Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Eddy Hermy

Wednesday19 September 2018

Eddy Hermy

Eddy Hermy

De naam kent verder een bewogen geschiedenis. Ooit was Eddy Hermy de jongste vakbondsdelegee van het land, later actief in diverse organisaties. Hij heeft consequent de dissidente rol opgenomen namens het proletariaat, wat hem vaak niet in dank werd afgenomen. Afgezien van dat dit Eddy Hermy tot een van de meest controversiële figuren van het land maakt, heeft hij er zelden naast gezeten. Zijn voorspellingen over de EU, de N-VA en de economische crisis zijn de laatste jaren allemaal uitgekomen.

 

 

Dit jaar is het tien jaar geleden dat de grote financiële crisis uitbrak. Midden september 2008 ging de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers failliet en begon het mondiale casino-kapitalisme, bestaande uit interbancaire leningen bestaande uit 'fake' kapitaalgaranties uit elkaar te vallen. Een Amerikaanse huizenzeepbel grotendeels gefinancierd met Europees geld ontspoorde zo tot een mondiale financiële crisis die in 2010 ook in de eurozone leidde tot een langdurige economische recessie. De gevolgen daarvan zijn tot op vandaag te voelen -, onder andere - door het feit dat veel spaarders geen intrest meer - op hun aan de banken ter beschikking gestelde geld - meer krijgen.

Deze de facto 'nationalisering' van geldmiddelen die getransfereerd worden van de Europese burgers naar  bankenconglomeraten loopt in de miljarden, allemaal met als doel, de banken hun verliezen te laten goedmaken en hun winsten terug te laten maximaliseren zonder last te hebben van de door hen gemaakte schulden.

Door nationale staten - via de europese nationale bank {ECB} - schuldpapier te laten opkopen met massaaal gedrukt geld , schulden die de staten gemaakt hebben om de banken (lees Bankiersmaffia) te 'redden'. Tegen die achtergrond zou je als burger verwachten dat banken genationaliseerd en dat malafide bankbezitters/bestuurders achter de tralies zouden beland zijn.

Maar niets van dat alles is gebebeurt , in Europa - is er niet één bankier voor het gerecht gesleept. Er is nochtans mondiaal, sinds het uitbreken van de crisis , zo ongeveer een keer een mondiaal jaarproduct, zo'n 70 duizend miljard dollar, aan schuld bijgekomen. Maar de schuldigen lopen vrij rond en worden elke dag rijker. Intussen maken de media, links en de rijke elite jacht op 'extreemrechts', een benaming voor mensen die niets misdaan hebben terwijl de echte gangsters zich vrijelijk verder verrijken en aan de macht blijven. 

Met de steun van corrupt links en van een groot deel van onze intellectuelen. Hun democratie wordt niet in gevaar gebracht door wat zij 'extreemrechs' plegen te noemen, hun democratie is een lachertje, een dievenklucht, één grote oplichtingstruc. Die door 'extreemrechts en door populisten zogezegd 'in gevaar gebrachte democratie'... die democratie bestaat gewoon niet als dusdanig.

En, als 'stoom-afblazertje' - krijgen we dan de kinderachtige perikelen van neoliberale burgerlijke partijen voorgeschoteld-, een klucht zoals zich er nu een manifesteerd in Antwerpen. Een rondje 'verkiezingsbedrog' - lompe verkiezings-cinema die moet doen vergeten dat we elke dag bestolen worden door diezelfde circusbende van de particratie.

Wouter Van Besien van 'Groen' -snotteraar die het voordurend heeft over ' dat hij propere lucht wil in Antwerpen en in het land, dat dat het groene project is waarvoor hij staat, maar hoe kan je propere lucht hebben, als de lucht in het land bezwangerd is door leugens en bedrog, als de lucht in dit land naar de zwavel van het neoliberalistisch kapitalisme en haar immigratie-pest stinkt?

 

 

We zitten met een antiracistisch politiek en moreel dilemma:

"Mogen we een Aziatische olifant, geboren in Antwerpen, een 'Aziatische olifant' noemen – of, om helemaal correct te zijn met de huidige verdwazing, moeten we die olifant -'een Belgische olifant' noemen"

 

We zullen het aan de minister van culturele 'disruptie' Sven Gatz moeten vragen, je weet wel dat is dat mannetje dat de links-liberale tot extreemlinkse – en verder de vreemdeling-gerelateerde culturele scene bedient met sloten staatsgeld, om daarmee onze nationale cultuur af te breken - daarom  noemen we hem ook 'minister van culturele disruptie' een eretitel in die kringen. Want als iemand in die kringen zegt 'compleet gaga te zijn' - dan is die persoon daar direct een top-cultureel. Daarom dat er vandaag zoveel instroom van exotische elementen in die kringen plaatsheeft, het kan niet zot genoeg gaan, waar vindt je die mensen anders, toch niet onder de braven blanke werkmensen, die hebben noch de tijd nog het geld om zot te doen, die moeten tellen om te overleven.

 

De neoliberale extremist Sven Gatz, parasiet van het politiek establishment, zegt in de krant 'dat hij de nek van het racisme zal breken' (het politiek nulletje is namelijk verbolgen geraakt,over een paar kwade opmerkingen van mensen over de uitloting van - wat het 'cultureel barbarisme' in dit land 'Miss België' verkiezingen  pleegt te noemen. Uitlatingen over de - niet bepaald Belgische - 'roots' van het uitverkoren domme wicht dat luistert naar de naam - Angelina Flor Pua – van Filipijnse afkomst, maar hier als authentieke Belgische - aan 'borsten - gat en benen - showen' doet. ( nu ja, er is iets voor te zeggen, als zelf Vlaamsnationalisten zich - Belgische minister, kunnen voelen) Als dat geen supermoderne etnische transfomatie is, dat kan niet tippen aan een 'ladyboy- ombouw of andere 'gendervirtuositeit' waar onze wettenschappers ( in tegenstelling met China en ander economisch groeilanden die met economische inovatie bezig zijn in plaats van  met kul) zich hier mee onledig houden. Dat is toch top man, voeren we straks 'transgendertechnologie' uit. Die indsutrie zal boomen, jongens. Westerse waarden, wie wil ze nog hebben, dat is als mest man, dat goedje stinkt uren in de wind naar decadentie.

 

 

De taal van de extremistische neoliberaal Gatz  'ik zal de nek breken van dit racisme' laat geen ruimte voor bespiegelingen over identiteit of etniciteit over, daar wil het neoliberale establishment niet aan, dat zou de commercie alleen maar hinderen.

 

Het establishment zegt ook  'een afschuw te hebben van een 'wij – zij samenleving' - waarom ze dan allemaal hun eigen partijen en dito politieke identiteit willen behouden is voer voor psychologen ( tenzij het louter dient om de staatkas mee leeg te roven). Waarom de elite niet een 'Wij-partij' opricht, een éénheidspartij, wij hebben ( volgens hen dan toch) immers allemaal dezelfde belangen. Links en rechts, rijk en arm, met een bankrekening op de Bahama's of een leefloonrekening bij het ocmw , blank en bruin, bruin en zwart, islamist of tribale toverdokter, allemaal één in fabeltjesland.

 

Neen, met dat 'de nek breken van het racisme ' klinkt de taal van het door het soort neoliberaal establishment nochtans verafschuwde Poetin of Erdogan door, mensen die ook al eens durven te dreigen 'de nek te breken van tegenstanders'. ( al zijn de motieven van die mensen dikwijls eervoller dan deze van onze kliek pezewevers uit de Wetstraat, dat moet men durven bekenen)

Je voelt zo aan je natte teen aan , dat smerige types zoals Sven Gatz en consoorten ( en dat zijn er veel in de beroepspolitiek én onder onze intellectuele en culturele elite) verlangen om opnieuw een soort 'Raad Van Beroerten' in Europa op te zetten, daar was 'de nek breken' met name van medeburgers die er andere gedachten op nahielden ook zodanig populair dat men het de 'Bloedraad' is gaan noemen.

 

Als is het natuurlijk belachelijk een rat als Sven Gatz tijdens 'de tortuur' aanwzeig te zien, dat soort kereltjes laat het vuile werk over aan anderen, hun liberaal maagje is te klein voor zulke dingen, oppoken tot haat, dat wel, maar zelf actie voeren, daarvoor zijn die ratten te tam, daar hebben ze onze 'rechtvaardige rechtbanken' voor.

En ook toen-, net zoals nu weer het geval dreigt te worden, was de 'Bloedraad' een samenwerkingsverband van plaatselijk establishment en vreemdelingen die ons land bezet hielden.

 

De liberaal Sven Gatz kent dan wel niets van 'eigen volkse cultuur' (die cultuur bestaat niet, zegt onze minister van cultuur )- maar hij kent blijkbaar wel iets van 'tortuur' waarbij men de nek en van andere ledematen van mensen van eigen volk brak. Niet 'tortuur op, niet de nek breken vàn de ingevoerde en zelf gekweekte islamitische terroristen, maar wel de nek willen breken van het 'extreemrechts trollenleger' op internet, ( lees : de nek breken van de politiek machteloze massa) - dat is de natte droom van onze corrupte elite.

 

 

Laf zoals altijd, kruiperig en laf.

 

Misschien is het ook politiek en moreel incorrect te vragen: 'hoe een wicht van ingevoerde vreemdelingen aan het pak poen (22000 euro fluistert men) komt.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170118_02681266

Geld dat nodig is om te kunnen deelnemen aan de Miss België verkiezingen ( in staat zijn zoveel geld op te hoesten voor een klasse van mensen die door onze elite en intellectuelen als  'economisch en sociaal gediscrimineerd' aan de brave burger opgediend word ) dat weet ik niet, dat geld zal – zo hopen we toch, niet door het Unia of een ander 'diversiteitsfabriekje' gesponsord zijn , om als propaganda voor de verkoop van hun 'diversiteitssoep' te dienen. Of zal men 'onze nek breken' als wij vragen, 'vanwaar dat vele geld dan wel komt'.

 

 

  Maar met dit alles is ons moreel en correct raciaal taalgebruik niet opgelost:

"Moet / kan men , in een in Antwerpen geboren Aziatische olifant 'een Belgische olifant' herkennen'... Of blijven we het 'een Aziatische olifant' noemen, wat het ding ook in werkelijkheid is...

.Daaruit volgt dan weer, – ditmaal de meer gevaarlijke vraag gezien de Bloedraad van Unia en Sven Gatz meeleest :

 

"Kan men een in Antwerpen geboren Aziatische 'Miss België' een 'Belgische' Miss  noemen"?

 

Een zeer gevaarlijke, maar voor het land levensbelangrijke vraag dezer dagen, een land zonder zorgen kan zich dergelijke half religieuze halsvraag best veroorloven, de files en de manke spoorwegen zullen er wel bij varen, laat staan onze schuldopbouw.

Allemaal verwaarloosbare materie als het om 'racisme' in verband met onze 'Miss België gaat, ( infeite een platte commerciele bedoening waar links vroeger de neus voor ophaalde maar nu ,gek voor die zwijnerij opkomt. Laatst nog iets gehoor van de Marokkaanse maffia die Antwerpen teistert met kogels en granaten ( terwijl het leger in de stad patrouilleert) of over 'de Bendefantasiën van onze doorgeslagen advocatuur,  of over onze wegen die er bijliggen als in Swaziland. Allemaal peanuts jongens, racisme tegenover onze Miss België - een halszaak is het , onze intelectuelen en culturelen en hun media kwijlen zich het syfilis aan dit gegeven, man. Twee keer in één week een Vlaamse racistische golf  te beleven, intellectueel uitdagend is dat, man.

 

Om van te kwijlen is het,en dan nog racisme tegenover een mooie jongen exotische vrouw, waardoor zelf oude linkse intellectuele geile bokken weer op de kar van het antiracisme sprongen, dat was en is klaarkomen man, bijna mei 68 euforie, viagra voor de linksliberale geest man. Een heet negerwijf, bijna een Jef Geeraerts-ervaring, man, intellectueel die met 'Ik ben maar een neger' zichzelf een druiper schreeft tegen het racisme, racisme waar hijzelf als koloniaal ambtenaar lustig aan had meegdaan, op een manier  zoals geen enkele extreemtrechtse trol dat ooit zou doen, maar hij dus wel.

 

Wat gezellig intellueeel afrukken dat antiracisme man. Vroeger moest die intellectuele scene zich nog inhouden ' het blanke proletariaat te schofferen , dit omdat ze dachten macht te kunnen verwerven op dat soort van volk zijn rug, maar nu onze intellectuelen zich een nieuw 'vooral dan vrouwelijk eigen volk' aangeschaft hebben, kunnen ze compleet uit de bol gaan tegen het eigen proletariaat, die vuile racisten zijn, dom zijn, niet weten wat goed voor hen is, de PVDA loopt daarin voorop na bijna 50 jaar ontgoocheling over die stomme blanke proleten die maar niet tot hun ' slavenstaat' te bekeren vielen, dan kan je meer lachen met die zwarten, die zijn wel bereidt om naar de pijpen van het links intellectueel chauvinsime te dansen, daar zijn ze dan ook dom genoeg voor.

Links kolonialisme gekruid met chauvinsme, man dat word rukken tot zelfbevrdiging van de links superieure geest, zeker met die zwarte proletarische wijven in het spel. Nogal spijtig dat die imams nog niet zo goed meewillen, ook al beweert de PVDA 'dat Marx een halve islamist in plaats van een volle Jood was'.

 

En is het in deze politiek puriteinse tijden (waar is in dit jubileumjaar van de liberale revolutie van 1968 de vrijheid van mening gebleven ) wel toegelaten om een dergelijke 'bijna religieuze schismatische vraag' openlijk te stellen' - over wie Belg is  en wie nooit Belg zal zijn - zal het niet als 'ketterij' gelezen worden, zoals in de 16de eeuw,- met 'tortuur' tot gevolg , iets afwijkends van de moraal der immigratie-clerus te zeggen, het schavot staat klaar, onze justitie heeft ervaring met 'heksenvervolgingen' en brandstapels. (Met boekverbrandingen heeft onze Leuvens elite dan weer veel ervaring) lees er Erasmus maar op na, niet Hitler was de eerste 'boekverbrander' dat waren onze intellectuelen. Dat lolletje willen ze graag nog eens overdoen, maar ditmaal digitaal de fix in de vrije mening steken. zoals in het goed oude Duitsland, de Facebookwet tot doel heeft, ter bevordering van het zwijgen van de ongelovigen.Alleen de officiele kerk mag op internet en elders preken, hagepreken zijn verboden.

 

 

 

In een tijdsgewricht waar een minister van cultuur durft te zeggen: 'de nek te zullen breken van opposanten',- daar loert de 'Vierschaar' en haar Tortuur', daar loert de godsdienstwaan over wie het ware geloof aanhangt, de multiculturalistische staatskerk, of de nationale , op etniciteit gebouwde volkskerk dient.

Loert daar niet het maatschappelijk 'radbraken' van een deel van de bevolking. Dat behoort zeker tot de mogelijkheden, mogelijkheden die de corrupte elites bereidt zijn te gebruiken bij het nog verder laten bezetten van ons land door vreemdelingen, daarbij zichzelf vastklampen aan de macht én aan het geld van het staatsapparaat om daarmee de etnische genocide op het eigen volk – en bij uitbreiding op dat van de Europese volkeren – uit te voeren.

Dan is een 'Raad van Beroerten' - in zijn moderne vorm als 'Europese Hof voor de rechten van de mens, onder leiding van de Europese nomenclatuur' wel zo handig ons dat door de strot de duwen.

 

 

Een groot deel van onze intelligentsia is moreel en politiek autocratisch ( autocratisch in de zin dat zij voor een pro Europese nomenclatuur ijveren) en bijgevolg autoritair anti arbeidersklasse zijn omdat die Europese nomenclatuur neoliberaal is. Dat dit zo is, dat is elke dag in hun media te lezen , te bekijken en te beluisteren op radio en TV - dat het domme volk niet in staat is de 'ingewikkeldheid' van 'onze' globalistische samenleving te begrijpen, daarom op de verkeerde mensen stemt. De vrees voor een repressieve zuivering ( zeker onder de autochtone arbeidersklasse en bij de lagere middenklasse) is reëel, zeker wanneer men de culturele en multi-etnische revolutie, die gevoerd wordt vanuit het economisch politiek en intellectueel establishment -, met haar immigratie en diversiteitspolitiek, in de weg wil blijven staan.

Daarom hebben we ook een nieuw soort van partijen nodig om ons te beschermen tegen de aankomende golf van onderdrukking van de eigen volksklassen door een groot deel van de multiculturele elite en hun ingevoerde, deels reeds in ons land gekweekte, vreemdelingenpopulatie.

 

 

Deze eeuw wordt geen eeuw van consensuspolitiek tussen nationale elites of bevolkingslagen, nog van democratische praatjes in oude parlementaire praatbarakken. Die barakken staan op instorten, vol democratisch (beton)rot, de supranationale geldmachine zal ze grondig met de grond gelijkmaken, net zoals ze alles wat 'volks' is zal platwalsen, als we ze laten begaan. Onze elites hebben dat zo gewild, 'dat is wat de markt wil zeggen ze dan' -  als schapen die blaten.

Dat de nieuwe golf van monopoliekapitalisme de rotte democratieën zal vernietigen, daar moeten we in sé niet teveel om treuren, we moeten er alleen voor zorgen dat wij – in de plaats van de supranationale instellingen, die worden geleid door superrijken van gemengde etnische samenstelling - 'nationale soevereine landen met een systeem van nationaaldemocratie' krijgen, waar de eigen etnische volksbelangen gelden. Want zonder 'eigen volk' – geen sociale staat, zelfs geen 'werkende staat' - kijk naar Amerika, dat is geen volksnatie, dat is een conglomeraat van superrijken, met slaven aan de band. Amazon country.

Als er ergens een 'Beloofde Land bestaat', dan is dat voor 'het uitverkoren volk' niet Israël ,maar Amerika.

 

 

Om de weg naar het huidige multi-etnische armageddon te blokkeren heeft onze bevolking dan ook een contrarevolutionaire partij of beweging nodig, eentje die even meedogenloos, – ik zou durven zeggen... meer meedogenloos revolutionair in het verdedigen van land en eigen bevolking is, dan wat de oude en politiek verzwakte nationale elites vandaag in de kast hebben, nodig. En vooral, politici die daar leiding aan durven te geven...

Want moed zal nodig zijn, dit wordt geen ritje in een door de staat – via de partijfinanciering – betaalde luxewagen, dit wordt een dolle rit met de bulldozer, met hoge kosten voor de bestuurders als ze mislukken, maar een gouden dageraad, als ze slagen.

De cruciale vraag daarbij is de volgende : Kan dat nog, voor de elite 'onze nek breekt'.  Of denkt iemand nog echt ... 'dat hij louter door een bolletje in te kleuren' de zaak redt.


Stuur die vrouw haar man achterna, voor de geboorte van haar kind, mits inachtneming, dat we dat vrouwmens een geldsom meegeven om thuis in haar land te bevallen, wij zijn geen onmensen.

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180112_03294855

 Een kleine besparing op de kosten van 'eigen volk' maakt dat wel weer in orde.

 Ik vraag mij af wanneer de sfeer van illegaliteit en criminaliteit, sfeer die met het in het land laten verblijven van illegale vreemdelingen gepaard gaat, zal overslaan op de gehele bevolking.

Wanneer onze bevolking deze illegale staatspraktijk (fel gepromoot door linkscriminelen)van het binnenlaten en onderhouden van illegalen op een bepaald ogenblik op andere domeinen van hun leven zal overnemen, want - waarom zou iemand zich aan de wet houden als rijken wetten kunnen 'afkopen' en illegale vreemdelingen wetten soepel naar hun hand kunnen zetten. Men zou toch onnozel moeten zijn om 'wetten' van een crimineel systeem nog langer te gehoorzamen.

 Dit systeem verder te legitimeren door er je stem aan te geven.

 

 

 

 

 In ons land - én in Europa , kan je zomaar honderdduizenden vreemdelingen invoeren, en als er al eens iemand van dat illegaal ingevoerd goed ( illegale invoer van mensen omdat er als sinds de jaren 70 van de vorige eeuw een immigratiestop geldt in dit land, uitgewezen wordt, dan ligt de politieke elite in een deuk omdat ze de uitwijzingen onmenselijk vinden.
Maar een paar worsten van zwijnenvlees invoeren ( wij voeren duizenden islamworsten in) - daarom uitwezen worden, dat moet wél kunnen, met als argument  'dat het de bioveiligheid van de bevolking in gevaar brengt'.

 Maar dat  honderdduizenden ingevoerde islamworsten onze culturele en etnische identiteit in een 'existentieel' gevaar storten, dat is dan weer geen probleem blijkbaar.

 Wat een kloterij is me dat allemaal, wie neemt de uitleg van de neoliberale elite nog voor waar?

 ttp://www.standaard.be/cnt/dmf20180112_03294435

Tuesday, 09 January 2018 16:18

Is het tijd voor een nieuw fascisme ?

 

 

 

Wij 'conserveren' niets, wij willen evenmin terug naar enig verleden,wij zijn geenszins 'liberaal', wij werken niet aan de 'vooruitgang' , wij hoeven ons oor niet eens dicht te stoppen voor de toekomstsirenen van 'de markt' – dat, wat zij zingen, 'gelijke rechten', 'vrije samenleving', 'geen heren meer geen knechten', dat trek ons niet aan!

 

Wij houden het eenvoudig niet voor wenselijk, dat het rijk van gerechtigheid en eendracht gevestigd wordt, dit omdat het onder alle omstandigheden het rijk zou zijn van de diepste middelmatigheid , van dodende banaliteit.

 

Wij verheugen ons integendeel in allen , die evenals wij, het gevaar, de oorlog, het avontuur liefhebben, die zich niet laten inkapselen, verzoenen, sussen en versnipperen, wij rekenen onszelf tot de veroveraars, wij denken na over de noodzaak van nieuwe ordes, ook van een nieuwe slavernij – want voor elke versterking en verhoging van een type 'mens' is ook een nieuwe slavernij onmisbaar nodig – nietwaar. ( bij het neoliberalisme en links bestaat het model van nieuwe mens uit gekleurde immigranten, uitlopend in een mengvorm van rassen ... nvdr)

 

Op deze manier kan het niet anders of wij zijn slecht thuis in een tijdvak dat aanspraak maakt op de eer, 'het menselijkste, mildste, rechtvaardigste' tijdvak te heten dat de zon tot dusver heeft aanschouwt... Erg genoeg, dat we juist bij deze woorden ( nu gebruikt door het regime...nvdr) des te lelijker bijgedachten hebben. Dat we in die woorden niets anders zien dan de uitdrukking - ook de vermomming – van diepgaande verzwakking, van vermoeidheid, van ouderdom, van slinkende kracht.

 

Wat kan het ons schelen, met wat voor tierelantijnen een zieke zijn zwakheid verfraait. Ook al mag hij die als zijn deugt tentoonspreiden – het is immers aan geen twijfel onderhevig dat zwakheid mild, o zo mild, zo rechtvaardig, zo non-agressief, zo menselijk maakt!

 

De 'religie van het medelijden', waartoe men ons wil overhalen, o, we kennen genoeg van die hysterische mannetjes en wijfjes, die juist vandaag deze 'religie' nodig hebben als sluier en opschik voor hun banale leven.

 

Neen, wij zijn geen 'humanitariërs'; wij zouden nooit de euvele moed hebben, over onze 'liefde tot de mensheid' te reppen – daartoe is geen van ons toneelspeler genoeg.

 

Frederich Nietzsche (De vrolijke wetenschap)

 

 

Vanaf nu is de 'Jihad 'officieel vertegenwoordigd op de VRT, geen heimelijk gedoe meer over neutraliteit maar openlijk islamititisch.

Nu nog een zwarte 'toverdokter' of een voodoo-priesteres als medisch consulent op de VRT aanwerven en we zijn compleet gaga.

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180109_03288053

 

Wat hebben 'ingeburgerd zijn' of  'een goed mens zijn' - te maken met het recht op een Belgische staatsburgerschap:      

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180107_03285498


Als men dit principe doortrekt , dat iemand, die zich kan aanpassen-, of dat iemand die van de andere kant van de aarde naar hier komt afgezakt om onze rijkdom in te pikken, een goed mens is,  daardoor het recht verwerft op onze sociale voorzieningen ( wat collectief bezit van ons is) op asiel-,dan kunnen wij wel een paar miljard  mensen vinden die naar hier  willen komen. (en dus ook hier mogen blijven, omdat ze ingeburgert en aangepast zullen zijn).

Tussen haakjes , wat betekend aangepast zijn 'als je naar de moskee gaat, middeleeuwse kledij draagt en dito wereldbeeld hebt' ? Aan wie en wat zijn die mensen dan 'aangepast' -hoogstens aan zichzelf en hun eigen cultuur.

 Er zijn veel mensen die zich hier graag zullen willen aanpassen op die manier , je raakt vlug aangepast aan een gratis maaltijd, aan gratis onderwijs, aan bijna gratis wonen, aan gratis medische verzorging, aan een uitkering  waarmee je op je luie gat Allah kan bedanken, bedanken dat er zoveel blanke ezels in de ( Europese wereld) rondlopen die alles weggeven'. ( ook datgene  wat niet van hen is maar van hun volksgenoten).

Of, laat ons de neoliberale-, op het aanwakkeren van primaire morele gevoelens van 'goedheid' gestoelde argumenten eens doortrekken - argumenten waar de leugenmedia zo straf in zijn.

Wanneer een blanke werknemer 'braaf' is - volledig aangepast aan het bedrijf waarvoor hij of zij werkt, is, heeft die mens dan niet het recht op het hetzelfde loon en leef- voorwaarden dan dat van de eigenaar van het bedrijf.

Als elke, naar hier ingeweken mens, de volledige rechten en goederen waarvoor generaties autochtonen gewerkt, ja, zelfs gevochten en hun leven gegeven hebben, krijgt.
Waarom hebben wij dan niet het recht  om de bedrijven te bezitten waar wij 'verblijven', 'waar wij volledig aangepast en braaf in  - geïntegreerd zijn.


Als het neoliberaal politiek systeem zich het recht toe-eigent om onze collectieve  'door onze voorouders opgebouwde rijkdom' aan vreemden te verdelen - omdat die braaf en aangepast zijn- dan hebben wij het recht  alle rijkdom van de rijken als ons 'collectief' bezit te claimen.

Zijn wij al niet  meer dan 170 jaar ( duur van het bestaan van België)  'braaf en ingeburgerd'- waar blijft dan ons recht op rijkdom en gratis verblijf in dit land.
Als men dat aan kleurlingen wil geven , waarom dan niet ook aan ons, blanke mensen, die gunst verlenen.

 

Twitter sluit account van Griekse extreemrechtse partij af :  http://www.standaard.be/cnt/dmf20180105_03281226

De tijd dat elke patriottische beweging of stroming zich weer 'fysiek' zal moeten gaan organiseren om actie en propaganda te kunnen voeren komt elke dag weer dichterbij.
Nu er in Duitsland een 'Facebookwet' van kracht is waar 50 medewerkers ( een soort Gestapo) binnen justitie elke dag de sociale media controleren op 'haatboodschappen' en op racisme. Dit met de medewerking van 'spitzel' - dat zijn burgerverklikkers die medeburgers aangeven die op sociale media de verkeerde dingen posten.
Ook in Frankrijk is een wet in de maak die 'fake news' op sociale media - vooral dan tijdens verkiezingen - aan banden moet leggen.


Wat fake is - en wat niet - zal de elite blijkbaar bepalen , vroeger deed de elite dat samen met de clerus maar vandaag hebben ze daarvoor de linkse afgodenkerk die 'het vreemde' als hun God aanbid , alle ongelovigen op de brandstapel wil - daarom vandaag voor de elite - als 'internet-kapo's' - hun diensten aanbieden als verklikkers.

Patriotten zullen overal in Europa van sociale media worden gebannen, zoals dat in China en Noord-Korea met dissidenten al het geval is.


Het afsluiten van de sociale media-accounts van Gouden Dageraad  is gewoon de logische stap in deze strategie van het neoliberaal establishment 'elke nationalistische oppositie uit te schakelen'.


Dan blijft er voor dat verzet maar één ding te doen, ons weer op de oude manier organiseren, cellen van verzet opbouwen, propaganda en vorming van militanten terug fysiek in lokalen en op straat voeren.
Wat lange tijd niet meer nodig bleek, omdat men op sociale media met elkaar kon dialogeren en propaganda kon voeren  - zal meer en meer terug komen, afdelingen van een partij of beweging weer slagkrachtig maken door fysieke actie en middelen te gebruiken.


Op het eerste zicht lijkt dit een terugslag voor onze ideologische strekking , maar dat is - op langere termijn- niet zo : omdat wij als eerste weer de mensen fysiek met elkaar zullen laten samenwerken en onze vijanden dat niet zullen doen omdat ze op de electronische media rekenen om mensen te verenigen. Dat zal tot resultaat hebben dat de straat en de fysieke ruimte weer belangrijk worden ( die straten en fysieke ruimten  laten we nu teveel over aan vreemdelingen, wij zijn daat niet meer present). Maar zo zullen we verplicht zijn onze plaats daar weer te veroveren willen we blijven bestaan als ideologische 'volkse' beweging.

Het zal voor velen ( zeker voor jonge mensen die niets anders kennen dan scoiale media als actieterein) - hard wakker worden zijn -  om in de 'echte' wereld te gaan, maar weet één ding : revoluties en sociale omwentelingen kunnen alleen voltrokken worden in de 'echte' wereld, dat beginnen beseffen is al heel wat.

Maar de elite helpt - door haar repressie - om ons dat duidelijk te maken.

 Hij die weer op de oude manier politiek werk vericht-, die zal een  'echte politieke macht opbouwen, weg van de fake sociale media-macht die we vandaag denken te hebben.

De elite heeft het gemakkelijk om de sociale media ( wat in feite grote kapitalistische monopoliebedrijven zijn) tot censuur van nationalisten te bewegen, omdat die monopolies 'staten en culturen' vervangen willen zien door 'internationalistische monopolies' waar een consumentistische 'cultuur' alles overheerst.

Maar mensen beletten om terug fysiek een beweging uit te bouwen om zo aan politiek te doen , daar zullen die monopolies nooit in slagen.

Dat heeft de geschiedenis bewezen, en de geschiedenis, die staat aan onze kant.

Thursday, 04 January 2018 18:46

Waarom geen quota op immigratie

 

Wat deze negerin voorstelt is puur tribalisme    -     http://www.standaard.be/cnt/dmf20180104_03279653    -   wat in de landen van herkomst van deze mensen meestal - zo niet altijd, slecht afloopt  omdat elke stam zoveel mogelijk politieke posten voor zijn eigen clanleden wil en de  'staat'  hen geen barst kan schelen, zolang elke elite van de in een land levende etnische toplaag  maar aan de graai-bak mag.


We verschuiven in het westen van een moderne staatsvorm - en dito samenleving, langzaam richting tribale stammenvertegenwoordiging.
Een nieuwe stap in een neerwaartse neoliberale culturele en politieke trend die onze samenleving richting ontwikkelingsland voert.


Een sociaal pact met de inwoners van een land - waar elke etnische groep vanuit puur raciaal ( of Gender-aanhorigheid) de macht wil , daar  is  de mogelijkheid tot een sociaal akkoord tussen de klassen ( corporatieve groepen) onbestaand geworden. Niet de belangen van  corporaties of sociale klassen zullen gelden , wel een diffuse etnische of gender-aanhorigheid zal bepalend zijn in het bepalen van de macht.

Tot hiertoe is dat alleen in  het hemelrijk gelukt, dat socialisten daar nu ook in geloven is een gevolg van ideologische dementie.


Dat een partij zoals de SP.A in dit tribalisme meegaat is dan ook een duidelijk bewijs  dat voor hen het 'sociaal contract' ondergeschikt is aan het neoliberaal  samenlevingsmodel dat het multiculturalisme is.

Zeker opdat de vreemde etnische groepen die zijn ingevoerd in ons land, zij die nu met quota machtsdeling ( en daarmee een steeds groter stuk van de sociale taart willen) in het westen en in ons land, geen aanspraak kunnen maken op historische rechten op grondgebied en rijkdom van dit land ( wat in historische tribale landen 'bijvoorbeeld Congo' - dikwijls wel het geval is.

En nog dit, als ingevoerde vreemdelingen - en links - het normaal vindt, dat men overal quota hanteert, zoals deze zwarte immigrante zo vurig verdedigd  ... waarom dan geen quota op immigratie, quota op het recht op werk of op het recht op sociale zekerheid hanteren?

 

 

Page 3 of 14

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter