Solidarisme.be

twitter 64x64rss 64x64facebook 64x64

Home Blog Nieuws

Thursday21 February 2019

“We slagen er, met deze omvang van migratie, niet in om vluchtelingen met die achtergrond te integreren. Het zal niet lukken op korte termijn, niet op middellange termijn, en ik vrees ook niet op lange termijn. Ik raad iedereen aan om een plan B te voorzien. Sta klaar om te vertrekken. Zorg dat je Europa kunt verlaten, want ik geloof niet a priori dat we de problemen die op ons afkomen de baas zullen kunnen. Culturen kunnen worden verdrongen, bewijst de geschiedenis. De christenen in het Midden-Oosten zijn verdreven. Wie zegt dat dit hier niet kan gebeuren? Nee, ik ben geen apocalypticus, ik zeg niet dat ik zal vertrekken, maar de fundamentele conservatieve insteek is lange termijn. Een conservatief denkt na over wat er met zijn kleinkinderen zal gebeuren.”

Matthias Storme

Bron: Cottyn, H. (29 augustus 2015). ‘Sta klaar om te vertrekken’. De Standaard, p. 36.

Wednesday, 23 October 2013 14:23

Jambon sprak op de tonen van de 'Badenweiler Marsch' Featured

Written by

Vorig jaar openbaarden wij enkele foto's van N-VA-Kamerfractieleider Jan Jambon in het gezelschap van enkele Vlaams Blokkers en niemand minder dan Jean-Marie Le Pen. Daarmee wilden wij wijzen op de hypocrisie en dubbele standaarden van het partijpolitieke establishment. Wanneer nationalisten niet aan de macht zijn, dan schurken zij zich graag aan tegen extreem-rechtse militanten zoals leden van het SMF en dergelijke. Dat was ook al ten tijde van de Volksunie het geval, toen men de VMO opvrijde. Ook het VB was later in hetzelfde bedje ziek. Zodra men echter dacht macht te kunnen verwerven binnen het establishment, keerde men zich af van de beginselvaste militanten van rechts.

Maar bij de N-VA krijgen we nu te zien hoe het draait als burgerlijke Vlaams-nationalisten effectief macht verwerven binnen het Belgische staatsbestel. Die keren zich van de weeromstuit tegen nationalistische activisten, net zoals de Belgische staat dat al 180 jaar doet. Met boetes en verboden voor manifestaties tegen communisten en het koningshuis tot gevolg. Zoals wij van het N-SA aan de lijve mochten ondervinden op 1 mei, toen onze betoging tegen de PVDA verboden werd, en onlangs weer met het uitdelen van ballonnen tegen het koningsbezoek aan Antwerpen. Vlaams-nationalisme op zijn Belgisch: repressie als middel tegen solidaristen en nationalisten. Als we daarvoor een Vlaamse staat moeten bevechten! Dat zal blijkbaar een voddenstaat worden, naar analogie met de naam "voddenvlag" die rode braker Siegfried Bracke aan onze vlag geeft. Niet moeilijk dus dat die partij echte nationalisten vervolgt.

Om deze hypocriete handelswijze van de N-VA en haar kaders aan de kaak te stellen willen we onze leden en sympathisanten onderstaande foto's niet onthouden. We hadden het enkele dagen eerder reeds beloofd in een vorig stuk: boontje komt om zijn loontje.

Wij laten niet op onze kop zitten. Vlaams-nationalistische of Belgische onderdrukkers van het betogingsrecht: het maakt ons niet uit. De repressie met die GAS-boetes moet stoppen.

Daarom veel kijkplezier. En zoals in onderstaand programma te zien is, sprak Jambon op de tonen van de "Badenweiler Marsch", de lievelingsmars van niemand minder dan...

 

 

 

 

 

 

 

Foto's mogen mits expliciete bronvermelding worden overgenomen. 

Saturday, 01 June 2013 18:43

Moet de staat politieke partijen financieren & andere vragen Featured

Written by

De liberalen van de Open VLD en N-VA willen niet dat de vakbonden nog de werkloosheidsvergoedingen uitbetalen. Dat is ouderwets en duur, zeggen ze.

Maar waarom dan niet tegelijkertijd de uitbetalingen van de staat aan partijen stoppen? Dat is niet alleen een ouderwetse praktijk, maar ook een anti-democratische en corrupte. Immers, alle partijen of kiesverenigingen die niet in het parlement zitten moeten zelf opdraaien voor de financiering en kosten. Daarom ontstaan er bijna geen nieuwe partijen in dit land en blijft alles bij het oude. De concurentie is totaal oneerlijk tussen de gevestigde - meestal regeringspartijen - en initiatieven van de bevolking tijdens de verkiezingen, de lokale uitgezonderd. Ook de uitbetaling van werkloosheidssteun en premies wordt nu beperkt tot de drie (erkende) vakbonden. Ook dat is niet democratisch, noch bevorderlijk voor het ondersteunen van corporatieve werknemersinitiatieven.

De drempel om erkend te worden als vakbond moet veel lager, zodat ook een vakbond als de VSV erkend zou kunnen worden en uitbetalingen doen. Natuurlijk is het niet bevordelijk dat de partij waar de VSV dicht bij aanleunt de 5%-verkiezingsdrempel mee heeft goedgekeurd. Daarmee ondersteunt die partij de tactiek van de historische machtspartijen die zo lang mogelijk het monopolie op de macht willen behouden. Dan is het natuurlijk moeilijk om te eisen dat de lat lager moet liggen om vakbonden te laten erkennen. Want daar zijn het de gevestigde vakbonden die, zich spiegelend aan de partijen, hun monopolie willen veiligstellen. Je kan als zelfverklaarde anti-establishmentspartij niet meeheulen met het establishment om vervolgens, als je het goed uitkomt, een diametraal tegenovergesteld standpunt in te nemen.

Deze en vele andere thema zullen aan bod komen op onze vormings- en debatnamiddag op 16 juni. Want van de invulling van dergelijke politieke stellingen en de onderbouwing daarvan hangt de toekomst van het VB als alternatief voor de huidige elite af. Het is al te gemakkelijk te beweren dat men anti-establishment is, of sociaal. Dat kan alleen maar blijken uit wat je in de praktijk doet. Bijvoorbeeld jaren voor de invoering van GAS-boetes pleiten en je dan als partij onthouden als die boetes worden uitgebreid door de elite, dat is niet al te consequent. Wil men zich opnieuw profileren, dan zijn duidelijke meningen nodig.

Maar als de liberalen in dit land dan toch de vakbonden willen moderniseren, dat ze dan bij zichzelf beginnen. Dan zou het initiatief om de vakbonden de uitbetaling van de werkloosheidsverzekering niet meer te laten organiseren misschien enige geloofwaardigheid hebben. Nu is het een pure antivakbondsstrategie. En vakbonden zijn corporatistische organisaties, gif tegen het neoliberale, globale marktdenken. Wij pleiten dan ook voor het behoud van de vakbond als uitbetalingsinstelling.

Heb je een andere mening of betere voorstellen? Kom ze dan toelichten zondag 16 juni. Alleen door een open debat zal er politieke vernieuwing komen.

 


 

N-VA: 'Overheid en niet vakbond moet werkloosheidsuitkeringen uitbetalen'

De uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen is geen kerntaak van de vakbonden en kan beter rechtstreeks door de overheid worden uitgeoefend, vindt N-VA.

De uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen is geen kerntaak van de vakbonden en kan beter rechtstreeks door de overheid worden uitgeoefend. Zo reageert N-VA-Kamerlid Miranda Van Eetvelde op het bericht dat regering en vakbonden bekijken of de verantwoordelijkheid van de bonden bij de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen kan worden uitgebreid.

Van Eetvelde betwijfelt of de vakbond voor deze uitbetalingen moet instaan: "Het is een erg duur systeem, terwijl het in tijden van toenemende informatisering mogelijk is dat de overheid dit zelf kan doen, zonder dat er sprake is van een tussenniveau. Dat kan perfect, de RVA doet dit nu al bij het uitbetalen van uitkeringen in het kader van het tijdskrediet."

Bron: Knack

Thursday, 02 May 2013 07:19

Tekst persconferentie 1 Mei 2013

Written by

Volgens de linkse democraten hier beneden op de markt zijn wij onverdraagzame nationalisten. Want nationalisme is eng. Het is voorbijgestreefd, ouderwets, verdelend, bekrompen. Er bestaat niet zoiets als volk, zeggen zij. Wij zijn allemaal van hier, beweren zij. Wij moeten alles delen, eisen zij. Wij zijn egoïsten, verwijten ze ons. Wij zijn op geweld uit, tieren zij.

Als men weet dat er in Borgerhout een overlast aan drugsmisdrijven bestaat, gepleegd door criminele bendes. Dat er wapens circuleren. Dat haatpreken worden gehouden in moskeeën. Dat daar jihadi's worden geronseld met als doel politieagenten en militairen in Syrië te gaan vermoorden. Als men dat weet, om ons dan te verwijten van in Borgerhout geweld aan te stokken lijkt wel een mislukte joke.

Hoe verknipt moet je als linkse bange blanke man zijn om ons van geweld te betichten in een poel waar ordeloosheid en onveiligheid heerst? Daar moet je een multiculturele rode trol voor zijn. Of een groene snol. Wij zijn extreemrechts tuig dat niet het recht heeft om een manifestatie te houden, beweren zij.

Maar zijn wij dan untermenschen? Tweederangsburgers? Zijn wij uitgesloten van rechten? Alleen nog goed om te werken en belastingen te betalen voor zij die alle rechten hebben. Voor zij die van ons werk profiteren. Zij die zich hier op onze kosten amuseren. Op onze kosten hier vegeteren.

Maar links en extreemlinks krijgt zoals altijd zijn zin. Gesteund door de ultraliberale euronationalisten van de N-VA ontnemen ze ons het recht om in eigen land van betogingsrecht gebruik te maken. Als offerande aan de lieve vrede tussen de vertegenwoordigers van het patronaat en de linkse straathooligans.

Dat noemen ze dan democratie. Dat is de liberale en linkse zienswijze over hoe verdraagzaamheid werkt. Zoals altijd eenrichtingsverkeer. Het is ons verdiende loon, zeggen ze dan Omdat we niet braaf willen zijn en zwijgen? Omdat we niet slaaf willen zijn en kruipen? Omdat we niet de crisis willen betalen en weigeren in te leveren? Omdat we de bezetting door immigratie niet willen accepteren? Omdat ze niet verdragen dat de autochtone arbeidersklasse zich roert? Is het daarom dat ze ons onze burgerrechten afnemen?

Die volksvreemde elite. De collabo’s van het regime dulden geen verzet tegen hun toenemende politiek van onderdrukking. Een regime dat een nooit eerder geziene diefstal van werkgelegenheid en koopkracht organiseert. Een rooftocht tegen het eigen werkvolk organiseert. Een regime dat het land uitverkoopt aan een monsterlijke superstaat. Een regime dat door de morele en geestelijke gelijkschakeling van een veelvolkerenstaat een enorme en amorfe massa aan paupers creëert. Een regime dat met repressiemiddelen alle werkende mensen onder de duim wil houden. Het gaat nu reeds zo ver dat wanneer je als autochtoon te luid de adem uitblaast, je in dit land een GAS-boete kan krijgen. Als grote kapitalisten daarentegen op 3 maanden tijd voor 45 miljard euro het land uitsluizen, dan geeft de elite geen enkele kik. En al zeker geen GAS-boete.

Ook geen boetes, straf of repressie voor de elite van de banken. Daar kregen onlangs 31 topmensen 1,1 miljoen euro aan bonussen uitbetaald. Topmensen van de staatsbank Belfius. Het bedrog en de speculatie bij het oude Fortis. Hun vroeger melkkoe is hen reeds vergeven. De rekening wordt door ons betaald.

Die decadentie, ze is ondraaglijk geworden. Wraakroepend. Stuitend immoreel. Product van de morele corruptie bij de politieke klasse. Een schreeuw tot verandering.

En waar blijven de rode smurfen in dit verhaal? Die hebben we daarjuist hier beneden op de markt gehoord. Kaviaarsocialisten broederlijk naast de bloedcommunisten. Samen lullen over een eerlijke verdeling van middelen en werk. En waar de woordvoerster van het volksvreemde socialisme Jasmin Kerbach het werkvolk oproept solidair te zijn.

Ons werkvolk, welteverstaan, die betalen het gelag. Haar volk zit aan de kassa en ontvangt de winst. Terwijl rode en verdwaasde Youps haar toejuichen. Altijd het vreemde aanbiddend en het eigene verloochenend. Pure volksverlakkerij is dat. Want ons volk wordt stilaan arm van al die solidariteit met de anderen. Het is een door de roden  georganiseerde verarming van de eigen bevolking in samenwerking met het neoliberale establishment.

Terwijl die rode oplichters elk jaar voor 5 miljard aan transfers van Vlaanderen naar Wallonië sluizen (niet naar het Waalse werkvolk, maar naar de Belgisch-Waalse elite), gaat er 6 miljard aan welvaartstransfers via de notionele intrestaftrek naar het internationale kapitaal.

En zo de armoede en de werkloosheid in Antwerpen en in andere Vlaamse centrumsteden doen toenemen. Terwijl ze het geld van ons volk naar de Marshalplannen van het Waalse kapitaal en de rode baronnen versassen. En de bloedcommunisten van de PVDA weten dat het gebeurt en dus medeplichtig zijn aan de roof op het Vlaamse volk. Maar geen bezwaar voor hen. Want hun volk is niet het Vlaamse volk, maar wel het vreemde volk.

Geen wonder dus dat links zo eensgezind tegen ons is. Eensgezind als ze zijn in het afstropen van het vel van het eigen volk. Daarom ook dat ze samen een volksfeest in Borgerhout organiseren. Dansend en zingend op de stijgende armoede van het eigen volk. Op het lijk van de eigen natie. Op de overblijfselen van de volkssoevereiniteit. Op de vernietigde volkswaarden van geloof en moraal. Op de vernietiging van het eigen werkvolk. Die rode en groene bakfietsdemocraten. Het smerig volk van verzuurde nepdemocraten, de eigen volkshaters. Het pseudo-intellectueel volkje met de steeds opgestoken vinger dat vergaat aan haar ingebeelde schuldgevoel tegenover vreemden. Dat is het socialisme, dat is het communisme anno nu.

De rode garde verleent nog meer hand-en-spandiensten aan de liberale burgerij. Om ongeschoolden aan werk te helpen is er het systeem van dienstencheques. Nobel van de burgerij en links, zou je dan denken. Ware er niet het feit dat het systeem in werkelijkheid dient om immigratie aan te zwengelen. Het succes van deze dienstencheques, door het feit dat het voor 80% staatsgesubsidieerd is, is nu oorzaak voor dat poetshulp een knelpuntberoep is geworden.

Intussen werken dan ook 150.000 mensen in die sector, waaronder tienduizenden vreemdelingen. De liberale en rode elite heeft zo een artificieel knelpuntberoep doen ontstaan. Weer een reden voor hen om nog meer immigratie te organiseren. Zoals altijd door liberale staat gesubsidieerd. En dat terwijl er tot 50% jonge werklozen zijn in sommige steden.

Zijn die dan te mooi om dat werk te doen? Mogen die hun nagels niet vuil worden misschien? Of heeft Mohammed hen verboden bij kefir te kuisen? Het zou nochtans een mooie oplossing zijn voor sommige problemen. Terwijl ze kuisen kunnen ze na het stofzuigen op de mat hun gebed doen.

Het land zit vol, propvol. Het aanbod aan reële jobs vermindert drastisch. Het aanbod aan onderwijs en onderwijsfaciliteiten staat op springen. Net als in de derde wereld moeten ouders kamperen voor de school, de linkse bakfietsouders voorop. Zij zijn dan wel voor gemengde scholen, maar willen hun kinderen liever in witte scholen. Een beetje hypocrisie is bij links en progressieven niet uitzonderlijk. Het is standaard.

Het aanbod aan medische zorg aan betaalbare prijs staat onder druk. Het werkloosheidspeil bij allochtonen heeft een ontploffingspeil bereikt. Werkloosheid bij eigen volk is ondraaglijk. De concurrentie tussen beiden moordend.

Onze positie daarin is duidelijk. Wij vechten voor eigen volk, staan aan hun kant. De anderen zijn onze zorg niet, niks mee te maken. Dat de verantwoordelijke elite er voor opdraait. Zij hebben ze naar hier gehaald. Het betaalbare huizenaanbod heeft een dramatisch tekort bereikt. Het huis zit vol. Het geduld is op. Het draagvlak voor deze waanzin is overschreden.

En nog zijn er vorig jaar tienduizenden vreemdelingen Belg geworden. Terwijl onze steden nog steeds vol zitten met illegalen.Onze steden vol zitten met uitkeringstrekkers Onze steden vol zitten met wanhopige mensen. Onze mensen en de vreemde mensen. Door de rode en blauwe baronnen van de politiek op een hoop gesmeten. Velen radeloos. Velen hopeloos. De steden financieel bankroet. Zullen wij wachten tot ook hier de werkloosheid tot onhoudbare proporties aangroeit, zoals vandaag in Spanje het geval is? Waar 6 miljoen mensen zonder werk zitten?

Zullen we wachten tot ook hier de sociale zorg verdwijnt, zoals in Griekenland waar mensen in vuilnisbakken naar eten zoeken? Of waar zoals in Duitsland inderdaad minder werklozen zijn maar je als werkende een hongerloon krijgt?

Zullen we wachten tot wij verzuipen in de modderpoel die de Europese Unie is? Verzuipen aan een overkill aan maatregelen die elke nationale politieke relance onmogelijk maakt? Verzuipen in de dictaten van bureaucratische troika's die ons de les spellen over hoe we moeten omgaan met ons land? Met ons volk? Met immigratie? Met het herverdelen van jobs en inkomens?

Willen wij die verdraagzame sullen zijn? Willen wij die laffe toeschouwers zijn? Handen in de zakken? Het hoofd gebogen als knechten? Neen, kameraden. Wij zullen niet diegenen zijn die zwijgend toezien. Wij zullen niet diegenen zijn die verdraagzaam ondergaan wat anderen ons  willen opleggen. Wij zullen niet degenen zijn die hun rechten zonder verzet opgeven. Wij zullen niet wijken voor de rode en neoliberale dwang. Wij zullen opstaan, kameraden. Wij zullen klaarstaan. Vandaag nog met enkelen. Maar morgen komt de dag. De kleur van een gouden dageraad als strijdsignaal.

Kameraden. Wij zullen die dag plukken.

Wednesday, 01 May 2013 19:57

Video Persconferentie 1 Mei 2013

Written by

De video van de persconferentie op woensdag 1 Mei 2013, die veiligheidshalve de meeting heeft vervangen.

Allereerst het volgende: (1) Wij danken de militanten die onderweg waren en gehoor gegeven hebben aan onze oproep om op de valreep niet naar de zaal bij de Grote Markt te komen. Op deze manier, en dankzij het kordate ingrijpen van de politie, is een escalatie voorkomen. (2) Tevens betuigen wij onze sympathie aan café Den Bengel, zijn baas, klandizie en personeel, die op betreurenswaardige wijze materiële schade hebben geleden wegens een bende opgehitste heethoofden.

Meer informatie en een volledige stellingname volgt.

Media

Page 3 of 17

N-SA

  • Over Ons
  • Meedoen
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +32(0)476/39.83.66
  • Inloggen

Info

Web 2.0

Hou het laatste nieuws bij!

RSSFacebookTwitter