Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Eddy Hermy

Thursday14 December 2017

Eddy Hermy

Eddy Hermy

De naam kent verder een bewogen geschiedenis. Ooit was Eddy Hermy de jongste vakbondsdelegee van het land, later actief in diverse organisaties. Hij heeft consequent de dissidente rol opgenomen namens het proletariaat, wat hem vaak niet in dank werd afgenomen. Afgezien van dat dit Eddy Hermy tot een van de meest controversiële figuren van het land maakt, heeft hij er zelden naast gezeten. Zijn voorspellingen over de EU, de N-VA en de economische crisis zijn de laatste jaren allemaal uitgekomen.

 

 

 

De taak die de Volksunie- de voorloper van de N-VA- , met het bedisselen van het Egmontpact eerder op zich nam (zo Brussel als derde gewest en toekomstige hoofdstad van de Europese Unie loskoppelde van Vlaanderen ) en op deze manier België bij elkaar houdend als identiteit binnen Europa -de Vlaams nationalisten zijn al jaren fervente Europeanen .Schiltz keek  toen reeds verder dan naar het Vlaamse binnenland  alleen,hij zag Vlaanderen toen reeds als een europese regio). Deze stunt van de volksunie-nu N-VA-moet volgens De Gucht en de Belgisch Europese elite ,nog eens worden overgedaan.

Het winst van het No kamp in Schotland zal daarbij zeker een aanmoediging vormen om Vlaanderen niet los van België te koppelen, zo het lidmaatschap van de Europese Unie veiligstellend voor Vlaanderen. Dat wisten de heren Belgische volksvertegenwoordigers van de N-VA die gingen supporteren voor Schotse onafhankelijkheid ook wel, maar de achterban mocht gerust nog een rad voor de ogen worden gedraaid, zeker de achterban die is overgelopen vanuit het VB.Niet dat die zich zo bewust zijn dat nationale onafhankelijkheid binnen de Europese Unie een fictie is. Hun haat tegen België maakt hen blind voor de macht van de nieuwe superstaat.Daarom dat die N-VA mensen niet gingen suporteren voor onafhankelijkheid van Schotland, maar voor een schift van de ene afhankelijke ( Britse) positie naar die binnen de E.U. Naar daar waar ze zelf afhankelijk van zijn.Hun nieuwe -liberale-heilstaat

De N-VA heeft zich reeds lang ingeschreven in een antinationaal discours ,een discours dat opteert België op te lossen in de Europese Unie. Maar dat noem ik geen onafhankelijkheid, en dat is het ook niet, dat is zich afhankelijk maken van een staat die honderd keer slechter is dan de Belgische staatstructuur ooit is geweest. Zelfs de taalstrijd, zal binnen de Unie –en dus in ons land –weer een issue worden, deze keer zal niet de verfransing aan de orde zijn ,wel de verengelsing. Dit maar om aan te tonen hoe ver we terug geslingerd zullen worden in de tijd. Ook de sociale- Belgische- Vlaamse verworvenheden , het sociaal overlegmodel (dat een corporatistisch model is, al zal men dat bij links niet graag horen ,dit omdat ze het verdedigen ,maar in feite het corporatisme afwijzen ) zal met het oplossen van België in de Unie op de schop gaan. In een onafhankelijk Vlaanderen zouden wij het kunnen behouden- mits modernisering en verfijning uiteraard. Maar in een ‘Vlaamse Gouw’ binnen Europa kan men dat niet en zal men het liberaal trans- nationalistisch globalistisme van de Europese Unie moeten volgen. Dat is wat de Europese elite wil, ook de Vlaams-nationalistische tak van de burgerij wil dat. De elites in europa zijn allemaal partizanen van de vrije markt en het liberalisme, zij willen meespelen op wereldvlak. De geschiedenis herhaalt zich, imperialisme loert om de hoek met dergelijke liberale ideologie aan te hangen.Sociaal economisch zitten de Vlaams-nationalisten-net als de rest van de politieke elite- volledig op de lijn van het liberalisme en het vrije marktdenken ,dat is de economische politiek die de Unie aankleeft.

Het corporatisme , onderhandelingen tussen de verschillende segmenten van de Vlaamse samenleving (klassen zo men wil) wordt opgeofferd aan het centralisme van de Unie, centralisme dat er vooral  op gericht is een wereldspeler te worden, en daarbij alles op uitvoer zet. Alleen leven we ( in het westen dan toch) in een postindustrieel tijdperk, en is onze maakindustrie reeds voor een groot stuk gedelokaliseerd . We moeten dus naar nieuwe vormen van economische activiteiten zoeken, niet de oude economie –nu in een groter geheel- nog eens terug leven proberen inblazen. Net zoals het niet wenselijk is in een post-nucleair tijdperk toch weer een kerncentrale te gaan bouwen. Het lijkt bij de elite ’ Back to the future' wel.

Ook de besparingspolitiek is die van de Unie, niet die van een onafhankelijke natie, de politieke richtlijnen zijn niet door het volk gelegitimeerd , maar worden door een vreemde bureaucratie gedicteerd en uitgevoerd door plaatselijke lakeien . De nationale politici laten zich dus verkiezen door het volk om daarna de politiek van een vreemde elite uit te voeren. Collaboratie met een vreemde mogendheid zou men dat vroeger hebben genoemd.

In die zin is het logisch dat men Bart De Wever oproept zijn verantwoordelijkheid te nemen , regeringsleider te worden van de nieuwe regeringscoalitie zou eigenlijk een normale stap moeten zijn. Maar De Wever heeft de lotgevallen van Schiltz in gedachte, die afgang wil hij zich besparen, dat laat hij over  aan anderen, zijn huid is hem heilig.Hij wil wel de architect zijn van een Vlaams-Belgische euro-regio, maar hij weet dat collaboratie plegen soms zware gevolgen kan hebben.

En Vlaanderen verkopen aan de Unie ,met als prijs het voortbestaan van België  en het afstaan van Brussel aan de E.U ,dat kan zware gevolgen hebben voor een partij die zich Vlaams nationalistisch noemd.Ook voor ander burgerlijke partijen,voor zij die de mond vol hebben over Belgische eenheid is dat het geval, kortom het is een gok voor alle liberale en burgerlijke partijen, het land te verkopen en ons uit te leveren aan regionale grootmachten. Besparingen aan het eigen volk op te leggen om daarna het geld aan europese ontwikkilingslanden te kunnen geven. Je intrest  op spaargeld afgenomen te worden door de ECB, omdat die de bankwinsten wil opdrijven.

Waar blijft een nieuwe VNP ( Vlaamsnationale Partij ) om daar de vruchten van te plukken?

 Het sluiten van een nieuw Egmontpact  door de N-VA om  zo België bijeen te houden toont aan dat Vlaams nationalisten niet zozeer bekommert zijn om de onafhankelijkheid van hun volk en natie, wel om de implementering van een liberaal sociaaleconomisch model. Vlaams-nationalist zijn moet  dan ook in de toekomst betekenen , anti E.U nationalist zijn, en daar kunnen ook mensen die zich Belg voelen zich achter scharen.Als de besparingen en economische hervormingen duidelijk zullen maken dat we er allemaal ( buiten het grootkapitaal dan) op achteruit zullen gaan, dat Europa wel eens oorlog zou kunnen betekenen in haar streven naar gebiedsuitbreiding.Dan zal de onafhankelijkheidsgedachte een basis krijgen , omdat er dan een sociaaleconomische grond voor zal bestaan, een transfer van kapitaal naar de Walen bijvoorbeeld, dat vinden velen nog een sociaal iets , maar je inkomen en je welvaart afgeven aan het Europese grootkapitaal .Dat is toch iets anders, daar ligt de kiem van een nationale en sociale revolutie.Mocht de Europese Unie niet hebben bestaan, vandaag, dan zou Schotland nu onafhankelijk zijn, omdat de kiem ,sociale ongelijkheid , reeds een grote rol speelt in de Schotten hun streven naar onafhankelijkheid.En wanneer nationalisten bewust zullen worden dat daar ( bij het bestaan van de E.U) het echte obstakel ligt voor nationale vrijheid, dan zal ook de wil tot onafhankelijkheid groeien in die landen. In grote nationale staten, maar zeker ook in regio’s. zoals Vlaanderen.

-------------------------------------------------

In een interview in 'De Ochtend' op Radio 1 pleitte uittredend eurocommissaris voor Handel Karel De Gucht (Open Vld) voor een Vlaamse premier. Hij zou het "een structurele vergissing" vinden dat Vlaanderen de eerste minister niet levert in de Belgische democratie. Die premier moet "Vlaanderen binnen België houden", zo zei De Gucht naar aanleiding van het Schotse referendum

 

 

Voor de vrienden van Israël binnen het Vlaams Belang moeten het toch moeilijke tijden zijn.Zo werp de partij zich op als tegenstander van moslimextremisme  terwijl ze tegelijkertijd de meest extremistische Israëlisch fracties steunen .Dit –zogezegd- omdat   Israël een hoofdrol speelt in het tegenhouden van moslimextremisme en de Islam in het algemeen.( Wat het verschil, tussen een joodse chassidim en een extreem gelovige moslim daarbij is, dat is voor mij  een raadsel). Filip Dewinter is daar meer specialist in, ik heb nog nooit tegen de klaagmuur in Jeruzalem staan bonken met mijn hoofd, vandaar mijn onwetendheid waarschijnlijk.

Maar dat de wereld niet zwart wit is,dat blijkt duidelijk door de bombardementen die het Israëlisch leger deze nacht heeft uitgevoerd op stellingen van het Syrische leger.Een niet op religieuze gronden georganiseerd ( religieus pluriform- om het met een moderne term te zeggen) leger .Maar met dergelijke bombardementen ondersteunt Israël wel- de steeds meer verlies lijdende ( in Syrië dan )  moordenaarsbendes van ISIS en andere  islamitische jihadisten.

Zou het kunnen dat deze dubbele standaard van een land (Israël )dat de  regio sinds het einde van de tweede wereldoorlog destabiliseert  er  Filip Dewinter van het Vlaams Belang toe heeft gebracht om Syriëstrijders  ‘slachtoffers ‘ te noemen.Want wanneer Israël Islamitische terroristen steunt (door hun vijanden te bombarderen) dan is het niet verwonderlijk dat hun sympathisanten in Europa een boontje hebben voor –strijders- die nationale staten  in de regio ( die een mogelijke bedreiging voor Israël ) betekenen destabiliseren door de plaatselijke bevolkingen te terroriseren met moord en verkrachtingen.

En wanneer er duizenden vluchtelingen uit Syrië ( en ook Irak ) Europa  overspoelen ,dan heeft Dewinter  wel weer een antwoordje klaar.Alleen moet hij zich eens afvragen ( en met hem al die zogezegde nationaalrevolutionairen die aan zijn lippen hangen) of hij  ( door Israël  te steunen ) niet medeschuldig is aan de  toevloed aan Syrische vluchtelingen naar ons land.Kan het dat politici zo cynisch zijn om de eigen belangen voor te laten gaan op volksbelangen, het kan, de pro Israël houding –met alle gevolgen voor vluchtelingenstromen naar ons land – is daar het bewijs van. 

Als dat anti establishment betekend, dan is dat woord serieus gedevalueerd tot nietszeggende slogan.

 

 

 

 

 

 

De verklaringen van Jozef De Witte van het' Interfederaal Vervolgingscentrum  Andersdenkenden' laat geen twijfel bestaan.

Als het algemeen belang -bedoelt worden de belangen van de elite die vreemdelingen invoerd- het vereist dan zullen wij optreden tegen het Vlaams Belang zo zegt hij in de krant De Morgen.

Vandaag is het volgens hem niet opportuun om de partij te vervolgen, maar als de tijd rijp is dan staan we klaar met materiaal - vandaag blijkbaar niet strafbaar -toch  een strafbaar karakter te geven en tot vervolging over te gaan.

Iets in de aard van de Hitler/ Stalin-regimes- waar men ook constant dossiers voorbereide tegen opposanten, die dan ten gepaste tijde -wanneer het de algemene belangen van de dictators ten goede kwam- uit de kast werden gehaald en waarmee men dan schow -processen kon laten opvoeren.

De hypocrisie van de mensen die de gedachtengestapo van dit Interfederaal Gelijkekansencentrum bemannen is zo stuitend dat men er bijna misselijk van word.

Het is hetzelfde soort crapuul dat zich afvraagd waarom de burger zich afkeer van de politiek, terwijl zij zelf aan de basis liggen van die afkeer bij het publiek .

Als men politieke tegenstander vervolgd om hun mening waarom organiseerd de elite dan nog verkiezingen?

Waarom durven ze niet gewoon de macht onder elkaar verdelen zoals ze dat aan de top van de Europese Unie doen.

(Zijn ze bang voor een Maidan, ze zijn daar anders toch  tuk op-  wanneer het zich in andere landen voordoet tenminste ).

Het voordeel zou zijn dat we dan weten dat we onze bek moeten houden- zoals tijdens de bezetting.

Als de peilingen voor het VB mochten klopen met de realiteit op 25 mei ,dan mag men er gif op nemen dat de hyena's van het regime het overblijvende karkas van die partij zullen verslinden.

De leiders van het VB hebben lang gedacht dat ze het spelletje dat 'democratie' heet rustig konden blijven spelen tot in de eeuwigheid.

Deze illusie zullen de verkrachters van de vrijheid en hun vervolgingscentrum bij slechte stemresultaten van het VB zo uit het hoofd van ieder opposant slaan.

Dat zal dan het resultaat zijn van een houding van onverschiligheid vanuit deze partij wanneer gewone burgers in het verleden door het Gestapo centrum werden afgemaakt.

Ik zal  geen leedvermaak koesteren, maar medelijden hebben .

------------------------------------------------------------------------

Het Vlaams Belang heeft vandaag het internetspel 'Minder Minder Minder' gelanceerd. Onder het motto 'Minder islam, minder immigratie en minder criminelen' moet de speler zoveel mogelijk punten scoren door vliegende moslimterroristen uit te schakelen. "Dit is niet meer dan een poging om de campagne alsnog van de grond te krijgen", reageert het Interfederaal Gelijkekansencentrum

Het spel verwijst naar Nederlandse PVV-aanhangers die na de gemeenteraadsverkiezingen riepen om "minder, minder, minder" Marokkanen in Nederland. In het spel van het Vlaams Belang is het de bedoeling met een knuppel criminelen en moslimterroristen uit te schakelen, met een vliegenmepper politici te raken die als bromvliegen zijn afgebeeld en moskeeën met een stopbord tegen te houden.

Jozef De Witte, directeur van het Interfederaal Gelijkekansencentrum, ziet hierin niet meer dan een poging om de campagne ondanks de slechte peilingen alsnog van de grond te krijgen. "Het Vlaams Belang zal van alles en nog wat verzinnen om media-aandacht te krijgen", zegt hij. "Ze zouden niet liever hebben dan dat wij opnieuw een rechtzaak beginnen. Want dat zou hen opnieuw in een slachtofferrol duwen, wat hen stemmen zou opleveren."

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum is echter niet van plan meteen naar de rechter te stappen. "Het is voor ons belangrijk dat we het algemeen belang bevorderen", zegt De Witte. "Op dit moment is het niet in het algemeen belang om het Vlaams Belang meer aandacht te geven dan strikt noodzakelijk. Wel houden we nauwgezet elke zaak bij die ons gemeld wordt. Wanneer we voldoende elementen hebben en wanneer wij denken dat het opportuun is, zullen we ons dossier voorleggen aan de rechter."

Of het internetspel juridisch steekhoudt, kon De Witte niet zeggen. "Elke rechter moet dit op zichzelf beoordelen."

Bron:De Morgen

 

 

Di Rupo spoort Afrikaanse leiders aan homorechten te respecteren

 

In een speech op de EU-Afrikatop van deze week in Brussel heeft premier Elio Di Rupo het onderwerp homorechten aangesneden. Hij riep de aanwezige Afrikaanse leiders op de rechten van minderheden, waaronder die van homoseksuelen, te respecteren.

Meer: Nieuwsblad

 

 

De Franse pers is verontwaardigd over het feit dat er op de persoonlijke blog van  Herman Van Rompuy een gedicht van priester dichter Cyriel Verschaeve staat.

De Fransen noemen dat een 'eerherstel' voor een 'nazidichter'.

Ik weet niet waarom die Fransen zich daarover zo druk maken, gezien het feit dat de EU op zich een gigantisch eerherstel is voor de ideeën van Hitler en Napoleon inzake de hegemonie over de kleine Europese staten door hun respectievelijke landen.

Van Rompuy is bijgevolg een bewonderaar van die ideeën, en collaboreert met de bezetter, wat is het verschil met Verschaeve?

Het enige dat in het voordeel van Verschaeve spreekt is dat hij Vlaanderen nog min of meer als een onafhankelijke staat zag, Van Rompuy kiest resoluut voor een positie als vazalstaat.

En dat Veschaeve voor de SS heeft geronseld, dat een Europees leger in wording was, daar kan toch niks mis mee zijn als men nu weer pleit om een Europese defensiemacht op te richten?

Dit zal dan de waardige opvolgers zijn van de SS en het leger van 'lotelingen' waarmee de Franse dictator Bonaparte heeft geprobeerd Europa in zijn macht te krijgen en Rusland als 'lebensraum' te annexeren.

Als er dus neonazi's in dit land (of in andere Europese landen) rondlopen, dan moet je ze zoeken bij de euro maffia en de pro-Europese politici.

Ook aan linkse kant.

En van Rompuy doet daar vandaag dienst als 'feldwebel' van Merkel en de Duits-Franse haute finance.

En waarom het VB - dat Verschave  altijd heeft vereerd - nu plots euro-kritisch is, dat mag Joost weten.

Gebrek aan historisch inzicht over hun eigen ideologie misschien?

Of plat populisme. zonder perspectief naar een eigen invulling van de Dietse staat?

Niet verwonderlijk wanneer je met Franse chauvinisten aan de rol gaat in je eigen land.

Dezelfde Fransen die Joris Van Severen hebben opgespoord en vermoord.

Nochtans een goede vriend van Verschaeve.

De schaamteloosheid van beroepspolitiekers kent gewoon geen grenzen.

Ze gaan werkelijk over lijken.

Ook over die van hun vroegere leiders en helden.

----------------------------------------------------------------

Dat Europees Raadsvoorzitter Herman Van Rompuy op zijn persoonlijke website een gedicht van de controversiële Vlaams-nationalistische priester Cyriel Verschaeve publiceerde, vindt journalist Jean Quatremer ongepast. 'Maar blijkbaar is dat geen probleem voor iemand die de Europese waarden moet belichamen', schrijft de correspondent in Brussel voor de Franse krant Libération.

Bron: De Standaard

 

 

Volgens rode pipo Dylan Casaer worden moslimpolitici in de Kamer en Senaat naar het toilet gestuurd wanneer er moet worden gestemd over ethische kwesties. Dat dit soort van mensen alle gelegenheden gebruikt om niet te moeten werken, dat was ons bekend, dat deze gelovige moslims echter even moreel corrupt zijn als de rest van de politieke bende kan verrassen.

We moeten immers -volgens sommigen dan toch- bang zijn dat moslims hun geloof aan ons willen opdringen. Van de moslimpolitici moeten we dan toch alvast niet bang zijn. Die gaan volgens insider Dylan Casaer braaf naar de pot als er over een thema moet worden gestemd dat radicaal indruist tegen hun geloof.

Zo zijn alle moslims die in het parlement zitten een grote boodschap – vanwege de langere tijdsduur - gaan doen toen er over het homohuwelijk moest worden gestemd in de Kamer.

Dat zal zware reukhinder hebben veroorzaakt in die praatbarak, het was dan ook een stinkend onderwerp waarover moest worden gestemd.

De politieke elite van vreemdelingen in ons land is blijkbaar zo mak als een lam. Als de grote witte mijnheren van de geldpartijen hen op de pot zetten, dan blijven ze daar braaf zitten.

Maar we mogen ook niet te naïef zijn, om hen op het WC te hebben gekregen tijdens die cruciale stemming over het homohuwelijk zullen ze vooraf wel beloften van onze eigen politici op zak hebben gehad, beloften die hun eigen volk sociaal en financieel begunstigen.

Want het is bij hen niet anders dan bij onze eigen politici.De poen gaat voor elke moraal of fatsoen.

En volgens sommigen (nationalisten) is dat ook goed, aanpassen of opkrassen, weet u wel.

En de houding van deze vreemde politici toont overduidelijk aan dat ze zich goed hebben aangepast aan onze decadente moraal en politieke cultuur.

Ze mogen dus blijven, die brave sloebers. Want ze passen goed bij onze eigen politieke maffia.

Tuesday, 04 February 2014 15:05

De verenigde "corrupte" staten van Europa

                       
 

De Europese Commissie beweert in een rapport waarvoor het de corruptie in de 28 lidstaten onder de loep nam dat de corruptie binnen de Europese Unie aan de Europese economie jaarlijks 120 miljard euro kost: dat is evenveel als het complete budget van de EU, aldus de BBC. EU-commissaris Cecilia Malmström zegt echter dat de werkelijke kost 'waarschijnlijk hoger' ligt. Malmström noemt de procedures voor openbare aanbestedingen in sommige EU-lidstaten 'erg fraudegevoelig'.

Uit de studie van de Europese Commissie, die voor het eerst werd gehouden, blijkt dat driekwart van de Europeanen vindt dat de corruptie wijdverspreid is. De helft van de Europeanen zag die corruptie bovendien toenemen, schrijft de BBC. 'De omvang van het probleem is adembenemend,' aldus Malmström

Bron: Knack


 

 

De CD&V minister van financiën Geens wil het onmogelijk maken dat mensen op verschillende spaarboekjes geld te plaatsen, dit om zo de roerende voorheffing van 15% te ontlopen.

Deze roerende voorheffing moet men betalen wanneer een spaarder meer dan 1880 euro rente ontvangt, alle intresten onder dit bedrag zijn vrij van belastingen.

Vele mensen kunnen het misschien niet correct vinden dat er een belastingvrije som op het spaarboekjes bestaat, maar historisch kan men zeggen dat het hier om een correctie op inflatie gaat. Het is niet zo dat dit mechanisme alleen maar zou dienen om het ’spaarboekje’ een boost te geven.

Inderdaad het is nog niet zo lang geleden dat we in dit land zeer hoge inflatiecijfers noteerden, en de belastingvrije som was dan/is een kleine correctie op het ‘verlies’ aan waarde van je spaargeld.

Nu wil Geens dus een meldingsplicht invoeren om van deze belastingvrije som te kunnen genieten, doe je dat niet dan kan je de som ‘recupereren’ bij je belastingaangifte -waardoor je de staat voor 2 jaar een rentevrije lening geeft - of anders – als men niet wil dat de fiscus weet hoeveel geld je op spaarboekjes staan hebt-van het recht daarop afstand neemt. in ruil voor het betalen van de taks op de eerste 1880 euro.

Eigenlijk gaat het bij dit laatste dan om een ‘belasting op privacy’ met name het recht afkopen om je vermogen niet aan de fiscus prijs te moeten geven. Het is duidelijk dat zeer vermogende mensen graag de ongeveer 280 euro- 15% op 1880- op elk spaarboekje dat ze bezitten zullen laten vallen om zo van dit privilege –op privacy- gebruik te kunnen maken. En het is even evident dat de kleine spaarder zijn gehele vermogen openbaar zal maken om toch maar een beetje ‘rente’ te kunnen ontvangen.

De klassenjustitie (het afkopen van processen) wordt hier uitgebreid met een fiscaal spaar luik. Anonimiteit van bezit via afkoop.

Maar wat vandaag het voorstel van Geens nog meer asociaal maakt, dat is dat de regerende klasse het nu wil invoeren, nu je in feite geen rente op geld krijgt dat op spaarboekjes is geplaatst.

De meeste spaarboekjes geven vandaag een gecumuleerde –vast en variabele- rente van 0,90% tot 1, 70% (internetrente). De officiële inflatiecijfers geven aan dat de geldontwaarding 1,2 % bedraagt, maar de echte inflatie mag men gerust verdubbelen.

Dit leidt tot de absurde situatie dat men vandaag ‘belastingen‘ moet betalen op lucht; of meer nog, dat men belastingen betaalt op verlies.

Alsof dit nog niet schandalig genoeg was, wil de elite door deze maatregel de minst belastbare weg voor spaarders afsluiten (het spreiden van spaargeld over verschillende boekjes).

Iets waar alle grote bedrijven in dit land volop van kunnen genieten, belastingontwijking door het spreiden van kapitaal – en het in bezit houden van kapitaal voor investeringen of reserve (notionele intrestaftrek), het is daar schering en inslag.

Om nog niet te spreken van het feit dat mensen bijna verplicht zijn om meerdere spaarboekjes aan te houden, omdat men alleen tot 100.000 euro zeker is van zijn geld, dit vanwege de gokverslaving van de banken.

Maar de poging van de elite om op deze manier een vermogenskadaster aan te leggen is duidelijk de echte reden van de maatregel.

En is dit niet juist wat linkse partijen zoals de PVDA eisen, dat de elite een vermogenskadaster opstelt?

Wel, vandaag heeft de elite oor naar die communistische eis. Ze zal een vermogenskadaster aanleggen via (onder andere) de maatregel op de vrijstelling van de belastingvrije som op de spaarboekjes - maar ook op obligaties en andere financiële producten.

Maar de elite zal er wel zorg voor dragen dat de superrijken niet het gelag betalen van deze ‘openheid van vermogen’ door links geëist. De elite heeft nu al een buffer ingebouwd waardoor zij het recht op geheimhouding -van vermogen- kunnen afkopen.

Hervormingen van het kapitalisme ‘binnen‘ het kapitalisme zullen nooit in het nadeel van de kapitalisten uitdraaien (nogal logisch zou je denken), daarvoor moet je het systeem breken. Maar links is altijd ‘reformistisch’ geweest in dit land. Het kapitalisme een sociaal gezicht proberen geven. Daarom scheppen ze de illusie van een sociaal Europa. Daar verschillen vandaag de sociaaldemocraten niet van extreemlinks.

En daarom, wanneer er later een ‘miljonairstaks’ volgt, dan zullen het niet de miljonairs zijn die betalen, wel de miljoenen kleine spaarders.

De minister van financiën onder de Franse Zonnekoning Lodewijk XIV wist het al: ‘Sire, laat ons niet de rijken, maar wel de armen belasten, ze zijn met meer.'

En zijn alle 'communistische' dictators niet ook 'Zonnekoningen' geweest?

 

 

Abortusklinieken mogen niet meer adverteren in Rusland. President Vladimir Poetin heeft maandag een wet ondertekend waarin staat dat medische instellingen geen reclame meer mogen maken voor het beëindigen van zwangerschappen, meldden Russische media.

Meer: HLNBart De Wever is  Olympisch kampioen in de categorie 'Latijnse woorden werpen', waar hij steeds beweert dat hij niet met de PS aan eenzelfde tafel kan zitten. De reden zijnde? Omdat die geen vrienden van een herstelregering zijn en 'België' willen behouden. Maar zo klinkt het vandaag al een beetje anders. Het koppel heeft elkaar blijkbaar gevonden.

'Amicus certus in re incerta cernitur.' Een zekere vriend leer je kennen in onzekere tijden. Dat sms-te Bart De Wever naar Elio Di Rupo toen de premier hem in het ziekenhuis per sms beterschap wenste.

The show must go on.

En van kiezersbedrog zijn beide heren niet vies, eerst laten ze zich tot burgemeester verkiezen en beloven daarbij hun stad voor alles te plaatsen, waarna ze een kloon deze opdracht laten vervullen. Di Rupo doet het nu al en Bart de Latijnse Zwever zal het morgen nadoen in A. Ik wed er mijn afgedankte sloffen op.

Waarom zouden beide heren (nuja, heren) geen vrienden kunnen zijn van elkaar? Ze hebben allebei dezelfde streken. De bevolking veel beloven en ze daarna in het zak zetten.

Verkiezingen en burgerlijke politiek, één grote klucht.

Wij van het N-SA willen zo vlug als mogelijk de kiesplicht weg, want nu moet ge u verplicht bij uw klo... laten nemen. (Geen Latijn, maar komt zo ook over.)

Als het 'kiesrecht' wordt ingevoerd, dan heb je tenminste de keuze of 'gij u' door die politiekers in het zak laat zetten als ze u beloven dat ze een bepaald mandaat/programma zullen uitvoeren, of dat je daar - op verkiezingsdag - eens goed mee kan lachen. Lachen, omdat u zich niet in de valkuil van valse beloften hebt laten meelokken door die bedriegersgilde.

Nu worden we als snotneuzen naar dat hokje verplicht op verkiezingsdag om zo verplicht mee te werken aan onze eigen ondergang en oplichting door de geldpolitiekers.

En als u denkt dat u een keuze heeft, dan hebt u het mis. Het gaat hem - bij die burgerlijke partijen - alleen om geld en posten. En vermits het kiessysteem het bijna onmogelijk maakt dat 'anderen' aan verkiezingen kunnen deelnemen en verkozen raken, zijn alle partijen die nu deel uitmaken van het 'systeem' zo corrupt als een ei. Ze weten dat ze niet bang moeten zijn dat 'het volk' zich buiten hun belangenclubs van partijen zal organiseren. Dat hebben ze zo goed als onmogelijk gemaakt door zware voorwaarden op te leggen voor deelname aan verkiezingen. Komt daar nog bij dat zij de staat al hun kosten laten betalen en dat politieke nieuwkomers op droog zaad zitten.

Democratie, een lachertje

 

Page 5 of 11

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter