Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Nieuws

Saturday20 January 2018

Tuesday, 26 April 2011 10:17

Nu zaterdag: allen naar Gent!

Written by

... terwijl Leterme zijn regeringsjunta documenten over het gigantisch tekort in de sociale zekerheid systematisch verduistert;
... terwijl recente studies een tekort van 26 miljard voorspellen voor de sociale zekerheid;
... terwijl in een andere studie wordt gewaarschuwd dat de sociale bijdragen nog maar 60% van de uitgaven dekken;
... terwijl nu al 50 procent van alle BTW-inkomsten en de helft van de accijnzen op tabak worden aangesproken om het tekort van de sociale zekerheid te dichten;
… terwijl de verwachte pensioenkosten – door de toename van de vergrijzing – met 32% zullen stijgen tegen 2015;
… terwijl de jaarlijkse groeinorm van 4,5% van de ziekteverzekering niet naar beneden zal kunnen, onder meer doordat steeds meer vreemdelingen hier aanspraak op maken zonder er ooit toe bij te dragen;
… terwijl onze sociale zekerheid dreigt te zinken als een oud en versleten schip;
… terwijl de lonen worden bevroren en op bevel van Europa de indexering nog verder uitgehold wordt...

Terwijl dat alles gebeurt, vindt de corrupte en volksvreemde partijenelite in de Wetstraat er niks beters op dan ons land mee te sleuren in een tweede oorlogsfront. Naast deelname aan een onwettige oorlog in Afghanistan, nu ook deelname aan oorlogsmisdaden in Libië, waar soldaten en burgers door onze vliegtuigen worden vermoord.

Kostprijs? Minstens 8 miljoen euro per maand! Minister De Crem heeft het over 4 miljoen euro in Libië alleen al!

Men zegt te vechten tegen een dictatuur, maar onze politieke klasse heeft door onwettige verkiezingen te organiseren en een regering aan de macht te houden die geen enkele wettige of morele basis meer bezit hier zélf een dictatuur geïnstalleerd.

Een dictatuur die de schijn van een democratie moet hooghouden.
Een dictatuur van avonturiers.
Een dictatuur van partijhoofdkwartieren.
Een dictatuur, waar internationale avonturen voorrang krijgen op nationale regeringsvorming.

Ons onwettig verkozen parlement is niets anders dan een bende piraten, die dolgelukkig zijn dat ze in een ander land dood en vernieling kunnen zaaien. De linkse groenen en de rode sociaaldemocratische baronnen, hand in hand met de donkerblauwe extremisten van het neoliberalisme. En achter die belgicistische oorlogskliek lopen de vendelzwaaiende malloten van het Vlaams-nationalisme als strontrapers van dat belgicistische patriottisme. Het is een gezicht om van te kotsen!

Gaan wij na de bankenmaffia nu ook de oorlogsmaffia ondersteunen met besparingen en asociale maatregelen? Als zij denken hiermee weg te raken, dan hebben zij het goed mis!

Wie gelooft dat de EU vrede binnen Europa garandeert, moet het nu toch stilaan begrijpen dat de sociale uitbuiting van dit project op burgeroorlogen afstevent. Voor die sociale uitbuiting zijn zelfs geen bommen nodig, onze elites geven zich bij voorbaat over! En vrede in de wereld zal de EU met haar hegemoniestreven al helemaal niet brengen. De Europese dictaturen kunnen het eigen volk niet eens van werkloosheid bevrijden, maar ze hebben wel bommen te over om op andere volkeren te gooien!

Wij verwerpen de oorlogen die ons land voert in het buitenland! Maar wij verwerpen tevens de oorlog die burgerlijke partijen voeren tegen onze arbeiders die werkloos zijn en die bereidheid tonen om werk aan te nemen als het zich maar zou voordoen. Wij hebben niets te winnen bij economische oorlogen, zowel in binnen- als buitenland!

Daarom:

Neen aan de oorlogen in Afghanistan en Libië!
Neen aan de oorlog tegen de eigen arbeider!
Neen aan de multinationale expansiepolitiek!

HET VOLK WIL NIET BESPAREN OM EEN OORLOG TE BETALEN!

*Exacte gegevens: Samenkomst ACHTERKANT Station Gent Sint-Pieters, 10u30, Zaterdag 30 april

Friday, 22 April 2011 14:36

Europese kieskring is stap naar superstaat

Written by

De transnationale politieke elites die samenhokken in het Europese Parlement – en daar helpen om de nationale staten waar zij uit voortkomen verder af te breken – gaan vandaag een stap verder in het ontmantelen van de nationale soevereiniteit. Er wordt voorgesteld om een (supra)nationale Europese kieskring in te voeren. Deze kieskring moet de politieke eenmaking van de superstaat vorm geven. De kandidaat – en er zullen in eerste instantie 25 kandidaten zijn – die in alle landen van de Unie de meeste stemmen samenraapt, kan zelfs aanspraak maken op het voorzitterschap van de Europese Commissie. Het gaat hier dus om niet meer of niet minder dan een verdoken Europese presidentsverkiezing.

Links-liberalen zoals Yves Desmet van De Morgen vinden het een “goed idee”. Eindelijk weerwerk tegen dat anti-Europese en “populistische nationalisme”, schrijft hij, want dat kent toch alleen maar “angst voor de andere en egoïsme voor het eigene”. En dit terwijl “globalisering en internationalisering niet alleen een bedreiging maar ook en vooral een opportuniteit bieden”, stelt hij. Dat een liberaal-socialist het eigene verwerpt, is op zijn minst raar te noemen. De liberaal-socialistische stroming heeft het “eigene” in de vorm van vette mandaten en dikke aandelenbrokken in allerlei PPS (publiek-private samenwerkingen ) immers dicht tegen de eigen borst gedrukt en laat zich dat eigene niet afnemen. Dat je zo ook de staat efficiënter aan de private sector kunt koppelen omdat je in deze samenwerkingsvorm niet verplicht bent de eisen in acht te nemen die vroeger bij de klassieke aanbesteding bestonden, zal wel volledig toevallig zijn. Dat je ook de Europese verplichtingen inzake open concurrentie bij die aanbestedingen ontwijkt en dus de Europese plicht om zeep helpt waar vrije concurrentie binnen de Euroruimte verplicht is, mag niet als een nationalistische techniek en zeker niet als een vorm van corporatisme gezien worden volgens mensen als Desmet.

Nochtans – en daarom steunt N-SA deze afwijkingsvormen die ons los van Europa met ons nationale patronaat laten samenwerken – zijn deze mechanismen vormen van nationaal corporatisme. Maar zo willen de links-liberalen de zaak niet benoemen. Want dan zou duidelijk worden dat het patronaat en een deel van de binnenlandse politieke elite nog wel eens nationalistischer en corporatistischer zijn dan ze eigenlijk willen toegeven. Ook binnen de traditionele partijen. Of zouden ze zelf niet beseffen dat wat ze uitspoken, is ontsproten aan corporatistische denkbeelden en voortkomt uit nationalistische (eigen) belangen?

In elk geval is dat “egoïsme voor het eigene” goed als het ten dienste van de liberale politieke mandatenklasse en sommige binnenlandse kapitaalgroepen staat. Voor het volk gelden echter andere wetten volgens Desmet. Nadat Duitse, Franse en andere Europese banken een grote financiële luchtbel hebben geblazen in landen als Ierland, Portugal, Griekenland en Spanje, door massaal geld aan die landen te lenen voor o.m. dubieuze vastgoedprojecten, mogen de egoïsten van het eigene (aldus Desmet) – d.w.z. de gewone werkende mensen van het Europese continent – nu de lucht die is ontsnapt uit die financiële luchtbel betalen.

In landen waar de financiële crisis woedt, worden mensen als citroenen uitgeperst en hun sociale model wordt versneld vernietigd. In de landen waar de banken die massaal geld in luchtkastelen staken hun standplaats hebben, mogen de werkenden dan weer miljarden ophoesten om de “heren” van de financiële sector in het kostuum te houden. En dat zal ook in België gebeuren door de sociale zekerheid uit te hollen. Dat is wat lieden als Yves Desmet waarschijnlijk bedoelen met de “opportuniteiten” van een geglobaliseerde wereld benutten. Dat laat onder andere toe dat de vroegere nationale banken nu probleemloos internationaal (inter-Europees) met geld kunnen speculeren in de grote speeltuin die de EU voor de monopolies is. Er is verder ook een grote massa werkende mensen waarop die laatste kunnen terugvallen, want in een kapitalistische maatschappij met een communistische staatsbovenbouw (wat de EU in feite is) is het nu eenmaal de standaardpraktijk om de knoeiboel te laten betalen door de werkende massa. Een overheveling van de lonen en opbrengsten uit het werk van arbeiders en kleine ondernemers naar de zakken van de grote kapitaalgroepen. Mooi Europa… Om dat allemaal in goede banen te leiden moeten we dus een “general manager” hebben. Een opper-eurocommissaris…

Voor Verhofstadt moeten die Europarlementairen, die in heel de unie kandidaat zullen zijn, de rooftochten tegen de werkende bevolking een wettelijk en democratisch tintje geven. Zoiets noemt een liberaal dan een draagkrachtversterking voor een democratie. Een liberale democratie, welteverstaan. De marxisten noemden dat altijd al internationale democratie voor een internationale solidariteit. De liberalen zijn daar wat wolliger in, maar internationalisme is wat beide nastreven. Voor de nationale identiteiten of, beter gezegd, de volkeren die gevangen zitten in dit marxistisch-liberalistische en door grootheidswaanzin gedreven experiment van extensie van nationale staten tot een Verenigde Staten van Europa is er maar één uitweg mogelijk. Ofwel betalen we ons arm aan de expansiepolitiek van de samengebundelde transnationale krachten uit de uniestaten, ofwel verlaten we deze economische, monetaire en financiële Titanic.

Voor degenen die het Europese project altijd hebben gezien als een garantie op vrede binnen Europa – en het daarom hebben ondersteund – moet het toch stilaan duidelijk worden: vrede zal deze unie niet brengen, wel burgeroorlogen die zullen voortspruiten uit de onteigeningen van loon en sociale vergoedingen van werkende mensen. En zoals we nu zien, zal Europa ook niet de vrede brengen in de wereld die het zegt na te streven. Dat tonen de oorlogsvoering tegen Libië en de betrokkenheid in Afghanistan duidelijk aan. “Europa” voert nu voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een aanvalsoorlog uit op buitenlands territorium. Dat kadert in het hegemoniestreven van de grote leden binnen de EU, die deze eigenlijk in hun macht hebben. Daarbij speelt ook duidelijk de verdeling van macht tussen Frankrijk en Duitsland een rol: Duitsland beheerst Oost- en Midden-Europa, en Frankrijk mag zijn belangen uitbreiden in het Middellandse Zeegebied. Ons land heeft niks te winnen bij het voeren van oorlogen om territoriale macht noch bij de gewapende steun aan economische oorlogen.

De Nationaaldemocratische Partij wijst daarom de Europese superstaat af. Onze partij is daarin consequenter dan andere partijen die zich nationalistisch noemen. Wij weigeren te aanvaarden dat België “verdampt” in Europa (zoals de N-VA beweert en voorstaat), omdat ook Vlaanderen dan gelijktijdig zal verdampen. Wij weigeren ook te kiezen voor de combinatie van een euro-kritische houding en een pleidooi voor een sterke Europese defensie (zoals Vlaams Belang dat doet). Wij pleiten daarentegen voor een samenwerkingsverband van vrije, op corporatieve leest geschoeide gemeenschappen, die nationale onafhankelijkheid en soevereiniteit als basis nemen. Wij willen geen Europees superstaatsgedrocht met internationalistische aspiraties. Alleen zij die de economische expansie van de transnationale monopolies (en hun oorlogen) willen laten betalen door hun volk willen deze superstaat. Maar wij zijn hiervan overtuigd:

HET VOLK WIL NIET BESPAREN OM EEN OORLOG TE BETALEN!

Daarom houden we op 30 april een 1-mei-demonstratie in Gent. Tegen de Eurostaat en tegen oorlogsgeweld!

Sunday, 17 April 2011 23:21

Gebiedsroof terwijl Vlaanderen slaapt!

Written by

Enkele dagen geleden hebben de Walen hun claim op Brussel geformaliseerd. Dit deden ze niet met een zoveelste eis tot uitbreiding van het Brusselse grondgebied, maar met de vorming van een nieuwe federatie. De Fédération Wallonie-Bruxelles zal de eerder formele vroegere samenwerkingsformule van de Franse gemeenschap vervangen.

De door de Waalse politiek elite uitgeroepen federatie Wallonië-Brussel is een zoveelste stap in de staatsgreep die de politieke elite in dit land pleegt. Na de ongrondwettelijke verkiezingen die alle Belgische partijen vorig jaar organiseerden, hebben de Walen nu een ongrondwettelijke verandering in de structuur van dit land aangebracht. In de artikelen twee tot met vijf van de grondwet staat hoe de gemeenschappen en de gewesten in dit land in elkaar zitten – en een federatie tussen gewesten staat nergens in die grondwet vermeld.

Het eenzijdige uitroepen van de federatie Wallonië-Brussel is dan ook een echte gebiedsroof te noemen en een voorbereiding op de afscheiding uit het Belgische staatsverband. Dat wat het Vlaams Parlement niet durft, doen de Walen zonder verpinken: het uitroepen van een nieuw staatsverband. Dat er in dit land minister-presidenten zijn, zoals Rudy Demotte en Charles Picqué, die ongestraft de grondwet negeren om zo gebiedsroof mogelijk te maken en dat zoiets als een normale politieke praktijk wordt beschouwd zonder dat er politieke consequenties aan vasthangen, getuigt van een verregaande antidemocratische ingesteldheid en een putschistische mentaliteit (en praktijk) bij de politieke klasse. Zoiets kan natuurlijk alleen maar omdat we in dit land niet over een wettelijk parlement beschikken, maar over een putschistenparlement. In feite zitten de extremisten in het parlement en de democraten erbuiten. In deze onwettelijke situatie is alles mogelijk – en de uitroeping van de federatie Wallonië-Brussel is precies het resultaat van die onwettelijke toestand.

In een ander land zouden de politieke elite en de massa spontaan een opstand organiseren tegen een dergelijke annexatie van grondgebied en tegen het zo openlijk met de voeten treden van de grondwet. In een ander land zouden de vertegenwoordigers van de meerderheid van de bevolking gewoon het parlement op zijn kop zetten en ontbinden. Niet zo in deze plutocratie, waar de macht van het geld regeert. En in hoofde van de politieke klasse ligt de macht van het geld niet alleen bij het feit dat de banken en de multinationals hier baas zijn, maar ook in het feit dat de politieke klasse en haar partijen alleen maar kunnen bestaan door geld van de staat naar hun eigen zakken te draineren. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom binnen de politieke klasse niemand op de ontbinding van het parlement aanstuurt. De nieuwelingen in dat parlement – en daar zijn veel nationalisten van de N-VA bij – kunnen maar een ontslagvergoeding krijgen na 12 maanden effectief in het parlement te hebben gezeteld. Dat laatste is maar in juni het geval, vandaar. Méér nog dan hangmatwerklozen aan hun uitkering vasthouden, zo hangen politici fanatiek vast aan hun parlementaire superwedde. Het zijn dan ook echte hangmatdemocraten! Nu dus de ontbinding van Kamer en Senaat eisen zou hen geld kosten – en dus slikken de partijcleptocraten alles.

Maar de nationalen die fut- en weerloos de roof van hun eigen grondgebied ondergaan, vanwege het smeer voor de partij en de partijbaronie, kunnen eigenlijk niet te veel van hun oren maken. Steunen die nationalen niet de belangen van Frankrijk en Groot-Brittannië, die een land als Libië wil opsplitsen op een onrechtvaardige manier? Dat het land daarbij niet helemaal eerlijk verdeeld wordt, daar trekken de nationalen zich toch geen sikkepit van aan. Neen, dat vinden de nationalen helemaal koosjer. Als de oliebronnen en de zeewegen maar in handen van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk – en bij uitbreiding: de NAVO-belangengroepen – vallen. Zeker die van het Vlaams Belang moeten niet te veel lessen geven. Want steunt het Vlaams Belang dan niet de staat Israël? Een staat ontstaan door het expansionisme van een agressieve minderheid, in een regio waar die laatste zich met gebruik van terreur en geweld stelselmatig groengebied heeft toegeëigend. Wat is het verschil met wat de Franstaligen doen?

Hoe kunnen die nationalen dan in eigen land protesteren tegen het feit dat de Waalse elite een vette brok van ons grondgebied annexeert? De Walen zien dat de nationalen geen morele logica hanteren, laat staan een operationele logica die tegengas geeft aan het Waalse expansionisme… De Vlaamse politieke elite (en zeker de nationalen binnen die elite) hebben geen enkele wil om ons grondgebied te beschermen. Zij willen een Vlaamse staat, maar weten dat de Vlaamse bevolking daar niet voor zal vechten. Daarom hebben de nationalen Brussel eigenlijk al mentaal opgegeven. Of denkt iemand dat Crols op de IJzerwake vorig jaar op zijn eentje de oproep deed om Brussel op te geven? Neen, dat werd ondersteund en opgezet door Dewinter. Dat Dewinter naderhand roept dat het een provocatie van de Walen is om de federatie uit te roepen heeft alleen maar te maken met het feit dat die partij er altijd twee meningen op nahoudt: eentje voor de goedgelovige militant en de achterban, maar ook eentje dat de deals van Dewinter moet ondersteunen (zoals bij zijn vuile zaakjes met Israël).

De nationalen hebben de bevolking altijd wijsgemaakt dat de onafhankelijkheid er zal komen, omdat die nu eenmaal moet komen. Zoals kinderen verwachten dat Sinterklaas komt. Wat de nationalen er nooit bij zeggen, is dat zij niet in staat, ja zelfs onwillig zijn om de bevolking voor te bereiden op het feit dat in de geschiedenis nooit iets zomaar uit de lucht gevallen komt. En – vooral – dat onafhankelijkheid bevochten moet worden en nooit in de schoot geworpen wordt, zoals zij beweren. 17% van de stemmen halen of zelfs meer, zoals destijds het Vlaams Blok/Belang, is niet genoeg. De bevolking moet ook daadwerkelijk de daad bij het woord voegen indien nodig. En net daar wringt het schoentje: dat zal de bevolking niet doen. Want jullie, nationalen, hebben de bevolking wijsgemaakt dat alles vanzelf komt, dat jullie dat akkefietje wel zullen klaren in het Belgische praatparlement, waar jullie nu op een onwettige manier samenhokken met die Waalse gebiedsrovers.

Het resultaat van het nationalisme zonder strijdmoraal is vandaag dat de federatie Wallonië-Brussel zomaar onder onze neus wordt opgericht. En morgen, als de Walen hun koffers pakken, zullen zij dus Brussel meenemen. Wat ze ons wel zullen laten is 70% van de staatsschuld. De Walen kunnen en zullen dat allemaal zonder slag of stoot realiseren, omdat de nationalen – en zeker die van de N-VA – erop rekenen dat België gewoon zal verdampen in de Europese Unie.

Wel, heren burgerlijke nationalisten, de staat België is reeds verdampt. Door de hand- en spandiensten die jullie aan de belgicistische elite geleverd hebben, zijn Vlaanderen en België een provincie van Europa geworden. De Fransen – ja, diezelfde Fransen waar jullie nu steun aan geven om hen hun mediterrane expansie te gunnen – zullen binnen dat Europa hun Franstalige broeders steunen als zij onze hoofdstad inpikken en meenemen naar hun Franstalig-Waalse nest. De Fédération Wallonie–Bruxelles zal zo « La glorieuse francophonie élargie » worden.

In tegenstelling tot Khaddafi zullen ze daar de Vlamingen en hun politieke leiders niet voor moeten bombarderen, omdat onze politieke elite de handen al in de lucht steekt en zich overgeeft als er nog maar een luchtpistool afgaat…

Thursday, 14 April 2011 13:36

Vrije bijdrage: Met de boze in één bond

Written by

Vrije vertaling van een artikel verschenen in "Phoenix" 15e jg, nr. 1 (2011), pp. 10-13.

Inleiding door vertaler

Over het thema hebben wij op 24 januari van dit jaar aan een aantal mensen een korte mededeling verstrekt over “Het Vlaams Belang als vazal van Israël”, dit als gevolg van een artikel in het Duitse tijdschrift “Volk in Bewegung”. Hierin werd niet alleen het Vlaams Belang genoemd, maar ook een aantal andere Europese “nationaalvoelende” politieke partijen. Het wachten was op een standpunt van de Vlaamse politieke partij. Intussen was er weer een artikel verschenen, waarin man en paard genoemd werden, over wie van welke politieke “rechts” gezinde partij naar Israël toog om daar een gemeenschappelijke verklaring te ondertekenen. Het ging natuurlijk over de oprukkende islam, waartegen alleen Israel afdoende poogt op te treden...  Op mijn eerste bericht kregen alle geadresseerden een mededeling van het Vlaams Belang, bij monde van HILDE DELOBEL, die wel niet op het thema inhaakte, maar wel de dubieuze aard van het tijdschrift “Volk in Bewegung” toelichtte.

Intussen verschenen over hetzelfde thema nog artikels in “Deutschland in Geschichte und Gegenwart”(door Claus Nordbruch), “Euro Kurier”, “National Journal”. Laatst ook nog in het Oostenrijkse tijdschrift “Phoenix”.  

Onzes inziens is het karakter van “Volk in Bewegung” van ondergeschikt belang wanneer men de andere tijdschriften en hun auteurs onder ogen krijgt.  

Na enige tijd overwegen heb ik een résumé gemaakt van wat Claus Nordbruch schreef en die aan een vriend toegestuurd met de volgende vragen:

- In opdracht van wie in het partijbestuur van het Vlaams Belang is Filip Dewinter naar Israël gereisd?
- Heeft Filip Dewinter uit naam van zijn kiezers de verklaring van Jerusalem ondertekend?
- Is daarover gediscussieerd en, zo ja, door wie?
- Was er iemand die zou hebben tegengestemd?
- Zijn er nog (groepen) van andere politieke partijen die naar Israel zijn geroepen om daar verklaringen af te leggen? (Het valt op dat het hier om nationalistische partijen ging, misschien kwamen andere partijen niet ter sprake. Of is dat een opzettelijk verzwijgen van Claus Nordbruch?)
- Of is dit een complot tegen het “nationalisme” in Europa, via de zwakste schakel in de overeenkomstige partijen?
- Heeft het Vlaams Belang verslag gedaan aan zijn kiezers van deze geschiedenis?
- Heeft het Vlaams Belang verslag gedaan aan zijn kiezers van deze geschiedenis?
Op deze vragen kreeg ik tot nog toe geen antwoord.

Nu is er in het Oostenrijkse tijdschrift “Phoenix” een bijdrage verschenen door Rigolf Hennig (geen onbekende in de verdediging van Duitsland) die wij u niet willen onthouden.  

Wij vertalen in extenso:

In samenwerking met Duitse organisaties zetten meerdere Europese rechtse partijen de vorming van internationale verbonden voorop. De FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs) kondigt de uitbouw aan van haar betrekkingen met de snel sterker wordende VS-Amerikaanse Tea Party–beweging.  

Begin december van verleden jaar nam een reeks vertegenwoordigers van Europese “rechtse” partijen de uitnodiging van Israel aan, aldaar aan een “conferentie tegen de islamterreur” deel te nemen, waaronder de voorzitter van de FPÖ HEINZ-CHRISTIAN STRACHE en zijn partij-vriend ANDREAS MÖLZER, FILIP DEWINTER van het “Vlaams Belang”, PATRICK BRINKMANN van “Pro-NRW”, KENT EKEROTH van de “Zweedse demokraten” en RENÉ STADTKEWITZ van de Berlijnse groepering “Die Freiheit”. Net daarvoor had zich de Nederlander GEERT WILDERS al naar Israel gespoed.

Men confereerde o.a. met ARIEL SHOMER, de vroegere kabinetchef van staatspresident EZER WEIZMANN, vice-minister AYOOB KARA met afgevaardigden van de Knesset en vertegen-woordigers van de (nieuwe) nederzettingen RABBI NISSIM ZEEV en GESHON MESIKA. En men bezocht Yad Vashem .

De reis eindigde met de “Verklaring van Jerusalem” van 7 december, die volgende tekst omvat :

De basis van onze politieke taak is onze onverbreekbare belijdenis … tot de waardencanon van de westerse beschaving, die op de geestelijke erfenis … van de joods-christelijke culturele waarden berust.

Verder sprak men van “een nieuwe, totalitaire bedreiging - de fundamentalistische islam. Israël is de enige werkelijke democratie in het Nabije Oosten”.

om als kernpunt te kennen te geven:

“zonder enige beperking belijden wij het bestaansrecht van de staat Israel binnen veilige en volkenrechtelijk erkende grenzen. Evenzo is het recht van Israel te aanvaarden tot zelfverdediging tegen alle aggressie, in het bijzonder de islamterreur”

Hiermee zijn de vermelde “rechtse” partijen in een bond gestapt die vanaf het begin van zijn bestaan met moord en doodslag, met verjaging, landroof, onderdrukking en foltering de rechtmatige bewoners en eigenaars van Palestina, tegen elk recht en tegen alle volkenrecht in, tot uitroeiing toe vervolgd heeft en nog vervolgt - dus in een “verbond met de satan”.

Met bendes zoals Irgun en Hagana - waartoe de latere staatspresidenten MENACHEM BEGIN en SHIMON PEREZ behoorden - slachtten de Israeli’s hele dorpen, zoals Deir Jassin, met vrouwen en kinderen af. Later oefende de terreurstaat Israel zich in massamoord in Libanon en in de Gaza-strook. Tegenwoordig worden de overblijvende Palestijnen in eigen land letterlijk ommuurd nadat men hun olijvenboomgaarden gerooid en het grondwater afgesloten had.

De Palestijnen handelen, als zij zich weren, uit zuivere noodweer - en dit is volgens het volkenrecht correct.

AVRAHAM BURG (voorheen Knesset-woordvoerder) ontzegt Israel de benaming rechtstaat en ISRAEL SHAHAK (professor chemie en auteur in Israel ) zelfs die van een democratie: terwijl Israel tegen beter weten in als “democratie” en “rechtsstaat” wil doorgaan, sluit dezelfde staat in de Gaza-strook leden van de inderdaad democratisch gekozen regering (Hamas) op en houdt ze zonder tijdsbeperking vast.

Dit alles voor de “enige werkelijke democratie in het Nabije Oosten” en als belijdenis van de Euro-rechtsen ten voordele van het “bestaansrecht van Israel” en ten voordele van “recht van Israel tot zelfverdediging”, op gestolen bodem.

Wat steekt er nu - voor kenners - achter het niet echt verrassende bezoek van de
Euro-rechtsen in Israël?

Sinds enkele jaren proberen de vertegenwoordigers van Israël - en dus het zionisme - zich achter de schermen met de Europese rechtse partijen tot een gesprek te komen. Deze pogingen vallen samen met het tegelijkertijd groeiende aantal, maar ook met de macht van de islamisten van Europa.

De inhoud is altijd dezelfde: “Men heeft toch met de militante islam dezelfde tegenstander en precies Israel zou begrip hebben voor nationale integriteit.”

De achterliggende gedachte van de zionisten bestaat er in de laatste weerstandsnesten tegen globalistische alias zionistische doelen in Europa weg te werken en waar mogelijk over te nemen, met het gevolg dat men - zoals gewoonlijk - aan beide kanten van de tafel zit en ongestoord kan doen en laten wat men wil.

Op dit punt is de waarschuwing van ANDREAS THIERRY tegen de “Israel Connection” (openbaar gemaakt in “VOLK IN BEWEGUNG & DER REICHSBOTE” 1/2009) gewoonweg profetisch gebleken.

Naar aanleiding van de erkenning van deze “rechtse” partijen en vanwege het grote belang herhalen wij hier nog eens de drie basiseisen van de zionisten voor het dulden, ja zelfs voor het toezeggen van steun in de gestroomlijnde media en in de politiek:

1.Afstand doen van de bepaling als volk op grond van afstamming
Dit betekent een gemengde bevolking, op basis van een identiteitskaart.

2.Geen geschiedkundig revisionisme
Dit betekent vervalsing van de geschiedenis op breed vlak, ten laste van de met name genoemde volkeren i.c. het Duitse.

3.Strijd tegen de islam met gelijktijdige steun aan Israel
Dit betekent strijd tegen de belangrijkste strijdgenoten.

Wat Duitsland betreft: voor de NPD kwam de waarschuwing nog tijdig aan. Voor de Euro-rechtsen, die in Israel omstreeks einde van het vorig jaar opgemarcheerd zijn, betekent dit politieke zelfmoord. Tenminste in de ogen van al degenen die zicht hebben op het bestaande front: zionisme tegen vrije volkeren.

In het licht van deze kennis is in elk geval te onderzoeken of (en eventueel in hoeverre) de islam door middel van het zionisme uit Europa kan worden verdreven - een gevaarlijk spel.

Voor het overige heeft Europa in geen geval joodse wortels. En over christelijke wortels hoeft men niet ernstig te discussiëren.

Bijlage

Geert Wilders, de Nederlandse anti-islamist en regeringsbezorger met Israëlische opdracht, proclameerde zijn zogenaamd godsdienstige zicht op de wereld als volgt: “onze cultuur berust op het christendom, het jodendom en het humanisme.”  En Filip Dewinter zegde: "Het Arabisch-Israelische conflict verduidelijkt de strijd tussen de cultuur van het Westen en de radicale islam (5)."

Op deze manier uiten zich de laatste tijd alle genoemde partijvoorzitters, uitgezonderd de NPD-leiding. Allen bezweren een zogenaamde beschavingsgemeenschap van christendom en de zogenaamde joodse godsdienst. Let wel! Het is een feit, dat er geen joodse godsdienst bestaat; er bestaat alleen een joodse Wet (6). “Het jodendom kent overigens geen woord voor 'godsdienst', als woord noch als begrip (aldus de joodse auteur Barbara Honigmann, zie: Welt, Lit. Welt 5.5.2007,p. 1).

En de zo dikwijls bezworen joods humaniteit, die een deel van de joodse godsdienst zou zijn, vertoont zich in het bezette Palestina het duidelijkst. Het aldaar uitgeoefende humanisme bestaat in werkelijkheid uit een uitroeiingsmandaat volgens de “Heilige Schrift” van het Oude Testament.

Beste heren STRACHE en WILDERS, de gedachte van een zogenaamd vreedzaam samenleven van alle in Palestina levende volkeren wordt precies door de HERE ISRAELS (“Jahwe”) verworpen. De volkerenmoord, respectievelijk het genadeloze verjagen van andersgelovigen was en is een onvoorwaardelijk bestanddeel van deze zogenaamde beschavingsgodsdienst, waarop de westerse cultuur gezegd is te rusten. Een van de uitroeiingsopdrachten van Jahwe ten gerieve van zijn gelovigen luidt als volgt (Oud Testament, zo te zeggen de grondwet luidens “de Nieuwe Vertaling” [Statenbijbel]).

Wanneer de HERE, uw God u in het land gebracht zal hebben, dat gij in bezit gaat nemen en hij voor u uit vele volken verdreven zal hebben, de Hethieten, de Girgasieten, de Amorieten, de Kanaänieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten, zeven volken, talrijker en machtiger dan gij en de HERE, uw God hen aan u overgeleverd zal hebben, zodat gij hen verslaat, dan zult gij hen volkomen met de ban slaan (8), gij zult met hen geen verbond sluiten en hun geen genade verlenen. Gij zult u ook met hen niet verzwageren; uw dochters zult gij aan hun zonen niet geven noch hun dochters nemen voor uw zonen, want zij zouden uw zonen van Mij doen afwijken, zodat zij andere goden zouden dienen en de toorn des HEREN tegen u zou ontbranden en Hij u weldra zou verdelgen.
Maar aldus zult gij met hen doen : hun altaren zult gij afbreken, hun gewijde stenen verbrijzelen, hun gewijde palen omhouwen en hun gesneden beelden met vuur verbranden
(Deuteronomium 7, v. 1-.5.)


Na de dood van Mozes zette zijn opvolger Josua vanaf ongeveer 1220 v.o.j. de politiek van de volkerenmoord verder - met de vermeende zegen van God...

"Oud Testament", zo zullen de naar Jerusalem reizenden als Wilders cs. tegenwerpen, "is toch allemaal voorbijgestreefd". Neen, de uitroeiingswetten werden in 2009 door de prominente Rabbijn YITZHAK SHAPIRA in zijn boek “Torat Ha’Melech’ (De Thora van de koning) opnieuw als voor het jodendom actueel en bindend bevestigd. In dit boek, vooral bij de bewoners van de nederzettingen geliefd (tot wie STRACHE toeriep “onze harten zijn bij u!") gaat het zo te zeggen om een handboek "hoe niet-joden volgens de Thora te doden" respectievelijk wanneer het toegestaan wordt niet-joden te doden. Volgens SHAPIRA bezitten niet-joden geen ziel, zij zouden ziel-loos als dieren zijn; (dieren zijn niet zielloos, zoals het in de slachtritualen wordt aangehaald).

Niet-joden zijn zielloos vanaf hun geboorte en moeten worden gedood om hun boosaardige karakter binnen de perken te houden. Wanneer wij een niet-jood doden, die één van de zeven geboden overtrad, dan handelen wij op juiste wijze. Het is volgens de joodse wet geoorloofd niet-joods zuigelingen te doden, wanneer het blijkt, dat zij tegen ons iets boosaardigs zullen doen, eens zij volwassen zijn.

Twee grootrabbijnen van Israel DOV LIOR en YAAKOV YOSEF gaan met de uiteenzettingen van SHAPIRA akkoord. De Israelische regering doet tot nog toe niets tegen deze “verduidelijking” van het jodendom over de handhaving en de toepassing van de joodse wet. En Opperrabbijn OVADIA YOSEF verklaarde einde 2010 dat het bestaan van niet-joden uitsluitend daarin bestaat de joden te dienen zoals een ezel dat doet.

Verwonderlijke culturele en godsdienstige gemeenschappelijke eigenschappen die wij zogezegd met de zionisten zouden delen volgens WILDERS, STRACHE en consoorten.

Men zou uit schaamte in de bodem kunnen verzinken, wanneer dit de gemeenschappelijkheid van het christendom met het jodendom zou moeten zijn.  

Opmerking van PHOENIX: natuurlijk gaat het bij deze fanatici en racisten (de gekken van Zion) om een minderheid binnen het jodendom. Steeds meer denkende joden begrijpen dat deze godsdienstige fanatici aan Israel grote schade toebrengen en zijn bestaan zelf uitermate in gevaar brengen.

DE JERUSALEM-VERKLARING

De verklaring in extenso:

“Jerusalem/Israel, 7 december 2010.  Naar aanleiding van ons gemeenschappelijk bezoek en de succesrijke uitnodiging naar Israel verklaren wij:

De basis van onze politieke werkzaamheid is onze onverbrekelijke belijdenis tot de democratie en de vrije rechtstaat, tot de mensenrechten in de zin van de Algemene Verklaring van de Mensenrechten, tot het volkenrecht, tot de waardenregelgeving van de westelijke beschaving, die op de geestelijke erfenis van de Grieks-Romeinse antieken, de joods-christelijke culturele waarden, het humanisme en de Verlichting steunt.

Nadat de totalitaire systemen van de 20e eeuw overwonnen werden, wordt de mensheid tegenwoordig aan een nieuwe wereldwijde totalitaire bedreiging blootgesteld: de fundamentalistische islam. Wij beschouwen onszelf als een deel van de wereldwijde strijd ter verdediging van de democratie en de mensenrechten tegen alle totalitaire systemen en hun hulpknechten.  Daarmee staan wij vooraan aan het front van de strijd voor de westers-democratische waardegemeenschap.

Hiermee wijzen wij elk cultureel relativisme af, dat onder het voorwendsel van achting van vreemde culturen en tradities gedoogt dat mensen, in het bijzonder niet-islamische minderheden in delen van de islamitische cultuurkringen in hun recht op vrijheid, gelijkheid en medebestemming beperkt worden. Dit geldt voor alle delen van de wereld, vanzelfsprekend in de eerste plaats ook voor Europa, aangezien de mensenrechten universeel en geografisch ondeelbaar zijn…

Israel als enige werkelijke democratie(!) in het Nabije Oosten is voor ons de belangrijke aanspreekpartner in de betrokken wereldregio. Een regio, die zich in de laatste decennia altijd opnieuw met extremisme en terreur geconfronteerd zag. Zonder enige beperking belijden wij ons tot het bestaansrecht van de staat Israel binnen veilige en volkenrechtelijke grenzen.. Eveneens is het recht van Israel op zelfverdediging tegen alle aggressies, in het bijzonder tegen de islamterreur. Wij geloven, dat dit samen met gelijktijdig respect ten opzichte van de mensenrechten en de politieke rechten van de Arabische bevolking mogelijk
moet zijn .

De hier aangevoerde grondbeginselen van ons politieke werk zijn voor ons onvervreemdbaar en niet onderhandelbaar. Totalitair gedachtegoed, gelijk of het van extreemlinkse of extreemrechtse zijde komt, racistisch of islamitisch, onder elke vorm ook, wijzen wij af. Principieel respecteren wij elk volk, elke cultuur en elke godsdienst. Wij keren ons echter duidelijk tegen elke vorm van geweld, tegen terrorisme en totalitairisme en tegen het misbruik van godsdiensten. Het recht op een thuisland is een mensenrecht dat voor alle volkeren te behartigen en tot uiting is te brengen.”


Aan de Verklaring is een “aanhangsel van de FPÖ” bijgevoegd met volgende woorden:

“Voor de Oostenrijkse vertegenwoordigers (FPÖ) is het bovendien belangrijk te benadrukken, dat de Oostenrijkse neutraliteit en de politieke tradities sinds BRUNO KREISKY een geloofwaardige bemiddelingspositie tot het vestigen van de vrede in deze regio, in veilige staatsgrenzen voor beide delen moet mogelijk maken en dat wij ons op deze neutrale plaats verplicht voelen”

Finis.

Jules Slembrouck

1) Politica PALIN is lid van de Tea-Party-beweging. De FPÖ kondigt de uitbouw van haar betrekkingen tot de Amerikaanse Tea-Party-beweging aan. Zij gaat volgend jaar naar de VS en aldaar de vertegenwoordigers van de Tea-Party ontmoeten, zo deelt de FPÖ-voorzitter H.C. STRACHE mee. De Tea-Party oriënteert zich vooral op het Oude Testament en op Israel.
2) Welteverstaan: alle kosten (reis, verblijf, eten, verplaatsingen enz.) ten laste van de deelnemers (n.v.d.v.).
3) De herdenkingsplaats voor de holocaust.
4) Het recente optreden van Filip Dewinter ten voordele van het "Oost West, Thuis Best"-principe m.b.t. het teruggaan van de vreemdelingen naar hun thuisland is poésie pure. Ge moet maar eens overdenken hoe daaraan nog maar te beginnen (tegenstand, overreden, beschikbare middelen, geld, werk en sociale opvang aan de overkant enz. enz.). Tactische zet in opdracht van?
5) Hij vergeet opzettelijk te vernoemen wat Israel sinds 1947 uitgericht heeft in Palestina (zie hoger).
6) Ik vertaal opzettelijk “Religion” door “godsdienst”. Met “religie” hebben de openbaringsgodsdiensten niets te maken.
7) De vertaler geeft de voorkeur aan het kopiëren van de bewuste passage uit de Nederlandse “Nieuwe Vertaling”, dan de Duitse tekst volgens Barbara Honigmann te gaan vertalen.
8) “In de ban slaan” is een bijbelse uitdrukking voor “doden”.
9) Tegen deze zin maakt ook DIE FREIHEIT gelijkaardig voorbehoud.

Tuesday, 12 April 2011 16:39

N-VA wil scalp van Vlaamse werkloze arbeiders

Written by

Dat de N-VA een extreme ultraliberale partij is, is bekend. Dat de neomarxisten van Meervoud die partij steunen en dus de facto een anti-arbeiderspolitiek ondersteunen, is inherent aan neomarxisme. Links is nooit vies van een tegenstrijdigheid meer of minder.

Zo wil de N-VA dat de werkloosheidsvergoeding in de tijd wordt beperkt, terwijl de linkse vleugel van die partij beweert dat juist niet te willen. En dat is allemaal geen probleem, zou je zo denken, want als er genoeg werk te vinden is voor een normaal loon, dan is het toch logisch dat je gaat werken in plaats van te gaan doppen? Dat is de simplistische uitleg die je van nationalisten te horen krijgt als het over deze materie gaat.

Ook het Vlaams Belang is in dat bedje ziek – en is dat verwonderlijk als je weet dat die partij gelieerd is met de ultraliberalen van Vlott en dat Dewinter het bed wil delen met die andere maar nog waanzinnigere liberaal Dedecker van LDD? Wat ik altijd zo leuk vind aan beroepspolitici die andere mensen hun inkomen willen afnemen is het feit dat het dan meestal om mensen gaat die van werken geen kaas hebben gegeten. Laat staan van werkloos zijn en van de trauma’s en frustraties die dat met zich meebrengt. En dat het juist dit soort mensen zijn die het bestaan om een verzekeringskas, zoals de werkloosheidsverzekering, op te leggen dat ze geen premies meer mag uitbetalen aan mensen die zich hebben verzekerd, is al helemaal puur etatisme van het extreemste soort. Nu, liberalen zijn wat consistente gedachten betreft meestal even warrig als de eerste de beste anarchist.

Omdat de N-VA de links-liberale Walen nog niet kon overtuigen van een beperking van de duur van de werkeloosheidssteun (maar de Vlamingen uit de meeste andere partijen evenmin), heeft ze nu een ander fris voorstel op tafel gelegd. De partij wil een bonus voor elke geschorste werkloze toekennen aan het gewest dat die de schorsing doorvoert. Dus: per gesneden scalp van een werkloze arbeider willen de burgerlijke nationalisten een premie aan zichzelf toekennen. Een taal is gans het volk, maar behoren tot de verkeerde klasse van dat volk kan je de kop kosten, zo lijkt het wel.

Ja, wij kennen het liedje wel. Er zijn veel profiteurs aan de dop en die moeten we eens uitleggen dat die niet eindeloos kunnen feesten op andermans kosten. Want, zeg nu zelf, met een minimum van 450 euro en een maximum (als enig inkomen) van 1300 euro is het toch feesten als de beesten? Zoiets kan in een modern Vlaanderen niet. In dat Vlaanderen feesten alleen de kapitaalgroepen, de politieke partijcreaturen en de ingevoerde chouchous van beiden, namelijk de vreemdelingen. Er moet toch nog iemand opdraaien om die bende te kunnen onderhouden?

Ook hebben de “nationalen” hun steun toegezegd aan de “federalen” voor het voeren van een veroveringsoorlog tegen foute antidemocraten zoals Khaddafi. De nationalen, die samen met hun partijmakkers van de federalen (ik weet: het leest als Kafka), zo miljoenen euro’s aan bommen en granaten verspillen om een vreemd volk te gaan bevrijden slagen er in eigen land niet eens in om werklozen van hun werkloosheid te redden. Je kunt het zo gek niet bedenken. En dus is er voor de nationalen van de N-VA en hun ingehuurde experten van de kapitaalsgroepen (die de ideologische armoede van die partij moeten compenseren) maar één oplossing. Snijd de scalp van een werkloze Vlaamse arbeider af en geef het geld aan de warlords van het Belgische establishment. Hoe decadent kun je dit soort nationalisme noemen?

“Chi pecora si fa, il lupo mangia.” Wie zich tot schaap maakt, wordt door de wolf gegeten – en om dat te voorkomen zullen wij op 30 april manifesteren. Wij verwerpen de oorlogen die ons land voert in het buitenland! Maar wij verwerpen tevens de oorlog die burgerlijke partijen voeren tegen onze arbeiders die werkloos zijn en die bereidheid tonen om werk aan te nemen als het zich voordoet. Het volk zal niet besparen om een oorlog te betalen!

Page 9 of 16

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter