctie op het ‘verlies’ aan waarde van je spaargeld.

Nu wil Geens dus een meldingsplicht invoeren om van deze belastingvrije som te kunnen genieten, doe je dat niet dan kan je de som ‘recupereren’ bij je belastingaangifte -waardoor je de staat voor 2 jaar een rentevrije lening geeft - of anders – als men niet wil dat de fiscus weet hoeveel geld je op spaarboekjes staan hebt-van het recht daarop afstand neemt. in ruil voor het betalen van de taks op de eerste 1880 euro.

Eigenlijk gaat het bij dit laatste dan om een ‘belasting op privacy’ met name het recht afkopen om je vermogen niet aan de fiscus prijs te moeten geven. Het is duidelijk dat zeer vermogende mensen graag de ongeveer 280 euro- 15% op 1880- op elk spaarboekje dat ze bezitten zullen laten vallen om zo van dit privilege –op privacy- gebruik te kunnen maken. En het is even evident dat de kleine spaarder zijn gehele vermogen openbaar zal maken om toch maar een beetje ‘rente’ te kunnen ontvangen.

De klassenjustitie (het afkopen van processen) wordt hier uitgebreid met een fiscaal spaar luik. Anonimiteit van bezit via afkoop.

Maar wat vandaag het voorstel van Geens nog meer asociaal maakt, dat is dat de regerende klasse het nu wil invoeren, nu je in feite geen rente op geld krijgt dat op spaarboekjes is geplaatst.

De meeste spaarboekjes geven vandaag een gecumuleerde –vast en variabele- rente van 0,90% tot 1, 70% (internetrente). De officiële inflatiecijfers geven aan dat de geldontwaarding 1,2 % bedraagt, maar de echte inflatie mag men gerust verdubbelen.

Dit leidt tot de absurde situatie dat men vandaag ‘belastingen‘ moet betalen op lucht; of meer nog, dat men belastingen betaalt op verlies.

Alsof dit nog niet schandalig genoeg was, wil de elite door deze maatregel de minst belastbare weg voor spaarders afsluiten (het spreiden van spaargeld over verschillende boekjes).

Iets waar alle grote bedrijven in dit land volop van kunnen genieten, belastingontwijking door het spreiden van kapitaal – en het in bezit houden van kapitaal voor investeringen of reserve (notionele intrestaftrek), het is daar schering en inslag.

Om nog niet te spreken van het feit dat mensen bijna verplicht zijn om meerdere spaarboekjes aan te houden, omdat men alleen tot 100.000 euro zeker is van zijn geld, dit vanwege de gokverslaving van de banken.

Maar de poging van de elite om op deze manier een vermogenskadaster aan te leggen is duidelijk de echte reden van de maatregel.

En is dit niet juist wat linkse partijen zoals de PVDA eisen, dat de elite een vermogenskadaster opstelt?

Wel, vandaag heeft de elite oor naar die communistische eis. Ze zal een vermogenskadaster aanleggen via (onder andere) de maatregel op de vrijstelling van de belastingvrije som op de spaarboekjes - maar ook op obligaties en andere financiële producten.

Maar de elite zal er wel zorg voor dragen dat de superrijken niet het gelag betalen van deze ‘openheid van vermogen’ door links geëist. De elite heeft nu al een buffer ingebouwd waardoor zij het recht op geheimhouding -van vermogen- kunnen afkopen.

Hervormingen van het kapitalisme ‘binnen‘ het kapitalisme zullen nooit in het nadeel van de kapitalisten uitdraaien (nogal logisch zou je denken), daarvoor moet je het systeem breken. Maar links is altijd ‘reformistisch’ geweest in dit land. Het kapitalisme een sociaal gezicht proberen geven. Daarom scheppen ze de illusie van een sociaal Europa. Daar verschillen vandaag de sociaaldemocraten niet van extreemlinks.

En daarom, wanneer er later een ‘miljonairstaks’ volgt, dan zullen het niet de miljonairs zijn die betalen, wel de miljoenen kleine spaarders.

De minister van financiën onder de Franse Zonnekoning Lodewijk XIV wist het al: ‘Sire, laat ons niet de rijken, maar wel de armen belasten, ze zijn met meer.'

En zijn alle 'communistische' dictators niet ook 'Zonnekoningen' geweest?Bart De Wever is  Olympisch kampioen in de categorie 'Latijnse woorden werpen', waar hij steeds beweert dat hij niet met de PS aan eenzelfde tafel kan zitten. De reden zijnde? Omdat die geen vrienden van een herstelregering zijn en 'België' willen behouden. Maar zo klinkt het vandaag al een beetje anders. Het koppel heeft elkaar blijkbaar gevonden.

'Amicus certus in re incerta cernitur.' Een zekere vriend leer je kennen in onzekere tijden. Dat sms-te Bart De Wever naar Elio Di Rupo toen de premier hem in het ziekenhuis per sms beterschap wenste.

The show must go on.

En van kiezersbedrog zijn beide heren niet vies, eerst laten ze zich tot burgemeester verkiezen en beloven daarbij hun stad voor alles te plaatsen, waarna ze een kloon deze opdracht laten vervullen. Di Rupo doet het nu al en Bart de Latijnse Zwever zal het morgen nadoen in A. Ik wed er mijn afgedankte sloffen op.

Waarom zouden beide heren (nuja, heren) geen vrienden kunnen zijn van elkaar? Ze hebben allebei dezelfde streken. De bevolking veel beloven en ze daarna in het zak zetten.

Verkiezingen en burgerlijke politiek, één grote klucht.

Wij van het N-SA willen zo vlug als mogelijk de kiesplicht weg, want nu moet ge u verplicht bij uw klo... laten nemen. (Geen Latijn, maar komt zo ook over.)

Als het 'kiesrecht' wordt ingevoerd, dan heb je tenminste de keuze of 'gij u' door die politiekers in het zak laat zetten als ze u beloven dat ze een bepaald mandaat/programma zullen uitvoeren, of dat je daar - op verkiezingsdag - eens goed mee kan lachen. Lachen, omdat u zich niet in de valkuil van valse beloften hebt laten meelokken door die bedriegersgilde.

Nu worden we als snotneuzen naar dat hokje verplicht op verkiezingsdag om zo verplicht mee te werken aan onze eigen ondergang en oplichting door de geldpolitiekers.

En als u denkt dat u een keuze heeft, dan hebt u het mis. Het gaat hem - bij die burgerlijke partijen - alleen om geld en posten. En vermits het kiessysteem het bijna onmogelijk maakt dat 'anderen' aan verkiezingen kunnen deelnemen en verkozen raken, zijn alle partijen die nu deel uitmaken van het 'systeem' zo corrupt als een ei. Ze weten dat ze niet bang moeten zijn dat 'het volk' zich buiten hun belangenclubs van partijen zal organiseren. Dat hebben ze zo goed als onmogelijk gemaakt door zware voorwaarden op te leggen voor deelname aan verkiezingen. Komt daar nog bij dat zij de staat al hun kosten laten betalen en dat politieke nieuwkomers op droog zaad zitten.

Democratie, een lachertje

 

(Foto: AFP)

Frankrijk verontwaardigd over racistische cover extreemrechts magazine

De cover van het extreemrechtse magazine Minute zorgt voor een golf van verontwaardiging in Frankrijk. De cover toont een foto van minister van Justitie Christiane Taubira, met als titel ‘Handig als een aap, vindt Taubira de banaan weer’. Taubira is geboren in Frans Guyana en heeft een zwarte huidskleur. Bij de politieke partijen, de pers en op de sociale media wordt de racistische coverboodschap met kracht veroordeeld. Voor Harlem Désir, eerste secretaris van de PS, moet de editie van Minute uit de kiosken gehaald worden. De vereniging SOS Racisme kondigde aan klacht te zullen indienen tegen Minute wegens aanzetten tot raciale haat.

Bron: Nieuwsblad

Tuesday, 22 October 2013 10:57

Dank aan Bart De Wever voor zijn GAS-boete

 

 

Naar aanleiding van de "blijde intrede" van het koningspaar in Antwerpen hadden sympathisanten van N-SA in de de stad ballonnen uitgedeeld met als opschrift "Republiek Vlaanderen". Zonder boeh of bah werden onze mensen daarop op een hardhandige manier door de politie van Antwerpen aangepakt. De reden daarvoor was dat men alleen in een afgesloten zone protest tegen het koningsbezoek mocht uiten en niet tussen het publiek. "Apartheid" van mening op zijn Belgisch. Dat, maar ook het feit dat de uit te delen ballonnen niet waren vastgehaakt aan een houten stok wordt nu als argument gebruikt om een GAS-boete uit te delen. Absurdistan in Antwerps Madurodam.

Je zou mogen veronderstellen dat in een stad waar de burgemeester republikein en nationalist is voor het uitdelen van ballonnen met de tekst "republiek Vlaanderen" wel een oogje zou worden toegeknepen. Bij linkse burgemeesters is dat wel het geval als hun soortgenoten actie voeren, zelfs als het zoals enkele jaren terug in Gent met grof geweld gepaard ging. Toen werd de "combitaks" (soort GAS-boete) die de linkse hooligans eerst hadden gekregen door burgemeester Termont naderhand kwijtgescholden.

Maar een nationalist zoals De Wever moet natuurlijk correcter zijn dan een politiek-correcte Belg zoals Termont, dus kregen onze 7 vrienden nu een boete opgelegd die samen de hoogte van een half maandloon bedraagt. En het is niet de eerste keer dat de politiek-correcte nationalisten van de N-VA ons een pad in de korf werpen in Antwerpen. Ook de toelating voor een manifestatie tegen de communisten van de PVDA in Borgerhout op 1 mei van dit jaar werd ingetrokken door De Wever, nadat die eerst was toegestaan.

Nu, wij zijn niet zo lijdzaam als sommige nationalisten die in de Belgische parlementen hokken. Wij worden ook niet betaald om in een cordon sanitaire te leven. Wij betalen graag met gelijke munt terug.

Wij kunnen geen GAS-boete geven natuurlijk, maar wij kunnen wel een kleine stinkbom in het nest van die politiek correcte partij deponeren. Eentje uit de oude doos. Uit een tijd dat politieke carrièristen uit het huidige N-VA-kamp zich tegen de meest extreme militanten aanschurkten om toch maar een podium te krijgen. Toen was er geen sprake van boetes uitdelen aan activisten, toen was er sprake van slijmen bij activisten. Wij zullen dan ook niet nalaten binnenkort een dergelijk feit onder de aandacht te brengen van bepaalde heren van het N-VA-GAS-establishment en verder van iedereen die het interesseert.

Boontje komt om zijn loontje.

 

Angela Merkel (omcirkeld) op Goelag-training?

Wie zich afvraagt waarom er in Duitsland hongerlonen betaald worden aan arbeiders die kan mischien een verklaring vinden in de afkomst van de Duitse bondskanselier. Die is namelijk van Poolse afkomst vermits haar grootvader vanuit dat land naar Duitsland is geëmigreerd na de Eerste Wereldoorlog.

Om de boel beter te kunnen belazeren veranderde de familie haar naam in “Kasner”. We kennen dat ook in ons land waar Polen graag hun papieren aanpassen om als schijnzelfstandige onder de duiven van onze eigen mensen te schieten. Maar je kunt je naam (of de kleur van je huid, zie Michael Jackson) veranderen zoveel je wilt om je afkomst te verbergen, de genen blijven toch opspelen.

Zo heeft Angela “Kazmierczak” Merkel de vettige gewoonte behouden van de Poolse burgerij, die het al eeuwenlang doet, om haar boeren en arbeiders uit te buiten en het vel over hun kop te stropen. Nu ze zelf tot de elite behoort, past “Kazmierczak" Merkel deze methoden ook toe in haar gastland Duitsland. Als dank aan het Duitse volk. Als dank ook aan de nieuwe heimat die haar grootouders hebben gekregen zorgt zij ervoor dat de Duitse lonen op het peil van de Poolse staan. Superlaag. Ten dienste van de Duitse elite die de voormalige communistische militante koestert als was zij een goudklomp (wat ze ongetwijfeld ook is voor het Duitse grootkapitaal). Ze zorgt letterlijk voor gouden tijden voor de bank- en industriebazen in de Eurozone, maar vooral in Duitsland. Tussen haakjes: ook wij hebben een eerste minister van vreemde origine, en ook hij bedankt zijn gastvrije volk met een loonstop en uitkeringen die velen tot aan de afgrond en de armoede brengen.

Angela "Kazmierczak" Merkel zal graag als verdediging aanhalen dat niet zij noch haar partij de CDU verantwoordelijk is voor de sociale en economische hervormingen in Duitsland. Hervormingen die het grootkapitaal megawinsten bezorgen. Maar dat de SPD daarvoor de verantwoordelijkheid draagt met haar Hartz-hervormingen. En dat het ook links is dat de minimumlonen heeft afgeschaft en de werklozensteun tot 400 euro per maand heeft verlaagt. Die rode rakkers toch! Ze zijn tien keer liberaler dan de liberalen zelf, als het hen zo uitkomt.

Dat komt natuurlijk omdat de begrippen links en rechts in de politiek geen wezenlijke tegenstellingen inhouden. Zeker niet als het om economie, migratie of sociale systemen gaat. De burgerij gebruikt die links/rechts-begrippen net als een clown in een circus een mombakkes aantrekt: dan weer lachen, dan weer huilen. Het is boerenbedrog.

Links en rechts - op economisch vlak - verschillen in de technische aanpak van winstmaximalisatie, dat is alles. Zij verschillen niet wezenlijk over de (morele) vraag of winst en groei moeten dienen voor de samenleving dan wel uitsluitend als middel tot grenzeloze verrijking van het individu. Ze ijveren allemaal voor de tweede optie, terwijl ze intussen niet vergeten om zelf een graantje mee te pikken.

Er is geen wezenlijk debat of verschil tussen links en rechts wat dat betreft, zij hebben de ultraliberale doctrine in de samenleving gebetonneerd. Daar willen ze niet vanaf, hoewel ze dat met de mond wel eens anders durven belijden. Kijk maar hoe linkse en rechtse  ceo’s die in het staatsapparaat zitten een half miljoen euro (en meer) in hun kas slaan. Ze willen de staat ontvetten, maar worden zelf elke dag vetter op kosten van de staat. Links/rechts-gelul terwijl ze de bevolking plunderen. Een linkse of een rechtse potentaat, het blijven leden van eenzelfde clan: de burgerlijke elite van geld en macht. En daarom zijn ze ook perfect inwisselbaar.

Daarvan is Angela “Kazmierczak” Merkel een mooi voorbeeld. Gisteren nog was ze de fanatieke linkse extremiste en propagandaleidster van de FDJ (Freie Deutsche Jugend), die het Goelagsysteem in de USSR en in eigen land ondersteunde. Vandaag is ze pionier van het grootkapitaal en de Duits-Europese imperialistische belangen.

Men zegt dikwijls dat de extremen in Duitsland niet meer aan de bak komen, maar daar lijkt het niet op als je bovenstaande foto ziet. De extremisten zijn wel degelijk een politieke factor van belang in Duitsland: de extremisten van het kapitalistische vrije markt-imperialisme, verzameld rond Angela "Kazmierczak" Merkel. Fanatieke pion ten dienste van de elites, linkse of  rechtse, maakt niet uit. Gisteren de linkse DDR-dictatuur, vandaag de "Eurosovjet". Dat daarvoor de Duitse cultuur en de nationale belangen van de natie worden opgeofferd en het land uitverkocht aan vreemdelingen en grootkapitaal (net als bij ons) zal de elite worst wezen.

Friday, 13 September 2013 17:49

Annemans heeft respect voor communisten

 

In een dubbelinterview met de voorzitter van het VB en de voorzitter van de PVDA dat deze week in het weekblad Knack verscheen betuigd de voorzitter van het Vlaams Belang zijn respect voor de communisten van de PVDA.Dat de liefde niet wederkerig is moet een normaal mens niet verwonderen, maar blijkbaar is het VB –en dan vooral de voorzitter-de voorbije 20 jaren zo verburgerlijkt dat die dat niet juist meer kan inschatten.

Mertens zijn commentaar was kort :-wij hebben samen niks- sneerde die de loftuiting van de VB baas wegToch nog iemand met ballen.

Het is voor een oude militant van de VNP en Vlaams Blok zoals ik er een ben ,net zoals voor de vele honderden anderen die in de beginjaren van de partij de straat vrij hebben geknokt voor de partij toch licht choquerend dat iemand de partij die het heftigst tekeer ging tegen onze toenmalige partijmilitanten enig lof toezwaait.

Want mocht het aan AMADA-huidige PVDA -gelegen hebben dan zouden we in die felle dagen van strijd geen millimeter grond verovert hebben.We moesten in die tijd vechten om zelf maar een vergaderlokaal of meeting plaats te veroveren om er te vergaderen en veilig te stellen.Laat staan dat we veilig op straat hadden kunnen betogen zonder in elkaar te worden geramd door de knokploegen van de partij van Stalinist Mertens als we de VMO niet hadden gehad om iedereen te beschermen.

Velen hebben in die jaren een pak slaag mogen incasseren van de antifascisten onder leiding van figuren die nu de dienst uitmaken bij de PVDA.En zelf recent op de voorbije 1 mei meeting van onze beweging moesten we door de politie worden ontzet omdat er een bende schuimbekkende communistische antifa gekken -waaronder PVDA leden- ons probeerden te molesteren.

Ik heb weet van VB en VMO militanten die voor het leven gehandicapt zijn geslagen door de militie van kameraad Mertens.En dat allemaal omdat de partij van mijnheer Annemans later grote sier zou kunnen maken.

En als dank voor al die moeite, als dank voor al de financiële en andere offers die deze mensen hebben gebracht bestaat mijnheer Annemans het om aan te pappen met het crapuul dat de eigen militanten -maar ook de partij- zo veel schade heeft berokkend.

Ik respecteer u werk, zegt Annemans tegen Mertens.

Hoe gek kun je zijn, of hoe politiek correct kun je zijn om de leider van een partij die het liefst van al alle VB militanten in een cel zou stoppen mochten ze daartoe de macht hebben te feliciteren?Een partij ook die vreemdelingen een politiek wapen tegen ons eigen volk levert.

Het wordt mij steeds duidelijker waarom je nooit steun krijgt van die zogezegde rechtse nationalisten in de strijd tegen het islam-marxisme.Hun leider respecteert die bende en heeft een afkeer van solidaristen en anderen die wel de strijd aangaan.

Ik zou hier op deze plaats de huidige militanten van die partij en hun ordedienst willen waarschuwen.

Als de partij weer eens een moskeewandeling op touw zet, let dan op wanneer er een paar briesende moslimcommunisten van de PVDA op jullie afkomen om met geweld een paar van jullie in het hospitaal te slaan.Reken dan niet op de steun van je leiders. Hun sympathie gaat namelijk uit naar de tegenstrevers en geweldenaars .

Want dat is nu eenmaal de consequentie van het respect hebben voor het werk dat die doen zoals Annemans zo mooi in knack wist te vertellen.

Namelijk er voor zorgen dat de straat van hen is en dus niet van ons eigen volk.Ze hebben al 4 plaatsen in de gemeenteraad van Antwerpen afgepakt van jullie partij en morgen misschien een plaatsje in het parlement.

Met alle respect natuurlijk ,en bovenal met de sympathie van mijnheer Annemans.

 

De voorzitter van het 'Vlaamse parlement', Jan Peumans, zelfverklaarde republikein en eerste burger van de zogezegde vrije Vlaamse deelstaat wentelde zich tijdens zijn 11 juli toespraak in de modder voor het koningshuis. Maar hoe zou je zelf zijn als je elke maand een toelage van 16.000 euro via de Belgische dotatie aan die Vlaamse nepstaat in je zakken mag steken? Dan is de rekening bij beroepsnationalisten (en de rest van het politieke zwerk) vlug gemaakt.

Hetzelfde fenomeen bij de roden zoals de familie Tobback, die beweren van Oranje te zijn, maar kruipen voor de Coburgse stoeterij (Bismark noemde de Coburgs de grootste stoeterij van Europa omdat ze hun jongen overal op de troon probeerden te krijgen). Zou het kunnen dat de politieke klasse met de Tobbacks voorop ook hun jongen overal op vette postjes wensen te promoten? Als je ziet dat onze politieke mandaten voor een groot deel erfelijk zijn geworden (vol zonen en dochters van) dan is het niet verwonderlijk dat republikeinen overstag gaan voor de Coburgs, alsook onze politieke klasse zich als de nieuwe adel gedraagt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Peumans: ‘Filip moet koningschap op moderne manier invullen’

Peumans begon zijn toespraak met een eerbetoon aan koning Albert II. De parlementsvoorzitter is van mening dat de koning zijn functie ‘met betrokkenheid op de samenleving heeft uitgeoefend’.

Meer: De Standaard

 

Het was een bijna onmogelijke gebeurtenis. Deze nederlaag haalde de eer, de status en de roem van de oude adel neer, en de dapperheid van de Fransen. De bloem van het ridderschap van de wereld was verslagen en vernederd door haar eigen onderdanen, en door het laagste volk ter wereld: wevers, volders en andere gewone handwerkers van ambachten en neringen. Lui die hoegenaamd niet ervaren waren in het oorlog voeren. Lui die uit minachting voor hun lage rang door alle naties van de wereld "konijnen vol met boter" genoemd worden. En die door deze overwinning zo dapper en hoogmoedig werden dat één Vlaming te voet met zijn goedendag het aandurfde te strijden tegen twee Franse ridders te paard. En  zo 'Die bloeme van Kerstenhede' (de bloem van de christenheid) decimeerde.

De Florentijnse (ten tijde van de slag in Brugge verblijvende) bankier Giovanni Villani over 11 juli 1302.

 

De halfgek geworden oorlogsstoker Verhofstadt wil de wapenlobby in Europa en België de mogelijkheid geven grote deals te sluiten door wapens aan de moordenaarsbendes in Syrië te leveren. Dan kunnen huurlingen en ander tuig daar politiemannen en soldaten vermoorden. Met als toemaatje kinderen en vrouwen afslachten die niet het juiste geloof aanhangen of die de opvolging van Mohamed niet erkennen (sjiieten en alawieten). Dat de wapens vooral moeten dienen om het Groot-Europese Lebensraum en de dito invloedssfeer uit te breiden, verbergt de liberale oorlogsstoker wijselijk achter zijn gekende zever over democratisering. Gek dat een aanhanger van een onverkozen regering van "commissarissen", de Europese Commissie, zijn bek durft open te trekken over democratie. Maar politieke dementie heeft zo zijn eigenaardigheden. En in de Europese Unie zitten veel politiek dementen.

Daarom kan het hun ook geen barst kan schelen wat er met de wapens zal gebeuren die ze aan gangsters in Syrië willen verkopen, en - wat voor ons belangrijker is op termijn - waar die wapens na het conflict zullen belanden. Volgens de Brusselse politicoloog Bilal Benyaich is de kans op aanslagen in onze hoofdstad na terugkeer van huurlingen die in Syrië zijn gaan vechten nog nooit zo groot geweest. Als het van oorlogsstoker Verhofstadt afhangt, dan kunnen die moordenaars binnenkort supermoderne wapens krijgen van onze regering. Met die supermoderne wapens - afkomstig van FN Herstal bijvoorbeeld, waar men kogels produceert die door de kogelvrije vesten van onze politiemensen vliegen als boter - kan men dan hier jacht maken op politie en militairen.

Het voordeel voor de moordenaars is dat ze geen machette meer zullen moeten gebruiken zoals laatst in Londen om een militair te kelen. Ze zullen door toedoen van onze politieke klasse en haar hypocriete moraal beschikken over efficiëntere middelen om hun praktijken uit te voeren. En zo kan en zal de levering van wapens aan "rebellen" tegen de Syrische overheid uiteindelijk uitmonden in de bewapening van moslimfanatici in eigen land. De slachtoffers zullen in eerste instantie politiemensen en soldaten zijn. Wat ons bij de titel van ons artikel brengt. Een afgeleefde extreemliberale oorlogsgek bewapent dus toekomstige politiemoordenaars in België.

Collateral damage, noemen ze dat bij de vrienden van Verhofstadt, de VS-imperialisten. En omdat de elite van de EU dezelfde ambities heeft als die van de VS, wil ze dat er graag bijnemen.

Page 9 of 14

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter