Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Eddy Hermy

Monday20 August 2018

Eddy Hermy

Eddy Hermy

De naam kent verder een bewogen geschiedenis. Ooit was Eddy Hermy de jongste vakbondsdelegee van het land, later actief in diverse organisaties. Hij heeft consequent de dissidente rol opgenomen namens het proletariaat, wat hem vaak niet in dank werd afgenomen. Afgezien van dat dit Eddy Hermy tot een van de meest controversiële figuren van het land maakt, heeft hij er zelden naast gezeten. Zijn voorspellingen over de EU, de N-VA en de economische crisis zijn de laatste jaren allemaal uitgekomen.

 

"De conferentie werd georganiseerd door de Tsjech Jaromír Kohlíček, lid van de extreemlinkse GUE-NGL-fractie in het Europees Parlement en de communistische partij in Tsjechië. Sprekers waren Alexander Vedrussov en Aleksei Vorobev, als politieke vertegenwoordigers van Rusland en de Krim. Naast mensen uit de zakenwereld waren er ook politici zoals Filip Dewinter (Vlaams Belang) aanwezig"

https://sceptr.net/2018/01/politici-pro-russische-conferentie-ep/

Om de belangen van een vreemde mogendheid - Rusland in dit geval - te bevorderen-,werken de Vlaams-nationalisten van Vlaams Belang blijkbaar samen met communisten, hoe geloofwaardig kan de anti-immigratie ( daardoor ook anticommunistische strijd )door Vlaams Belangers en gericht tegen de communisten van de PVDA dan nog zijn in eigen land.

Hoe meer wanhopiger kan burgerlijk extreemrechts (VB) nog worden ? Dat zij zich alliëren met een door communisten beheerste denktank, denktank die dan nog het belang van een vreemde natie beoogd, in plaats van de belangen van de eigen natie en het eigen volk na te streven.

En laten wij –voor de goede orde in het debat - duidelijk zijn, ook wij zijn van mening dat een alliantie met Rusland – voor het overleven van onze culturele identiteit en zelfs voor onze vrijheid in Europa van het allerhoogste belang kan zijn.Maar dat het belang van een alliantie voor ons land én Europa met Rusland, voor een groot stuk afhangt van hoe de verhouding tussen Rusland en China zich verder ontwikkelt.

Zo te lezen, in het verslag op de nieuwssite 'Scepter'over het gebeuren, koesteren de Russen, tenminste zij die op de de door het VB bijgewonnde conferentie het woord namen, daar nogal ambigue ideeën over, 'maar juist omdat dit punt zo cruciaal voor ons is, moet daar eerst duidelijkheid over bestaan. Wij kunnen onze militaire allianties met de NAVO (of eender welke andere vorm van Europese defensie) niet omgooien, herzien of heroriënteren, als we niet de zekerheid hebben dat de grenzen die Rusland met China heeft, een door Rusland en door ons, gezamelijke te verdedigen, buitengrens wordt.

 

'Patser' - alweer een propagandafilm van de geweldpredikers Adil El Arbi en Bilall Fallah, waarbij het ingevoerde crapuul als rolmodel fungeert, dit alles mee gefinancierd door de politieke elite van Antwerpen dan nog.

 De tijd dat Vlaams nationalisten een 'IJzerbedevaart' als een soort te volgen maatschappelijke verbindend rolmodel financierde is lang voorbij, nu financieren de neoliberale Vlaams nationalisten de vreemdelingencultuur van drugs en geweld als een maatschappelijk en 'leuk' model om te volgen.

"Ze zullen hem niet temmen de fiere - aan door Marokkanen en ander ingevoerd tuig aangeleverde drugs  verslaafde - Vlaamse Leeuw"

 De Wever vindt dat alle culturen meer met elkaar in 'interactie' moeten treden, zullen we dat maar op de 'drugsmarkt' doen, met 'patserauto's ' terwijl onze blanke arbeiders meer huur betalen voor hun sociale woningen en ziekenzorg, is dat wat men met 'culturele inclussie' bedoeld.

Ik begrijp het 'tandknarsen' van ons blank proletraiaat, zeker als ze zien hoe vreemdelingen met dure 'blingblingwagens' hun drugsfeesten opfleuren, terwijl zij naar de Aldi trekken met hun oud ( of nieuw - nog af te betalen - wagentje) omdat ze zich niet de luxe van het ingevoerd canaille kunnen permiteren.

 Waarom zou de 'hardwerkende Vlaming' zich nog het pleuris werken, als vreemdelingen verheerlijkt worden (met geld van de economische, intellectuele en politieke stads-elite) die door middel van drugtrafiek en geweldpleging, zeker ook door mensensmokkel, zonder te moeten werken ( al zeker zonder één euro belastingen te betalen) als rolmodel en helden worden voorgesteld in films en in 'rapmuziek' - en verder elke dag in de beeldvorming over immigranten en vreemde culturen op onze leugenmedia?

Hebt u al ooit een blanke proleet op TV of radio zijn mening mogen horen, ik niet, en die zal u ook nooit horen, wij zijn nog altijd 'het gemeen' in de ogen van onze intellectuelen, kapitalisten en linkse activisten.

 Ook het kapitalistisch rapaille van 'The sky is the limit' ( waarbij 'de sky' niet de hoogte van de lonen bij kapitalistische bedrijven behelst, maar de winst van dat decadent volk) deed een duid in het drug en geweldzakje van het vreemdelingenpropagandaministerie, dit door het uitlenen van peperdure ( van de belastingen die het bedrijf anders zou moeten betalen afgetrokken, bolides) dat de film mogelijk maakte, film die als een soort light versie van I.S propaganda werkt. ( als u dat overdreven vindt is het goed niet te vergeten, dat veel islamitisch 'strijders' hun criminele en gewelddadige carriére begonnen zijn als drug -'Patsers'.

 Is dit misschien onderdeel van de 'war on drugs' die de Vlaams nationalisten tegen vreemdelingenbendes zeggen te voeren.

 Alle normen en waarden van onze samenleving gaan daarbij op de schop, en dat in en stad waar de vreemdelingenmaffia floreert zoals in eeuwenoude maffiasteden op Sicilië.

 Wie zal verwondert zijn als onze steden in een nog meer gewelddadige sfeer terecht zullen komen, zeker nu er een Turks - Koerdische burgeroorlog in de steigers staat die ook in onze steden tot nieuw terrorisme zullen leiden.

 De drugstrafiek en mensensmokkel,- dat laatste met de hulp van extreemlinks - zullen dat aankomend (gewapend) conflict financieren.

 Reclame en propagandafilms - zoals de film 'Patser' er een is - zullen de 'foreign fighters' ( lees: immigranten-guerrilla) rekruteren.

 En wie zal er dan weer klagen 'dat het in ons land onveilig en smerig is, dezelfde politieke elite die vandaag die smerigheid en onveiligheid organiseert , onder andere door wervingsfilms voor ingevoerde criminele culturen als 'Patser' te financieren.

 

 

Om een 'wettig' huwelijk te hebben moet een Belg voor de burgerlijke stand 'gehuwd' zijn, voor een illegale vreemdelingen echter is het voldoende dat hij een 'religieus huwelijk' gesloten heeft om het statuut van – wettige echtgenote - heeft.

Tot daar het foefje, 'dat we allemaal gelijk voor de wet zijn'.

 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180124_03318296

 

Wist u : ' Dat Facebook in Berlijn 1000 medewerkers heeft die elke dag - 24 op 24 uur het sociale netwerkplatform screenen op haatboodschappen, discriminatie en nationalistisch patriottisme gericht tegen immigratie.

 

Dat van die 1000 Berlijnse medewerkers die Facebook in die stad heeft er 90% ingevoerd 'vreemd' volk is.

Nu mag u raden, welke boodschappen er het meest gecensureerd worden door die mensen. Ik wed vooral soevereinistisch nationalistische - anti multiculture posts.

Hoeveel van jullie hebben dat al aan de lijve mogen ondervinden?

 

En dat alles wordt met een goedkeurend oog door onze elites aangemoedigd. Ook door de zogezegd 'nationalistische' neoliberalen zoals die van de N-VA waarvan de voorzitter De Wever zo ver gaat te vinden :

 

'Dat migratie nodig is en het jammer is dat extreem-rechtse reacties de vrije baan krijgen'

Tuesday, 23 January 2018 12:15

Aan het Volk van Nederland (1781)

 

 

Hebt gij, o Willem, niet door ons hele land Uw spionnen, aanbrengers en verklikkers, die zich in alle gezelschappen weten binnen te dringen en ons van de genoegens van een gulle openhartige samenleving beroven? Zijt gij 't niet, die onze hele natie daardoor vreesachtig, achterhoudend en geveinsd gemaakt hebt en haar rondborstige, eenvoudige en oud-Hollandse karakter en bestaan hebt bedorven”.

 

Bovenstaand citaat komt uit het pamflet ' Aan het Volk van Nederland' – in het jaar 1781 door de patriot – Joan Derk van der Capellen werd verspreid om de onvrijheid van het volk ( het 'gemeen') en de beperking van vrije meningsuiting aan te klagen, een beperking van de vrije mening, die door de toenmalige elite (Willem van Oranje - stadselite van Amsterdam) aan het volk opgedrongen werd.

 


Als we even de parallel met vandaag nemen, waar de elite ons een multi-etnische samenleving opdringt, elke verzet daartegen door middel van verklikking ( met staatsorganisaties zoals Unia of door middel van 'mystery calls' in bedrijven, om te kijken wie je een job geeft- er in elke stad een kliklijn (antenne noemt de politieke elite het onding) 'racisme en discriminatie' op de stadhuizen actief is.

Is deze  oude tekst hierboven niet gruwelijk actueel.

 

 

Extreemrechts heeft nood aan groot onderhoud :                                  

 http://www.standaard.be/cnt/dmf20180122_03313996

 

We hebben – sinds gisteren, het door partijvoorzitter van de Sp.a John Crombez uitgeroepen 'nieuw socialisme'. ( we veronderstellen dat dit nieuw socialisme, zoals bij Corbin van Labour, teruggrijpt naar het oude marxisme, gezien het feit dat veel Belgische socialisten - en de voorzitters van de socialistische partijen in ons land daar hoog mee oplopen)

We hebben daarnaast het 'nieuw marxisme' bij de PVDA, neomarxisme dat alle historische schuld vanwege haar ideologisch denken van zich heeft afgeschud, zo gemakkelijk als een natte hond het water na een duik in het water van zich afschud, daarmee ruim wegkomt in de media, bij de massa, en de neoliberale elite.

We hebben aan de andere kant het 'Nieuw Vlaams-nationalisme' dat zich rond de N-VA situeert, een partij die het radicale van het oude economisch liberalisme in een 'nieuw Belgische' context verpakt.

 

En  wat hebben wij te bieden ... oud extreemrechts,  een politieke strekking waar het Vlaams Belang (spijtig genoeg) al decennialang haar stempel op drukt, maar vandaag niet meer wervend is omdat ze ten onder gaan ( wat maakt het daarbij uit dat ze terug een paar procenten omhoog gaan in de komende circus-caroussel) aan de onmogelijke dubbele doelstelling : tegelijkertijd 'revolutionair' ( België Barst, 70 puntenplan) naast burgerlijk 'electoralistisch' te willen zijn.

Bij het Front National uit zich dit burgerlijke en nefaste streven in 'presidentieel in plaats van patriottisch revolutionair te willen zijn'.( en dat in een tijd waar de macht Europees, niet nationaal meer is, een verkeerde keuze van formaat)

 

 

Misschien is het dan nu tijd de oude schuldcomplexen - en de daarmee samenhangende belemmeringen wat betreft het ontwikkelen van een 'nieuw fascisme' - achter ons te laten.

 

Men zal zeker komen aandraven en zeggen: maar - 'extreemrechts is juist in verval geraakt vanwege zijn raciaal extremisme'.

Maar ik denk dat het tegendeel waar is, – dat extreemrechts in verval is geraakt door 'waggelisme' (het als een gans van de ene naar de andere kant van de ideologische weg 'waggelen' ) zeker wat betreft etnische en morele vraagstukken,(economische vraagstukken zijn nooit -blijvend – wervend- zie het verval van de sociaaldemocratie en vakbonden ) met als doel stemmen te ronselen.

 

Omdat louter stemmen ronselen een nutteloos doel is, zeker in een oorlog om het raciaal overleven van onze volkeren, zeker in een omgeving waar de elite alle hefbomen in handen heeft patriotten electoraal te wurgen, of – te negeren, en aan de kant te zetten bij positief resultaat) Laat het geval FPÖ in Oostenrijk niemand verblinden, beperking van immigratie is niet het doel, het terugschroeven van de multiculturele samenleving wel. Beperkte soevereiniteit ( met immigranten gedeelde soevereiniteit) is niet het doel, wel patriottische etnische soevereiniteit kan het doel zijn. Afgaan van je doel, dat is geen overwinning, zelfs als je het als een overwinning voorsteld. Liever geen vis dan bedorven vis, kotsen op termijn is anders onvermijdelijk.

 

Daarom moeten men een meer 'revolutionaire weg' bewandelen, net zoals extreemlinks dat doet ( laat je niet aanpraten dat extreemlinks 'anti-revolutionair' geworden is, ze zijn integendeel super-revolutionair, dit samen met de neoliberale elite, in het vervangen van het voude 'eigen volk' door een ander en 'gekleurt' volk). Met het doel c- ontrarevolutionair te zijn - moeten wij alle oude demonen en fouten van het verleden achter ons laten, in de vuilbak van de geschiedenis werpen, zoals links gedaan heeft, met dezelfde schroomloosheid die zij daarbij hanteren.

Omdat een geloof ( ideologie) niet ten onder gaat aan haar excessen, ze er alleen de leerschool van zijn.

 

Ik weet, in het Westen beleven we een tijd, waar het gevoel - te moeten capituleren heerst -  ( omdat men denkt 'door te capituleren' het ergste van de immigratiebezetting vermeden zal kunnen worden).

Wat een gebrek aan historisch inzicht, ondanks het feit dat veel van onze mensen universitair geschoold zijn. ( of moeten we ze 'universitair geïndoctrineerde' noemen)

Feesten en decadentie zijn vandaag de vervangers van weerstand en actie, gemakzucht en consumentisme vervangen inzet voor de nationale zaak. ( maar ook voor elke andere politieke inzet).

Dat is allemaal waar, – dat de massa en de elite vandaag laf denken en handelen.

Maar -, wat hebben wij nationaalrevolutionairen met deze laffe massa en haar huidige bestuurlijke kleinburgerlijke elite te maken'? Niets.

 

Monday, 22 January 2018 11:19

Wat betekend democratie?

 

Wat betekend democratie nu helemaal : dat partijen die verkiezingen verliezen..., winnen.

 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180121_03311512

 

 

.

 

Immigratie afremmen kan maar op één manier. Maak de anticonceptiepil populair.”          Frits Bolkestein

 

.

 

Salon en vreemdelingensocialist Tom Meeuws wil proces tegen De Lijn voeren, dit omdat het bedrijf de geheimhoudingsclausule rond zijn ontslag zou hebben bekendgemaakt, ( ontslag wegens bevoegdheidsoverschrijding).

Als Meeuws dat proces wint, dan wil hij dat geld aan een obscure organisatie ' Steunpunt antifascisme' doneren:  Op die manier wordt geld van de gemeenschap doorgesluisd naar politieke vrienden, juist het feit dat tot het ontslag van rode sjoemelaar Meeuws bij De Lijn ( hij overschreed zijn bevoegdheid door een stink dure opdracht te geven aan zijn rode broeders van De Roma en daarvoor de betaling op te splitsen in stukken, zodat hij die opdracht niet aan de leiding van het bedrijf hoefde te vragen en er zo niemand mee kon meedingen om deze dienst  uit te voeren. ( een zuivere politiek corrupte praktijk binnen deze democratie van mijn botten.

"Een dagvaarding wegens schending van de dading vertrekt eerstdaags naar de openbare vervoersmaatschappij. De gevraagde schadevergoeding wil hij schenken aan het Steunpunt Anti-Fascisme"  ( Over Tom Meeuws in De standaard )

Page 2 of 14

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter