Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Nieuws

Thursday21 February 2019

Tuesday, 20 September 2011 14:57

VB-congres: Sociale moord op Vlaamse arbeiders

Written by

In de voorontwerpteksten die moeten dienen als werkdocument voor het sociale congres van het Vlaams Belang (“Een beter Vlaanderen voor een lager prijs”) geeft de partij enkele voorbeelden van wie volgens haar moeten opdraaien voor die lagere prijs. En populisten en liberalen hebben altijd vlug een zondebok gevonden...

Deze keer is het de sociale hangmatcultuur, voortspruitend uit het systeem van de werkloosheidsvergoeding, die verantwoordelijk is voor het dure Vlaamse leven. Dat werkloosheidsvergoedingen federaal zijn en niet verantwoordelijk voor het dure Vlaamse leven wordt door de partij even straal genegeerd. Maar vermits de bazen van het VB een Vlaanderen wensen dat uitgebaat wordt tegen een lagere prijs – zoals de titel van het congresdocument stelt – moet iemand de prijs betalen. En wie is dan beter geschikt om voor kop van jut te spelen en wie kan men dan nog eens lekker koeioneren vanuit de partijsalons? De Vlaamse werklozen. Niet alleen de mensen die nu werkloos zijn, maar vooral diegenen die door de aanstormende recessie werkloos zullen worden krijgen van het VB een mooi toekomstperspectief voorgeschoteld. Een sociale volkspartij waardig.

Naast het feit dat je werkloos wordt en behoorlijk op je inkomen moet inleveren, heeft de partij nog een extraatje voor de werkloze in het vooruitzicht. Een tweetrapsraket naar armoede en verpaupering. Volgens de opstellers van de congrestekst moet immers het recht op werkloosheidsvergoeding evenredig zijn aan het aantal gewerkte jaren. Zo zou één gewerkt jaar dan recht moeten geven op één  jaar werkloosheid, tien jaar werken op tien jaar steun enz. Maar niet zo bij de volkspartij die, naar eigen zeggen, de grootste sociale partij van Vlaanderen is. Daar is 20 jaar werken gelijk aan 30 of 60 maanden recht op werkloosheidssteun. Want wat stellen ze voor? Dat de werkloosheidsduur nooit langer mag duren dan vijf jaar. Voor min 50-plussers mag die duur zelfs maar 2,5 jaar bedragen, voor 50-plussers ten hoogste 5 jaar.

Iedereen die een beetje sociaaleconomisch inzicht heeft en niet de maximalisatie van winsten, maar het welzijn van het volk in zijn geheel voor ogen heeft, moet beseffen dat juist nu dergelijke voorstellen doen, getuigt van ofwel een ultraliberaal gedachtegoed, ofwel van een complete verachting voor de werkende mens. Men voorspelt een recessie die die van de jaren ‘20 en ‘30 van de vorige eeuw zal evenaren. Kan de lezer zich voorstellen wat een impact het op het persoonlijke leven zou hebben als je als dertiger na 30 maanden werkloosheid compleet zonder inkomen valt? Kan de lezer zich voorstellen wat er gebeurt indien je als 55-plusser tot je 60 jaar werkloosheidgeld zou krijgen (want ten hoogste 5 jaar werkloosheidsrecht) en dan ten minste 5 jaar tot je pensioen zonder inkomen zou vallen? Kan iemand zich dat voorstellen? Wilt u dat uw ouders aandoen? Wilt u dat uw kinderen aandoen? Het Vlaams Belang echter heeft er geen probleem om u dat aan te doen. Ze stellen het zelfs voor als een sociale maatregel. De werkende klasse aan de bedelstaf brengen? Oudere mensen in de OCMW’s dumpen? Jongere mensen financieel kapotmaken door hen zonder inkomen te zetten? De kinderen van jonge mensen hun kansen op studie afnemen, doordat een van de ouders meer dan 30 maanden werkloos is? We wisten al dat de partij een Joodse lobbygroep was en met het congresdocument weten we nu ook dat het een ultrakapitalistische lobbygroep is. Zelfs als die voorstellen door de tegenstand van de basis en van de solidaristische militanten van het N-SA binnen de partij van tafel worden geveegd, blijft de leiding van die partij volkomen asociaal.

Wij van het N-SA zeggen tegen deze voorstellen dan ook: géén Forza Flandria van de armoede en de sociale afbraak, géén ultraliberaal nationalisme!

Wij zullen vechten voor een sociale Vlaamse staat: een Vlaamse sociale republiek!

Normal 0 21 false false false NL-BE X-NONE X-NONE

VB congres: Sociale moord op Vlaamse arbeiders

In de voorontwerpteksten van het Vlaams Belang die moeten dienen als werkdocument voor het sociale congres van de partij (“Een beter Vlaanderen voor een lager prijs”) geeft de partij enkele voorbeelden van wie volgens haar moeten opdraaien voor die lagere prijs. En populisten en liberalen hebben altijd vlug een zondebok gevonden. Het is deze keer de sociale hangmatcultuur die voortspruit uit het systeem van de werkloosheidsvergoeding, dat verantwoordelijk is voor het dure Vlaamse leven. Dat werkloosheidsvergoedingen federaal zijn en niet verantwoordelijk voor het dure Vlaamse leven wordt door de partij even straal genegeerd.

Maar vermits de bazen van het VB een Vlaanderen wensen dat uitgebaat wordt tegen een lagere prijs – zoals de titel van het congresdocument stelt – moet iemand de prijs betalen. En wie is dan beter geschikt om voor kop van jut te spelen en wie kan men dan nog eens lekker koeioneren vanuit de partijsalons? Dat zijn de Vlaamse werklozen. Niet alleen de mensen die nu werkloos zijn, maar vooral diegenen die door de aanstormende recessie werkloos zullen worden krijgen van het VB een mooi toekomstperspectief voorgeschoteld. Een sociale volkspartij waardig.

Naast het feit dat je werkloos wordt en behoorlijk op je inkomen moet inleveren, heeft de partij nog een extraatje voor de werkloze in het vooruitzicht. Een tweetrapsraket naar armoede en verpaupering. Volgens de opstellers van de congrestekst moet het recht op werkloosheidsvergoeding evenredig zijn aan het aantal gewerkte jaren. Zo geeft 1 gewerkt jaar recht op 1  jaar werkloosheid. 10 jaar werken zou dan 10 jaar recht geven op steun. Maar niet zo bij de sociale volkspartij die, naar eigen zeggen, de grootste sociale partij van Vlaanderen is. Daar is 20 jaar werken gelijk aan 30 of 60 maanden recht op werkloosheidssteun. Want wat stellen ze voor? Dat de werkloosheidsduur nooit langer mag duren dan vijf jaar. Voor min 50-plussers mag die duur zelfs maar 2,5 jaar bedragen, voor 50-plussers maximaal 5 jaar.

Iedereen die een beetje sociaaleconomisch inzicht heeft en niet de maximalisatie van winsten, maar het welzijn van het volk in zijn geheel voor ogen heeft, moet beseffen dat juist nu dergelijke voorstellen doen getuigen van ofwel een ultraliberaal gedachtegoed, ofwel van een complete verachting voor de werkende mens.

Men voorspelt een recessie die die van de jaren ‘20 en ‘30 van de vorige eeuw evenaart. Kan de lezer zich voorstellen wat een impact het op het persoonlijke leven zou hebben als je als dertiger na 30 maanden werkloosheid compleet zonder inkomen valt? Kan de lezer zich voorstellen wat er gebeurt indien je als 55-plusser tot je 60 jaar werkloosheidgeld zou krijgen (want ten hoogste 5 jaar werkloosheidsrecht) en dan minstens 5 jaar tot je pensioen zonder inkomen vallen? Kan iemand zich dat voorstellen? Wilt u dat uw ouders aandoen? Wilt u dat uw kinderen aandoen? Het Vlaams Belang echter heeft er geen probleem om u dat aan te doen. Ze stellen het zelf voor als een sociale maatregel. De werkende klasse aan de bedelstaf brengen. Oudere mensen in de OCMW ’s dumpen. Jongere mensen financieel kapotmaken door hen zonder inkomen te zetten. Kinderen van jonge mensen hun kansen op studie afnemen? omdat een van de ouders meer dan 30 maanden werkloos is. We wisten al dat de partij een Joodse lobbygroep was en met het congresdocument weten we nu ook dat het een ultrakapitalistische lobbygroep is.

Zelfs als die voorstellen door de tegenstand van de basis en door die van de solidaristische militanten van het N-SA in de partij van tafel worden geveegd, blijft de leiding van die partij is compleet asociaal.

 

Wij van het N-SA zeggen tegen deze voorstellen dan ook:

 

Géén Forza Flandria van de armoede en de sociale afbraak!

Géén ultraliberaal nationalisme!

Wij zullen vechten voor een sociale Vlaamse staat.

Een sociale Vlaamse Republiek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday, 17 September 2011 14:04

Vrijdag 30/09: Inquisitiefeest!

Written by

Inquisitiefeest

De collaborateurs van de internationale elites (of "vreemde elites", hint hint) maken zich nu al maanden vrolijk over het veronderstelde einde van de nieuw-solidaristische beweging. Potsierlijk en voorspelbaar lineair denken natuurlijk, er heerst terecht een positieve sfeer onder de leden en van onze toekomstplannen zal men nog opkijken.

Neemt niet weg dat tussen dit alles wel de repressie van hoofdcoördinator Eddy Hermy valt. Op basis van drie woordjes uit een propagandadocumentaire van Koppen, hebben de de vreemde elites/het systeem/... hun hele inquisitie ingeschakeld voor de hoofdvogel af te schieten, in de hoop de beweging zo te saboteren.

Wie zich voor een Alternatief inzet, kan zoiets niet toelaten. De wetten die hiervoor worden aangewend zijn louter bedoeld voor financiële en morele sabotage, het schijnproces rond Frank Vanhecke zou nog vers in het achterhoofd moeten zitten. Het behoeft alleszins geen verdere uitleg dat wij niet met onze *** laten rammelen! Als men ons zo klein denkt te krijgen, dan zullen wij terugslaan!

Hoe, wie, wat, waarom? Kom daarvoor vrijdag 30 september om 20u naar ons inquisitiefeest te Antwerpen! Wat zij kunnen, kunnen wij ook, kom daarom naar deze steunmeeting, vrijdag 30 september vanaf 20u.

Vergeet ook niet dat maandag 3 oktober om 9u een steunactie aan het gerechtshof wordt gehouden. Een moeilijk tijdstip, maar dat moet niemand weerhouden. Hoe meer volk, hoe duidelijker de boodschap: STOP REPRESSIE EN DURF SPREKEN!

Wie ondertussen nog wil bijdragen aan het boetefonds, dat kan via:

Boetefonds N-SA: BE98 7380 1464 4493

Boetefonds

Thursday, 08 September 2011 01:23

Ecolo: bondgenoot van N-VA

Written by

In een uitgelekt rapport van WikiLeaks wordt de inhoud onthuld van een gesprek tussen leden van de Amerikaanse ambassade en de covoorzitter van Ecolo, Jean-Michel Javaux. Voor ons, nationaalrevolutionairen, zijn de houding die de Ecolo-voorman in dat gesprek tegenover de VS aannam noch zijn aanhankelijkheid aan het liberale systeem dat daarmee gepaard gaat iets vreemds.

De Amerikanen vinden Ecolo dan ook een toffe bende en hun covoorzitter een goede pee met wie wel samen te werken valt. Omdat mijnheer Javaux een jaartje in het Land van de Vrijheid heeft gestudeerd en daar, naar zijn eigen zeggen, de liefde voor de democratie eerst écht ontdekt heeft, geloven de Amerikanen dat ze deze charmante groene jongen best kunnen vertrouwen. Dat Javaux – op vraag van de Amerikanen – zegt dat hij er alles aan zal doen om de Belgische bevolking wijs te maken dat onze vrijheid afhangt van het veiligheidsbeleid in Afghanistan en Pakistan (dus door daar oorlog te gaan voeren) moet de VS-imperialisten als muziek in de oren hebben geklonken. En omdat de multiculturele extremisten van Ecolo zulke goede maatjes zijn met de Amerikanen en naar eigen zeggen ook – en vooral – omdat de meeste kaderleden van de partij uit zoontjes en dochtertjes van belangrijke kapitalistische zakenlui bestaan, hebben de Amerikanen besloten dat Ecolo een medespeler voor de Amerikaanse belangen kan zijn die ze niet mogen verwaarlozen.

Javaux zegt verder dat de vele familiebanden die bestaan tussen kaderleden van de partij en bedrijven als RTL of Umicore (een van de meeste vervuilende chemische en metaalverwerkende bedrijven van België) ervoor zorgen dat de partij brede toegang heeft tot de bazen van de industrie. Zo zegt onze groene linkse dat hij alle vergaderingen van de bazen van de industrie en van de vakbonden bijwoont; hij kent de bazen van het grote geld en de bazen van het syndicaat, dat het verdelingsmechanisme controleert en zo miljarden aan sociale-zekerheidsgeld van de Vlaamse industrie en de Vlaamse arbeiders naar het electoraat van de linkse Waalse partijen draineert. Mijnheer Javaux de linkse kapitalistenvriend verklaart verder ook nog leuk aan de Amerikanen dat veel van zijn politieke bendeleden zich dag en nacht inzetten voor illegalen en andere mee-eters uit de grote Vlaamse vetpotten die we hun jaarlijks serveren.

Dat is natuurlijk helemaal niks nieuws voor ons; het is genoegzaam bekend. Wij hebben steeds gezegd en beweerd dat de linkerzijde en het kapitaal dezelfde belangen nastreven. Het land laten overspoelen met vreemdelingen om zo de sociale omstandigheden van de blanke arbeiders beter te kunnen ondermijnen en op termijn die belangen te vernietigen. Het is ook daarom dat kapitaal en linkse groepen zich vinden in hun gezamenlijke strijd tegen wat zij als “extreemrechts” en zelfs "neonazi" definiëren. Criminaliseer uw vijand om hem monddood te maken luidt het parool nu al jaren. En haatblogs zoals die van het AFF doen in Vlaanderen dienst als spreekbuis van die politieke doelstelling. Met processen en vervolgingen als resultaat van al dat ophitsen. De media zijn, blijkens de verklaringen van Javaux, bondgenoten en handlangers in de politiek van hetze tegen iedereen die zich uit nationale reflex en op basis van nationale belangen verzet tegen immigratie en kapitalisme. De doelstellingen van de linkerzijde en het grootkapitaal situeren zich op supranationaal, Europees vlak, dat dient als overgangsfase om vervolgens naar een internationale context als eindfase van het kapitalisme te evolueren. Links stemt daarom in het parlement samen met burgerlijk en reactionair rechts ook in met oorlogsvoering in het buitenland en hulp aan de imperialistische belangen van de VS die als motor van de internationalisering moeten dienen en als bewaarder van de ultra-liberale ideologische bovenbouw, wat de belangen van de internationale elites moeten ondersteunen en vrijwaren.

Links steunt en organiseert samen met reactionair rechts de destabilisering van onze samenleving door immigratie en de daarmee gepaard gaande vernietiging van elke volksverbondenheid. Deze vernietiging van de volksverbondenheid of cohesie binnen het volk moet dienen om ultra-liberale veranderingen in onze maatschappij door te voeren die tot de beoogde transnationalisering moeten leiden. Links voert tegelijkertijd als afleidingsmaneuver ook oppositie tegen deze maatregelen om zo volksontevredenheid op te vangen en te kanaliseren om zo het begrip volk-landgenoten en etnische samenstelling als entiteit beter te kunnen ombuigen naar een multiculturele mengvorm die zij als een klasse kunnen voorstellen die gemeenschappelijke belangen zou hebben.

Linkse bewegingen en partijen zitten vol met de zonen en dochters van de hogere middenklasse en de rijke burgerij. Deze groep wil haar macht niet verliezen, maar juist consolideren in een snel veranderende maatschappij; en terwijl hun familieleden de economische hefbomen in handen hebben, gebruiken zij politieke macht om de werkende mensen – en dan vooral de blanke, autochtone arbeiders – onder de knoet te houden. Dit doen ze door schijnoplossingen voor te stellen die voor de arbeiders steeds zijn uitgemond in moord en doodslag op de nationale arbeidende klasse daar waar ze door links werden geïmplementeerd.

De uitlatingen die Javaux op de Amerikaanse ambassade heeft gedaan en die normaal nooit het daglicht zouden hebben gezien, bevestigen onze stelling dat links de eigen arbeiders verraadt en terzelfdertijd ook de belangen van een deel van de nationale machtselite dat alle belang heeft bij nationale soevereiniteit en links doet dit door aan te pappen met het internationale kapitaal. Daarom moeten we als nationaalrevolutionairen waakzaam kijken naar initiatieven zoals dat van David Van Reybrouck en zijn G1000, die in november plaatsvindt. Daar zullen nog maar eens de hogere middengroepen en de gegoede burgerij met hun linkse en internationalistische invloeden boven de hoofden van de gewone arbeiders bakens proberen uitzetten die door de burgerlijke partijen voor een groot deel zullen worden overgenomen. En de belangen van de hogere burgerij zijn, zoals we kunnen zien in het migratiedossier, niet noodzakelijk dezelfde als die van de gewone werkende man.

Dat de gewone arbeider en Vlaamse militant verder niks moeten verwachten van de N-VA als politiek alternatief mag bij dezen ook duidelijk zijn. Javaux – en daarmee Ecolo en Groen – zijn op Europees vlak bondgenoten van de N-VA, want ze zitten in dezelfde fractie in het Europese Parlement. De N-VA is net als de groenen pro-Amerika en pro-internationalisering. De N-VA wordt door velen gezien als een Vlaams-nationale partij, maar dat is zij niet. Deze partij heeft met Groen en Ecolo gemeen dat ze zich volledig inschrijft op een supranationaal niveau, met name het Europese. En daarom is het mogelijk dat ze met internationalisten zoals de Duitse groenen van de extreemlinkse gangster Cohn-Bendit samenwerken. Hoe moet men anders interpreteren dat Siegfried Bracke in alle toonaarden nieuwe verkiezingen afwijst, omdat de internationale markten dan ons land zouden aanvallen? Met deze redenering kan men overal verkiezingen afschaffen, want loert niet het gevaar dat de markten elk land afstraffen dat verkiezingen organiseert? Bracke wil echter juist dat het huidige onwettig verkozen parlement en zijn onwettige regering de bevelen van Europa (en meer bepaald die van Duitsland) uitvoeren en zo onze sociale zekerheid volledig ondermijnen.

Het doel van Duitsland is daarbij zonneklaar: zij willen goedkopere Europese toeleveranciers van half afgewerkte producten om zo de uitvoer van hun eindproducten competitief te maken op de wereldmarkt. Maar leg ons eens uit waar de belangen van Vlaanderen en het volk liggen bij deze politiek? Waar is het Vlaamse nationale belang? Sommige Vlaamse uitvoerders hebben inderdaad belang bij deze politiek, maar een Vlaams-nationale staat heeft dat niet noodzakelijk. De belangen die de N-VA verdedigt, moeten dus supranationaal worden gezien – en die zijn Europees. Of een nog ander voorbeeld: welk belang zou een Vlaamse staat hebben bij het oprichten van een eigen centrum voor gelijkheid en racismebestrijding? Er is geen Vlaams belang. Er is wel een dictaat van Europa en een belang van de supranationale staat Europa, die de interne migratie volledig "vrij" wil maken en ook de buiten-Europese migratie nog wil doen toenemen. De N-VA voert hier dus geen politiek die Vlaams-nationale belangen dient, maar een die internationale belangen dient. En laat dat nu juist dezelfde agenda zijn die linkse partijen als Groen en Ecolo nastreven. Vandaar de Europese alliantie van hen met een partij als de N-VA.

De vraag is dan ook waarom een partij als het Vlaams Belang zo krampachtig in het spoor van de N-VA wil blijven rijden. Voor de achterban en het electoraat is die tactiek diffuus en ze zal alleen maar leiden tot ideologische verwarring. De kiezers krijgen zelfs de indruk dat ze beter de N-VA versterken, want dat het toch allemaal grote mak is tussen VB en N-VA. En het is niet verwonderlijk dat mensen de partij verlaten en dat anderen zich niet meer gesteund voelen door hun partij. Het streven van het VB naar een "Forza Flandria" heeft ertoe geleid dat in de structuren van de partij en in de rangen van de verkozenen nu een eenheidsdenken is gegroeid. Dat eenheidsdenken is doordrenkt – naast islamfobie – van liberalisme. Maar liberalisme is internationalisme en dus zijn de geesten binnen het VB totaal verward. Voor de blanke Vlaamse arbeider is het nu zoeken naar een partij die zijn belangen weer op de voorgrond plaatst. Een partij die op nationalistische en antiliberale basis een politiek en ideologisch programma ontwikkelt, een partij die zowel de nationale belangen van een deel van het patronaat als die van de arbeiders harmoniseert.

De kans dat die partij VB heet, is echter klein. De top heeft de partij immers bijna volledig ontdaan van antiliberale elementen die nog ideologisch tegengas zouden kunnen geven. Het aankomende congres dat een vernieuwde economische visie moet ontwikkelen, kan dan ook geen verandering brengen. De amendementen die de koers richting solidarisme zouden kunnen stuwen kunnen niet van de basis komen, omdat men daar geen debatcultuur kent en ook in de afgelopen 20 jaar nooit heeft gekend. Iedereen die een debat wou aangaan in het verleden is uitgezuiverd of vrijwillig vertrokken uit de partij. Besturen zijn veelal repetitieve organen die de mantra’s van enkelingen in de partijleiding herhalen. De bewering van de voorzitter dat zijn partij de meeste sociale partij van Vlaanderen moet voorstellen zijn dus op zijn minst gratuit. Waar is de sociale input bij die partij en van wie moet die dan wel komen?

Ook daar is de N-VA weer een pak sluwer dan het VB. De N-VA heeft zich links ingedekt door Meervoud onderdak te geven en een alliantie met linkse partijen zoals de Groenen en Ecolo te onderhouden. Het VB heeft daarentegen niks om zich te herbronnen. Spijtig genoeg kunnen zij alleen navelstaren…

Thursday, 25 August 2011 12:59

Het echte racisme...

Written by

Op 3 oktober moet ik voor de rechter verschijnen wegens het "aanzetten tot haat en geweld tegen een groep of leden ervan". Het benoemen van feiten, reëel bestaande toestanden...

Onze politieke elite wordt gek van verontwaardiging telkens er iemand van de bevolking het waagt om de problemen in verband met immigratie luidop te benoemen. Als gekken schakelen ze dan hun vrienden in die ze benoemd hebben bij de parketten en de rechtbanken van dit land om de burger die de euvele moed had om zijn gedacht te zeggen even mores te leren. Onze politieke elite, waar het slijm van de hypocrisie van afdruipt, wil met die houding ervoor zorgen dat de door massa-immigratie veroorzaakte misdaden tegenover de eigen bevolking onder de mat blijven liggen. Weg van de ogen van de massa. Maar ook de misdaden van de elite zelf moeten buiten beeld blijven, en niet alleen die tegenover de eigen bevolking.

Want wat te denken van de oorlogsmisdaden die de politieke elite al zes maanden pleegt in Libië? En hier gaat het niet om vermeende oproepen tot geweld tegen een bevolkingsgroep, maar wel om het bombarderen van ziekenhuizen, woningen en overheidsgebouwen. Die laatste zijn in handen van een specifieke bevolkingsgroep, met name de wettige regering van een land. Hier gaat het om het vermoorden van overheidsambtenaren, soldaten en totaal onschuldige kinderen en burgers. Allemaal mensen die behoren tot een specifieke bevolkingsgroep of clan, met name die die de regering van het land steunt. Als Warlords geeft het zootje ongeregeld dat de Wetstraat bezet houdt (en niet eens wettig aan de macht is gezien de onwettige parlementsverkiezingen) onbeschaamd cijfers van zijn misdaden prijs: 450 missies, 350 bommen, 25 miljoen over de balk gegooid van uw en mijn belastinggeld.

Over de doden en gewonden (resultaat van hun geweld) en hun haatcampagne tegen een deel van het Libische volk: géén woord. Want zijn dat geen antidemocraten? En zijn antidemocraten (of vermeende antidemocraten) geen soort van Untermenschen die men mag discrimineren en – in het geval van Libië – zelfs mag doden? Zijn antidemocraten – zoals  een prachtexemplaar van onze democratie het ooit gezegd heeft – dan geen mestkevers? En mestkevers zijn toch ongedierte? Dus is de rekening vlug gemaakt als men een reden nodig heeft om mensen uit de weg te ruimen. Dan is een gedeeltelijke genocide of mini-genocide een toegelaten praktijk (het monopolie op de Grote Genocide is in handen van de zionisten en mag niet gebruikt worden als voorbeeld, anders wordt het al vlug gecatalogeerd als het minimaliseren van de Holocaust en dat is verboden in dit land). En dus is onze politieke elite niet te beroerd om een beslissing van de VN-Veiligheidsraad, aanvankelijk bedoeld om mensen te beschermen, eventjes om te draaien en niet een bevolking te gaan beschermen, maar juist een deel ervan van kant te gaan maken. In dit land is de elite goed getraind in "een draai geven aan wetten". Buitenlandse collega's prijzen onze elite hoog voor de expertise ter zake. Allemaal in naam van de democratie en de vrijheid natuurlijk.

Maar in werkelijkheid gaat het in hoofde van de politieke elite in Libië om een louter neo-koloniaal en racistisch instrument dat gebruikt wordt tegen een buitenlandse staat en een buitenlandse gemeenschap. En wat de zaak nog erger maakt, is het volgende: omdat de VS-munt op dit ogenblik amper de waarde heeft van het papier waarop het gedrukt is (en ze dus een beetje krap bij kas zitten om hun smerige oorlogjes zelf te voeren) gebruiken ze hun voetvegen in Europa om de klus te klaren. En de Belgische politieke onderkruipersgilde is nooit te beroerd om vuile klusje voor een ander te fiksen. De Vlaamse doet dat al jaren voor de Waalse; en de Belgische elite (dezelfde lui) doet dat voor elke buitenlandse mogendheid die het vraagt. En de burgerlijke Vlaams-nationalisten helpen die Belgen daar graag een handje in door in het Parlement voor een veroveringsoorlog te stemmen. En ze gaan er allemaal zeker graag op in als Nonkel Sam dat vraagt, omdat die later uit dank voor moord of een andere slempartij mandaten aan die elite bezorgt als wederdienst. En Nonkel Sam kan voor vele mandaten zorgen: in de EU, de NAVO of bij banken en andere kapitalistische instellingen die schatplichtig zijn aan de Atlantische Bilderbergmaffia.

De VS willen hun Commando voor Afrika (AFRICOM ) graag verhuizen van Duitsland naar Tripoli of een andere Libische stad. Daar zijn ze dichter bij de voor hen belangrijke geostrategische regio Afrika, waar ze de Chinezen vrezen. Khadafi had de Amerikanen er in de jaren '70 buiten gewipt; en nu de Chinezen en andere BRIC-landen daar te veel hun neus laten zien, willen de Amerikanen dringend hun Libische burcht terugkrijgen. En de immer serviele bondgenoten mogen het klusje klaren. En dan mag de bevolking van landen die eigenlijk niet dezelfde belangen hebben als de Amerikanen in die regio – omdat hun handel en olie-invoer beter anders verzekerd zouden worden – de boel betalen. Maar zoals we al weten zijn de belangen van het volk en de belangen van de politieke elite twee verschillende dingen. En terwijl de elites mogen moorden en branden op vreemd grondgebied zonder enige wettelijke basis, een oorlogsverklaring bijvoorbeeld, schakelen ze in eigen land hun rechtbanken in om de bevolking de mond te snoeren. Want, kameraden en lezers, processen voor vermeende oproepen tot haat en geweld tegen politieke opposanten in eigen land zijn een ideale dekmantel om de echte racistische moorden en de echte racistische gewelddaden in het buitenland te verbergen (georganiseerd door de elite zelf).

Tezelfdertijd hebben de schoothonden in de media allerlei louche deals met de corrupte politieke elite lopen. Tezelfdertijd mogen ook allerlei, door de staat gesponsorde en gepatroneerde organisaties, zoals het CGKR en het AFF, hun ophitsing tegen nationalisten ten volle bedrijven, terwijl de pro-Chinezen van de PVDA – die al eens graag “grote sprongen voorwaarts” maken ten koste van miljoenen mensen (uitgehongerd of met een nekschot naar het socialistische paradijs geschoten) – huilen op bevel van de burgerij om toch maar blanke arbeiders te vervolgen. Terwijl dat rookgordijn wordt opgezet, kan de politieke elite buitenlandse oorlogen voeren zonder uw of mijn toestemming. En de communisten doen zoiets natuurlijk niet gratis. De burgerij geeft hun mantelorganisaties zoals De Wereld Morgen daarvoor graag 220.000 euro per jaar, zoals blijkt uit krantenberichten. De trotskisten van het AFF krijgen ook hun bloedgeld, maar die organiseren dat via de vrienden binnen de SP.A of het ABVV. Of ze worden gesponsord door kapitalisten uit de amusementsbranche. Altijd gewillig om de eigen arbeidersklasse de cultuur van de pro-gastarbeiderslobby te doen slikken (met juridisch of ander geweld).

Dus: als u bij een van de gekende ophitsingsmedia nog eens een verontwaardigd artikel leest over zogezegd extreemrechts geweld of een mening die door blanke arbeiders geventileerd wordt, weet dan dat het om gesponsorde berichten van de corrupte elite gaat. Netjes verwoord door de onderkruipers van links. Waarom denkt u dat ze bij de PVDA anders een Van Rompuy in dienst hebben? Kassa, kassa natuurlijk! En achter deze façade schuilt het echte racisme en het echte geweld. Het geweld van de politieke elite en het racisme tegen de eigen bevolking. Het geweld van links dat betaald wordt door het patronaat en de staat.

Wednesday, 24 August 2011 14:35

Eenheid?

Written by

Op de IJzerwake hebben de verschillende sprekers weer eens alle registers opengetrokken om tot “eenheid” te komen – en dit op een plaats waar vooral Vlaams Belang-mensen samenkomen. Daarmee bedoelen ze niet de eenheid die binnen de eigen partij zo broodnodig is, maar wel de eenheid met de ultraliberalen van de N-VA. Wat die eenheid dan zou moeten voorstellen, laat men in het midden tegenover de militanten, want die zouden zich wel eens kunnen verslikken in wat de leiding van de partij daarmee voor ogen heeft.

De mensen die de eenheid met de N-VA propageren, vertellen dat deze eenheid zal leiden tot een kartel dat bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in verschillende steden uitvoerende mandaten zal kunnen veroveren. Nog utopischer is de veronderstelling dat een dergelijke eenheid (en mogelijkerwijze kartel) bij de gemeenteraadsverkiezingen zo massaal succesvol zou zijn dat de onafhankelijkheid van Vlaanderen erdoor zou worden afgedwongen. De oproep tot eenheid naar een partij waarvan de voorzitter zich tot doel heeft gesteld om het Vlaams Belang tot op het bot uit te benen toont nog maar eens aan dat de partijleiding van het VB – die de wake controleert en manipuleert (en daardoor direct verantwoordelijk is voor wat op het podium wordt gezegd) – volledig is losgeraakt van haar militanten, maar ook voor een groot stuk is losgeraakt van de werkelijkheid.

Terwijl grote woorden op het podium als losse korrels zand over de hoofden van de aanwezigen worden gestrooid blijven steeds meer militanten verstomd kijken naar de inertie die de partijleiding naar de eigen achterban tentoonspreidt. Dat de spreker die zo hevig voor eenheid tussen de partijnomenklatoera’s van VB en N-VA aan het pleiten was voordien al had gepolst om van de ene partij naar de andere over te lopen, dat moeten de militanten ook maar slikken en ze moeten zelfs doen alsof dat de normaalste zaak van de wereld is.

In heel het verhaal van eenheid onder nationalisten wordt compleet voorbijgegaan aan de verschillen die de VB-militanten nu nog denken te hebben ten opzichte van de N-VA. De top, die met de jaren steeds meer een liberaal tot ultraliberaal verhaal is gaan vertellen, en het kader, dat ertoe heeft bijgedragen dat deze economische standpunten ingang bij de partij hebben gevonden, denken wel degelijk dat zo een Forza Flandria kan, omdat er inhoudelijk geen eigen VB-verhaal meer wordt verteld. Buiten de anti- islamhysterie heeft de partij geen eigen inbreng meer tot het nationalisme die nog enig verschil met de liberalen van de N-VA aantoont. Alleen moet de eigen militant een pak zand in de ogen worden gestrooid met het verhaaltje dat de N-VA het VB uit het cordon zal trekken, omdat Vlaanderen daar nood aan heeft.

Men is verder bang om enig eigen idee over economie en sociale politiek te ontwikkelen dat niet ook de kiezers en de achterban van de N-VA kan bekoren. Maar wat is daar de zin van? Het motto van Dewinter was toch altijd dat het origineel de kopie overtreft? Wel, langzaam maar zeker verwordt het VB tot een slechte kopie van de N-VA. De laatste teksten voor het op stapel staande Economisch Congres zijn weer van een dergelijke vaagheid dat je er inderdaad N-VA-kiezers mee zoet kunt houden en zelfs LDD-ultra’s mee kunt paaien. Alleen: die zullen daarvoor niet meer naar de partij komen, maar rechtstreeks kiezen voor het origineel, dat ongeremd patronale en rechts-liberale praat verkoopt. De eigen achterban kun je er al evenmin mee overtuigen. Het is niet charmerend, uitdagend en vernieuwend. En vooral als sommige maatregelen duidelijk voelbaar zullen worden, zal de VB-achterban – die veelal bestaat uit mensen die tot de arbeidersgroep behoren – de benen nemen als ze geen alternatief te zien en te horen krijgen. Het is koude kost die wordt opgediend; je kunt er niet van eten zonder een indigestie te krijgen.

Terwijl de N-VA de economische crisis hanteert als politiek wapen voor haar eigen liberale recepten ter oplossing daarvan, was er op de IJzerwake geen zucht te horen over deze problematiek. Er was enkel de verwijzing dat Wallonië het “Griekenland aan de Maas” is. Het feit dat de onafhankelijkheid van ons land door een Euro-sovjet elke dag meer en meer aan banden wordt gelegd, zoals door de maatregelen om onze schuld en onze schuldgraad door Europa te laten bepalen en niet meer door nationale politici (tenzij in de rol van euromarionet), dat moet toch interessant genoeg zijn om aandacht aan te besteden? Nationale “onafhankelijkheid” met vreemde mogendheden die zullen bepalen hoeveel je als land mag lenen, dat is toch geen onafhankelijkheid? Dat is bezetting. De N-VA vindt dat goed zo, want zij zijn Euro-regionalisten. Maar wat zegt het VB daarvan?

Of wat met het feit dat we een economische crisis beleven die van eenzelfde orde is als de Grote Depressie en die zal leiden tot hyperinflatie of het stilvallen van de groei? Alweer géén woord daarover op de weide. Hetzelfde met de steeds wederkerende litanie tegen het CGKR. Stoere praat vanop de kansel. En compleet in het luchtledige gebracht door Johan Sanctorum, die en passant zichzelf omschrijft als revolutionair. Vijftig meter van het podium hing echter een groot spandoek dat opriep tot de stopzetting van de repressie tegen militanten van het N-SA die op 3 oktober voor de Belgische klassenjustitie (of is rassenjustitie een betere naam, vermits alleen blanke mensen daar meestal worden gekoeioneerd?) moeten verschijnen. Maar op het podium geen kik daar over. Alleen verbaal gebral en loze pseudo-revolutionaire praat over hoe beroepsnationalisten zoals hij eens zullen laten zien wat er zwaait als er nog eens een Vlaming wordt vervolgd door de antiracisten. Niks dus.

Eenheid is blijkbaar alleen maar interessant als die bestaat tussen partijhoofdkwartieren en als er geld mee verdiend kan worden. Eenheid in de strijd als iemand de mond wordt gesnoerd door de Belgische justitie en wanneer de kleine militant in de zakken mag schieten voor de kosten, dat is voor de zelfverklaarde revolutionairen van het Vlaams-nationalisme geen prioriteit. Het is zelfs geen beetje aandacht waard,  want wat is tenslotte de waarde van een militant of een flamingant of een solidaristische activist als hij niet tot de baronie van de beweging hoort? Niks in de ogen van de roepers voor “eenheid”.

En zo komen we tot de kern van de zaak: terwijl op het podium de eenheid wordt afgesmeekt van de grote concurrent die aan de Belgische en regionale tafels zit te smikkelen van al het mooie Belgische geld (waar het VB nu voor een groot stuk naar mag fluiten en waar ze bij die partij graag voor op de knieën naar de N-VA zouden kruipen), wordt op de werkvloer de eenheid van de militant gesmeed. Vele tientallen mensen hebben immers zowel financieel als moreel hun steun betuigd aan het N-SA. Terwijl ik bij de basismilitant nog nooit zoveel lethargie en soms ronduit walging voor de eigen partij gehoord en gevoeld heb, is hun steun aan onze zaak met een warm hart gegeven. Ik ben ook geschrokken van de verhalen van verschillende mensen die ik reeds vele jaren als trouwe en fanatieke “blokkers”  ken, toen ze mij vertelden dat ze hun partijkaart hadden teruggestuurd. Sommigen verscheurd door verdriet en ontgoocheling, omdat de vele jaren van activiteit en inzet door de leiding als waardeloos werden gezien. In de 44 jaar dat ik militant ben, moet ik daar toch nog van opkijken en ik kreeg plaatsvervangende schaamte en schrik voor deze ontwikkeling. Maar zij die echt het schaamrood zouden moeten krijgen, zijn er nog altijd van overtuigd dat er niks aan de hand is in de partij. Zij liepen goedgemutst rond en waarom zouden ze ook niet? Zolang zij bij de kliek horen die goed poen verdient, is er voor hen geen vuiltje aan de lucht. Daarom zoeken zij een artificiële eenheid met hun politiek concurrent. De eenheid met hun eigen achterban smelt immers als sneeuw voor de zon.

Page 8 of 17

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter