Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Eddy Hermy

Thursday13 December 2018

Eddy Hermy

Eddy Hermy

 

 

De krokodillentranen van het vreemdelingenfascisme zijn werkelijk ontroerend, altijd dikke snot en kwijl als er een 'verontwaardigingssessie' wordt gehouden- zoals bij Orwels 1984 het geval was als de overheid weer eens een 'liefde is haat' sessie organiseerde. De kudde brulde dan om het hardst hoe verontwaardigd ze wel niet waren , de morele Big Brother keek mee en zag dat het goed was.

Nu de pro-immigratiekwibussen vanwege het terrorisme dat door hun lievelingen op hier wonende mensen wordt gepleegd tijdelijk geen poot heeft om op te staan. En zelf de burgerlijke partijen straffe maatregelen voorstellen dat dit geweld tegen moet gaan. Nu stort het multicul-volkje een huilbui en laten ze hun haat los tegen het gewone eigen volk - dat eigen volk dat op haar eigen manier ( omdat de elite hen geen andere stem geeft in media en politiek) te lijf . Omdat het eigen volk zijn woede en frustratie uit op sociale media.

Dat is onze pseudo-intellectuele kleinburgerij op haar best.

Jankend - en repressie eisend klootjesvolk van de richel , dat zijn dezelfde 'verstandige' en morele vingertjesopstekers die de repressie die Erdogan in Turkije tegen mensen die hun recht op vrije mening beknotten als 'dictatoriaal' afschilderen. Hypocrisie is de levensader van de kleinburgerij, die kan met de waarheid niet om, dan stuikt hun droomwereldje van verdraagzaamheid als een pudding in elkaar. De blubber pudding die multicultuur heet.

Maar zelf is onze pers , zijn onze politici , geen klote-haar beter als het er om gaat het gewone volk ( en de volkstermen waarin het zich uit ) de mond
te snoeren.

Kleine volkje van neoliberaal links dat het eigen volk diep haat, maar dat handig verbergt achter een rookscherm van antiracisme en anti-discriminatie gejank.

De verdraagzaamheid van dat soort volk ( pers en politici inbegrepen ) beperkt zich tot het braaf jaknikken door het volk, maar O wee als dat volk mort, dan toont dat progressief volkje haar lelijke snuit , verwrongen door haat eisen ze dan 'maatregelen'

Wat een zielige bende.

 

 

Er loopt al sinds vorig jaar een klacht van Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, tegen de Vlaamse Verdedigings Liga, op wier Facebookpagina tal van mensen grove racistische commentaren spuien over de verongelukte 15-jarige Genkse jongen Ramzi Kaddouri.

'Er zijn nog nooit zoveel en zo’n extreme digitale haatboodschappen verspreid als de laatste maanden', zegt Bram Seberechts van Unia. 'Alle remmen lijken los. Hallucinant en uiterst verwerpelijk. Maar positief is dat er nu ook voor het eerst een golf van verontwaardiging uit de bevolking komt over die grove racistische commentaren. Dat is hoopvol, want een veroordeling door de samenleving is een veel krachtiger signaal dan de veroordeling door een rechter. Bron: De Standaard

 

Vanaf morgen marcheren  weer duizenden van onze ‘moderne’ en ‘progressieve’  jongeren naar  Rock Werchter  de jaarlijkse tocht der lemmingen kan blijkbaar velen begeesteren.

En de linkse en links-liberale  rommelblaadjes zoals Humo lopen dan graag voorop in de fanfare. Om te tonen hoe progressief en breeddenkend ze wel niet zijn. Met hun links-liberale toeters en bellen rinkelen ze om ter hardst  ( tegen betaling  welteverstaan)  om zo dit feest van het non-conformisme te beleven. Maar is het spektakel wel  zo non-conformistisch als het lijkt .

Daarvoor moeten we even kijken wie er  daar achter de schermen de poppetjes laat dansen ( en zo het consumentenvolkje  bij de neus neemt)) . Je hebt natuurlijk het Belgische uithangbord  van het gebeuren , miljonair Herman Schuermans.  Maar die verkocht zijn festival jaren terug aan Live Nation een Amerikaans multinationaal bedrijf  dat daar onder de naam IHeartMedia  opereert. Schuermans is nu CEO  van de Belgische tak van dat bedrijf .  Algemeen wordt  in de branche van festivalorganisatoren erkend, dat de overname door Live Nation van Rock Werchter ,de prijzen van de tickets voor festivals  fors naar boven heeft geduwd de laatste jaren.  Dat is te wijten aan het feit dat IHeartMedia  veel artiesten onder contract heeft en dat andere concertorganisatoren  steeds meer langs Schuermans en Live Nation moeten passeren om die artiesten te kunnen boeken, en dat dat bedrijf aan koppelverkoop doet ( een minder bekende groep naast een bekende  groep laten optreden-wat de kosten doet stijgen)  wat  eigenlijk het gevolg van monopolyvorming in  die branche is.

Tot daar is het allemaal nog normaal  te noemen, niks bijzonders  aan de hand voor onze neoliberale en linkse festivalgangers ( normaal in de huidige neoliberale context welteverstaan, waar mensen consum-mensen zijn)

Maar waar het  echt grappig wordt ,dat is dat IHeartMedia  ( het moederbedrijf  van Live Media) in feite een uiterst rechts-conservatief ( hier in Europa zou men het  extreemrechts noemen) Amerikaans mediabedrijf  is. Mediabedrijf  dat in de U.S.A  850 radiozenders bezit ( met maar 200 werknemers die alles vanuit een centraal punt uitzenden waardoor het  bedrijf miljarden winst maakt)

Nog grappiger wordt het wanneer je weet dat die zender bijvoorbeeld spots tegen de oorlog in Irak weigerde uit te zenden,  zij waren aanhangers van Busch en de interventie in Irak. Ook toen de leadzangeres  van de  in de States enorm bekende groep  ‘Dixie Chiks’ kritiek op Busch gaf in het openbaar hun songs  door de zender  uit de  programmatie werden geweerd.

Zo als je ziet, een heel progressieven club  daar bij Live Nation,  waar Humo en al die andere linkse zakkenwassers in ons land zich de broek voor afsteken om er toch maar bij te horen. Liefst in de Vip rooms ,zoals het bij kaviaarlinks past. Al onze media maken al dagen en weken gratis reclame voor dit festival en dit bedrijft. Ook de linkse staatzender VRT ( anders altijd het progressieve geweten van de natie )

De klucht van het gebeuren komt  eigenlijk hierop neer :  dat duizenden jongeren van bij ons, voorafgegaan door  de liberale en linkse media die elke gelegenheid aangrijpen om  presidentskandidaat  Trump als een fascistoïde mafketel , en een racist van het zuiverste gehalte   afschilderen - door naar het festival te gaan zo bijdragen  aan de presidentsverkiezingen van Donald Trump.

Hoe dat zo komt:

Omdat een deel van de winst dat dit progressieve festival genereert - naar Amerika  gaat ,naar de moederholding IHeartMedia waar Live Nation  en dus Rock Werchter deel van uitmaakt. Waarna IHeartMedia  op haar 850 radiozenders in de VS  reclame voor Trump  en de Republikeinen maakt.

Kort door de bocht - en samengevat -kunnen we dus stellen:  dat alle media  in dit land -en duizenden progressieve jongeren, jongeren die anders kakken op rechts ( laat staan op extreemrechts) en  natuurlijk op Trump – door hun deelname aan het gebeuren op Rock Werchter  financieel  aan de campagne van Trump -om de volgende Amerikaanse president te worden meebetalen. Is dat niet leuk.

Wat is het neoliberalisme toch fijn, dat je de linkse en progressieve massa  zover kan krijgen dat ze hun  tegenstanders financieren.  Wat is deze generatie mondig , slim, en modern.

Wij vinden het alvast een goede zaak, liever Trump dan die joodse Roadham ( Clinton)  aan de macht helpen.

Dank u festivalgangers , Amerika loves you, Amerika first. 

Dus als je de komende dagen verzuipt in de modder van Werchter, je doet het voor de goede zaak, voor Trump en de Amerikaanse conservatieven.  We love you gays en girls.

 

De Britten hebben hun onafhankelijkheid terug , maar ons anti-patriottisch establishment volhard in haar verraad aan onze soevereiniteit. En zelfs wanneer het opgeven van soevereiniteit als stap naar een onafhankelijk Vlaanderen door Vlaams-nationalisten wordt gezien ( zoals Wales dat ziet wanneer ze zich voor de Unie uitspreekt maar uit het Brits verband wil treden) dan is dat een verkeerd begrepen soevereiniteit die zij aanhangen.

De Unie zal het separatisme in sommige 'onwillige' nationale natiestaten nu zeker nog meer aanwakkeren,dit om alsnog die natiestaten te verzwakken ,en als waarschuwing aan die natiestaten vooral in de Unie te blijven of interne splitsing te ondergaan. Maar voor de regio's die daarop ingaan brengt dat geen onafhankelijkheid met zich-zoals De Wever beweert- maar betekend dit te worden opgeslokt in een superstaat.

En we mogen ons niet laten vangen, wanneer de pro- E.U elite nu zegt : dat ze niet uit zijn op het vormen van een superstaat, dat ze het signaal uit Engeland begrepen hebben. Dat is maar een tactische terugtocht om nadien snel stappen te kunnen zetten naar die superstaat ( zeker nu Engeland geen interne obstructie meer kan voeren binnen de Unie) zullen Duitsland en Frankrijk hun macht binnen de Unie willen consolideren en uitbreiden.

We hopen dat het E.U establishment niet de fout begaat om Groot-Brittannië nu sancties of overdreven invoerrechten op te gaan leggen. Dat zou onze Belgische economie geen goed doen, ( onze vierde handelspartner) maar het zou ons ( wat nog belangrijker is dan al het andere) ook militair enorm verzwakken. Dit omdat we zo de atoomparaplu van de Britten zullen moeten vervangen door een Duits atoomwapen op termijn. En wie wil dat in Europa.

Want als we alleen van Frankrijk afhangen om Europa van een invasie ( bijvoorbeeld vanuit China via Rusland) af te houden ,dan zullen we er bekaaid afkomen.

Daarom moeten we onze eigen verraderselite terugfluiten en geen sancties tegen de Britten door hen toelaten. We moeten dat doen, wat we al altijd hadden moeten doen, een economische Europese ruimte scheppen waar nationale soevereiniteit boven commercie staat. Een eigen munt waarbij voor België liefst een eenheidsmunt met onze natuurlijke volksgenoten uit Nederland en Luxenburg ( Benelux-landen).

En wat wij niet begrijpen ,dat is waarom de meeste linkse partijen ( nieuw-linkse partijen zoals Podemos buiten beschouwing gelaten) nog steeds de huidige Unie blijven verdedigen, terwijl ze zich tegelijkertijd verzetten tegen de nieuwe handelsakkoorden met de Verenigde Staten van Amerika. Goed wetende dat deze handelsakkoorden in feite een uitbreiden is van de Europese Unie naar een Trans-Atlantische Unie, een westers soort staatsblok tegen Rusland en China.

Daarom is het goed dat de Britten vandaag hun soevereiniteit hebben teruggevorderd van de machtselites ,en dat er een deel van het establishment in Engeland ( maar ook elders) terug naar een nationale democratie evolueert.

De volgende stap moet zijn, een halt toe te roepen aan de massa-immigratie die de Europese Unie voor ogen staat, want volks-soevereiniteit vereist het bestaan van een zo homogeen mogelijke bevolking. anders heb je geen democratische soevereiniteit maar kan je alleen evolueren naar een super-staatstructuur met een Multi-etnische bovenbouw geleidt door een internationale bureaucratie. Een wereldstaat.

Uit de unie treden is een eerste revolutionaire stap, de volgende stap moet een invasiestop van vreemdelingenpopulaties inhouden. Alleen dan worden we weer baas in eigen land. We moeten als nationaalrevolutionairen dan ook allianties met de dissidente leden van de elite vormen. Een patriottisch front, zonder dat we nalaten om zelf een drukkingsmiddel achter de hand te houden, een patriottische soevereinistische partij en beweging met als doel de nationale revolutie dichterbij te brengen en zo de burgerij onder druk te houden.

De Alliantie voor Vrede en Vrijheid (AFP) kan zo een instrument zijn, doordat ze de coördinatie zou kunnen verzorgen tussen nationale groepen die datzelfde doel nastreven.

De Brexit is maar een eerste (belangrijke) stap, wij moeten de volgende voorbereiden. Daarom, sluit je aan.

 

Zaterdag 16 april manifestatie aan de gevangenis van Brugge.

 

 

 

 

Zoals iedereen weet zitten er in de gevangenis van Brugge een 20 tal terroristen (waaronder het monster Salah Abdeslam) opgesloten.

 

De terroristische moordenaars zitten daar op hun gemak en in grote luxe (inbegrepen bezoek van familie ) terwijl hun slachtoffers ofwel begraven zijn - ofwel voor hun verder leven met lichamelijke of geestelijke letsels kampen. Hun levens zijn verwoest, de terroristen leven in comfort.

 

Volgens de terroristen voeren zij een legitieme oorlog tegen ongelovigen, tegen het Westen en tegen ons land. Maar in een oorlog bestaat standrecht iets wat deze oorlogsmisdadigers veelvuldig (op een gruwelijke manier) toepassen op hun tegenstanders.

 

Maar de terroristen weten dat ze hier in een zwakke maatschappij leven – waarin ze ondanks de door hen gepleegde gruweldaden het er toch -levend in luxe -vanaf kunnen brengen als ze gepakt worden.

 

Ze weten ook dat de topadvocaten die ze inhuren er alles aan zullen doen om de straffen zo minimaal mogelijk te houden, kunnen ze na een paar jaar weer lustig vrij rondlopen en opscheppen in de moskee van hoe stom wij ‘kafirs’ zijn.

 

Wij vinden echter dat er geen clementie mag gegeven worden aan deze moordenaars , moordenaars die tegen ons oorlog voeren. Dit gaat niet over moord in een familiale context of enig andere verschoonbare omstandigheid, dit gaat over bewust zoveel mogelijk mensen kapotmaken en verminken ( kijk naar de gebruikte wapens waaronder splinterbommen).

 

Wij eisen daarom dat de doodstraf voor terroristische moorden wordt ingevoerd en dat de gedetineerde terroristen naar militaire gevangenissen worden overgebracht en door militaire rechtbanken worden gevonnist. Hier moet militair oorlogsrecht gelden.

 

De doodstraf moet aan het arsenaal van straffen worden toegevoegd en indien uitgesproken, ook worden uitgevoerd.

 

Wij eisen van de regering dat er dienaangaande wettelijke initiatieven worden genomen. Dit kan voor ons deel uitmaken van straffen die gelden terwijl de staat van beleg ( ook daar moet een beslissing over worden genomen- hoe men dat wettelijk regelt) loopt. In elk geval moeten de huidige misdaden retroactief worden bestraft zo dat nieuw straffen ook voor de huidige moordenaars gelden.

 

Men zal aanvoeren dat de rechten van de mens dergelijke ‘onmenselijke’ straffen niet toelaten, dat we in een ‘verlicht’ tijdperk leven waar men begrip voor de plegers van dergelijke monsterlijke daden moet hebben.

 

Maar dat geldt ons inziens voor vredestijd, niet voor oorlogstijd, en vermits de daders van terroristisch aanslagen zelf beweren in oorlog met ons te zijn kan er toch geen twijfel bestaan dat het om oorlogsdaden gaat die ze hebben gepleegd.

 

Maar vermits er geen oorlogsverklaring is en de oorlogsvoerders (terroristen) geen staat vertegenwoordigen ( het kalifaat bestaat juridisch niet) gaat het hier eerder om oorlogsmisdaden.

 

De doodstraf eisen en toepassen is dan ook een legitiem verweermiddel vanwege de aangevallen staten en volkeren.

 

Daarnaast eisen wij dat alle familieleden van terechtgestelde terroristen ( als het om ingeweken daders tot in de 3é graad gaat) naar hun land van herkomst worden gerepatrieerd met inbeslagname van al hun bezittingen en goederen, zowel roerende als onroerende. Dit om als afschrikkingsmiddel voor andere terroristen te dienen, dat zal meer helpen dan om het even welk ‘de-radicaliseringsprogramma’

 

Bent u het met ons eens: kom dan zaterdag 16 april naar onze demo in Brugge. Begin : 11 uur (AM) tot 12 uur (AM)

 

Adres: Legeweg 200 Brugge

 

 

 

 

Verdienen deze beesten niet meer dan de 'symbolische' doodstraf ?

 

 

Vlaams Belang wil 'symbolische'  doodstraf invoeren, ze kunnen misschien ook 'symbolisch' de Vlaamse Staat uitroepen dat zal een pak vlugger gaan dan de echte Vlaamse staat realiseren -en volgens Dewinter is een symbolische daad stellen gelijk aan een 'echte' daad stellen, dus doen gasten. België zal direct ‘gebarsten’ zijn met zoveel symbolische daadkracht kan het niet mislukken. Of - wat dacht je van het idee om een 'symbolische' migratiestop in te voeren, ( wat de partij in feite doet, want ze pleit voor beperkte immigratie). Maar beter nog is om een symbolische islam in te voeren, een Vlaams Belang-islam, met Ayaan Hirsi Ali  als opper-imam, geflankeerd door Wilders in de functie van 'Indonesische kibboetsiem ' (Wilders is een halve Indonesiër)  Of pleiten voor een symbolisch verbod op ritueel slachten ( ook iets wat het VB nu al doet-omwille van het feit dat de partij joods ritueel slachten niet aan banden wil –durft- leggen)

Ja, symbolen zijn een mooi instrument om iedereen ermee te kunnen belazeren, jarenlange specialiteit van Dewinter en het Vlaams Belang..

Multicul-leraar De Roover wordt N-VA-fractievoorzitter in Belgisch parlement. België “barst” ... van het lachen.

“Vlaams-nationalisme is een onderbroek, de rest van het ensemble mag je zelf kiezen. Die onderbroek heb je nodig, anders loop je er nogal onnozel bij, maar iedereen mag een ander pakje dragen.”

Peter De Roover, in De Standaard (29 januari 2012)


Peter De Ro(o)ver, ex-“Doorbraak-flamingant”, heeft beslist welk pakje hij voortaan boven zijn onderbroek zal dragen, dit om de kak te verbergen die aan zijn “Belgique à papa”-slip hangt. Aanhanger van de republiek, maar bedoeld wordt hier de “republiek der  kameraden”, vermits ze zichzelf (net zoals de socialisten decennialang hebben gedaan) kwistig van postjes voorzien.

Het is het soort mensen dat altijd “Belgiekske, niekske” roept maar ondertussen wel de “eerste burger” van dat land leveren, en dan nog wel in de persoon van een loge-marionet en jarenlange superpatriot van het socialistische koninkrijk der Belgen. Siegfried  Bracke. Ja, juist, om te braken is dat. Vlaams-nationalisme van mijn voeten, noem ik dat. Tricolore boerenbedrog, overgoten met gele-vlaggensaus. “Vive le Roi”-republikeinen met een dwangneurose tot Europees regionalisme, dat zijn het. “Ze zullen hem niet temmen, de fiere Vlaams Leeuw” … getemd is hij die naar Belgische lucratieve postjes streeft. En zolang de leeuw kan klauwen, ja, zolang houdt hij de troon omhoog.

De Roover en consoorten zijn ook het soort mensen dat anderen altijd de levieten leest of die al dan niet de “juiste Vlaams-nationale attitudes hebben”. Het soort mensen dat anderen graag voor belgicist te kakken zet. Nomen  est  omen. De zuiveren, zeker als het over de Vlaamse natievorming gaat. Koude kak in de onderbroek van mensen als De Roover is het, diarree. De superflamingant die andere nationalisten brandmerkt  als “achterlijk” of als “neonazi” als ze de multiculturele samenleving  afwijzen, omdat ze de “realiteit” niet willen zien, het nieuwe multiculturele Vlaanderen niet begrijpen (mijn kous stinkt minder naar zweetvoeten dan die zever). Dat soort “leeuwen” mag het altijd komen uitleggen op de vloer van het VRT-circus en heeft daar de onhebbelijke gewoonte om het eigen volk af te zeiken. De knecht kruipt altijd voor de meester. Een leeuw die een suikertje krijgt en dan opzit als een poedel. Een pluchen leeuw.

“Als men het zwaartepunt van het leven niet in het leven legt, maar verlegt naar het hiernamaals – naar het niets – dan heeft men het leven zijn zwaartepunt ontnomen. De grote leugen van de persoonlijke onsterfelijkheid is funest voor alle rede, alle natuur in het instinct – in zoverre instincten weldadig zijn, het leven begunstigen en de toekomst garanderen, zo wekken zij voortaan alleen wantrouwen op. De ‘zin’ van het leven wordt thans zo te leven dat het leven geen zin meer heeft … Waartoe nog samenhorigheid, waartoe nog dankbaarheid voor afkomst en voorvaderen, waartoe nog medewerken, toewijding betrachten, enig algemeen welzijn bevorderen en voor ogen houden?”

Friedrich Nietzsche, De Antichrist.

… de machtsklasse is multicultureel (hierboven N-VA'ster Nadia Sminate in volle Vlaamse strijdmodus, arm Vlaanderen)

Enkele bedenkingen bij eerste vreemdeling die het tot Vlaamse burgemeester schopt (dankzij Vlaams-nationalisten).

Met Vlaams-nationalisten aan de macht krijgen we niet de onafhankelijkheid van Vlaanderen, wel de bevestiging en bestendiging van de immigratiecollaboratie door de elites. Zo wordt een fenomeen dat door de Belgische kapitaalselite in de vorige eeuw in gang is gezet - en nu monsterlijke proporaties heeft aangenomen - door Vlaams-nationalisten als (culturele, sociaaleconomische en politieke) realiteit aanvaard. Realiteit die “eigen” zou zijn aan de Vlaamse volksaard en volkswil. Aan Vlaanderen als identiteit.

Wanneer men de “erfenis” van het Belgische immigratiebeleid als culturele en politieke realiteit aanvaard, ze zelfs honoreert door een bovenlaag van die vreemdelingen het eigen volk te laten besturen, instemt met transfers van Vlamingen naar ingevoerde vreemdelingen. Waarom wil die beweging dan nog enige moraliteit claimen om onze Waalse landgenoten verder te schofferen door hen te verwijten geld van ons te nodig te hebben? Waarom het land daarvoor nog willen splitsen? Wat de grootste Vlaams-nationale partij eigenlijk niet van plan is te doen, maar toch maar propageert (en zo verdeeldheid onder de autochtone bevolking zaait). Wat zijn we met een “bezet” land waar de elite zich onafhankelijk noemt, maar waar elke onafhankelijkheid aan Europa en aan vreemdelingen is verkocht? Dat is geen Vlaamse staat, dat is een vazallenstaat. Was dat de inzet van Vlaamse ontvoogding al die jaren? Wat een verloren moeite! Wat een verloren tijd!

Laat dat communautaire schijngevecht maar aan hen over die het volk zo graag verdeeld zien, daardoor een nationale eenheid tegen de asielinvasie onmogelijk makend. Want door de strijd tegen de asielinvasie en massa-immigratie langs communautaire lijnen te voeren verliezen wij aan kracht. In een verdeelde slagorde optreden tegen de EU of tegen de asieltsunami is alleen voordelig voor de voorstanders van de volksgenocide en nadelig voor ons. De leuze “Eendracht maakt macht” was nog nooit zo waar als vandaag. Bedenk één ding, kameraden anti-immigratie-activisten: de elite is verenigd in haar wil om ons te verraden, laten wij ons daarom niet verder verdelen maar verenigen. En dat sommige Vlaams--nationalisten dat als “belgicisme” zullen bestempelen, ja, de pot verwijt de ketel zoveel dat het belachelijk wordt voor woorden.

 


 

Nadia Sminate (N-VA) legt morgen bij gouverneur Lodewijk De Witte de eed af als nieuwe burgemeester van Londerzeel in opvolging van Jozef De Borger (CD&V). Het 34-jarige Vlaams parlementslid is de eerste burgemeester van Marokkaanse afkomst in Vlaanderen. Ze is de dochter van een Marokkaanse vader, een eerstegeneratiemigrant die op zijn 19de naar ons land emigreerde, en een Belgische moeder.

Sminate is in Londerzeel gemeenteraadslid sinds 2006. Bij de verkiezingen van 2012 was ze de lijsttrekster voor N-VA. Haar partij vormde toen een coalitie met CD&V en sp.a-Groen. Bij die coalitiebesprekingen werd de afspraak gemaakt dat ze na drie jaar Jozef De Borger - sinds 1995 burgemeester - zou opvolgen. Begin 2014 werd ze als schepen bevoegd voor begroting, financiën en personeel. Sminate zetelde in de periode 2010-2014 in het federaal parlement. Sinds 1 juni 2014 is ze lid van het Vlaams parlement.

Bron: De Morgen (17  december 2015)

Saturday, 28 November 2015 18:16

Wat betekent wahabisme?

Wat betekent wahabisme? In essentie een verbond tussen religie en staat.

Rond het jaar 1744 werd Abdoel Wahab uit de stad Al-Diziyah verdreven door de plaatselijke bevolking. Hij had er namelijk een vrouw laten stenigen wegens overspel, zonder dat hij daar de rechterlijke macht toe had. Bij zijn vlucht naar het oosten kwam Abdoel Wahab terecht bij een plaatselijke (kleine) stammenhoofdman met de naam Mohammed ibn Saoed. Die stammenleider wou zijn gebied graag uitbreiden en sprak om dit doel te bereiken over het ‘verenigen’ van de Arabische stammen (lees: van grondgebied op het Arabische schiereiland). Die gebieden waren echter nooit verenigd geweest, omdat daar meestal afzonderlijke bedoeïenenstammen leefden die rondreisden. De vereniging waarover sjeik ibn Saoed het had, dient dus eigenlijk te worden begrepen als het ‘veroveren’ of, beter nog, het ‘roven’ van grondgebied van andere stammen.

Abdoel Wahab van zijn kant had een visie op de islam ontwikkeld die als anti-modern kon worden beschouwd (naar de maatstaven van die tijd welteverstaan). En dat is tot op vandaag niet veranderd. Kort samengevat komt het er op neer dat hij terug wou naar het tijdperk van de eerste drie ‘kaliefen’, toen de islamieten nog getrouw de Koran en de Hadith (overleveringen) volgden, dus ‘recht’ waren in de leer. Vooral de moslims die niet ‘recht’ in de leer gebleven waren, werden (en worden) door het wahabisme geviseerd en niet zozeer de ongelovigen. Ongelovigen zijn weliswaar vijanden, maar wanneer ze zich aan de islamitische wetten houden, kunnen ze worden getolereerd  (als ze ‘braaf’ zijn tenminste). Neen, veeleer de ‘afvallige’ geloofsgenoten, zij die de dwalingen van ‘shirk’ belijden, worden geviseerd. Dat zijn moslims die deel denken te hebben aan Gods goddelijkheid.

Daarom wordt al wie een andere opvatting heeft over de islam of het opvolgingsrecht van de kaliefen als ketters weggezet (bijvoorbeeld de sjiieten die Ali als eerste kalief erkennen en niet Aboe Bakr). Een frappant voorbeeld van deze houding was dat Abdoel Azziz ibn Saoed alle graven van Mohammeds metgezellen liet verwoesten, toen hij in 1804 Medina veroverde. Toen hij Mekka bezette, liet hij daar een ander heiligdom, namelijk het huis waar Mohammed zou geboren zijn, tot op de grond afbreken. Ja, het zijn leuke kerels die wahabieten, je zou hen kunnen vergelijken met christenen die het stalletje Jezus in Bethlehem zouden afbreken (als dat al echt zou bestaan natuurlijk). Veel verschil met Islamitische Staat valt er in de houding van de wahabieten niet op te merken, geen wonder dat Saoedische prinsen (die veelal gehuwd zijn met leden van de familie Wahab) de IS-terroristen steunen.

Deze man spreekt de waarheid als hij zegt dat het terrorisme in onze steden niet zijn schuld is, maar wel die van NAVO-bondgenoot Turkije én van de Saoedi-miljardairs (die ook het terrorisme tegen het Syrische regime en volk meeorganiseren en -financieren). Spijtig genoeg mét medeweten (en medewerking) van de politieke elites in het Westen. Ónze politici.

Turkije en Saoedi-Arabië zijn tegen Assad, maar zijn dat allerminst uit democratische of humanitaire bekommernis. Beide landen zijn immers dictatoriale regimes, het ene al wat meer dan het andere. Behalve het feit dat ze dictatoriaal zijn, zijn ze ook nog eens imperialistisch, omdat ze uit zijn op het grondgebied van hun buurlanden. Dat alles wordt verpakt in een religieuze context (bevrijding van soennitische broeders en zusters) en klaar is kees. Wat nog maar eens bewijst: de islamfobie, de islamhaat is het grootst bij islamieten zelf; ze vermoorden elkaar ervoor, ze vermoorden elkaar erdoor.

Als sanctie voor dit soennitisch-islamitische imperialisme moeten we Turkije uit het westerse militaire bondgenootschap van de NAVO buitensluiten alsook Saoedi-Arabië economische en militaire sancties opleggen. Doen we dat niet, dan zijn wij medeschuldig aan het imperialisme van beide landen. Maar er is meer ... Door de Turken en de Saoedi’s verder hun gang te laten gaan zijn de westerse elites ook medeschuldig aan de doden die vallen in onze steden. Wat een trieste waarheid blootlegt: de vijand is onder ons, en hij bestaat uit de met Turkije en Saoedi-Arabië collaborerende kapitalistische bourgeoisie in ons land. Onze elite is zo schuldige partij. De terroristen moorden, maar onze elite heeft dat op verschillende manieren gefaciliteerd (door immigratie en collaboratie met de genoemde landen).

Daarom: stop het soennitische imperialisme van Turkije en Saoedi-Arabië. Turkije uit de NAVO!

Page 7 of 14

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter