Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Eddy Hermy

Saturday21 October 2017

Eddy Hermy

Eddy Hermy

De naam kent verder een bewogen geschiedenis. Ooit was Eddy Hermy de jongste vakbondsdelegee van het land, later actief in diverse organisaties. Hij heeft consequent de dissidente rol opgenomen namens het proletariaat, wat hem vaak niet in dank werd afgenomen. Afgezien van dat dit Eddy Hermy tot een van de meest controversiële figuren van het land maakt, heeft hij er zelden naast gezeten. Zijn voorspellingen over de EU, de N-VA en de economische crisis zijn de laatste jaren allemaal uitgekomen.Bart De Wever is  Olympisch kampioen in de categorie 'Latijnse woorden werpen', waar hij steeds beweert dat hij niet met de PS aan eenzelfde tafel kan zitten. De reden zijnde? Omdat die geen vrienden van een herstelregering zijn en 'België' willen behouden. Maar zo klinkt het vandaag al een beetje anders. Het koppel heeft elkaar blijkbaar gevonden.

'Amicus certus in re incerta cernitur.' Een zekere vriend leer je kennen in onzekere tijden. Dat sms-te Bart De Wever naar Elio Di Rupo toen de premier hem in het ziekenhuis per sms beterschap wenste.

The show must go on.

En van kiezersbedrog zijn beide heren niet vies, eerst laten ze zich tot burgemeester verkiezen en beloven daarbij hun stad voor alles te plaatsen, waarna ze een kloon deze opdracht laten vervullen. Di Rupo doet het nu al en Bart de Latijnse Zwever zal het morgen nadoen in A. Ik wed er mijn afgedankte sloffen op.

Waarom zouden beide heren (nuja, heren) geen vrienden kunnen zijn van elkaar? Ze hebben allebei dezelfde streken. De bevolking veel beloven en ze daarna in het zak zetten.

Verkiezingen en burgerlijke politiek, één grote klucht.

Wij van het N-SA willen zo vlug als mogelijk de kiesplicht weg, want nu moet ge u verplicht bij uw klo... laten nemen. (Geen Latijn, maar komt zo ook over.)

Als het 'kiesrecht' wordt ingevoerd, dan heb je tenminste de keuze of 'gij u' door die politiekers in het zak laat zetten als ze u beloven dat ze een bepaald mandaat/programma zullen uitvoeren, of dat je daar - op verkiezingsdag - eens goed mee kan lachen. Lachen, omdat u zich niet in de valkuil van valse beloften hebt laten meelokken door die bedriegersgilde.

Nu worden we als snotneuzen naar dat hokje verplicht op verkiezingsdag om zo verplicht mee te werken aan onze eigen ondergang en oplichting door de geldpolitiekers.

En als u denkt dat u een keuze heeft, dan hebt u het mis. Het gaat hem - bij die burgerlijke partijen - alleen om geld en posten. En vermits het kiessysteem het bijna onmogelijk maakt dat 'anderen' aan verkiezingen kunnen deelnemen en verkozen raken, zijn alle partijen die nu deel uitmaken van het 'systeem' zo corrupt als een ei. Ze weten dat ze niet bang moeten zijn dat 'het volk' zich buiten hun belangenclubs van partijen zal organiseren. Dat hebben ze zo goed als onmogelijk gemaakt door zware voorwaarden op te leggen voor deelname aan verkiezingen. Komt daar nog bij dat zij de staat al hun kosten laten betalen en dat politieke nieuwkomers op droog zaad zitten.

Democratie, een lachertje

 

(Foto: AFP)

Frankrijk verontwaardigd over racistische cover extreemrechts magazine

De cover van het extreemrechtse magazine Minute zorgt voor een golf van verontwaardiging in Frankrijk. De cover toont een foto van minister van Justitie Christiane Taubira, met als titel ‘Handig als een aap, vindt Taubira de banaan weer’. Taubira is geboren in Frans Guyana en heeft een zwarte huidskleur. Bij de politieke partijen, de pers en op de sociale media wordt de racistische coverboodschap met kracht veroordeeld. Voor Harlem Désir, eerste secretaris van de PS, moet de editie van Minute uit de kiosken gehaald worden. De vereniging SOS Racisme kondigde aan klacht te zullen indienen tegen Minute wegens aanzetten tot raciale haat.

Bron: Nieuwsblad

Tuesday, 22 October 2013 10:57

Dank aan Bart De Wever voor zijn GAS-boete

 

 

Naar aanleiding van de "blijde intrede" van het koningspaar in Antwerpen hadden sympathisanten van N-SA in de de stad ballonnen uitgedeeld met als opschrift "Republiek Vlaanderen". Zonder boeh of bah werden onze mensen daarop op een hardhandige manier door de politie van Antwerpen aangepakt. De reden daarvoor was dat men alleen in een afgesloten zone protest tegen het koningsbezoek mocht uiten en niet tussen het publiek. "Apartheid" van mening op zijn Belgisch. Dat, maar ook het feit dat de uit te delen ballonnen niet waren vastgehaakt aan een houten stok wordt nu als argument gebruikt om een GAS-boete uit te delen. Absurdistan in Antwerps Madurodam.

Je zou mogen veronderstellen dat in een stad waar de burgemeester republikein en nationalist is voor het uitdelen van ballonnen met de tekst "republiek Vlaanderen" wel een oogje zou worden toegeknepen. Bij linkse burgemeesters is dat wel het geval als hun soortgenoten actie voeren, zelfs als het zoals enkele jaren terug in Gent met grof geweld gepaard ging. Toen werd de "combitaks" (soort GAS-boete) die de linkse hooligans eerst hadden gekregen door burgemeester Termont naderhand kwijtgescholden.

Maar een nationalist zoals De Wever moet natuurlijk correcter zijn dan een politiek-correcte Belg zoals Termont, dus kregen onze 7 vrienden nu een boete opgelegd die samen de hoogte van een half maandloon bedraagt. En het is niet de eerste keer dat de politiek-correcte nationalisten van de N-VA ons een pad in de korf werpen in Antwerpen. Ook de toelating voor een manifestatie tegen de communisten van de PVDA in Borgerhout op 1 mei van dit jaar werd ingetrokken door De Wever, nadat die eerst was toegestaan.

Nu, wij zijn niet zo lijdzaam als sommige nationalisten die in de Belgische parlementen hokken. Wij worden ook niet betaald om in een cordon sanitaire te leven. Wij betalen graag met gelijke munt terug.

Wij kunnen geen GAS-boete geven natuurlijk, maar wij kunnen wel een kleine stinkbom in het nest van die politiek correcte partij deponeren. Eentje uit de oude doos. Uit een tijd dat politieke carrièristen uit het huidige N-VA-kamp zich tegen de meest extreme militanten aanschurkten om toch maar een podium te krijgen. Toen was er geen sprake van boetes uitdelen aan activisten, toen was er sprake van slijmen bij activisten. Wij zullen dan ook niet nalaten binnenkort een dergelijk feit onder de aandacht te brengen van bepaalde heren van het N-VA-GAS-establishment en verder van iedereen die het interesseert.

Boontje komt om zijn loontje.

 

Angela Merkel (omcirkeld) op Goelag-training?

Wie zich afvraagt waarom er in Duitsland hongerlonen betaald worden aan arbeiders die kan mischien een verklaring vinden in de afkomst van de Duitse bondskanselier. Die is namelijk van Poolse afkomst vermits haar grootvader vanuit dat land naar Duitsland is geëmigreerd na de Eerste Wereldoorlog.

Om de boel beter te kunnen belazeren veranderde de familie haar naam in “Kasner”. We kennen dat ook in ons land waar Polen graag hun papieren aanpassen om als schijnzelfstandige onder de duiven van onze eigen mensen te schieten. Maar je kunt je naam (of de kleur van je huid, zie Michael Jackson) veranderen zoveel je wilt om je afkomst te verbergen, de genen blijven toch opspelen.

Zo heeft Angela “Kazmierczak” Merkel de vettige gewoonte behouden van de Poolse burgerij, die het al eeuwenlang doet, om haar boeren en arbeiders uit te buiten en het vel over hun kop te stropen. Nu ze zelf tot de elite behoort, past “Kazmierczak" Merkel deze methoden ook toe in haar gastland Duitsland. Als dank aan het Duitse volk. Als dank ook aan de nieuwe heimat die haar grootouders hebben gekregen zorgt zij ervoor dat de Duitse lonen op het peil van de Poolse staan. Superlaag. Ten dienste van de Duitse elite die de voormalige communistische militante koestert als was zij een goudklomp (wat ze ongetwijfeld ook is voor het Duitse grootkapitaal). Ze zorgt letterlijk voor gouden tijden voor de bank- en industriebazen in de Eurozone, maar vooral in Duitsland. Tussen haakjes: ook wij hebben een eerste minister van vreemde origine, en ook hij bedankt zijn gastvrije volk met een loonstop en uitkeringen die velen tot aan de afgrond en de armoede brengen.

Angela "Kazmierczak" Merkel zal graag als verdediging aanhalen dat niet zij noch haar partij de CDU verantwoordelijk is voor de sociale en economische hervormingen in Duitsland. Hervormingen die het grootkapitaal megawinsten bezorgen. Maar dat de SPD daarvoor de verantwoordelijkheid draagt met haar Hartz-hervormingen. En dat het ook links is dat de minimumlonen heeft afgeschaft en de werklozensteun tot 400 euro per maand heeft verlaagt. Die rode rakkers toch! Ze zijn tien keer liberaler dan de liberalen zelf, als het hen zo uitkomt.

Dat komt natuurlijk omdat de begrippen links en rechts in de politiek geen wezenlijke tegenstellingen inhouden. Zeker niet als het om economie, migratie of sociale systemen gaat. De burgerij gebruikt die links/rechts-begrippen net als een clown in een circus een mombakkes aantrekt: dan weer lachen, dan weer huilen. Het is boerenbedrog.

Links en rechts - op economisch vlak - verschillen in de technische aanpak van winstmaximalisatie, dat is alles. Zij verschillen niet wezenlijk over de (morele) vraag of winst en groei moeten dienen voor de samenleving dan wel uitsluitend als middel tot grenzeloze verrijking van het individu. Ze ijveren allemaal voor de tweede optie, terwijl ze intussen niet vergeten om zelf een graantje mee te pikken.

Er is geen wezenlijk debat of verschil tussen links en rechts wat dat betreft, zij hebben de ultraliberale doctrine in de samenleving gebetonneerd. Daar willen ze niet vanaf, hoewel ze dat met de mond wel eens anders durven belijden. Kijk maar hoe linkse en rechtse  ceo’s die in het staatsapparaat zitten een half miljoen euro (en meer) in hun kas slaan. Ze willen de staat ontvetten, maar worden zelf elke dag vetter op kosten van de staat. Links/rechts-gelul terwijl ze de bevolking plunderen. Een linkse of een rechtse potentaat, het blijven leden van eenzelfde clan: de burgerlijke elite van geld en macht. En daarom zijn ze ook perfect inwisselbaar.

Daarvan is Angela “Kazmierczak” Merkel een mooi voorbeeld. Gisteren nog was ze de fanatieke linkse extremiste en propagandaleidster van de FDJ (Freie Deutsche Jugend), die het Goelagsysteem in de USSR en in eigen land ondersteunde. Vandaag is ze pionier van het grootkapitaal en de Duits-Europese imperialistische belangen.

Men zegt dikwijls dat de extremen in Duitsland niet meer aan de bak komen, maar daar lijkt het niet op als je bovenstaande foto ziet. De extremisten zijn wel degelijk een politieke factor van belang in Duitsland: de extremisten van het kapitalistische vrije markt-imperialisme, verzameld rond Angela "Kazmierczak" Merkel. Fanatieke pion ten dienste van de elites, linkse of  rechtse, maakt niet uit. Gisteren de linkse DDR-dictatuur, vandaag de "Eurosovjet". Dat daarvoor de Duitse cultuur en de nationale belangen van de natie worden opgeofferd en het land uitverkocht aan vreemdelingen en grootkapitaal (net als bij ons) zal de elite worst wezen.

Friday, 13 September 2013 17:49

Annemans heeft respect voor communisten

 

In een dubbelinterview met de voorzitter van het VB en de voorzitter van de PVDA dat deze week in het weekblad Knack verscheen betuigd de voorzitter van het Vlaams Belang zijn respect voor de communisten van de PVDA.Dat de liefde niet wederkerig is moet een normaal mens niet verwonderen, maar blijkbaar is het VB –en dan vooral de voorzitter-de voorbije 20 jaren zo verburgerlijkt dat die dat niet juist meer kan inschatten.

Mertens zijn commentaar was kort :-wij hebben samen niks- sneerde die de loftuiting van de VB baas wegToch nog iemand met ballen.

Het is voor een oude militant van de VNP en Vlaams Blok zoals ik er een ben ,net zoals voor de vele honderden anderen die in de beginjaren van de partij de straat vrij hebben geknokt voor de partij toch licht choquerend dat iemand de partij die het heftigst tekeer ging tegen onze toenmalige partijmilitanten enig lof toezwaait.

Want mocht het aan AMADA-huidige PVDA -gelegen hebben dan zouden we in die felle dagen van strijd geen millimeter grond verovert hebben.We moesten in die tijd vechten om zelf maar een vergaderlokaal of meeting plaats te veroveren om er te vergaderen en veilig te stellen.Laat staan dat we veilig op straat hadden kunnen betogen zonder in elkaar te worden geramd door de knokploegen van de partij van Stalinist Mertens als we de VMO niet hadden gehad om iedereen te beschermen.

Velen hebben in die jaren een pak slaag mogen incasseren van de antifascisten onder leiding van figuren die nu de dienst uitmaken bij de PVDA.En zelf recent op de voorbije 1 mei meeting van onze beweging moesten we door de politie worden ontzet omdat er een bende schuimbekkende communistische antifa gekken -waaronder PVDA leden- ons probeerden te molesteren.

Ik heb weet van VB en VMO militanten die voor het leven gehandicapt zijn geslagen door de militie van kameraad Mertens.En dat allemaal omdat de partij van mijnheer Annemans later grote sier zou kunnen maken.

En als dank voor al die moeite, als dank voor al de financiële en andere offers die deze mensen hebben gebracht bestaat mijnheer Annemans het om aan te pappen met het crapuul dat de eigen militanten -maar ook de partij- zo veel schade heeft berokkend.

Ik respecteer u werk, zegt Annemans tegen Mertens.

Hoe gek kun je zijn, of hoe politiek correct kun je zijn om de leider van een partij die het liefst van al alle VB militanten in een cel zou stoppen mochten ze daartoe de macht hebben te feliciteren?Een partij ook die vreemdelingen een politiek wapen tegen ons eigen volk levert.

Het wordt mij steeds duidelijker waarom je nooit steun krijgt van die zogezegde rechtse nationalisten in de strijd tegen het islam-marxisme.Hun leider respecteert die bende en heeft een afkeer van solidaristen en anderen die wel de strijd aangaan.

Ik zou hier op deze plaats de huidige militanten van die partij en hun ordedienst willen waarschuwen.

Als de partij weer eens een moskeewandeling op touw zet, let dan op wanneer er een paar briesende moslimcommunisten van de PVDA op jullie afkomen om met geweld een paar van jullie in het hospitaal te slaan.Reken dan niet op de steun van je leiders. Hun sympathie gaat namelijk uit naar de tegenstrevers en geweldenaars .

Want dat is nu eenmaal de consequentie van het respect hebben voor het werk dat die doen zoals Annemans zo mooi in knack wist te vertellen.

Namelijk er voor zorgen dat de straat van hen is en dus niet van ons eigen volk.Ze hebben al 4 plaatsen in de gemeenteraad van Antwerpen afgepakt van jullie partij en morgen misschien een plaatsje in het parlement.

Met alle respect natuurlijk ,en bovenal met de sympathie van mijnheer Annemans.

 

Iqra, het schooltje van de Marokkaanse gemeenschap in Borgerhout, start zijn allereerste schooljaar onder een goed gesternte. Er zijn al 70 kinderen ingeschreven, en dat zijn niet alleen kinderen van Marokkaanse ouders, zo zegt initiatiefnemer Mohamed Chakkar (foto) vandaag in De Standaard.

Iqra, Arabisch voor "leren", is gegroeid uit een bestaand project voor begeleiding van schoolkinderen. Beide zijn initiatieven van de Federatie van Marokkaanse Verenigingen.

Het schooltje moet volgens de oprichters een leemte invullen. De bestaande, Vlaamse scholen zijn er immers niet in geslaagd om de sociale ongelijkheid terug te dringen, luidt het. Te veel Marokkaanse jongeren verlaten vroegtijdig de schoolbanken, zonder diploma en belanden zo in de problemen. Iqra zal onder meer gebruik maken van elementen uit het ervaringsgericht onderwijs. Nederlands wordt de voertaal, maar de kinderen mogen op de speelplaats ook hun thuistaal spreken. Dat respect voor hun cultuur moet hun zelfrespect stimuleren.

Toch komen volgens Chakkar niet enkel kinderen van Marokkaanse ouders op het initiatief af. "We hebben al 70 inschrijvingen, meer dan 80 procent van hen zijn kinderen van Marokkaanse origine. Maar enkelen komen uit zwart Afrika, Afghanistan, Portugal."

De school, die onderdak heeft gevonden in enkele containers aan de Hogeweg, gaat voorlopig van start met drie kleuterklasjes en een eerste leerjaar. Eventuele uitbreiding later is niet uitgesloten.

Bron:VRT

 

De voorzitter van het 'Vlaamse parlement', Jan Peumans, zelfverklaarde republikein en eerste burger van de zogezegde vrije Vlaamse deelstaat wentelde zich tijdens zijn 11 juli toespraak in de modder voor het koningshuis. Maar hoe zou je zelf zijn als je elke maand een toelage van 16.000 euro via de Belgische dotatie aan die Vlaamse nepstaat in je zakken mag steken? Dan is de rekening bij beroepsnationalisten (en de rest van het politieke zwerk) vlug gemaakt.

Hetzelfde fenomeen bij de roden zoals de familie Tobback, die beweren van Oranje te zijn, maar kruipen voor de Coburgse stoeterij (Bismark noemde de Coburgs de grootste stoeterij van Europa omdat ze hun jongen overal op de troon probeerden te krijgen). Zou het kunnen dat de politieke klasse met de Tobbacks voorop ook hun jongen overal op vette postjes wensen te promoten? Als je ziet dat onze politieke mandaten voor een groot deel erfelijk zijn geworden (vol zonen en dochters van) dan is het niet verwonderlijk dat republikeinen overstag gaan voor de Coburgs, alsook onze politieke klasse zich als de nieuwe adel gedraagt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Peumans: ‘Filip moet koningschap op moderne manier invullen’

Peumans begon zijn toespraak met een eerbetoon aan koning Albert II. De parlementsvoorzitter is van mening dat de koning zijn functie ‘met betrokkenheid op de samenleving heeft uitgeoefend’.

Meer: De Standaard

 

Het was een bijna onmogelijke gebeurtenis. Deze nederlaag haalde de eer, de status en de roem van de oude adel neer, en de dapperheid van de Fransen. De bloem van het ridderschap van de wereld was verslagen en vernederd door haar eigen onderdanen, en door het laagste volk ter wereld: wevers, volders en andere gewone handwerkers van ambachten en neringen. Lui die hoegenaamd niet ervaren waren in het oorlog voeren. Lui die uit minachting voor hun lage rang door alle naties van de wereld "konijnen vol met boter" genoemd worden. En die door deze overwinning zo dapper en hoogmoedig werden dat één Vlaming te voet met zijn goedendag het aandurfde te strijden tegen twee Franse ridders te paard. En  zo 'Die bloeme van Kerstenhede' (de bloem van de christenheid) decimeerde.

De Florentijnse (ten tijde van de slag in Brugge verblijvende) bankier Giovanni Villani over 11 juli 1302.

 

De halfgek geworden oorlogsstoker Verhofstadt wil de wapenlobby in Europa en België de mogelijkheid geven grote deals te sluiten door wapens aan de moordenaarsbendes in Syrië te leveren. Dan kunnen huurlingen en ander tuig daar politiemannen en soldaten vermoorden. Met als toemaatje kinderen en vrouwen afslachten die niet het juiste geloof aanhangen of die de opvolging van Mohamed niet erkennen (sjiieten en alawieten). Dat de wapens vooral moeten dienen om het Groot-Europese Lebensraum en de dito invloedssfeer uit te breiden, verbergt de liberale oorlogsstoker wijselijk achter zijn gekende zever over democratisering. Gek dat een aanhanger van een onverkozen regering van "commissarissen", de Europese Commissie, zijn bek durft open te trekken over democratie. Maar politieke dementie heeft zo zijn eigenaardigheden. En in de Europese Unie zitten veel politiek dementen.

Daarom kan het hun ook geen barst kan schelen wat er met de wapens zal gebeuren die ze aan gangsters in Syrië willen verkopen, en - wat voor ons belangrijker is op termijn - waar die wapens na het conflict zullen belanden. Volgens de Brusselse politicoloog Bilal Benyaich is de kans op aanslagen in onze hoofdstad na terugkeer van huurlingen die in Syrië zijn gaan vechten nog nooit zo groot geweest. Als het van oorlogsstoker Verhofstadt afhangt, dan kunnen die moordenaars binnenkort supermoderne wapens krijgen van onze regering. Met die supermoderne wapens - afkomstig van FN Herstal bijvoorbeeld, waar men kogels produceert die door de kogelvrije vesten van onze politiemensen vliegen als boter - kan men dan hier jacht maken op politie en militairen.

Het voordeel voor de moordenaars is dat ze geen machette meer zullen moeten gebruiken zoals laatst in Londen om een militair te kelen. Ze zullen door toedoen van onze politieke klasse en haar hypocriete moraal beschikken over efficiëntere middelen om hun praktijken uit te voeren. En zo kan en zal de levering van wapens aan "rebellen" tegen de Syrische overheid uiteindelijk uitmonden in de bewapening van moslimfanatici in eigen land. De slachtoffers zullen in eerste instantie politiemensen en soldaten zijn. Wat ons bij de titel van ons artikel brengt. Een afgeleefde extreemliberale oorlogsgek bewapent dus toekomstige politiemoordenaars in België.

Collateral damage, noemen ze dat bij de vrienden van Verhofstadt, de VS-imperialisten. En omdat de elite van de EU dezelfde ambities heeft als die van de VS, wil ze dat er graag bijnemen.

 

Het is interessant de laatste blog van Venner te lezen, die zakelijk te noemen is, zonder enige sentimentaliteit. Eergisteren schreef hij voor het laatst en keek hij vooruit naar de nieuwe demonstratie tegen het homohuwelijk van aanstaande zondag. Zoals bekend is de wet Taubira inmiddels aangenomen maar, aldus Venner, "een schandelijke wet kan, eenmaal aangenomen, altijd afgeschaft worden." Hij citeert met afgrijzen een Algerijnse blogger: "Over vijftien jaar zijn de islamisten in Frankrijk hoe dan ook aan de macht", zegt die, "en zij zullen deze wet afschaffen". Niet om ons te plezieren, commentarieert Venner, maar omdat die strijdig is met de Sharia, de islamitische wet.

"Erkend moet worden dat een Frankrijk dat door islamisten wordt geregeerd, deel uitmaakt van de mogelijkheden", vervolgt Venner. "Sinds veertig jaar hebben de politici en regeringen van alle partijen (behalve het Front National), evenals de werkgevers en de Kerk, actief eraan meegewerkt, door met alle middelen de immigratie van Noord-Afrikanen te versnellen."

"Al sinds lang hebben de grote schrijvers alarm geslagen, te beginnen met Jean Raspail in zijn profetische Le Camp des Saints, waarvan de nieuwe uitgave oplagerecords breekt.""De demonstranten op 26 mei moeten deze realiteit kennen. Hun strijd kan zich niet beperken tot een weigering van het homohuwelijk. De ´grote vervanging´ (Le Grand Remplacement) van de Franse bevolking en die van Europa, die aangeklaagd is door schrijver Renaud Camus, is een veel groter gevaar voor de toekomst."

"Het organiseren van gezellige demonstraties volstaat niet om dit tegen te houden. Daar is een ware 'intellectuele en morele' hervorming voor nodig, zoals Renan zei, waarmee men meteen zou moeten beginnen. Zij zou een herovering moeten omvatten van het Franse en Europese identiteitsgeheugen. De behoefte hieraan wordt nog niet naar behoren beseft."

"Er zullen zeker nieuwe gebaren nodig zijn, die spectaculair en symbolisch genoeg zijn om de slaapwandelaars op te schrikken, de verdoofde gewetens te schokken en de herinnering aan onze wortels op te wekken. We komen in een tijd waarin de woorden moeten worden waargemaakt door daden."

"We zouden ons ook moeten herinneren, zoals Heidegger (Sein und Zeit) het geniaal geformuleerd heeft dat de essentie van de mens in zijn bestaan ligt, en niet in ´een andere wereld´. Hier en nu speelt zich ons bestaan af tot op de laatste seconde en deze laatste seconde is net zo belangrijk als de rest van een leven. Daarom moet je jezelf zijn tot aan het laatste ogenblik. Door een eigen beslissing, door je eigen lot te willen ben je de overwinnaar van het niets. Er is geen ontsnappingsroute uit dit bestaan aangezien wij niets hebben dan dit leven waarin wij geheel onszelf behoren te zijn of we zijn niets."

Bron: Katholiek Nieuwsblad (artikel) / Zentropa (afbeelding)

Page 6 of 12

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter