Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Eddy Hermy

Monday20 August 2018

Eddy Hermy

Eddy Hermy

De naam kent verder een bewogen geschiedenis. Ooit was Eddy Hermy de jongste vakbondsdelegee van het land, later actief in diverse organisaties. Hij heeft consequent de dissidente rol opgenomen namens het proletariaat, wat hem vaak niet in dank werd afgenomen. Afgezien van dat dit Eddy Hermy tot een van de meest controversiële figuren van het land maakt, heeft hij er zelden naast gezeten. Zijn voorspellingen over de EU, de N-VA en de economische crisis zijn de laatste jaren allemaal uitgekomen.

Multicul-leraar De Roover wordt N-VA-fractievoorzitter in Belgisch parlement. België “barst” ... van het lachen.

“Vlaams-nationalisme is een onderbroek, de rest van het ensemble mag je zelf kiezen. Die onderbroek heb je nodig, anders loop je er nogal onnozel bij, maar iedereen mag een ander pakje dragen.”

Peter De Roover, in De Standaard (29 januari 2012)


Peter De Ro(o)ver, ex-“Doorbraak-flamingant”, heeft beslist welk pakje hij voortaan boven zijn onderbroek zal dragen, dit om de kak te verbergen die aan zijn “Belgique à papa”-slip hangt. Aanhanger van de republiek, maar bedoeld wordt hier de “republiek der  kameraden”, vermits ze zichzelf (net zoals de socialisten decennialang hebben gedaan) kwistig van postjes voorzien.

Het is het soort mensen dat altijd “Belgiekske, niekske” roept maar ondertussen wel de “eerste burger” van dat land leveren, en dan nog wel in de persoon van een loge-marionet en jarenlange superpatriot van het socialistische koninkrijk der Belgen. Siegfried  Bracke. Ja, juist, om te braken is dat. Vlaams-nationalisme van mijn voeten, noem ik dat. Tricolore boerenbedrog, overgoten met gele-vlaggensaus. “Vive le Roi”-republikeinen met een dwangneurose tot Europees regionalisme, dat zijn het. “Ze zullen hem niet temmen, de fiere Vlaams Leeuw” … getemd is hij die naar Belgische lucratieve postjes streeft. En zolang de leeuw kan klauwen, ja, zolang houdt hij de troon omhoog.

De Roover en consoorten zijn ook het soort mensen dat anderen altijd de levieten leest of die al dan niet de “juiste Vlaams-nationale attitudes hebben”. Het soort mensen dat anderen graag voor belgicist te kakken zet. Nomen  est  omen. De zuiveren, zeker als het over de Vlaamse natievorming gaat. Koude kak in de onderbroek van mensen als De Roover is het, diarree. De superflamingant die andere nationalisten brandmerkt  als “achterlijk” of als “neonazi” als ze de multiculturele samenleving  afwijzen, omdat ze de “realiteit” niet willen zien, het nieuwe multiculturele Vlaanderen niet begrijpen (mijn kous stinkt minder naar zweetvoeten dan die zever). Dat soort “leeuwen” mag het altijd komen uitleggen op de vloer van het VRT-circus en heeft daar de onhebbelijke gewoonte om het eigen volk af te zeiken. De knecht kruipt altijd voor de meester. Een leeuw die een suikertje krijgt en dan opzit als een poedel. Een pluchen leeuw.

“Als men het zwaartepunt van het leven niet in het leven legt, maar verlegt naar het hiernamaals – naar het niets – dan heeft men het leven zijn zwaartepunt ontnomen. De grote leugen van de persoonlijke onsterfelijkheid is funest voor alle rede, alle natuur in het instinct – in zoverre instincten weldadig zijn, het leven begunstigen en de toekomst garanderen, zo wekken zij voortaan alleen wantrouwen op. De ‘zin’ van het leven wordt thans zo te leven dat het leven geen zin meer heeft … Waartoe nog samenhorigheid, waartoe nog dankbaarheid voor afkomst en voorvaderen, waartoe nog medewerken, toewijding betrachten, enig algemeen welzijn bevorderen en voor ogen houden?”

Friedrich Nietzsche, De Antichrist.

… de machtsklasse is multicultureel (hierboven N-VA'ster Nadia Sminate in volle Vlaamse strijdmodus, arm Vlaanderen)

Enkele bedenkingen bij eerste vreemdeling die het tot Vlaamse burgemeester schopt (dankzij Vlaams-nationalisten).

Met Vlaams-nationalisten aan de macht krijgen we niet de onafhankelijkheid van Vlaanderen, wel de bevestiging en bestendiging van de immigratiecollaboratie door de elites. Zo wordt een fenomeen dat door de Belgische kapitaalselite in de vorige eeuw in gang is gezet - en nu monsterlijke proporaties heeft aangenomen - door Vlaams-nationalisten als (culturele, sociaaleconomische en politieke) realiteit aanvaard. Realiteit die “eigen” zou zijn aan de Vlaamse volksaard en volkswil. Aan Vlaanderen als identiteit.

Wanneer men de “erfenis” van het Belgische immigratiebeleid als culturele en politieke realiteit aanvaard, ze zelfs honoreert door een bovenlaag van die vreemdelingen het eigen volk te laten besturen, instemt met transfers van Vlamingen naar ingevoerde vreemdelingen. Waarom wil die beweging dan nog enige moraliteit claimen om onze Waalse landgenoten verder te schofferen door hen te verwijten geld van ons te nodig te hebben? Waarom het land daarvoor nog willen splitsen? Wat de grootste Vlaams-nationale partij eigenlijk niet van plan is te doen, maar toch maar propageert (en zo verdeeldheid onder de autochtone bevolking zaait). Wat zijn we met een “bezet” land waar de elite zich onafhankelijk noemt, maar waar elke onafhankelijkheid aan Europa en aan vreemdelingen is verkocht? Dat is geen Vlaamse staat, dat is een vazallenstaat. Was dat de inzet van Vlaamse ontvoogding al die jaren? Wat een verloren moeite! Wat een verloren tijd!

Laat dat communautaire schijngevecht maar aan hen over die het volk zo graag verdeeld zien, daardoor een nationale eenheid tegen de asielinvasie onmogelijk makend. Want door de strijd tegen de asielinvasie en massa-immigratie langs communautaire lijnen te voeren verliezen wij aan kracht. In een verdeelde slagorde optreden tegen de EU of tegen de asieltsunami is alleen voordelig voor de voorstanders van de volksgenocide en nadelig voor ons. De leuze “Eendracht maakt macht” was nog nooit zo waar als vandaag. Bedenk één ding, kameraden anti-immigratie-activisten: de elite is verenigd in haar wil om ons te verraden, laten wij ons daarom niet verder verdelen maar verenigen. En dat sommige Vlaams--nationalisten dat als “belgicisme” zullen bestempelen, ja, de pot verwijt de ketel zoveel dat het belachelijk wordt voor woorden.

 


 

Nadia Sminate (N-VA) legt morgen bij gouverneur Lodewijk De Witte de eed af als nieuwe burgemeester van Londerzeel in opvolging van Jozef De Borger (CD&V). Het 34-jarige Vlaams parlementslid is de eerste burgemeester van Marokkaanse afkomst in Vlaanderen. Ze is de dochter van een Marokkaanse vader, een eerstegeneratiemigrant die op zijn 19de naar ons land emigreerde, en een Belgische moeder.

Sminate is in Londerzeel gemeenteraadslid sinds 2006. Bij de verkiezingen van 2012 was ze de lijsttrekster voor N-VA. Haar partij vormde toen een coalitie met CD&V en sp.a-Groen. Bij die coalitiebesprekingen werd de afspraak gemaakt dat ze na drie jaar Jozef De Borger - sinds 1995 burgemeester - zou opvolgen. Begin 2014 werd ze als schepen bevoegd voor begroting, financiën en personeel. Sminate zetelde in de periode 2010-2014 in het federaal parlement. Sinds 1 juni 2014 is ze lid van het Vlaams parlement.

Bron: De Morgen (17  december 2015)

Saturday, 28 November 2015 18:16

Wat betekent wahabisme?

Wat betekent wahabisme? In essentie een verbond tussen religie en staat.

Rond het jaar 1744 werd Abdoel Wahab uit de stad Al-Diziyah verdreven door de plaatselijke bevolking. Hij had er namelijk een vrouw laten stenigen wegens overspel, zonder dat hij daar de rechterlijke macht toe had. Bij zijn vlucht naar het oosten kwam Abdoel Wahab terecht bij een plaatselijke (kleine) stammenhoofdman met de naam Mohammed ibn Saoed. Die stammenleider wou zijn gebied graag uitbreiden en sprak om dit doel te bereiken over het ‘verenigen’ van de Arabische stammen (lees: van grondgebied op het Arabische schiereiland). Die gebieden waren echter nooit verenigd geweest, omdat daar meestal afzonderlijke bedoeïenenstammen leefden die rondreisden. De vereniging waarover sjeik ibn Saoed het had, dient dus eigenlijk te worden begrepen als het ‘veroveren’ of, beter nog, het ‘roven’ van grondgebied van andere stammen.

Abdoel Wahab van zijn kant had een visie op de islam ontwikkeld die als anti-modern kon worden beschouwd (naar de maatstaven van die tijd welteverstaan). En dat is tot op vandaag niet veranderd. Kort samengevat komt het er op neer dat hij terug wou naar het tijdperk van de eerste drie ‘kaliefen’, toen de islamieten nog getrouw de Koran en de Hadith (overleveringen) volgden, dus ‘recht’ waren in de leer. Vooral de moslims die niet ‘recht’ in de leer gebleven waren, werden (en worden) door het wahabisme geviseerd en niet zozeer de ongelovigen. Ongelovigen zijn weliswaar vijanden, maar wanneer ze zich aan de islamitische wetten houden, kunnen ze worden getolereerd  (als ze ‘braaf’ zijn tenminste). Neen, veeleer de ‘afvallige’ geloofsgenoten, zij die de dwalingen van ‘shirk’ belijden, worden geviseerd. Dat zijn moslims die deel denken te hebben aan Gods goddelijkheid.

Daarom wordt al wie een andere opvatting heeft over de islam of het opvolgingsrecht van de kaliefen als ketters weggezet (bijvoorbeeld de sjiieten die Ali als eerste kalief erkennen en niet Aboe Bakr). Een frappant voorbeeld van deze houding was dat Abdoel Azziz ibn Saoed alle graven van Mohammeds metgezellen liet verwoesten, toen hij in 1804 Medina veroverde. Toen hij Mekka bezette, liet hij daar een ander heiligdom, namelijk het huis waar Mohammed zou geboren zijn, tot op de grond afbreken. Ja, het zijn leuke kerels die wahabieten, je zou hen kunnen vergelijken met christenen die het stalletje Jezus in Bethlehem zouden afbreken (als dat al echt zou bestaan natuurlijk). Veel verschil met Islamitische Staat valt er in de houding van de wahabieten niet op te merken, geen wonder dat Saoedische prinsen (die veelal gehuwd zijn met leden van de familie Wahab) de IS-terroristen steunen.

Deze man spreekt de waarheid als hij zegt dat het terrorisme in onze steden niet zijn schuld is, maar wel die van NAVO-bondgenoot Turkije én van de Saoedi-miljardairs (die ook het terrorisme tegen het Syrische regime en volk meeorganiseren en -financieren). Spijtig genoeg mét medeweten (en medewerking) van de politieke elites in het Westen. Ónze politici.

Turkije en Saoedi-Arabië zijn tegen Assad, maar zijn dat allerminst uit democratische of humanitaire bekommernis. Beide landen zijn immers dictatoriale regimes, het ene al wat meer dan het andere. Behalve het feit dat ze dictatoriaal zijn, zijn ze ook nog eens imperialistisch, omdat ze uit zijn op het grondgebied van hun buurlanden. Dat alles wordt verpakt in een religieuze context (bevrijding van soennitische broeders en zusters) en klaar is kees. Wat nog maar eens bewijst: de islamfobie, de islamhaat is het grootst bij islamieten zelf; ze vermoorden elkaar ervoor, ze vermoorden elkaar erdoor.

Als sanctie voor dit soennitisch-islamitische imperialisme moeten we Turkije uit het westerse militaire bondgenootschap van de NAVO buitensluiten alsook Saoedi-Arabië economische en militaire sancties opleggen. Doen we dat niet, dan zijn wij medeschuldig aan het imperialisme van beide landen. Maar er is meer ... Door de Turken en de Saoedi’s verder hun gang te laten gaan zijn de westerse elites ook medeschuldig aan de doden die vallen in onze steden. Wat een trieste waarheid blootlegt: de vijand is onder ons, en hij bestaat uit de met Turkije en Saoedi-Arabië collaborerende kapitalistische bourgeoisie in ons land. Onze elite is zo schuldige partij. De terroristen moorden, maar onze elite heeft dat op verschillende manieren gefaciliteerd (door immigratie en collaboratie met de genoemde landen).

Daarom: stop het soennitische imperialisme van Turkije en Saoedi-Arabië. Turkije uit de NAVO!

Deze man wist hetreeds in 1516, nu is het nog veel urgenter:

“Als je alles wat door onze dolgedraaide samenleving vreemd wordt bevonden niet zou mogen zeggen, omdat het zogenaamd onuitvoerbaar of zelfs belachelijk is, zouden we in een christelijk land bijna alles wat Jezus zijn apostelen geleerd heeft, niet mogen zeggen.”

Thomas More, Utopia.

Sint-Niklaas, gisteren om 19 uur: terwijl een bende rode en andere verdwaasde asielverwelkomers - een kleine 150 man - aan mij voorbijtrekken, uit volle borst roepend "dat iedereen" welkom is in Sint-Niklaas (vooral zij die naar hier zijn getrokken om onze sociale zekerheid op te komen eten), loop ik de longen uit mijn lijf om mijn hachje te redden. Als opgejaagde in eigen land vlucht ik het station van de stad binnen. Dat "iedereen" welkom is in deze stad is duidelijk niet voor mij bedoeld. Dat zal aan mijn huidskleur liggen: die is blank. Een zeldzaamheid in de stationsbuurt, zo heb ik opgemerkt. Mijn vlucht mag echter niet baten (ik ben 65 en lopen gaat niet meer zoals ik zou willen dat het gaat). Een eindje verderop in de stationsgang grijpen enkele stevige VOPO’s (naam van de vroegere DDR-politie) mij vast. Ze zijn dan wel bang om zonder wapen op straat te komen, maar een oude man overvallen ... ja, dat durven ze blijkbaar nog juist wel aan ...

“Religies worden onderhouden door mensen. Mensen die niet van bil kunnen gaan, want seks is het eerste aardse genot. En als je dat niet kunt hebben, is macht een goede tweede. En dat geeft religie aan mensen. Macht. Macht is seks voor mensen die geen seks kunnen of willen hebben, of die er niet goed in zijn”.

Nog: “Islam is de enige religie die handelt als de maffia - ze zal je fucking doden als je iets verkeerds zegt”.

Bill Maher

Bron: Knack

Hoe edel en beschaafd de islam is, dat kan je uit de verhalen afleiden van yezidi-meisjes die de tot slavin gemaakte Amerikaanse Kayla Mueller hebben gekend. Kayla Mueller diende net als zij als seksslavin voor die gore zak van een al-Baghdadi, de zelfverklaarde Kalief van het spook- en terreurkalifaat van de Islamitische Staat. Voor en na het verkrachten van zijn slavinnen ging de schurk op zijn knieën zitten om te bidden. Want door zijn criminele daad kwam hij dichter tot God, beweerde hij. Ja, we kunnen in het Westen nog veel spiritueels leren van de islam.

Ter hulp geroepen “deskundigen” zullen natuurlijk weer beweren dat dit alles niets met de “echte” islam te maken heeft, maar onderstaande citaten spreken die stelling tegen. En zo zijn er nog wel enkele uit de Koran of de Hadith te vinden. Er bestaan zelfs islamitische richtlijnen om “beschadiging” bij de seksslavinnen tegen te gaan, en wel door de toepassing van de coïtus interruptus. Die techniek om zwangerschappen te voorkomen moet slavinnen hun “geldwaarde” laten behouden bij verkoop of ruil. Niet dat al-Baghdadi deze regel in acht zal hebben genomen, want hij hangt de meer conservatieve gedachte aan dat alleen Allah beslist over wie er op de aarde komt en dat coitus interruptus niet hoeft, dat het zelfs on-islamitisch is:

Narrated Abu Said Al-Khudri: We got female captives in the war booty and we used to do coitus interruptus with them. So we asked Allah's Apostle about it and he said, ‘Do you really do that?’ repeating the question thrice, ‘There is no soul that is destined to exist but will come into existence, till the Day of Resurrection.’”

Sahih Bukhari 7:62:137

Bron: WikiIslam

Islam allows a man to have intercourse with his slave woman, whether he has a wife or wives or he is not married... Whoever regards that as haraam is a sinner who is going against the consensus of the scholars.

“Ruling on having intercourse with a slave woman when one has a wife”
Islam Q&A, Fatwa No. 10382, November 24, 2005

Bron: WikiIslam

Het probleem zit in dit geval echter dieper, want ook in België houden verschillende van die gekken zich met dezelfde praktijken bezig als in Syrië en Irak. En de vraag is of we dergelijke beesten bij hun terugkeer zomaar op onze vrouwen mogen loslaten.

Ik ben ooit veroordeeld door onze “maffiose” rechtbanken wegens het aanklagen van verkrachters die onze straten onveilig maakten. Toen waren de daders zwarte jeugdbendes in Brussel. Dat mocht ik niet doen; dat was - zoals islamisten zouden zeggen - “haram”. En volgens onze eigen Belgische rechtbanken ging het om volksopruiing, een soort van westerse “haram” dus.

Het kan zijn dat het gerecht mensen zoals ik in de toekomst weer zal gaan vervolgen, ditmaal wegens het waarschuwen voor op “religieuze” gronden gebaseerde grootschalige verkrachtingen van westerse vrouwen. Maar dat mag niemand van ons tegenhouden; wij moeten ons organiseren en wij moeten blijven ageren. Tenzij je graag je dochter of echtgenote zou willen offeren aan de frustraties van islamitische of andere verkrachters. Als je weet dat in het Verenigd Koninkrijk op dit ogenblik een ware verkrachtingsgolf plaatsheeft, dat Zweden het op één na hoogste verkrachtingscijfer van de wereld heeft (neen, niet India waar onze pers het steeds over heeft, maar een Europees land!). Hier worden records gebroken op vlak van religieus-raciaal geïnspireerde verkrachtingen.

Zwijgen kan niet meer. Dat zou misdadig zijn. Zelfs wanneer we daarvoor vervolgd en gediscrimineerd dreigen te worden, moeten we die schandelijke wantoestanden blijven aanklagen. Daarom eist het N-SA ook dat terugkerende oorlogsmisdadigers worden opgesloten in het voormalige kamp van Breendonk. Is dat een overdreven eis? Is dat onmenselijk? Wij denken van niet. Werden daar na de vorige oorlog immers geen andere “strijders” opgesloten en zelfs geëxecuteerd? Wat toen kon, kan vandaag nog steeds.

“Ruling on having intercourse with a slave woman when one has a wife”
Islam Q&A, Fatwa No. 10382, November 24, 2005 (die)
Tuesday, 21 July 2015 18:55

België is een bazaar

Terwijl Vlaamse 'separatisten' (de N-VA-statuten bepalen de splitsing van België) vandaag hun borst nat maken voor Vorst en Vaderland. Een vreemde koning dienen, het 'separatisme' van het broederland (Nederland) in stand helpen houden.

Vandaag treuren wij, bastaardvolk, wonend in een bastaardland.

Afgescheurd bufferland, dient als voetmat voor Europese machtselite.
Europese moloch; dat met het neoliberalisme het volk kannibaliseert.
Gedenken wij zeker ook.
Het verraad van het Belgisch separatisme, dat zich vandaag als Vlaams nationalisme vermomt.
Betekenisloos.

Vandaag treuren wij, bastaardvolk, wonend in een bastaardland.

Wij zijn geen 'volk', leven we niet in 'ons' land
Wij zijn 'gekoloniseerde' nomaden geworden, vreemden.
Op voorouderlijke grond.
In 'verkochte' steden wonen wij, gekleurd, ontheemd.
Laten ons van consumptie-artikel naar consumptiefestival sleuren, als vee.
Want rust, tijd en ergernis, passen niet in het neoliberaal systeem
En het huidige België, dat weet iedereen, is een bazaar, steeds meer.

Dus treuren wij, het bastaardvolk, als vreemden in eigen land.

"Ik stem niet in met de visie dat men, om een moreel wezen te zijn zo moet handelen dat het anderen ten goede komt. Moraal hoeft niet in relatie tot anderen te worden gedefinieerd […] Mensen zoals ik willen […] hun hart volledig bevredigen, en dusdoende hanteren we automatisch de meest hoogstaande morele codes. Natuurlijk zijn er mensen en voorwerpen in de wereld, maar deze zijn er uitsluitend voor mij. Mensen  zoals ik hebben alleen een plicht jegens zichzelf, wij hebben geen plichten tegenover andere mensen […] Volgens mij vloeien […] [en moeten morele codes vloeien] uit eigenbelang , ze zijn op zelfbehoud gericht, iedere overweging dient ‘zuiver gericht te zijn op het zelf’, en absoluut niet op een gehoorzamen aan externe codes of op zogenaamde gevoelens van verantwoordelijkheid […]"

Mao Zedong

Bron: Chang Jung & Jon Halliday (2005). Mao Het onbekende verhaal. Forum: Amsterdam.

Wanneer men deze woorden van Mao Zedong leest (die ze gebruikt om het eigen individu te verheerlijken), maar ombuigt naar een solidaristische en nationalistische invulling ervan, dan komt het op het volgende neer. Volkeren (als extentie van het eigen ik en verlengstuk van waar men toe behoort) hebben uitsluitend een (morele) plicht tegenover het eigen volk de natuurlijke extensie van het eigen ik dus. Elke collectieve morele plicht die niet het eigenbelang en zijn natuurlijke extensie, het nationale of volksbelang, dient, kan voor ons dan ook niet bindend zijn. Deze morele wetten verplichten ons tot niets, omdat ze volksvijandig in hun doelstellingen zijn. Solidariteit met andere volkeren kan dan ook enkel, wanneer het in ons eigen belang is.

Een voorbeeld: bootvluchtelingen redden (en naar onze landen laten overkomen) is niet in ons belang. Dat kan hoogstens in het belang van een  volksvreemde economische en politieke elite zijn. Dat kan alleen tot de vernietiging van onze sociale levensvoorwaarden leiden (wat de bedoeling van links en de elite is).

Maar de belangen van de elites zijn niet de onze. Daarom hoeven we ook hun burgerlijke moraal niet te volgen. Onze morele (en politieke) verantwoordelijkheid geldt uitsluitend het eigen volk, het eigen land, en in de huidige omstandigheden is dat het Belgische volk. Niet het EU-regionalisme dat ons verdeelt en opsplitst in machteloze enclaves, enclaves die men regio's noemt maar die in feite protectoraten van de EU zijn. Daarom verwerpen wij ook de transnationale herverdelingslogica binnen deze Unie. Waarom zouden wij onze arbeidsmarkt ‘open’ moeten stellen voor Europeanen, laat staan voor de rest van de wereld? Als zelfs Mao het ons voorzegt (dat men eerst en vooral het eigen belang moet nastreven), wat kunnen die progressieve idioten ons dan nog verwijten? Laat staan dat een maoïst als Peter Mertens van de PVDA dat zou doen, de knuffelhond van de liberale media en dé ontkenner hier ten lande van elke marxistische Holocaust die in de geschiedenis plaatsgevonden heeft. Een negationist pur sang.

Wanneer men op 1 mei de Dag van de Arbeid viert (waar het in oorsprong niks met arbeid te maken had, maar met de herdenking van slachtoffers die waren gevallen tijdens demonstraties in de VS), dan zal er geen enkele arbeider (of een ander lid van het salariaat) spontaan opstappen met de gedachte dat hij zijn broodwinning en bezit wil overdragen (of delen) met het internationale proletariaat, dat doen alleen de links-liberale en communistische vertegenwoordigers van de burgerlijke elite (die zichzelf de voorhoede van het proletariaat plachten te noemen) en die zich – als ratten  in het vlees van het nationale proletariaat (of salariaat) hebben vastgebeten. Dat alles om hun internationalistische project uit te kunnen voeren. Zij hebben blijkbaar goed begrepen wat Mao bedoelde toen die zei:

"Reusachtige oorlogen zullen altijd voorkomen(…) Het ideaal van een wereld van ‘Grote Gelijkheid’ en ‘Harmonie’ berust op een misvatting. Langdurige vrede (wat de massa wenst) is voor een menselijk wezen ondraaglijk, dus moeten er in deze staat van vrede vloedgolven van oproer worden geschapen."

Bron: ibidem.

Die van ‘Hart boven Hard’, een mantelorganisatie van de maoïstische neocommunisten, kunnen aan die woorden nog een punt zuigen, net als die droplul van het Antichterlijk Fascistisch Front. En dus stappen de neocommunisten, het onnozele volk (dat als een ezel achter een wortel achter ze aanloopt en zichzelf als linksprogressief bestempelt) op achter het banier van de herverdeling van werk en eigendom, van islam-idolatrie en godsdienstwaanzin. Dé garantie voor conflict en oorlog binnen én tussen natiestaten. De droom van elke communist, zoals Mao er een was, kan zo tot werkelijkheid worden. Het doel, chaos, anarchie en uiteindelijk de onderdrukking van  vrije volkeren en mensen. En de kapitalisten? Zij teren best op dergelijke puinhoop van oorlog en crisis, zij worden daardoor immens rijker. Dit door het bondgenootschap (of bont genootschap?) van kapitaal en linkse collaboratie dat onze leefwereld kapotmaakt , door ons land te laten bezetten en overnemen door vreemdelingen. Wie wil er met dat uitschot opstappen?

Beter is in het verzet te komen en hun de wapens uit handen te slaan. En dat wapen is hun nepmoraal. Een strijdbare feestdag voor hen die échte kameraden zijn!

Page 7 of 14

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter