Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Eddy Hermy

Saturday21 October 2017

Eddy Hermy

Eddy Hermy

De naam kent verder een bewogen geschiedenis. Ooit was Eddy Hermy de jongste vakbondsdelegee van het land, later actief in diverse organisaties. Hij heeft consequent de dissidente rol opgenomen namens het proletariaat, wat hem vaak niet in dank werd afgenomen. Afgezien van dat dit Eddy Hermy tot een van de meest controversiële figuren van het land maakt, heeft hij er zelden naast gezeten. Zijn voorspellingen over de EU, de N-VA en de economische crisis zijn de laatste jaren allemaal uitgekomen.

Spaanse regio's overwegen taks op ontbijt van scholieren

In een naar wanhoop riekende poging om het overheidstekort terug te dringen, overwegen enkele grote regio's in Spanje - Madrid, Valencia, Catalonië - van zodra de schooldeuren weer openen een belasting te heffen op leerlingen die hun eigen ontbijt meebrengen naar school. Ouders, bij wie het besparingswater al aan de lippen staat, reageren verbolgen.

De kinderen die in de refter van de school aankomen met een brooddoos of knapzak, zouden volgens het initiatief een "financiële bijdrage" moeten leveren. Tot dusver was het meebrengen van een eigen ontbijt op Spaanse scholen verboden, behalve in extreme gevallen als een voedselallergie.

Met het nieuwe systeem wordt groen licht gegeven voor "tupperware op school", zo schilderde woordvoerder Ignacio Gago Fornells van het ministerie van Onderwijs van de regio Madrid een rooskleurige toekomst.

Betalen voor gebruik schoolkantine

Door de crisis moeten steeds meer gezinnen de knip op de beurs houden en geven zij er de voorkeur aan, hun kinderen thuis te laten ontbijten. Bovendien wordt de financiële overheidssteun aan gezinnen voor het (school-)ontbijt verminderd: in de regio Madrid daalt die steun van 29 naar 16 miljoen euro.

De regio Catalonië heeft al beslist tot drie euro per dag te gaan vragen voor het gebruik van de schoolkantine voor kinderen die hun eigen maaltijd meebrengen. Valencia overweegt een gelijkaardige heffing.

Ouderverenigingen en de linkse politieke oppositie hekelen de maatregel die naar hun mening vooral de armere gezinnen treft.

Bron: De Morgen

 

Friday, 20 July 2012 18:05

Bij onderstaand artikel

"Wie suggereert dat gewone mensen (en jongeren al dan niet van vreemde origine) zich opzettelijk slecht kunnen gedragen, afficheert zichzelf als "Vijand van het Volk". Dus moet er ter verontschuldiging een kracht gevonden worden die hen er buiten hun medeweten toe drijft zulke daden te plegen. Zo ontloopt de verontschuldiger elke verdenking on- dan wel antidemocratische gedachten te hebben."

Theodore Dalrymple

Dit is mooi samengevat de uitleg die de "democraten " geven bij dit soort dingen. En al wie schande roept, is "racist", "fascist" en "neo-nazi".

Thursday, 05 July 2012 11:38

N-VA is een pro-immigratiepartij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-De westerse samenleving is in enkele decennia grondig veranderd. Migratie speelt daarbij een belangrijke rol en zou een positief verhaal kunnen zijn. Het is daarom tragisch dat migratie bij velen automatisch denkbeelden oproept van armoede - misbruik van sociale zekerheid - huisvestingproblemen - plaatstekort in scholen en zelfs van groeiende criminaliteit en moslimextremisme. (blijkbaar ziet de bevolking dat verkeerd en beelt ze zich dat maar in volgens de N-VA.)

De waarheid is dat het kleurenpalet veel genuanceerder is. Er zijn wel degelijk positieve kanten aan immigratie want we kunnen actieve mensen die zich vlot ingeburgerd hebben goed gebruiken. (Dat is de echte boodschap van het liberale euronationalisme.)

-De bevolking in Vlaanderen is niet tegen immigratie maar is wel gekant tegen de federale aanpak van migratie. (Wat we zelf doen, doen we beter en op grotere schaal is hier blijkbaar de boodschap.)

Gelukkig is er sinds enige jaren het centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding "CGKR" dat adequate cijfers geeft over migratiestromen. (Moet je echt gek voor zijn om de objectiviteit van dit leugeninstituut aan te prijzen.)

- Gelet op de internationale uitstraling van ons hoger onderwijs is het nodig om de toegang naar onze universiteiten en de toegang tot het land te vergemakkelijken met het oog op een"Brain Gain" (We zouden beter onze "brain drain" onmogelijk maken.)

-In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd hebben we niet "meer migratie" nodig maar wel meer arbeidsparticipatie. En dat kan en moet bevorderd worden door een meer gerichte "economische immigratie" te verhogen. (Dus toch meer immigratie)

-Het immigratiebeleid is op dit ogenblik onverkoopbaar geworden.  (De N-VA wil blijkbaar een betere verkoopsmethode die immigratie aanvaardbaarder moet maken bij de massa.)

Daarom moeten we een meer correct beleid uitwerken naar "actieve arbeids- en studentenimmigratie".

Deze migratie van de toekomst zal een meerwaarde vormen voor onze economie.

Bovenstaande citaten komen uit de N-VA-brochure " Migratie: Een Uitdaging"

Voor de mensen die zich afvragen hoe het komt dat veel VB-overlopers die naar de N-VA zijn gegaan zich zo gemakkelijk kunnen vinden in deze pro-immigratie standpunten van hun nieuwe partij, hetvolgende. Jarenlang heeft de VB-elite die een economisch liberaal systeem voorstond eenzelfde verhaal verteld. Dat ging zo ver dat in een tekst over economie en immigratie van enkele jaren terug expliciet gepleit werd voor de invoer tot 10.000 migranten op jaarbasis. Als de economie daar nood aan had, was de uitleg. En als je binnen de eigen partij jaren liberaal vergif verspreidt, moet je niet verwonderd zijn dat kaderleden overlopen naar een meer originele versie van het liberalisme. Naar de N-VA dus. De strijd tegen immigratie en voor remigratie kan maar gevoerd worden vanuit de strijd tegen liberaaldemocratie. Daarom dat het N-SA de enige strijdformatie is die een echte anti-immigratiestrategie kan naar voren brengen die consistent is. Vanuit een nationaaldemocratisch perspectief.

De elite vindt het niet nodig om "radicale" bankgangsters die het spaargeld van onze burgers hebben verduisterd te vervolgen.

De elite wil haar "radicale" maatschappelijke doelstellingen zoals massa immigratie en het opleggen van nieuwe waarden inzake opgelegde samenlevingvormen met juridische repressie opvoeren.

Om de elite toe te laten "radicaal" verder de soevereiniteit van het land uit te hollen en over te dragen aan transnationale kapitaalgroepen en naar buitenlandse belangen (met name Duitse en Franse) wil ze juridische middelen om "radicale" tegenstanders van deze politiek dood te  knijpen.

Dat wordt natuurlijk allemaal mooi verpakt als zou het gaan om haat tegen homo's of haat oproepen tegen niet-moslims - maar mijn veroordeling waar een uitspraak zoals "vreemde elites die alle dagen in het gezicht spuwen van onze arbeiders" en die betrekking had op de EU-elite toch werd veroordeeld, bewijzen het tegendeel.

Deze uitspraak werd als een haatoproep beoordeeld door de rechtbank.

En dat is waar het over gaat en de rest is cinema.

 


 

 

Bron/BIG

 

Joëlle Milquet (cdH) vindt dat de meerderheid 'een signaal moet geven dat ze vooruit wil' in de aanpak van radicale groeperingen.               

Zelf heeft ze intussen haar plan voor de 'strijd tegen het radicalisme' overgemaakt aan de premier en de minister van Justitie. 'Het verbod is daarin maar één van de meer dan twintig punten', zei ze woensdag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

Na de onrusten in Molenbeek en de opruiende taal van Sharia4Belgium-woordvoerder Fouad Belkacem kondigde Milquet aan dat ze de strijd tegen radicale groeperingen wil opdrijven. Haar voorstel om dergelijke organisaties te verbieden krijgt echter niet overal steun. De regering stuurde de zaak door naar het parlement, die er hoorzittingen rond houdt. De magistratuur zal nog gehoord worden, maar dat is wellicht pas voor na het reces.

Globale strategie

Zelf heeft Milquet een 'ontwerpplan' klaar en ze hoopt dat premier Di Rupo dat snel op de tafel van de ministerraad legt. Dat plan bevat naast een verbod op radicale organisaties ook maatregelen rond de opleiding van politieagenten en preventiemaatregelen (samen met de deelstaten) over de mogelijkheid om bepaalde radicale website te blokkeren. 'Het gaat om een globale strategie', zei ze.

Zelf blijft ze achter haar verbod staan. 'Er is een leemte in de wetgeving. De huidige wet op de milities laat toe leden van een militie te vervolgen, maar de militie zelf blijft bestaan'. Een rechter zou volgens de minister zo'n organisaties moeten kunnen laten ontbinden. 'En nee, het gaat hier niet over gewone verenigingen of koorknaapjes, maar over groepen die door geweld een gevaar vormen voor andere mensen.'

Bron/De Standaard

Chris Morel: 'Marie-Rose zou willen dat ik Bart De Wever help"

 

Morel. ‘Ik denk ook dat zij zou willen dat ik Bart De Wever help.' De vader van wijlen Marie-Rose over zijn leven en werken, en zijn late roeping als N-VA-lijstduwer. ‘Ik zou na de verkiezingen graag een woordje meespreken.'              

Chris Morel (67) is de vader van wijlen Marie-Rose Morel, die vorig jaar overleed. De opvallendste spreker op de begrafenis van zijn dochter was N-VA-voorzitter Bart De Wever, met wie ze zich na een lange politieke strijd op het einde van haar leven weer had verzoend. Vorig weekend raakte bekend dat vader Morel straks de Antwerpse N-VA-lijst zal duwen.

Na een carrière bij Alcatel die hem naar alle hoeken van de wereld voerde, landt hij daarmee op latere leeftijd alsnog in de gemeenteraad van zijn stad. Want hij staat niet op de lijst om de hoop te vergroten, zegt hij. ‘Als ik verkozen word, neem ik mijn mandaat op. Deze kans doet mij herleven. Ik voel mij op slag een stuk jonger, omdat ik nu ga doen wat ik 35 jaar geleden ook al gedaan heb.'

Zou u uzelf vandaag een Vlaams-nationalist noemen?

‘Laten we zeggen dat de economische realiteit van mij een Vlaams-nationalist heeft gemaakt. Ik heb deze week een paar keer gehoord dat de N-VA met mij een belgicist heeft binnengehaald, maar dat is natuurlijk cafépraat. Al klopt het wel dat ik vaak op stap been geweest met Albert, toen hij nog prins was en erevoorzitter van de Dienst voor Buitenlandse Handel. Als wij iets vroegen, dan deed die man dat. Hij heeft ons vaak geholpen om in het buitenland contracten binnen te halen. Dat heeft hier jarenlang jobs opgeleverd voor duizenden mensen.'

In 2004 bent u eens op reis geweest met een delegatie onder leiding van kroonprins Filip. Die vermeed u toen, omdat uw dochter erbij was om uw rolstoel te duwen en hij haar als Vlaams Belang-politica niet wilde ontmoeten.

‘Dat klopt. En sindsdien heb ik geen relatie meer met het hof. Ik verwijt Filip dat hij zich te veel laat sturen door zijn omgeving. Die man is ook niet zo intelligent als zijn vader. De vader heeft een betere kennis van de economie en van het Nederlands; hij luisterde beter, stelde betere vragen. Ik ben Albert nog steeds erkentelijk dat hij destijds vaak met ons meeging.'

Vindt u dat het koningshuis moet verdwijnen?

‘Men kan niet verwachten dat het koningshuis zichzelf opheft. Maar erfopvolging is uit den boze. Kennis en motivatie moeten altijd de motieven zijn om iemand een functie te geven. Dus vroeg of laat zal men dat in het parlement eens moeten uitpraten.'

(...)

Wat vond u ervan toen uw dochter in de politiek ging?

‘Toen ze in 2003 naar de N-VA ging, was dat voor mij een verrassing. Ze was pas afgestudeerd en had in een mum van tijd een succesvol evenementenbureau uit de grond gestampt. Ik wist niet dat ze in politiek geïnteresseerd was. Toen ze in 2004 naar het Vlaams Belang overstapte, heb ik haar gewaarschuwd dat ze veel shit over zich heen zou krijgen. Ik heb haar gevraagd of ze dat wel zou doen. Misschien had ik moeten zeggen: ‘Doe het niet!'. Ze heeft zich ook vergist. Ze dacht dat het zou lukken om die partij te fatsoeneren. Maar mijnheer Dewinter heeft zich ook vergist. Hij dacht dat Marie-Rose een poppemieke was dat hij kon bespelen.'

Dit is een deel uit een langer interview dat De Standaard had met Chris Morel. U vindt het volledige artikel in uw weekendkrant of hier in de e-krant. Chris Morel heeft het daarin ook over de tijd toen hij plaatselijk CVP-voorzitter was, over het islamdebat, zijn ambities in de Antwerpse politiek en het succes van Bart De Wever.

Bron/De Standaard

 

 

 

 

Terwijl de elite nu al  dagen over de vloer rolt voor de rechten van vreemdeling Fouad Belkacem, alias  Vader Imran (Aboe betekent vader) en niet te verwarren met vader Abraham vanwege een andere extreme sekte, worden er in ons land burgers en volksgenoten burgerlijk en politiek vermoord.

Dat mocht ikzelf enkele maanden geleden aan den lijve ondervinden en nu recent ook Frans Wymeersch van het Vlaams Belang. De burgerij en de intellectuele elite laat deze praktijk, door het gerecht toegepast op bevel van de politiek elite, onbenoemd. De pers heeft er zo mogelijk nog minder interesse voor.

Voor het uiten van een mening word je in dit land door de corrupte elite op burgerlijk en politiek vlak vermoord. Niet door je met een grote show een paar dagen in de gevangenis te smijten vol met broeders, neen, het ontnemen van burgerlijke en politieke rechten wordt op een geniepige en slinkse manier in alle stilte toegepast.

Terwijl topadvocaten (wie betaalt deze gasten?) zich uit de naad werken en daarbij hun broek tot aan de enkels afstropen om vreemdelingen alle rechten te geven die er in dit klote koninkrijk te rapen vallen, is er een sluipende moord op de burgerrechten van het eigen volk gaande.

Terwijl een gewone arbeider, zoals ikzelf, alle moeite heeft om een betaalbaar iemand voor zijn verdediging te vinden (omdat je normaal gestroopt wordt door die gilde van bloedzuigers) staan er voor een leegloper zonder voldoende en aanwijsbare finaciele middelen een paar topgieren van de advocatuur klaar. 

Terwijl de corrupte elite, met op kop de Minister van Justitie, een verkiezingsstunt in elkaar steekt met de hulp van het altijd dienstbare Openbaar Ministerie en rechters, zwijgt de  pers en zwijgen de politieke bedriegers over de burgerlijke moord op autochtonen en medeburgers die aan normale politiek doen.

Terwijl de burgerlijke elite een schaduwgevecht opvoert over  een door henzelf ingevoerde vreemdeling, is er een stille liquidatie van politieke activisten gaande. Gericht op zij die de invoer van vreemdelingen en de gevaren die daaraan verbonden zijn durven benoemen.

 Gangsters met ellenlange strafregisters behouden alle burgerlijke en politieke rechten bij een veroordeling. Een waanzinnige mafketel zoals Belkacem, die kort geleden nog veroordeeld werd tot twee jaar celstraf, blijft alle burgerlijke en politieke rechten behouden.

De burgerij wil haar speeltje dan ook rustig laten doorgroeien tot een politiek instrument, dat ze later tegen de hoogste bieder kan gebruiken om moslimstemmen te ronselen.

Of denkt er iemand dat Turtelboom en de rest van de elite echt bezwaren heeft tegen islamieten of vreemdelingen? De partij - waar zij de erfgenaam van is - heeft die zelf naar hier gehaald, om niet het amalgaam van partijen te vergeten die deze vreemdelingen alle rechten hebben gegeven.

Wat een verschil met de rechten van de eigen bevolking. Wij worden al jaren monddood gemaakt. Terwijl wij financieel uitgezogen worden door de economische elite, worden we op burgerlijk en politiek vlak geketend door de maffia van de particratie.

Aan het eigen onderdrukte volk maakt de intellectuele elite geen woord vuil. Integendeel, veel intellectuelen en kunstenaars, en dat samen met de burgerlijke slaven van de pers, juichen de beknotting van vrijheid van mening(suiting) toe.

Zolang  het maar niet de vrijheid van meningsuiting van hun troetelkinderen betreft - de mening van vreemdelingen - en natuurlijk het recht om hun 'eigen' mening te uiten. De gastarbeider en hun belangen, dat is waar de liberale meute zich om bekommert.

Niet het ontnemen van burgerrechten voor minieme tenlastelegging en in elkaar gestoken vonnissen is hun zorg. Het zooitje nepdemocraten en azijnpissers van het establishment. Altijd bereid om voor vreemdelingen het eigen volk te verraden.

De kameraden van Gouden Dageraad willen vreemdelingen die misbruik maken van hospitalen en ziekenzorg uit de medische faciliteiten zetten. Als je zelf meerdere keren in de spoedafdeling van een hospitaal bent terechtgekomen in dit land, dan weet je waar het over gaat. Er zijn welzeker vreemdelingen die daar de wachtzaal bevolken. Voor een splinter in hun dikke teen. En ondertussen kan je met gebroken ribben vier uur wachten tot je aan de beurt bent. En neen, dit is niet uit mijn dikke teen gezogen. Is dat dan geen misbruik? Heb dan ook begrip voor zij die het niet meer kunnen aanzien.

Zeker als de medische zorg precair is geworden door de vraatzucht van de economische en finaciële elite, zoals in Griekenland. Mede ook door de massale invoer van vreemdelingen, zoals ook hier het geval is.

Maar als ik mocht kiezen, dan zou ik eerst die schobbejakken aanpakken die in de advocatuur en magistratuur het eigen volk bespuwen, terwijl ze hun zakken volproppen.

En dat kan zonder geweld.

Door bijvoorbeeld te verbieden dat ze verder eenmansvenootschappen oprichten. En op die manier kunnen we hun privileges en hun onbelaste winst aantasten. Eens kijken of ze dan nog zo regimetrouw blijven.

En mochten ze rebelleren, dan pakken we toch gewoon hun burgerrechten af?

Daar ligt  geen mens van wakker, toch?

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet wil juridische actie ondernemen tegen wat zij en - met haar - de elite "radicale" organisaties noemen. Dat willen ze doen om moslimextremisten, zoals de gekken van Sharia4Belgium, aan banden te leggen, zo luidt de officiële uitleg. Maar wie dat gelooft, is wel heel naïef.

Hoe is het mogelijk dat een organisatie die maar enkele leden telt zo prominent in de schijnwerpers wordt geplaatst door de media en de politieke elite? De media zijn, zoals we weten, de trompet of megafoon waarmee elites hun politiek aan de bevolking willen opdringen. En met de uitzonderingsmaatregelen die de Belgische politieke elite in de nabije toekomst in opdracht van buitenlandse machthebbers - de EU en haar instellingen - zal moeten nemen, is het dan ook niet vreemd dat ze eerst elke oppositie daartegen wil uitschakelen.

Zij die willen protesteren tegen de "sixpack"-politiek van de EU, waarin besparingen op loon en uitkeringen, maar ook nieuwe, "groene" belastingen een belangrijke rol zullen spelen, moeten buitenspel worden gezet. En wat is dan handiger (en repressiever) dan de juridische uitschakeling van een politieke tegenstander? De oppositie criminaliseren is iets wat we kennen van dictatoriale staatsvormen zoals het communisme. En de EU is in vorm en wezen een communistische politieke organisatie, waarin het leninisme van de "nieuwe economische politiek" door dat van de "nieuwe op (continentale) machtsblokken gerichte politiek" is vervangen. Daarom wordt net zoals bij het leninisme de vrije wilde markt opnieuw aangewakkerd, met superrijken en super-armen als gevolg. "Leninisme" in een ultra-liberale uitvoering.

Als u denkt dat ik overdrijf: in een vraaggesprek op tv met Peter Mertens, voorzitter van de (communistische) PVDA, en Johan Van Overtveldt, aanhanger van het EU-liberalisme, sloofden beide heren zich uit om als trouwste aanhanger van de EU naar voren te komen. Tegen de EU zijn, zo beweerde de extreme liberaal unisono met de extreme marxist, leidt tot nationalisme. En zoiets moest te allen tijde bestreden worden. Niet voor niks is ook Europese Commissie-voorzitter José Manuel Barroso een ex-marxist. En dus worden de vijandbeelden van de elite aangepast aan de doelstellingen van de EU. De termen "vijand van de vooruitgang" of "vijand van de democratie" zijn dan nooit veraf.

In een tijd waarin simplisme het handelsmerk van onze elite is, worden politieke tegenstanders "radicalen" genoemd. Alleen: wat is radicalisme? Valt het liberalisme dat tot de financiële crisis heeft geleid onder de noemer radicaal? Volgens de burgerij niet. Nochtans moeten er volgens diezelfde burgerij radicale maatregelen worden genomen om het systeem te redden. Radicale maatregelen? Genomen door de radicalen van het liberalisme en het kapitalisme? Wil Milquet als woordvoerder van de burgerij dan haar spitsbroeders in de banksector en het financiële establishment vervolgen? Goed gek, die dat denkt.

Neen, de "radicalen" zijn voor creaturen als Milquet al degenen die zich willen verzetten tegen de "bankroof van de eeuw" en tegen de vernietiging van ons sociale model. En omdat je met azijn geen vliegen kunt vangen en dus geen wetten tegen radicalen door de strot van de bevolking kunt jagen – wetten die die bevolking haar eigen vrijheid ontnemen om tegen het establishment in te gaan – moet er een afschuwelijk monster worden gecreëerd. En dat monster is het "islamradicalisme". En omdat het niet bestond, heeft de elite er een uit de grond gestampt: Sharia4Belgium. Met behulp van ingevoerde migranten, ingevoerd door dezelfde elite die nu zegt er tegen te zullen optreden.

Eerst werden de vreemde stoottroepen van het regime gebruikt om zwijgwetten in te voeren, zodat de blanke autochtonen de mond werd gesnoerd. En nu dient dat gastarbeidersleger als alibi om wetten tegen opposanten van het regime voor te bereiden, die veel verder gaan dan de zwijgwetten van vandaag. Wij hebben steeds beweerd dat de ingevoerde vreemdelingen tegen het eigen volk zullen worden ingezet.

In een eerste fase speelde die inzet zich af op de arbeids- en de woningmarkt. In een volgende fase zullen de migranten ingezet worden als alibi om het eigen volk de transitie naar een multiculturele Europese superstaat op te dringen. Voor die vreemdelingen maakt het niks uit of zij in de EU wonen dan wel in een eigen staat. Voor hen is staats- of volksverbondenheid ongunstig om meer macht te verwerven in een samenleving.

Voor de liberale elite zijn nationale staat en volksverbondenheid dan weer een sta-in-de-weg voor de vorming van een supranationale Europese staat: de EU. Dus gebruikt de elite een paar aan lagerwal geraakte, diep in de marginaliteit levende vreemdelingen om het eigen volk in het gareel te houden, terwijl die transformatie aan de gang is. En zo zal de wet tegen "radicaliteit" en tegen "radicalen" een wet tegen de voorstanders van volkssoevereiniteit worden. De geschiedenis zal het bewijzen.

En zij die nu juichen dat enkele islamradicalen een hak wordt gezet, zullen morgen beseffen: het was niet om hen te doen, maar om diegenen die zich verzetten tegen de verdere transformatie van land en volk naar plutocratie en transnationale superstaat.

Beschrijving: http://1.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2012/05/04/belga-picture-33929577.jpg.c185.122.jpg

Minister van Binnenlandse Zaken Joelle Milquet wil als trouwe knecht van het systeem juridische actie voeren tegen wat zij en met haar de elite "radicale" organisaties noemen. Dat wil de elite doen om moslimextremisten zoals de gekken van Sharia4Belgium aan banden te leggen is de officiële uitleg. Maar wie dat gelooft, is wel heel naïef.

Hoe is het mogelijk dat een organisatie die maar enkele leden telt zo prominent in de schijnwerpers wordt geplaatst door de media en de elite van de politiek? De media zijn, zoals we weten, de trompet en megafoon van de politiek die de elite wil opdringen aan de bevolking. En met de uitzonderingsmaatregelen die onze elite in opdracht van buitenlandse machthebbers uit de EU aan de bevolking in de nabije toekomst wil opleggen is het niet vreemd dat deze eerst elke oppositie daartegen wil uitschakelen.

Zij die willen protesteren tegen de sixpack-politiek van de EU, waarin besparingen op loon en uitkeringen een belangrijke rol zullen spelen, net zoals nieuwe, zogenaamd groene belastingen, moeten buitenspel worden gezet. En wat is dan handiger (en repressiever) dan de juridische uitschakeling van je politieke tegenstander? De oppositie criminaliseren is iets wat we kennen van dictatoriale staatsvormen zoals het communisme.

En de EU is in vorm en wezen een communistische organisatie waarin het leninisme van de "nieuwe economische politiek" door dat van de "nieuwe op (continentale) machtsblokken gerichte politiek" werd vervangen. Daarom wordt net zoals bij het leninisme de vrije wilde markt opnieuw aangewakkerd, met superrijken en super-armen als gevolg. Maoïstisch leninisme in een ultra-liberale uitvoering.

En als u denkt dat ik overdrijf: in een vraaggesprek op tv tussen Peter Mertens van de PVDA en Johan Van Overtveldt, aanhanger van het extreme liberalisme, sloofden beide heren zich uit om als trouwste aanhanger van de EU naar voor te komen. Tegen de EU zijn, zo beweerde de extreme liberaal unisono met de extreme marxist, leidt tot nationalisme. En zoiets moest te allen tijde bestreden worden.

Niet voor niks is commissievoorzitter Manuel Barosso een ex-marxist. En dus worden ook de vijandbeelden van de elite aangepast aan de doelstellingen van het EU-kapitalistisch communisme. En dan zijn de termen "vijand van de vooruitgang" of "vijand van de democratie" nooit ver af.

En nu simplisme een handelsmerk van onze elite is, worden politieke tegenstanders "radicalen" genoemd. Alleen: wat is radicalisme?

Valt het liberalisme dat tot de financiële crisis heeft geleid onder de noemer radicaal? Volgens de burgerij niet. Nochtans moeten er volgens diezelfde burgerij radicale maatregelen worden genomen om het systeem te redden. Radicale maatregelen? Genomen door radicalen van het liberalisme en het kapitalisme. Wil Milquet als woordvoerder van de burgerij dan haar spitsbroeders in de banksector en het financiële establishment vervolgen? Goed gek, die dat denkt.

Neen, de radicalen zijn voor creaturen als Milquet al degenen die zich willen verzetten tegen de “bankroof van de eeuw” en tegen de vernietiging van ons sociale model. En omdat je met azijn geen vliegen kunt vangen en dus geen wetten tegen radicalen door de strot van de bevolking kunt jagen – wetten die die bevolking haar eigen vrijheid ontnemen om tegen het establishment in te gaan – moet er een afschuwelijk monster worden gecreëerd. En dat monster is het “islamradicalisme”. En omdat het niet bestond, heeft de elite er een uit de grond gestampt: Sharia4Belgium. Met behulp van ingevoerde migranten, ingevoerd door dezelfde elite die nu zegt er tegen te zullen optreden.

Eerst werden die vreemde stoottroepen van het regime gebruikt om zwijgwetten in te voeren zodat de blanke autochtoon de mond werd gesnoerd. En nu dient dat gastarbeidersleger als alibi om wetten tegen opposanten van het regime voor te bereiden die veel verder gaan dan de zwijgwetten van nu. Wij hebben steeds beweerd dat de ingevoerde vreemdelingen tegen het eigen volk zullen worden ingezet.

In een eerste fase speelde deze inzet zich af op de arbeids- en woonmarkt. In een volgende fase zullen de migranten ingezet worden als alibi om het eigen volk de transitie naar een multiculturele EU-superstaat op te dringen. Voor die vreemdelingen maakt het niks uit of zij in de EU wonen of in een eigen staat. Voor hen is staats- en volksverbondenheid negatief om meer macht te verwerven in de samenleving. Omdat iedereen nu wel beseft dat inburgering en aanpassing niet werkt.

En voor de liberale elite zijn nationale staat en volksverbondenheid een sta-in-de-weg voor de vorming van de supranationale staat die de EU is. Dus gebruikt de elite een paar aan lagerwal geraakte en diep in de marginaliteit levende vreemdelingen om het eigen volk in het gareel te houden, terwijl die transformatie aan de gang is. En zo zal de wet tegen zogenaamde radicaliteit en radicalen een wet tegen de voorstanders van volkssoevereiniteit worden. De geschiedenis zal het bewijzen.

En zij die nu juichen dat de islamradicalen een hak wordt gezet, zullen morgen beseffen: het was niet om hen te doen, maar om diegenen die zich verzetten tegen de verdere transformatie van land en volk naar plutocratie en transnationale superstaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals het N-SA reeds bij meerdere gelegenheden heeft geopperd is het de bedoeling van Vlaams Belang kopstuk Filip Dewinter om de nationale politiek in te ruilen voor een Europese carrière. Daar wil Dewinter bij de vorming van Europese partijen, die vroeg of laat in de gehele unie zullen kunnen opkomen, aan het hoofd staan van een Europese anti-islampartij.

Als jonge militanten zich de vraag stellen waarom Dewinter niet bereid is om een programma op te stellen dat een economisch en solidaristisch antwoord biedt op de huidige crisis, dan moet daar de oorzaak worden gezocht: in het carrièrisme van een man.

Zij die de krachten binnen de partij willen bundelen om toch tot een economisch en solidaristisch programma te komen, weten dus wie zij als obstakel voor zich hebben. De man die van een Vlaamsnationale partij een partij van de godsdienstoorlog heeft gemaakt.

En dat alles met maar een doel voor ogen: de carrière zo lang mogelijk rekken om daarna de troon door te geven aan zijn dochter of aan een Barbiepop (manipuleerbare marionet) zoals Anke. Die op haar beurt uitgedost als  haremdanseresen de leegte van het VB-programma moet verbergen. 

Als u als nationaalrevolutionair niet verder als figurant in deze klucht wil meespelen is er goed nieuws: wij organiseren de weerstand.

Een nationaaldemocratische beweging in opbouw.

Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief.

 

Bron/Reuters

De NAVO, bijgestaan door de stoottroepen van de Belgische politieke praatbrigade, heeft grote delen van Libië platgebombardeerd.

De reden voor deze hoogst humane moordpartij (want met precisie uitgevoerd) lag in het feit dat de familie Kadhafi de mensenrechten aan het schenden was.

Dat dit ook zo was, is nu in hoofde van Saïf al-Islam, een van de zonen van Kadhafi, bewezen.

Hij had geen vergunning voor het houden van KAMELEN aangevraagd.

Elke reden is goed voor de oorlogsindustrie.

 


 

Kadhafi, wordt in zijn thuisland niet aangeklaagd voor misdaden tegen de menselijkheid. Integendeel zelfs, de enige klachten die hij aan zijn been krijgt zijn futiliteiten zoals het niet hebben van een vergunning voor zijn kamelen.               

Saif al-Islam kan niet voor moord vervolgd worden omdat Libië niet over de bewijzen zou beschikken. Ze zijn er wel naar op zoek, maar daar blijft het voorlopig bij. Wat er juridisch met hem moet gebeuren, is nog een groot vraagteken. Het Internationaal Strafhof in Den Haag wil hem uitgeleverd zien. Er loopt daarom ook een arrestatiebevel tegen Saif.

Libië is echter niet bereid om de zoon van de ex-dictator uit te leveren, want 'ze zijn door de chaos in hun land niet in staat om een ingewikkelde rechtszaak te voeren', zegt Reed Brody van Human Rights Watch.

'Saif wordt hardhandig aangepakt'

Ook Amnesty International wil dat Saif al -Islam onmiddellijk uitgeleverd wordt aan Den Haag. De zaak wordt zelfs nog ingewikkelder omdat Saif niet in de Libische hoofdstad Tripoli vastgehouden wordt. En de militanten in Zintan, de bergstreek waar hij sinds zijn arrestatie zit, weigeren hem over te leveren aan Tripoli.

De advocaten van de zoon van de ex-dictator waarschuwen ondertussen voor het lot van hun cliënt. Volgens hen wordt Saif hardhandig aangepakt in de cel. 'Het zou een bespotting van de toekomst van een vrije Libische staat zijn als Saif hetzelfde lot zou ondergaan als zijn vader', adlus de advocaten.

Bron: De Standaard

 

 

Bron: Bart Dewaele

Al enkele weken voeren een paar uitgeprocedeerde asielzoekers een hongerstaking. Om het dramatische effect van de afpersingsactie die deze hongerstaking is - men wil de staat dwingen om verblijfspapieren uit te reiken - te verhogen hebben collaborateurs met medische achtergrond de mond van een van de hongerstakers toegenaaid.

Een gruweldaad gepleegd door de  linkse handlangers van de PVDA, die de afpersers ondersteunt, maar zo tegelijkertijd overduidelijk aantoont dat zij de praktijk van leninistische, stalinistische of maoïstische gruweldaden (om toch maar hun zin te krijgen) nog lang niet verleerd heeft. Als die partij (die nu door de media als een respectabele linkse partij aan de bevolking wordt voorgeschoteld) ooit macht krijgt, dan zullen de arbeiders die niet gediend zijn met haar communisme zien hoe hun  mond net als die van de hongerstaker zal worden toegenaaid.

De rector van de VUB en de hele zwik van liberale voorstanders van massa-immigratie gebruiken alle middelen om ons volk uit te verkopen aan vreemde indringers. Hulp bij doodslag is maar één voorbeeld van hoever het criminele illegalencircus gaat.

Wij van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief en de Nationaaldemocratische Partij eisen dan ook  dat diegenen die hulp verlenen aan dergelijke afpersingspraktijken in beschuldiging worden gesteld voor het niet verlenen van hulp aan mensen in nood, omdat ze weigeren ze direct uit hun lokalen te zetten en naar een opvangcentrum met medische faciliteiten te transporteren. Aanzetting tot zelfmoord. Verminking. Terbeschikkingstelling van lokalen om misdrijven te plegen. Kortom, mochten wij de procureur leveren dan zou dit smerig spektakel vlug gedaan zijn en zouden de schuldigen gestraft worden. En de illegalen naar hun land verkast, waar ze thuishoren, dan kunnen ze daar van hun oren gaan maken.

 

 

 

Page 9 of 12

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter