Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Nieuws

Saturday20 January 2018

Saturday, 19 January 2013 08:41

Interview door Zenit Featured

Written by

De Italiaanse 'Culturele Associatie Zenit' heeft een tijdje geleden een interview met het N-SA afgelegd. De Italiaanse versie vindt u hier, de Nederlandstalige hieronder.


1.    Hoe en wanneer is het N-SA opgericht?

Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) is op een congres in 2008 opgericht. Aanvankelijk was het een bundeling van verdeelde groepjes, maar vanaf 2008 werd het een alleenstaande organisatie. De structuur is een coördinatie met een hoofdcoördinator, dat betekent dat er geen leider of hiërarchie is, wat het een uniek concept maakt.

2.    Jullie definiëren je als solidaristen, wat houdt deze term in?
 
Wij zoeken een post-ideologisch en overstijgend alternatief, een nieuwe benadering waar het nieuw-solidarisme als overkoepelend concept toe dient. Solidarisme is voor ons alles in de geest van de Wet op Arbeid van 20 september 1948. Dit betekent de economie solidariseren door corporatistisch stakeholdership als alternatief voor financieel stockholdership en vakbondssyndicalisme. Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in de plaats van klassenstrijd.

3.    Jullie positie is de 'Derde Weg' als alternatief voor het marxisme en het kapitalisme. Wat is jullie visie op de economische crisis die momenteel door de Europese landen waait?
 

 

Wij zijn post-ideologisch, dus ook de (inmiddels achterhaalde) Derde Weg voorbij. De economische crisis is de crisis van het liberalisme. Je kan spreken van de mathematische onmogelijkheid van dit systeem en wij gaan hier diep in op de macro- en micro-economische factoren, een economisch inzicht dat veel 'nationalisten' voorbij laten schieten omdat zij zich liever met folklore bezighouden.

Daardoor stellen wij objectief vast dat er een evolutie van nationale naar supranationale elites plaatsvindt, de euroglobalisering is dus gepland. Het gaat nu steeds verder door Disaster Capitalism, eurocraat Guy Verhofstadt zegt nota bene zelf dat er grote kansen in de huidige crisis zitten. Wie dat niet erkent, die trapt in de val van het financieel kapitalisme, zoals bijvoorbeeld veel pro-Europese identitairen vandaag doen (Catalonië, Schotland).

Verder moeten wij niet het monetaire systeem an sich uit het oog verliezen. Dit is de wortel van alle kwaad, daarom dat men het niet in vraag durft te stellen. Het zou meteen tot een revolutie leiden.

4.    Europa bevindt zich in de politieke en culturele invloedssfeer van het ‘Westen’, gecreëerd door de VSA en door Engeland.  Gaan jullie akkoord met deze analyse?

Volledig. Wij gaan zelfs zo ver om het bestaan van Europa te ontkennen in de huidige situatie. Wat is Europa? Mythologisch komt Europa van de baarmoeder van een Libanese princes, verkracht door Zeus en achtergelaten op Cyprus. Dus een ontvoering, een immigratie en een verbastering van identiteit. In die zin verdient het huidige Europa haar 'Westerse' wortels. De enige reactie hiertegen is onapologetisch voor de natiestaat vechten door de Europese Unie in deelunies op te splitsen.

Of daar een niet-Westerse en echt Europese beschaving uit kan groeien, dat kunnen wij dan pas zeggen. De EU steunen, zelfs al is men 'sceptisch', betekent het Westen steunen, daar is geen compromis mogelijk.


5.    Mogen we jullie beschouwen als anti-imperialisten?

Een van onze meest succesvolle campagnes is "Islamofobe Retoriek is Steun aan Amerikaanse Oorlogspolitiek". Onze leden zijn bovendien actief in pro-Syrische groeperingen. Het kolonialisme is overgegaan op Westers neokolonialisme. Er is niets veranderd.

6.    Anti-imperialisten, solidaristen… de identitaire strijd is een belangrijk punt in jullie politiek programma?
 

Ons separatisme begint bij de Europese Unie. Dat vat alles samen, wij kennen onze prioriteiten en wij weten waar de gevaren liggen, in tegenstelling tot veel pure identitairen die louter vendelzwaaien.


7.    Zijn jullie  Belgische nationalisten of Vlaamse independisten? Willen jullie ons iets meer uitleggen over de huidige politieke situatie in België en over jullie relaties met de Walen?
 

België was ten dode opgeschreven met de eerste federalisering in de jaren '60, dit leidde immers tot een conflictstructuur dat de regio's verder uit elkaar dreef. Dit model kan nooit werken. Vlaamse identitairen geven de Walen van alles de schuld, wij beschuldigen de corrupte particratie. Belgisch nationalisme bestaat hierdoor vrijwel niet meer, maar Vlaams independentisme is tegelijk niet meer dan neoliberaal euroregionalisme geworden.

Ons alternatief is post-Belgisch denken: België bestaat niet meer, wat nu? Ons alternatief: een Noord-West Europese Unie, de BENELUX. België hoeft niet te blijven bestaan, Wallonië kan een deelstaat van die unie worden. Maar wij willen zeker geen Frans dictaat tot aan Brussel. Hier zou iedereen mee akkoord moeten gaan.

8.    Israël heeft weer vele oorlogsmisdaden begaan tegenover het Palestijnse volk in Gaza. Doch is Palestina nu erkend als waarnemend lid van de VN. Wat is jullie mening over deze intense  en tragische laatste weken in dit conflict?
 

Voorlopig verandert dit niets. Centraal staat niet Israël en het Israëlische volk of Palestina en het Palestijnse volk. Centraal staat het internationale zionisme, een economisch, moreel en politiek netwerk dat deze scheefgetrokken situatie in stand houdt.


9.    Net zoals wij zijn jullie continue bezig om mensen te mobiliseren en te informeren m.b.t. de Syrische zaak en voor haar president Bashar Al-Assad. Jullie organiseren manifestaties, acties… in solidariteit met het Syrische leger, het volk en de regering. Kan je ons uitleggen welke de redenen zijn waarom jullie interesse hebben in de Syrische zaak? Welke resultaten hebben jullie reeds geboekt? En welke deelname is er reeds geweest door mensen van de Syrische gemeenschap zelf?
 

Onze leden werken mee aan activiteiten van Syriërs en pro-Syriërs. Syrië is een lid van de As van Verzet, samen met Iran, Libanon, Venezuela... Hun sociale vrede is zeer bewonderenswaardig, kunnen wij veel van leren. Daarom is het uitermate belangrijk dat dit land overleeft en niet ten onder gaat aan de Clash of Civilisations, aangestoken door het Westen.

Zowel via informatie op het internet en op meetings, alsook betogingen in Brussel, dragen wij ons steentje bij.

10.  Toekomstige initiatieven voor Syrië?

Zullen zeker volgen, zolang de situatie in Syrië niet zelf is opgelost. Het is een goede evolutie dat wij hieraan deelnemen en boven meningsverschillen uit een meerwaarde kunnen betekenen voor Syrië en de wereld. Onze inzet is dan ook onbaatzuchtig.


11.  Zijn er staten, volkeren of landen in Europa of in de wereld naar wie jullie met waardering, bewondering en of respect kijken?

Alle staten, volkeren en landen die zich van de Westerse hegemonie afzetten. Een principiële kwestie.

12.   Het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft net de Kroatische generaals Gotovina en Markac vrijgesproken, en erna de Kosovaarse leider Ramush ‘ het serpent’ Haradinaj. Het is duidelijk dat het tribunaal niet eerlijk en degelijk kan oordelen en dat het partijdig is. Het kan zeker geen conflicten oplossen. Volgens ons is Kosovo, ondanks de huidige situatie, voor eeuwig en altijd een deel van Servië. Delen jullie deze analyse, en zo ja waarom?

Het ICC is een tribunaal met een neokoloniale agenda, op dit moment worden louter Afrikanen aangeklaagd, op basis van een VS-dictaat, terwijl Amerikaanse oorlogsmisdadigers zoals Hitlery Clinton vrijuit gaan. Zo ook in de Balkan, Kroatische massamoordenaars worden vrijgesproken, Serviërs krijgen de schuld. De winnaar schrijft de geschiedenis. Servië was een van de eerste slachtoffers van de Westerse hegemonie, Milosevic was gemanipuleerd tot een niet te winnen burgeroorlog. Daarom moeten wij ook een soortgelijke burgeroorlog in de toekomst vermijden. Niet alleen leidt het tot onnodig leed, je ziet hoe het in de kaarten van de Westerse hegemonie speelt. Laat dat een les zijn voor wie een "gewapende revolutie" nastreeft.

Er zit hier een duidelijke agenda achter, de reactie van het Westen op de presidentswissel, waar de corrupte pro-Westerse Tadic van de troon werd gestoten door de pro-Russische Nikolic spreekt boekdelen over deze hypocrisie. Tadic leidde Servië als een maffieuze peetvader, Nikolic mag zijn rotzooi opruimen, maar voor het Westen is Nikolic een Russische agent en zijn de Serviërs alweer de schuldige.

Kosovo kan niet onafhankelijk bestaan. Net als Israël is de structuur zo dat het voortdurend uit de hand van transatlantische bondgenoten moet eten. Dit wil niet zeggen dat wij joden of moslims vogelvrij verklaren, dit is het erkennen en afwijzen van de supranationale agenda achter de bestaansreden van deze staten.

13.  Welke zijn jullie ambities/dromen voor de toekomst?
 

Onze ambities en dromen zijn grenzeloos. Tijden veranderen en wij bereiden ons voor. Wij ontwikkelen onze ideeën, doen aan kadervorming en voeren een strategie van entrisme. Wanneer de openingen zich voordoen, dan zullen wij klaarstaan in de ene of de andere vorm. Onze hoop is dat wij gewoonweg op tijd zullen zijn om drama's zoals een etnoreligieuze burgeroorlog, Westerse mondiale unipolariteit (eigenlijk dus nonpolariteit) en de totale vernietiging en verarming van het nationale te voorkomen.

Sunday, 06 January 2013 11:47

Mededeling betreffende activisme

Written by

Bij het begin van het nieuwe jaar - een jaar waarin het N-SA tal van activiteiten zal houden - willen we enkele zaken duidelijk stellen. Dit is nodig, omdat de repressie in dit land absurde vormen begint aan te nemen. Zo zijn de GAS-boetes (Gemeentelijk Administratief Strafrecht) van 250 euro naar max 350 euro verhoogd. De toepassing van deze boetes zijn volledig arbitrair en men kan daarmee treffen wie men ook wil. Het is duidelijk dat de politieke elite met dit repressiemiddel tegenstanders zal willen schaden. Daarom hebben wij in samenspraak met onze raadsman enkele zaken besloten.

Elke activiteit van onze organisatie zal vergund zijn. Dat betekent dat iedereen die deelneemt aan een dergelijke manifestatie of activiteit -op voorwaarde dat men zich aan de richtlijnen van de organisatie en de overheid houdt- geen  gevaar lopen gesanctioneerd te worden.

Onze activiteiten zijn volledig legaal en dus veilig. Indien er zich desondanks toch een incident voordoet, dan kan de deelnemer op de vrijwillige solidariteit van de organisatie rekenen, bijvoorbeeld door tussenkomst in het betalen van boetes. Dit kan evenwel uitsluitend indien de activiteit onder ons toezicht gebeurt.

Elke aankondiging terzake op onze blog - officieel orgaan van N-SA/NDP - zal dienen als bewijs daarvan. Elke deelname aan activiteiten die niet door onszelf zijn ingericht, vallen onder de verantwoordelijkheid van die individuen zelf. Er zal dan ook geen beroep gedaan kunnen worden op onze tussenkomst. Dit in tegenstelling tot het verleden, waar wij dit wel al eens hebben gedaan.

Wij hebben verder besloten dat er affiches noch stickers ter verspreiding worden aangemaakt. Het aanbrengen van dergelijk materiaal - waar men een GAS-boete tot 350 euro per aangeplakt stuk voor kan opleggen - kan dus nooit door onze organisatie zijn gebeurd. Indien er toch dergelijk materiaal opduikt, dan zal onze organisatie direct klacht tegen onbekenden neerleggen.

Deze beslissingen nemen wij niet omdat wij ons willen conformeren aan het systeem, maar om onze organisatie en onze leden te beschermen tegen repressie. Wij beschouwen het vetmesten van de overheid door het betalen van boetes niet als een revolutionaire daad en dus is het niet slim om in de val van de elite te lopen.

De veiligheid van onze mensen gaat voor alles. Wij zullen verder onze strijd tegen het systeem voeren, maar wel op een doordachte manier.

 

Net zoals eerder al het geval was met de medewerkers van Rechts Actueel, zijn nu ook de kameraden van Nation overstag gegaan voor het "solidarisme."

Het heeft onze beweging veel moeite gekost om een mentaliteitswijziging inzake sociaaleconomische standpunten door te laten dringen bij zowel de Vlaams-nationalisten, alsook de Belgische nationalisten van Nation. Wij zijn dan ook verheugd dat die laatste zich vandaag danig vindt in de ideeën en symbolen van het N-SA, dat ze zelfs de drietand  overgenomen heeft als symbool. Deze beslissing -genomen op hun congres van 15 december j.l.- wordt door het N-SA verwelkomd. Deze beslissing geldt als een overwinning en getuigt van de kracht van onze ideologie en van onze propagandamethoden.

Dat er geen formele samenwerking meer bestaat tussen ons en Nation is ondergeschikt aan het feit dat zij het solidarisme, en de drietand als symbool daarvan, overnemen. De verspreiding van onze ideologie is voor ons altijd belangrijker geweest dan de uitbouw van de organisatie zelf, vandaar ons entrisme.

Ook het feit dat de medewerkers van Rechts Actueel, thans een orgaan opgezet door  de separatisten van het Vlaams Belang, haar steun verleent aan Nation -een belgicistische beweging- is hoopvol. Daardoor hoeven wij ons nu niks meer aan te trekken van het in die kringen naar ons gerichte verwijt dat het N-SA belgicistisch zou zijn.

Door het geleidelijk overnemen van de denkwijze achter ons ideologisch concept, worden de mogelijkheden voor een verdere evolutie naar een Dietse (Thiois, pour les compatriotes francophones) staatsordening in brede kring mogelijk. Laat ons u ook herinneren aan kersvers Vlaams Belang voorzitter Gerolf Annemans zijn eerste aanzet van enkele weken geleden.

Met andere woorden, op naar het échte separatisme dat begint bij de antinationale EU en weg van het Vlaamse separatisme dat eindigt bij wat de financieelkapitalistische dictatuur ons nog toelaat. En vooruit naar een échte unie van de Delta. Een tegenunie voor de Europese Unie, die niet noodzakelijk zonder onze Waalse landgenoten en ten voordele van vreemde en malevolente mogendheden verwezenlijkt moet worden.

Deze ontwikkeling toont nog maar eens duidelijk aan waar de echte belangrijke veranderingen vandaan komen. Niet van organisaties op zich, maar van ideeën en denkwijzen, om zo er in te slagen ze door anderen over te laten nemen en uit te voeren.

Dat is nog eens een vreugdevolle gedachte om het nieuwe jaar mee in te zetten!

Monday, 10 December 2012 08:16

Algemene Vergadering nu Zaterdag

Written by

Deze zaterdag, 15 december 2012 om 14u30, vindt een algemene vergadering plaats in Gent. Alle leden zijn welkom: gelieve via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. uw aanwezigheid te bevestigen.

De exacte locatie staat op dit moment nog niet vast.

Het thema betreft de algemene werking van de organisatie, aangevuld met daarbij relevante vorming. Hiervoor wordt voortgebouwd op wat de afgelopen vergaderingen in de steigers werd gesteld. In dit licht zullen ook de activiteiten voor 2013 besproken worden.

 

Protesteer mee tegen het optreden van het Israëlische legerorkest!

Stop de oorlog tegen Palestina!

Facebook: http://www.facebook.com/events/380897678661070/

Koningin Elisabethlei 22, Antwerpen

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Vandaag zal het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA, n-sa.be) protesteren tegen een concert van het Israëlische Tzahal legerorkest.

Tijdstip: 13u (nu zondag, 18/11)

Locatie: Koningin Elisabethlei 22, Antwerpen

Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +32 (0)472 / 77 79 03

Affiche: http://www.solidarisme.be/images/evenementen/actie2012.jpg

Oproeptekst:

Op 18 november treed het orkest van het Israëlische terreurleger (Tzahal) op in het provinciehuis van Antwerpen. Dit orkest werd in 1948 opgericht door de terroristen van Haganah en Irgun die verantwoordelijk zijn voor talloze moorden op de autochtone Palestijnse bevolking in wat de zionisten nu Israël noemen.

De terreur werd aangewend om zo de inheemse bevolking van hun land en huis te verdrijven en te beroven. Iets in de aard van wat vreemdelingenbendes in Brussel en andere steden met onze mensen nu doen - zij het voorlopig op een iets beperktere schaal vanwege nog niet genoeg macht.

Maar wat gebeurd is en nog steeds gebeurt in Israël is datgene wat immigratie aanricht daar waar de binnenrukkende vreemdelingen over genoeg middelen en macht beschikken. Een afschuwwekkend voorbeeld van wat een immigratie-invasie kan aanrichten met de oorspronkelijke bevolking.

Dat ons establishment daar geen problemen mee heeft is geweten. Zij zijn de mede-organisatoren van het bezettingsleger van vreemdelingen in ons eigen land. Het hoeft dus niet te verwonderen dat prominente politici hadden aangegeven dit bij te wonen, zoals Yves Leterme (CD&V).

Dat enkelen van het Vlaams Belang de terreurgroep Tzahal zullen gaan toejuichen samen met leden van het Belgische establishment is dan weer compleet van de pot gerukt. Het toont evenwel aan dat deze partij niet anti-establisment is zoals ze altijd beweert, maar juist zeer establishment is geworden.

Wij roepen in elk geval op om een stem van protest te laten horen op 18 november. Tegen de terreur van een bezettingsleger dat voortgekomen is uit een immigratie-invasie. Wij zullen er zijn.

 

Page 4 of 16

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter