Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Eddy Hermy

Monday20 August 2018

Eddy Hermy

Eddy Hermy

De naam kent verder een bewogen geschiedenis. Ooit was Eddy Hermy de jongste vakbondsdelegee van het land, later actief in diverse organisaties. Hij heeft consequent de dissidente rol opgenomen namens het proletariaat, wat hem vaak niet in dank werd afgenomen. Afgezien van dat dit Eddy Hermy tot een van de meest controversiële figuren van het land maakt, heeft hij er zelden naast gezeten. Zijn voorspellingen over de EU, de N-VA en de economische crisis zijn de laatste jaren allemaal uitgekomen.

Tuesday, 26 May 2009 15:02

Geen woorden maar daden!

Het voorbije weekeinde is een oude vrouw van 64 jaar in Geraardsbergen overvallen door 'jongeren'. De 'jongeren' waren vanuit Doornik naar deze stad afgezakt met als doel overvallen op klaarlichte dag te plegen. De doelwitten van deze 'jongeren' waren oudere dames die met vuistslagen en schoppen als beesten bewerkt werden om hen daarna van hun handtas te kunnen beroven. De vrouw van 64 zou intussen hersendood zijn. Het gepolitiseerde parket heeft die 'jongeren' vlug opgespoord maar heeft hen na enkel uren weer gewoon vrijgelaten. Die zullen wel gelachen hebben! Waar wij niet om moeten lachen, uiteindelijk bleken de verdachten op de koop toe 'onschuldig', afgezien van een aantal andere misdaden natuurlijk, maar daar geeft ons apparaat niet om. Gelukkig voor hen hebben de echte daders, weer twee 'jongeren', zelf bekentenissen afgelegd. 

"Zelfs al is het hedendaagse proletariaat materieel meer welgesteld dan vroeger, het verkeert niettemin in slechtere vorm. De behoeftige arbeider van weleer had iets wat hij vandaag niet meer heeft: hij wist wie zijn vijand was en hij had een identiteit (een volks- of klassenidentiteit): hij had dikwijls een goed ontwikkelde cultuur. Hij zong liederen, vocht zijn politieke gevechten, stichtte verenigingen en verafgoodde sociale theoretici, zelf als hij die niet altijd ten volle begreep. Bekeken met de sobere helderheid van de terugblik was de arme van gisteren een belangrijk subject in de geschiedenis. Maar de pauper van vandaag in een verenigd Europa, is tot hiertoe nauwelijks meer dan het slachtoffer van de omstandigheden. En terwijl zijn voorgangers zich aan de marges van de samenleving bevonden is hij tegenwoordig een niet betrokken buitenstaander." (Uit: Der Spiegel)

De eurostaat heeft vandaag de blauwe kaart ingevoerd. Door de invoer van die blauwe kaart kunnen nu duizenden hoogopgeleide mensen zonder problemen uit de derde wereld naar Europa getransfereerd worden. Onze eigen overschotten aan hoogopgeleide mensen zullen nu nog meer dan vroeger het land verlaten, omdat de concurrentie (net als vroeger het geval was bij het proletariaat) enorm zal toenemen. Maar deze keer zal de concurrentie tussen eigen middenkader, en zelfs leidinggevend kader, en vreemdelingen in onze bedrijven en universiteiten gaan. Tot nu toe was het zo dat hoogopgeleiden hun volle steun gaven aan die eurostaat. Zij beschouwden tot hiertoe Europa als een opportuniteit en hebben zich op deze manier geïsoleerd van de proletarische en lager geschoolde massa in eigen land. De concurrentie op de arbeidsmarkt, waar die proletarische medeburger het slachtoffer van is, raakt niet de belangen van de hoger opgeleide groep en laat die elite dus Siberisch koud. De ideologen van de transnationale staatsvorm, zoals Mark Eyskens, spreken zelfs zonder de minste schroom van de overgang naar een volgende fase in de globalisering. Volgens Eyskens moeten wij nu streven naar een bestuurlijk GLOBALISTAN dat de tweespalt tussen overheid en markt moet heruitvinden en dit in een globale context. De WTO, het IMF, de Wereldbank en de VN zouden een romp moeten vormen om een toekomstige wereldstaat mogelijk te maken.

Friday, 14 August 2009 15:19

Talibanrechtbanken

Op 16 juli 2009 heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) een vonnis bevestigd dat geveld werd in een zaak tegen Daniel Féret, de stichter van het Belgische Front National, uitgesproken door een Belgische kasterechtbank in 2006. De veroordeling sloeg op het feit dat hij de antiracismewet zou hebben overtreden door op te roepen tot haat en discriminatie ten overstaan van vreemdelingen en te pleiten voor rassenscheiding. In dit land is dat de Orwelliaanse vertaling voor: je gedacht zeggen over migratie. En iedereen weet dat België als trouwste vazalstaat van vreemde belangen dergelijke misdaden beschouwt als halsmisdaden bij gebrek aan echte criminaliteit in dit land. Door de focus te leggen op futiliteiten probeert de corrupte elite haar eigen misdadige beleid netjes onder de mat te schuiven.

De hoogste rechterlijke instanties houden zich bezig samen met de politieke kaste de bankroof van de eeuw uit te voeren door Fortis zonder inspraak van de eigenaars aan het buitenland te verkopen (in een ander land zou men dit landverraad noemen). En ondertussen houden diezelfde rechterlijke diensten een spokenjacht op racisten en xenofoben; bij gebrek aan echte maken ze dan maar samen met de politie een paar nepexemplaren als bliksemafleiders voor de eigen kuiperijen. Blinde justitie noemen ze dat.

Monday, 24 August 2009 11:20

Liberaal defaitisme

Op de IJzerwake heeft de leiding van het VB weer een ballonnetje opgelaten dat het wellicht wou meenemen op de bezinningsdagen van volgende maand. Daar zal worden bedisseld hoe de verdere doorvoering van de liberale denkpiste Forza Flandria aan de militanten zal worden uitgelegd. Dit zonder de basismilitant die solidaristische roots heeft af te stoten. Een huzarenstukje dat wordt bereid en tot hapklare stukken gekookt door de liberale vleugel van de partij (die nu alle macht in handen heeft). Naderhand zullen deze hapklare geliberaliseerde brokken worden opgediend door de radicaal van dienst, Filip Dewinter, en zal het als surrogaat voor solidarisme moeten fungeren. Aangebrande soep dus.

Om die nieuwe koers uit te proberen op de achterban werd de IJzerwake als proefterrein genomen. De nieuwe koers werd er aangebracht door een neutrale persoon met wie de partij zogezegd niets te maken heeft. Frans Crols, oud-hoofdredacteur Trends, het propagandablad van de kapitaalselite. Mijnheer Crols is ook medewerker van de denktank In de Warande, een groep waar het VB graag de hoed voor afneemt. Ze zou voor een schouderklopje van die club nog veel meer uit doen, maar dat zou geen zicht zijn. Wat dat deel van de Vlaamse patroonselite schrijft en zegt wordt op de Madou even heilig beschouwd als soera's in de Koran voor een vrome moslim. Mijnheer Crols mocht dan ook het heilige kapitalisme en de maagdelijke vrijemarkteconomie komen bezingen en prijzen. Het was zowaar een eredienst opgedragen aan die sukkelaars en onderdrukten uit de economische wereld. Hoog werden de bedrijfleiders en bedrijven geprezen, zelfs Studio 100 werd als voorbeeld gesteld van innovatief ondernemen. Plopper de plop nog aan toe!

Monday, 31 August 2009 18:15

BIM - Bijzondere Inlichtingenmethoden

Banken worden weggegeven aan buitenlandse kapitaalgroepen, de meerprijs wordt door het volk betaald. Staatsbedrijven worden deels of volledig geprivatiseerd, het volk betaalt de hoogste prijzen aan de private eigenaars voor diensten. Topjobs worden door de elite gecreëerd om logebroeders vet te mesten; het volk betaalt. Partijen zijn maffiabendes geworden die de staat leegzuigen; het volk betaalt. Rechtbanken zijn gokkantoren en als je geen geld genoeg hebt om te spelen, kun je naar gerechtigheid fluiten; het volk betaalt. De politie is altijd op zoek naar iets, maar houdt zich ver van onderzoek naar de topcriminelen binnen de elite die dit land op een onbeschaamde manier uitmelken; het volk betaalt. De liberale machthebbers voeren duizenden vreemdelingen in tot grote vreugde van de kapitalistische uitbuiters; het volk betaalt de verblijfskosten.

Terwijl de elite rustig de boel laat waaien wat betreft de essentie van alle hierbovenstaande zaken - en geloof mij: de lijst is niet exhaustief - houdt de club van senatoren zich met ernstigere zaken bezig. De senatoren hebben in een van hun reflectiecommissies zowaar nieuwe wetten klaar staan om daarmee door henzelf gecreëerde vijanden aan te pakken: de radicalen en de extremisten. Niet de radicalen en de extremisten van het bankwezen, die al het spaargeld van onze bevolking hebben verduisterd. Niet de radicalen en extremisten van het kapitaal die de crisis door de volksmassa willen laten betalen. Niet de radicalen en extremisten zoals Karel Vinck, die schrijft dat dit land een revolutie nodig heeft en daarmee eigenlijk bedoelt dat hij met revolutionaire middelen ons sociale systeem wil kapotmaken. Niet die extremisten die dorpen als Doel met de grond willen gelijkmaken, om daar dan nog maar eens een nutteloos dok van enkele miljoenen euro door bevriende aannemers te laten aanleggen. En uiteraard niet de liberale extremisten die vrije-markt-economie en volksverloedering door multikul voorstaan en die verantwoordelijk zijn voor de volledige wetteloosheid waarin illegalen hier kunnen verblijven en floreren. Neen, deze onschuldige zielen worden niet verontrust door de nieuwe antidemocratische wetsvoorstellen van onze senatoren.

Page 14 of 14

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter