Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Eddy Hermy

Wednesday20 February 2019

Eddy Hermy

Eddy Hermy

Tuesday, 09 January 2018 16:18

Is het tijd voor een nieuw fascisme ?

 

 

 

Wij 'conserveren' niets, wij willen evenmin terug naar enig verleden,wij zijn geenszins 'liberaal', wij werken niet aan de 'vooruitgang' , wij hoeven ons oor niet eens dicht te stoppen voor de toekomstsirenen van 'de markt' – dat, wat zij zingen, 'gelijke rechten', 'vrije samenleving', 'geen heren meer geen knechten', dat trek ons niet aan!

 

Wij houden het eenvoudig niet voor wenselijk, dat het rijk van gerechtigheid en eendracht gevestigd wordt, dit omdat het onder alle omstandigheden het rijk zou zijn van de diepste middelmatigheid , van dodende banaliteit.

 

Wij verheugen ons integendeel in allen , die evenals wij, het gevaar, de oorlog, het avontuur liefhebben, die zich niet laten inkapselen, verzoenen, sussen en versnipperen, wij rekenen onszelf tot de veroveraars, wij denken na over de noodzaak van nieuwe ordes, ook van een nieuwe slavernij – want voor elke versterking en verhoging van een type 'mens' is ook een nieuwe slavernij onmisbaar nodig – nietwaar. ( bij het neoliberalisme en links bestaat het model van nieuwe mens uit gekleurde immigranten, uitlopend in een mengvorm van rassen ... nvdr)

 

Op deze manier kan het niet anders of wij zijn slecht thuis in een tijdvak dat aanspraak maakt op de eer, 'het menselijkste, mildste, rechtvaardigste' tijdvak te heten dat de zon tot dusver heeft aanschouwt... Erg genoeg, dat we juist bij deze woorden ( nu gebruikt door het regime...nvdr) des te lelijker bijgedachten hebben. Dat we in die woorden niets anders zien dan de uitdrukking - ook de vermomming – van diepgaande verzwakking, van vermoeidheid, van ouderdom, van slinkende kracht.

 

Wat kan het ons schelen, met wat voor tierelantijnen een zieke zijn zwakheid verfraait. Ook al mag hij die als zijn deugt tentoonspreiden – het is immers aan geen twijfel onderhevig dat zwakheid mild, o zo mild, zo rechtvaardig, zo non-agressief, zo menselijk maakt!

 

De 'religie van het medelijden', waartoe men ons wil overhalen, o, we kennen genoeg van die hysterische mannetjes en wijfjes, die juist vandaag deze 'religie' nodig hebben als sluier en opschik voor hun banale leven.

 

Neen, wij zijn geen 'humanitariërs'; wij zouden nooit de euvele moed hebben, over onze 'liefde tot de mensheid' te reppen – daartoe is geen van ons toneelspeler genoeg.

 

Frederich Nietzsche (De vrolijke wetenschap)

 

 

Vanaf nu is de 'Jihad 'officieel vertegenwoordigd op de VRT, geen heimelijk gedoe meer over neutraliteit maar openlijk islamititisch.

Nu nog een zwarte 'toverdokter' of een voodoo-priesteres als medisch consulent op de VRT aanwerven en we zijn compleet gaga.

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180109_03288053

 

Wat hebben 'ingeburgerd zijn' of  'een goed mens zijn' - te maken met het recht op een Belgische staatsburgerschap:      

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180107_03285498


Als men dit principe doortrekt , dat iemand, die zich kan aanpassen-, of dat iemand die van de andere kant van de aarde naar hier komt afgezakt om onze rijkdom in te pikken, een goed mens is,  daardoor het recht verwerft op onze sociale voorzieningen ( wat collectief bezit van ons is) op asiel-,dan kunnen wij wel een paar miljard  mensen vinden die naar hier  willen komen. (en dus ook hier mogen blijven, omdat ze ingeburgert en aangepast zullen zijn).

Tussen haakjes , wat betekend aangepast zijn 'als je naar de moskee gaat, middeleeuwse kledij draagt en dito wereldbeeld hebt' ? Aan wie en wat zijn die mensen dan 'aangepast' -hoogstens aan zichzelf en hun eigen cultuur.

 Er zijn veel mensen die zich hier graag zullen willen aanpassen op die manier , je raakt vlug aangepast aan een gratis maaltijd, aan gratis onderwijs, aan bijna gratis wonen, aan gratis medische verzorging, aan een uitkering  waarmee je op je luie gat Allah kan bedanken, bedanken dat er zoveel blanke ezels in de ( Europese wereld) rondlopen die alles weggeven'. ( ook datgene  wat niet van hen is maar van hun volksgenoten).

Of, laat ons de neoliberale-, op het aanwakkeren van primaire morele gevoelens van 'goedheid' gestoelde argumenten eens doortrekken - argumenten waar de leugenmedia zo straf in zijn.

Wanneer een blanke werknemer 'braaf' is - volledig aangepast aan het bedrijf waarvoor hij of zij werkt, is, heeft die mens dan niet het recht op het hetzelfde loon en leef- voorwaarden dan dat van de eigenaar van het bedrijf.

Als elke, naar hier ingeweken mens, de volledige rechten en goederen waarvoor generaties autochtonen gewerkt, ja, zelfs gevochten en hun leven gegeven hebben, krijgt.
Waarom hebben wij dan niet het recht  om de bedrijven te bezitten waar wij 'verblijven', 'waar wij volledig aangepast en braaf in  - geïntegreerd zijn.


Als het neoliberaal politiek systeem zich het recht toe-eigent om onze collectieve  'door onze voorouders opgebouwde rijkdom' aan vreemden te verdelen - omdat die braaf en aangepast zijn- dan hebben wij het recht  alle rijkdom van de rijken als ons 'collectief' bezit te claimen.

Zijn wij al niet  meer dan 170 jaar ( duur van het bestaan van België)  'braaf en ingeburgerd'- waar blijft dan ons recht op rijkdom en gratis verblijf in dit land.
Als men dat aan kleurlingen wil geven , waarom dan niet ook aan ons, blanke mensen, die gunst verlenen.

 

Twitter sluit account van Griekse extreemrechtse partij af :  http://www.standaard.be/cnt/dmf20180105_03281226

De tijd dat elke patriottische beweging of stroming zich weer 'fysiek' zal moeten gaan organiseren om actie en propaganda te kunnen voeren komt elke dag weer dichterbij.
Nu er in Duitsland een 'Facebookwet' van kracht is waar 50 medewerkers ( een soort Gestapo) binnen justitie elke dag de sociale media controleren op 'haatboodschappen' en op racisme. Dit met de medewerking van 'spitzel' - dat zijn burgerverklikkers die medeburgers aangeven die op sociale media de verkeerde dingen posten.
Ook in Frankrijk is een wet in de maak die 'fake news' op sociale media - vooral dan tijdens verkiezingen - aan banden moet leggen.


Wat fake is - en wat niet - zal de elite blijkbaar bepalen , vroeger deed de elite dat samen met de clerus maar vandaag hebben ze daarvoor de linkse afgodenkerk die 'het vreemde' als hun God aanbid , alle ongelovigen op de brandstapel wil - daarom vandaag voor de elite - als 'internet-kapo's' - hun diensten aanbieden als verklikkers.

Patriotten zullen overal in Europa van sociale media worden gebannen, zoals dat in China en Noord-Korea met dissidenten al het geval is.


Het afsluiten van de sociale media-accounts van Gouden Dageraad  is gewoon de logische stap in deze strategie van het neoliberaal establishment 'elke nationalistische oppositie uit te schakelen'.


Dan blijft er voor dat verzet maar één ding te doen, ons weer op de oude manier organiseren, cellen van verzet opbouwen, propaganda en vorming van militanten terug fysiek in lokalen en op straat voeren.
Wat lange tijd niet meer nodig bleek, omdat men op sociale media met elkaar kon dialogeren en propaganda kon voeren  - zal meer en meer terug komen, afdelingen van een partij of beweging weer slagkrachtig maken door fysieke actie en middelen te gebruiken.


Op het eerste zicht lijkt dit een terugslag voor onze ideologische strekking , maar dat is - op langere termijn- niet zo : omdat wij als eerste weer de mensen fysiek met elkaar zullen laten samenwerken en onze vijanden dat niet zullen doen omdat ze op de electronische media rekenen om mensen te verenigen. Dat zal tot resultaat hebben dat de straat en de fysieke ruimte weer belangrijk worden ( die straten en fysieke ruimten  laten we nu teveel over aan vreemdelingen, wij zijn daat niet meer present). Maar zo zullen we verplicht zijn onze plaats daar weer te veroveren willen we blijven bestaan als ideologische 'volkse' beweging.

Het zal voor velen ( zeker voor jonge mensen die niets anders kennen dan scoiale media als actieterein) - hard wakker worden zijn -  om in de 'echte' wereld te gaan, maar weet één ding : revoluties en sociale omwentelingen kunnen alleen voltrokken worden in de 'echte' wereld, dat beginnen beseffen is al heel wat.

Maar de elite helpt - door haar repressie - om ons dat duidelijk te maken.

 Hij die weer op de oude manier politiek werk vericht-, die zal een  'echte politieke macht opbouwen, weg van de fake sociale media-macht die we vandaag denken te hebben.

De elite heeft het gemakkelijk om de sociale media ( wat in feite grote kapitalistische monopoliebedrijven zijn) tot censuur van nationalisten te bewegen, omdat die monopolies 'staten en culturen' vervangen willen zien door 'internationalistische monopolies' waar een consumentistische 'cultuur' alles overheerst.

Maar mensen beletten om terug fysiek een beweging uit te bouwen om zo aan politiek te doen , daar zullen die monopolies nooit in slagen.

Dat heeft de geschiedenis bewezen, en de geschiedenis, die staat aan onze kant.

Thursday, 04 January 2018 18:46

Waarom geen quota op immigratie

 

Wat deze negerin voorstelt is puur tribalisme    -     http://www.standaard.be/cnt/dmf20180104_03279653    -   wat in de landen van herkomst van deze mensen meestal - zo niet altijd, slecht afloopt  omdat elke stam zoveel mogelijk politieke posten voor zijn eigen clanleden wil en de  'staat'  hen geen barst kan schelen, zolang elke elite van de in een land levende etnische toplaag  maar aan de graai-bak mag.


We verschuiven in het westen van een moderne staatsvorm - en dito samenleving, langzaam richting tribale stammenvertegenwoordiging.
Een nieuwe stap in een neerwaartse neoliberale culturele en politieke trend die onze samenleving richting ontwikkelingsland voert.


Een sociaal pact met de inwoners van een land - waar elke etnische groep vanuit puur raciaal ( of Gender-aanhorigheid) de macht wil , daar  is  de mogelijkheid tot een sociaal akkoord tussen de klassen ( corporatieve groepen) onbestaand geworden. Niet de belangen van  corporaties of sociale klassen zullen gelden , wel een diffuse etnische of gender-aanhorigheid zal bepalend zijn in het bepalen van de macht.

Tot hiertoe is dat alleen in  het hemelrijk gelukt, dat socialisten daar nu ook in geloven is een gevolg van ideologische dementie.


Dat een partij zoals de SP.A in dit tribalisme meegaat is dan ook een duidelijk bewijs  dat voor hen het 'sociaal contract' ondergeschikt is aan het neoliberaal  samenlevingsmodel dat het multiculturalisme is.

Zeker opdat de vreemde etnische groepen die zijn ingevoerd in ons land, zij die nu met quota machtsdeling ( en daarmee een steeds groter stuk van de sociale taart willen) in het westen en in ons land, geen aanspraak kunnen maken op historische rechten op grondgebied en rijkdom van dit land ( wat in historische tribale landen 'bijvoorbeeld Congo' - dikwijls wel het geval is.

En nog dit, als ingevoerde vreemdelingen - en links - het normaal vindt, dat men overal quota hanteert, zoals deze zwarte immigrante zo vurig verdedigd  ... waarom dan geen quota op immigratie, quota op het recht op werk of op het recht op sociale zekerheid hanteren?

 

 

 

We zijn langzamerhand aanbeland in een complete dictatuur, ook wij werden weer door Facebook aangepakt met een 30 dagen ban - tot zover het joodse verlichtingsdenken  van Zukkerberg en zijn miljardenbedrijf.

Maar nu de vreemdelingendictatuur inDuitsland    ( binnenkort in geheel Europa durven wij wedden) zo ver gaat dat zij 50 personeelsleden  van justitie als een soort van Gestapo aan het werk heeft, om de inhoudt op sociale media te controleren is het hek helemaal van de dam.
Europa is nu ver gelijk aan communistisch China, waar alleen de elite vrijheid van mening heeft en het gepeupel moet zwijgen of anders een gevangenisstraf riskeert.

 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180102_03277430

 

LATEN WIJ ONS VERDEDIGEN, NIET IN DE PARLEMENTAIRE LUL- FABRIEK MAAR MET ELKAAR OP STRAAT

Een politiekantoor in brand willen steken, dat is terreur, waarom heeft men dan niet op die 'jongeren' ( vreemdelingen) geschoten?

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180101_03275113

Met die burgerlijke politici aan de macht , komen we langzaam op het punt dat we volledig zullen zijn overgeleverd aan de terreur-zaaiende ( want wat is auto's gebouwen en brandweerauto's en ziekenwagens, aanvallen of in brand steken, anders dan terreur zaai...en) ;

Daarom is er een andere vorm van politiek nodig, eentje dat door een ander soort van politici gevoerd zal durven worden.

Een nationaaldemocratische weerstandpolitiek is nodig, waar burgers zich bij milities kunnen aansluiten daarbij zichzelf kunnen verdedigen.

Deze milities moeten gevormd worden door het verplichten van jongeren 'een tijdlang in een dergelijke militie dienst te doen' daarbij de rangen aangevuld met vrijwilligers die na hun werk deze klus willen opknappen.

Dergelijke milities moeten samenwerken met alle hulpdiensten en met de politie, dan zullen terreur-zaaiende bendes het niet meer in hun hoofd halen; ziekenwagens, brandweerwagens of politiekantoren aan te vallen.

Maar zoals ik zeg, wij hebben eerst een ander soort van politici nodig, niet meer die kwezelende bende neoliberale democraten, maar ook niet de kwetterende burgerlijke populisten die louter op stemmenjacht zijn om de vet betaalde zitjes van hun concurrenten in te pikken, maar in wezen niets zullen veranderen aan het systeem van lafheid en wanorde dat de neoliberale particratie nu eenmaal is.

Als u ook van deze mening bent, dan zit u goed op deze pagina van ons, nu nog de volgende stap zetten, woorden in politieke daden omzetten, en daarvoor hebben we patriotten zoals jullie nodig.

 

ER IS GEEN WONINGTEKORT IN BELGIE ER ZIJN TEVEEL MENSEN INGEVOERD

Er is in Vlaanderen geen probleem van sociale huisvesting of van huisvesting in het algemeen, er is een teveel aan ingevoerde bevolking.
Groen zou toch moeten weten: teveel van iets, dat leidt tot overlast en vervuiling van een leefsituatie, in dit geval van onze sociale woonsituatie.

Het enige 'adequate' wat men daaraan kan doen is : een 'remigratieprogramma' opstarten, waarbij men moet beginnen om alle illegalen uit sociale woningen én door de gemeenschap (OCMW) betaalde huurwoningen op de privémarkt het huis en land uit te zetten.
Die zijn toch illegaal of wat?
Moeten illegale dingen dan niet tegengegaan worden.
U zal zien, de woonmarkt zal al een stuk groter worden ( en goedkoper) - zonder meer te moeten bouwen ( we hebben toch te weinig personeel om dat te doen schijnt het) én zo onze open ruimte te verkwisten aan iets waarvan we teveel hebben, namelijk aan ingevoerde mensen.

Men gaat de 'opwarming van de aarde ( dus ook van België ) toch ook niet tegengaan door steeds meer vervuilende en milieu belastende elementen ( lees overbevolking) het land in te voeren'-, integendeel daardoor versnel je die onleefbare situatie, waarom zou het invoeren van mensen een ander effect hebben op onze leefsituatie dan het invoeren van een vervuilend product?

Je kan daar links of Groen - of burgerlijk neoliberaal flauw over doen, maar wat ik schrijf is toch maar een voldongen feit.
Geen enkele dik betaalde politicus durft dit nochtans te zeggen, maar wij voelen ons verplicht de puntjes op de i te zetten.

Want het is toch een waarheid als een koe, dat hoe meer mensen men invoert-, hoe meer men - bijvoorbeeld - kerncentrales nodig zal hebben om die allemaal van stroom te voorzien.

Maar daar heeft de Groen(e) neoliberale kleinburgerijen waarschijnlijk nog niet bij stilgestaan.
Denken is dan ook geen Groene eigenschap, de dingen laten rotten is meer hun specialiteit.

 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180103_03277762

 
 
 
 
ISLAMNEUKER OP DRIFT Ik geef dat Algerijns 'Boefje' - voor één keer - gelijk, vrouwen die vuiligheid - zoals deze islam-klootzak er een is, van straat plukken en in hun auto meenemen, dat zijn inderdaad hoeren. En de moslimklootzak die met dat soort van vrouwen meegaat is een hoerenloper. Een haram-poeper, moge Allah de verschrikkelijke deze Shaytan castreren ( beter dat Hij dat doet dan wij , dan is het geen racisme of islamhaat) maar zijn gerechte straf. Dat maakt dat crapuul aan elkaar gelijk, blanke hoeren en bruine hoerenlopers. Dat soort vrouwen moet dan ook achteraf niet beledigd doen, iedereen weet wat islam-hypocrieten van blanke ongelovige vrouwen vinden die met baardmannen meegaan, dat het hoeren zijn. Dat ze samen syfilis mogen krijgen, of een andere straf van God, liefst een pijnlijke. 'In Sha Allah'
 
 
 

Vroeger - niet eens 40 jaar geleden, in een tijd waarin wij met zijn allen in een - op solidaristische principes - gestructureerde 'homogene' gemeenschap met elkaar vormden ( er dus een sociale staat in stand gehouden kon worden) haatte ik waar Rand in 'Atlas shrugged' voor stond.

Omdat ik toen dacht 'dat haar visie op de samenleving, onze sociale staat zou vernietigen, dat haar visie op de samenleving de 'volksgemeenschappen' kapot zou maken.

Waar ik toen zo bang voor was, wat mij toen zo tegenstond in haar werk - dat is ook allemaal werkelijkheid geworden, maar niet omwille van het feit 'dat het individu boven de gemeenschap geplaatst werd' , zoals in Atlas-, de schrijfster haar denkbeeldige ideale wereld.
Maar integendeel juist omdat het door haar bewonderde kapitalisme de mens verdronken heeft in massa- immigratie. Dit vanuit een kapitalistisch concept dat elke eigenheid van het individu gewoon geprobeerd heeft uit te schakelen.
Het individu vervangen heeft door het concept van een 'Multi-etnische identiteit' of diversiteit. ( dat dit niet compleet is gelukt bij de massa die nog vasthouden aan religieuze 'identiteiten' zoals islam of jodendom is duidelijk.
Dat dit tot een geweldmaatschappij én tot de afbraak van onze oude wereld en sociale orde heeft geleidt is eveneens duidelijk- maar valt buiten het bestek van deze post.

In een 'diverse' maatschappij ligt de gemeenschappelijke noemer op nuttig zijn voor de 'productiviteit en consumptie-rendabiliteit' dan in individu of gemeenschap. ( daarom wil men ook alle verschillende factoren die deze gemeenschappelijke noemer kunnen verstoren wegwerken, bijvoorbeeld zoals deze binnen een consumptie-moment van het Sinterklaasfeest bijvoorbeeld, waarbij Zwarte Piet sommige consumenten mogelijks uitsluit van de wil tot consumeren. ( niet willen consumeren , een morele doodzonde binnen het neoliberalisme)

Dan doe men er alles aan om die oude identitaire anker ( wat Zwarte Piet voor velen van ons is) plaats te laten maken voor de 'diverse identiteit' waarbij de 'consumptie-markt' bepaald wat die identiteire ankers zijn.
In dit geval - geen zwarte maar roet-Pieten.
Wat de absurditeit van het systeem aantoont ,absurditeit die je ook kan waarnemen bij het benoemen van de verschillende seksen en waar de consumptiemarkt naar een 'seksueel neutrale' consumptiemassa streeft - waarom zou een man geen dildo mogen kopen en een vrouw een plastieken kut, want dat is de idee die achter het 'genderneutraal consumentenmodel' zit, zoveel mogelijk, en aan iedereen, van alles verpatsen.

Hetzelfde geldt voor de tewerkstelling, waar er geen individuele keuze, maar er ook geen keuze op basis van gemeenschap meer mag spelen, louter de 'productie-consumptie- identiteit' telt.

Men heeft dus geen recht op werk, diensten, inkomen, sociale verworvenheden, scholing of religieuze beleving meer op basis van individuele verworven rechten ( bijvoorbeeld door voldoende studie, waarbij men stelt 'dat studieresultaten alleen niet beslissend zijn om en job te krijgen ) nog op basis van gemeenschapsaanhorigheid ( uw voorouders maakten al deel uit van onze gemeenschap).
Rechten genereren kan alleen op basis van deelname aan het 'productie of consumptieproces' wat de nieuwe 'identiteitskit' van het neoliberaal en multicultureel bestel is.

Ik ben zeker, dat net zoals ik vroeger Ayan Rands 'Atlantis' verworpen heb, zij vandaag de multiculturele identiteit op haar beurt zou verwerpen, omdat die gebaseerd is op staatsdwang , op staatsinterventie via massale transfers van geld van de gemeenschap naar inwijkelingen en op massacultuur.( Ik geef toe in Amerika spelen de geldtransfers minder, maar in Europa gebeurt dat massaal)

Net zoals wij vandaag moeten erkennen dat 'individualisme' in een Multi-etnische maatschappij het enige wapen tegen deze maatschappij is,
moeten we daarnaast , (dat zou voor elke patriot en nationalist duidelijk moet zijn)-, weten: 'dat een strikt libertijns individualisme geen antwoord is' 'maar dat alleen 'groeps-individualisme' dat kan zijn.

Dat segregatie daarbij als en vorm van legitiem 'groepsindividualisme' gehanteerd wordt is daarbij geen probleem, omdat segregatie een vorm van individualisme is , zeker in de geglobaliseerde wereld van vandaag.

Wij dus de bouwers van een nieuw 'Atlas' moeten zijn, waar individualisme 'volksindividualisme' is , waar segregatie de individuele culturele en economische keuzes beschermt.

Page 4 of 14

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter