Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Nieuws

Saturday20 January 2018

Tuesday, 26 July 2011 17:41

Aanslagen in Noorwegen, Populisme en het N-SA Featured

Written by

Over de hele wereld is met afschuw gereageerd op eenzame wolf Anders Behring Breivik zijn onmenselijke slachting. Inderdaad, niemand zal ontkennen dat de man aan een extreme vorm van megalomane psychose leidt. En inderdaad, dat betekent niet dat de man zijn motieven aan veralgemeende associaties te wijten zijn. Breivik was geen fundamentalistische christen met religieuze motieven (net zo min als zijn moslimequivalenten dat voor de islam zijn). Evenmin was hij door nationale motieven begeesterd, of toch niet in de zin dat wij dat zijn (juist het tegenovergestelde daarvan, waarover later meer).

De wijze waarop Breivik zijn terreur uitvoerde was typerend voor psychopaten: minutieus en lang op voorhand gepland, in koele bloede uitgevoerd en zonder enige vorm van medeleven. De psychotische factor hoeft niemand dus te ontkennen. Timothy McVeigh (1995), het Columbine drama (2002), Hans van Themsche (2006), Winnenden (2009), Kim de Gelder (2009)... zij vallen allemaal onder deze categorie.

Toch verschilt Breivik van dergelijke thuislandterroristen. Zij hadden allemaal wel wat omstandigheden om hun een zware psychose aan te wijten. Timothy McVeigh was een in de marginaliteit gevallen en getraumatiseerde oorlogsveteraan. Voornoemde jongeren hadden allemaal wel een geschiedenis van antisociaal gedrag, pesterijen, aanpassingsmoeilijkheden etc. wat hun menselijke ontwikkeling scheef deed groeien. Bij deze gevallen kunnen wij een lijn trekken.

Maar niet in dit geval. Breivik was van bevoorrechte afkomst, genoot een goede opleiding, was directeur van een niet klein bedrijf (Geofarm) en was zelfs lid van een vrijmetselaarsloge. Ja, de man had een zeer actief internetleven, wat zijn narcisme en paranoïa kan verklaren. En sommigen zijn al wat meer ontvankelijk dan anderen voor de virtuele realiteit van het Facebook-ego en gewelddadige computerspelletjes.

Dit kan echter onmogelijk alles verklaren. Zonder de ideologische kant is het verhaal van Breivik dan ook niet compleet. Hoezeer zij die nu aangeschoten wild zijn voor de massamedia en -opinie dit alles ook willen relativeren, Breivik zijn motieven niet in de correcte context plaatsen zou hetzelfde zijn als (bijvoorbeeld) elke moslimterrorist relativeren. Dat zal je het Vlaams Belang en Wilders dan weer niet zo snel zien doen, dus neen, zo eenvoudig is het niet.

Breivik maakte zich vrolijk over multicultuur, marxisme, islam en immigratie. Hij heeft zich de afgelopen jaren genoeg bewezen als aanhanger van een opkomende stroming van "extreemrechts", namelijk het populisme. Breivik valt welzeker te categoriseren onder de stroming van Dewinter, Wilders, Bossi, Freysinger, Brinkmann... Kortom, een burgerlijk "extreemrechts" dat zich in dienst stelt van liberalisme, pro-zionisme, anti-islam, (gepolitiseerd) identitarisme, atlanticisme, ja zelfs antifascisme (de islam geldt in hun ogen als "fascistisch"). De ironie is dat, ondanks alle gefulmineer tegen het "islamo-socialisme" en het "cultuurmarxisme", de ideologen van dit neoconservatisme (o.a. Irving Kristol, Norman Podhoretz, Richard Perle, Paul Wolfowitz) vanwege hun linkse en/of trotskistische verleden zélf de grootste cultuurmarxisten van de laatste decennia zijn. De dader blijkt dus ook geen bewonderaar te zijn van een Vidkun Quisling of Knut Hamsun, maar wel van Winston Churchill en (Noorse verzetsstrijder) Max Mannus. Zijn wereldbeeld laat zich dan ook goed samenvatten in de badge van de "Justiciar Knight" (zie hier voor een afbeelding en bijbehorende uitleg).

Breivik is een karakteristieke 'bekeerling' van de middenklasse tot de Shock of Civilizations. Niet voor niets is de België-connectie van Breivik te herleiden tot pro-Westerse networkers zoals Paul Beliën. Of Breivik ook werkelijk onder het pseudoniem 'Fjordman' voor Beliën zijn blog The Brussels Journal (een weblog die bij het Vlaams Belang aanleunt) heeft geschreven wordt opmerkelijk genoeg bevestigd noch ontkend door de blog zelf. Maar het hoeft ook niet te verbazen mocht dit werkelijk zo zijn, de overeenkomsten zijn zo al treffend genoeg.

Aan de basis van Breiviks ideologische motivatie ligt immers een gebrek aan vertrouwen in en een haat voor de onmacht van de overheid. Dit soort van Europese neocons (neoconservatieven) vallen systematisch belastingen aan, geven hun kinderen 'christelijke' thuisscholing, willen de wapenwetten afschaffen, nemen deel aan schaduworganisaties zoals de vrijmetselaars... Zogezegd om hun autarkie te vrijwaren, maar de politieke implicaties zijn anders.

Dit extreemrechts baseert zich op een uit de lucht gegrepen identitair idee van een raciaal/historisch/... Hollywoodconcept van Europa, wat onvermijdelijk tot een anti-islam en pro-internationaal kapitalistische agenda leidt. Het is ook de basis voor hun steun aan de militaire 'strijd tegen het terrorisme'. Niet toevallig is deze 'strijd' zich in toenemende mate inwaarts gaan keren met allerhande 'veiligheidsmaatregelen' (Patriot Act, militairen, camera's, nultolerantie, avondklokken...).

En niet toevallig zijn het deze middenklassers die in het aanzicht van de proletarisering, de druk op de sociale zekerheid, de gettoïsering etc. een oproep tot interne sociale orde en stabiliteit combineren met een pathologische minachting voor hun eigen electoraat (zie in deze zin ook de anti-vakbond vakbond van het Vlaams Belang). Zij vertalen hun belangenbehartiging met de nodige minachting in een genre populistische opzweperij. Zo schreef Bruno Valkeniers in zijn repliek op de heksenjacht:

 

"Het zou een ongelooflijke vergissing zijn om de vaak terechte zorgen van de 'Bange Blanke Man' (opnieuw) als gevaarlijk en onwenselijk onder de mat te borstelen. Het zijn niet allemaal gekken die zich ongerust maken over de massale inwijking van niet-Europese vreemdelingen, de criminaliteit, de opmars van een intolerante islamitische ideologie."

Ware het echter niet dat die 'Bange Blanke Man' een uitvinding is van Valkeniers' partij en diens soortgenoten om de eigenlijke oorzaken met de gevolgen te verwisselen. Nu zijn er stemmen uit 'radikaalnationalistische' kringen te horen die deze geconstrueerde, gepolitiseerde identiteiten zelf aanhalen als argument tegen Breivik, maar het is ons onduidelijk hoe dit te vertalen valt in deze kringen die nota bene zelf de meest fanatieke aanhangers van deze leugen zijn! Wij gunnen iedereen het ontwaken uit deze naïeve strijd van nuttige idioten, maar voorlopig is het nog wachten tot dit zich vertaalt in consequent handelen, om nog niet te spreken van een partijpolitieke koers.

Ondertussen is het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) de enige nationalistische oganisatie in Vlaanderen die voortdurend waarschuwt voor (en afstand neemt van) de dwaalsporen van 'islamofobie' (Bang) en de mythe van 'Europa' (Blank). Onze vrees is dat deze 'Bange Blanke Man' uiteindelijk de revolutie van een nieuw fascisme ontketent. Terwijl het kapitalisme onze sociale verworvendheden vernietigt, terwijl de euroglobalisering een hypotheek op de kleinkinderen van onze kleinkinderen neemt, terwijl de dictatuur van de banken ongestraft over/voorbij alle democratische structuren walst... Terwijl de wereld instort, worden wij door Führer Dewinter en zijn schare pseudo-intellectuele opportunisten wijsgemaakt dat de moslims en sociaaldemocraten onder een hoedje spelen voor de superieure Vlaming, Europeaan en Westerling uit te roeien.

Moet het met zo'n an sich reeds psychotisch vijandsbeeld verbazen dat het vigilantes zoals Breivik voortbrengt? Moet het verbazen dat de illusie van de Clash of Civilizations tot Big Brother leidt? En dat dit elke vorm van echte politieke oppositie onmogelijk maakt, zoals de onze? Elke vorm van polarisering tussen de slachtoffers van kapitalisme en globalisering is er een dat het onderdrukkende systeem dat wij bevechten enkel zal bestendigen. Het is dan ook contraproductief en (bij deze wederom bewezen) gevaarlijk groepen op basis van hun afkomst, religie of overtuiging te viseren. Nochtans de reden dat onze hoofdcoördinator Eddy Hermy op dit moment voor de rechter gedaagd wordt! Is er een beter voorbeeld mogelijk van hoe dit populisme de weg opent naar draconische repressie tegen elke vorm van echte oppositie?

Ja, Breivik was een psychopaat. Maar zijn ideologische motieven zijn in hetzelfde bedje ziek als marxistische terroristen gisteren en de moslimterroristen vandaag. Of wacht, dat marxistisch terrorisme is toch niet zo zeer yesterday's news als wij dachten:

 

"De aanval brengt de vraag naar voren hoe de arbeidersbeweging en haar jongerenorganisaties te verdedigen tegen fascisten. Alle linkse jongerenorganisaties, zoals Animo en Comac, zouden onmiddellijk samen zelfverdedigingscommissies moeten vormen, gekoppeld aan de vakbonden en de commissies van winkelbewakingsagenten. Elke openbare activiteit moet worden bewaakt en verdedigd, en elke daad van agressie bestreden."

Hetgeen ons terugbrengt naar de ideëenwereld van The Brussels Journal, die eenzelfde Redneckautarkie nastreven. Er zit iets fundamenteel psychotisch in een verwrongen denkbeeld waarin haat en leugen samengaan voor de polarisering van de maatschappij tot een burgeroorlog te drijven. Zeker wanneer elke zinnige mens zou moeten beseffen dat dit onvermijdelijk tot een versteviging van het huidige kapitalistische regime zal leiden, desnoods manu militari. Enkel zij die danig doorspekt zijn van ideologisch dogma, zoals de marxisten van Vonk, de populisten van het Vlaams Belang, Al-Qaeda en Breivik, kunnen blind blijven voor de gevolgen van hun acties.

Voor het N-SA is het dan ook kristalhelder, zowel in het verleden, nu als in de toekomst: immigratie is een economisch fenomeen, het financieelkapitalisme en al zijn exponenten zijn onze vijand. De allochtoon is geen imperialistische moslim en de arbeider is geen luie cultuurmarxist.

Wij zullen blijven strijden voor de nationale en sociale strijd, tegen asociaal kapitalisme, tegen asociaal populisme.

Wij geloven niet in de strijd tussen de Bange Blanke Man en de slachtoffers van het Imperium. Wij verdedigen de slachtoffers, de Blanke Arbeider in de eerste plaats, tegen een amorfe macht die land, God, noch gebod kent. Wij voelen ons niet aangesproken, maar de populisten waar wij te vaak onterecht mee geassocieerd worden kunnen beter beginnen nadenken!

Over de hele wereld is met afschuw gereageerd op eenzame wolf Anders Behring Breivik zijn onmenselijke slachting. Inderdaad, niemand zal ontkennen dat de man aan een extreme vorm van megalomane psychose leidt. En inderdaad, dat betekent niet dat de man zijn motieven aan veralgemeniseerde associaties te wijten zijn. Breivik was geen fundamentalistisch christen met religieuze motieven (net zo min als zijn moslimequivalenten dat voor de islam zijn). Evenmin was hij door nationale motieven begeesterd, of toch niet in de zin dat wij dat zijn (juist het tegenovergestelde daarvan, waarover later meer).

De wijze waarop Breivik zijn terreur uitvoerde was typerend voor psychopaten: minutieus en lang op voorhand gepland, in koele bloede uitgevoerd en zonder enige vorm van medeleven. De psychotische factor hoeft niemand dus te ontkennen. Timothy McVeigh (1995), het Columbine drama (2002), Hans van Themsche (2006), Winnenden (2009), Kim de Gelder (2009)... zij vallen allemaal onder deze categorie.

Toch verschilt Breivik van dergelijke thuislandterroristen. Zij hadden allemaal wel wat omstandigheden om hun een zware psychose aan te wijten. Timothy McVeigh was een in de marginaliteit gevallen en getraumatiseerde oorlogsveteraan. Voornoemde jongeren hadden allemaal wel een geschiedenis van antisociaal gedrag, pesterijen, aanpassingsmoeilijkheden etc. wat hun menselijke ontwikkeling scheef deed groeien. Bij deze gevallen kunnen wij een lijn trekken.

Maar niet in dit geval. Breivik was van bevoorrechte afkomst, genoot een goede opleiding, was directeur van een niet klein bedrijf (Geofarm) en was zelfs lid van een vrijmetselaarsloge. Ja, de man had een zeer actief internetleven, wat zijn narcisme en paranoïa kan verklaren. En sommigen zijn al wat meer ontvankelijk dan anderen voor de virtuele realiteit van het facebook ego en gewelddadige computerspelletjes.

Dit kan echter onmogelijk alles verklaren. Zonder de ideologische kant is het verhaal van Breivik dan ook niet compleet. Hoe zeer zij die nu aangeschoten wild zijn voor de massamedia en -opinie dit alles ook willen relativeren, Breivik zijn motieven niet in de correcte context plaatsen zou hetzelfde zijn als (bijvoorbeeld) elke moslimterrorist relativeren. Dat zal je het Vlaams Belang en Wilders ook niet zo snel zien doen, dus neen, zo eenvoudig is het niet.

Breivik maakte zich vrolijk over multicultuur, marxisme, islam en immigratie. Hij heeft zich de afgelopen jaren genoeg bewezen als aanhanger van een opkomende stroming van "extreemrechts", namelijk het populisme. Breivik valt welzeker te categoriseren onder de stroming van Dewinter, Wilders, Bossi, Feysinger, Brinkmann... Kortom, een burgerlijk "extreemrechts" dat zich in dienst stelt van liberalisme, pro-zionisme, anti-islam, (gepolitiseerd) identitarisme en atlanticisme.

Breivik is een karakteristieke 'bekeerling' van de middenklasse tot de Shock of Civilizations. Niet voor niets is de België-connectie van Breivik te herleiden tot pro-Westerse networkers zoals Paul Beliën. Of Breivik ook werkelijk onder het pseudoniem 'Fjordman' voor Beliën zijn blog The Brussels Journal (een Vlaams Belang mantelorganisatie) heeft geschreven wordt opmerkelijk genoeg bevestigd noch ontkend door de blog zelf. Maar het hoeft ook niet te verbazen mocht dit werkelijk zo zijn, de overeenkomsten zijn zo al treffend genoeg.

Aan de basis van Breivik zijn ideologische motivatie ligt immers een gebrek aan vertrouwen in en een haat voor de onmacht van de overheid. Dit soort van Europese Neo-Cons vallen systematisch belastingen aan, geven hun kinderen 'christelijke' thuisscholing, willen de wapenwet afschaffen, nemen deel aan schaduworganisaties zoals de vrijmetselaars... Zogezegd om hun autarkie te vrijwaren, maar de politieke implicaties zijn anders.

Dit extreemrechts baseert zich op een uit de lucht gegrepen identitair idee van een raciaal/historisch/... Hollywoodconcept van Europa, wat onvermijdelijk tot een anti-islam en pro-internationaal kapitalistische agenda leidt. Het is ook de basis voor hun steun aan de militaire 'strijd tegen het terrorisme'. Niet toevallig is deze 'strijd' zich in toenemende mate inwaarts gaan keren met allerhande 'veiligheidsmaatregelen' (Patriot Act, militairen, camera's, nultolerantie, avondklokken...).

En niet toevallig zijn het deze middenklassers die in het aanzicht van de proletarisering, de druk op de sociale zekerheid, de gettoïsering etc. een oproep tot interne sociale orde en stabiliteit combineren met een pathologische minachting voor hun eigen electoraat (zie in deze zin ook de anti-vakbond vakbond van het Vlaams Belang). Zij vertalen hun belangenbehartiging met de nodige minachting in een genre populistische opzweperij, zo schreef Bruno Valkeniers in zijn repliek op de heksenjacht:

"Het zou een ongelooflijke vergissing zijn om de vaak terechte zorgen van de ‘Bange Blanke Man’ (opnieuw) als gevaarlijk en onwenselijk onder de mat te borstelen. Het zijn niet allemaal gekken die zich ongerust maken over de massale inwijking van niet-Europese vreemdelingen, de criminaliteit, de opmars van een intolerante islamitische ideologie."

Ware het echter niet dat die 'Bange Blanke Man' een uitvinding is van Valkeniers zijn partij en diens soortgenoten om de eigenlijke oorzaken met de gevolgen te verwisselen. Nu zijn er stemmen uit 'radikaalnationalistische' kringen te horen die deze geconstrueerde, gepolitiseerde identiteiten zelf aanhalen als argument tegen Breivik, maar het is ons onduidelijk hoe dit te vertalen valt in deze kringen die nota bene zelf de meest fanatieke aanhangers van deze leugen zijn! Wij gunnen iedereen het ontwaken uit deze naïve strijd van nuttige idioten, maar voorlopig is het nog wachten tot dit zich vertaalt in consequent handelen, om nog niet te spreken van een partijpolitieke koers.

Ondertussen is het N-SA de enige nationalistische oganisatie in Vlaanderen die voortdurend waarschuwt voor (en afstand neemt van) de dwaalsporen van 'islamofobie' (Bang) en de mythe van 'Europa' (Blank). Onze vrees is dat deze 'Bange Blanke Man' uiteindelijk de revolutie van een nieuw fascisme ontketent. Terwijl het kapitalisme onze sociale verworvendheden vernietigt, terwijl de euroglobalisering een hypotheek op de kleinkinderen van onze kleinkinderen neemt, terwijl de dictatuur van de banken ongestraft over/voorbij alle democratische structuren walst... Terwijl de wereld instort, worden wij door Führer Dewinter en zijn schare pseudo-intellectuele opportunisten wijsgemaakt dat de moslims en sociaaldemocraten onder een hoedje spelen voor de superieure Vlaming, Europeaan en Wetserling uit te roeien.

Moet het met zo'n an sich reeds psychotisch vijandsbeeld verbazen dat het vigilantes zoals Breivik voortbrengt? Moet het verbazen dat de illusie van de Clash of Civilizations tot Big Brother leidt? En dat dit elke vorm van echte politieke oppositie onmogelijk maakt, zoals de onze? Elke vorm van polarisering tussen de slachtoffers van kapitalisme en globalisering is er een dat het onderdrukkende systeem dat wij bevechten enkel zal bestendigen. Het is dan ook contraproductief en (bij deze wederom bewezen) gevaarlijk groepen op basis van hun afkomst, religie of overtuiging te viseren. Thans de reden dat onze hoofdcoördinator Eddy Hermy op dit moment voor de rechter gedaagd wordt! Is er een beter voorbeeld mogelijk van hoe dit populisme de weg opent naar draconische repressie tegen elke vorm van echte oppositie?

Ja, Breivik was een psychopaat. Maar zijn ideologische motieven zijn in hetzelfde bedje ziek als marxistische terroristen gisteren en de moslimterroristen vandaag. Of wacht, dat marxistisch terrorisme is toch niet zo zeer yesterday's news als we dachten:

"De aanval brengt de vraag naar voren hoe de arbeidersbeweging en haar jongerenorganisaties te verdedigen tegen fascisten. Alle linkse jongerenorganisaties, zoals Animo en Comac, zouden onmiddellijk samen zelfverdedigingscommissies moeten vormen, gekoppeld aan de vakbonden en de commissies van winkelbewakingsagenten. Elke openbare activiteit moet worden bewaakt en verdedigd, en elke daad van agressie bestreden."

Hetgeen ons terugbrengt naar de ideëenwereld van The Brussels Journal, die eenzelfde Redneckautarkie nastreven. Er zit iets fundamenteel psychotisch in een verwrongen denkbeeld waarin haat en leugen samengaan voor de polarisering van de maatschappij tot een burgeroorlog te drijven. Zeker wanneer elk zinnig mens zou moeten beseffen dat dit onvermijdelijk tot een versteviging van het huidige kapitalistische regime zal leiden, desnoods manu militari.

Voor het N-SA is het dan ook kristalhelder, zowel nu als in het verleden: immigratie is een economisch fenomeen, het financieelkapitalisme en al haar exponenten zijn onze vijand. De allochtoon is geen imperialistische moslim en de arbeider is geen luie cultuurmarxist.

Wij zullen blijven strijden voor de nationale en sociale strijd, tegen asociaal kapitalisme, tegen asociaal populisme.

Wij geloven niet in de strijd tussen de Bange Blanke Man en de slachtoffers van het Imperium. Wij verdedigen de slachtoffers, de Blanke Arbeider in de eerste plaats, tegen een amorfe macht die land, God, noch gebod kent. Wij voelen ons niet aangesproken, maar de populisten waar wij te vaak onterecht mee geassocieerd worden kunnen beter twee keer nadenken.
Friday, 15 July 2011 23:29

De Vlaamse 'solidaire' vakbond Featured

Written by

Het is natuurlijk zinloos, maar ik zou toch wel enkele opmerkingen willen geven aan de heer Rob Verreycken. Bij het lezen van zijn “antwoord aan de heer Eddy Hermy” in naam van de Vlaamse Solidaire Vakbond moest ik toch wel even lachen met de advocatentaal van Rob Verreycken. De Rob die ik vroeger heb leren kennen als potige militant tijdens betogingen en acties allerhande, bij nacht en ontij – en waarvoor ik hem ook steeds heb gewaardeerd en naar waarde geschat – is na politicus en Europees parlementsmedewerker nu een heuse vakbondswoordvoerder geworden.

Natuurlijk zouden we allemaal moeten blij zijn met de oprichting van een eigen vakbond (waar wij al lang vragende partij voor zijn) en laat me duidelijk zijn: ik geef deze “solidaire” vakbond het voordeel van de twijfel en zal ook dit initiatief steunen (als arbeiders hier tenminste inspraak zouden krijgen natuurlijk). Ik heb dus inderdaad ook twijfels – en geen kleine twijfels. Twijfels die gebaseerd zijn op mijn persoonlijke gesprekken met Rob Verreycken, die naar mijn gevoel geen enkele voeling heeft met de Vlaamse arbeiders en nog minder met wat er zich op de werkvloer afspeelt (en dus ook onze noden niet begrijpt).

Waarop ik mij concreet baseer wil ik jullie besparen, maar één voorbeeld wil ik toch geven. Vorig jaar kreeg ik een blaadje in de bus van de vakbondscel van het Vlaams Belang waar de heer Verreycken verantwoordelijk voor was (is). Hij riep de Vlaams Belang-leden op om uit de vakbonden te treden. Voor mij was dit niet nodig, want ik ben jaren geleden bij de Christelijke vakbond buitengetrapt. Een arbeider heeft volgens meneer Verreycken geen vakbond nodig (waarom zo nodig er dan eentje oprichten?). Er volgde een opsomming van instellingen die het werk van de vakbonden voor de arbeiders gratis en voor niets doen. Ik nam contact op met meneer Rob Verreycken, omdat ik een cheque had gekregen van 138 euro “sociaal voordeel” en geen van deze instellingen kon me hiermee verder helpen; ze verwezen me hiervoor door naar ... jawel, een vakbond. Het antwoord van meneer Verreycken was toen:  “Ja, Jan, we kennen dat probleem maar daar kan echt niets aan gedaan worden en het gaat toch MAAR over 138 euro.” Wanneer iemand die jarenlang vele duizenden euro’s staatsloon verdient en zovele voordeeltjes geniet zoiets aan een arbeider als antwoord geeft, dan wens ik hem als vakbondsleider veel succes. Maar neem het mij dan niet kwalijk dat ik de grootste twijfels over dit ganse opzet heb. Als hij in zijn “antwoord aan de heer Eddy Hermy” ook nog zegt dat ik me als marxist in de rand van de samenleving bevind, ga ik u besparen hoe ik op deze belediging zou willen reageren.

En tot slot nog even dit. Meneer Rob Verreycken komt uit o.a. de NSV, die als clubkleuren zwart-wit-rood heeft. Men zou dit kunnen interpreteren – in zijn eigen geest – als de kleuren van het oude Duitse keizerrijk speciaal gekozen voor de Nationaal Socialistische Vereniging. Hij had vroeger in zijn handtekening een odal-rune verwerkt: in zijn eigen denken een symbool van een of andere SS-divisie. Als klap op de vuurpijl kiezen ze in het logo van hun fonkelnieuwe “vakbond” een tandwiel: het symbool – volgens zijn eigen denken – van het nationaalsocialistische Deutsche Arbeitsfront, de vakbond van het nationaalsocialistische Duitsland met Robert Ley aan het hoofd. Inderdaad, ik vind de opmerkingen van meneer Rob Verreycken volslagen belachelijk.

Houzee!

Jan De Beule,
Gemeenteraadslid Vlaams Belang Hamme
Coördinator N-SA

Saturday, 09 July 2011 14:35

Politieke elite plooit zich terug op deelgebieden

Written by

Voor het N-SA was het “neen” dat werd uitgesproken door de N-VA tegen de voorstellen van formateur Di Rupo geen verrassing. Wat wel een verrassing was, is het feit dat de burgerlijke partijen verrast waren door de afkeuring. Dat bewijst dat velen van hen zich niet realiseren (of zich nog niet willen realiseren) dat het federale niveau steeds meer als doorgeefluik van de Eurosovjet dient en dat die 150 man in de Kamer alleen dienen om de bevelen van Europa in nationale wetgeving om te zetten. In die context moet ook het voorstel van Di Rupo om de Senaat af te schaffen worden geplaatst. De Senaatsvoorzitter van N-VA-signatuur is het daar trouwens dik mee eens.

Dat CD&V niet wil onderhandelen zonder N-VA is niet zozeer omdat ze daar bang zijn voor die drie man van het FDF zoals Beke ons wil voorhouden, maar heeft veeleer te maken met de verscheurdheid van de politieke elite binnen CD&V (waar een deel doorheeft dat politieke mandaten schaars worden in België). Daar beginnen ze te beseffen dat een groot deel van de politieke en economische elite zich reeds heeft teruggetrokken uit het federale bestuursniveau en dat de weinige macht die de eurocraten aan de nationale politieke elite nog toestaan, met name die van de gewestregeringen, maximaal bezet en beschermd moet worden voor de eigen partij. Het is waarschijnlijk daarom dat minister-president Peeters door een groot deel van zijn partij wordt gevolgd in het consolideren van de macht in de deelregio Vlaanderen – en dat men zich zoveel als mogelijk terugtrekt uit het federale België.

We zien hier een tactische terugtocht van de politieke elite naar wat zij ziet als een veilig bastion van macht tegenover de Europese machtsovername van de nationale politiek. We zien hier ook de verdere versplintering van de nationale elites in fracties die niet meer ideologisch zijn, maar in fracties die strijden om de herverdeling van de verkavelde macht die Europa nog overlaat op nationaal vlak. De politieke elite vlucht van het centrum (Brussel) naar de deelstaten als was ze op de vlucht voor een overstroming. De N-VA heeft daarbij reeds meermaals gezegd dat het Belgische niveau haar niet interesseert en dat dat zich mag oplossen in Europa. Daarmee heeft de N-VA alleen maar een juiste analyse gemaakt van de bestaande situatie; ze beseft en erkent daarmee dat alleen de deelgebieden nog politiek belangrijk zijn. Of zij gelooft dat die nog belangrijk zijn.

Voor de N-VA is België irrelevant geworden als onafhankelijke staat en dat heeft de partij goed gezien. België bestaat niet meer: het is opgegaan in de Eurostaat van Verhofstadt (en met hem de politieke en economische elites van dit land). Zij zijn actief zijn in die Eurostaatsstructuren waarvan ze hopen dat ze er voordeel mee kunnen doen op persoonlijk en op zakelijk gebied. Deze verschuiving binnen de elite (die al enkele jaren aan de gang is, maar door de bevolking niet belangrijk werd geacht) is nu zo ver gevorderd dat het de federale bestuursstructuur stilaan overbodig maakt. Dat in de oude burgerlijke partijen nog steeds fracties een achterhoedegevecht voeren om de federale bestuurlijke component in handen te houden en/of te krijgen getuigt dan ook van een niet begrijpen of niet willen inzien van de verander(en)de politieke en maatschappelijke toestand die de elite (zijzelf dus) heeft ondergaan binnen de context van een Europese staatsvorming. Het is een machteloos grijpen naar oude privileges en naar posities die van alle macht zijn ontdaan.

De verdeeldheid binnen de oude partijen is dan ook te wijten aan de inkrimping van bestuursmandaten en aan het vooruitzicht op reële macht. Federale ministers en federale parlementsleden zijn en zullen in de toekomst alleen de uitvoerders zijn van de Europese politiek. En op termijn zullen zij vervangen worden door de Eurobureaucratie zelf. Het is echter een illusie van de partijenfracties en van de politieke elites (en partijen zoals de N-VA) om te denken dat door zich terug te plooien in de deelgebieden de macht geconsolideerd zal worden in hun handen. De regio’s hebben op hun beurt hun regio tot onderdeel van de Eurostaat gemaakt door er dezelfde verdragen mee af te sluiten als het oude en opgeloste België. En dus is vluchten voor de stroom van de Eurosovjet naar de hoger gelegen grond van de deelgebieden op termijn nutteloos voor het behoud van de onafhankelijkheid. Omdat die onafhankelijkheid door de deelgebieden is afgestaan aan Europa, net zoals dat het geval is met de oude staat België.

De nationalistische partij Vlaams Belang heeft De Wever gefeliciteerd met zijn standvastigheid in de regeringsvorming, maar zij verliest voor het gemak één ding uit het oog: De Wever heeft als ultraliberaal en als internationalist allang afstand gedaan van België. Maar juichen moet men daarom niet doen. De Wever en zijn liberale internationalisten zijn Euronationalisten en geen Vlaams-nationalisten. Want wat de N-VA nooit expliciet zegt, maar wat inherent is aan de Euro-aanhankelijkheid van die partij is het volgende: zij wil een zelfstandige regio binnen Europa zijn. En ik weet, bij velen leeft de illusie dat een dergelijk project binnen Europa legitiem en mogelijk, ja zelfs wenselijk is. Maar als je de annexatie van de Griekse staat door de Eurostaat voor je ogen ziet gebeuren, dan moet het toch duidelijk zijn dat er niet zoiets als onafhankelijke regio’s binnen de Europese Unie bestaat? Integendeel, het is zoals Barroso en anderen openlijk zeggen een echte staat die de Europese elite voor ogen heeft. Zij pleiten er zelfs voor dat men vanaf nu over de Eurostaat spreekt en niet meer over de Europese Unie. Dus of men als nationalist de N-VA moet feliciteren met haar zogezegde standvastige houding is maar de vraag. Tenzij men de oude Belgische dictatuur vervangen wil zien door de Europese.

En ja, ook binnen het Vlaams Belang zijn er mensen die met de nieuwe superstaat Europa sympathiseren. En de rancune tegen de Belgische staat is bij sommigen (terecht) zo groot dat zij dat wel zien zitten. Maar vergeet daarbij niet: de minderhedenverdragen, de antidiscriminatiewetten enz. die door de Europese staat aan ons zijn opgelegd zullen alleen maar met meer geweld worden toegepast. Vreemde elites zullen ons dwingen met de kracht van een grootmacht die te vergelijken zal zijn met die van de Napoleontische bezetting. Wij zullen de Walen en de Brusselaars financieel via Europese steun verder mogen onderhouden, maar politieke macht en zeggenschap van het Vlaamse volk zullen totaal ontbreken in deze constructie. En als morgen Brussel na Griekenland wordt geannexeerd door de Eurostaat, dan zullen wij niet meer kunnen eisen dat onze taal en onze overgebleven mensen worden beschermd. Dan zal Vlaanderen niet meer de burgemeesters aanduiden in de Rand, want dan zal die Rand eigendom van groot Europa zijn.

Dat is wat euro-regionalisme betekent in de praktijk – en dat is juist wat een partij als de N-VA voorstaat en waar zij naar streeft. En dan stel ik mij de vraag: Wat is er daaraan dat wij zouden moeten toejuichen, laat staan waarom wij de N-VA voor deze doelstellingen zouden feliciteren? Is er dan niemand bij het Vlaams Belang die in staat is om even verder te kijken dan de neus lang is? Het zou nochtans verstandiger zijn om daar werk van te maken, voordat de N-VA jullie met huid en haar opvreet en in plaats van te applaudisseren met de eigen onbekwaamheid.

Wednesday, 29 June 2011 12:01

Voor het winnen van de Joodse stem?

Written by

Voor het winnen van de Joodse stem houden VB en N-VA sinds enige tijd een wedstrijd broek afdoen. Want voor het winnen van de Joodse stem in Antwerpen doen Vlaams-nationalisten soms de raarste dingen...

Deze keer is het de N-VA die voor het uitverkoren volk de broek afstroopt en Joods Actueel leidt daarbij zoals altijd de dans. Of de orthodoxe Joden gediend zijn met het bekijken van het blote achterste van Els Demol en Jan Jambon terwijl die zich intellectueel en politiek aan het masturberen zijn, is dan weer een andere vraag. Maar de Joodse vrienden van Israël – met op kop die van Joods Actueel – zijn de laatste tijd wel het een en ander gewoon geworden als het om politiek paaldansen van Vlaams-nationalen gaat.

De zogenaamde V-partijen moeten zowat de grootse hoerententen van dit land zijn. Je kunt er werkelijk elke vorm van politieke en intellectuele prostitutie inhuren of inkopen. Met wat geld en een paar beloften kan men bijvoorbeeld de kopman van het Vlaams Belang inhuren om met zijn kop tegen de Klaagmuur in Jerusalem te gaan bonken. Terwijl hij daar als een mesjokke gabber met zijn hoofd stond te schudden zal hij wel gebeden hebben hoe hij al dat geteisem uit zijn partij kan zetten dat niet gediend is met zijn streken.

Maar zie: terwijl de ene hond denkt dat hij met het koosjere been kan gaan lopen, komen daar Jan Jambon en Els Demol, die ook koosjere kost lusten, met een nog straffere stunt dan kopje kloppen aan de Klaagmuur. Die Els Demol stelde een parlementaire vraag aan de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Vanackere over het op stapel staande konvooi dat hulpgoederen naar Gaza moet brengen. Met een ongelofelijke intellectuele krachtoefening is dat mens erin geslaagd om een humanitaire actie die tot doel heeft om de onwettelijke, misdadige blokkade van Gaza door de Israëlische Staat te doorbreken om voedsel en medicijnen naar die gebieden te brengen voor te stellen als compleet foute boel. De actie is “compleet fout”, zegt ze tegen Joods Actueel. Fout omdat de actie “meer dan gekleurd is”.

Volgens haar is het duidelijk dat de actievoerders met hun actie een politiek standpunt innemen en niet een louter humanitair. En dat kan niet zegt het mens, want dat is een provocatie. Als ze echt hulp willen dan moeten de actievoerders langs de geëigende kanalen hulpgoederen leveren: aan de Joodse staat die Gaza blokkeert gaan vragen of het mag, aan de vijand vragen of hij eten en medicijnen die hij blokkeert wil toelaten omdat iemand het zo schoon vraagt. Dat een politica bezwaar heeft dat iemand een politiek argument hanteert terwijl hij iemand hulp biedt, is toch wel vreemd. Toen de Volksunie indertijd aan allerlei bevrijdingsgroepen steun verleende, heeft zij daarmee dan geen politieke standpunten ingenomen? Maar ja, wie is Els Demol? Dat is zoals de nieuwe lichting van het VB in de tijd: geen benul van geschiedenis, traditie en vooral geen benul van politiek.

En dan deed ook de grootste en onnozelste knoert van de N-VA, Jan Jambon, nog een koosjere duit in het zakje. Hij moet tijdens zijn vroegere vrijages met het VB serieus zijn aangetast door het Israël-virus. Om  straffer te zijn dan zijn alter ego Tanguy, de Israël-poedel van het VB, gaf Schmiel Jan er een stevige lap op. Volgens hem is de humanitaire vloot gewoonweg “een vorm van terrorisme”. Voor een lid van een partij die de Belgische oorlog tegen Libië steunt en daar kinderen en ouderen laat kapotschieten is dat toch een rare kronkel. En als je daarbij nog weet dat het Israëlische leger vorig jaar tijdens een eerder hulpkonvooi in internationale wateren koudweg 9 mensen heeft vermoord, is de betiteling “terrorist” van mensen die humanitaire hulp bieden gewoonweg van het walgelijkste dat uit de bek van een beroepspolitieker kan komen.

Maar ja, als je in het eigen land alleen maar hand- en spandiensten levert aan het Belgische imperialisme en – net zoals het VB – elk betaald mandaat binnen die Belgische staat in de zak  steekt, hoe kun je jezelf dan anders profileren dan door het zotje uit te hangen? De N-VA verwijst bij haar criminalisering van het hulpkonvooi naar de Nederlandse regering, die ook tegen de deelname van Nederlanders pleiten. Maar als je weet dat de minister van Buitenlandse zaken Uri Rosenthal heet, moet ik toch geen tekening maken hoe dat zo komt. En met Wilders is de Joodse lobby in Nederland helemaal zoet.

In elk geval moeten de nationalen van VB en N-VA niet meer zitten vitten op de socialisten omdat die de moslims opvrijen om hen als stemvee te kunnen binnenrijven. De nationalen doen met het opvrijen van de Joden in dit land net hetzelfde. Alleen kunnen de socialisten beter rekenen dan de nationalen: de moslims zijn in “A” met vier keer zo veel als de Joden. En goede rekeningen maken goede vrienden en leveren dikke mandaten. Dat zou toch elke politieke zakkenvuller moeten doorhebben?

(Foto: N-VA op een betoging tegen de Irak-oorlog in 2003)

http://www.n-va.be/files/default/imagecache/blikvanger_lijst/generated/blikvanger/15032003.jpg
Sunday, 26 June 2011 13:47

Belgische politici zijn oorlogsmisdadigers!

Written by

De Belgische politieke klasse sleept dit land nu al 100 dagen mee in een buitenlandse oorlog en is van plan om daar nog voor onbepaalde tijd mee door te gaan – dit op bevel van de Eurosovjet en op vriendelijk verzoek van de potentaten van Obamaland. De niet-verkozen sovjet-bureaucraten van de Europese Unie en de NAVO hebben de onwettig verkozen Belgische parlementsleden kunnen overtuigen van de noodzaak om Libië te helpen platbombarderen.

Om de democratie in Libië te brengen (een democratie die de Europese Sovjetstaat niet kent en die in eigen land verkracht wordt door ongrondwettelijke putschisten) heeft de NAVO onder de paraplu van operatie “Unified Protector” intussen 12 400 vluchten uitgevoerd boven Libië, waaronder 5000 aanvalsmissies (met 2000 geraakte doelwitten). Dat daarbij honderden burgers vermoord zijn, staat buiten kijf. En dat ze vermoord en niet het slachtoffer van oorlogshandelingen zijn, is evident en onweerlegbaar. Of heeft er iemand weet van dat wij Libië de oorlog hebben verklaard?

Terwijl in eigen land de politieke debielen haasje-over springen van verontwaardiging als er eens een allochtoon gekrenkt wordt in een interimkantoor of als een homo met de vinger wordt gewezen, laat de politieke kliek intussen een klein land bombarderen waarbij de infrastructuur aan diggelen wordt geschoten en kinderen, bejaarden en vrouwen worden afgeslacht. Ja, politiek is een raar ding, zeker als ze wordt belichaamd door de minkukels die in dit land de dienst uitmaken. Maar zegt onze politiek elite: “wij doen dit alles in naam van de mensenrechten”. En dat is ongelooflijk knap gevonden: mensen vermoorden om hun meer mensenrechten te geven. Enfin, iedereen weet dat België  een voorbeeldfunctie in de wereld vervult en het zijn juist dergelijke fantastische redeneringen van onze politiekers die ons telkens op wereldvlak “in the picture” brengen.

Wij van het N-SA zijn natuurlijk geen geschoolde beroepspolitici die dergelijke dialectische kronkels uit onze mouw kunnen schudden. Ook zijn wij niet zoals de nationalisten van N-VA en VB zo corrupt dat we de Belgische belangen laten primeren boven het onafhankelijkheidsprincipe dat zegt dat elk land het recht heeft om soeverein op te treden binnen zijn eigen grenzen en dat anderen zich daar niet mee te moeien hebben. Maar wat wil je als Vlaams-nationalisten het voorzitterschap en het ondervoorzitterschap van de commissie voor Belgische landsverdediging waarnemen? Dan doe je toch mee met het Belgische hoera-patriottisme? Bracke van de N-VA en De Man van het VB: de Vlaams-nationalistische oorlogshansworsten in dienst van België.

Maar wij zullen wel naïeve idealisten zijn die niet beseffen dat hier grotere belangen op het spel staan die boven die van Vlaanderen gaan. Zoals bijvoorbeeld het feit dat Libië geen schulden heeft bij het IMF of de Wereldbank en dus niet geknecht is door het internationale bankierskapitalisme. Of het feit dat Libië beschikt over 150 ton aan goudreserves met een waarde die de 5 miljard Euro overschrijdt. Of het feit dat het grote olie-, gas- en uraniumreserves heeft. Of het feit dat Libië een voortrekker is in het loskoppelen van de Afrikaanse landen (waar Libië meer affiniteit mee heeft dan met de Arabische landen) van de dollar en de euro en pleit voor een Afrikaanse munt.  Of het feit dat Libië en Kadhafi na de Arabische lente met Tunesië en Egypte een front zou kunnen gaan vormen en zo geostrategische belangen van Amerika en de Eurosovjet in het geding zouden kunnen komen (o.a. de toegang tot het Suezkanaal). Of het feit dat de belangen van Israël veilig gesteld moeten worden door de regio te destabiliseren, wat dan weer verklaart waarom het Vlaams Belang heeft ingestemd met de oorlog tegen Libië (als je geld krijgt van de Joodse meester moet je ook de belangen van de Joodse staat dienen). Of misschien is het feit dat Khadhafi steeds meer aanleunt bij China, India en Brazilië en zo de USA verzwakt de werkelijke reden om daar mensen te gaan vermoorden?

Wij denken dat het eerder om deze overwegingen is dat onze politieke elite (uit alle partijen) eendrachtig deze oorlog wil voortzetten. En al kost deze oorlog ons land elke maand 5 miljoen euro, dat deert hun niet. Hun dienstbaarheid aan de Eurosovjet is zo groot dat zij het eigen volk willen laten betalen op sociaal vlak om in een ver land mee te kunnen doen aan moord en doodslag.

Het N-SA eist dan ook dat de voorzitter van de Kamer, de voorzitter van de commissie voor Landsverdediging, de eerste minister en de minister van Defensie voor de rechtbank zouden worden gebracht. De tenlastelegging is duidelijk: op een onwettige manier te zijn overgegaan tot oorlogshandelingen. Vervolging voor volkerenmoord.*

* Naar het voorbeeld van meester Jacques Vergès. Zie ook: Franse advocaten plannen Libië rechtszaak tegen Sarkozy (ZapLog, 3 juni 2011)

Page 8 of 16

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter