Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Eddy Hermy

Thursday13 December 2018

Eddy Hermy

Eddy Hermy

 

Naar aanleiding van de toetreding van de Iraanse landverraadster ( zij wil de Islamitische Republiek weg ten voordele van het Amerikanisme en de gewezen Sjah) 'Darya Safai' tot de N-VA - waarbij zij zegt, voor een ministerpost te willen gaan - is ook Vlaams Belang 'ideoloog' - en Israël agent - Sam Van Rooy, dolenthousiast.

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180202_03336151

 

De man die mee het beleid van een partij stuurt die zegt : 'op te komen voor het eigen volk' verklaart in de standaard vandaag:

"Dat het een goede beslissing is van de Iraanse Safai 'om in ons land in de politiek actief te worden ( en dus op die manier nog meer tot de vorming van een politieke vreemdelingenelite bij te dragen waarmee de eigen 'Belgische' elite dan 'de kleine blanke man onder de duim kunnen houden).
Volgens Vlaams Belang 'ideoloog' Van Rooy : zijn er op de dag van vandaag te weinig mensen van vreemde origine in de politieke actief die hun stem laten horen"

Haloooo...

Wanneer zal het VB een congres organiseren waarbij zij de multiculturele cultuur als 'Vlaamse cultuur' omarmt, net zoals de N-VA dat heeft gedaan, het is nog maar een kwestie van tijd voor ze dat zullen doen.

Misschien dat men - als eindconclusie op dergelijk congres, tot de beslissing komt, de partij te ontbinden, samen te gaan met de N-VA.

Een nieuw VNV maar dan zonder identitair' of 'native' karakter.

Verschil tussen beide partijen is er (ten gronde) toch al niet meer, dankzij de ideologen én leiders van het Vlaams Belang die meer de agenda van buitenlandse mogendheden verzorgen dan die van het eigen volk ter harte te nemen.

Dus waarom nog stemmen op het Vlaams Belang?

 

Het was in donkere tijden verboden  'aan het bestaan van God te twijfelen'-maar ook luidop twijfelen aan de'drieledigheid' waaruit die 'Goddelijkheid' bestond,was verboden.

Met zware gevolgen voor diegenen die het toch waagden er hun twijfels over te uiten,het was een halszaak dat te doen. (zoals-zogenaamde-hate speech vandaag is)

Mocht facebook toen al hebben bestaan,men zou voor het leven 'geband' zijn - sociale mediabedrijven en vrijheid van mening, het is zoals een gemengd huwelijk,onzuivere koek.

 

De verlichting heeft aan deze donkere tijden een eind gemaakt,dat beweren onze liberale en linkse-licht infantiele-mensjes toch-dat doen ze in hun media-en op hun universiteiten lopen ze daar hoog mee op. Het 'verlichtingsdenken' bracht vrije mening heet het:'Probleem is dat ze er niet bijvertellen'voor wie de meningsuiting geldt' blijkbaar niet voor het 'gemeen.

'Gemeen'dat vandaag tot populistische massa bevordert is door de elite. (benaming die een soort morele splintebom bevat om er 'protestanten' mee te kunnen likwideren)-wat lijkt'vroeger'dikwijls akelig op 'vandaag'.

 

In Europa mag men vandaag aan het bestaan van God (niet in moslimwijken uiteraard,vanwege een verkeerd begrepen en daarom omgekeerd 'gelijkheidsbeginsel'-gelijkheidsbeginsel dat die mensen veel meer gelijk maakt dan al de andere mensen in ons land zijn-vreemdelingen zijn dan ook het 'uitverkoren bevoorrechte volk' van onze elites-met alle privileges die daarbij horen.

 

Maar de 'Verlichting' heeft nog meer van dergelijke beperkingen in zich,zo mag je nooit twijfelen aan het bestaan van de 'heilige Holocaust'-met zware gevolgen voor de overlaten die het wel doen. (en-in plaats van te twijfelen over de 'drieledigheid' in het christelijk Godsverhaal vroeger-is het hier zaak de 6 miljoenregel in acht te nemen).
Anders volgt maatschappelijke én juridische 'castratie'(daarom blijven we'gelovig'wat deze materie betreft)

 

We leven in de 21'ste eeuw, maar onze elite zit mentaal vast in de donkere middeleeuwen,in tijden, waar het ontkennen van het bestaan van 'heiligen'met maatschappelijke en juridische repressie bestreden werd.

Zo wordt vandaag het ontkennen van de 'natuurlijkheid van de multi-etnische samenleving' als een maatschappelijke doodzonde beschouwt: met morele en juridische verkettering als gevolg.

Ook de maatregelen om(zogeheten)'hate speech'van sociale media te bannen,is daar een symtoom van,-'de Bloedraad'kijkt mee.

To daar de neoliberale ,en de linkse,'voorruitgangsvisie'.

Democratie... het is één grote leugen. ( fake news, in moderne termen gesproken)

Thursday, 01 February 2018 14:03

Democratie is de moordenaar van elke hartstocht

 

Democratie doet niet alleen elke mens zijn voorouders vergeten, maar scheidt hem ook van zijn nakomelingen en van zijn tijdgenoten.

'Zij werpt hem steeds op zichzelf terug en dreigt hem ten slotte geheel en al op te sluiten in de eenzaamheid van zijn eigen hart'.(of in de ingebeelde 'gender-identiteit')zoals vandaag de mode is... nvdr.

 

Alexis de Tocqueville.

Tuesday, 30 January 2018 20:09

Over de huidige 'transgenderhysterie'

 

Wat moet er gebeuren met mensen in de psychiatrie die, als ze in de spiegel kijken, zichzelf als een reïncarnatie van Napoleon, Hitler, of Charlie Chaplin herkennen, zoals sommigen – niet als psychisch erkende gestoorde mannen – zichzelf in de spiegel als vrouw, of omgekeerd, een vrouw zich als een man ziet?
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180130_03329205

 

Moeten we dergelijke -tot hiertoe als psychiatrische patiënten beschouwde mensen-het recht én de middelen geven zich te laten transfereren in Napoleon,Hitler of Charlie.

Waarbij zich de vraag opdringt:moeten we die omgebouwde Napoleon's en Hitlers en Charlie's nog wel opgesloten houden in'zothuizen'(sorry:ik bedoel natuurlijk,psychiatrische ziekenhuizen,in deze politiek correcte en gevaarlijke tijden moet men opletten niet als-'abnormaal''normaal'-over te komen. Dat zou vlug als een 'strafbare houding' kunnen gezien worden door het justitie-apparaat van de heersende elite. Als de vele logebroeders die justitie telt ergens een drangt 'ongelijkheid'opnsuiven is het oppassen geblazen.Secteleden zijn zelden'verdraagzaam voor andere meningen.

 Met andere woorden, als de maatschapij-zo zot als een achterdeur is,kunnen we dan nog mensen als 'zotten' behandelen, mensen die daardoor niet het recht hebben- te zijn wie ze willen zijn, zonder gevaar om opgesloten te worden.

 

En wat men een volwassen mens die zichzelf  in de spiegel als kind ziet, mag dat soort mensen dan seksuele relaties onderhouden met jonge kinderen, even jong dan de eigen zieke geest denkt te zijn... mag die getormenteerde ziel dan pedofiele daden stellen,omdat die daden voortspruiten uit een'natuurlijke'-niet door enige maatschappelijke moraal gehinderde drang waar de maatschappij zich hoort bij neer te leggen?

 

Of stopt daar het laxisme in verband met de huidige transgenderhysterie.Wie zal het zeggen, ... in een Europa dat compleet decadent is ... zo decadent dat ik islamieten begrijp-in hun afkeer van dit soort van 'westerse' maatschappij.

 

Ik weet dat de uiterlijke, zichtbare en tastbare tekenen (van meer welvaart en werkverschaffing...) en symbolen van geluk en bloei vaak pas verschijnen als in werkelijkheid alles al weer aan het aftakelen is”

Als je de huidige disruptie binnen bank en retailindustrie bekijkt, waar momenteel duizenden en duizenden banen wereldwijd verdwijnen, als je de niet winstgevende dienstverlening (dienstencheque-economie) – maar ook, voor een deel, de internet-economie (Amazon maakte in zijn 25 jarig bestaan nooit winst, kent alleen financiële groei- of meerwaardevorming - via beursspeculatie) bekijkt, als de economische groei niet hoger als de inflatie (vooral dan in Europa) is.

Dan is het bovenstaande citaat, uit het boek : - 'De Buddenbrooks' – weer helemaal actueel.

--

 

"De conferentie werd georganiseerd door de Tsjech Jaromír Kohlíček, lid van de extreemlinkse GUE-NGL-fractie in het Europees Parlement en de communistische partij in Tsjechië. Sprekers waren Alexander Vedrussov en Aleksei Vorobev, als politieke vertegenwoordigers van Rusland en de Krim. Naast mensen uit de zakenwereld waren er ook politici zoals Filip Dewinter (Vlaams Belang) aanwezig"

https://sceptr.net/2018/01/politici-pro-russische-conferentie-ep/

Om de belangen van een vreemde mogendheid - Rusland in dit geval - te bevorderen-,werken de Vlaams-nationalisten van Vlaams Belang blijkbaar samen met communisten, hoe geloofwaardig kan de anti-immigratie ( daardoor ook anticommunistische strijd )door Vlaams Belangers en gericht tegen de communisten van de PVDA dan nog zijn in eigen land.

Hoe meer wanhopiger kan burgerlijk extreemrechts (VB) nog worden ? Dat zij zich alliëren met een door communisten beheerste denktank, denktank die dan nog het belang van een vreemde natie beoogd, in plaats van de belangen van de eigen natie en het eigen volk na te streven.

En laten wij –voor de goede orde in het debat - duidelijk zijn, ook wij zijn van mening dat een alliantie met Rusland – voor het overleven van onze culturele identiteit en zelfs voor onze vrijheid in Europa van het allerhoogste belang kan zijn.Maar dat het belang van een alliantie voor ons land én Europa met Rusland, voor een groot stuk afhangt van hoe de verhouding tussen Rusland en China zich verder ontwikkelt.

Zo te lezen, in het verslag op de nieuwssite 'Scepter'over het gebeuren, koesteren de Russen, tenminste zij die op de de door het VB bijgewonnde conferentie het woord namen, daar nogal ambigue ideeën over, 'maar juist omdat dit punt zo cruciaal voor ons is, moet daar eerst duidelijkheid over bestaan. Wij kunnen onze militaire allianties met de NAVO (of eender welke andere vorm van Europese defensie) niet omgooien, herzien of heroriënteren, als we niet de zekerheid hebben dat de grenzen die Rusland met China heeft, een door Rusland en door ons, gezamelijke te verdedigen, buitengrens wordt.

 

'Patser' - alweer een propagandafilm van de geweldpredikers Adil El Arbi en Bilall Fallah, waarbij het ingevoerde crapuul als rolmodel fungeert, dit alles mee gefinancierd door de politieke elite van Antwerpen dan nog.

 De tijd dat Vlaams nationalisten een 'IJzerbedevaart' als een soort te volgen maatschappelijke verbindend rolmodel financierde is lang voorbij, nu financieren de neoliberale Vlaams nationalisten de vreemdelingencultuur van drugs en geweld als een maatschappelijk en 'leuk' model om te volgen.

"Ze zullen hem niet temmen de fiere - aan door Marokkanen en ander ingevoerd tuig aangeleverde drugs  verslaafde - Vlaamse Leeuw"

 De Wever vindt dat alle culturen meer met elkaar in 'interactie' moeten treden, zullen we dat maar op de 'drugsmarkt' doen, met 'patserauto's ' terwijl onze blanke arbeiders meer huur betalen voor hun sociale woningen en ziekenzorg, is dat wat men met 'culturele inclussie' bedoeld.

Ik begrijp het 'tandknarsen' van ons blank proletraiaat, zeker als ze zien hoe vreemdelingen met dure 'blingblingwagens' hun drugsfeesten opfleuren, terwijl zij naar de Aldi trekken met hun oud ( of nieuw - nog af te betalen - wagentje) omdat ze zich niet de luxe van het ingevoerd canaille kunnen permiteren.

 Waarom zou de 'hardwerkende Vlaming' zich nog het pleuris werken, als vreemdelingen verheerlijkt worden (met geld van de economische, intellectuele en politieke stads-elite) die door middel van drugtrafiek en geweldpleging, zeker ook door mensensmokkel, zonder te moeten werken ( al zeker zonder één euro belastingen te betalen) als rolmodel en helden worden voorgesteld in films en in 'rapmuziek' - en verder elke dag in de beeldvorming over immigranten en vreemde culturen op onze leugenmedia?

Hebt u al ooit een blanke proleet op TV of radio zijn mening mogen horen, ik niet, en die zal u ook nooit horen, wij zijn nog altijd 'het gemeen' in de ogen van onze intellectuelen, kapitalisten en linkse activisten.

 Ook het kapitalistisch rapaille van 'The sky is the limit' ( waarbij 'de sky' niet de hoogte van de lonen bij kapitalistische bedrijven behelst, maar de winst van dat decadent volk) deed een duid in het drug en geweldzakje van het vreemdelingenpropagandaministerie, dit door het uitlenen van peperdure ( van de belastingen die het bedrijf anders zou moeten betalen afgetrokken, bolides) dat de film mogelijk maakte, film die als een soort light versie van I.S propaganda werkt. ( als u dat overdreven vindt is het goed niet te vergeten, dat veel islamitisch 'strijders' hun criminele en gewelddadige carriére begonnen zijn als drug -'Patsers'.

 Is dit misschien onderdeel van de 'war on drugs' die de Vlaams nationalisten tegen vreemdelingenbendes zeggen te voeren.

 Alle normen en waarden van onze samenleving gaan daarbij op de schop, en dat in en stad waar de vreemdelingenmaffia floreert zoals in eeuwenoude maffiasteden op Sicilië.

 Wie zal verwondert zijn als onze steden in een nog meer gewelddadige sfeer terecht zullen komen, zeker nu er een Turks - Koerdische burgeroorlog in de steigers staat die ook in onze steden tot nieuw terrorisme zullen leiden.

 De drugstrafiek en mensensmokkel,- dat laatste met de hulp van extreemlinks - zullen dat aankomend (gewapend) conflict financieren.

 Reclame en propagandafilms - zoals de film 'Patser' er een is - zullen de 'foreign fighters' ( lees: immigranten-guerrilla) rekruteren.

 En wie zal er dan weer klagen 'dat het in ons land onveilig en smerig is, dezelfde politieke elite die vandaag die smerigheid en onveiligheid organiseert , onder andere door wervingsfilms voor ingevoerde criminele culturen als 'Patser' te financieren.

 

 

Om een 'wettig' huwelijk te hebben moet een Belg voor de burgerlijke stand 'gehuwd' zijn, voor een illegale vreemdelingen echter is het voldoende dat hij een 'religieus huwelijk' gesloten heeft om het statuut van – wettige echtgenote - heeft.

Tot daar het foefje, 'dat we allemaal gelijk voor de wet zijn'.

 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180124_03318296

 

Wist u : ' Dat Facebook in Berlijn 1000 medewerkers heeft die elke dag - 24 op 24 uur het sociale netwerkplatform screenen op haatboodschappen, discriminatie en nationalistisch patriottisme gericht tegen immigratie.

 

Dat van die 1000 Berlijnse medewerkers die Facebook in die stad heeft er 90% ingevoerd 'vreemd' volk is.

Nu mag u raden, welke boodschappen er het meest gecensureerd worden door die mensen. Ik wed vooral soevereinistisch nationalistische - anti multiculture posts.

Hoeveel van jullie hebben dat al aan de lijve mogen ondervinden?

 

En dat alles wordt met een goedkeurend oog door onze elites aangemoedigd. Ook door de zogezegd 'nationalistische' neoliberalen zoals die van de N-VA waarvan de voorzitter De Wever zo ver gaat te vinden :

 

'Dat migratie nodig is en het jammer is dat extreem-rechtse reacties de vrije baan krijgen'

Page 2 of 14

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter